האם הבלוג סייע לך ?

יום חמישי, 22 במאי 2014

1950 מרשימת מורים או מורים לשעבר, מורים שהחלו את עבודתם בין 1954 ל-1977,המגיעים להם או ליורשיהם כספים כבעלי מניות לשעבר בבנק מסד שנרכש על ידי הבנק הבינ-לאומי, מדובר באלפים בודדים

חלק מרשימת מורים או מורים לשעבר, מורים שהחלו את עבודתם בין 1954 ל-1977,המגיעים להם או ליורשיהם כספים כבעלי מניות לשעבר בבנק מסד שנרכש על ידי הבנק הבינ-לאומי, מדובר באלפים בודדים.


שם משפחה שם פרטי שם האב ת.ז.
יעקב מאיר    
יעקב מיכל    
יעקב מישיל גריס  
יעקב נאוה רחמים 050590934
יעקב נעים אפרים  
יעקב פנינה שמואל  
יעקב שולמית יצחק 008904005
יעקב אביאל רחל גרשון 008629156
יעקב אבידור אביבה הנס  
יעקבזון אברהם אלכסנדר  
יעקבזון אסתר דוד  
יעקבזון משה אברהם  
יעקבי אילן פאול 009529330
יעקבי ברוריה אליהו  
יעקבי דוד ישראל  
יעקבי היינריך שמואל  
יעקבי מנחם יצחק 006060230
יעקבי משה רפאל  
יעקבי קונרד שמואל  
יעקבי שלמה אביגדור  
יעקבסון אלקנה יוסף  
יעקבסון אסתר דוד 000959585
יעקבסון דינה יעקב  
יעקבסון לאה משה 000959593
יעקוב בטי משה 007096167
יעקובוב אליחו רחמים 016729923
יעקובוב יוחנן בנציון  
יעקובוב מלכה אמנון 068956895
יעקובוביץ אוריאל אברהם  
יעקובוביץ דוד מרדכי 021237656
יעקובוביץ מרדכי יעקב  
יעקובוביץ מרים שמחה  
יעקובוביץ עדנה יעקב 006186563
יעקובוביץ שרה אריה 004199881
יעקובזון יוסף שמחה  
יעקובזון פסח אברהם  
יעקובי בתיה שלום 043261536
יעקובי דבורה עמנואל 030145940
יעקובי יונה יעקב  
יעקובי יצחק שאול  
יעקובי מרים פאול  
יעקובי נגה דוד 010225407
יעקובי נסיה יצחק 050274323
יעקובי רות צבי בנימ  
יעקובי רעיה משה 014391346
יעקובי שאול יעקב  
יעקובי דרכלי יעל שלום  
יעקובי שוויל מיכאל רפאל  
יעקוביס נחמיה אריה  
יעקובסון דינה בצלאל  
יעקובסון נחמה מנחם 012385217
יעקובסון צבי אברהם 001874692
יעקובסון שושנה יהודה 001339233
יעקנין מאיר שמעון  
יערי מרדכי יעקב  
יערי רבקה יצחק 005173729
יערי רחל פנחס  
יפה אידה זאב  
יפה בלהה מרדכי  
יפה ברכה יוסף 008666307
יפה דוד ישראל  
יפה הדסה יעקב  
יפה לורה נפתלי  
יפה מינה יונה  
יפה סימה ישראל 004094868
יפה רבקה אריה  
יפה רבקה אריה 007602493
יפה רחמה אליעזר  
יפה שלמה ישראל  
יפה שרה אריה  
יפה שרה זלמן  
יפו ישורון מרים פסח  
יפין מאיר אברהם  
יפלח אליהו יצחק  
יפמשוילי דוד סלומון 013415054
יפעת אביגיל יפת 030073415
יפרח אהרון נסים  
יפרח מרגלית חנניה 079431037
יפרח ציונה אחיה  
יפרח שושנה יקותיאל 006985501
יפת לאה דב  
יפת נועה אלכסנדר 006140446
יפת שלום דוד  
יפתח דייזי סלח 046845087
יפתחיאל אסתר    
יצהר אסתר שלמה 051406296
יצהרי מרדכי צדיק  
יצהרי שלמה שלמה  
יצחק גיני אדואר 053328126
יצחק דליה משה 000849612
יצחק יעל חיים 005217344
יצחק מרים עזרא 042558387
יצחק תמר מנשה  
יצחקוב אסתר מכיאל 016357964
יצחקי אברהם גיאל 063946149
יצחקי אידה משה 074116054
יצחקי אסתר אברהם 009373135
יצחקי דליה ישראל 008314957
יצחקי הדסה משה 007855562
יצחקי חיים שלמה 042233668
יצחקי חנן משה  
יצחקי יוסף   001242155
יצחקי יצחק חיים  
יצחקי לאה יעקב  
יצחקי לאה מאיר 004060877
יצחקי לאה אליהו ז" 071045397
יצחקי מזל יצחק  
יצחקי מרים דוד  
יצחקי משה יצחק 051087898
יצחקי נחמה זאב  
יצחקי עודד נכריה  
יצחקי רחמים זכריה 003288131
יצחקי רנה בנימין  
יצחקי שלמה בבא 074731241
יצחקי שמואל יעקב  
יצחקי שמואל    
יצחקי עירשי אריה אברהם  
יצחקיאן יעקב משה 036872133
יצחקפור אסתר שבאן 046656237
יציב ירדנה פנחס 001637651
יציר אורה נתן 000457200
יצרן אילה אליעזר  
יקותיאלי חביב ברוך  
יקותיאלי חנה ישראל  
יקותיאלי חנה צבי 030343784
יקותיאלי יוכבד שלום  
יקיר אביבה משולם 008309072
יקיר אורנה נחמיה 003214996
יקיר ברוריה אברהם 006709414
יקירה מרים יוסף  
יקל רפאל אברהם  
יקל יוגב משה בנימין  
יקר זאדה אליעזר שוקר  
ירבק תקוה יעקב 002801702
ירדני לאה אפרים 009478272
ירדני עדנה ישראל  
ירדני רבקה חנניה  
ירדני שושנה אברהם 000140194
ירדני שרה אברהם 000140160
ירדני ארנון ארנון שמואל שט  
ירובל כגן אילנה משה  
ירויץ מאיר דוד  
ירון אביבה אהרון 007725575
ירון אברהם יהודה  
ירון גיזה יחיאל  
ירון דבורה חיים  
ירון דליה דניאל  
ירון יוכבד פרץ 009517616
ירון יעל זליג 003252269
ירון יצחק אפרים 009575440
ירון מיכל אברהם  
ירון צבי משה  
ירון שמעון משה  
ירון שרה טוביה 008481897
ירושלמי אברהם שמעון 000832477
ירושלמי דורית   047655360
ירושלמי תקוה יוסף  
ירושלמית תהלה שאול  
ירחי אסתר אברהם  
ירחי רבקה יצחק 004313045
ירמיהו איתמר קרל  
ירמיהו אסתר שלום 052561511
ירמיהו דליה אברהם 074759408
ירצב בוריס נחום 016669970
ירצקי שמעון משה  
ירקוני אליהו אברהם  
ירקוני אמנון משה 008849069
ירקוני טובה שלמה 010832665
ירקוני משה יעקב 007968001
ירקוני עודד אליהו  
ירקינו אדית יצחק 064403892
ישורון יוכבד עליזר  
ישי אילה    
ישי חיה ליפוט 045251436
ישי יעקב אליהו  
ישי כהן    
ישי סלביה משה  
ישי עדה שלמה 004626966
ישי פנינה מאיר 009204702
ישי ציון יהודה 005203104
ישי רחל שלמה 047880232
ישי רפאל שמואל  
ישי מזוז שמחה מתוק  
ישילה אסתר משה 008563769
ישיעה יעקב זכריה 000424085
ישכיל אברהם מרדכי  
ישכיל בילויה אריה  
ישנוב אספיר אברהם 016771560
ישנוב גודל שמחה 016771552
ישנוב גניה יחיאל 016700411
ישעיהו חיים שלום  
ישר דוד משה 032906430
ישר דוד    
ישר לילה יעקב  
ישראל יצחק בכור  
ישראל לאה מרדכי 007591795
ישראל ליליאן מרדכי 069341287
ישראל מיכאל אברהם 050020254
ישראל ניסים חיים 003700119
ישראל עדנה פנחס 009897729
ישראל רות אמיל 001173467
ישראל רחל שכנא 003173457
ישראל סמכון ירדנה   047836432
ישראלוב דינה דב  
ישראלי אביגיל רחמים 000290585
ישראלי בתיה ישראל  
ישראלי דב חיים  
ישראלי הרצל שלמה 051027019
ישראלי חיים    
ישראלי יוסף שמחה  
ישראלי ישראל פנחס  
ישראלי לאה מרדכי 065080715
ישראלי מרים דוד 000631093
ישראלי משה ישראל  
ישראלי משה נסים  
ישראלי עמינדב יצחק  
ישראלי ראובן שבתאי  
ישראלי רות שרגא  
ישראלי שושנה אליעזר  
