האם הבלוג סייע לך ?

יום שישי, 23 במאי 2014

יתרת מרשימת מורים או מורים לשעבר, מורים שהחלו את עבודתם בין 1954 ל-1977,המגיעים להם או ליורשיהם כספים כבעלי מניות לשעבר בבנק מסד שנרכש על ידי הבנק הבינ-לאומי, מדובר באלפים בודדים


חלק מרשימת מורים או מורים לשעבר, מורים שהחלו את עבודתם בין 1954 ל-1977,המגיעים להם או ליורשיהם כספים כבעלי מניות לשעבר בבנק מסד שנרכש על ידי הבנק הבינ-לאומי, מדובר באלפים בודדים.
אם אתם רוצים עזרה באיתור פרטים על אנשים המוזכרים בכתבה או אחרים
אשמח לעזור נא כתבו תגובה או תשלחו אל:שם משפחה
שם פרטי שם האב ת.ז.
רוזן מיכל משה 000886481
רוזן מלכה דוד
רוזן מרדכי ברוך
רוזן מרים ליפוט 064439458
רוזן מרים אליעזר 000715458
רוזן סימונה
רוזן קורליה מנדל 069292100
רוזן רחל משה 007435761
רוזן רפאל בנימין 009586744
רוזן סנקביץ מרים יעקב
רוזנבאום מיכל שמואל 000990283
רוזנבאום מרים דוד
רוזנבוים חיים בנימין
רוזנבוים רנה אליעזר
רוזנבוים תמר שמואל
רוזנבלום בת שבע יהודה 007751555
רוזנבלום לאה יחזקאל
רוזנבלום מלכה אליעזר
רוזנבלום מלכה יחזקאל
רוזנבלום צפורה אשר
רוזנבלום רות יהושע
רוזנבלט דליה אליהו 077262244
רוזנבלט דליה
רוזנבליט משה חיים
רוזנבליט פנינה אברהם 009827734
רוזנבלרג אלה ישראל
רוזנבנד חיה יהושע
רוזנבק ישראל צב אליהו
רוזנבק שרה ישראל
רוזנבק סגל צפורה ישראל צב
רוזנברג אלקס רפאל
רוזנברג אריה 006615579
רוזנברג ברכה שלמה 030655328
רוזנברג בת שבע 006084818
רוזנברג דוד משה 000095646
רוזנברג דינה אהרון
רוזנברג הרצליה חיים
רוזנברג חביבה בנימין
רוזנברג יהודה יוסף
רוזנברג יהודית מרדכי 051192847
רוזנברג יהושע יוסף 000919654
רוזנברג יוכבד יהושע 001433663
רוזנברג יוסף דוד אהרו 002758100
רוזנברג מישראל יעקב
רוזנברג מנחם אברהם 002714210
רוזנברג מרים גבריאל
רוזנברג מרים משה
רוזנברג מרים פנחס 006534622
רוזנברג מרים שמעון 000692525
רוזנברג משה יצחק
רוזנברג נאוה יחיאל 008841801
רוזנברג נעמי שמחה
רוזנברג נעמי זרח 000778431
רוזנברג סוסנה ברוך
רוזנברג עדנה יצחק 007414899
רוזנברג צפורה אלכסנדר
רוזנברג רוסקר אברהם
רוזנברג רות דב
רוזנברג שושנה זלמן
רוזנברג שלמה הרמן
רוזנברג שמואל מנחם
רוזנברג שרה מרדכי 026733246
רוזנברג שרה זאב 042595470
רוזנברג שרה רחל הרץ
רוזנברג רוט לאה דוד
רוזנברגר אילנה משה 001326164
רוזנברגר חנה חיים
רוזנברך רבקה נתן
רוזנגרטן עדינה זינדל
רוזנגרטן פנחס חיים
רוזנה כרמלה יוסף 002273712
רוזנהק מלכה דוד
רוזנוב חפציבה שמואל דו
רוזנוב רחל שאול
רוזנולד שמואל חנוך
רוזנוסר עליזה צבי
רוזנטל אידה שמריהו 000946145
רוזנטל אריה שמעון 000947317
רוזנטל ברוך צבי
רוזנטל ברוך מאיר 014548549
רוזנטל ורדה צבי 008552994
רוזנטל זאב אורי
רוזנטל חולדה זבולון 000468553
רוזנטל חנה שמואל 030089981
רוזנטל טומס מקס
רוזנטל לאה מנחם ישר
רוזנטל נורית יוסף 004902110
רוזנטל נמרוד יהודה 000553123
רוזנטל נתן דוד
רוזנטל עליזה אריה 007093347
רוזנטל צפורה אברהם
רוזנטל רוני משה
רוזנטל רחל יהודה
רוזנטל רחל אשר
רוזנטל רוזן יונה אריה
רוזנטלר אפרים מנ נפתלי
רוזנמן טובה מנחם
רוזנס מרים תאודור 030196638
רוזנפלד אביבה הנרי
רוזנפלד אהרון מרדכי
רוזנפלד חיים בן יוסף יצח
רוזנפלד מתיה יוסף 010684082
רוזנפלד עודד מאיר 001669555
רוזנפלד רבקה שלום
רוזנפלד שולמית שלמה 008622813
רוזנפלד שרה חיים
רוזנפלד גת חיה יצחק
רוזנפלדר גלילה יומטוב
רוזנפלדר נפתלי מנחם
רוזנפרב דב יהודה
רוזנצב יהודה צבי מרדכ
רוזנצוויג חיה יחיאל
רוזנצויג יחזקאל איזידור
רוזנצויג מרים מנחם 004199626
רוזנצויג מריסה יצחק
רוזנצוייג אברהם אריה
רוזנצוייג בנימין חיים
רוזנצוייג לאה שמחה
רוזנצוייג ליפא אלעזר
רוזנק משה זאב
רוזנקרנץ גרינה נתן
רוזנקרנץ טובה נחמן 026942490
רוזנקרנץ פנחס משה
רוזנר אריה יעקב
רוזנר חיים יצחק
רוזנר יהודית יצחק
רוזנר מרים משה
רוזנר רבקה
רוזנר שולה ראובן
רוזנר שלמה משה
רוזנר שרה צבי
רוזנר ורדי גדליהו ישעיהו
רוזנשטיין אהרן ישראל 033747015
רוזנשטיין אמינה ליאון
רוזנשטיין בתיה דוד שלמה
רוזנשטיין יהודית חיים
רוזנשטיין רם דב
רוזנשטין פרנציסק מרטין 005468368
רוזנשיין אברהם יעקב
רוח יוסף שלמה 005532874
רוח לאה יוסף 007473135
רוחאנא חנא יוסף 050796861
רוחאנא רוזית יוסף 050435445
רוחאנה דאוד חנא
רוחמה רביחיוא פרוספה 051895753
רוחמן אהרון לי אבא
רוט אברהם יואל
רוט בת שבע משה
רוט גרטה צבי 065423295
רוט זהבה יעקב 004182408
רוט חוה 043563030
רוט חיים משה
רוט יעקב אהרון
רוט לאה דוד 007225782
רוט לביאה אלקנה 007083751
רוט מלכה שמואל
רוט מרגלית פיליפ
רוט משה חיים אלי 030758478
רוט נחמה אהרן 001326131
רוט סימה יעקב 000367367
רוט רבקה דוד
רוט שולה יעקב 043615319
רוט שמחה אברהם 009955055
רוט שרה דוד
רוט שרה בנימין 005688999
רוט קויבסקי רנה יוסף
רוט שפירו מרים אלימלך
רוטבליט לאה אדם 065378697
רוטברג ברוריה יעקב
רוטברג דבורה אליהו
רוטברג זיוה משה
רוטהולץ יוכבד דוד
רוטלמן ניצה ישראל 001562040
רוטמן הרי מקס 067321448
רוטמן לאה שלמה 013327382
רוטמן מרדכי בינוש
רוטמן צבי נתן
רוטמן צביה אריה 010962926
רוטמן רבקה שמחה
רוטמן רוזה אברהם 016771305
רוטמן רפאל אברהם
רוטנברג אסתר יצחק
רוטנברג חנה חנוך
רוטנברג יהודה שמואל
רוטנברג יוסף חנן
רוטנברג יעל
רוטנברג מרים משה 043452457
רוטנברג מרים
רוטנברג צבי שלמה
רוטנברג בר ע יונה משה
רוטנברג יונא אפרים יונה
רוטנברג רזני מלכה משה
רוטנשטיין יהודית יהודה
רוטפלד קלוד זיאו 058558818
רוטקוביץ רות שרה חנן 003607496
רוטקובסקי
רוטר פרידה מרדכי
רוטרשטין לאה יוסף
רוטשטיין אריה מנחם
רוטשטיין חיה חיים
רוטשטיין חנה מרדכי 003367521
רוטשטין יפה ישראל
רוטשילד אהרון אשר
רוטשילד גרד מקס 002165561
רוטשילד חנה לוי 002085975
רוטשילד יעקב
רוטשילד מרים ישראל
רוטשילד צפורה אהרן 006814537
רויזמן צפורה שמעון 004924114
רויזן ברטה גריגורי 016398489
רויטמן יוסף מיכאל 016697104
רויטמן שרה בן ציון
רויטנברג אליהו משה
רויכמן חנוך 000844753
רויצקי שמואל
רוכברגר אליה שמואל
רוכולד הדסה מנחם
