האם הבלוג סייע לך ?

יום חמישי, 22 במאי 2014

עוד 2000 מרשימת מורים או מורים לשעבר, מורים שהחלו את עבודתם בין 1954 ל-1977,המגיעים להם או ליורשיהם כספים כבעלי מניות לשעבר בבנק מסד שנרכש על ידי הבנק הבינ-לאומי, מדובר באלפים בודדים


חלק מרשימת מורים או מורים לשעבר, מורים שהחלו את עבודתם בין 1954 ל-1977,המגיעים להם או ליורשיהם כספים כבעלי מניות לשעבר בבנק מסד שנרכש על ידי הבנק הבינ-לאומי, מדובר באלפים בודדים
קישור לרשימה המלאה 


שם משפחה שם פרטי שם האב ת.ז.
אסולין עמירם
אסולין עמרם אהרון 078880440
אסולין רונית נפתלי 006923767
אסולין שושנה יצחק 065478638
אסטנבולי יוסף אברהם 065877961
אסטריכר שמואל ירוחם
אסטרין אליעזר מונס
אסטרין יהודית יצחק 003842424
אסיאס בינה שלמה 003869518
אסיסקוביץ אלי יצחק 007697774
אסיף רות משה 050074897
אסיף תמר יצחק 006982482
אסלן בתיה אסף
אסלן משה חיים
אסלן שמואל יוסף
אסמיר נמר נעמה 020446811
אסנה אלקה מרדכי
אסעד בדיעה פריד
אסעד מוחמד אחמד
אסעד מופיד פאיז 020111266
אסעד סמיח קרים
אסעד עלם מחמד 020110813
אסעיד מחמד פארס 050797505
אסף אביבה מתיתיהו
אסף אברהם יהודה
אסף לאה משה 010758092
אסף מיכאל מנחם 008302721
אסף מרים יעקב
אסף עדנה שמעון זל 008113276
אסף צפורה אהרן 005979315
אסף שרה מנחם
אספיס אהרון דוד 004022448
אספיר אידה אברהם
אסרף אליהו חייך 068190263
אסרף יהודה משה 026735498
אסתק שחדה כרים גוריס
אסתר קול שלום 024765638
אסתרון זהבה יוסף
אפוליון מרים ראובן חי
אפורך בתיה שלמה 003741634
אפיק תרצה יצחק 010297125
אפל אסתר אלתר 008368177
אפל דוד דניאל
אפל פנינה אהרון 007357338
אפלבאום אברהם יוסף 030190474
אפלבוים מנחם שלמה 010779197
אפלבוים שושנה אברהם
אפלבוים שמואל משה
אפלבוים שרה יעקב 008353542
אפלבום צפורה אברהם 065184699
אפללו שרה צבי 010858512
אפלמן שרה צבי
אפלר נורית שלום 006205884
אפלשטיין צילה שבתאי
אפלשטיין שרה יעקב
אפפלאים שמואל חיים
אפק יוסף רפאל 008468134
אפרון יהושע אפרים
אפרח שולמית שלום 009304676
אפריאט שמואל יצחק 068873702
אפרייאט סימה מסעוד 063095657
אפרים רחל ראובן 009529454
אפרים תמר יוסף 005992136
אפרם גורגיט חנא 020794095
אפרם סמירה עזיז 020552048
אפרת אורי ששון 070466255
אפרת בלהה משה
אפרת חמדה יעקב 005971817
אפרת יחזקאל אפרים
אפרת לאה מרדכי 009742735
אפרת עמוס צבי 009478264
אפרת שושנה דוד 062920566
אפרת שמואל זאב
אפרת דומינק
אפרתי בתיה מאיר
אפרתי גאולה מכלוף 068158948
אפרתי דבורה אפרים
אפרתי זהבה אברהם 062455647
אפרתי נעמי מאיר
אפרתי צלה צבי
אפרתי רות חיים
אפרתי שרה מרדכי
אפרתי שרצר יהודית אברהם
אפשטיין אפרים ישראל
אפשטיין אריה משה
אפשטיין בתיה דוד
אפשטיין חנה גדליהו
אפשטיין יהושע יצחק 003064722
אפשטיין מנוחה יוסף 064044696
אפשטיין נתן אברהם
אפשטיין צפורה גרשן
אפשטיין צפורה מרכוס
אפשטיין רחל מתתיהו
אפשטיין שמואל מיכאל
אפשטיין שמעון אברהם
אפשטיין כהנא הניה יצחק
אפשטין אלימלך יונה
אפשטין הדיה אביגדור
אפשטין חנה נסים 005873021
