האם הבלוג סייע לך ?

יום שבת, 29 בינואר 2011

עוד דוגמאות לכספים ללא דורש אולי של אנשים שאתם מכירים

בקרן השתלמות עוצ"מ מנותקי קשר – נכון ליום 06/2010 סך 485 אלפי ₪.


קופת תגמולים של עובדי הקואופרציה
הצרכנית אגודה שיתופית בע"מ

 על פי עמוד 15בדוח של  הקופה במהלך שנת 2007 ערכה הקרן טיוב נתונים בשני מהלכים, לאחר טיוב הנתונים נותרו 13,588 חשבונות בהיקף כספי של כ- 17,409 אלפי ₪ מוגדרים כמנותקי קשר – בממוצע מעל 1200 ₪ לאדם.

יום חמישי, 27 בינואר 2011

אצל האפוטרופוס בדרום יש עזבונות שמחפשים בעלים

אשקלון,עזבונות מחפשים בעלים-
אולי אתם קרובים של האנשים  מאזור הדרןם שהשאירו נכסי עזבונות

האפוטרופוס הכללי מנהל עזבונות של אנשים שאין להם קרובים או קשר עם קרובים. הרכוש בניהולו הולך למדינה אם אף אחד לא תובע אותו.
בכוונת האפוטרופוס הכללי להגיש בקשה לצו ניהול ביחס לנכסים הרשומים מטה. אולי אתם מכירים של הקרובים שלהם או אתם הקרובים ואז אתם יכולים להתנגד למתן הצו (משרדי האפוטרופוס בבאר-שבע, ר"ח התקווה 4, בקריית-הממשלה) – צריך להגיש בקשה תוך שבועיים מפרסום ההודעה (25.01.2011 ידיעות אחרונות). 

שם מוריש
מספר זהותו
כתובתו האחרונה
בוים אאוגניה רוזה ז"ל
067864009
קריית מלאכי
גולד נטליה ז"ל
319297271
באר-שבע
פיבוברוב זינאידה ז"ל
306357807
באר-שבע
גולדשטיין יעקב
005574298
באר-שבע
אביטבול חנה ז"ל
068208859
באר-שבע
יחזקאל גרשון ז"ל
014692172
אשדוד
יחזקאל ירושה ז"ל
014692100
אשדוד
גולדנטול מיכאל ז"ל
307540211
ערד
ווייל אלכסנדר ז"ל
008524803
אשקלון
קטוק סטניסלב ז"ל
312094766
באר שבע
סרגה גימול
067910430
דימונה
ביסטרנין ליודמילה (בת ניקנדר)
319505822
באר-שבע, ר"ח שיפר יצחק 21
לגבי האחרונה יש לפנות למשרדי האפוטרופוס בתל-אביב, ר"ח השלושה2.

בנוסף יש נכסי נעדרים שזהותם ידועה
שם
מספר זהות
כתובת
אקסנוב סרגי
304449804
באר-שבע
אקסנוב נינה
304449820
באר-שבע
גלסמן יפה
001932193
באר-שבע
גרלד לוין
דרכון דרום-אפריקאי 978811

לביוד אסטל
דרכון צרפתי 51437507

 ט.ל.ח

יום שלישי, 25 בינואר 2011

הדרך לקבל תמורת מניית הקואופ והריבוע הכחול וליורשי מנייה כזאת שווי מעל 50 אלף שקלים

פדיון מניות קו-אופ הריבוע הכחול אגודה לשרותים בע"מ

חברים ויורשי חברים יוכלו לקבל תשלומים על חשבון פדיון מניות קו-אופ הריבוע הכחול בסניפי הדואר המקוונים הרשומים מטה.

באחריות בעלי המניות להגיע ליחידת הדואר עם תעודת זהות ותצלום תעודת הזהות. ( דרכון או רשיון נהיגה אינם מספקים)

התשלום יבוצע רק לחברים אשר לגביהם קיימת התאמה מלאה בין הפרטים המופיעים בתעודת הזהות שלהם לבין הפרטים המופיעים ברשימת החברים ויורשי החברים שבידי דואר ישראל.

סכום התשלום לחבר הינו 40,000 ש"ח וליורש לפי חלקו היחסי בירושה.
התשלום יבוצע על ידי קבלת המחאת דואר בנקאית.

ערעורים:
לקוחות שלא נמצאו זכאים יוכלו להגיש טופס ערעור באמצעות סניף הדואר.
עמלת הגשת הבקשה הינה 30 ש"ח. עמלה שלא תוחזר.

