האם הבלוג סייע לך ?

יום שני, 11 באפריל 2011

חלק מעובדי שב"כ בעבר, לפי שעות, זכאים לתשלומים עבור דמי חגים וקרן השתלמות

ב-11 אפריל 2011 פורסמה מודעה ב"ידיעות אחרונות" הקוראת למי שהועסק ע"י שירות הביטחון הכללי בתקופה שבין יולי 1993 עד אפריל 2000 לפי שכר שעה וסיים כבר את העסקתו בשירות הכללח, רשאי לפנות לת.ד. 17768 מיקוד 61171 [ תל-אביב ?] לידי ירדן לצורך בחינת זכאות כמפורט להלן:
     א- תשלום דמי חגים לתקופה 1993/7 – 2000/4
     ב- תשלום קרן השתלמות לתקופה 1993/7-  1997/11.

קישור להורדת טופס פרטים אישיים, לבדיקת זכאות,  הנמצא באתר שירות הביטחון הכללי:


פניית שב"כ זו איננה כוללת גמלאים אשר הועסקו לפי שכר שעה, עובדי עתודה, למעט אם הועסקו בתפקידים נוספים לפי שעה.

ט.ל.ח.

האופטרופוס פרסם רשימת כספים "עזובים" אותם הוא מנהל האם אתם מכירים בעליהם

הודעה מאת האפוטרופוס הכללי על ניהול נכסים עזובים (כספים ) - ללא צו ניהול  תאריך החלטה: 9 מרץ 2011 פרסום: 10 אפריל 2011

המנוחה: כהן אוהגליה     ת"ז 013501234
המנוח: אגואני אחמד       ת.ז.  020561064
המנוח: קונביסר בוריס     ת.ז. 311057434
המנוחה:  נוסבאום צילה   ת.ז. 008513624
המנוח:  שויחט ליאוניד     ת.ז. 321313934
הנעדרים: ספר אדוארד      ת.ז. 016401010
                  ווישינסקי אללה ת.ז. 016401028
הנעדרים: בלוך (מונטלאון) רפאל ת.ז. 011474707
                 ובלוך (מונטלאון) 011474715
המנוח:  אלגול חוסיין    ת.ז.035111210
הנעדרים: קרצמר סימה    ת.ז. 014666259
                 וקרצמר יהושע ת.ז. 014351761
המנוח:   אליגולשוילי טיימורז ת.ז. 319586244
המנוחה: בלקר אסתר  ת.ז. 013272455
הנעדרת: בת-אל אתאל ת.ז. 300769577
הנעדר:  מרדכי אתאל   ת.ז. 012267308
הנעדר: מתן אברהם
המנוחה:  פולבוי מרה  ת.ז. 319259867
הנעדר: חפיז עבדאללה אירג'י
המנוח: זילברשטיין אריה  ת.ז. 001464312
חברת טל טבע 2000  בע"מ
הנעדר: טובול בועז
הנעדרת: שושן סימה
הנעדרת: סוסניק אלין שרה
הנעדרים: א-סאב שרה איבראהים, אל עוביד שיהדה יוסף, אל עוביד      
                 מירים יוסף , אל עוביד עיסא יוסף.
מי השרון - אגודה שיתופית להספקת מים בנתניה בע"מ.
המנוח: קרמר סלמה ת.ז.  013713771
הנעדרת: מנסון לילי
בית"ר פתח תקוה מחלקת כדורסל
המנוח: פינסלר קלמן ת.ז. 001731363
הנעדרים: פרץ שלמה מס' דרכון   92DD 25170
                  ופרץ אריק מס' דרכון 91LH18360
תרומות ליפית ע"י אגודה שיתופית מונדרגון
המנוחה: בורקובסקי רוזה ת.ז. 004605325

ט.ל.ח.


יום שבת, 2 באפריל 2011

למי שעדיין לא יודע מקורות לזכויות ליוצאי השואה

קיימים מספר ארגונים שדרכם ניתן למצוא מידע על זכויות ורכוש המגיעים לניצולי השואה או נרדפי הנצים.

ישנו ארגון להשבת נכסים שכבר כתבתי עליו בעבר:
ארגון להשבת נכסים לניצולי השואה ויורשיהם
כמו כן יש מידע רב ערך לניצולי שואה שעדיין חיים עמנו לגבי זכויות שונות בנושאי: קצבאות, שרותי בריאות וסעוד, טיפולי שיניים וכו'.  זאת באתר של התאחדות יוצאי גרמניה:
אתר התאחדות יוצאי גרמניה
יש מידע לגבי אלפי נכסים שהיו שייכים ליהודים  בגרמניה ומנוהלים ע"י ועדת התביעות פירות הנכסים מנוהלים ע"י ועדת התביעות ויורשים יכולים לאתר רשימת נכסים לפי עיר וכתובת ושווי הנכסים. קישור לרשימה:

Popular Posts