האם הבלוג סייע לך ?

יום חמישי, 27 בפברואר 2014

אושר בקריאה טרומית: מוסדות פיננסיים יחויבו בדיווח על כספים ללא דורש- הצעת חוק של ח"כ שטרית

הצת החוק של ח"כ שטרית אושרה  בקריאה טרומית: מוסדות פיננסיים יחויבו בדיווח על כספים ללא דורש

במדינת ישראל אין נתונים מדויקים על כמות הכספים ללא דורש ועל היקפם, ולפי הערכה מדובר במיליארדי שקלים 

קישור:http://www.themarker.com/news/1.2254651

אבי 0506-234016

יום שלישי, 25 בפברואר 2014

הממשלה אישרה הצעת חוק של חבר הכנסת שטרית לפיה כל הגופים הפיננסיים יחויבו לפרסם חשבונות רדומים עם כספים ללא דורש

הממשלה אישרה הצעת חוק של חבר הכנסת שטרית לפיה כל הגופים הפיננסיים יחויבו לפרסם חשבונות רדומים עם כספים ללא דורש. חבר כנסת שטרית לוחם כבר שנים לגילוי נאות בנושא. לפי הצעתו הממונה על שוק ההון ירכז הפעילות והמעקב בנושא. כל החשבונות יפורסמו באתר מיוחד כפי שנעשה הים רק לגבי קופות גמל [ יש אתר מיוחד באוצר לשם כך]. שטרית מעריך את שווי הכספים  בחשבונות אלה כ-23 מליארד ש"ח

קישור:http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4491662,00.htmlיום ראשון, 16 בפברואר 2014

מסמכים שצריכים להיות כלולים בבקשה לאזרחות ספרדית שמגישים צאצאי מגורשי ספרד


בקרוב צפויים  שינויי חקיקה בספרד, שבעקבותיהם  כנראה נפתחת האפשרות של צאצאי מגורשי ספרד להגיש בקשה לאזרחות ספרדית. לשם הגשת בקשה לאזרחות ספרדית [ ובכך גישה לגוש הארופאי ] , על המבקשים לגבש מסמך המתאר את הקשר שלהם לגרוש ספרד בצרוף אסמכתאות: 

להלן המסמכים שצריכים להיות בתיק כזה, של המבקש או של בני משפחה: 

תעודת לידה 

תעודת יושר 

כתובה בה מופיע המשפט: " "שלא ישא, ולא ישדך, ולא יקדש שום אשה אחרת עליה (בנוסף לה) כי אם ברשות בית דין צדק" (משפט הנהוג אצל הספרדים) 

תעודה מרשות רבנית מוסמכת המעידה על מוצא ספרדי 

הוכחה על חברות בקהילה של יוצאי ספרד 

הוכחות ששמות המשפחה הינו שם של מגורשי ספרד – 

הוכחות לידיעת לדינו 

צילום וידאו של בני משפחה בו הם: א. משוחחים בלדינו ב. מספרים על עץ המשפחה והשורשים הספרדיים. יש להעלות את הסרטונים ל YouTube 

כל מסמך שיש בו להעיד על מוצא ספרדי, או קשר לתרבות מגורשי ספרד – למשל: צילומי מצבות, הוכחת מקור מקהילה מוכרת של מגורשי ספרד, עץ משפחה, מחקר גנאלוגי, תואר אקדמי בנושא הקשור לספרד 

הוכחות על מעורבות בפעילות צדקה 


התוצר הסופי, צריך שיהיה מסמך המסכם את כל האמור מעלה, ומציג קייס משכנע על הזיקה של המבקש לגירוש ספרד ולמורשת ספרד. 


אבי 0506-234016

יום שבת, 15 בפברואר 2014

עזרה באיתור שם משפחה ברשימת שמות המשפחה של מגורשי ספרד מהרשימה בספרדית ובימים הקרובים מעברית

להלן קישור לרשימת שמות המשפחה בספרדית של צאצאי מגורשי ספרד והמקבילות בעברית שמצאתי לחלק מהשמות. בקרוב אנשים עם שמות אלה יוכלו להגיש בקשה לדרכון ספרדי [ בקרוב ארכז הנוהלml
קישור:

לחיפוש ברשימה יש  ללחוץ  Control + F להקליד השם או חלק ממנו.

אם אתם רוצים להוסיף שמות או רוצים לעזור בעיברות שמות נא כתבו. אם אתם רוצים שאסייע במציאת מסמכים ו/או פרטים על משפחותיכם ו/או עצי משפחה אשמח לנסות לעזור.


אבי 0506-234016

רשימה של שמות משפחה של יהודים ששורשיהם בספרד שיהיו זכאים לדרכון ספרדי לאחר אישור החוק

הרשימה הופיעה בספרדית  במספר אתרים. אני מקווה שעד סוף פברואר אגיש לכם שרות את שמות המשפחה  המקבילים בעברית

להלן קישור: 
אבי 0506-234016

Popular Posts