האם הבלוג סייע לך ?

יום שלישי, 29 בנובמבר 2011

הורדת הריבית על ידי בנק ישראל ברבע אחוז משפיעה על כולנו.

הורדת הריבית על ידי בנק ישראל ברבע אחוז משפיעה  על כולנו. 
ההורדה האחרונה של הריבית לחודש דצמבר 2011 נועדה להגדיל את הפעילות הכלכלית כתגובה להשפעות השליליות של המשברים הכלכליים בעולם ולעודד את הצריכה המקומית.  ההשפעה של מהלך זה על כל אחד מאיתנו תלויה בהיקף החובות ו/או הנכסים שלו:
התחייבויות
בעלי משכנתאות או הלוואות עם ריבית משתנה ישלמו פחות על ריביות ונטל הריבית על האוברדאפט וכרטיסי האשראי ירד גם הוא, כלומר נטל החובות ירד.
מאידך הגידול במספר המשכנתאות ובחלקן לרכישת דירות להשכרה עלול לגרום להתמתנות בירידת המחירים של הדירות.
בנוסף כתוצאה מהוזלת האשראי תהיה נטייה גדולה יותר לקחת משכנתאות או הלוואות למימון הצריכה.
יש לציין שלמרות ההוזלה לכאורה, הריביות שגובים הגופים הפיננסיים הינן גבוהות יחסית לתקופות בהן הריביות של בנק ישראל היו גבוהות יותר.

נכסים
בעלי פקדונות יקבלו תמורה נמוכה יותר על חסכונותיהם.
הגדלת הצריכה בעקבות הורדת הריבית מגדילה את הביקושים למוצרים ועימה גדלה האינפלציה, כלומר עליית מחירים.
בשוק ניירות הערך יש נטייה של המשקיעים לעבור למניות. לכן קרנות מוסדיות שאתם משקיעים בהן כסף יגדילו את חלקן של המניות בתיק כדי להבטיח תשואה נאה.
בשוק המט"ח הורדת הריבית תעודד ספקולנטים לברוח מהשקל כתוצאה מכך מחירי המט"ח יעלו ולכן יהיה כדאי יותר לייצא מחד ומאידך הוצאות הנסיעות והנופש בחו"ל יתייקרו.
הוסף רשומת תגובה

Popular Posts