האם הבלוג סייע לך ?

יום רביעי, 18 בינואר 2012

גמלה חודשית ליוצאי רומניה, לוב, תוניס בולגריה ושאר אירופה: מאת: עמי בר


גמלה חודשית ליוצאי רומניה, לוב, תוניס
בולגריה ושאר אירופה:
מאת: עמי בר
גמלה חודשית לכל החיים ליוצאי רומניה, לוב, תוניסיה, בולגריה, ממשרד האוצר בישראל כנרדפי הנאצים: 
לפני כשנתיים וחצי פסק בית המשפט העליון של מדינת ישראל שלישראלים שעלו מרומניה בולגריה, תוניס, ולוב יש זכות חוקית לקבל גמלה חודשית לכל חייהם כניצולי רדיפות הנאצים. את הגמלה משלם משרד האוצר הישראלי.
הישראלים שזכאים לקבל את הגמלה החודשית צריכים לעמוד בשלושה תנאים יחד: 
1. יוצאי רומניה ובולגריה - נולדו וחיו שם עד מאי 1945.
    יוצאי לוב - נולדו וחיו שם עד אוגוסט 1943.
    יוצאי תוניסיה - נולדו וחיו שם עד ינואר 1944.
2. עלו לישראל עד אוקטובר 1953.
3. לא מקבלים גמלה אחרת כנרדפי הנאצים.
רבים מיוצאי מדינות אלה אינם מודעים לזכות חוקית זאת!
יוצאי פולין, יוצאי יוגוסלוויה כגון קרואטיה, יוצאי סלובקיה, צ'כיה, הונגריה ועוד:
יוצאי מדינות אירופאיות אלו ונוספות שעדיין לא מקבלים גמלה כלשהיא שקשורה לנאצים יכולים לקבל גמלה זו של האוצר בתנאי שנולדו לפני מאי 1945 ועלו לישראל לפני אוקטובר 1953.
מקבלי גמלאות כל 3 חודשים מועידת התביעות לפי סעיף קרן 2:
הישראלים שמקבלים גמלה ביורו כל 3 חודשים מקרן סעיף 2, כ- 870 יורו ועלו לפני אוקטובר 1953 זכאים לעבור לגמלה העדיפה של האוצר שהינה גמלה חודשית וגבוהה יותר וכן בעלת יתרונות משמעותיים נוספים כגון זכות לשארים לקבל 3 שנים את הגמלה לאחר פטירת בןה זוג שקיבל אותה עד כה. לפי סעיף קרן 2 בפטירת מקבל הגמלה, היא מסתיימת לחלוטין ללא זכות לשארים.
הגמלה של האוצר הינה:
הגמלה המינימאלית היא 1,840 ₪ לחודש ובנוסף הטבות כגון: דמי הבראה אחת לשנה על סך כ- 2,000 ש"ח, הנחה בארנונה והנחה בקניית מוצרי חשמל לבית. הנחה בתרופות בקופת חולים, פטור מאגרת טלביזיה ועוד'.
הגמלה ניתנת ממועד הגשת הבקשה  למשרד האוצר והיא לא ניתנת רטרואקטיבית!
בקשת נזקק  - בנוסף, מי שלא משתכר יותר מ-  4,000 ₪ - סה"כ הכנסות אישיות לחודש באופן אישי כולל הגמלה מהאוצר, יכול להגיש בקשה להכרה כנזקק ולקבל תוספת של מאות שקלים והטבות משמעותיות נוספות.
בקשת נצרך  - מי שיוכר, בגלל מחלות, ב- 50%  נכות ומעלה, ולא מגיע ל- 7,700 ₪ בחודש סה"כ הכנסות אישיות כולל הגמלה מהאוצר, יוכל לקבל השלמה מעבר לגמלה עד ל- 7,700 ₪.  נלקחת בחשבון סה"כ הכנסה אישית שכוללת את כל ההכנסות של האדם, כולל הגמלה מהאוצר, פנסיה וביטוח לאומי.
קצת על הכותב  - שמי, עמי בר, אני בן של יוצאי רומניה, ועוסק בפעילות חברתית ולכן אני מדריך ישראלים אחרים כיצד לקבל זכות זו. מכיוון שיש מידע רב וחשוב לספר ולהדריך למי שמגיעה זכות זו ע"פ חוק, אנא הרגישו חופשי ליצור עימי קשר במייל או בטלפון.
במייל:  amiami70@walla.co.il  
טלפון נייד:  054-6899645  
חשוב - מכיוון שיש ימים עם פניות רבות אני לא יכול לענות כל הזמן. אנא השאירו הודעה ברורה עם שם, ארץ מוצא, שנת לידה ועלייה, וטלפון כדי שאוכל לחזור אליכם. אני חוזר לכולם, אם בטעות לא חזרתי התקשרו והשאירו הודעה שוב.

בברכה, עמי בר

אנא העבירו אימייל זה לכל רשימות התפוצה שלכם, יש קשישים רבים שלא מודעים עדיין לזכויות חשובות אלו!

