האם הבלוג סייע לך ?

יום חמישי, 22 במאי 2014

1400 מרשימת מורים או מורים לשעבר, מורים שהחלו את עבודתם בין 1954 ל-1977,המגיעים להם או ליורשיהם כספים כבעלי מניות לשעבר בבנק מסד שנרכש על ידי הבנק הבינ-לאומי, מדובר באלפים בודדים

1400 מרשימת מורים או מורים לשעבר, מורים שהחלו את עבודתם בין 1954 ל-1977,המגיעים להם או ליורשיהם כספים כבעלי מניות לשעבר בבנק מסד שנרכש על ידי הבנק הבינ-לאומי, מדובר באלפים בודדים.

שם משפחה שם פרטי שם האב ת.ז.
גלעד יולנדה שמואל 067268144
גלעד יצחק אריה  
גלעד לאה נפתלי 060592037
גלעד מרים משה  
גלעד סליה    
גלעד עדיה בצלאל 007831324
גלעד עפרה יחזקאל 000173682
גלעד פנחס גבריאל 005208186
גלעד קרן אחוד אבן יצחק  
גלעד רות אריה  
גלעד שמואל ברוך 076786417
גלעדי דן נחום  
גלעדי חיים יצחק  
גלעדי יהודית שלמה 030096937
גלעדי שמואל זכריה 008933590
גלעדי ארצון אורה נתן  
גלעם מזל זכריה 004131330
גלפמן אהובה הלל  
גלפמן יעקב יחיאל  
גלפנד יגאל חיים  
גלפנד לילי סלומון 016575268
גלפנד פמה יעקב  
גלפרון גיניה פרידל 016782021
גלצינסקי מינה אהרון 010811123
גלצקי דוד דב  
גלר חנה אליעזר  
גלר יעקב אליעזר  
גלר מיכל שלום 005810742
גלר גלבוע אלה פנחס  
גם גנסיה אליעזר  
גמאל יוסף סאלח 051127173
גמדי נחום פסח  
גמדני שילה יוסף 050138262
גמזו אלה נתנאל 014487011
גמליאל צרירה ישעיהו 005251459
גמליאל רחל יהודיה 042008250
גמליאל שושנה שמואל 007966625
גמליאלי יונה שלום  
גמליאלי עמרם חיים  
גמליאלי הלר רחל שלמה  
גמעה ריאד חסין 035296433
גמק לולי דוד  
גמר דליה יהושע  
גמרוב יעקב זלמן  
גן חיים יצחק  
גן לובה אפרים  
גן ברוך נחמיה נסים 078539459
גןבראן נאסר לייה גמיל  
גנאוי אידית נמר 050023027
גנאום אחמד רגב 021156054
גנדלר חדוה הוגו  
גנון דפנה    
גנוני מנחם ישעיהו  
גנוסוב נחמה מנחם  
גנור אביבה אברהם  
גנות בלה   050051036
גנות דינה רבק יונה 009664467
גנזל שרה    
גנזק חיה אברהם  
גנזק שלמה אברהם  
גנזר משה גרשון  
גנח סימי שלום 079470399
גני לוין בתיה אברהם 006655070
גניגר יצחק ברוך 004995296
גנין דפנה שנאי 000421990
גניס נעמי יפת 008498800
גניס קטלן חיה זאב  
גנני מלכה אליעזר 000688978
גנס שרה יעקב  
גנסין שושנה אליהו  
גנסין שושנה    
גנסין שרה תנחום 000679571
גנף רבקה אפרים 051095230
גנץ מרדכי צבי 010974434
גנץ שושנה מנחם  
גנץ שרה אברהם  
גנצור אעתמאד חוסין 021148846
גנש שרה שרגא 008222879
גסאי אליהו עזרא 074436445
גסול אילנה אברהם 016354631
גסקס שלום בנימין 064629785
גסקס שרה זוסמן 064672819
גפן אדיבה משה 006224612
גפן אורה אלימלך 050589217
גפן אסתר    
גפן גרשון משה 009680042
גפן טובה נפתלי  
גפן יואלה ישראל  
גפן מתילדה יחיאל 004964516
גפן רות גרשון  
גפן שמואל יעקב  
גפן שמעון צבי  
גפן ברהר הניה מרדכי 003647542
גפני חוה ישראל  
גפני חוה משה 003293776
גפני ישראל צבי  
גפני ניצה משה 050318393
גפני צפורה משה  
גפנר קלרה שמואל 050169051
גץ חיה יעקב 045250636
גקובס דוד יוסף 012235925
גקלין דבורה אברהם 000719252
גר ברכה נסים 002744993
גר הלווינג יצחר אפרים 042521344
גרא עבדאלק א מחמוד 021499405
גראברה רוחיה סלים 052392362
גראו יוסף ארמון 007646474
גראו עמנואל חיים  
גראור עליזה יעקב 068285287
גראייק אוטה לוי יצחק  
גראיסי אברהים מובדא  
גראיסי מארי יעקב 020530622
גראיסי עבדאלה יוסף  
גרב צפורה צבי  
גרבאן סעיד נמר 053703336
גרבובסקי תמר    
גרבז שלמה מאיר  
גרבי שמחה חי 042474858
גרבלסקי אסתר ברוך  
גרבלסקי דוד ברוך  
גרבלר לאה אהרון  
גרגורה נהלה פהים 020812954
גרגורה סאמי אמין 020587523
גרגורה פהימה סאלח 020257499
גרגורה רנדה פדיל  
גרגיר משה יעקב  
גרד רחל מרדכי  
גרדה אביבה יוסף 064606197
גרדי הניה מנדל 008320277
גרדיטור דב ישראל  
גרדל חוה פנחס 005139811
גרה גמיל    
גרה מחמד אחמד 050429950
גרה עבדאללה חסן 001488493
גרובר יוסף שלמה יעק  
גרובר יוסף שלמה  
גרובר מרים ברוך 073000432
גרוברג יצחק משולם  
גרודזינסקי רבקה ברוך  
גרודזנסקי מרים מאיר  
גרודניק פנינה ליפא  
גרומן אורי צבי 002197713
גרומן מינה חיים  
גרומן נחמה שלמה  
גרומן שרה דב  
גרומר אברהם ברוך  
גרון ברכה אברהם 052030897
גרון מרים אהרון  
גרון רבקה שמואל 005646914
גרון פרחי רבקה שמואל 005646914
גרונבאום שולמית אהרון  
גרונבאום שולמית אהרון  
גרונטמן שרה אברהם 064699218
גרוניך טובה יוסף 006604300
גרוניק אהרון בנימין  
גרוניק חיה שלום  
גרונלד מרים שמעון 004551966
גרונשפון עובד פנחס  
גרוס אליעזר יהודה  