רוכמן חוה חיים 006961775
רול מרטין מיכאל 043000579
רום דורית הנרי 067831644
רום דן אריה 007214919
רום ליזה ליאו 012080537
רום נורית גרשון 008142036
רום שולמית יצחק 004214805
רום שושנה יונה
רומולין חנניה יצחק
רומלט רות אברהם 003972650
רומן מרדכי
רומנו עדי אברהם 050082676
רומנו רונית נחמיה 050938828
רומנובסקי מינה זאב
רומר הלה מרדכי 009251349
רון ברוך יוסף 009407644
רון בת עמי יהושע
רון דוד חיים
רון דליה גור אריה 006336820
רון חנה פרנץ 000334573
רון חנוך אריה 007463110
רון יזהרה מרדכי
רון כרמלה יצחק
רון לאה יוסף 008203259
רון משה אליעזר
רון נאוה חנן 007849730
רון סיגל יצחק 069263499
רון עדנה דוד 005210737
רון עוזי חנן
רון רחל אליעזר
רון אייזנר רבקה שמאי
רונה יהודית שמעון
רונן אהרון אליהו 010647030
רונן בת שבע אריה 007247307
רונן דב שמואל 042653691
רונן חבצלת משה 000659854
רונן חנן פנחס
רונן טליה גביראל 051152783
רונן נעמי יצחק 009372376
רונן סילביה לזר 068178680
רונן עודדה יצחק 006968424
רונן צפורה שמואל
רונן רות שלום 008957300
רונן שמעון 065555674
רונן רוזנטל יעקב יהודה
רונס אסתר יוסף
רוסו אהרון יהודה 006228142
רוסו זהבה שמעון 048756530
רוסטנבסקי רבקה יחזקאל
רוסין רפאל יעקב 001471457
רוסמן שמואל אר אשר
רופא יוסף יצחק 009166877
רופאיזן אריה אליבו 003353729
רופה אביגדור משה 009538299
רופוביץ פנינה יוסף
רוצברך שרה משה 009808213
רוצין ולדימור שמעון 016727349
רוצקו ברוך משה
רוקח אריה יוסף
רוקח גינה גבריאל ז 000864645
רוקח יצחק יהושע
רוקח יצחק מרדכי 080514334
רוקח יצחק אשר 042060731
רוקח רחל צבי
רוקטלי מלכה מנשה
רוקשטין דורית אלתר
רושדי אבו בכר
רושניבסקי אביבה צבי 010679504
רושניבסקי רבקה אברהם
רושקו גוזה יחיאל
רות מרים יעקב
רות שרה דוד
רותם בתיה אברהם
רותם זיוה אריה 005889837
רותם יעל אברהם
רותם פנינה יעקב 045673548
רותם פרץ שלמה
רותם שלומית שאול 000800938
רותם ברוכי נאוה דוד 009962234
רותן מרים יצחק 005234687
רז אילנה יוסף 005215066
רז דבורה אלכסנדר 001504174
רז זהבה יחזקאל 010168318
רז חנה ישראל 067363556
רז יעל מבורך
רז מאי 005908272
רז עדנה אברהם 006104913
רז צילה מאיר 007685159
רז צפורה מרדכי
רז רות שמואל 006234769
רז שולמית אלימלך 006899033
רז שמחה ישראל 052234333
רז שרה אברהם
רז שרה אבא ז"ל 006127120
רזגאן עזרא מסעוד 041505330
רזיאל אסתר מרדכי
רזיאלי נעמן משה
רזיטל צפורה נחום
רזין דליה שאול 007324205
רזלה עזרא יצחק
רזנברג שמעון דוד
רזניק לאה אליעזר
רזניק מרים פנחס
רזניק מרקוס אליעזר 014658504
רזניק רות יוסף
רזניק שמואל גרש 016591018
רזניק אפרת אהובה יחזקאל
רזניק ברורמן צעירה דוד
רזנק מנחם אפרים
רחאל פארס פארס 021280516
רחבלסקי בנימין יעקב 064367378
רחבלסקי סופיה אריה 064367386
רחימוב שרה יוסף 004827044
רחימי ניסן ישעיה
רחל מורה יעקב
רחמוט לוי יהודה
רחמי רחמים
רחמיאל שץ לאה הסל
רחמילביץ לנה יעקב
רחמים חיים שלמה 043739721
רחמים נציה מנשה 007267461
רחמים רינה משה 073632937
רחמן נחום אברהם
רחמני אלקה לוי יצחק
רחמני דוד זאב
רחמני דן שלמה
רחמני כרמית חיים 068546084
רחמני נחום אברהם
רחמני שלמה יוחנן 077292134
רט חנה אבנר
רט יהודית אברהם
רטיב קאסם דרויש 050177401
רטנה טובה שמואל
רטנר אברהם ישראל
רטנר נורית מרדכי 050257211
ריאון עבד אל עזיז 052619061
ריאן גאזי מחמוד 053859070
ריאן כאלד מחמד 020450904
ריאן עבדול רח מוחמד 005416227
ריאן פלאח ריאד 035464387
ריבה גניה
ריבך פירה איציק 014610299
ריבלין אשר יוסף
ריבלין בנימין אליעזר
ריבלין יוסף יוא ראובן
ריבלין יפה אברהם 000451005
ריבלין צבי יצחק
ריבלין שמואל זלמן
ריבנפלד אשר
ריבנפלד יעקב שלמה
ריבנר אלכסנדר סלומון
ריבנר שלמה רזי 003476033
ריבס מרים יצחק
ריבק טובה אלי 010604932
ריבק קלמן צבי מרדכ
ריבק שמעון חיים יצח
ריברנט יוחנן שמואל
ריגורדסקי צפורה זאב
ריגלר מיכאל אלחנן
ריגלר רבקה אלחנן 003545753
ריגר אלישבע שלמה
ריגר שאול יוסף
ריגרודסקי דקלה טוביה 007630676
ריוח יצחק נסים
ריזנפלד חיים אברהם
ריזנצויג אסתר טוביה
ריחאני נימר עיסא
ריחני יצחק שאול
ריט יוסף אברהם
ריטוב תמר צבי 007367691
ריטר אסתר אברהם
ריטר צפורה יעל
ריטר צדק מרים פסח
רייב מרים
רייז טובה מאיר
רייזמן נתנאל יעקב
רייזר דב דוד 001277821
רייטנר יעקב ישראל 013662283
רייטר אדי זאב 008184665
רייטר מרים לוס ידל 035307933
רייטר שושנה יוסף
רייך אליעזר אברהם
רייך אראלה אריה 002174399
רייך ויטה מנחם
רייך מרדכי יצחק
רייך רנה ניסן
רייך שרה נפתלי 050456128
רייך לוי יפה יחיאל
רייכבך עדינה משה 030210033
רייכל גילה אהרון 062664560
רייכל שושנה שלמה 010263564
רייכמן אריה ליא משה
רייכמן בתיה לאון 063699839
רייכמן ראובן
רייכנטל מלכה חיים
רייכרודל חנה יצחק
רייכרודל יוסף מנחם
רייכרט יהודית זיני
ריים חיה צבי
ריימונד ריימונד חיים 004762506
ריין רנה משה 003108230
ריינדלר שושנה יעקב
ריינינגר רבקה שלום 007752298
רייניש אריה משה חיים
רייניש מתילדה זלמן
ריינפולד אפרים יהונתן
ריינר מנחם יואל
ריינר מרים אהרון 065204422
ריינר עדינה משה
ריינר פרוכטר נילי וולף
רייס אסתר הרמן
רייס אסתר דוד 064459936
רייס דינה יעקב 063642532
רייס יוסף מנחם
רייס יעקב יצחק 005793518
רייס ישראל חיים 063727341
רייס מרדכי ישעיה
רייס רחל צבי 004935383
רייציס דב אברהם
רייצפלד שמעון מנק 077361632
רייש בן ציון מיכאל
רייש צרנה שמעון
ריישר סימה שימון
ריכברגר יחיאל משה 001740521
ריכטר טובה שלמה
ריכטר נאוה יהודה 000926238
ריכטר פרידה משה
ריכטר שולמית אליהו
ריכר דב אברהם
רימוך דוד יעקב 001141266
רימון אורי יוסף 004715058
רימון ברוריה אברהם 002533040
רימוני בן ציון משה
רימלט אלימלך שמואל
רימרמן רעיה פנחס 000330522
רין גמליאל יחיאל
רינג חנה אריה
רינג יהודית דן 006871537
רינג יצחק יחיאל
רינגל מרים יעקב 050053545
רינגל מרים אברהם 000237222
רינגרט מכס יצחק
רינדאו אסתר משה
רינמן ורדה משה 050630946
רינמן לאה מרדכי 050966415
ריס זהבה זאב
ריס טובה נח
ריס פלורה אברהם
ריס צפורה נפתלי