ישראלית לאה ישראל  
ישראלית רוחמה אליהו  
ישראלית רחל אליהו  
ישראלית שושנה אליהו  
יששכר אברהם   041480666
יששכר שרה סעדיה 030290191
יתד אחמד מוחמד 052463874
יתד חכמת חסן 003522372
יתד מוחמד מוסטפא 052395449
יתד מחמד מחמוד 021496856
יתד ניר אלדו מחמד 021497888
יתד סהאם    
יתד עסאם פריד 021498720
יתום אסתר אליהו  
יתום שמואל דוד  
יתח שולמית משה 042732784
יתח שרל מכלול 067678045
יתיר זלדה נחום  
כאהן שולמית חנניה 000807115
כאלד אלספדי ראפע  
כבדיאל יונה נחמן הלר  
כבהא עבד אל ר חסין 005225917
כבוד אסתר ישראל 009925629
כבירי אסתר דוד  
כבירי אסתר אריה  
כבירי מיכאל צבי  
כבעני ישראל שלום 003056884
כבש צפורה    
כבשני דינה יוסף  
כגן אליעזר נחמן  
כגן מרים מאיר  
כגן מרק שמעון 016590101
כגן צפורה ישראל  
כגן רות שמעון 002345825
כדאי יצחק אלברט  
כדור נעמי    
כדורי דוד כדורי  
כדורי יואל דוד  
כדורי נסים דוד  
כדורי עזרא איהו 009255316
כדמי אביבה מעודה 041518747
כדמןשמיר עליזה    
כדעי שושנה זכריה 042566661
כדר אליהו חפץ 077426856
כדר כדר אחמד 002123768
כדר מוחמד פריד 021181755
כדרי רוחמה יוסף 003004058
כהן אביבה שלום 007010036
כהן אביגיל יששכר 000710848
כהן אברהם נפתלי  
כהן אברהם    
כהן אברהם מאיר  
כהן אברהם אהרון  
כהן אברהם סלח  
כהן אברהם ראובן  
כהן אברהם אהרון  
כהן אברהם יצחק 000087023
כהן אברהם שמעון 050063668
כהן אהובה חנניה  
כהן אהובה מיכאל  
כהן אהובה חנניה  
כהן אהרון שמריה  
כהן אהרון יחזקאל  
כהן אורה שלמה 000173799
כהן איטה משה 003550431
כהן איטה משה 008419186
כהן אילנה מאיר  
כהן אילנה יהושע  
כהן אילנה צבי 008623183
כהן אירית אפרים 007635071
כהן אלברט ישראל  
כהן אלה אמנון 009548595
כהן אלי יעקב 064636574
כהן אליהו יהודה  
כהן אליהו דוד  
כהן אליהו יעקב 008742157
כהן אליהו שמואל 010548444
כהן אליהו רחמים 051330405
כהן אליעזר דוד  
כהן אליעזר דוד  
כהן אמוץ יצחג  
כהן אמיר חנניה  
כהן אסנת יצחק זל 010181279
כהן אסתר טוביה  
כהן אסתר נסים 005538301
כהן אסתר חיים 004847331
כהן אסתר יעקב 009986647
כהן אסתר שלום 003467800
כהן אסתר יצחק 030127765
כהן אסתר יהודית 005263322
כהן אסתר משה 051136596
כהן אסתר צבי 007143035
כהן אריאלה דוד 042109231
כהן אשר יוסף 003390390
כהן בורית שלום 068067156
כהן בן דוד    
כהן בן ציון אשר  
כהן בן ציון יהודה  
כהן בנימין אהרון 615471372
כהן בנימין פנחס 061190039
כהן ברכה יוחאי 000575415
כהן ברכה שלום 042044677
כהן בת שבע שמעון 051690857
כהן בתיה ליאון  
כהן בתיה נחום 006348825
כהן בתיה זכריה 041510678
כהן בתיה בן-ציון 014073324
כהן גאולה מרדכי  
כהן גאולה משה 051556694
כהן גד חיים  
כהן גד שלמה  
כהן גדעון זאב  
כהן גוסטה צבי  
כהן דבורה אזישע  
כהן דוד מנחם  
כהן דוד שושן  
כהן דוד נסים 078811031
כהן דוד יהודה 000940411
כהן דוד סעדיה 010372969
כהן דורית נסים 005538335
כהן דינה   079390639
כהן דינה ברוך 053605085
כהן דליה    
כהן דניאל משה  
כהן דניאל יצחק 006187751
כהן דר יהוד מיכאל  
כהן דרורה חיים  
כהן דרורה ששכר 050046192
כהן הגר אשקים 001680271
כהן הניה חיים  
כהן הנייה חיים 002451946
כהן הרמן דוד דוד  
כהן ויויאן בנימין 064597727
כהן ורדה שלום  
כהן זאב ישראל 050877471
כהן זהבה זאב  
כהן זהבה חיים  
כהן זיוה סעיד 005031216
כהן זיוה    
כהן זמירה חיים  
כהן חדוה אפרים  
כהן חוה דניאל  
כהן חולדה יונה  
כהן חיה אליהו 050406958
כהן חיה דב 051563815
כהן חיום רפאל 071386445
כהן חיים דב  
כהן חיים יצחק 062734736
כהן חיים    
כהן חמדה אברהם 050625508
כהן חנה אלפרד  
כהן חנה מסעוד 076414770
כהן חנה יעקב 001264035
כהן חנה יעיש  
כהן חנה יצחק 067891010
כהן חנה    
כהן חנניה מאיר  
כהן חנניה שמעון  
כהן טובה אברהם 050545722
כהן טוביה זליג  
כהן טוני משה 003143849
כהן טרזה מאיר 026128967
כהן יהודה דוד  
כהן יהודה שלום 030150064
כהן יהודה משה 009265018
כהן יהודית חיים 079845525
כהן יהושע חנניה  
כהן יהושע אבשלום 003643376
כהן יוחנן    
כהן יונה אברהם  
כהן יונה אהרן 000448563
כהן יונה אברהם 007095029
כהן יונינה    
כהן יוסיפה מנדל 005121082
כהן יוסף סעדיה  
כהן יוסף אהרן  
כהן יוסף שלמה  
כהן יוסף שמואל  
כהן יוסף מחלוף 065772675
כהן יוסף אליהו 007941123
כהן יוסף מרדכי 001809169
כהן יוסף חיים 041987322
כהן יוסף שמחה 030629463
כהן יוסף עזרא 050926138
כהן יוסף    
כהן יזהר יוסף  
כהן יחזקאל הלל  
כהן יחיאל    
כהן ינון חלפני  
כהן ינין חופן 064176498
כהן יעל עזרא 070713631
כהן יעל ריכרד 005282827
כהן יעקב אברהם  
כהן יעקב שמעון  
כהן יעקב רחמים  
כהן יעקב בנימין  
כהן יעקב יוסף  
כהן יעקב מימון  
כהן יעקב מרדכי 003838810
כהן יעקב בנימין 000658971
כהן יעקב ציון 061395331
כהן יעקב שאול 009625146
כהן יעקב    
כהן יעקב    
כהן יפה אברהם 044343515
כהן יפה שרגא 005573274
כהן יפה דוד 001579416
כהן יצחק שלמה  
כהן יצחק נחום  
כהן יצחק אהרן 010829539
כהן יצחק אהרון 031515877
כהן יצחק בן ציון 009080714
כהן יצחק עמרם 069072106
כהן יצחק פנחס 071803365
כהן יצחק    
כהן יצחק יוד ישראל מא  
כהן ירון שמחה 000680322
כהן כרמלה אברהם 000894311
כהן כרמלה    
כהן לאה מכלוף 079118980
כהן לאה ישעיהו 003710019
כהן לאה פנחס 000932319
כהן לוד נסים  
כהן לונה שמואל 076891910
כהן לילית יעקב 041410937
כהן מאיר אליהו  
כהן מאיר שלמה 010494011
כהן מאיר יהושע 006019780
כהן מאירה דוד 050743806
כהן מזל שלום 051256386
כהן מיכאל אברהם יה  
כהן מיכל סעדיה 052377710
כהן מילכה שמואל 030394514
כהן מינה דב  
כהן מינה משה 026920694
כהן מירה שמואל  
כהן מירה שרל 063488340
כהן מנחם שמואל  
כהן מנחם דב  
כהן מנחם יחיה 050238179
כהן מרגלית אבישר  
כהן מרגרט יצחק  
כהן מרדכי יעקב  
כהן מרדכי מתתיהו  
כהן מרדכי ברוך  
כהן מרדכי יעקב  
כהן מרדכי מנחם  
כהן מרדכי שלמה זל 000826008
כהן מרים דוד  
כהן מרים ניסן  
כהן מרים יוחנן  
כהן מרים שבתאי  
כהן מרים דב  
כהן מרים צמח 062967237
כהן מרים מנצור 063974240
כהן משה שמעון  
כהן משה רחמים  
כהן משה גרשון  