גרוס בן ציון צבי אביג  
גרוס בצלאל יעקב  
גרוס דבורה    
גרוס דוד מנחם  
גרוס דורית משה 001243815
גרוס ויקטוריה נעים  
גרוס ויקטוריה מאיר 006297915
גרוס זיוה מיכאל 000655472
גרוס טובה צבי 051110005
גרוס יפה מיכאל  
גרוס מיכאל חיים 010205946
גרוס מינה יוסף 000831263
גרוס מרדכי בנימין 001405711
גרוס נעמי שמואל  
גרוס עזרא בנימין  
גרוס צבי יעקב  
גרוס רבקה אברהם  
גרוס רבקה משה 008907610
גרוס רות שמואל  
גרוס רות אברהם 050390947
גרוס רות שלמה 006910061
גרוסברג אליהו משה  
גרוסברג שלמה זאב  
גרוסי יצחק משה 042036780
גרוסי מנחם יוסף 068896844
גרוסמן אברהם שמואל 005994140
גרוסמן אורי חיים  
גרוסמן בנימין יוסף  
גרוסמן הניה יהודה מש  
גרוסמן טוני מאיר 049542418
גרוסמן יצחק יחזקאל  
גרוסמן יצחק חיים צבי 003723285
גרוסמן ישראל אליהו  
גרוסמן מיכל הרי 012134797
גרוסמן צפורה בנימין  
גרוסמן ראובן אהרן ארי 001685148
גרוסמן ראובן משה  
גרוסמן שושנה אנטון 064603566
גרוסמן שושנה אנטין 064603566
גרוסמן      
גרוסמן ויזר שרה שלמה  
גרוסמן כיברו חוה מאיר  
גרוסמן רן חנה אברהם  
גרופי אורה דוד 041473554
גרופי מרגלית שלמה 005123781
גרופי שלום שלום 042010009
גרופי שלום יחיא 015180730
גרופמן מנחם יצחק  
גרופר אביבה אברהם 050360338
גרזובסקי משולם גדליה  
גרזוז דיאנא גמיל 050787761
גרזון מינה אברהם  
גרזון רחל אברהם  
גרטל תמר מיכאל  
גרטלר ציטרון שושנה מאיר  
גרטן מרים גידל  
גרטנברג רחל צבי 008495178
גרטנהויז בת שבע שמואל  
גרטנר בנימין צבי  
גרטנר משה צבי  
גרטנר ברנד בתיה אפרים  
גרי פנינה אברהם  
גרי גרגס יוסף זאב  
גריבר גלבוע רחל מאיר  
גרידי שמעון זכריה  
גרייבסקי נחמה אהרון 000574186
גרייבר מיכאל משה חיים  
גרייבר פנינה שמאי  
גרייבר שושנה פנחס  
גריידינגר פולינה    
גרייסמן חנה שלום  
גריכטר רבקה    
גריל ישראל יעקב  
גרין אלה יעקב  
גרין יאיר צבי 001662428
גרין שאול מאיר  
גרין פלד גדעון מרקוס 042079830
גרין פרידמן שולמית שמחה  
גרינבאום לאה יעקב  
גרינבוים אילנה מנחם 009190927
גרינבוים אליעזר ברוך צבי  
גרינבוים בנימין יצחק  
גרינבוים יעל עמרם 001836915
גרינבוים ירדנה שלום 050219443
גרינבלט אסתר הרש  
גרינבלט שמואל הר ישראל  
גרינבלט קרני אירית ברוך  
גרינברג אהובה יהודה  
גרינברג אסחלה ראובן 016463291
גרינברג אריה יוסף 043622745
גרינברג ביאטרוס אברהם 014955934
גרינברג ברכה אשר  
גרינברג ברכה בנימין  
גרינברג דפנה חיים 050395722
גרינברג הניה אליעזר 051693950
גרינברג חנה חיים  
גרינברג חנוך אברהם 003019346
גרינברג יהודית חיים 050984988
גרינברג יהושע נפתלי 003454691
גרינברג יטה גריגורי  
גרינברג מלכה חיים 005269923
גרינברג מרים שמעון  
גרינברג מרים פנחס 067293951
גרינברג פרלה יוסף 069253235
גרינברג צילה ברוך  
גרינברג רבקה צבי  
גרינברג רטה חיים  
גרינברג שולמית ברוך  
גרינברג שרה יקותיאל  
גרינברג שרה נפתלי 065816936
גרינברג שרה שרית יוסף  
גרינברגר חנה דוד  
גרינברגר שמואל    
גרינגלס אילנה שמואל  
גרינהוט חוה חיש 008800260
גרינולד אדית לסלי  
גרינולד דוד יוסף  
גרינולד יעקב עמרם 009486135
גרינולד מנחם יעקב  
גרינולד משה אליהו  
גרינולד פנחס יעקב  
גרינט צילה משה  
גרינטל יוסף יוליוס  
גרינמן מיכאל שמואל 014992978
גרינפילד צפורה שלום 005196415
גרינפלד חיה חיים נתן  
גרינפלד ישעיהו משה 003513686
גרינפלד משה ליאופולד  
גרינפלד פנינה חיים 006210124
גרינפלד קורנל הרש 067113423
גרינצויג מרים קלמן  
גרינצוייג מיכאל    
גרינקר משה מיכאל דו  
גרינשטיין אסתר מאיר  
גרינשטיין בלה מנחם  
גרינשטיין הנריך דב  
גרינשטיין יעל שלום  
גרינשטין אריה יצחק  
גרינשטין בתיה שלמה 006843544
גרינשטין צפורה שלמה  
גרינשפון אמיליה סולומון 014999593
גרינשפון יונה ישראל  
גרינשפון לזר איליה 014999585
גרינשפון נעמה שמואל 006290530
גרינשפון פנינה ישראל 008031924
גרינשפן אסתר שבתי  
גרינשפן חוה שלמה  
גרינשפן יהודה יצחק  
גריס נח שמואל צב  
גריצר עלוני חנה יעקב  
גרלי קרולינה אברהם  
גרמן רחל שלמה 010240547
גרמנסקי גרשון ברוך 000784967
גרנות אלישבע יוסף 042439513
גרנות דלה יעקב 003001351
גרנות חיה משה 010405322
גרנות ישעיהו אלתר 002882264
גרנות מלכה רחביה  
גרניט פסיה פסח 001589712
גרניט פסיה פסיה 000589713
גרניק מרים ניסן 000782110
גרננדס קלרה פבלי 013815329
גרנס לאה יהודה  
גרנק אסתר אברהם 010734390
גרסטמן צילה יהושע 002721603
גרסי מרים שמואל 052274917
גרסיאל בת שבע צבי 006643902
גרסיאל משה יונה 008397093
גרסנוב חיה מרדכי 049140312