ריפל דליה זאב 009192162
ריפס משה יוסף 000798850
ריקלין הדסה יוסף
ריקלין עמליה יורם 003911476
ריקליס לוי יצחק זוסיא
רכב יהודה דב
רכבי יעקב יחיאל
רכט קדימה ויטה אברהם
רכטר שרה מרדכי
רכטר רובין חוה אברהם
רכטשפר אברהם יצחק
רכלין חוה אליעזר 007630304
רכס אריאלה ישראל 006150403
רלבג חנה איזיק
רלדאוי מונא כאמל 050796168
רם בטי אהרן 041332297
רם הניה יוסף
רם זאב משה
רם ירדנה משה
רמבו חיים משה יחיא
רמבם יוסף שאול
רמבני חיים ליטמן
רמברנד טוני משה 006342109
רמון אברהם מרדכי
רמון אורי 004715058
רמון חנה יצחק 004804860
רמון רחל יצחק 005941141
רמזיה יצחק שושן 076763630
רמץ ענת זבולון 000017376
רמתי שמואל יעקב
רן אברהם יוסף 007030562
רן עפרה בנימין 005300934
רן שושנה יצחק 030035398
רנד זאב שלום
רנמר משה ברוך
רנן עמנואל שמואל
רננא מרדכי שמשון
רנצריב מרים יצחק 000070896
רנרט רחל שמואל 042991299
רס טובה יצחק
רסינסקי רבקה צבי
רסיס גינה יונה
רסלר ראובת נחמיה 006626725
רסלר פרומר מרים משה
רסנר צבי חיים
רסקין פני ליאון 001319581
רעיוני שמואל רפאל
רענן אבנר עזרא
רענן בלה חיים
רענן יוסף יהו נפתלי
רענן מרדכי אליהו
רפ אורי מקס
רפ אסתר מנחם
רפאל אדמונה יחזקאל 046815254
רפאל מרים דוד 005221460
רפאל שושנה חיים 004739587
רפאל שמואל יצחק
רפאלוביץ שאול
רפאלי אילה יחיאל
רפאלי זיוה דוד 001300557
רפאלי יהודית ארנולד
רפאלי יעל ישראל 009743451
רפאלי יפה יהודה
רפאלי עזריאל יוסף
רפופורט אראלה נתן 003652674
רפופורט זיו אריה
רפופורט חיים אברהם 013286984
רפופורט נחמה אהרון 009716051
רפופורט פנינה אברהם
רפופורט שרה משה
רפופורט קצר שרה אליעזר
רפופרט
רפל דב מנחם
רפמן מאירה גדליהו
רפסטלוף ישראל מרדכי
רפפורט בת עמי שמואל 004243069
רפפורט חיה אריה
רפפורט כרמלה צבי 050440197
רפפורט מאירה מיכאל 019601913
רפפורט מיכאל אריה
רפפורט מרגלית
רפפורט מרגלית
רפפורט עפרה אפרים
רפפורט צפורה מרדכי
רפפורט רבקה אריה
רפפורט רחל אהרון
רפפורט תמר זאב 003437803
רץ יהושע משה 051662120
רצאבי אהוד שלום 004677555
רצאבי זכריה עובדיה 030650964
רצאבי רחל שמעון 041384405
רצבי בנימין שלום
רצבי ציונה אחיה
רצבי שלום יוסף 041313487
רצהבי יוסף שלום
רצון אסתר רפאל 005827571
רצון רחמים יוסף 003829074
רציצקי חנה יעקב
רקוביצקי גרשון אברהם 007103559
רקוביצקי דב יצחק
רקובסקי אסתר יצחק צבי
רקובסקי רחל ברמן
רקובסקי תחיה משה 051348324
רקובצקי דוד יצחק
רקח אברהם נסים
רקלין חיים אברהם
רקם נחמה אליעזר 003264314
רשף גדעון מאיר
רשף גיזה יצחק
רשף דליה חיים 007644057
רשף יהודית יעקוב 012510517
רשף מלכה רפאל 053946356
רשף פנינה אנטון
רשקובסקי ראובן
רשתי לפיד דליה יעקב 048897615
שאבי אדיבה סלמן
שאבי זוהר נאגי 044713915
שאהין איבית ביליס 035299239
שאהין גורג נסראח
שאובק ברקובי תלמה גורג
שאול אלה משה
שאול רינה שלמה 063672943
שאול שאול ששון
שאול שאול צלח
שאולוב עדה ברק 067951392
שאולזין שאול יוסף 012687703
שאולי ברכה אפרים 043297076
שאולי יצחק מיכאל
שאוליף תקוה מרדכי 000089821
שאיר אורה שמעון 000706416
שאלתיאל חוה יעקוב
שאלתיאל משה
שאלתיאל שושנה זיגפריד
שאמא נביל נאסר 052380276
שאמי מוניר כליל
שאמי עפאף כליל 035489863
שאמי שושנה משה 072804552
שאקי ורדה אברהם
שאקר מרים יואל
שאר ישוב לאה אליעזר
שארי רחל ישראל
שארישוב מרים אליעזר
שאשא אילנה כדורי 032412835
שאשא הלה
שבאט גמיל חסין 051107167
שבבו מרים שמואל
שבו דוד נאגי
שבו דרורה חיים
שבח אביבה נחום
שבח שמואל שמען
שבט אברהים חנא
שביב דורית משה 030095871
שביב חנה פנחס 051321214
שביב רות מיכאל
שביד אליעזר צבי ישרא
שביט אברהם צבי
שביט בלה שמחה
שביט גבריאל אגון 001885631
שביט גרשון ארוין 003079613
שביט דוד אהרון 060882230
שביט הדסה יוסף 000891598
שביט חיה אברהם 006829774
שביט לאה אפרים
שביט צביה יצחק 042508127
שביט שושנה רחמים
שבירו צבי שאול
שבלוב מרים וולף
שבלי מחמד ארשוד 020796892
שברצברד יהודית מנדל 043591163
שברשינר אסתר נתן
שברשינר חן חיים נתן
שבשביץ נפתלי חיים 010503753
שבת ציון חיים 061326419
שבתאי אבינעם משה
שבתאי ציון רחמים 091494732
שבתאי צפירה קרול
שבתאי שבתאי רחמים
שבתאי שלום צאלח 070111166
שגב אילנה בנימין
שגב דבורה יהודה 008450900
שגב דוד שאול מיש 063084438
שגב ורדה אליקים 001402650
שגב יעקב משה
שגב מרים משה 052774882
שגומברגר גוסטב שמואל 014638845
שגיא אברהם בנימין 050273200
שגיא אלי ישראל 003237344
שגיא זיוה פנחס 030370308
שגיא יהודית ישראל 075020057
שגיא יונה יחזקאל 009050436
שגיא כרמלה צבי 001700418
שגיא נאות משה 008891418
שגיב יעל יעקב 009501867
שגיב מיכאל יעקב 002314557
שגיב צביה משה 001245620
שגלוביץ קלרה מוטל 016339731
שדה אריאלה זכריה 005126651
שדה ויקטור אליהו 050843812
שדה ויקטור
שדה יהודית
שדה נירה גור אריה
שדור רות אברהם 003367786
שדיגלסקי שולב דנרי
שדמון דבורה אברהם
שדמון שרגא אברהם
שדמי אליהו אברהם
שדמי גניה שלום
שדמי חנן יצחק
שדמי רחל שלום
שה לבן משה יוסף יעקב
שהאב אספראנס חנא 035250604
שהב בנימין משה 009379231
שהבו מרים שמואל 006184402
שהל שבתאי אברהם 014432942
שהלבן עמוס יוסף
שהם אורי ישראל
שהם הניה אליעזר 005382411
שהם חנה שלמה
שהם צבי אפרים
שהם ויסוקר רבקה יצחק
שהמי דליה דוד 000372383
שהרבני ברוריה חיים 067339762
שהרבני דיצה ראובן
שהרבני הדסה אפרים
שהרבני יצחק אהרן
שהרבני ישראל אליהו
שהרבני רות אהרון
שהרבני לוי ויקטוריה אלירם
שואן בלה עמנואל 003160074
שואן שלמה בנימין
שואן שמה בנימין 072825219
שואקה יצחק עזרא 412081275
שוב יוסף ארי משה יצחק
שובל אורה מאיר 000361428
שובל אריה
שובל הלה דוד
שובל קושלביץ מלכה יחיאל
שובסקי יוסף חיים
שובע כרמלה צבי 005753868
שובע רנה דוד
שובר נוגה אברהם 003355161
שוהם רות ישעיהו
שוהם רות מנחם
שווב דליה גסטון 069750446
שוובר חביבה דוד 043748425
שוויקי מיכה שלמה 051141299
שוולבאס אילנה פייטר 014372411
שוורץ ישראל יצחק
שוורץ מרדכי יהודה 067210062
שוורצמן מיכאל מרק 016686776
שוורצמן צרורה ישראל 007075617