כהן משה יעקב  
כהן משה נתן 005826656
כהן משה אברהם 042181453
כהן משה חיים 042575316
כהן משה    
כהן משה    
כהן משה ציון סעדיה  
כהן נאגי יחזקאל  
כהן נאגי זכריה  
כהן נדחיה שמואל  
כהן ניצה בן ציון 005811732
כהן נירה שלמה 051445716
כהן נסים יוסף  
כהן נסים יעיש 065041048
כהן נעמי שאול  
כהן נעמי זכריה 005253026
כהן נעמי יהודה 051394369
כהן נפתלי חיים 064467525
כהן נתן    
כהן נתניאל שלמה  
כהן סעיד פנחס  
כהן סקלי    
כהן עדה יצחק 044460848
כהן עובדיה מנשה  
כהן עובדיה מרדכי  
כהן עזרא ואנין  
כהן עזריה יצחק  
כהן עירית פנחס 009645946
כהן עליזה שמואל  
כהן פנחס יוסף  
כהן פנינה שלום  
כהן פנינה שלום  
כהן פנינה מרדכי 008348955
כהן צביה מנחם 032548885
כהן צביה רפאל 079906160
כהן צילה יצחק 092496959
כהן ציפורה שמואל 008906844
כהן צפורה סעדיה  
כהן צפורה מנדל 008207193
כהן קורט רודולף  
כהן ראובן אליהו  
כהן ראובן משה  
כהן ראובן נתן 009880600
כהן ראומה סעדיה 042864371
כהן רבקה רחמים  
כהן רבקה אברהם  
כהן רבקה נסים 007755556
כהן רבקה כלפה 077101053
כהן רבקה אליהו 065048316
כהן רגינה שלמה  
כהן רות יאיר  
כהן רות חיים 000402917
כהן רות אריה 067887232
כהן רחל נחמן  
כהן רחל דניאל  
כהן רחל יוסף  
כהן רחל אהרן 000689448
כהן רחל חי 060306966
כהן רחל משה 007464423
כהן רחל משה 010816098
כהן רחל משה 001438597
כהן רחל חיים יוס 062375738
כהן רחל שלמה 000760355
כהן רחל בניהו 075955054
כהן רחל דוד 069373124
כהן רחל יעקב 061965703
כהן רחל   064206998
כהן רחל    
כהן רחל    
כהן רינה אריה  
כהן רינה אברהם 051567717
כהן רינה ניסים 004818803
כהן רנה משה 005994249
כהן שאול מיכאל 004664173
כהן שולמית יצחק  
כהן שולמית דוד 048247050
כהן שולמית יוסף 005857784
כהן שולמית חי 060306958
כהן שושן אליהו  
כהן שושנה ברוך  
כהן שושנה פרנץ  
כהן שושנה פלטיאל  
כהן שושנה יעקב  
כהן שושנה שלמה  
כהן שושנה יחיאל  
כהן שושנה שלמה 009824251
כהן שושנה יעקב 009607466
כהן שושנה מאיר 043287390
כהן שושנה סלח 052033891
כהן שושנה חיים 030342323
כהן שושנה שלום 000087031
כהן שושנה עמרם 050328913
כהן שושנה    
כהן שלום אריה  
כהן שלום משה  
כהן שלום שלמה זל 026789396
כהן שלום רחמים 049755135
כהן שלום    
כהן שלמה רפאל  
כהן שלמה רפאל 001931807
כהן שלמה    
כהן שלמה    
כהן שם טוב עבד  
כהן שמה    
כהן שמואל פסח  
כהן שמואל יצחק  
כהן שמואל שמעון  
כהן שמחה יוסף 004965398
כהן שמחה אליהו 010372704
כהן שמעון אורי  
כהן שמעון אהרון  
כהן שמעון שמחה 000680348
כהן שמעון רפאל 078791944
כהן שרה מרדכי  
כהן שרה יעקב  
כהן שרה זבולון 009268152
כהן שרה פנחס 050661776
כהן שרה אברהם 050207638
כהן שרונה יצחק 042424218
כהן שריה אברהם 000767707
כהן תמר הרץ  
כהן תמר שמואל  
כהן תמר משה 008004632
כהן תמר בוריס 009731571
כהן תמר שמעון 010384121
כהן תקווה ברוך 042916767
כהן אילן רות מנחם  
כהן בארי אסתר יצחק  
כהן בן דוד שושנה ליאון  
כהן ברגמן חנה ישראל 003645926
כהן בריסקר מלכה אריה  
כהן הרמתי דליה שמואל 004126587
כהן וקסלר שפרה אברהם 009816646
כהן וקסלר שפרה    
כהן ושדי צפורה יהודה  
כהן חיטרון מלכה שמואל  
כהן חן אילנה דב  
כהן טויל אברהם יצחק  
כהן כץ מרים מרדכי  
כהן מ.אסתר יצחק    
כהן מקוב מלכה שלום  
כהן נבון רבקה משה  
כהן סנולביץ אילנה שלמה  
כהן ספיר שרה מיכאל  
כהן פורטל חנה דוד 007943749
כהן פלד אהרן משה 042964502
כהן פרידקין שפרה אברהם  
כהן פרקש רחל יונתן 006533673
כהן צדק יוסף שמעון  
כהן צדק יוסף שמעון 000362707
כהן צדק שרה אברהם  
כהן צמח רבקה חנוך 064943079
כהן קופרמן שרה אברהם  
כהן קלעי סמדר לוי  
כהן קרפמן עליזה יהושע 041127887
כהן רגב רפאל משה  
כהן רמתי שחוה אברהם 000767707
כהן שאולי בנימין מאיר  
כהן שטנר יהודית מרדכי  
כהן שמולביץ שולמית חיים שמו 008789489
כהן שפיגל אפרת שלום  
כהן שץ בלה שמואל 042588418
כהן)בלילטו( עליזה חיים 069994119
כהנא אברהם פייביש  
כהנא אסתר יצחק  
כהנא דוד מרדכי  
כהנא חיים צבי  
כהנא טוביה יצחקי  
כהנא יהודה יצחק  
כהנא יפה משה 006814529
כהנא כוכבא פנחס  
כהנא לאה יעקב 009784695
כהנא מנחם אברהם  
כהנא מרדכי יעקב  
כהנא מרים צבי  
כהנא משה אריה מנחם  
כהנא נורית אברהם  
כהנא סשה יעקב  
כהנא עליזה מרדכי 068704907
כהנא פרידה צבי 030325732
כהנא שורץ ימימה יחזקאל  
כהנוב זלמן זאב  
כהנוב חוה עמנואל 060767720
כהנוב יורם זלמן 003653409
כהנוביץ חנה שמואל  
כהנוביץ יעקב משה 006169304
כהני שולמית גמליאל 000696559
כהנים מלכה עזוז 051945764
כובשי הלוי סעדיה יחיא  
כוהנן עליזה שמואל  
כוילי מרדכי ניסן  
כוכב הילה יחזקאל 009225467
כוכב תמר יעקב 003962008
כוכבא בתיה פנחס  
כוכבא משה פנחס  
כוכבה מן ציון 041931031
כוכבי אליהו ברל 005619812
כוכבי אליעזר עמרם 004862181
כוכבי בלהה מרדכי 030079388
כוכבי דוד יוסף  
כוכבי נאוה יוסף 030158802
כוכבי נסים יהודה 003287612
כוכבי עתידה נתן 001424902
כוכבי פנינה    
כוכבי רבקה מאיר 003683091
כוכבי רעיה דוד 009218488
כוכבי רפאל לואיס  
כוכבי בוכמן עוזיאלה יצחק  
כור יצחק יעקב 000799916
כורי אהל בשרה  
כורי גוליט טעמה 035435072
כורי גורייס גובראן  
כורי גרייס נעים 020850384
כורי ודאד סאמי  
כורי ודיעה משיל 052607058
כורי מוסא מיכאיל  
כורי מופיק רפיק 052433166
כורי נבול גמיל  
כורי נביעה נגיב  
כורי ניקולא סלים  
כורי סאמי באוד 001363357
כורי סאמיה גורג  
כורי סמירה אברהים  
כורי עפאף נאסר 020510533
כורי פאחנה עזאת 021340625
כורי רוז עבדללה 020615605
כורי רחל סעיד 020226726
כורי רשאד עיסא  
כורי נאיפה לאקיע אליבוה 020643185
כורי סקראן רוז נגיב סקר  
כורייה אליס זכריה  
כורך צבי אשר  
כורם לואיז לטיף 012415592
כזלן מרגלית יעקב 026065201
כזעל אברהים חנא  
כזעל תידורה חנא  
כחאוש מחמוד אברהים 021236757
כחלון בכור יוסף 002071272
כטוב אחסאן חוסין  
כטוב מוסטפא כליל 021135322
כטי יצחק ששון 003758083
כטיב אברהם נמר 053798427
כטיב אמייה זכי 021135223
כטיב כמאל מוסטפה  
כטיב כמיליה סמיח 051064988
כטיב סהילה כליל 035318112