גרעין מיכאל אליעזר  
גרף דניאל אברהם 006633945
גרף רות מאיר  
גרפי אורה חיים 030452171
גרפינקל ורדה אברהם  
גרץ אביבה משה  
גרץ אליעזר יוסף  
גרץ ירדנה ארטור  
גרציאני רחל שלמה  
גרר פיר אדיב  
גרשוביץ עדנה    
גרשון אוגן יוליוס 069146124
גרשון משה יוסף 051269744
גרשונוביץ יסיכה אהרן  
גרשונוביץ צפורה שלמה 052928421
גרשוני בוריס לב 016427130
גרשוני עמירם אברהם מא  
גרשוני שאול חיים  
גרשטיין יהודית יעקב 010295053
גרשטנפלד אורנה משה 050452606
גרשטנקורן חיה יצחק  
גרשי יוסף אברהם 042411215
גרשמן אלילמך יואל  
גרשמן שבתאי ברוך 005292305
גת אברהם אורי 001901156
גת אילה שמואל  
גת אליהו אריה  
גת אליעזר אריה  
גת נחמה משה  
גת עודדה נחום  
גת צפורה יצחק 006236350
גת רמה יואל  
גת תלמה משה 005026497
גת תמר עזרא 074660036
גת מירסקי דבורה ישראל  
גתי עוזי זאב 001043967
דאבח עוני אחמד 020032439
דאגר האול סלמאן  
דאדא גורג גאבר  
דאדון יצחק דוד  
דאהר אדיב מסעד  
דאוב נסים סובחי 020936993
דאובה שמואל אליהו  
דאובה הנדל שולמית ברוך  
דאובר משה בנימין  
דאוד אלין אתנאס 021120886
דאוד יוסף סעיד  
דאוד כרים סלימן  
דאוד מהא גמיל  
דאוד עבדל   035428341
דאוד עפאף מיכאל 020407565
דאודי דניאל גבריאל  
דאוים חנוך שמואל 003464476
דאלי אברהם משה 029759230
דאמארי זכריה צדוק  
דאף אשר משה 042975938
דאר יונה יונה 413352741
דאר יוסף חיים 010553881
דאר לאה משה 000439455
דאתן אסתר יהודה 009577669
דב ביורא שמעון 004034435
דב יעקב יצחק  
דבוטון אילנה    
דבוסיס יהודה דוד  
דבוסיס רחל    
דבורי אירית יהונתן 050975465
דבורי משה סלמן  
דבוש מרים יהושע  
דבוש רות מנרד 051690360
דבי אהרון נורית אשר  
דביו גילה הנוש 006775654
דביר אורה שמואל  
דביר אפרים יצחק 048446348
דביר ברוריה קויפמן  
דביר דב שמריהו 002858884
דביר רפאל אורה יהודה  
דבירי עפיף יוסף 050277797
דבירץ רחל ישראל  
דבני מרתה ארפד 005430566
דברת אורה גדליהו  
דברת שרה יחזקאל 005826334
דבש אברהים אחמד 080069719
דבש יצחק מנחם  
דבש לאה יוסף  
דבש משה יוסף 002447670
דבש פורטונה לאונרד 002485498
דגאישה סלמן דב 021084074
דגון אילנה יעקב 046272118
דגון אסתר יהושע 006630164
דגון משה צבי 002752525
דגלן יחזקאל דוד  
דגמן אסתר אברהם 005815998
דגן אסתר זאב 006732424
דגן בלה    
דגן דוד אברהם  
דגן הניה שלמה 050510551
דגן חיים נתן  
דגן חנה אהרון  
דגן טובה דוד 007790744
דגן יעל שמעון 000947325
דגן יעקב יצחק 002374205
דגן ירדנה עזרא 000903922
דגן מרים    
דגן נורית יעקב 050441567
דגן ניצה יעקב 001010941
דגן נעמי נפתלי 004493532
דגן נתן משה 009119439
דגן ציונה אברהם  
דגני אברהם שלמה  
דגני בתיה מרדכי  
דגני דבורה בנימין  
דגני דוד דב  
דגני דליה יוסף 071886956
דגני יצחק שלום  
דגני עדה אברהם  
דגני עדנה חיים  
דגני קלמן אהרון  
דגני שושנה בצלאל 042646034
דגניר שרה דב 005809546
דגניר קורנפל שרה דב  
דדו טובה עבד  
דדו נעים עבד  
דדון אסתר שמחה 010045979
דדון חנה יצחק 003138138
דדון ניצה רחמים 051602886
דדון שלמה דוד  
דדון יהודה יהודה דוד 063666036
דדוש יצחק חנני 050017607
דדלין חנה קרל 000114579
דדשוב רבקה מנחם 046835260
דה פידוטי נעמי בני 006770887
דה פיצוטו רנה חנן 007550007
דהאן אילנה כדורי 070877212
דהאן ברוריה חנניה 079448353
דהן אליהו אברהם 063121933
דהן אסתר שלום 063779755
דהן חנה רפאל 067579995
דהן מכלוף שלמה  
דהן ניצה חיים 003734100
דהן עליזה מרדכי 004381273
דהן עמרם מסעוד 069337749
דהן ציונה יוסף 001099522
דהן רבקה כמוס 065120347
דהן שמעון מסעוד 063766232
דהרות שולמית דוד  
דהתן שרה מרדכי 004381281
דואב פואיז סובחי 050763192
דואניאס גילה חיים  
דואק שאול עזרא 064291214
דואר רחל אדמונד 006726012
דוארמן שלמה שמואל  
דובב רוזנבאו לאה אהרון 000871384
דובדבני ניסן משה יהוד  
דובזילובסקי הניה משה  
דובינסקי אלכסנדר אהרון 016739260
דובינסקי בנימין יוסף  
דובינסקי צבי נח 001397256
דובנו רות משה 010533529
דובנו שמואל רות יהושע  
דובנוב אסתר יונה 009227570
דובניקוב חנה נתן  
דובניקוב חנה    
דובנר יצחק אברהם חי  
דובקין גילה יעקב  
דובקין שמואל אליהו  
דוברוב מינה שמואל  
דוברובסקי לאה אהרון  
דוברון רבקה אהרון 051262475
דוברונבסקי דב שמריהו  
דובריב אילנה יעקב 073097230
דוברשין פנינה נח  
דובשני מיכאל משה זאב  
דוגיליצקי כלב צבי זליג  
דוד אברהם יצחק  
דוד אסתר יפת 050479336
דוד דינה שלום 009807934
דוד ורדה ירמיהו 050068600
דוד זכיה רחמים  
דוד חנה ישראל  
דוד יולנדה יצחק 016861049
