האם הבלוג סייע לך ?

יום רביעי, 4 בינואר 2012

האוצר פירסם תוכנית להקל את הנגישות של אנשים או יורשיהם לכספים שרשומים על שמם


האוצר פירסם תוכנית להקל את הנגישות של אנשים או יורשיהם לכספים שרשומים על
שמם:
עיקרי התוכנית: בשלב ראשון חשבונות לא פעילים יסומנו כ"חשבונות אדומים" וינסו לאתר האנשים דרך "מרשם אוכלוסין". בשלב שני אם החשבונות לא אותרו יופחתו דמי הניהול כדי להניע את המוסדות הפיננסיים לעשות מאמץ לאתר בעלי החשבונות. בכל מקרה החשבונות לא יועברו לחזקת האפוטרופוס הכללי אלא רק יקבל דיווח על כך. כמו כן מתוכננת קמת 

 מאגר מידע שכל אדם יוכל לבדוק בו אם יש לו חשבון על שמו.
    ynetפרטים נוספים

האתר שהוקם בינתיים: https://itur.mof.gov.il/
הוסף רשומת תגובה

Popular Posts