מיופה כוח:
מיופה כוח, אפוטרופוס, מנהל עיזבון, או מבצע צוואה של חבר באגודה או של יורש של חבר לא יוכל לקבל התשלום על חשבון פדיון המניה בסניפי הדואר.
לצורך קבלת התשלום על הנציג לפנות בכתב , בדואר רשום, לאגודה, רח תובל 11, בית לז- רום , רמת גן 52522 ולצרף עותק מקורי ( או עותק מאושר כדין) יפוי כוח או צו מינוי האפוטרופוס או מנהל העזבון או מבצע הצוואה וכן צילום ברור של תעודת הזהות של החבר או היורש. באחריות הנציג לפרט את שמו וכתובתו המלאה ומספר הטלפון שלו. לאחר עריכת הבדיקות הנדרשות האגודה תזמן אליה את הנציג לצורך קבלת התשלום על חשבון פדיון המניה.

רשימת סניפי דואר שנותנים השירות

יום שני, 24 בינואר 2011

אם את/ה מרוויח/ה משכורת נמוכה אולי מגיע לכם מס שלילי

מס הכנסה שלילי
מטרת חוק " מס ההכנסה השלילי" להגדיל את שכר העבודה של אלו שמשתכרים שכר נמוך"

קישורים להסברים:


לפניות בנושא מס הכנסה שלילי ניתן לפנות למוקד הטלפוני: 4954* או 1-222-4954 או 02-5656400

תביעות ניתן להגיש בחלק מסניפי רשות הדואר הסברים באתר רשות הדואר:

רשימת 99 סניפי הדואר:

הנתונים מהאינטרנט: 23 ינואר 2011

ט.ל.ח.

יום שבת, 22 בינואר 2011

חברת ביטוח אליהו - פוליסות ללא דורש

חברת ביטוח אליהו מפרסמת על פי חוזר המפקח על הביטוח 10/2003 רשימה של פוליסות שיש בהן כספים שלא תבעו את מימושן על אף שאירע מקרה הביטוח – תום תקופה. על החברה מוטלת האחריות לאתר את המבוטחים או יורשיהם אך ככל הנראה אין בידם את הפרטי הזכאים ליצירת קשר.

שווה לבדוק האם גם את זכאית לכספי פוליסה שנשכחה במשפחה.

יוצאי צפון אפריקה ואחרות שטופלו נגד גזזת מגיע לכם או ליורשים כסף

לפי חוק שנחקק לפני כמה שנים
יוצאי צפון אפריקה ואחרות שטופלו נגד גזזת מגיע לכם או ליורשים כסף
 משרד הבריות פירסם באתר שלו קריאה חוזרת לאנשים לפנות יש גם עורכי דין ועמותות שמתמחות בזה חפשו באינטרנט.. אם תהיה דרישה אפרסם קישורים בנושא

מעבר לכך

אולי יש לכם כספים ללא דורש בבנקים וחברות ביטוח או בגופים אחרים
בוודאי שמעתם/ן שבבנקים בחברות ביטוח ובמקומות אחרים שוכבים מליארדים של שקלים ללא דורש החלטתי להקים בלוג שבו ירוכזו הקישורים לרשימות של אנשים או מספרי זהות שמגיע להם כסף או נכסים חלק מהנכסים הוא מלפני קום המדינה
אולי קרובים מבוגרים השאירו רכוש וכסף אולי אנשים שנפרדתם מהם לא עדכנו אתכם
פרטים בבלוג   

בהצלחה,

יום שישי, 21 בינואר 2011

שטייניץ לא רוצה חוק לדווח חשבונות רדומים - היעזר בבלוג "מגיע לי"

הצעת חוק של ח"כ שטרית לחייב מוסדות פיננסיים לדווח על חשבונות רדומים נדחתה בקריאה טרומית. שטרית: למוסדות אין אינטרס לדווח מרצונם על כספים עליהם הם מרוויחים הון. שר האוצר: חשש לפגיעה בפרטיות בעלי החשבונות, הגופים הפיננסיים הונחו "לעשות כל שביכולתם" למציאת הבעלים

ראה כתבה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4016360,00.html

 זכור הכתובת וחזור לבלוג http://www.magialy.com/
אעזור לך למצוא רשימות של חשבונות רדומים
avygur@gmail.com

יום רביעי, 19 בינואר 2011

רשימת של כ-17 אלף שמות פוליסות ביטוח חיים בחברת הביטוח מגדל

הידעתם חברת מגדל פירסמה ן רשימת של כ-17 אלף  שמות פוליסות ביטוח חיים בחברת הביטוח מגדל ללא דורש לפי תעודת זהות אולי יש שם שמות של אנשים קרובים שאתם מכירים