דוד יונה מרדכי  
דוד יוסף שמעון  
דוד כרמלה נעים 047432539
דוד ליליה זו משה 014014690
דוד נורי מנשה  
דוד נסים דוד  
דוד נתן שמעון 009061433
דוד רוחמה שלום 004677522
דוד רחל שמעון 051055614
דוד רינה ניסים 079469060
דוד תקוה עזיז 072996416
דודאי נורית יצחק 051191773
דודוביץ אברי ארנסט 051755478
דודוביץ שמואל יוסף  
דודזון פלד תמר אפרים  
דודזין סימונה ישראל 069342582
דודיאן מרים דוד 062638739
דודניק בינה יוסף  
דודשני אסתר לוי יוסף  
דוהל ציונה סעדיה  
דוויק פנחס נתן  
דוידאי לאה יעקב  
דוידוב גלנצמ חיה יהושע  
דוידוביץ גרשון אליעזר  
דוידוביץ חיים אברהם  
דוידוביץ מיכאל בנימין  
דוידוביץ סימה גבריאל 064453038
דוידוביץ שולמית שלום 064440621
דוידוביץ שושנה שלמה  
דוידוביץ שושנה זאב 009651597
דוידוביץ שמאי שמואל  
דוידי דוד חלבי 026033571
דוידי דן קלמן  
דוידי נצח חיים 003119302
דוידי שמעון יוסף 050713213
דוידסון נחמה יואב  
דויטש אברהם דוד  
דויטש אליעזר חיים זאב  
דויטש אסתר אברהם  
דויטש ארוין ליאופולד 026114447
דויטש אשר מרדכי 030160808
דויטש בלהה אליהו  
דויטש טובה ראובן  
דויטש לאה דב  
דויטש מיכה בנימין  
דויטש מרים אליעזר 043085281
דויטש נחמה אהרון  
דויטש עקיבא שמואל  
דויטש צבי אברהם  
דויטש רחל אהרון  
דויטש שפרה שלמה יוס  
דויטשר צור יוסף ישראל  
דוכאן יחיאל שלום 000934794
דולב הגר אליעזר 001709088
דולברג יעל יהושע  
דולדה קטרינה בלה 067534081
דולזנסקי תמר יעקב  
דולינגר רנטה פילש 068088095
דולינסקי גרשון בנציון  
דוליצקי יבגני מאיר 014834030
דוליצקי נתן אדולף  
דוליצקי גנחו מרים אברהם  
דולשיין אלדמע יהודה 003537511
דומניץ רות    
דומנץ זאב צבי  
דומעי עודד צדוק 041068925
דומעי רחל יצחק 047248851
דון מלכה ירמיהו 005333844
דון יחייא דוד בנציון  
דונט צבי מאיר  
דונין צביה זאב  
דונסקה ליאורה פסח  
דונק יהודית מרדכי  
דונק מרדכי אלעזר  
דונר ברוך מנחם  
דונר צבי נחום  
דוסטרובסקי יוכבד אריה  
דור חיה מרדכי 007812233
דור מנחם דוד  
דורגויר צדוק אריה  
דורון אביבה אהרן 008068561
דורון אסתר דוד 000302679
דורון יהויקים ואלטר  
דורון יואב שלמה 001606326
דורון יוחנן יוסף 050251057
דורון מיכל אפרים 007794092
דורון נילי יעקב 008510091
דורון נעמי דב  
דורון עמוס שמעון זל 041420449
דורון פנינה מוסאל  
דורון רוחמה בן ציון  
דורון תרצה ברוך 008683989
דורות בתיה שמואל 003621786
דורות מיכאל אברהם  
דורי בתיה אהרון  
דורי דוד    
דורי זכריה יחיאל 003724820
דורי יונה זאב  
דורי יונה מעודה 000537365
דורי מחמוד מוחמד 080018476
דוריאל אסתר זוריה 009420522
דורין חנה חיים 009947417
דורית עזרא סילביה  
דורמבוס כרמי שולמית מרדכי  
דורמן צבי חיים  
דורני נעמי שלום זל 001218270
דורפמן נחמה פייבל  
דורפמן סטלה חיים 014919021
דורפמן שלמה דוד  
דוש דוד פרג 077436459
דותן חוה אליהו  
דותן נורית אברהם 005640784
דותן רחל דב  
דותן דויטש שלום דוד  
דזילובסקי חנה חיים  
דזימיטרובסקי אברהם דוד  
דזימיטרובסקי מרים חיים  
דחוח יוסף שלום  
די נורא יהודה אליהו 052107646
דיאב אמנה מוחמד 050099670
דיאב בסאם סובחי 050504919
דיאב וליד לטפי 035318625
דיאב כליל אברהים 020086047
דיאב מאגדה עאדל 052605367
דיאב מאהר יוסף 052441706
דיאב נאפע עבד אלחל 000084269
דיאב עבד אל ר נאיף 020004602
דיאב שפיקה מחמד 052441474
דיאן מרים   048781561
דיבון ורדה יוסף 001586262
דיביה אלין רגא  
דיביה פהמי רגי  
דיזי בתיה    
דיילי יחזקאל צמח 007447535
דיין אביבה לודביג 000302125
דיין אורה שלמה 050218783
דיין יהודית משה 044376333
דיין לבנה יוסף 003529583
דיין לילאן    
דיין מנחם יוסף  
דיין מרגלית שמעוניך/ 060395555
דיין עזרא שלמה  
דיין עמוס כלאפו  
דיין צופיה שוקרולה 041984261
דיין רחל שאול 006933253
דיין רעיה אליהו 000256719
דיכטר חנה שרגא  
דיכטר מרדכי יוסף 003544442
דיכטר ציונה    
דיל רחל אהרן 000673384
דים נורית מרדכי 003223534
דימבליסטה חיה יצחק  
דימט אריה אברהם  
דימנט זלדה ברוך  
דימנט יוסף זלמן  
דין ישראל יהושע  
דין פנחס חיים  
דין שולמית דוד 003923695
דינבורג בלהה ישראל  
דינבורג בלהה נחום  
דינבורג בנציון שניאור  
דינה אהרון    
דינור דב יוסף 003961646
דינמן משה יוסף חיים 006200620
דינר אסתר אריה 000478479
דינר חוה ברנרד 008303810
דינרי אורה הרמן  
דינרי חיים אלטר מרד  
דיסטנפלד פליציה דב  
דיסטנפלד רחל דב  
דיעי גד יצחק  
דיקמן אריה שמואל  
דיקמן דוד יעקב  
דיקר צפורה יצחק 051491835
דיקרמן נעמי חיים  
דיקשטין חיה משה  
