האם הבלוג סייע לך ?

יום שבת, 22 באוקטובר 2011

קרן הפנסיה מגן זהב קיימות תוכניות שיש בהן כספים אשר לא נדרשו ע" 8 הזכאי/ם או יורשיהםלקבלם

בקרן הפנסיה מגן זהב קיימות תוכניות שיש בהן כספים אשר לא נדרשו ע" הזכאי/ם לקבלם – שארים/ יורשים חוקיים/ מוטבים זאת למרות שאירע האירוע המזכה בתשלום.
להלן רשימת תעודות הזהות, הידועות לחברה, ביחס לזכאים לתשלום, לפי הרשומים המתנהלים בחברה ליום 31.12.2010 -  מספרי תעודות הזהות המפורסמים באתר הינם על בסיס מסמכי העמית בחברתנו.
אם מספר תעודת הזהות של קרובך מופיע ברשימה והינך רואה עצמך זכאי לכספים מכוח זכויותיך כשאר/עפ"י צו ירושה או היותך מוטב אנא פנה למוקד שירות הלקוחות בטלפון מס' 1-700-720-707 moked-magen@ayalon-ins.co.il או בכתב אל כתובתנו: רח' אבא הילל סילבר 12, ר"ג 52008 בית איילון- מגן זהב קרן פנסיה.
 הרשימה שלהלן פורסמה באינטרנט בקישור:


להלן רשימה של מספרי ת.ז:
29096641
31427743
36264786
46252250
54424189
56741507
57878969
58980327
הוסף רשומת תגובה

Popular Posts