והכניסו מספרי תעודות זהות שלכם או של קרוביכם אם מצאתם מספר תפנו לכתובת הבאה ודרשו את מה שמגיע

הרשימה נכונה לסוף שנת 2009

אם מספר תעודת הזהות שלך מופיע ברשימה, או שהינך רואה עצמך זכאי לכספים מכוח זכויות ירושה, היותך מוטב בפוליסה וכיו"ב.אנא פנה לחוליית תום תקופה במגדל טלפון 03-9276812 / 03-9295249 או בכתב אל הכתובת: מגדל חברה לביטוח בע"מ, רחוב היצירה 1 פ"ת, לחוליית תום תקופה

ט.ל.ח

בכוונת האפוטרופוס להגיש לבית המשפט בקשה לתת לו צו לניהול הנכסים הבאים:


 
מנהלת מחוז ירושלים של האפוטרופוס הכללי וסגניתו הודיעה כי בכוונת האפוטרופוס להגיש לבית המשפט בקשה לתת לו צו לניהול הנכסים הבאים:
            א. נכסי עזבונות של המנוחים:
              1) הרמן אבנר – מספר זהות 005133681 בן יחזקאל מירושלים.
              2) ויזמן אלברט – מספר זהות 065142259 בן נסים מירושלים.
            
           ב. נכסים של נעדרים שזהותם ידועה:
            1) זיבורט צוריאל 2) ברנדט ברג'יט  3) ענתבי דוד  4) תמרה כהן 5) גרץ עדן

          ג. נכסי נעדרים שזהותם אינה ידועה
            1) בעלים לא ידועים של חשבון מספר 026297 במזרחי טפחות.
            2) בעלי מניות מרכנתיל נכסים
             3) אסי שיווק מכשירים בע"ם.
             4) יורשי למפל
             5) אפשטיין

יום שלישי, 18 בינואר 2011

שירות חינם באיתור פוליסות ביטוח חיים של אנשים שנפטרו

שירות חינם באיתור פוליסות ביטוח חיים של אנשים שנפטרו

השירות שניתן לציבור , כאן ישראל, מטעם התאחדות המבטחים הוא ללא תשלום והבדיקה מוגבלת לאיתור פוליסות של אנשים שנפטרו בלבד

מידע על שירות לציבור באיתור פוליסות ביטוח חיים- מגיע לכם כסף 
אחד השירותים הניתנים לציבור על ידי "התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ" הוא סיוע באיתור פוליסות לביטוח חיים ובריאות על שם אנשים שהלכו לעולמם.
שארי בשרו של המנוח/יורשיו/מנהלי עזבונו וכו' יכולים לפנות לגב' חדוה ונונו, האחראית על השרות במכתב או באמצעות הפקס, בבקשה לאתר פוליסות לביטוח חיים, בצירוף מסמכים רלוונטיים ביניהם: תעודת פטירה, צו קיום ירושה, אישור על מינוי כמנהל עיזבון – לפי הצורך, וכן ציון פרטיהם האישיים של המבקשים לצורך מענה.
הליך הבירור עשוי להימשך כחודש ימים ולעתים אף יותר הואיל והפניה נעשית לכל חברות הביטוח החברות בהתאחדות שכל אחת מהן מקבלת בקשה לבדוק קיומן של פוליסות פעילות או מבוטלות על שם המנוח. לאחר שמתקבלת תשובה מכל החברות ניתן למבקשים מענה בכתב הכולל דיווח על הממצאים.
השירות הוא ללא תשלום והבדיקה מוגבלת לאיתור פוליסות של אנשים שנפטרו.
הפניה תהיה, כאמור, לגב' חדווה ונונו
בכתובת: בית מוסדות הביטוח, שד' רוטשילד 39, תל אביב
או בפקס: 03-5662058

עדכון חדש ניתן לבדוק קודם כל גם לגבי כספים ממקורות אחרים באתר מבורך חדש של משרד האוצר 
קישור: https://itur.mof.gov.il

לאלפי אנשים יש כנראה כספי פנסיה במבטחים להלן דרכי תקשורת עם מבטחים לברור

מנורה מבטחים-פנסיה
אין רשימות שמתפרסמות ניתן להתקשר באחת הדרכים הבאות:

בטלפון 9699* או    1-700-700-064 או  פקס: 03-5480297

דרך דוא"ל בקישור:


כתובת: ת.ד. 3507, רמת-גן, מיקוד 52136.