שוחט אלישבע שלום
שוחט אנה חיים 016782302
שוחט אסתר נתן
שוחט דוד אלברט 026035477
שוחט יהודית משה
שוחט יוסף אברהם
שוחט יצחק מנשה
שוחט ישעיהו בנציון
שוחט כוכבה יעקב 005281241
שוחט מלכה משה
שוחט נחום מאיר
שוחט נעמי עזרא
שוחט עדינה דוד
שוחט עזריאל דוד
שוחט צפורה נתן 001721315
שוחט שלמה 041577081
שוחט שרה חנינה 009874256
שוחטמן מאיר מרדכי
שוחק יצחק נתן
שוחר עליזה
שוטלנד דליה חנניה 008282329
שוטן תרצה יעקב 003992427
שוטן שופמן ברכה נחמיה
שויגר יצחק
שויגר רעיה משה
שויטמן ברוך אברהם
שוילי פלאח יולנדה ראובן
שוימושי יוסף אדמונד
שוימר חנה אלימלך 043916337
שוימר צילה מאיר
שויצר טובה יעקב
שויקי יעקב חביב
שויר מאיר אלחנן 002159697
שוירי גוזף חופיק 020405999
שוירץ פוריה יהושע
שוכן עבד אל ר אסעד
שוכר סעדיה יחיא 003881919
שולב שרונה ישראל 003232725
שולדינר יוסף יעקב 007654213
שולה ורדה שלום
שולמן רחל 050742998
שולמן הניס אהובה יצחק
שולמן ספיר מרים יוסף
שום רבקה מנדל
שומן דב חיים
שומר יהודית דב 043807239
שומר יהושע אברהם 007891369
שומרוני אמירה יעקב
שומרוני סטלה נסים
שומרט אלט רנה יצחק
שונם יונה נתן
שוננשפלג מאירה אליעזר 006702971
שונרי יונתן זאב
שונשו לאה יצחק 042083873
שוסהיים מרגלית אריה
שוער יונה פנחס
שוער רחל מרדכי
שופאני פרידה יוסף 020458394
שופאני רויניה יונא 002023950
שופט בנימין יהושע
שופל יהודית נתן
שופמן עמירה מאיר
שופמן צפורה ישעיהו 010644441
שופני אלאיס שוקרי
שוצמן חדוה אפרים
שוקי דניאל דוד
שוקי נחום ניסן 074679341
שוקיר אחמד עבד אללה 050491257
שוקלנדר שרה זלמן
שוקלר רחל יואכים 009466103
שוקר אליהו יחזקאל
שוקר ברכה יוסף 003867488
שוקרון גלית מרדכי 026990499
שוקרון יעקב אברהם
שוקרון יצחק אברהם
שוקרון רות אמיל 003488939
שוקרון שלום שמעון 069836336
שור אורה ציון
שור אפרים הל חיים
שור בנו פנחס
שור יהודית יזי 061589735
שור יוסף אביגדור
שור יעקב יצחק
שור יצחק אליהו
שור מיכאלה משה
שור פנינה קהת
שור צבי שלמה
שור צפורה קהת
שור שמואל אלכסנדר
שור שמעון יצחק
שורי תקוה יוסף 060718590
שורלי בלה 006578223
שורפ אילמה 004211033
שורץ אברהם יצחק 002517241
שורץ אוריאל אלימלך
שורץ אסתר אלברט 051222396
שורץ אריה צבי 065082190
שורץ חנה אלכסנדר 007085798
שורץ חסיה משה
שורץ יהודה וילהלם
שורץ יהודית אהרון
שורץ יהודית יוסף 045576824
שורץ יונה צבי
שורץ ישראל יצחק
שורץ משה קלמן
שורץ משה יהוד יצחק מנח
שורץ צפורה משה
שורץ צפורה דוד 000890269
שורץ רות אליהו
שורץ רחל דניאל
שורץ רלו משה 014866065
שורץ שפרה צבי
שורץ תמר יעקב 042975649
שורץ גוטמן שולמית צבי
שורצאפל מרים חיים 008342677
שורצאפפל משה אברהם
שורצבוים יוכבד חיים
שורצבלט חגון פנחס שלמה
שורצברג משה זאב
שורצברד מירי ברוך 065551608
שורצמן אפרים יחיאל
שורצמן ברוך צבי
שורצמן רות ראובן 004292744
שורצמן רחל משה
שורצמן רחל שלמה
שורצפרב שמשון מנחם
שורק דינה מרדכי 009062084
שורק סיומה
שורקון יחיאל אהרן
שורר דבורה בצלאל 008111460
שושן אברהם אליהו
שושן יהודה מסעוד 005828520
שושן לאה
שושן משה יצחק 064910995
שושן שושנה משה 060275146
שושנה וינברג
שושנה נוכבה שמעון 001378702
שושנה שושני ראובן יוסף
שושני אמנון אברהם 000568055
שושני אסתר משה 050318336
שושני דוד מאיר
שושני דוד שמעון 001378777
שושני מרים
שושני עטרה אברהם
שושני רודיקה סבסטיאן 069325033
שושני שמשון נפתלי 001684257
שושני תמר ישבעם 005068101
שושניק אריאלה סמואל 052019833
שזומזרוני זדליה זאב
שזיפי דליה רפאל 050389972
שזיפי פנחס ישראל
שזף רות ירמיהו 003750403
שזר אורי שלמה 003865466
שחאדה אחמד יעקב
שחאדה גמיל אברהים
שחאדה חסיב גיוריס 020402004
שחאדה נאדרה סעד אללה 050526789
שחאדה נעמן שוכרי 020723201
שחאדה סלאח חוסני 080594948
שחאדה עמר מוסטפא 035287317
שחאדה רמאל רפיק 020403069
שחדה שחדה חביב
שחוח אליהו שלמה 010532398
שחור אלוה יוסף
שחור משה אפרים
שחור נחמה מאיר 003692886
שחור עליזה רפאל 003365921
שחורי דן שמואל
שחורי מינה אריה 001836956
שחורי נעמה אלכסנדר 001313576
שחורי צבי קלמן
שחורי קלרה משה
שחורי שמשון ישעיהו
שחטר אלישבע יהודה
שחטר שושנה ברוך שלמ 008186488
שחל אבנר דוד
שחל אסתר קורט
שחל רבקה שמחה
שחם דרורה פנחס 009695933
שחם יעל חיים
שחם שושנה דוד 008129082
שחף דליה אברהם 000180943
שחף ערה יצחק
שחף שמעון יוסף
שחק משה אריה 003052115
שחק פנינה נח 001649532
שחר אברהם גבריאל 002552669
שחר אהובה
שחר אהובה זכריה 000356253
שחר חיים מרדכי 008947145
שחר חפציבה רפאל 003585163
שחר טבעונה רפאל
שחר יחזקאל שלום
שחר יפה משה
שחר כרמלה שלום
שחר מרדכי יששכר 004861241
שחר מרים אליעזר
שחר מרים חיים 016490054
שחר נתן יהושע
שחר נתן יהושוע 009275900
שחר רבקה זאב 005294947
שחר רות אברהם
שחר רחל ציון 052107133
שחר רחל בתיה אברהם
שחר שמעון צבי 051580017
שחר תמימה לוביש
שחר תמר אליעזר 030549349
שחר שברצמן נעמן צבי 005277405
שחראי עמנואל יעקב
שחראית בלהה א י
שט רומפף פנינה שלמה
שטאובר לאה יעקב
שטאל צבי אברהם
שטגר נעמי משה 005752472
שטגר נתן יהודה
שטדלר יהודית משה 007915770
שטדלר צבי זיגמונד 031318371
שטוב נעמי משה 050294545
שטובר רבקה משה 001478254
שטובר שמעון אהרן 006300438
שטווך גניה חיים 000167569
שטוירמן מלכה שמעון 004062154
שטול חיה זאב 001615624
שטולברג עמנואל מיכאל
שטופקופר נתן יצחק 043647213
שטוק רותי ראובן 000194183
שטוק רחל לוביש
שטורם אליעזר אריה 001403211
שטורפר חיה יעקב 008032088
שטטנר רעיה אהרון 001977586
שטיבל חנה דוד
שטיבר ברוריה שמואל
שטיגלברג מנחם יעקב
שטיגליץ גבריאלה שאול
שטיגליץ הדסה ישראל
שטייאר ישי אברהם 003510633
שטייגמן גוסטה משה
שטיין אביבה 006482368
שטיין אברהם צב יוסף
שטיין אילנה הל שלום 064442031
שטיין גדליה וולף
שטיין ורדה יעקב
שטיין חנה יהושע
שטיין חנה ישראל
שטיין טובה ישראל 000590083
שטיין יונה ישראל
שטיין יעקב שאול
שטיין כרמן שלום 069039410
שטיין מאיר אהרון
שטיין מאיר יהודה
שטיין עליזה מנדל
שטיין עפרה נתן פריד