יום שישי, 6 בינואר 2012

שטייניץ שינה דעתו מלפני שנה והוא בעד יצירת כלים לאיתור כספים ללא דורש

 במהלך מסיבת העיתונאים של שטייניץ,ב-4 ינואר 2012, אמר השר כי "15 מיליארד שקל של עשרות אלפי אזרחי ישראל שוכבים כאבן שאין לה הופכין בקופות הגמל, קרנות הפנסיה וחברות הביטוח, והם חייבים לחזור אל הבעלים המקוריים שלהם".

"החלטנו לשים לתופעה זו סוף פעם אחת ולתמיד", אמר שר האוצר, "ולצורך כך גיבשנו באגף שוק ההון תוכנית אקטיבית דו-שנתית. אנחנו נורה לגופים המנהלים את החיסכון לטווח ארוך להפחית מתאריך מסויים את דמי הניהול של כל אותם כספים אבודים ל- 0.2% בלבד".
 

יום רביעי, 4 בינואר 2012

האוצר פירסם תוכנית להקל את הנגישות של אנשים או יורשיהם לכספים שרשומים על שמם


האוצר פירסם תוכנית להקל את הנגישות של אנשים או יורשיהם לכספים שרשומים על
שמם:
עיקרי התוכנית: בשלב ראשון חשבונות לא פעילים יסומנו כ"חשבונות אדומים" וינסו לאתר האנשים דרך "מרשם אוכלוסין". בשלב שני אם החשבונות לא אותרו יופחתו דמי הניהול כדי להניע את המוסדות הפיננסיים לעשות מאמץ לאתר בעלי החשבונות. בכל מקרה החשבונות לא יועברו לחזקת האפוטרופוס הכללי אלא רק יקבל דיווח על כך. כמו כן מתוכננת קמת 

 מאגר מידע שכל אדם יוכל לבדוק בו אם יש לו חשבון על שמו.
    ynetפרטים נוספים

האתר שהוקם בינתיים: https://itur.mof.gov.il/

נרדפי הנאצים מרומניה, לוב, תוניס, בולגריה ושאר אירופה זכאים לגמלה


גמלה חודשית לנרדפי הנאצים יוצאי רומניה, לוב, תוניס, בולגריה ושאר אירופה


בשנת 2008 פסק בית המשפט העליון של מדינת ישראל שישראלים שעלו מרומניה בולגריה, תוניס, ולוב  זכאים  לקבל את הגמלה החודשית צריכים לעמוד בשלושה תנאים יחד: 

1. יוצאי רומניה ובולגריה - נולדו וחיו שם עד מאי 1945.
    יוצאי לוב - נולדו וחיו שם עד אוגוסט 1943.
    יוצאי תוניסיה - נולדו וחיו שם עד ינואר 1944.
2. עלו לישראל עד אוקטובר 1953.
3. לא מקבלים גמלה אחרת כנרדפי הנאצים.

יוצאי פולין, יוצאי יוגוסלביה כגון קרואטיה, יוצאי סלובקיה, צ'כיה, הונגריה ועוד:

יוצאי מדינות אירופאיות אלו ונוספות, שעדיין לא מקבלים גמלה כלשהיא שקשורה לנאצים, יכולים לקבל גמלה זו של האוצר בתנאי שנולדו לפני מאי 1945 ועלו לישראל לפני אוקטובר 1953.

מקבלי גמלאות כל שלושה חודשים מוועידת התביעות לפי סעיף קרן 2:

הישראלים שמקבלים גמלה ביורו כל שלושה חודשים מקרן סעיף 2, כ-870 יורו, ועלו לפני אוקטובר 1953, זכאים לעבור לגמלה העדיפה של האוצר, שהינה גמלה חודשית וגבוהה יותר וכן בעלת יתרונות משמעותיים נוספים כגון זכות לשארים לקבל שלוש שנים את הגמלה לאחר פטירת בן זוג שקיבל אותה עד כה. לפי סעיף קרן 2 בפטירת מקבל הגמלה, היא מסתיימת לחלוטין ללא זכות לשארים.

הגמלה של האוצר:

הגמלה המינימאלית היא 1,840 ₪ לחודש ובנוסף הטבות כגון: דמי הבראה אחת לשנה על סך כ-2,000 ש"ח, הנחה בארנונה והנחה בקניית מוצרי חשמל לבית, הנחה בתרופות בקופת חולים, פטור מאגרת טלוויזיה ועוד. הגמלה ניתנת ממועד הגשת הבקשה למשרד האוצר ולא ניתנת רטרואקטיבית!

בקשת נזקק - בנוסף, מי שלא משתכר יותר מ-4,000 ₪ - סה"כ הכנסות אישיות לחודש באופן אישי, כולל הגמלה מהאוצר, יכול להגיש בקשה להכרה כנזקק ולקבל תוספת של מאות שקלים והטבות משמעותיות נוספות.

בקשת נצרך - מי שיוכר, בגלל מחלות, ב-50% נכות ומעלה, ולא מגיע ל- 7,700 ₪ בחודש סה"כ הכנסות אישיות, כולל הגמלה מהאוצר, יוכל לקבל השלמה מעבר לגמלה עד ל-7,700 ₪.  נלקחת בחשבון סה"כ הכנסה אישית שכוללת את כל ההכנסות של האדם, כולל הגמלה מהאוצר, פנסיה וביטוח לאומי.

Popular Posts