עדכון חדש ניתן לבדוק קודם כל גם לגבי כספים ממקורות אחרים באתר מבורך חדש של משרד האוצר  ישראל 
קישור: https://itur.mof.gov.il/

יום חמישי, 13 בינואר 2011

אולי אתם בין 5 אנשים שמגיע להם כסף מקרן פנסיה מגן זהב של איילון

מגן זהב הינה קרן פנסיה מקיפה מסוג תשואה הכוללת כיסויים למקרה מוות (פנסיית שאירים), אובדן כושר עבודה (פנסיית נכות) ולחיסכון לגיל פרישה (פנסיית זקנה). קרן הפנסיה מגן זהב מנוהלת ע"י מגן חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ, הנשלטת על ידי איילון חברה לביטוח בע"מ (80%) ומוחזקת (20%) ע"י פסגות, בית ההשקעות הגדול בישראל.
החל משנת 2004 "צבא הגנה לישראל" בחר בקרן הפנסיה מגן זהב כקרן ברירת המחדל (מתוך שתיים) עבור משרתי הקבע החדשים. כמו כן מבוטחים בקרן חברי "אגד", חברי "דן", עובדי מדינה,
אם מספר תעודת הזהות של קרובך מופיע ברשימה והינך רואה עצמך זכאי לכספים מכוח זכויותיך כשאר/עפ"י צו ירושה או היותך מוטב אנא פנה למוקד שירות הלקוחות בטלפון מס' 1-700-720-707 moked-magen@ayalon-ins.co.il או בכתב אל : רח' אבא הילל סילבר 12, ר"ג 52008 בית איילון- מגן זהב קרן פנסיה.
להלן רשימה של מספרי ת.ז:
29096641
33414665
36264786
56741507
57878969
ממליץ להיכנס גם לאתר החדש של האוצר החדש לחיפוש נכסים וכספים שמגיעים לכם או לאנשים שהורישו לכם 

יום רביעי, 12 בינואר 2011

בדקו ברשימה של מגדל אם אתם זכאים לכסף

להלן רשימה של יותר מ-1600 מספרי תעודות זהות שמגיעים להם כספים מפוליסות ביטוח בחברת מגדל האנשים לא דרשו את הכספים ולא אותרו אולי הכספים מגיעים לכם או לקרוביכם אולי אתם היורשים בחו"ל או ישראל
חפשו ברשימה בעזרת Ctrl F או באתרק החדש של משרד האוצר
אם מספר תעודת הזהות שלך מופיע ברשימה, או שהינך רואה עצמך זכאי לכספים מכוח זכויות ירושה, היותך מוטב בפוליסה וכיו"ב.אנא פנה לחוליית תום תקופה במגדל טלפון 03-9276812 / 03-9295241 או בכתב אל הכתובת: מגדל חברה
לביטוח בע"מ, רחוב היצירה 1 פ"ת, לחוליית תום תקופה
לחצו על הקישור להגיע לרשימה
https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Ajf3WO5aopzAdHZnVnZlSTF5SmxRZlp4T1p0TzNqSWc&hl=en#gid=0

תרשמו בצד את שם האתר על מנת לבדוק ברשימות נוספות

אולי מגיע לכם ויש מידע רלוונטי

יום שבת, 8 בינואר 2011

רשימה של 53 יהודים מעיראק שרכשו קרקעות עוד לפני קום המדינה באזור רחובות ישראל

אולי אתם קרוביהם כנסו למרכז מורשת יהודי בבל לעיון יש שם מידע, אולי מגיע לכם, ברשימה:

http://www.babylonjewry.org.il/new/hebrew/index.html

חשבונות רדומים, בנק לאומי, בנק פאגי, בנק הפועלים, בנק אגודת ישראל,

בנקים ומלוות בנק ישראל

בנק ישראל – בירור מלוות חובה שהונפקו וטרם נפדו

מלוות חובה ובטחון שהוטלו על הציבור שעבד בשנות ה-80 "למימון שלום הגליל" מדובר באגרות חוב נושאות ריבית הגישה באמצעות הקשת שם ותעודת זהות בקישור הבא:

https://app.boi.gov.il/wad/PayeeSearch.jsp?type=1בנק לאומי
כספים וכספות בבנק לאומי הגישה באמצעות הקשת שם ותעודת זהות
https://www.bankleumi.co.il/vgnprod/cheshbonot_chipus_vgn_he.asp