כטיב פתחי ממוד 050079540
כטים ערד אל פחאה  
כיאל מחמד עבדן 021014394
כיאל נדוה פאיז 050799485
כיאל סאלח מחמד 021036157
כיהן שמעון רפאל 078791944
כיוף זכי יוסף 020214003
כיוף עאטף מחמד  
כיטוב זאהר באסם  
כיטוב ציונה    
כיראל דין אמין כיר אלדי 020918793
כלב גנטי ריבקה 010747848
כלב יונה יהודה 000221283
כלב יונה יהודה 000221283
כלורידס אדיל מתרי 020442935
כליל חסין מחמוד 052581576
כליל מחמד תופיק 050460724
כליליה סהאם מחמד 053732566
כליף אברהם יעקב 000084095
כליף חסן מחמיד 052496692
כלל מרדכי    
כלפון אליאן   069172989
כלפון ליבנק הדסה אברהם  
כלר בן ציון משה 063990337
כנאענה שריף עבדאלקדג  
כנורי שלמה ישראל  
כנימל צביה שלמה 050123801
כנען בתיה שרגא 006183685
כנען פרידמן מרים שמואל  
כנעני גדעון משה 064688740
כנעני יעקב משה אהרו  
כנעני צבי יעקב 013073747
כנפי אב מיכאל 076559319
כנפי חיים אברהם 062759139
כנפי מרים    
כנפי עטרה מנדל  
כנפי שושנה מרדכי 010154045
כנר אלימלך פנחס 003353943
כנר קריפל אורה נח 003748035
כנרתי יוסף אברהם 003199718
כנרתי רות בלו  
כסיף זכריה בנימין  
כספי אליעזר אברהם  
כספי בתיה משה  
כספי דוד יעקב אברהם  
כספי חיה ברוך  
כספי חנה חיים 001623701
כספי טליה הרצל  
כספי טליה אריה 000163352
כספי יהודית דוד  
כספי ישראלה שמשון דו  
כספי מזל מנחם 000244921
כספי מיכאל שמשון 042781526
כספי משה אברהם  
כספי משה    
כספי עבריה נחום  
כספי פניה שמואל  
כספי צבי אפרים  
כספי רבקה    
כספי שושנה יוסף דב  
כספי הרשטוג חנה פיליפ  
כעביה עטא עלי 020169488
כפולר בנימין יצחק  
כפיר דליה הרצל 007655426
כפיר רחל חפץ 052038072
כפכפי יצחק שמואל  
כפס אדם יהושע  
כפרי הדסה מרדכי 004490272
כפרי מרים צבי  
כפרי רחל מיכאל  
כפתא עמנואל חיים 000629170
כפתורי מתילדה דב  
כץ אביבה יצחק  
כץ אברהם משה 003638111
כץ אהרן נחמן  
כץ אילנה שמואל 080298771
כץ אלכסנדרה אברהם 016471823
כץ אסתר אהרון  
כץ אשר יהודה 065868705
כץ גולדה אברהם 014788319
כץ גניה פנחס 050584465
כץ דב   005577317
כץ דבורה דב  
כץ דוד יבגני 016715948
כץ זהבה משה 047322235
כץ חוה חיים 010174209
כץ חיה יצחק  
כץ חיה משה 009826165
כץ חיים צבי חנניה  
כץ חנה יוסף 009312596
כץ יהודית שרגא 007274954
כץ יהושוע שמואל 000709204
כץ יהושע יוסף 072069800
כץ ילנה דוד 016596926
כץ יעקב יוסף 072287410
כץ יצחק כתריאל  
כץ ישראל מנחם  
כץ ישראל אברהם  
כץ מירי יוסף 044783686
כץ מרים אליעזר  
כץ מרים בנימין  
כץ משה ישעיהו  
כץ סופיה מנדל 065308470
כץ עליזה ישראל 008192767
כץ עפרה אלחנן 007211642
כץ צבי משה  
כץ צבי משה 009366261
כץ צפורה נתן דוד  
כץ צפורה נתן 000047399
כץ רבקה יעקב  
כץ רבקה אלכסנדר 008242760
כץ רחל יעקב  
כץ שושנה אביגדור 006262000
כץ שלמה קליוס  
כץ שרגא יוסף  
כץ שרה אהרון  
כץ שרה שמשון  
כץ שרה יוסף נחו  
כץ שרה אריה  
כץ תקוה יונה  
כץ אנדרי מרים אנדרי 067442962
כץ בונן שושנה פישל  
כץ בן דור אסתר יצחק  
כץ גולן שולמית בנימין 005857891
כץ הראל שלומית אברהם  
כץ מרגולין עליזה יעקב  
כץ נח מרים מאיר  
כץ נישלוס רבקה דב  
כץ עפרון פנינה אריה 006235824
כץ פלר צילה אריה  
כץ שטימן חיה אנשל  
כצמן טובה ישראל 003575966
כצמן יוסף   051669570
כצנלסון אסתר שמואל 001692771
כצנלסון ברוך יצחק  
כצנלסון בת שבע ישראל  
כצנלסון בתיה יצחק  
כצנלסון עדנה שאול 008360125
כצנלסון פנינה יוסף  
כצנלסון שולמית ראובן  
כראדי עדנה נאג 071405138
כראף עזרא עבדאללה 046735213
כרבי משה סאלם 041354655
כרדוגו יהודה שמואל  
כרדוש איבון נציר 000223875
כרדוש נאילה נעים 020202214
כרוך אריה יעקב  
כריים פרח סמיח כריים  
כרייץ מיכאל יהודה 050480383
כריכלי נטלי סימון 016351330
כריני אליאס אסכנדר 020408712
כריני מוסא כליל  
כרמון אסתר אהרון  
כרמון מרים משה  
כרמון עדנה שלום 078270543
כרמון עירית אלכסנדר 051459337
כרמון שולמית    
כרמון יצחקי ורדה אלכסנדר  
כרמי אלי אברהם 003355120
כרמי גדעון ישעיהו 007984032
כרמי חנה ישראל 004911756
כרמי יהודית מרדכי  
כרמי יוסף דוד  
כרמי מזל סלם 042969063
כרמי מיכאל יוסף  
כרמי מיכל דניאל 001135813
כרמי מרגית דוד  
כרמי משה אברהם  
כרמי נחום אהרון 001628247
כרמי עודד שמחה 050500495
כרמי עזריה    
כרמי עמיהוד    
כרמי צילה    
כרמי רותם יעקב 051612455
כרמי רחמים יצחק  
כרמי רחמים שלום 050170307
כרמי רמי יצחק  
כרמי רנה מרדכי 001396464
כרמי שולמית פייביש 009945031
כרמי שלמה אברהם 003555141
כרמי תמר אלקנה 050330158
כרמי ליס אסתר יצחק  
כרמי סלודבני חיים יצחק  
כרמיאלי ישעיה ישראל  
כרמין יוסף יעקב  
כרמל אילנה שבח 006418974
כרמל אריה חיים  
כרמל בן ציון אדוארד 007500689
כרמל גילה נתן 006962492
כרמל נילי משה 000005108
כרמל צפורה דוד 050027259
כרמלי אביבה יוסף  
כרמלי ורדה יצחק 072721640
כרמלי יורם    
כרמלי לאה שלמה  
כרמלי משה שלמה  
כרמלי חתוקה שלום סעדיה  
כרמלי מבורך מרים לאון  
כרמלין רגינה יצחק  
כרסנטי רנה מרדכי  
כרסנתי יפה נסים 009301284
כשי יעקב שמחה 046744652
כשר רבינוביץ צפורה יעקב  
כתב חנינה דוד  
כתב כרמלה עבודי 050685445
כתב שלום עובדיה  
כתבי מרדכי שלמה 004692539
כתר ברכה אריה 006913453
כתריאל צבי מרדכי  
לאבל ד אריה ברוך  
לאה רבקה דיב 007761794
לאוב מירה זאב 010975159
לאוטמן חנה קלמן  
לאומי נילי חנוך 007081151
לאופר אסתר יצחק 032212128
לאופר יהודית חיים  
לאופר ישראל סימר 045512332
לאופר קרול חיי משה  
לאופר ריכרד יוסף 007456981
לאופר שושנה בנימין 051830909
לאור רבקה נחום 002039642
לאטמן רעיסה מכיאל 069186070
לאלו עדינה ליפא  
לאלו עובדיה שלמה  
לאף פרידה נתן 030848113
לב אשר משה זל 021879614
לב חנה אפרים 007807696
לב יולנדה רחמים 020712634
לב יעקב ברוך 064096811
לב לם גדעון יוסף  
לב מיכאל זלמן  
לב מלכה יוסף  
לב מלכה יהודה 007855026
לב משה בנימין  
לב צבי יעקב  
לב קופל משה  
לב קרני ראובן 003199692
לב רבקה שלמה  
לב רחל חיים  
לב שרה שמואל יש  
לב און שושנה יחזקאל  
לב טוב בתיה חיים 003869468
לב טוב יפה שמואל  
לב מור רות אליהו 065400418
לב ניר טובה ישראל  