שטיין רבקה גמליאל
שטיין רות שמואל 050119932
שטיין שלמה מרדכי
שטיין שרה ברוך
שטיין
שטיין גינזבו פפה יצחק
שטיינאולי מוריה דב 005956867
שטיינברג אסתר אהרון
שטיינברג ברכה יהושע 044663847
שטיינברג מנחם זמל
שטיינברג שולמית אהרן
שטיינברגר אסתר
שטיינברגר מממר יוסף
שטיינברגר נפתלי משה
שטיינהרץ מלכה עמנואל
שטיינוורדל יוכבד מאיר
שטיינטל מריון יחזקאל
שטיינינגר דבורה משה
שטייניץ רונית מנחם
שטיינמן אירית יהודה 050045947
שטיינמץ ברוך בנימין
שטיינמץ לילי זאב 009942749
שטיינפלד דינה יעקב 043621838
שטיינר אסתר תיאודור
שטיינר ברקו הירש 069746402
שטיינר חוה אברהם
שטיינר חוה אליהו 006220610
שטייף משה נחום
שטייף ציונה מיכאל 003520285
שטייר צבי יהודה
שטילרמן עדה ישראל 013034459
שטין בלה דוד שמול
שטין שושנה ראובן
שטינברג אסתר אברהם 073469926
שטינברג חדוה מרדכי
שטינברג טובה רפאל
שטינברג יהודה יואל
שטינברג מאירה שמחה
שטינברג משה יוסף
שטינברג נורית אלכסנדר 010628642
שטינברג עליזה אברהם 004090544
שטינברג שושנה צבי יהוד
שטינהאוז מילה דוד 000244566
שטינמן ורדה אברהם
שטינמן ורדה ישראל 008562225
שטינמן פרידה מאיר
שטינמץ ברוריה שאול ארי
שטינמץ דב יוסף
שטינמץ דבורה משה
שטינר סופר יחודית יוסף
שטיפטר חיה בנימין
שטיפל שושנה מנחם
שטיפמן צפורה אהרון 009309808
שטכלברג מנחם משה יהושע
שטכר רחל
שטל פנינה יצחק
שטלברג יעקב מרדכי
שטלמן יפה יוסף
שטלצר יפה ישראל
שטלר רפאלי רחל יוסף
שטמפפר רות בנימין
שטמר נחמה לייב
שטנשטיין שושנה חיים
שטסמן יוחנן 000467357
שטצלר חוה מרדכי
שטקלמן אברהם משה
שטרא גבריאלה משה
שטראוס איץ
שטראוס אסתר מרדכי 044971661
שטראוס בלוקה
שטראוס חיים אברהם 043592914
שטראוס עלינה אריה 008004061
שטראוס רבקה יוסף
שטראוס שולמית אברהם
שטראי דוד יוסף
שטרובך אילנה אברהם 004457990
שטרובס אליעזר אליהו
שטרובק מאיר אברהם 000072470
שטרוויס מרים שמואל 006784714
שטרויס שמואל יצחק
שטרום ארנולד בן ציון
שטרום רחל מתתיהו 006052617
שטרומפמן רבקה בנעם
שטרוס האופמן דבורה שלמה
שטרופ רחל משה 001690668
שטרוקר בלהה מרדכי
שטרות עמרם כמליף 072471519
שטרידברגר צפורה
שטריטמן זיוה משה 001462233
שטרייט זיוה משה 003838554
שטרייט רחל אריה
שטריכברגר כרמלה משה
שטריכברגר תמר משה 003004405
שטריכמן יחזקאל יצחק
שטרית אברהם אליהו 064195001
שטרית אברהם 064195001
שטרית אסתר יוסף
שטרית אשר יהודה
שטרית הלנה שלום
שטרית יונה
שטרית יוסף מכלוף
שטרית משה שלמה 068054246
שטרית נסים יעקב 026943951
שטרית נתן מימון 069564599
שטרית בן מלכ מרגלית אליהו
שטרל ארוין אלכסנדר 068430198
שטרמר רונית יוסף 051947661
שטרן אליעזר יעקב
שטרן דוד משה
שטרן דינה שמעון
שטרן דניאל אמיל
שטרן חיים נפתלי 413717075
שטרן טובה עזרא
שטרן כרמלה דוד
שטרן לאה משה 009626441
שטרן לאה ירחמיאל 004393310
שטרן משה צבי אריה
שטרן נחמיה
שטרן פסיה יחזקאל
שטרן צבי משה
שטרן רבקה אלטר
שטרן רינה חיים 000625079
שטרן שמעון אברהם
שטרן שרה צבי 000817148
שטרן ייבין בתיה אפרים
שטרן כץ כרמלה נפחה
שטרן מאור ראובן
שטרן קוסטלר נורית מרדכי
שטרנבוים יעקב ברוך
שטרנבק פנינה משה
שטרנברג אהרון דוד
שטרנברג אורי אלכסנדר
שטרנברג אסתר ישעיהו 007693856
שטרנברג גדעון קרול
שטרנברג דן ויליאם
שטרנברג חדוה סלוטור 001884030
שטרנברג יהושע יוסף
שטרנברג ישראל אהרון
שטרנברג מרגלית אפרים
שטרנברג מרגלית אוגן 025557877
שטרנברג משה יוסף
שטרנברג פנינה מאיר 010809846
שטרנברג שלום משה
שטרנטל הלנה צבי
שטרנליב מלכה מרקו
שטרנפלד ארנון גדעון 003901261
שטרנפלד מרים יחזקאל 065035255
שטרנשוס אילה שלמה
שטרסברג שלמה יעקב
שטרסברגר משה יעקב
שטרסר יעקב יצחק
שטרק אביטל יעקב
שטרק אסתר אברהם 030062566
שטרק הנריטה יוסף 001550573
שטרק צפורה אהרון 026005249
שטרק שלמה זאב
שטרק דינור מרים אליהו
שי יוסף מרדכי
שי ישראל משה 001669720
שי מרגלית שמעון
שי רנה חיים 000495176
שי שלוטא אסתר משה 000980029
שיאון מרים אברהם
שיאם מישא חסן 080326887
שיביץ עובד משה
שיבר חיים מנחם
שיבר חנהב יעקב
שיבר מיכאל מנדל
שיבר נויבואר צפורה יונה
שיבר קרוסמן יהודית יונה
שיגל משה מנחם 008379398
שידלוב מרים יצחק 004891149
שידלובוצקי צביה יוסף 005160122
שידלובסקי חנה צבי
שידלובסקי לאה צבי
שיחור ברכה אהרון
שיט שמשון שלמה
שיטנאור יהודית דוד בר 065598674
שייביץ צבי משה
שייחי אסתר מסלם 050444256
שייחי דבורה סעדיה 008785750
שייך יוסף עבד אל פ
שיינבוים יצחק נחום
שיינדר אביבה אהרון
שיינן שושנה משה 003250388
שיינפלד דבורה
שיינר ברנרד מנדל 010692846
שיינר סימה ישראל
שיינר סלביו אליהו 068771187
שייקביץ צפורה נחמיה
שייקין אליהו אלטר
שיל שולמית יהושע
שילדקראוט שלמה נפתלי 010921864
שילדר מאיר יוסף
שילה אביגדור יוסף
שילה דבורה יעקב 003853058
שילה דבורה
שילה זאב אהרן 001874452
שילה יששכר שרגא
שילה נורית אפרים 009203084
שילוח חנה יוסף 003391596
שילוני אילנה ליפא
שילוני ברוריה יוסף
שילוני מרים צבי
שילוני שושנה דוד 004173613
שילמן מרדכי משה גדלי
שילצר חגית מאיר 052890696
שילר ארילה משה
שילר בת עמי פרץ
שימשילאשוילי אנזור אבשה 014955140
שינברג בנימינה יצחק 016621708
שינגרטן גינה יוסף
שינדלר אריאלה מיכאל 000641795
שינדלר דבורה דניאל
שינדלר שולמית מנחם
שינה יעקב אברהם
שינפלד בלה יצחק
שינפלד צבי זאב 000895920
שינקין שולמית אריה
שינקר דן אשר 006228977
שינר נעמי שמואל
שיף בלהה שלמה 007390602
שיף משה ישעיהו
שיף סוניה מרדכי
שיף רפאל יוסף 007927023
שיף פרוטיץ רונית בר שמואל
שיפמן זאב יהודה
שיפמן יהודית יעקב 000762120
שיפמן שפרה עמנואל
שיפמן טורקני שולמית אהרון
שיפר ברנדה נחום
שיק צפורה יעקב
שיק אחמד אחמד מוסטפא 035479427
שיריחו אליהו יצחק 003318946
שיריחו בתיה שאול 003820537
שירין חיה רחל יוסף
שירין משה יצחק 042556373
שירמן דוד אשר
שירמן צבי ניסן
שירצקי הני אולה אברהם
שירצקי זילבר זינה זלמן
שירר גינה שלום 000215343
שיש רות ארמונד 067327478
שיש שמואל רא מתתיהו 012314928
שכביץ בעז חיים
שכביץ לאה יהושע
שכטמן צפורה יוסף
שכטמן שרה יהודה 004653598
