האם הבלוג סייע לך ?

יום ראשון, 4 במרץ 2012

הגורמיםלאובדן חסכונות פנסיוניים


מקור: כלכליסט                        25/12/2012
בכתבה : "האם הראל מונעת מחוסכים לאתר חשבונות אבודים?"

הגורמיםלאובדן חסכונות פנסיוניים

א. שינוי מקום מגורים ומעבר לחוץ לארץ.

ב. מעבר בין מקומות עבודה.
ג. מיזוגים ורכישות שנעשו בין חברות הביטוח ובתי השקעות.
ד. הוצאת קופות גמל מהבנקים לחברות הביטוח ולבתי השקעות.
ד. מקרי פטירה שבהם ליורשים אין נתונים על חסכונות של הנפטרים.
ה. החלפת מערכות מחשוב אצל המוסדיים וגופים פינסיים שונים.
ו. טעויות הקלדה וטעויות אחרות בקליטת הנתונים של החסכונות או הלקוחות.

אבי 0506-234016הוסף רשומת תגובה

Popular Posts