לבאי יונה יואל 005757950
לבבי שלמה אברהם  
לבהר מרים מוריס 051327583
לבון מרים וויטק  
לבון נתן אליהו  
לבונסקי נורי נחום  
לבוצקין סופיה מאיר 069616605
לבטוב שרון מתתיהו  
לביא אברהם עובדיה  
לביא הדסה סלמן 004202404
לביא חיים אברהם  
לביא חיים אפרים 009327602
לביא חנה רובין 064544299
לביא טובה עקיבא  
לביא יהודית שמואל  
לביא יהודית יוסף 010880904
לביא נעמי דוד  
לביא צבי משה  
לביא שרה יעקב 047228564
לביא תמר מצליח 045973278
לביא תמר יחיאל 009770413
לביאל אילנה שבח  
לביאן מדלן נחום 071626253
לביאן משה שלום 042550186
לביב אורה טיטו  
לביב מרים ברוך 005162946
לביד אליהו דב 003842390
לביצקי דלילה יוסף  
לבל דניאל משה  
לבל חסידה זאב 003198835
לבל יהודית יונה  
לבל שאול פושל  
לבל הוצברג מינה ברוך  
לבן חגאי    
לבנבאום גוסטה וולף  
לבנברג יצחק אברהם  
לבנברג עליזה תאודור  
לבנה יצחק אלחנן  
לבנה נורית יחיאל 009265992
לבנה נינה אליהו  
לבנה רבקה יוסף  
לבנון דבורה דוד  
לבנון ורדה שמואל  
לבנון יהודה מרדכי  
לבנון יהודית צבי  
לבנון יעקב שלמה  
לבנון מלכה חיים  
לבנון מלכה פישל  
לבנון צבה דב 005286208
לבנוני ישראל שלום  
לבנוני עמליה יוסף 070748645
לבנטין הלמר אורה מאיר  
לבנטל אהובי    
לבנטל יעקב    
לבנטל יעקב    
לבנטל רות יעקב 014369714
לבני אורה אברהם 002160323
לבני אורה    
לבני דן ישראל 009254962
לבני ורדה צבי 001819747
לבני יאיר משולם  
לבני יצחק יינ שלמה  
לבני לאה דב 008411290
לבני מאירה מרדכי 007680515
לבני מינה יוסף  
לבני משולם שלמה  
לבני נאוה יוחנן  
לבני צבי אהרון  
לבני שמעון אריה 010905370
לבני תמר אנשל  
לבנסון לאה מוזס 014606552
לבנפלד עליזה מקס  
לבנר תמר אויגן  
לבנת אליעזר    
לבנת צפורה מנחם 007785991
לבסקי אביבה פנחס  
לבסקי אביבה פנחס  
לבציון תרצה משה 006167209
לבק חיה אריה 003608114
לבקוביץ דבורה מרדכי  
לבקוביץ חנה אברהם  
לבקוביץ לאה יצחק  
לבקוביץ משה אברהם  
לבקוביץ עדה ישעיהו 051019024
לבקוביץ רחל    
לבר הינדה חיים  
לברטובסקי מנחם דוד  
לברמן רבקה יוסף  
לדום ימימה אליהו 041436122
לדזי רחמים חננאל  
לדיזנסקי ברכה דניאל  
לדר דניאל אברהם 000420877
לדרברג אברהם יעקב אלי  
לדרברג ישראל משה  
לדרמן הניה אברהם  
לדרמן טובה בנימין 062491899
לדרמן יצחק פרכט  
לדרמן רנה שמעון  
לדרפינד חנה שמחה  
לדרר מיכל יוסף 005685094
לדרר שושנה שולמית  
לדרר שושנה חיים 042427906
להב אליהו שאול 034885111
להב דליה יעקב 024606659
להב טלי יעקב 050719145
להב מרדכי קופל  
להב נח מרדכי 009741257
להב רחל בנדיקט 043872050
להד ציפי שלמה 064453848
להט חנה ליאון 047870035
להט חנה    
להט צפורה שלמה 050865666
להמן אברהם שרגא  
להמן רבקה שמואל  
לואיגי יהושע אברהם  
לואיזדו אביגדור אצון  
לוב יהודית    
לוב יהודית    
לובובסקי דן שמעון  
לובובסקי זלמן דוד  
לובובסקי חנה מנדל  
לובטין שמחה    
לוביאניקר רוני יוסף  
לובימוב רפאלה יצחק  
לובין משה שמואל  
לוביץ בקמן עדנה מיכאל  
לובל עוזי נתן 067475046
לובלין משה ישראל 002304889
לובלינסקי יהודית משה  
לובלסקי דב יוסף  
לובלסקי מאשה ישראל  
לובצקי יצחק אריה 002655215
לובצקי עפרה אריה 009701558
לובר שרה יעקב  
לוברברבוים אברהם ישראל 000813337
לוברמן מרים שלום 064442049
לוגסי יצחק דוד 068928803
לודן רחל דב  
לודנסקי חיים שלום  
לוויאק נחום לייב 016751646
לוז יהודית אלכסנדר 010723575
לוזוביק דבורה ניסן  
לוזון איילה זאב 051786606
לוזון רבקה    
לוזון שמעון רפאל  
לוזון שרה רפאל  
לוזין יוסף שמעון 051625572
לוטוין רבקה ישעיהו  
לוטם זיוה אפרים  
לוטן נחמה יהושע  
לוטן צפורה שלמה 008191660
לוטן רנה צבי  
לוטן שרה אברהם 062492343
לוטרשטין שרה אנשל 064735442
לוי אביבה נחמן 001378355
לוי אביהוא יוסף  
לוי אברהם ריכרד  
לוי אברהם משה  
לוי אברהם צדוק 003604691
לוי אגנס ליפוט  
לוי אהובה יוסף  
לוי אהובה נח  
לוי אהובה נסים  
לוי אהרן דוד 067913434
לוי איבט יוסף 067913442
לוי אידה נסים 062527361
לוי אילה מתתיהו 001425784
לוי אילה יעקב 004169173
לוי אילנה מקס 005326111
לוי אילנה יאיר 006450050
לוי אילנה אורי 046791893
לוי אליהו קלמנט 064776040
לוי אליעזר בנימין  
לוי אסתר בוקו  
לוי אסתר עובדיה 003289246
לוי אסתר אהרון 003566478
לוי אסתר רפאל 005532056
לוי אסתר    
לוי אריה אברהם  
לוי בכור יוסף  
לוי ברוך חיים  
לוי ברוך ישעיהו  
לוי ברוך יהודה  
לוי ברוריה נעים  
לוי ברוריה יצחק 052472180
לוי ברכה נסים 061606174
לוי גבירה אברהם  
לוי גבריאל שמעון 069070787
לוי גילה אלברט 002052389
לוי גמליאל משה 030533392
לוי גנין יולסן 012245486
לוי דב אברהם 046278313
לוי דבורה ראובן  
לוי דבורה אליהו 000954347
לוי דבורה    
לוי דוד עזרא 074658642
לוי דוד גורגי 042565879
לוי דוד שיש 002484525
לוי דינה נעים  
לוי דליה יוסף 030595995
לוי דפנה יחזקאל 005751748
לוי דרורה אליהו 003271558
לוי הניה יחזקאל  
לוי זהבה יהושע  
לוי זהבה אלחנן 050614254
לוי זכריה אליהו 030216709
לוי זקלין עמרם 069070795
לוי חוה רחמים 069879930
לוי חיים מנחם  
לוי חנכה שלמה  
לוי יאיר מישאל 000697177
לוי יהודית אלברט  
לוי יוכבד פישל 000080911
לוי יונה יוסף  
לוי יונה ארתור 009718883
לוי יונה חיים 005997242
לוי יוסף שלום  
לוי יוסף יעקב  
לוי יוסף מרדכי 000830497
לוי יוסף אברהם 049414717
לוי יחזקאל וילהלם  
לוי יעל אברהם  
לוי יעל מנחם  
לוי יעל מנחם 006639090
לוי יעל   006639090
לוי יעקב משה  
לוי יעקב יצחק  
לוי יעקב יוסף 001048826
לוי יעקב יהודה 041500588
לוי יעקב ברוך 000764472
לוי יפה יואל 004373742
לוי יפה יחיאל 000477141
לוי יפה שלמה 047515036
לוי יצחק נח  
לוי יצחק חיים 008488207
לוי יצחק משה 002891521
לוי ישראלה יוסף 003180007
לוי לאה יהודה 065546954
לוי לוי שמעון 041614108
לוי לורה בכור 003106341
לוי ליאו יוסף  
לוי ליאורה אלכסנדר 007460462
לוי ליאורה אלי 050899335
לוי מאיר יוסף 000237511
לוי מאיר אברהם 019445378
לוי מאיר שלום 003436227
לוי מאיר    
לוי מזל חיים  
לוי מטילדה יעקב 050719145
לוי מיכאל דו ישראל  
לוי מיכאלה לייב 065468167