דירלין דניאל מנחם 000826263
דלאל עאזי נדים  
דלאל שורת מוסטפא  
דלאשה מוחמד אסחק 020822565
דלאשה מחמד סלים 020820874
דלוגין שלמה צבי  
דלל שפיקה עזיז  
דמארי הדסה יוסף 010228245
דמארי זרכיה   030523625
דמארי סעדיה זכריה  
דמבו זיוה מרדכי  
דמוני סהאם נאיף 050821883
דמיאניס אנסטס    
דמינט ישעיהו ישראל  
דמסט שרה יצחק  
דמרי אסתר דוד 051433753
דמרי חוה רמונד  
דמרי חיים רחמים 078109618
דמרי יוסף אליהו  
דמתי אביגיל יפת 005257746
דמתי זהבה ניסים 051662732
דמתי יפה יוסף  
דמתי יצחק חיים  
דמתי מנחם ישעיהו 004747952
דן רחל שלמה 001518042
דן גור ניסים עזרא 072127079
דנא עבדאללה מריאן 006778633
דנאן אולין מנחם 069827780
דנה דוד ציון 067943811
דנה חיים משה  
דנה מיכאל יצחק  
דנו אבשלום חיים  
דנון צדוק דניאל  
דנון רחל ניסים 051288033
דנחי ציפורה    
דני שלמה אברהם  
דניאל ברטה יהודה  
דניאל דינה חיים  
דניאל דן משה 069166437
דניאל יונת    
דניאל יששכר אריה  
דניאל מימי עזרת 020455549
דניאל שלמה נתן 070325337
דניאל תמר יוסף  
דניאלי יונת הנריך 010309573
דניאלי פנינה בנימין 030096135
דניארי משה ישראל 045943065
דנילוב מינה יצחק 072082597
דנין בתיה שמואל  
דנין בתיה שמואל 009888298
דנין יחיאל יוסף 041460569
דנין בס צפורה יחזקאל  
דנין ינאי שרה יחזקאל  
דנינו אברהם משה  
דנינו ישראל דוד 064736226
דנינו מאיר דוד 052105608
דניס סולבה    
דנן יונה יעקב  
דנציגר שרה   006261648
דנש נחמה זילרד  
דסיס יונה זאב  
דסיס דודברבק רבקה יצחק  
דסקל יהודית חיים 010150423
דסקל מתיא מיכאל  
דסקל רבקה משה 006843312
דסקלוביץ יוחנן משה 004071429
דסקלוביץ דקל פנינה רפאל  
דעאס גלאל עבד אל ר 020748331
דעאס לטפי עבדול  
דעאס מחמוד אחמד 005373451
דעאס פתחיה מחמד 050277524
דעדוש אשר    
דעי חיה יוסף 069849420
דעי ראובן גבריאל 061766556
דעיבס מחמד תופיק 020065298
דעידי יהודית דוד 005147285
דעים זהא עזיז 052505740
דעים סימען עזיז  
דעיס פאיז מחמוד 080419948
דעסן שריף דעסן  
דפט שורט אהרון צב אברהם  
דפנה אברהם צבי 004595740
דפנה גנון    
דפני צבי יעקב  
דקל בן ציון   003356037
דקל זק אברהם  
דקל חנה שמחה 000790923
דקל חנה אריה 007269038
דקל יעקב אייזיק 007266802
דקל מרדכי ישראל  
דקל מרדכי משה 068730126
דקל צפורה דוד 008004533
דקל רות אמנון 050053677
דקל פיירס יעל יעקב  
דקר דוד דוד 030289649
דקר פאני יוסף 042282277
דר צבי שלום  
דר א אייגס אריה משה  
דר א בירם      
דר אבינור פנחס יוסף 001811538
דר איזמן דניאל משה 005725718
דר אילון טוביה יצחק 002430460
דר בן דרור יוכבד יצחק  
דר ברטה יוליה ברנטה  
דר ברלב יוסף זלמן  
דר גרוסמן יחזקאל זיגמונד  
דר גת רמון בנימין מרדכי  
דר וולף שלום יונה  
דר יולזהר אליעזר ראובן  
דר יולס קרולי יוסף  
דר יעקב כץ יעקב מיכאל  
דר לוין שאול שמואל  
דר מרקל אריה מאיר  
דר פרנקל יונתן יהודה  
דר קליין משה ליאופולד  
דר רבס מרדכי שמואל  
דר רוזנבלום יחיאל דוד  
דר רענן מכאל אברהם  
דר שוורצברט יוסף משה  
דר שטיינר אילנה אברהם  
דר שמואלי הרצל אליעזר  
דראושה סאלח ארמנד 020769824
דראושה סיבחי מחמוד 050681659
דראושה פאוז מחמוד  
דראושה פוזי מחמד 021070982
דראושה תופיק אברהים 052549920
דראק בתיה זאב 065394298
דראשה עבדאל וה מחמד 020766267
דרהין שרה טיטה 063688568
דרוהובידר לאה שאול  
דרוזינסקי שלמה אהרון  
דרויאן יעל אברהם  
דרויש אחמד סלים  
דרויש גוליט דוד  
דרויש זכי סלים 035479252
דרויש פכרי רפיק 035282250
דרויש רשידר עוזה 080718018
דרום תחיה שמואל 000351544
דרוקר אסתר ישראל 009247883
דרוקר חנה ישראל 030049894
דרוקר חנה    
דרוקר צפורה יעקב 065473381
דרור אסתר יצחק 009240920
דרור גילה מיכאל  
דרור זאב אברהם 002871788
דרור חוה יעקב 005168125
דרור חיה ישראל 060419413
דרור מינה משה 003634631
דרור נחמה חיים  
דרור פגית מנחם 001242890
דרור פזית מנחם 001242890
דרור רנה פאול 006154595
דרור שולמית שאול 041980301
דרורו אורה יוסף  
דרורי אבישלום ישכר דב  
דרורי בטי לוי יצחק  
דרורי בלהה משה צבי  
דרורי טוביה יצחק  
דרורי ישראל אברהם  
דרורי ישראל שלום 009327834
דרורי נורית דניאל 000950873
דרורי נחום אברהם  
דרורי שמואל אברהם 005407630
דרורי שמעון צבי  
דרורי תמר אברהם  
דרוריה אלי יצחק 068936947
דרוש תבורי אגנס עפר זולטן  
דרזי דוד יוסף  
דרזנין אסתר שמואל  
דרזנר יהודית יוסף 014705842
דרזנר גרוסמן חבצלת זליג  
דרטל לידיה מרדכי 015100860
דרי יצחק ברוך 068505106
דרי רחל יוסף 068918440
דריילינגר צפורה יצחק 030512032
