האם הבלוג סייע לך ?

יום שבת, 19 בנובמבר 2011

אפשרות משיכת כספים חד פעמית מקופות גמל ללא מס למפקידים אחרי שנת 2008 ששייכים לקבוצות מסוימות

אפשרות משיכת כספים חד פעמית מקופות גמל ללא מס למפקידים אחרי שנת 2008 ששייכים לקבוצות מסוימות: א- עובד/ת עצמאי/ת שהיה מעל גיל 60 בשנת 2007 והפקיד עבור עצמו או בניו או נכדיו. גם שכירים. ב- מוטב של עמית שנפטר, שקיבל בירושה לאחר 2007 כספים בחשבונות של עמית בקופת גמל או בפוליסה הונית. ג- שכיר בקופת גמל שהותיר כספי פיצויים בקופה. מקור The Marker 15 נובמבר 2011


בינתיים נוסף כלי נהדר של משרד האוצר לאיתור כספים ללא דורש
משרד האוצר ישראל העלה אתר אינטרנט חדש בו יוכל המשתמש להקליד את מספר הזהות שלו או של קרוב משפחה שנפטר יחד עם פרטים נוספים ולקבל את רשימת הגופים המנהלים עבורו את כספי הפנסיה או  פוליסות ביטוח או הגמל או ההשתלמות.
תוצאות החיפוש מראות באילו גופים קיימים על שם המשתמש , או נפטר, חשבונות או פוליסות ביטוח ומאיזה סוג (קרנות פנסיה או  קופות גמל וכו'), אך אינן מראות כמה חשבונות או פוליסות יש מכל סוג ומה היתרה או הזכויות הקיימות בהם. יש מידע בישראל מגיע לכם,
כנסו לאתר ובדקוhttps://itur.mof.gov.il
https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.mygemel.net%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F05%2Fitur.mof_.gov_.il_.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*
מנוע לאיתור חסכונות פנסיונים ופוליסות לביטוח חיים
מגיע לנו כאן ישראל 
אם אתם חושבים שיש כספים שלא צוינו באתר משרד האוצר פנו לבלוג זה ואנסה לעזור לכם

הוסף רשומת תגובה

Popular Posts