אפשטין יבגני יורי 014426860
אפשטין יוסף אלימלך 003872702
אפשטין צבי שלמה
אפשטין שמעונה יוסף 000362723
אפשטין שרה משה 009081134
אצבעוני חנה משה 008511008
אצמון חיים מנחם 002927432
אקס רות צבי
אקסט עליזה משה
אקסלרוד בת עמי יהושע
אקסלרוד יעקב יוסף
אקסלרוד רות שרגא 007956154
אקסלרוד שמיר חנה משה
אקר עדה נפתלי
אקר צפורה יהודית
אקרמן ישראל יעקב
אקרמן צפורה שלום
אקרמן צפורה יצחק 042600247
אראלי בת שבע יהודה
ארבטמן פרומה שלמה
ארבטמן רחל שמואל
ארביב אסתר חדידי 075466540
ארביב גבריאל אברהם
ארביב דוד משה
ארביב צפורה שמואל
ארביט אלישבע אריה 005712955
ארבייטמן יחיאל הירש
ארבילי דוד שלום
ארביסר נחמן יעקב
ארביק אפרים יעקב יוס
ארבל בת עמי שמשון 003377637
ארבל חיים יוסף 043914936
ארבל לאה יוסף
ארבל נילי אהרון 004127528
ארבל ראובן יהודה 007984222
ארבל רחל מקס 075148056
ארבסט גושן שרה שלום 000003061
ארבסמן אביה פנחס
ארגוב מיכאל צבי
ארגוב מנחם משה
ארגוב רבקה יעקב
ארגוב רנה ברוניסלב 008882110
ארגי קורנגרי צפרירה צבי
ארגיון מרים מנחם 010161768
ארגמן יעקב שלמה 067458919
ארגמן מרים יהושע
ארגמן ציפורה יצחק 010892800
ארד ברוריה פסח 005984356
ארד חיה שלמה 008221590
ארד נילי ישראל 010207280
ארדוס צבי אברהם
ארדמן ברברה אלכסנדר 000037770
ארדשטיין רות יוסף
ארז אלי אברהם 005712435
ארז דליה יהודה 006691620
ארז יהודית חנן 007475601
ארז יוסף חיים 005366430
ארז יצחק אברהם
ארז מיכל יצחק 003616000
ארז מנחם יצחק 030883037
ארז צביה יוסף 009649997
ארז ראובן שלמה 079553319
ארז שושנה חיים 000389411
ארזי אורה שלמה 001578673
ארזי זאב יוסף 000361972
ארזי חיים אהרון 041433574
ארזי פסיה יוסף
ארזי שרית הרצל
ארזני משה חיים 000339473
ארזני רחל ישראל 020261244
ארטו חוה פאול
ארטמן רות אברהם 009519505
אריאב אילנה אריה 009505637
אריאב אשר אריה
אריאב בידה אהרון 009663212
אריאב הדסה מרדכי
אריאל אליהו שמעון
אריאל אלכסנדר אריה
אריאל אסתר שמעון 068117803
אריאל גניה יחיא 041628769
אריאל טובה
אריאל יוסי עמית 051892875
אריאל ינדה אברהם
אריאל יצחק משה מנחם
אריאל רות אברהם ז" 030521579
אריאל תמר אהרון
אריאל אלון חפציבה סעדיה
אריאלי אריק
אריאלי גלילה מרדכי
אריאלי יהודית אברהם 077928232
אריאלי יעל פרץ
אריאלי מרדכי אריה
אריאלי מרדכי יעקב
אריאלי ציונה ישראל 041605601
אריה זכריה משולם
אריה יהודית אברהם 041580937
אריה לביאה זכריה 052194982
אריהן איטיליה חיים 042937003
אריון משה אריה 002401412
אריזון חיה אברהם 009915893
אריכא סעדיה זכריה
אריכא טויל חיים יחיא
ארין הניה אליעזר
אריעם מרים
אריק אסתר מנחם 051432961
ארירא יהודית מנחם 009936428
ארליך אבל ארטור
ארליך דליה שלמה 003877966
ארליך יוסף יצחק 030339691
ארליך מאיר יואל
ארליך מינה זאב
ארליך מרדכי ידידיה 007030679
ארליך מרים יואל
ארליך משה שלמה
ארלנגר עקיבא שמשון 035296334
ארם מאיה יעקב
ארמבחנד שולמית יוחנן
ארמוזה אסתר שלום 000087015
ארמן יהודה יעקב
ארמן נחמה נחום
ארמן שלמה אברהם
ארן חיים יהושע