דריימן גשרי תמר משה  
דרייר חנוך חיים  
דריש      
דרך אברהם    
דרך אפרים יצחק  
דרך בוזיה זאב  
דרכלוס רבקה יצחק  
דרמון קלוד לאון 067619825
דרעי יעיש שלום 064601149
דרעי יעקב יהודה 010559060
דרעי כוכבה שלום 063341283
דרעי כוכבה    
דרער אהובה ראובן 005706338
דשא שושנה שבתאי 009520347
דשאוני יונה שלמה 006281273
דשבסקי טובה אברהם  
דשת אליהו ציון  
דת חנה משה  
האואר אברהם ברוך  
האובן פרידריך לאון  
האוזמן ליב מרים מנחם  
האוזנר יוסף שרגא  
האוזר פנינה יהודה 005767827
האוסמן גינזב רותי יצחק  
האוסקינד אהובה יעקב  
האופטמן חנה חיים 064480080
הבדול חי מיסר מוחמד  
הבל זמירה משה  
הבלין חוה נחמן 000432583
הבלין חנה ש זלמן  
הבלין יפה חנוך  
הבלין רבקה חנוך  
הבר דבורה אריה 002197937
הבר דבורה אלתר 003807294
הבר חיים נתן  
הבר מרים דוד 000058198
הבר רות דוד  
הבר עדיני מרים אברהם  
הברברג דבורה בנימין  
הברוק מאירה אפרים  
הבריק נירה צבי  
הברמן אליעזר דב 003047172
הברמן אריה וולס 026740571
הברמן ברוריה שלמה 065594152
הברקורן אסתר שמואל 005228606
הגלילי ורדה ירחמיאל 030571210
הגר אלעזר מנחם  
הגר יוסף אלעזר 001548460
הגר יצחק שמואל 067424853
הגרי גדעון יהושע  
הד מרים חיים  
הדדי דבורה עמוס 000362566
הדדי משה פנחס  
הדומי גבריאל תומס  
הדני פרחיה יצחק  
הדס טובה יהושע 010376325
הדס קרני ברוך  
הדס שרה אלעזר 003545977
הדר בתיה שמעון 072626765
הדר מרים   045451242
הדר צדוק אמנון 042904086
הדר צדוק    
הדר צפורה מנדל  
הדר רחל שמואל 005155015
הדר שרה רחמים 003965530
הדראן אחמד מחמוד 050334721
הדרה אמירה ארטור  
הדרי אסתר דב 009145533
הדרי עמרי יצחק 003866134
הדרי פרחיה    
הדרי רחל משה  
הובל דוד יצחק  
הובר כרמלה שלום  
הוברלנד יהושע אליהו  
הוברמן אידה מאיר 007019920
הוברמן רבקה צבי  
הוברמן שרה פלטיאל  
הוברמן הולנד פרומה שלמה  
הוד רעיה פנחס 005014634
הוד שמעון דוד 077125938
הוד שמעון שמעון 077125938
הוד קלינגר יפה יהושע  
הוורדי ברוריה זכריה 008050429
הוורדי זכריה שלום 002391027
הוז יצחק אליעזר  
הויזלר אפרים ישראל  
הויסלר סילויה ברוך  
הוך משה דוד  
הוכברג אבא טוביה  
הוכברג חנה חיים  
הוכברגר חיה יצחק 000913426
הוכהויזר רבקה משה 005996483
הוכמן אורי אליעזר  
הוכמן אליהו אליעזר 001702471
הוכמן זלמן לוי  
הוכמן נחמה צבי  
הוכמן שמואל צבי  
הוכמן אחימן חיים ניס שמעון  
הוכמן הרשקוב אלישבע חיים  
הוכרמן חנה מיכאל  
הוכרמן יעקב יצחק מאי  
הולדר מריאנה אברהם 026707265
הולושי דוד יצחק  
הולנד שלום טוברו 007482342
הולנדר יעקב אברהם  
הולנדר יצחק יוסף  
הולנדר לאה ברוך 002124725
הולנדר נעמי צבי  
הולנדר נעמי ישעיהו 005339015
הולצברג יחזקאל רפאל  
הולצברג יצחק רפא פייטל  
הולצברג שושנה ברוך  
הולצברג שרה יחיא 041603911
הולצינגר מרגלית אתמר  
הולצמן איתן ניסן 008861775
הולצמן שושנה אהרון  
הולצר חנה יצחק 005114327
הולר רבקה יהושע 000629063
הומינר בלהה דוד  
הומינר מיכל דוד  
הומל מלכה יוסף 010198489
הוניג קרונפל ציונה מרדכי  
הוס שלומית שלמה  
הוסמן דבורה יצחק  
הוסמן סימה ישראל  
הופמן אסתר דוד  
הופמן בלהה שאול 001462712
הופמן ברוך גזה 048600936
הופמן יאיר אליהו 001199314
הופמן יהודה אליעזר 009392879
הופמן יעקב חיים 007827074
הופמן משה אברהם  
הופמן עדנה יהושוע  
הופמן צלה ברוך  
הופמן רות בן ציון 006350698
הופמן שלמה שמואל  
הופמן שרה יוסף  
הופמן שרה שמחה 005705918
הופמקלר דניאל מרדכי  
הופנר דן דוד  
הופנשטנד ורד ישראל 077001436
הופר שושנה צבי 002212801
הופשטיין אברהם צבי  
הופשטין עליזה ישראל  
הורביץ אברהם נפתלי 008920142
הורביץ אהרן ישעיה  
הורביץ אריה חיים שלו  
הורביץ בועז דוד  
הורביץ בלהה יעקב 009819582
הורביץ גבריאל יצחק 009477738
הורביץ חנה חיים מאי  
הורביץ חנה יצחק  
הורביץ יהושע יהודה 002257657
הורביץ יונה אברהם יצ  
הורביץ מינה ברוך  
הורביץ מינה גרשון 003490646
הורביץ משה אברהם 005371968
הורביץ נעמי חנן 000518878
הורביץ סוניה משה  
הורביץ עמליה יצחק  
הורביץ רחל מרדכי  
הורביץ שמואל מאיר  
הורביץ תמר צבי 006425797
הורביץ אורה אורה אברהם  
הורדי זכריה שלמה  
הורוביץ אריה חיים 004902987
הורוביץ ברכה יהודה  
הורוביץ חמדה יעקב 050846609
הורוביץ חנה שמחה 001664689
הורוביץ יהודה שמעון  
הורוביץ יונה   002272904
הורוביץ יעל ארוין 007059058
הורוביץ יצחק יעקב 003407830
הורוביץ לאה משה 003211828
הורוביץ מרים צבי  
הורוביץ משה אריה יעקב  
הורוביץ נלי שמואל  
הורוביץ צדקנית יהושע  