לוי מינה שמואל 001520808
לוי מכלוף שלמה 069163210
לוי מלכה מרק  
לוי מלכה נסים  
לוי מלכה פליקס 001606201
לוי מלכה יהודה 030561427
לוי מנחם ירוחם  
לוי מרים אליהו 051193944
לוי מרים    
לוי משה יעקב  
לוי משה יחיאל  
לוי משה שלום 068165828
לוי משה אברהם 000761999
לוי נאוה יעקב 003630654
לוי נגה שמואל 009680653
לוי נורית    
לוי נח יצחק  
לוי נחמה סעד 042819474
לוי ניצה שאול 004105490
לוי נסין יעקב  
לוי נעמי אברהם  
לוי סעדיה שמעון 005681374
לוי סעדיה ישראל 009653270
לוי עדה חיים  
לוי עדה יצחק 009032491
לוי עדינה רצון 008773269
לוי עדנה משה 053677332
לוי עובדיה יוסף  
לוי עזריה אהרן  
לוי עיקב דוד 063343354
לוי עליזה נחמן  
לוי עליזה שלמה 067266601
לוי עמוס שמעון 000181156
לוי עמליה עובדיה 074775149
לוי פנינה יעקב 064814684
לוי פרחה אלימלך  
לוי ציפי    
לוי צפורה משה 009722075
לוי צפורה יוסף 064567761
לוי קרול שמואל 012597050
לוי ראובן נפתלי 046313870
לוי רבקה דוד 009696899
לוי רדואה יקותיאל 069531127
לוי רונית שאלתיאל 009932591
לוי רות יעקב  
לוי רחל יצחק  
לוי רחל מנחם  
לוי רחל מנחם 009798893
לוי רחל ניסים 068584507
לוי רחל אליהו 053254090
לוי רחל    
לוי רחל צבי 009765306
לוי רחל    
לוי רחמים ישראל  
לוי רנה חיים  
לוי רנה יוסף 006643688
לוי שולמית אמרם 008483562
לוי שושנה משה  
לוי שושנה שלמה 000050229
לוי שושנה רפאל 010188605
לוי שלום דוד  
לוי שלום זכריה  
לוי שלומית אלי 062661350
לוי שלמה ישראל  
לוי שלמה משה 001326966
לוי שלמה יצחק 041624354
לוי שמואל יצחק  
לוי שמואל דוד  
לוי שמואל שלמה  
לוי שמואל שמעון 000312983
לוי שמואלה יהודה 005238712
לוי שמחה אליהו 000610790
לוי שמחה חיים 061341426
לוי שמשון עזרא 003504974
לוי שרה מרדכי  
לוי שרה דוד 009798786
לוי שרה משה 041483892
לוי שרה אליהו 051407112
לוי שרונה דוד 069368348
לוי שרים יעקב  
לוי ששון נסים  
לוי ששון   074659111
לוי תמר   061850640
לוי תרצה יוסף  
לוי גבע עטרה יעקב 009403551
לוי טנטאווי יעקב אברהם  
לוי טנטואי אברהם יעקב 030325328
לוי כהן נעמי זכריה  
לוי כהן רחל משה 000921130
לוי כובשי יוחנה ליאו יהו 010951655
לוי נבון מזל אהרון 068239268
לוי נהרי יחיא אהרון  
לוי עוזרי נעמי משה 041991407
לוי פוקסמן רחל נח  
לוי קמלי מיכל חנוכה  
לוי שוחט שמואל שלמה  
לוי שרים מרגלית יחזקאל 046716940
לויאן שלום מאיר  
לויט איוט אהרון 069598118
לויט יצחק זאב  
לויט לאה יעקב 069511541
לויט שרה צבי 051409423
לויטה חנה דב 006615421
לויטה חנה דב 006615421
לויטה צפורה חיים  
לויטין יעקב מרדכי  
לויטל צביה מרדכי  
לויטנר בת שבע אלחנן 001563592
לויטס אריה אברהם  
לויטס מרדכי מאיר  
לויטס חן אסתר אליהו  
לוין אביבה יעקב 005031083
לוין אביתר נחום  
לוין אברהם עזריאל  
לוין אוריה שלמה  
לוין איסר מרדכי  
לוין אליעזר ישראל  
לוין אלפרד יצחק  
לוין בנימין שרגא 009409053
לוין דוד משה  
לוין דניה דב  
לוין דר אריה אברהם  
לוין זהבה פנחס 000590711
לוין זיוה אריה  
לוין חיים אהרון 010409225
לוין חנה יצחק 016707580
לוין חנוך דב  
לוין טוביה קרפל  
לוין יהודה ישעיהו  
לוין יהודה ניסן 065818056
לוין יהודית ישעיהו  
לוין יוסופון נח  
לוין יוסף מאיר  
לוין יעקב קופל  
לוין יעקב דב 003583812
לוין יקותיאל מאיר  
לוין לאה מאיר  
לוין לאה אברהם  
לוין מרדכי אברהם  
לוין מרים לוי יצחק  
לוין מרים יעקב  
לוין מרים מתתיהו 003672854
לוין משה שמואל  
לוין נגה דוד 051600492
לוין נתן אליהו זא  
לוין עמשי צבי  
לוין פרומה לאון 047787031
לוין צבי אליהו  
לוין רחל משה 001243831
לוין ריבה הירש 116471616
לוין שבת דוד  
לוין שושנה יעקב  
לוין שמחה חיים  
לוין שמחה בצלאל  
לוין שמעון אליהו  
לוין שרה יעקב 067418095
לוין תחיה מנחם  
לוין אלוף רות פנחס  
לוין אריאב שושנה    
לוין גולדשמי רבקה מנחם יצח  
לוין ויזנטל חוה צבי  
לוין יאיר יאיר שלמה  
לוין ליסאי יהודית אברהם  
לוין מנדלברט רבקה    
לוין פיגנבאו מלכה יוחנן  
לוינגסטון אבא יצחק  
לוינגר אברהם מרדכי  
לוינגר אסתר לודויג  
לוינגר זהבה משה  
לוינגר יעקב אהרון  
לוינגר יעקב דוד 007505787
לוינגר מירה יעקב 006697858
לוינגר נעמי דוד  
לוינגר רחל אברהם 003655362
לוינוביץ טובה אבנר 050424035
לוינזון אסתר בנציון  
לוינזון חנה יוסף 000636282
לוינזון כלב משה צבי  
לוינזון נתן משה 076043835
לוינזון צפורה זאב 048610935
לוינטוב דבורה אהרון 000314088
לוינטון יהודה שלמה  
לוינטל שמואל יוסף  
לוינסדון זאב אפרים  
לוינסון דבורה אדולף 042380337
לוינסון זזאזזזב אפרים 003592557
לוינסון יוסף לואי  
לוינסון מירה שמואל  
לוינסון מלזק דבורה פסח  
לוינסקי אברהם מנחם  
לוינסקי מרים אליהו  
לוינשטם אילה שמואל  
לויסון טובה מאיר  
לויעד הילדה אליהו 047664941
לויצקי חנה אלכסנדר  
לוירר חוה    
לויש חוה שמואל 001441906
לויתן דוד מנחם  
לויתן יצחק ישראל  
לויתן שולמית שמואל 030266506
לולב שמואל מנחם  
לומברוזו עדינה דוד 003870045
לומס שושנה מנחם  
לומפ מרדכי שרגא 005345731
לונברג מלכה פנחס  
לונדון נתיה זליג  
לונץ בת שבע מיכאל  
לונץ שלויה משה  
לוס צפורה מיכאל  
לוסטיג אילנה פיליקס  
לוסטיג אילנה ישראל 030080667
לוסטיג חיה זבולון  
לוסטיג יוסף יששכר  
לוסטיג יצחק אברהם  
לוסטיג פנינה שמואל  
לוסטיג שאול משה  
לוסטיג שמואל יהושע 006042501
לוסטמן מרגנית מאיר 064170723
לוע נפתלי משה  
לופז יעקב שלום  
לופז תמר מאיר  
לוצטו רינה ויקטור 079491312
לוציאנו נחום אליעזר  
לוק עליזה    
לוקסמבורך רות משה 010195345
לוקץ אילנה יצחק 006654974
לוקצר סימה יהושע  
לוקר בצלאל יעקב  
לוקר ברל יעקב  
לוקר דניאל    
לוקר נעמי אלפרד  
לוריא חנה יוסף  
לוריא יעל יחזקאל  
לוריא רעיה יוסף 005839105
לוריא שלמה מאיר  
לורנץ תמר זכריה 004720272
לושינסקי חנה יחיאל  
לזיאנו מרים    
לזר דליה יוסף 007430911
לזר יעקב צבי 050297712
לזר מוריס נסים  
לזר צפורה מרדכי 065034977
לזרוב משה חיים  
לזרוביץ צפורה בן ציון  
לזרובסקי רפאל    
לחאם אמילי כאמל 070503834
לחאם זהיר מחמוד 050234525
לחאם שוכרי מחמד 052101516