ארן יהודית מרדכי
ארן תחיה דוד 010129880
ארן פרינץ אסתר אריה
ארנברג רחל שבתי
ארנד משה יצחק
ארנדט שושנה זיגפריד
ארנולד יוסף משה
ארנון חיים יצחק 007749005
ארנון יצחק שמואל 002626893
ארנטוך לוסיה אוסקר 030154629
ארני אפרת יהודה
ארנן דבורה יצחק
ארנן יהודה אליעזר
ארנן כרמלה אברהם
ארנסט נעמי זאב 008977944
ארנפלד דניאל דוד
ארנפרוינד חסיה שמואל 009278441
ארנפרוינד חסיה שמואל 007278443
ארנרייך שרת שמעון
ארעי שולמית יצחק 049472228
ארפא קלמן צבי
ארפון דגה דוד
ארפון לבנה דגה דוד
ארפין ביאנקה דוד 005105739
ארץ קדושה כרמלה ברקו 067642942
ארצי אהובה יעקב
ארצי ראובן שאול
ארצי שולמית צבי 006105175
ארציאלי יונה פרץ
ארקושון אסתר שלמה 050704428
ארקין יוכבד צבי
ארקין שרה צבי
אררה מזל רפאל
אררוני יצחק ירמיהו 003205861
ארשבסקי בתיה זאב
אש שאול יצחק דב
אשבי רוחיה נאדר
אשבל אילה דב 009250408
אשבל יהודית אלישלי 004148714
אשבל שרה אליהו
אשגואלי מרים הירשל
אשד שרה שמעון 006229678
אשוח אסעד עאדל 052611811
אשוח משה ירחמיאל
אשוף חיים
אשטון שמחה יוסף 004194429
אשכול יהודה טובים
אשכולי גדעון אברהם
אשכלי מרים יחזקאל
אשכנזי אברהם מצלוא
אשכנזי אברהם יונה 000729467
אשכנזי חיים שלמה
אשכנזי לאה יהודה
אשכנזי לאה יוסף 008446999
אשכנזי מרגלית שלמה 002655587
אשכנזי מרדכי יעקב
אשכנזי פנינה אריה
אשכנזי צילה שמעון
אשכנזי רות
אשכנזי רעיה אפרים
אשכנזי שולמית יונה
אשכנזי שולמית יעקב
אשכנזי שמואל אליעזר
אשכנזי תמר יהושע 009423351
אשכנזי אפרת תמר יואל
אשל אהרון יצחק
אשל אילנה מרק 010888634
אשל זיוה נחמן
אשל חנה מרדכי
אשל יצחק שמואל
אשל משה אריה 003482247
אשל נתן מרדכי 001692110
אשל רבקה שמואל 006907307
אשלג חנה אריה 010951614
אשמון אורה חיים 050598473
אשמן אהרון יעקב
אשקר גרוס אדיב 021110960
אשקר לורים יוסף 050526102
אשקר רוזית אדוב 020095006
אשר גאולה רחמים 072722556
אשר יששכר יהודה
אשר נעמי משה
אשראף סלאמן חסון 020681359
אשרי דוד יהושע
אשרי זהבה צבי
אשרי נירה מנחם 000242677
אשריאל אבינדב אליהו
אשריאלי נפתלי אברהם
אשרניצקי דבורה קלמן 069311108
אשרף אמיל אברהם
אשרף חיים אליהו 060318169
אשרף רנה יוסף
אשרף שרה צבי 050748391
אתי אברהם
אתן שושנה
אתר ברוריה אברהם 008085532
אתרוג אריה יהושע 041057837
אתרוג חוה אהרון
אתרן אהרונה משה 008054900
באווך נוסיה אהרון 016542771
באומגרטן רוחמה אברהם 030467849
באומינגר אריה שמעון
באומן רות יעקב
באטוס לאה יוסף
באכרי אברהם רחמים 042719922
באר לאו אריה יצחק
בארי אברהם ישראל 001565043
בארי אברהם יוסף 063064539
בארי כתריאל שלמה 004009296
בארי מיכאל אליהו
בארי עדי שלום 030621239
בארי רבקה אברהם 030621254
בארי שושנה יצחק 000595603
בארי שרה יעקב
בבאץ פרדיקה חיים 014998959
בביוף אילנה יהושע 042546044
בבל זמיר אברהם
בבלי נסים עזרא
בבלי רות אליהו 006475636
בבלי נעמן חנה יצחק
בבצוק אהרון משה
בבציק מנחם צבי אריה
בברא יהודית סעדיה
בבראשוילי דינה יהמן 014884779
בגאלו שפיקא ניקולא 202255022
