האם הבלוג סייע לך ?

יום שבת, 22 באוקטובר 2011

68 מספרי זהות של אנשים שלהם או יורשיהם מגיע כסף באיילון פנסיה


להלן רשימת תעודות הזהות,  ביחס לזכאים לתשלום, לפי הרשומים המתנהלים באיילון-פנסיהליום 31.12.2010 -  מספרי תעודות הזהות המפורסמים באתר הינם על בסיס מסמכי העמית בחברתנו.
אם מספר תעודת הזהות של קרובך מופיע ברשימה והינך רואה עצמך זכאי לכספים מכוח זכויותיך כשאר/עפ"י צו ירושה או היותך מוטב אנא פנה למוקד שירות הלקוחות בטלפון מס' 1-700-720-707 moked-pisga@ayalon-ins.co.il או בכתב אל: רח' אבא הילל סילבר 12, ר"ג 52008 בית איילון- פיסגה קרן פנסיה. 
להלן רשימה של מספרי ת.ז:
3285947
14366124
37286507
7439110
41139999
300067139
66602137
3587193
14666408
41504226
7538119
41535923
302948997
67566448
5694195
15853799
49423437
9026113
42913988
303850424
307471672
6133813
16330854
51845287
14078323
42952713
307514521
308922202
6647549
22678882
54191192
16414062
56097900
311731319
309072353
10409290
24446973
56924814
16728081
56465115
314370768
309549079
11520723
25051475
64660269
17062449
56541527
317383297
320869134
11606555
29439858
2394682
25219197
68083864
318000262
598175024
11776085
30536460
3178225
32387060
68925122
63919732

12221321
33436619
4842076
38764957
70797246
65508046


הוסף רשומת תגובה

Popular Posts