האם הבלוג סייע לך ?

יום רביעי, 19 בינואר 2011

בכוונת האפוטרופוס להגיש לבית המשפט בקשה לתת לו צו לניהול הנכסים הבאים:


 
מנהלת מחוז ירושלים של האפוטרופוס הכללי וסגניתו הודיעה כי בכוונת האפוטרופוס להגיש לבית המשפט בקשה לתת לו צו לניהול הנכסים הבאים:
            א. נכסי עזבונות של המנוחים:
              1) הרמן אבנר – מספר זהות 005133681 בן יחזקאל מירושלים.
              2) ויזמן אלברט – מספר זהות 065142259 בן נסים מירושלים.
            
           ב. נכסים של נעדרים שזהותם ידועה:
            1) זיבורט צוריאל 2) ברנדט ברג'יט  3) ענתבי דוד  4) תמרה כהן 5) גרץ עדן

          ג. נכסי נעדרים שזהותם אינה ידועה
            1) בעלים לא ידועים של חשבון מספר 026297 במזרחי טפחות.
            2) בעלי מניות מרכנתיל נכסים
             3) אסי שיווק מכשירים בע"ם.
             4) יורשי למפל
             5) אפשטיין
הוסף רשומת תגובה

Popular Posts