האם הבלוג סייע לך ?

יום חמישי, 25 באוגוסט 2011

בכוונת האפורופוס לנהל עזבונות נוספים ללא יורשים


ב-24 אוגוסט 2011 הודיעה סגן האפוטרופוס על

עלכוונה להגיש בקשה להוציא צו ניהול לעזבונות הבאים

( על המתנגדים לפנות תוך שבועיים) אולי אתם קרובים שלהם

נכסי עזבונות                 

שם המנוח- מספר זהות- שם האב- כתובת..

אילגנייב פנחס- ת.ז. 011393972- אגריל-ירושלים.

מלחובסקי אמה-ת.ז. 308612449- מיליה-ירושלים.

גולדין נינה-ת.ז. 312027519-איסק-ירושלים.

אובסוביץ' ולדימיר-ת.ז. 328865258- אברהם-ירושלים.

ברונשטיין יפים-ת.ז. 321928129-ברקו-ירושלים.

ברלש ארתור- ת.ז. 314608787- לזר-ירושלים.

נכסי נעדרים שזהותם ידועה

קולן מירה ת.ז. 015968621- .

ליפשיץ דוד

לוי רוברט ולוי קולט גוסלין.

מזרחי שלמה אליהו

ביציא גוהר.

נכסי נעדרים שזהותם אינה ידועה

פינת יסוד המעלה בע"מ.

יום שבת, 20 באוגוסט 2011

אולי מגיעים לכם כספים מחברת הביטוח דקלה בגלל כפל תשלומים לקופת חולים כללית


ביולי , בית המשפט אישר הסדר פשרה, לפיו חברי קופ"ח כללית יקבלו החזר כספי בשיעור של 66% מדמי הביטוח ששילמו בשל תשלומי כפל

הסדר הפשרה מעניק החזר כספי בשיעור 66% מדמי הביטוח שנגבו לתקופה של 7 שנים אחורנית בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן. פיצוי זה משקף את הסיכוי שהתביעה תתקבל ואת הסיכון בהמשך ניהולה, והוא מתייחס לכלל חברי הקבוצה", כתב השופט בפסק הדין.

הקבוצה עליה יחול הסדר הפשרה תכלול את כל מבוטחי "כללית משלים" אשר הצטרפו ל"כללית מושלם" לאחר 1.1.02 ואשר עד יום 2.1.11 היו עמיתים ב"כללית מושלם" במקביל להיותם מבוטחים ב"כללית משלים" וכן את כלל מבוטחי "מושלם לעובד" אשר עד יום 2.1.11 היו עמיתים ב"כללית משלים", והכל בתנאי שלא הגישו תביעה לקבלת תגמולי ביטוח מכוח פוליסת" כללית משלים" או מכוח פוליסת "מושלם לעובד", ולא ביקשו במפורש להיות מבוטחים בשתי התוכניות במקביל.

כל חבר  יוכל לפנות לדקלה תוך 70 יום ממשלוח ההודעה על ידי דקלה, לשם ביטול הפוליסה וקבלת החזר פרמיות בגובה 66% מדמי הביטוח ששולמו על ידו עבור הפוליסה המבוטלת במשך 7 השנים שקדמו לביטול, וזאת בצירוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן.

(ת"א 1251-07 עמית גל נ' דקלה ח' לביטוח בע"מ)


אבי 0506-234016

רשית נכסים חדשים העוברת לניהול האפוטרופוס

Popular Posts