האם הבלוג סייע לך ?

יום שני, 11 באפריל 2011

חלק מעובדי שב"כ בעבר, לפי שעות, זכאים לתשלומים עבור דמי חגים וקרן השתלמות

ב-11 אפריל 2011 פורסמה מודעה ב"ידיעות אחרונות" הקוראת למי שהועסק ע"י שירות הביטחון הכללי בתקופה שבין יולי 1993 עד אפריל 2000 לפי שכר שעה וסיים כבר את העסקתו בשירות הכללח, רשאי לפנות לת.ד. 17768 מיקוד 61171 [ תל-אביב ?] לידי ירדן לצורך בחינת זכאות כמפורט להלן:
     א- תשלום דמי חגים לתקופה 1993/7 – 2000/4
     ב- תשלום קרן השתלמות לתקופה 1993/7-  1997/11.

קישור להורדת טופס פרטים אישיים, לבדיקת זכאות,  הנמצא באתר שירות הביטחון הכללי:


פניית שב"כ זו איננה כוללת גמלאים אשר הועסקו לפי שכר שעה, עובדי עתודה, למעט אם הועסקו בתפקידים נוספים לפי שעה.

ט.ל.ח.
הוסף רשומת תגובה

Popular Posts