הורוביץ צפורה משה  
הורוביץ צפורה יהודית 048530547
הורוביץ שמואל אריה יוס 003822111
הורוביץ כהן פדורה ארנולד  
הורוויץ יהודית שלמה  
הורן ברכה יוסף  
הורן פנחס יוסף 001931856
הורן פנחס    
הורן בן ברוך פינה נמי  
הורנשטיין סטרול יש יצחק 067229310
הורנשטיין שמואל שלמה יהו  
הורקני תמר דוד  
הורר מרים פנחס 014986756
הורש יוסף אליעזר  
הזו ויוליט משה 080202310
הזמי דבורה מרדכי 048190136
הזמי ציון יוסף 030647309
הזנפרץ צפורה מאיר  
היב עלי אחמד 020104089
היבש בתיה שמעון  
היזלר אריה מנחם  
היזלר עדנה רודולף  
היט בתיה פשוש  
הייבוטריגר רות זוסקינד 005731377
היידו הלוי גדעון מרסל  
היידי רבקה אלכסנדר  
הייזלר חדוה משה 042509596
הייזלר יהודית אליהו 000979070
הייזלר יהודית אליהו 000979070
הייטנר אסתר יעקב  
הייטנר צילה יצחק  
הייטנר רחל יצחק  
הייליג טובה דב 064247828
הייליצר מלוינה יוסף  
היילפרין כרמלה יוסף  
היילפרין בן מרדכי חיים  
היימלוק אלימלך יעקב 027043561
היימן אוריאל מוריס  
היימן אלפרד זולטן 026768457
היימן אריה מרדכי 045391760
היימן זבולון יעקב קופ  
היימן חנה מרדכי  
היימן לילי יוסף 003997707
היימן צפרא בצלאל  
היימן שושנה שלום 009175514
היינהרף עליזה יוסף 061599742
היינמן יוסף יעקב  
הילברגר מרגלית אמיל  
הילדנברנד גרטה יהודה 042479154
הילדנברנד דוד נתן 009243171
הילדסהיים משה דוד  
הילמן משה זלמן  
הילמן נעמי חנוך  
הילמן רפאלי צבי יוסף  
הימברג אשר חיים  
הימן רות משה  
הינמן משה חיים  
הינריק יוליה אהרון 016854291
הירקני תמר    
הירש אורה אדולף  
הירש בן ציון דוד  
הירש גרדה שמעון  
הירש דורטה יצחק  
הירש חיים אברהם  
הירש יהודית פנחס 013028725
הירש יורם קרל  
הירש עזריאל נתן 000375139
הירש עלינה אריך  
הירש צבי יצחק  
הירש צבי משה  
הירש שושנה לאופולד  
הירש שלמה יצחק  
הירש שמואל יהודה 000000000
הירש הלוי מרים מרדכי  
הירשאוגה עליזה משה 008997348
הירשביין יעקב    
הירשברג יצחק אלתר  
הירשברג מרים אברהם 005012331
הירשברג שולמית זאב  
הירשנברג פאני אבא 079825949
הירשפלד גרטורד פטר  
הירשפלד גרטרוז פטר  
הירשפלד יחזקאל דוד 063655039
הירשפלד ענת אלכסנדר 065833923
הירשפלד שולמית יצחק 010096121
הירשפלד שלמה יעקב  
הירשקוביץ פרומה יוסף 065209728
הישראלי רסיה אהרון 008232605
הכה עדה שלמה  
הכהן אברהם משה 041596180
הכהן כרמית יצחק קלי  
הכהן שמואל יעקב  
הכט טובה אבנר  
הכט יהודית יוסף  
הכט יצחק יעקב 005589379
הלאל עאטף מוטלק 051126886
הלאלי מצליח יחזקאל  
הלבורד יעקב גרשון  
הלבץ מיכל ישעיהו 006033732
הלבץ תלמה שלמה  
הלבץ בן נר רחל ישראל  
הלבר עתליה זאב 003263241
הלד רבקה חיים 042080341
הלוי אבנר שלום  
הלוי אברהם נפתלי  
הלוי איריס סלח 073842460
הלוי אלעזר מנחם מנד  
הלוי אסתר מנחם  
הלוי אסתר מאיר 003071230
הלוי בנימין משה  
הלוי בתיה זכריה  
הלוי דב יצחק  
הלוי דליה אביעזר 005318308
הלוי דניאל אהרון  
הלוי דרורה נחום  
הלוי חיים נסים 000240259
הלוי חנן    
הלוי יהושע מלאכי 030540371
הלוי יוסף משה 048385389
הלוי יעקב אברהם  
הלוי יעקב שמואל  
הלוי כוכבה שמואל  
הלוי מנחם אביגדור  
הלוי משולם בנמין  
הלוי עדנה שלום  
הלוי צבי שמואל  
הלוי צפורה יעקב 042440743
הלוי שלום נחום  
הלוי שרה ישראל דו  
הלוי אורן תמר משלם  
הלוי הוכנגרד צלה שלמה  
הלוי הוקין שרה דב  
הלוי צביון אסתר דוד  
הלוי שניצר בתיה יעקב  
הלון חנא גמיל 020216164
הלון לילי עווד 050566009
הלחמי עודד צאלח  
הלכמן מרים זלמן  
הלל אלוני זאב 005294913
הלל דה פלקס 026126805
הלל דינה ישראל 006311534
הלל דניאלה   000872986
הלל משה מנצור  
הלל משה יחיא 030458376
הלל קלוד במוס 026126813
הלל שלום אפרים  
הללה רבקה בנציון  
הלמן באה יעקב 014046239
הלמן משה אשר  
הלמן עמוס   008014946
הלמן רבקה יוסף 004042719
הלמן רות שלמה  
הלמן שושנה יוסף  
הלמן שרה זליג 065063893
הלפר אליעזר יהושע  
הלפר דוד פישל  
הלפר יעקב פישל  
הלפרין אברהם יצחק  
הלפרין חיה מרדכי  
הלפרין חיה מיכאל  
הלפרין יוסף אברהם 035057538
הלפרין מרים משה  
הלפרין עמנואל משה 005236021
הלפרין פנינה צבי זאב  
הלפרין צלה יעקב יהו  
הלפרין רבקה אליעזר  
הלפרין שושנה יהודה  
הלפרין שושנה יעקב 030677314
הלפרין מדברי אסתר אהרון  
הלפרין סולצנ חנה    
הלפרין קורט אילה אהרון  
הלפרין שן יח   יחזקאל  
הלפרן איה שלום 005570635
הלפרן אסתר דניאל  
הלפרן גניה יוסף  
הלפרן דוד לוי  
הלפרן יובל משה 008348336
הלפרן משה אברהם  
הלפרן נחמה אפריים  
הלפרן נעמי אריה 009466327