בנק פועלי אגודת ישראל –בעלי מניות

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ רכש ביום 7/4/2010 בהתאם לצו בית המשפט , את כל יתרת המניות של בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ המוחזקת בידי כל בעלי המניות האחרים.
קיימת רשימה של אנשים שלא קבלו תמורה עבור מניותיהם:
http://www.fibi.co.il/STORAGE/fibiNew/files/6/3796.pdf?FileCode=בעלי_מניות_מנותקי_קשר-_הסדר_לרכישת_כל_מניות_בנק_פאג%22י

בנק הפועלים – המרכז לטיפול בפניות לקוחות
טל: 03-5673697 או פקס 03-5673764

קבוצות גמלאים שמגיע להם כסף

גמלאי משרד החינוך בישראל יש מידע מעניין לגבי מה שמגיע לכם

קבלו בעבר תוספות כספיות שהיו אמורות להיכנס לחשבונות הבנק שלהם, אך אלה לא היו מעודכנים. חלק לא קיבלו .....
בדקו במשרד החינוך

בעלי זכויות במסד –עמותת המורים שפורקה:
http://www.itu.org.il/_Uploads/14450281209e.xls
קרוב ל-17 אלף שמות בחלקם עם תעודות זהות זכום הזכאות הריאלי הוא כ-500 ₪ לאדם.

קופת תגמולים של עובדי עיריית חיפה יש 16 מליון ₪ שמחכין לעובדים לשעבר או ליורשיהם

ליצירת קשר

http://www.ktagmulimhaifa.co.il/GemelWeb/Screens/ContactUs.aspx?topLink=178

יום שישי, 7 בינואר 2011

נכסים מתקופת טרום המדינה - רשימת כ-75 אלף שמות

האפוטרופוס הכללי

האפוטרופוס הכללי מופקד על ניהולם של נכסים עזובים : דירות ובתים, קרקעות וכספים. קיימת רשימה זו של כ-15 אלף שמות של בעלי רכוש, הרשימה הקודמת הייתה נכונה לפברואר 2009 . ביוני 2011 פורסמה רשימה חדשה. לנוחיותכם רשימת 765 עזבונות  שבתי המשפט אישרו לאפוטרופוס הכללי לנהל מאז ראשית 2009 .
בדקו אם אתם יורשים של אותם אנשים מדובר בכספים בעיקר אך יש גם רכוש אחר.
קישור לרשימה שהוצטתי ב-18 יולי 2011
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajf3WO5aopzAdFVXVmo5WF9SQk1sdjljaGF6NFNDS3c&hl=en_US#gid=0
החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה:

באתר החברה רשימה של כ-60 אלף זכאים לכספים ולרכוש בישראל שהם או יורשיהם יכולים לפנות לחברה ולקבלם

הקישור לרשימה:
http://www.hashava.org.il/assetList/

ברשימה זאת כלולים שמות של כ- 2000 איש שהנאמנות להם הועברה מהאפוטרופוס הכללי. הקישור לתת רשימה זאת:

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/ApotroposKlali/GiluiVnihuRehush/rashimatNeedarim.htm

ברשימה זאת כלולים שמות של כ-200 נעדרים בעלי קרקעות שבעבר נוהלה ע"י קק"ל. קישור לרשימה:

http://www.kkl.org.il/kkl/hebrew/nosim_ikaryim/nehedarim/list%20missing%20persons.x#topOfTemplate

כרשימת חשבונות רדומים בשוויץ מאז 1945

http://www.crt-ii.org/2001_list/publication_list1_A.phtm


הכי חשוב נסו באתר חדש של משרד האוצר לאיתור כספים שלכם או כיורשים


ט.ל.ח.

נכסים ללא דורש

הידעתם בבנקים ובגופים אחים במדינת ישראל שוכבים מליארדים של שקלים ללא דורש
... אולי הם מחכים לכם או לקרוביכם

... אולי אתם היורשים שלהם

בלוג זה יעזור לכם לאתר אותם... יש מידע רב בבלוג לגבי מה מגיע לכם

באתר האפוטרופוס הכללי קרוב ל-20 אלף שמות שלשמו של בעלי נכסים או יורשים שלא אותרו ..

הרשימה מתקצרת הודות לאיתור אנשים בעזרת מומחים או בלוג כמו זה..
אך שוב הרשימה גדלה עם נכסים חדשים

כספי פוליסות שהבשילו..
... מלוות בבנק ישראל ללא דורש..

גמלאים שמחפשים אותם..

במאי 2013 נוסף אתר חדש של משרד האוצר לאיתור כספים ללא דורש

Popular Posts