האם הבלוג סייע לך ?

יום שבת, 8 בינואר 2011

רשימה של 53 יהודים מעיראק שרכשו קרקעות עוד לפני קום המדינה באזור רחובות ישראל

אולי אתם קרוביהם כנסו למרכז מורשת יהודי בבל לעיון יש שם מידע, אולי מגיע לכם, ברשימה:

http://www.babylonjewry.org.il/new/hebrew/index.html

חשבונות רדומים, בנק לאומי, בנק פאגי, בנק הפועלים, בנק אגודת ישראל,

בנקים ומלוות בנק ישראל

בנק ישראל – בירור מלוות חובה שהונפקו וטרם נפדו

מלוות חובה ובטחון שהוטלו על הציבור שעבד בשנות ה-80 "למימון שלום הגליל" מדובר באגרות חוב נושאות ריבית הגישה באמצעות הקשת שם ותעודת זהות בקישור הבא:

https://app.boi.gov.il/wad/PayeeSearch.jsp?type=1בנק לאומי
כספים וכספות בבנק לאומי הגישה באמצעות הקשת שם ותעודת זהות
https://www.bankleumi.co.il/vgnprod/cheshbonot_chipus_vgn_he.asp

בנק פועלי אגודת ישראל –בעלי מניות

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ רכש ביום 7/4/2010 בהתאם לצו בית המשפט , את כל יתרת המניות של בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ המוחזקת בידי כל בעלי המניות האחרים.
קיימת רשימה של אנשים שלא קבלו תמורה עבור מניותיהם:
http://www.fibi.co.il/STORAGE/fibiNew/files/6/3796.pdf?FileCode=בעלי_מניות_מנותקי_קשר-_הסדר_לרכישת_כל_מניות_בנק_פאג%22י

בנק הפועלים – המרכז לטיפול בפניות לקוחות
טל: 03-5673697 או פקס 03-5673764

קבוצות גמלאים שמגיע להם כסף

גמלאי משרד החינוך בישראל יש מידע מעניין לגבי מה שמגיע לכם

קבלו בעבר תוספות כספיות שהיו אמורות להיכנס לחשבונות הבנק שלהם, אך אלה לא היו מעודכנים. חלק לא קיבלו .....
בדקו במשרד החינוך

בעלי זכויות במסד –עמותת המורים שפורקה:
http://www.itu.org.il/_Uploads/14450281209e.xls
קרוב ל-17 אלף שמות בחלקם עם תעודות זהות זכום הזכאות הריאלי הוא כ-500 ₪ לאדם.

קופת תגמולים של עובדי עיריית חיפה יש 16 מליון ₪ שמחכין לעובדים לשעבר או ליורשיהם

ליצירת קשר

http://www.ktagmulimhaifa.co.il/GemelWeb/Screens/ContactUs.aspx?topLink=178

Popular Posts