בגאס שרינה שלמה 004450375
בגדדי ציון אהרון
בגה דוד שמואל
בגולה הדרה חייקל 050262674
בגולה הדרה 050262674
בגון ישראל אברהם
בגליקטר חדוה הינריק 026111278
בדארנה עמר יוסף 001066661
בדוי זכיה אחמד
בדיחי אורה שלמה 000553826
בדיחי אסתר סעדיה 003181468
בדיר עומר מחמוד
בדכאן יוסף מחמד 021480900
בדלר אברהם שמואל
בדנר אביבה זאב 042945352
בדראן עלי מוחמד 051053171
בהאן עלים
בהט אסתר משה 006355739
בהט ניצה יעקב 007831845
בהט שלמה משה 010141067
בהם יצחק מיקלוש
בהם רנה מרדכי 003628047
בהרב מירה ליבר 030017487
בהרב משה חיים
בהרם ליבר יוסף
בוארדי בסיליוס חנא
בוארון דינה רחמים 045102258
בובר גלינה אברהם 013413562
בובר הדסה משה 010362374
בובר חוה נתן 000016188
בוברין שולמית מנחם
בוברינג מינה משה
בוברמן ברכה שלום 010653202
בוגון אסתר יהונתן
בוגין דב יוסף
בוגן חנה מאיר
בוגנים אסתר אברהם 010063279
בודגור רבקה ראובן
בודגייר רבקה אריה
בודנובסקי צבי אליעזר
בודנר מלכה יהודה 047321237
בודנשטיין אברהם קלמן
בודנשטין שושנה שמעון
בודק דלה משה
בודק פנינה צבי
בודק תמר מרדכי
בודרהם מרים יהודה 008973406
בוהדנה אברהם 068504968
בוהדנה ציפי משה 068520030
בוולין דב אהרון
בוולסקי אסתר יוסף 050369834
בוזגלו הנרי יעקב 063731145
בוזגלי משה אהרון 068163815
בוזיאשוילי אתרי אהרן 016781924
בוזנה רחל חיים 026883975
בוזנר טובה שמעון
בוזקו בלקי סימונה
בוזרנו נסים בכור
בוטבול אהרון פנחס
בוטבול אוה אשר 064359441
בוטבול אמירה שלום 053651683
בוטבול בן ציון יהודה 051888600
בוטבול דוד אהרון 067669689
בוטבול דניאלה דוד 069072577
בוטבול יצחק יצחק 063122436
בוטבול רבקה חיים 051731743
בוטביל שלום אליהו
בוטה זכריה זכריה זל 000370262
בוטה חנה שמחה
בוטון הדסה אליאב 050903145
בוטמן דבורה שמריהו 004195848
בוטנסקי זהבה צבי
בויאנגו סבינה יוסף 014993547
בויאר מרים ירחמיאל 014701031
בויום יהודית ליפא
בוים ישעיהו אפרים
בוים רחל יעקב 053396719
בוימגרטן יששכר צדוק
בוימגרטן מרים אליהו
בוימן יעקב דוד 004574026
בויקי טיטי יוסף 016885394
בוירסקי אמה שמואיל
בוירסקי מרים אריה
בוכבזה יפה אליהו 074812140
בוכמן דליה יוסף
בוכמן חנה ברוך
בוכנק רות אברהם 005617915
בוכנר אהרון יה יצחק
בוכריס אלישבע
בוכריס אפרים חיים 075006114
בוכריס ברכה אברהם 050658400
בוכריס יוסף שלום 060043650
בוכריץ עמוס אליהו
בולביק בנימין מרדכי 008908162
בולוטין עמנואל זאב
בולוס אברהים כליל
בולוס איברהים אנטיאס
בולוסלבסקי אפרת שלמה
בולוצקי נטע מקס 067134395
בולוצקי שמואל אליהו 005292545
בוליס זאדה גובראן
בולקר בני דניאל
בומבק אשר יוסף שמחה
בומר מלכה יוסף 004293064
בונדהיים יוסף אלעזר
בונה זבולון יהושע 008375057
בונהקר נעמי מרדכי
בונופיולי יהודה אלפו
בוניס יפה קפל
בונקר שולמית שמואל 065510299
בוס יוחנן גיורא 002632628
בוסו אילנה שלמה
בוסטון אלפרד חיים 026043224
בוסטן דן יוליוס
בוסי שושנה סאלם 008685877
בוסל רבקה מיכאל
בוסל שלמה חיים
בוסקו כרמלה מרטין 056010341
בוסקוביץ אלכסנדר דוד
בוסקילה יוסף משה
