האם הבלוג סייע לך ?

יום ראשון, 16 בפברואר 2014

מסמכים שצריכים להיות כלולים בבקשה לאזרחות ספרדית שמגישים צאצאי מגורשי ספרד


בקרוב צפויים  שינויי חקיקה בספרד, שבעקבותיהם  כנראה נפתחת האפשרות של צאצאי מגורשי ספרד להגיש בקשה לאזרחות ספרדית. לשם הגשת בקשה לאזרחות ספרדית [ ובכך גישה לגוש הארופאי ] , על המבקשים לגבש מסמך המתאר את הקשר שלהם לגרוש ספרד בצרוף אסמכתאות: 

להלן המסמכים שצריכים להיות בתיק כזה, של המבקש או של בני משפחה: 

תעודת לידה 

תעודת יושר 

כתובה בה מופיע המשפט: " "שלא ישא, ולא ישדך, ולא יקדש שום אשה אחרת עליה (בנוסף לה) כי אם ברשות בית דין צדק" (משפט הנהוג אצל הספרדים) 

תעודה מרשות רבנית מוסמכת המעידה על מוצא ספרדי 

הוכחה על חברות בקהילה של יוצאי ספרד 

הוכחות ששמות המשפחה הינו שם של מגורשי ספרד – 

הוכחות לידיעת לדינו 

צילום וידאו של בני משפחה בו הם: א. משוחחים בלדינו ב. מספרים על עץ המשפחה והשורשים הספרדיים. יש להעלות את הסרטונים ל YouTube 

כל מסמך שיש בו להעיד על מוצא ספרדי, או קשר לתרבות מגורשי ספרד – למשל: צילומי מצבות, הוכחת מקור מקהילה מוכרת של מגורשי ספרד, עץ משפחה, מחקר גנאלוגי, תואר אקדמי בנושא הקשור לספרד 

הוכחות על מעורבות בפעילות צדקה 


התוצר הסופי, צריך שיהיה מסמך המסכם את כל האמור מעלה, ומציג קייס משכנע על הזיקה של המבקש לגירוש ספרד ולמורשת ספרד. 


אבי 0506-234016
הוסף רשומת תגובה

Popular Posts