שכטמן ישי יעקב ישראל
שכטר אברהם ישראל
שכטר אברהם יעקב שמו 006300511
שכטר אליעזר יהודה
שכטר המה דב
שכטר זאב משה
שכטר יוסף שואל צבי
שכטר יוסף דוד
שכטר מרים יוסף
שכטר מרים שמואל 051767309
שכטר נחמן קלמן 006994339
שכטר נתן שמחה
שכטר עליזה אוטו
שכטר עפרה נחום
שכטר פנינה ראובן 009503806
שכטר צבי אברהם
שכטר צפורה שלמה 006954846
שכטר רבקה ישראל 001250018
שכטר רחל אברהם
שכטר רינה חיים 045565280
שכטר שולמית משה
שכטר נגלר עליזה יעקב
שכטר פריד מלכה
שכטר רוף מרים דב
שכלניקר רחל שמואל 007708548
שכנאי זהבה אשר 003916053
שכנאי נעמי יהודה
שכקיניץ הררי פנינה יצחק
שלאון מנינה גדליס
שלאין מרדכי יהושע
שלאין צפורה שמואל
שלבי נואל מיכאל
שלג יהודית אפרים 064595853
שלה יעקב אלפרד 001950815
שלהב חוה ישראל 000616706
שלו אורה מרדכי 004489357
שלו בתיה אהרון 005562897
שלו יונה ישראל 019719855
שלו יצחק מאיר
שלו משה אברהם 002538338
שלו נח שלום 001246503
שלו רבקה זכריה 007793334
שלו שבתאי אהרון 050061621
שלו וייס אתי אברהם
שלוד דוד יהודה 005487392
שלום הדרה חביב 072644743
שלום זכריה שלום
שלום חביב צבי
שלום יוסף סעדיה 072455439
שלום ימינה יוסף
שלום נורית לוי 074623414
שלום עדינה ישראל 005154950
שלום עובדיה מוסמבר 041359092
שלום צפורה זכריה 051396570
שלום ראובן
שלום רבקה יצחק 064446255
שלום רחל משה 030610042
שלום שמואל 048704035
שלום שרה דוד 030351514
שלום תמר יעקב
שלומאי אמנון זאב
שלומוביץ אליעזר ארי 043634344
שלומוביץ דבורה שלמה
שלומון שמואל חיים
שלומי אהרון יוסף
שלומי אהרן יוסף 010274652
שלומי אילון אביה 006708143
שלומי אסתר ישראל 005144076
שלומי שלום חיים 010331213
שלומי ברזנין שרה צבי
שלומי פרידמן יחיאל הל משה
שלון חנה מיכאל
שלונסקי נעמי דב
שלוסברג אביבית יעקב
שלוש אורי דוד 000930263
שלזינגר יצחק אריה
שלזינגר יצחק אהרון
שלזינגר לאה חיים
שלזינגר לאה מרדכי
שלזינגר שרה זאב
שלח אסתר משה 008359267
שלח דבורה שמואל
שלח חנה משה 043751338
שלח מאיר
שלח מאיר
שלי אברהם מאיר 064883366
שלי רבקה
שליאן שושנה ששון 073803868
שליו זוזי אדוארד 009758764
שליזינגר שמעון עקיבא
שליט ברכה יחיא
שליט יוסף שלמה
שליט ירדנה יוסף
שליט נעמי מיכאל 006104608
שליט עמרם יצחק 064738909
שליט שרה משה
שליטא אביגדור בנימין
שליטא חיה יצחק
שליטא ישראל פנחס
שליטא עדנה מיכאל
שלייזר שולה ישראל 009823188
שלייפר טובה יעקוב 007161201
שלייפר לאה שלמה 072551542
שליכיץ יעקב שמואל
שלינקא ברוריה שלמה
שליסלברג מלכה אפרים
שליסר אסתר יהודה
שליסר יהודית בלה יצחק 065565673
שליסר קלינגר מלכה מאיר
שליפר אסתר גדליהו
שליצר פרנסט פרואל
שליק תהלה אביגדור
שלל עודד
שללי מרסל משה 069564623
שלם שאול סלם
שלמה רות ראובן 047179239
שלמון יפה פסח 007735731
שלמון ניצה ישראל 001039585
שלמור פנחס קמל 003983111
שלמי דליה מנחם
שלנגר אהרון אברהם 003807419
שלנגר מרדכי זאב
שלנגר משה מנחם
שלנגר עירית שלמה 003627486
שלנגר שרה משה 000144295
שלנק מאיר יוחנן
שלף יהודית דב 000464164
שלפק עדנה אריה 002700987
שם טוב משה שלמה
שם טוב משה יעל ליאון
שמאי יעקב אליהו
שמאי כדורי יצחק
שמאי נילי אריה 009645227
שמאי שלום יעקב
שמבן מיכה יונה
שמבן מיכה יונה 002516011
שמגר יהודה שלום 001157262
שמואל אברהם שמואל
שמואל בתיה עאדי
שמואל ורד זק 009836438
שמואל זיוה גרשון
שמואל כזם דניאל
שמואל נעים יעקב
שמואל נעימה ציון
שמואל צביה דוד
שמואל שושנה שלמה 004144796
שמואלביץ כרמלה מנחם
שמואלביץ כתריאל
שמואלי אורה ישראל 072517048
שמואלי איילה אברהם 064400567
שמואלי אליעזר יהודה
שמואלי ארית
שמואלי ברכה רפאל 002515799
שמואלי הרי אברהם
שמואלי חנה משה
שמואלי ליאורה שלום 009813767
שמואלי משה שמואל
שמואלי סמדר משה 061474987
שמואלי תחיה חיים 003362191
שמואלי גוראד רבקה שלמה
שמואלית שושנה יעקב
שמוט מחמד אחמד
שמול דוד יעקב
שמול מיכל יעקב 026970780
שמולביץ נירה מרדכי 001128628
שמולביץ עירית מכס 069508752
שמורק זורנו רעיה בוריס
שמחאי יעקב אליהו
שמחון חיים שמחה
שמחון חנה חיים
שמחון יחיאל מחליף 001865344
שמחוני אברהם שמחה
שמחוני ברכה
שמחוני מאיר שלום 041463936
שמחוני תרצה שלום 009685561
שמחי עליזה דוד 003605144
שמחי צפורה גדיסי 050234319
שמחי תמר אהרון
שמטוב שמואל כדורי
שמטרלינג זאב יוסף
שמיאן אורי שמעון 075787937
שמיד רבקה פנחס 000058438
שמידט אברהם ישראל
שמידט חוה אהרון 283661148
שמידט רבקה יצחק
שמידט רונה גמליאל
שמידט רות מרדכי
שמידע ריבה גדליהו
שמיט מוטל איסאר 016599243
שמייסר אנה הרצל 008578882
שמילה יעקב זקינו 042615328
שמילה רפאל סאסי
שמילוביץ עליזה שאול 092055425
שמיר בן יצחק 001641919
שמיר דוד שמואל אל
שמיר דניאל חיים
שמיר זיוה אליעזר
שמיר זיוה שמואל 007565211
שמיר זיוה דב 007112618
שמיר חיה דוד
שמיר חיים אברהם
שמיר ירדנה דוד 003611522
שמיר מרים צבי
שמיר ראובן צבי 008469645
שמיר רחל שמואל 009103342
שמיר שרה אברהם 008626590
שמיר מוסלר שולמית יואל
שמלה מישל יצחק 012574539
שמלצר גנור מרגלית אחה
שמלקר חרט דורית שלום 000485672
שמני יפה זאב
שמעון בתיה יונה 027066042
שמעון שפירא אברהם 042711119
שמעון תקוה דליה
שמעונוביץ צפורה מנחם 010374312
שמעוני אביבה יצחק
שמעוני דוד יחיא
שמעוני דרורה ישעיהו 005251459
שמעוני משה רצון
שמעוני רחל יואל
שמעוני שלום משה
שמעוני שרה צבי
שמעוני שרה שלמה
שמעונית מלכה צבי
שמעונית רות שמעון
שמעיה נגה זכריה
שמעיה נחמה מנחם 050518588
שמר חנה משה 500879663
שמר מיכל עמנואל 006963508
שמר שושנה יני 006450753
שמרלר טובה
שמרת ברגמן קוליה נחמיה
שמש אברהם ששון
שמש אילנה שאול 500708383
שמש אמירה משה 072962962
שמש אפרים אהרן
שמש ברטה כדורי 044768620
שמש ברטין סולמון
שמש דוד יעקב מאי
שמש דוד רחמים
שמש הדסה יצחק
שמש חנה סלח
שמש חנה יששכר 050243369
שמש יהודה דוד 010752517
שמש יהושע חיים
שמש יעקב ספאי
שמש יעקב גיורג 047621040
שמש יצחק יצחק 000447904
שמש כרמלה רחמים
שמש מדינה רפאל 000153239
שמש פנינה יוסף 041301490
שמש רות שאול 003706041