לחיני רחל יהודה 000980409
לחמיש יצחק משה  
לחמן אסתר שמואל  
לחמן גדליהו שמעיהו 005645338
לחמן יפה מנחם 007107576
לטיף משה יחזקאל  
לי יעל ראובן  
ליאון אליעזר מנחם  
ליאון אריהן   065304347
ליאון רבקה שמואל  
ליאור יוסף    
ליאור יוסף    
ליב לב יהושע דוד  
ליבוביץ הלל לוי 001173988
ליבוביץ הלל לוי 001173780
ליבוביץ הניה יוסף 050577741
ליבוביץ חיה אהרון 053515748
ליבוביץ יצחק אברהם 014726202
ליבוביץ מרים יונה  
ליבוביץ משה אריה 008826430
ליבוביץ נילי יהודה 000109850
ליבוביץ עדה משה 009943572
ליבוביץ עדנה אהרון 006877690
ליבוביץ צבי זלמן  
ליבוביץ צבי דוד 042109231
ליבוביץ רחל שמואל  
ליבוביץ רינה ליב  
ליבוביץ שושנה אנדור 069461051
ליבוביץ שרה ראובן  
ליבוביץ ויס שרה זאב  
ליבזון מרים זלמן  
ליבי שאול   030300669
ליביו מריו רובין 043625003
ליבין רבלין שרה יוסף  
ליבלר צבי אשר  
ליבלר צביה חיים  
ליבמן עליזה הוגו  
ליבמן צבי ברוך  
ליבמן פינק בתיה משה  
ליבן סטלה אברהם  
ליבנדמן רחל דב  
ליבנדמן לבנו מנחם דב  
ליבנה אפרים יעקב  
ליבנה צפורה   042388439
ליבנת יוסף   010361400
ליבסטג בלה אהרון  
ליבר קרול זינויל 030782775
ליבר בר יצחק חסיה אליהו  
ליברטובסקי חיה גרשון  
ליברכט חנה יצחק  
ליברמן אורה ירחמיאל  
ליברמן אליעזר חיים  
ליברמן גרטרוד שלמה 013290911
ליברמן דני נח 051370211
ליברמן זאב שמעון  
ליברמן חוה נח  
ליברמן חנה אליהו  
ליברמן חנה ברוך  
ליברמן יואל מנדל 010316404
ליברמן יוכבד בנימין 001518067
ליברמן מלכה אהרון  
ליברמן עפרה    
ליברמן צבי יהודה  
ליברמן צביה ישראל  
ליברמן רבקה יוסף  
ליברמן שושנה שמאי 001450444
ליברמן שרה יהושע  
ליברמן תחיה אשר  
ליברסון פרידה ישראל  
ליגי ברונו שמ משה  
ליגסי גולאון מאיר 069946952
לידמיר יהודית זיגמונד  
לידרור צפורה דב  
לידרמן עשהאל שרה שלמה  
ליוס ורדה רשיד 020139382
ליז יהודה    
ליזרוביץ חנה שמואל 007211907
ליזרוביץ יהודה אשר 009665209
ליזרוביץ יואל שלום  
ליזרוביץ משה זאב  
ליזרוביץ רבקה בן ציון  
ליזרוביץ שושנה יעקב 000385195
ליטאור ליוה שממן 008269656
ליטבין סופר זהבה סופר יעק  
ליטביק נורית שלמה 006268940
ליטבק ויקטוריה נתנאל  
ליטבק זהבה יצחק  
ליטוב יוסף דב  
ליטוין מרים אייזיק  
ליטמן ישראל שמעון 048579635
ליטמן מיכאל ליפא  
ליטמנוביץ שרה אברהם  
לייבוביץ טוביה חיים  
לייבזין עמנואל אברהם 016506321
ליכט חוה צבי  
ליכט מילכה יעקב  
ליכט שמעון רפאל  
ליכטינגר זלפה יעקב 001633601
ליכטמן חסידה נחמן  
ליכטמן ישראל משה 004210373
ליכטנברג אברהם מרדכי  
ליכטנטריט מרים אפרים 006161293
ליכטנפלד משה יצחק 010244259
ליכטנשטיין דוד סמואל  
ליכטנשטיין דינה אמנון 051731701
ליכטנשטיין מרגלית שמואל  
ליכטנשטיין ניצה אברהם  
ליכטנשטיין שמחה סימ   000259002
ליכטנשטין בת שבע דניאל  
ליכטנשטין לאה אריה  
ליכטנשטין צפורה משה 001333780
ליכטר מאיר יוסף  
ליכטשיין דלילה יצחק  
לילה עזרא אהרון  
ליליטי יעל אליהו 061160123
לילינפלד עליזה בוקו 003902376
לימון שמעון יעקב  
לימון שמשון יעקב  
לימור נורית ישראל 064569049
לין עלי יוסף  
לין ליפסקי תמר יצחק  
לינדה הלנה אריה  
לינדנבאום טוני יוסף 072319635
לינדנפלד ישראל אהרון  
לינדר הדסה לוק  
לינדר יוסף דוד  
לינק יוספה אהרן 006165971
לינק מרום פנחס  
לינר מרים נח  
ליסאי חנן ישראל 001636372
ליסאי יהושע אלקנה  
ליסוס דבורה מוטל 068889393
ליסטהוז צביה מיכאל 001793090
ליסנר צבי אברהם  
ליסק דוד יצחק  
ליסק משה גרשון  
ליסק נאורה צבי  
ליסק עדה סוליונו  
ליסקר צבי שמואל  
ליסר מלכה יוסף  
ליסר משה    
ליף מינה נמרוד 000294850
ליפבסקי מירה משה  
ליפובצקי פנינה אליהו  
ליפזון הוז עדה אליהו  
ליפינסבי רול    
ליפל יהודית דב  
ליפמן דבורה משה 008572240
ליפמן רחל אריה 051341436
ליפמן שולמית שמואל  
ליפמן שושנה דוד 001727197
ליפסקי יעקב יוסף  
ליפסקר עליזה ישראל 008902900
ליפץ דב אהרון  
ליפצינגר עליזה יצחק  
ליפצר אהובה יצחק  
ליפקוביץ רבקה צבי יהוד  
ליפקין חנה יצחק  
ליפשט ציפורה טוביה 040723819
ליפשיץ אהובה שמעון 047796032
ליפשיץ אליעזר משה  
ליפשיץ אסתר צבי  
ליפשיץ אסתר יצחק 002011393
ליפשיץ אריה אברהם  
ליפשיץ בנימין גרשן  
ליפשיץ בנימין דוד 009717919
ליפשיץ גאולה יהודה  
ליפשיץ דוד אליעזר 003638962
ליפשיץ הדסה אליעזר מ  
ליפשיץ חדוה יהושע  
ליפשיץ חיים משלם מאי  
ליפשיץ חנה מנחם  
ליפשיץ חנה חנינא  
ליפשיץ יהודית אפריים 000826792
ליפשיץ יוסף אברהם  
ליפשיץ יעקב יחזקאל  
ליפשיץ ישראל רפאל  
ליפשיץ כרמלה נתן 006620868
ליפשיץ לאה אליהו  
ליפשיץ לינא ישראל 010730752
ליפשיץ מאשה משה 006440085
ליפשיץ מינה נחום  
ליפשיץ מרים ישראלבר  
ליפשיץ מרים דוד  
ליפשיץ משה חיים 000968610
ליפשיץ מתתיהו שמואל  
ליפשיץ רבקה משה 067584813
ליפשיץ רינה אריה  
ליפשיץ מתניה שרה אליהו  
ליקבורניק רבקה בצלאל 001285774
ליקוורניק כוכבה מסעוד 052154622
ליקון ירדנה מרדכי 004016275
ליקר דתיה    
לירון אפרת אברהם 051118347
לירז רלית גדליהו 004326708
ליש אריה חיים 068668938
לישנסקי צפורה צבי 007416985
לישפיץ מתתיהו חיים  
לישצינקר גילה נחום 049086341
לכב מאיר שמעון 030257240
לכטר שפרינצה יעקב  
לם הנדה חיים  
לם מלכביץ דינה חיים  
למבק גילה יצחק 000791111
למברג חיה משה  
למדן הרצל יצחק  
למפל מקס זיגמונד  
לן רות צבי 005634068
לןוין רבקה צבי 006723456
לנגברג דוד שמשון  
לנגברג חיה מרדכי 009173592
לנגה יצחק שמש מרדכי  
לנגה פולה יצחק 008132490
לנגוצקי עדנה בן ציון  
לנגנטל פוקס הדסה ישראל  
לנגפר אידה אהרון  
לנגר כרמלה שמעון 050302611
לנגרמן חיה שלמה  
לנדא יהודה שניאור  
לנדאו אילנה ברוך 000645085
לנדאו חביבה צבי 003659976
לנדאו חוה יחזקאל 001687979
לנדאו חנה צבי  
לנדאו טובה יוסף  
לנדאו מרים ארנסט 002004513
לנדאו נחמה שמואל  
לנדאו רחל זאב  
לנדאו רנה יצחק  
לנדאו שולמית שמחה  
לנדאו שולמית פנחס  
לנדאוי רעיה שלום 064594518
לנדה שושנה צבי  
לנדה שרה שלמה  
לנדוי חנה ישראל  
לנדוי משה יהודה  
לנדוי שלמה אברהם  
לנדורט חיה יעקוב 051414290
לנדלבן כרמלה אברהם  
לנדמן דויס מיקי 016550592
