האם הבלוג סייע לך ?

יום רביעי, 4 בינואר 2012

נרדפי הנאצים מרומניה, לוב, תוניס, בולגריה ושאר אירופה זכאים לגמלה


גמלה חודשית לנרדפי הנאצים יוצאי רומניה, לוב, תוניס, בולגריה ושאר אירופה


בשנת 2008 פסק בית המשפט העליון של מדינת ישראל שישראלים שעלו מרומניה בולגריה, תוניס, ולוב  זכאים  לקבל את הגמלה החודשית צריכים לעמוד בשלושה תנאים יחד: 

1. יוצאי רומניה ובולגריה - נולדו וחיו שם עד מאי 1945.
    יוצאי לוב - נולדו וחיו שם עד אוגוסט 1943.
    יוצאי תוניסיה - נולדו וחיו שם עד ינואר 1944.
2. עלו לישראל עד אוקטובר 1953.
3. לא מקבלים גמלה אחרת כנרדפי הנאצים.

יוצאי פולין, יוצאי יוגוסלביה כגון קרואטיה, יוצאי סלובקיה, צ'כיה, הונגריה ועוד:

יוצאי מדינות אירופאיות אלו ונוספות, שעדיין לא מקבלים גמלה כלשהיא שקשורה לנאצים, יכולים לקבל גמלה זו של האוצר בתנאי שנולדו לפני מאי 1945 ועלו לישראל לפני אוקטובר 1953.

מקבלי גמלאות כל שלושה חודשים מוועידת התביעות לפי סעיף קרן 2:

הישראלים שמקבלים גמלה ביורו כל שלושה חודשים מקרן סעיף 2, כ-870 יורו, ועלו לפני אוקטובר 1953, זכאים לעבור לגמלה העדיפה של האוצר, שהינה גמלה חודשית וגבוהה יותר וכן בעלת יתרונות משמעותיים נוספים כגון זכות לשארים לקבל שלוש שנים את הגמלה לאחר פטירת בן זוג שקיבל אותה עד כה. לפי סעיף קרן 2 בפטירת מקבל הגמלה, היא מסתיימת לחלוטין ללא זכות לשארים.

הגמלה של האוצר:

הגמלה המינימאלית היא 1,840 ₪ לחודש ובנוסף הטבות כגון: דמי הבראה אחת לשנה על סך כ-2,000 ש"ח, הנחה בארנונה והנחה בקניית מוצרי חשמל לבית, הנחה בתרופות בקופת חולים, פטור מאגרת טלוויזיה ועוד. הגמלה ניתנת ממועד הגשת הבקשה למשרד האוצר ולא ניתנת רטרואקטיבית!

בקשת נזקק - בנוסף, מי שלא משתכר יותר מ-4,000 ₪ - סה"כ הכנסות אישיות לחודש באופן אישי, כולל הגמלה מהאוצר, יכול להגיש בקשה להכרה כנזקק ולקבל תוספת של מאות שקלים והטבות משמעותיות נוספות.

בקשת נצרך - מי שיוכר, בגלל מחלות, ב-50% נכות ומעלה, ולא מגיע ל- 7,700 ₪ בחודש סה"כ הכנסות אישיות, כולל הגמלה מהאוצר, יוכל לקבל השלמה מעבר לגמלה עד ל-7,700 ₪.  נלקחת בחשבון סה"כ הכנסה אישית שכוללת את כל ההכנסות של האדם, כולל הגמלה מהאוצר, פנסיה וביטוח לאומי.

הוסף רשומת תגובה

Popular Posts