שמש רינה זלמן
שמש שלומית אלכסנדר 005665807
שמש ששון יצחק
שמש תמר יעקב 045184736
שמש תקוה עבודי
שמש אשר טויה סלמאן
שמשוביץ חבצלת משה
שמשוני מרים ירוחם 008293367
שמשלביץ דב ישראל
שמשלביץ שושנה ישראל מא
שנאתי אלעלי
שנבלום שלמה אליעזר
שנברג רחל משה
שנברגר אסתר יואל
שנברון יהודה שלמה
שנהב חנה משה 061595054
שנהב יוסף עמרם 062532734
שנהר תמר אריה 007922123
שנוני כוכבה שלמה
שנורמן אדית יעקב
שני אהובה אריה
שני אילנה צבי
שני אסתר שמחה 007713688
שני דליה יוסף 005216338
שני שרה אפרים 002981264
שני תלמה הרצל
שני אופק יונה יוחנן 000103093
שניאור ישראל זלמן
שניאורזון זלדה שלמה
שניאורסון משה יוסף 031288012
שניארזון שרה משה
שניבאום סימה 062425640
שנידר בלה יעקב
שנידר חנוך יהודה
שנידר מנחם דניאל
שנידר שרה מיכאל
שניט סימה שמח יוסף 009829151
שניי רבקה יוסף
שנייברג יצחק יעקב
שנייד מרים משה
שנייד נפתלי יעקב
שניידמן צפורה אברהם
שניידר אסתר זליג 050390608
שניידר בנימין אליהו
שניידר דרורה דב 050041326
שניידר משה
שניידר משה
שניידר שריד יעקב יוסף
שניינברג אליעזר אברהם 065893372
שנייצר משה יעקב 005173299
שנייצר משה
שניצקי צפורה
שניצר יהודית אהרון 051549095
שניצר מרדכי גדליהו
שניצר ברטפלד חנה יעקב 001109024
שניר יעקב משה
שניר יפה עמוס 051371821
שנלר רפאל ישעיה
שנלר שרה נתן 007919517
שנער שוצרייך לאה צבי
שנפיק לאה שמעון
שנפיק מרדכי יצחק
שנקולבסקי מלכה זאב
שנקמן רנה דוד
שנרב אריה יעקב
שנרב דוד אריה
שנרל אסתר יצחק 050858323
שנרמן אברהם משה
שנרק מרגלית יעקב
שעבאני רות עלאזר 064785611
שעבלי שרה סלם
שעיה שושנה ראובן 004429932
שעיו שושנה יוסף
שער יוסף שלום
שער עדה מיכאל 065476046
שער עזרא זכריה 005003686
שעשוע חיות מאיר
שעשוע מזל כדוסי 049465917
שעשוע שלמה שמואל
שף שלמה אביגדור 009200577
שפגיט נחמה פייבל
שפולוסקי סופיה נחום 016675316
שפוני כרמלה
שפוני אלראי לאה הוגו
שפושניק ברכה מרדכי
שפטל לוס פרידה יצחק
שפי אורי לודיג 030019632
שפי אלישע גד
שפי אלעזרה אריה 007302987
שפי יעל יצחק
שפי יודלביץ מרים גד
שפיאשוילי רומן גריגורי 014834287
שפיגל אורה משה
שפיגל אריאלה יוסף
שפיגל בתיה יעקב
שפיגל יהודה משה יוסף
שפיגל יהודה יונה
שפיגל יהודה ישראל
שפיגל יששכר מרדכי
שפיגל עטי שמואל 003158532
שפיגל שרלוטה לאה ליאופולד
שפיגלמן חיותה לוי
שפיגלמן רבקה אברהם
שפיגלמן שושנה אליעזר
שפיטלניק שמואל דוד
שפייר רות אהרן
שפילברג מרים אהרון 009713660
שפילמן יפה יצחק 003689791
שפילמן פנחס סלומון 042387217
שפילמן צופיה חיים
שפילקין עזריאלית
שפיע שרה מרדכי 064912439
שפיץ רחל ארטור
שפיץ שרה יעקב
שפיצן שפי אהרן אברהם
שפיצר אסתר הלל
שפיצר ברורה אברהם 068611508
שפיצר ברכה משה 030374656
שפיצר יהודה פרץ 003660834
שפיצר יהודית ישראל
שפיצר צביה מרדכי
שפיצר שושנה חיים
שפיצר שושנה מרדכי
שפיצר שמאי שמואל 077843332
שפיצר שמואל יעקב 077843316
שפיצר שמואל דב 000937813
שפיצר תמר זלמן 003588464
שפיקר
שפיר חנה שמואל
שפיר יוסף קלמן נחו
שפיר מרים בנימין 068350297
שפיר עדנה יהושע 006901623
שפירא אביבה בן ציון
שפירא אברהם יעקב
שפירא אברהם אליהו
שפירא אברהם
שפירא אילנה יקותיאל 005916648
שפירא אניטה קרול 010922953
שפירא אפרים אליהו
שפירא אפרים מאיר 001670009
שפירא אריאלה יוסף 001203033
שפירא בנציון משולם
שפירא בתיה פלטיאל
שפירא בתיה איסק 016590044
שפירא דבורה אברהם
שפירא דינה עמנואל 008331993
שפירא זיזי שמעון 026917195
שפירא חיה יוסף
שפירא טובה בנימין
שפירא יהודה דוד
שפירא יהודה יוסף
שפירא יוסף משה
שפירא יצחק אברהם
שפירא יצחק יהודה 006911671
שפירא ירמיהו משה
שפירא ישעיה נת יצחק
שפירא כרמלה ברוך
שפירא לאה אברהם יע
שפירא לאה ישראל 003556685
שפירא מאיר אברהם
שפירא מאיר אברהם
שפירא מלכה אפרים
שפירא מלכה
שפירא מרים שלום
שפירא מרסל אליהו
שפירא משה סיני
שפירא משה יעקב 008208449
שפירא נחמיה בינימין 001201052
שפירא נתן יעקב
שפירא נתן ישראל
שפירא סיגל אליהו 072861941
שפירא ענת דוד
שפירא פנינה שמואל
שפירא פנינה ברוך
שפירא צורקה ראובן
שפירא צפורה אברהם 002993632
שפירא רות אליהו 009394107
שפירא רזובס נחום
שפירא רחל צבי
שפירא רחל אברהם
שפירא רחל מנחם 003683166
שפירא רחל אנשל 050152453
שפירא רחל דב 051266757
שפירא שושנה יצחק
שפירא שושנה ישראל 003161254
שפירא שלמון בן ציון
שפירא שרה בנציון
שפירא שרה ברוך 051374403
שפירא תחיה בן צאן
שפירא יוסף
שפירא איבניצ לאה אהרון
שפירא ברש חיה שלמה
שפירא נצר רנה שרגא
שפירא פולק חנה שמואל
שפירא קלין רות בן ציון
שפירה חפציבה זכריה
שפירון יחיאל משה
שפירר לאה אנדרה 072332646
שפכנר מולי הרמן
שפכנר מולי הרמן
שפנגנטל מאיר משה
שפניר אהרון צבי
שפס בנימין לוי
שפע בוברה
שפע ראובן יוסף 009679408
שפר אורי שמעון
שפר יהודית אורני 042515460
שפר יצחק קרל
שפר לאה זינדל
שפר שרגא אהרון
שפרא ספיאן
שפרבר גוזלה ישראל
שפרבר דבורה גיזלה
שפרבר הילדה וילהלם
שפרבר מאיר משה
שפרבר מנחם אבא
שפרגר אקטרינה יוליו 026817791
שפרהס שמעון פנחס
שפרון עזריאל רות מנחם
שפרונג חנה יהודה
שפרילינג אסתר
שפרינגר יעקב אשר
שפרינצק דליה שלמה 005034061
שפרינצק נעמי יוסף
שפריצר בנימין מרדכי
שפריצר שולמית אריה
שפרכמן מרים
שפרכר דוד זאב
שפרכר גרוס דבורה שלמה
שפרלינג אלתר אריה
שפרלינג חנה זליג
שפרלינג נועה זליג 006881932
שפרן בצלאל זליג
שפרן מנחם בצלאל
שפרן בורג יוכבד זליג
שץ אברהם יהודה
שץ יהודה ישראל 001110956
שץ יצחק חיים
שץ ציפורה שמא 009951427
שץ טלורד פנינה מרדכי 005709613
שצלצקי שמואל אברהם
שצמן פולדי יוסף
שצמן קלרה צבי
שצקי אביבה נחמן
שצקר חיים יצחק
שצרנסקי חוה יצחק
שקד אהוד אמריך
שקד גילה יוחנן 006924120
שקד חוה יוסף
שקד יוסף משה
שקד ירחמיאל אליהו
שקד מלכה ישראל
שקד צוריאל פנחס
שקד תור אסתר עמיר
שקדי יצחק
שקדי משה יהושע 002362234
שקדי שרה שמואל 012730412
שקדיאל פנינה משה
שקולניק חיה דוד
שקולניקוב שמואל ישראל 026122234
שקולנקי צפורה פנחס 042649467
שקולר אנה לב 014609358
שקורניק פייבל ירחמיאל
שקילצקי סטיפן לוצאנו