הלפרן רות יעקב 005580402
הלפרן רות יעקב 005580493
הלפרן רז נאוה משה  
הלר אהובה אברהם  
הלר אפרים אלימלך  
הלר טובה חיים  
הלר יהודית יוסף  
הלר יעקב משה  
הלר צביה מיכאל 008356180
הלר רחל משה דוד  
הלר רחל משה 003651726
הלר יצב שרה יעקב  
הלשטיין בלה יחיאל  
המאיר אליעזר    
המאיר יגאל אברהם 009805573
המאירי בלבב שמואל 030569677
המאירי קוזינ רבקה יהושע  
המבורגר יעל צבי 000467779
המבורגר מתילדה אברהם  
המבורגר נאוה זאב  
המבורגר שפרה יצחק 003179934
המלפרב חנה אברהם 005221130
המר שושנה דוד 007512445
המרדינגר רות יוסף 004312765
המרדינגר אמי יהודה מרדכי  
המרמן ארנה מאיר  
המרשטיין הלינה יצחק  
המרשמירט רחל פישל 005757505
הנדל אלישבע טיבור 064680812
הנדל חנה עקיבא  
הנדל עמוס אליעזר  
הנדל צפורה דב 006748321
הנדלמן מטילדה אליעזר 003437811
הנדלמן מניה אליעזר  
הנדלר חיה אהרן 010151934
הנדלר בר יוס רוזה חיים  
הנובר שושנה אהרון 051131712
הנוך אורן מינה יואל  
הני נעים ראמל 020879763
הניג לינה דוד  
הנמן פנינה ישראל 000886382
הנקין תמר אברהם  
הנריק פנינה אריה  
הנשיא לבנה יוסף 063784839
הנשל מריאנה    
הס דוד משה  
הס יהושע יעקב  
הס כרמי יצחק 003649100
הס מלכה    
הס משה ארטור  
הס רות יוסף 006155634
הס רחל צבי  
הסה פרץ קורט  
הספל בנגד מיכאלה שלמה 003185980
הספרי מרדכי שמואל  
העאיס מאזן מוסטפא מוסטפא 050119940
העזרי תלמה    
העפרין רבקה משה 043451533
הפטל אריאלה צדוף 008100125
הפלר רות יעקב 002903128
הפנר אבנרי אבנר חיים  
הצרי אריאלה    
הקה מרדכי רפאל  
הקיני שרה אברהם  
הקני עמנואל יעקב  
הקסטר סמדר כרמל 051276426
הר אבא נחמיה  
הר דן מנשה 000832022
הר-גר מטילדה רודולף 005090352
הר אבן יהודית חיים  
הר אבן שלום ברוך 001561125
הר חן יהודית יהודה  
הר טוב דן צבי 001126523
הר סיני אברהם מרדכי 069436046
הר סיני משה חגי 005007232
הר פז אמנון איגו 067213322
הר צוק דבורה ישראל  
הר שפר צפורה אלימלך 006392773
הראובני דרורה זאב  
הראל אודיל    
הראל אורי ששון 045983160
הראל אלה אברהם 004610457
הראל אסתר משה 000875559
הראל אסתר משה 004028676
הראל אריה אליהו 046972352
הראל ברוריה אברהם  
הראל גלעד עזריאל 074221466
הראל חנה שלמה 043567478
הראל יהודית קרול 070550801
הראל משה    
הראל נירה בנימין  
הראל שמעון יעקב 006768154
הראל שרה צבי 010823003
הראלי בנימין אהרון  
הראלי שרה גורגי  
הרב גץ מאיר צמח  
הרבסט זאב משה  
הרבסט יהודית ארנסט  
הרדוף אילה יוסף 001431311
הרדוף מאיר ליאון 047363023
הרדן דוד דב  
הרוסי מזל    
הרוש אלברט יוסף 012091013
הרוש אסתר יוסף 010731933
הרוש דוד אברהם 003565652
הרוש יעקב מסליף 024633158
הרזהב מרגלית משה  
הרט בתיה צבי 004438867
הרט יצחק יהודה  
הרט רבקה שמואל  
הרט שושנה יעקב  
הרטמן חנה שמעון  
הרטשטיין טובה ישעיה  
הרינג שושנה זאב  
הריס גרוריה   068936749
הרכוכב ברוך מאי יוסף  
הרלינג ברוך משה צבי  
הרלינג דרורה פנחס 005318894
הרלינג מאיר משה צבי  
הרלינגר אסתר    
הרמלין אברהם יהודה  
הרמן אילנה יוליוס  
הרמן אשר דוד 076450535
הרמן בתיה סעדיה  
הרמן ליזה אפרים 026936922
הרמן שרגא בנימין  
הרמתי אמנון שמואל  
הרמתי גדליה יהושע  
הרמתי יחיאל יחיא 030672307
הרמתי צילה מיכאל  
הרמתי שלום אלישע 041971334
הרמתי תמר אברהם  
הרמתי זר אסיה אבא  
הרן ליאורה יעקב 003858214
הרני אסתר יאיר 003567740
הרסגור מיכאל דג דוד  
הרסון אלפריד ארנסט  
הרפ אלה אהרון  
הרפז חוה נתן  
הרפז יונה אריה 007163777
הרפז מאירה שלמה  
הרפז מרים מאיר 008563454
הרפז משה אברהם  
הרפז נורית פליקס 064861529
הרפז שולמית מיכאל 009403189
הרפז שרית משה 006385108
הרפזי ויסברו דליה דוד 006472856
הרפמן      
הרפנס גרשון יחזקאל  
הרץ מאשה    
הרץ עליזה פרידמן  
הרצברג אברהם אבא יעקב  
הרצברג אלה יצחק  
הרצברג יוטה אהרון  
הרצברג נחמה השל  
הרצברג נעמי שמעון  
הרצברג עדה וולטר זל 007905078
הרצוג אסתר יהושע  
הרצוג גולד אליהו  
הרצוג משה זאב  
הרצוג שרה שמעון  
הרצל משה שמעון  
הרצל רחל חיים  
הרצמן שועא ברוך  
הרצפלד חדוה רודולף  
הררי אילנה משה  
הררי דוד יעקב 063536338
הררי דוד לופו 045415387
הררי דונה רפאל  
הררי זהבה צבי 003462140
הררי זהבה    
הררי חיים אלכסנדר  
הררי יונה יוסף 004282182
הררי יונה    
הררי יוסף יצחק  
הררי ישעיהו אליהו 002685808
הררי מזל שלום  
הררי עירית נחמן 006862668
הררי עליזה מרקוס 064871205
הררי צבי    
הררי קלרה שאול  
הררי רות    
הררי רות יצחק 008967846
הוסף רשומת תגובה

Popular Posts