לנדמן עמנואל אליקים  
לנדס דליה אלחנן 006038384
לנדסברג יהודית אליעזר  
לנדסברג יעקב ליאופלד  
לנדסברג ירון קורט 004549424
לנדסברג שושנה יעקב  
לנדסהוט הדרה מנחם  
לנדסהוט שרונת    
לנדסמן בנציון דוד  
לנדסמן חנה יצחק 000775577
לנדר רות מקס  
לנדשטין רינה    
לניאדו אברהם שלמה  
לניאדו טובה יעקב 051727733
לניאדו יעקב יצחק  
לנץ ווילי יצחק  
לנץ זישא חיים צבי  
לנץ יהודית דוד 002406320
לנץ מרגלית אליהו 017593351
לנץ מרים גאורג  
לנצמן מאשה אליעזר  
לנקרי נפתלי ימין 069610772
לס אבנר אלברט  
לס כרמלה משה 001244656
לסלבוים דוד שרל  
לסמן לאה אלעזר  
לסקוב רנה צבי 050103027
לסקי חיה שמחה  
לסקר צפרא ישעיהו  
לסקר שמואל יעקב 009814211
לסר שושנה דב 005205109
לסרי דינה אברהם 068080670
לסרי יחיאל אהרון 063111389
לסרי רות בצלאל 003245370
לסרי שלום אברהם  
לפושנין חנה צבי  
לפיד ברכה מיכאל  
לפידות אברהם יעקב  
לפידות אילנה יצחק 030409429
לפידות יפה אריה  
לפידות נעמי קלמן 004332037
לפידות פנינה שרגא  
לפידות שולה משה 008495921
לפין רנה אברהם 005266432
לפינסקי רחל יעקב  
לפלר נורית יוסף 051651479
לפצקית חנה אברהם צב  
לפק חבובה יצחק 043587658
לפק חביבה יצחק 043587682
לפקוביץ לדיסלב אברהם 041922170
לקטוש נח חנה יעקב  
לקס אסתר שמואל  
לקס דבורה יהודה 051637965
לקס חנה    
לקסמן מרדכי שמואל 003709979
לקסר דליה ברל 042584060
לקסר עמנואל ראובן  
לרום לאה אברהם 050019124
לרי שמעון צבי 063932438
לריאה רובינו לאה ויקטור 049318348
לרמן אביגיל שמעון 000856237
לרמן זאב הלל  
לרמן לינה    
לרמן שלום חיים 004648770
לרמן יצחקי יהודית יצחק  
לרנר דוד צבי  
לרנר יהודה    
לרנר יוסף גרישה 069616480
לרנר מיירון שמואל  
לרנר מלכה יעקב  
לרנר פנינה יצחק  
לרנר פנינה שמואל 009322553
לרנר פסיה יהודה 009318908
לרנר רבקה משה  
לרנר שושנה יהושע  
לרר בת שבע שרגא  
לרר יצחק יחזקאל  
לרר מלי   051820090
לרר רחל מאיר  
לרר ריגנה משה 014497218
לרר דבורי מאירה יעקב  
לרר שמבן חמל יונה 005858154
לשינסקי ארקדי יעקב 014917769
לשם לילה יוסף 009412420
לשם מרים דוב 069167237
לשם נעמי דוד 006742043
לשם רחל תיאודור 003548385
לשם שמואל חיים 069167229
לשנובולסקי שלמה יוסף 064287295
לשץ   יהודה  
לשצינסקי דליה    
לשצינר רחל יהודה  
לשצינר רם מיכאל  
מאור אהרן מאיר 000956102
מאור בועז עמיחי 050731579
מאור חנוך פלטיאל  
מאור יעל חיים  
מאור מרגלית שלמה 415305630
מאור ראובן יוסף 005332390
מאור רות מרדכי 005164983
מאור רחל יצחק 010463255
מאור שנון מאורציון 065895237
מאורחי חיים שמעון 030699292
מאורי בינה זכריה 005383021
מאורי חיה אריה 004400636
מאורי שבע ברל  
מאורר עידית סרגיו 067231894
מאושר סעדיה שלום 041580283
מאושר עדנה משה 051310167
מאטיס לאה צבי  
מאטיס לאה צבי  
מאי נירה ברנרדו 013537345
מאי עליזה קרל  
מאיה עותמאן יוסף 315246124
מאייר רבקה משה 001179761
מאין לוציה רח ויקטור  
מאינץ מרגלית מאיר 004451837
מאיק בתיה אברהם 003449469
מאיר אולגה מאיר 006727622
מאיר אורנה    
מאיר אינה הרמן 042443648
מאיר אסתר שלמה 009778952
מאיר ארנסט יעקב  
מאיר גילה שמואל 051651214
מאיר דוד שלמה 009706383
מאיר חנה אמיל  
מאיר טובה שמואל  
מאיר טובה יצחק 006008908
מאיר יהודה ברוך  
מאיר יצחק מיכאל  
מאיר יצחק מאיר  
מאיר לאובה חיים  
מאיר מנחם קלונימוס 007772841
מאיר מרדכי שמעון 030651418
מאיר מרים מרס  
מאיר נורית משה 007052285
מאיר נחמה מנשה 042861377
מאיר עליזה צבי 005755772
מאיר רחל    
מאיר שולמית גבריאל  
מאיר שושנה רפאל  
מאיר שרה אליעזר 047075544
מאיר מנבסקי דבורה נחום  
מאירוביץ אורי יוסף  
מאירוביץ אליעזר שמעון  
מאירוביץ משה אברהם 005163233
מאירוביץ רחל יהודה 001383124
מאירוביץ תמר אברהם  
מאירון נעה קורט 009537663
מאירון רפאל דוד  
מאירי אסתר אברהם  
מאירי אסתר מאיר 063463160
מאירי בת שבע אבשלום  
מאירי גאולה יהושע  
מאירי גבריאל יהושע  
מאירי דרורה אריה  
מאירי יהושע גרשן מאי  
מאירי יצחק יהודה  
מאירי רעיה אליהו  
מאירי שמואל מאיר  
מאירפלד שלמה דב  
מאמו יוכבד יעקב 004409934
מאמו ראובן    
מאמוי ראובן יצחק 061781936
מאנה אליהו יחזקאל 051677961
מארון יוסף סלימן 020411435
מארון סאלח מארון מר 021041777
מארק אלפרד שמואל  
מאת רבינוביץ זינה ישראל  
מבארקי גמיל שכרי 020371837
מבגיש גרמוס יהולה  
מבורך אביבה מקס 001632769
מבורך דוד יצחק 000407817
מבורך רות    
מבל אורה אהרון 051659803
מבלג עאדל גמל 052399177
מבסלה ידיעה מכאיל  
מברך עמנואל משה  
מבשן שלמה מנחם  
מגבלות יעקב מיקסת  
מגד מתי משה  
מגדוביץ בלה פבל 014877351
מגדל אסתר משה  
מגורי שלמה שלום 042552240
מגיד לילי    
מגיד רבקה פנחס  
מגידס צביה   נחום  
מגן יאיר מיכאל  
מגן יוחנן אליעזר  
מגן יוסף מאי דוד  
מגן פנינה זאב 009078320
מגן רחל עקיבא  
מגנדה רחל מרדכי 007918147
מגנוס מירה    
מגנוס מירי    
מגנט הורביץ סילביה יוסף  
מגנר חיה מרדכי 001701937
מגער זכריה סעדיה  
מדא לאה יוסף  
מדארוה עבדול יוסף 035080670
מדאריה דאוד עבד אל כ 035086438
מדאריה סמירה אחמד 005431853
מדאריה פואד חוסני  
מדאריה פואד חוסני  
מדברי דבורה נחמן  
מדברי שמשון אהרון  
מדוביץ צפורה אברהם  
מדורסקי בתיה יהודה  
מדינה דוד שלמה  
מדלאוי צביה נחום 052164613
מדליג אחמד עבד אל ר  
מדליג מחמד    
מדליה משה מרדכי  
מדלינסקי ניצה דוד 043632595
מדמון אברהם מנחם 051724243
מדמון אורי אברמינו 062316336
מדמון רחל דוד 054106752
מדמון שרון שמואל 007123078
מדמוני יוסף סעי    
מדמוני שלום דוד  
מדעי יעקב אברהם  
מדעי רבקה    
מדעי רות יהודה  
מדעי רות    
מדר דליה משה 006720791
מדר חודים    
מדר חנניה    
מדר יונה דוד  
מדר יחיאל אברהם 042017020
מדר רות חביב 053425294
מדר שלמה אברהם 051784015
מדרפי יחיאל זכריה 009568106
מה טוב נעימה יצחק  
מה יפית שרה יעקב  
מהאמיד פאוזי    
מהלאל אהובה יוסף 006680433
מהלל הדסה ברוך 009645284
מהלל בן אליה מרים אלחנן  
מהלמן ישראל מיכאל  
מהלר משה בריש  
מהרל צפורה שמואל 009648874
מהרשק רוחמה שמואל  
מואל מרים    
הוסף רשומת תגובה

Popular Posts