שקל ניקה יעקב
שקל רות
שקלירסקי גדליה אברהם
שקלר דוד שמואל 010425700
שקלר סימה דוד
שקמוני יהודית שרגא
שקרון גבריאל יעקב
שקרצי אפרים ציון
שר ישעיהו שמעון
שר צפורה יהודה 006846174
שר רחל פישל 043784032
שר אל חנה דב
שר בנדור שושנה מקלוש
שר שלום משה פנחס
שר שלום רחמים פנחס 000230805
שר שלום שולמית גד חיים
שראל שלום משה
שרביט יעקב מכליף 008025975
שרביט צביה
שרבני הדסה שאול
שרבסקי כרמלה שמואל 000390963
שרגא אלכסנדר לסקה
שרגא דורית אברהם
שרגא רבקה יעקב
שרגא דברת שרה יחזקאל
שרגא ליפץ שרה עמנואל
שרגאי אסתר שאול חיי
שרגאי אריאלה שלמה 067450247
שרגאי גרשון שמואל
שרגאי מרים חיים 002781391
שרגל גניה שמיע
שרגר ישראל נחום
שרגרודסקי טובה אברהם דב
שרה נחליאל אליעזר
שרובשטוק אברהם צבי
שרוג הלה שמעון
שרום שלמה יצח דוד
שרון אילנה יוסף 001566173
שרון אילנה בצלאל 001440973
שרון אסתר משה
שרון טובה אריה 042478685
שרון יאיר מנחם 010655728
שרון יעל גרשון
שרון יצחק יחיאל 061889762
שרון ישראלה משה 001581396
שרון רונית יעקב 052249984
שרון רחל משה 000400929
שרון שמחה יוסף 000622233
שרון שרה אפרים
שרון שיוביץ אברהם יעקב דב
שרוני חוה פאול
שרוני יהודה משה
שרוני נורית יוסף
שרוני צפורה שמעון
שרוני רבקה שמריהו 003132685
שרוני רות הליל 009749250
שרוני שמעון יואב
שרוני תמר סעדיה 003181955
שרי אהובה שלמה זל 009072497
שרי בצלאל זאב
שרי שושנה דוד
שריא רחל גבריאל 001647221
שריאל ברכה חיים 010056877
שריאל יהושע
שריאר פנינה יעקב
שריבר פרידה דוד 003828092
שריג אברהם בנימין
שריג בועז צירלס 046202214
שריג ישי משה 002574127
שריג לאה שמואל 005898002
שריג לאה שמואל ז" 005898002
שריג לאה
שריג צפורה דניאל 063724637
שריד אברהם שלמה 042964031
שריד אתי אברהם
שריד יהודית כדורי 043324227
שריד יעקב יונה
שריד עזרא
שריד עמנואל יחיאל
שריד צבי פסח
שריד תמר יוסף 077360048
שרייבמן אליעזר צבי
שרייבמן אמנון אלישע 050464148
שרייבר אפרים מאיר
שרייבר מרים אברהם
שרייבר נרקס קרול 067241018
שרייבר שמחה אברהם
שרייבשטיין אברהם ברוך
שרייבשטיין קלרה זליג
שרים זיוה ציון 000112987
שרים ישי דוד 001021377
שרים שלמה דוד
שריקי טובה אברהם 000694455
שריקי שמחה מסעוד 006803845
שרירא מרים שמואל
שרל ברטה אליעזר
שרלון מאירה נחום 008348203
שרלין יהודה אפרים
שרלין רות גדליה
שרלין רחל אליעזר
שרם אברהם עזרא
שרם יעקב אברהם
שרם לאה גרשם
שרמן יוסף אריה
שרמן יחיאל צבי 007413438
שרמן מרדכי שמואל
שרמן עידית אריה 005169016
שרמן פריאל הדסה משה
שרנצי שרון אליהו יוסף
שרעבי אהובה אפרים 051045755
שרעבי אסתר בנימין 000767970
שרעבי אסתר רצון 004419842
שרעבי חושיאל יששכר 005148762
שרעבי חיים סעדיה 003398286
שרעבי מרדכי יששכר 005148770
שרעבי נסים סעדיה
שרעבי סעדיה יהודה 041070665
שרעבי רות נסים 009568593
שרעבי שושנה יוסף 043331180
שרעבי שלום חיים
שרף אלחנן ישעיהו
שרף אליהו גדל
שרף חיה אביגדור
שרף יוסף חיים
שרף יצחק יחזקאל 065568198
שרף מונה זאב 009305699
שרף מוניקה יצחק 067124131
שרף רינה 067544395
שרף שושנה דוד
שרפי שלמה יוסף 041515255
שרפנסקי נגבי אמירה אברהם
שרפשכטר ברכה יפה יוסף
שרץ אפרים ישראל
שרץ יפה שמעון
שרץ משה עקיבא 067405282
שרצר יונה אורי 005160353
שרצר רות דב
שררה יחיאל דוד 042032763
שרשבסקי רבקה בנימן
שרשבסקי רבקה נחמן
שרשנבסקי מרדכי מיכה
שש מאיר שמעון
ששה חנינת אהרן
ששון אביבה
ששון איבון יוסף 069065720
ששון אליהו ששון
ששון אליהו יצחק 000436816
ששון ברוך ציון
ששון בתיה כדורי
ששון גבריאל יהושע
ששון דוד יוסף
ששון דוד ליאון 063987739
ששון דינה יוסף
ששון זכאי יחזקאל 043282789
ששון זכריה
ששון יוסף שמואל
ששון יוסף משה 010854164
ששון יוסף
ששון יצחק יעקב
ששון מרים יוסף
ששון ניצה אריה 003516481
ששון נעמי יעקב 001031038
ששון פרחה אפרים
ששון ראובן אליהו
ששון תלמה דניאל זל 001541176
ששוני ציפורה יפת 007975279
ששר אליהו עמנואל 001531292
ששר כהנא רבקה מרדכי
שתיה מחמד חסן 035334010
שתיוי דינה אליהו
תאבח יוסף חמזה 035325190
תאומי חיה שמואל 043591098
תאיה עזאלדין מחמד 035247113
תבור מלכה ניסים 005724679
תבור לוין אילנה יוסף
תבורי יצחק צבי
תבורי שפרה אהרון
תגר אביבה יוסף
תגר שמואל אשר
תגרי דלה יוסף
תדהר בן ציון 005888300
תדהר סימה בן ציון
תדהר עמליה מרטין
תדמור אריה משה
תדמור חיה משה
תדמור מיכאל זאב
תדמור צבי יהושע
תדמור צפורה אליהו
תדמור רנה דוד
תדמור תמר חנן
תדרוני רות נתן 002314110
תובה אחמד סלמאן
תובל מירון יחיאל 043931914
תווי יהודה יצחק 068164326
תומא אסמא אלכוריז
תומא חנא אברהים 020400925
תומר דניאלה ליאון 008598831
תוקן זהבה מרדכי 045466638
תור מלכה יוחנן 000103085
תור שמחה יהודה
תורגמן אסתר אברהם 064105166
תורגמן מרים חיים
תורכי רגא סעיד
תורם ציונה יפת 009810284
תיבון זניה קלמן
תימן שלומית ישראל 001704535
תירוש גבריאל מאיר 041145640
תירושי אסתר שלמה
תירם כהן ברכה שלום דוד
תלחמי זכי שבלי
תלחמי עאידה יוסף 020387940
תלמי לאה דוד
תלמי לאה אליעזר
תלמי פדרסקי תחיה משה
תם חיים שלום
תם שושנה שלוכי 004740478
תם שלום שלום
תמום גנות נתן 415549443
תמור יהודה משה
תמיר חיים מרדכי 007814833
תמיר יהודית אברהם
תמיר ירונה יצחק 000978809
תמיר נילי אפרים 008051005
תמיר עדינה צבי
תמיר שרה יוסף
תמם יוסף אלפונסא 030756001
תמם שלום אליהו
תמר חנה ישכר
תמרי אברהם יצחק
תמרי אברהם מרדכי 050531904
תמרי בינה משה 007009269
תמרי צילה משה 009074535
תמרי רחל אלכסנדר
תן-עמי יחיאל יחיאל יחיא 042004903
תן עזר נעמי אפרים 003982949
תן עמי אסתר יחיאל 005677331
תנא מארי פאיז 020062659
תנא נביל לביב 020095733
תנאי יעקב ישראל 004772349
תנעזר סמדר יצחק 072721665
תנעמי זהבה יוסף 070802434
תנעמי יהודה משה 051757623
תנעמי יונה 041508292
תנעמי יוסף משה 031527955
תנעמי יצחק משה 041547241
תעיזי סגולה דוד 003651221
תעסה מרים יששכר
תרזה לינדה יהודית אריה
תרשיש אהרון משה
תשבי פרץ נפתלי צב
תשובה אשר פדהצור
תשובה שלום חיים
הוסף רשומת תגובה

Popular Posts