בוסקילה יחיאל משה
בוסקילה שושנה שלום
בוסקילה שלמה שמעון
בוסתן דליה ניסים 053980868
בועזוב אהרון מרדכי 002077501
בוצן יעקב שמעון 010296028
בוצן נמליה מאיר
בוצקו תמר יעקב
בוצר רחל
בוק נחום שלום
בוק עדה אריה 003407459
בוקובזה צופי רפאל 068592849
בוקובזה ראול אזיזי 013264064
בוקוזה דליה לקדר 063336952
בוקור טובה מאיר
בוקימר יונה אלכסנדר
בוקר אסתר אלי 064584451
בוקר בנימין גאך 002709905
בוקריס ראובן שמואל
בוקשטיין רוזה צבי
בוקשפן אסתר נתן 064907520
בוקשפן יצחק פנחס
בוראק אליהו דב
בורבסקי שושנה מתתיהו
בורג בלנקה שמואל 009670944
בורגנסקי ישראל אהרון
בורגנסקי מרים משה
בורגר אוטו אמיל 002067064
בורגר עליזה אריה 001436153
בורגר עפרה עזיז 007213697
בורגר צפורה ברוך
בורדה מלכה דוד 013023262
בורוביץ יפה אברהם
בורוביץ משול דליה שרגא
בורובסקה הלינה משה
בורובסקי אסתר
בורובסקי יוסף יהושע 010019131
בורוכוב חיה משה
בורוש יהודה סלמון 064209398
בורי אמירה בסילא 020545919
בוריה בת שבע סעדיה
בוריס דליה מרדכי 061772844
בוריסוב דגן חדוה שאול
בורלא יהודה יהושוע
בורנבאום אליסה יעקב 015194608
בורנבויים זורזיט שמעון 010781797
בורנטשין מיכלה אברהם 013543145
בורנשטיין אסתר ישעיהו
בורנשטיין ברוך זאב 010183366
בורנשטיין חנוך
בורנשטיין מלכה שמואל 004758397
בורנשטיין מרדכי שמחה
בורנשטיין נגה מאיר 006101968
בורנשטיין פנינה זאב 051032118
בורנשטיין צבי אליהו 004448767
בורנשטיין רבקה יעקב 051275667
בורנשטיין שמואל חנוך
בורנשטין רחל יצחק
בורנשטין רחל שלום 064501000
בורסקי הדסה אריה
בורקובסקה מרים יעקב
בורקובסקי ברוריה נח
בורר יצחק יוסף
בורר סבינה יצחק
בורשטיין בנימין אוזן
בורשטיין מלכה יששכר
בורשטיין מנחם אביעזר 000237099
בורשטיין סימה בצלאל 004035846
בורשטיין פנינה בן ציון 005088653
בורשטיין רני מרדכי
בורשטיין שושנה חנינא
בורשטיין שמואל יונה
בורשטיין תחיה זלמן
בורשטין אביה משה יצחק 006232029
בורשטין אריה אבא 008688525
בורשטין יהודית
בורשטין יהודית
בורשטין יעקב מרדכי 001470723
בורשטין מוניה מנחם
בורשטין נחום בן ציון 005088620
בורשטין נעמי יהושע
בורשטין שושנה ברוך 065746331
בורשטין שמואל בנימין 002395531
בורשטין שרה אברהם 008991341
בושקילה יצחק אברהם
בושרי שושנה אברהם 004673471
בושרינודן אינה אברהם 014650923
בזזינסקי אהרון משה
בזיאן שלום אהרון 067368357
בזיז חוה יצחק
בזיזא אברהם יצחק
בזנ לוי יעקב יוסף
בזנר אליהו שלמה
בזסקי שלומית זאב
בזק ציון יצחק 061023164
בזר רוברט בנימין
בזרנו אביבה אברהם
בזרנו מדלן אלברט
בזרנו פרח אליהב 005151477
בחבוט אליהו שמואל
בחבוט דוד משה 010141695
בחביט יהודית אברהם 004867586
בט מרים יהודה
בטאח גאזי פואד
בטאט אביבה אליהו
בטאט יחזקאל ציון
בטו סעיד חסן 020237103
בטורי רפאל שלום
בטיטו יוסף שמעון 067748376
בטל לאה
בטלהיים ישראל חיים
בטמן אברהם צבי אריה
בטש דליה נעים 073782633
ביאדסי סמיר חסן 052519683
ביאטר רחל מרדכי
ביאלולנקוב בלה יהודה
ביאלוסטוצקי לאה מרדכי
ביאליק שולמית מאיר
ביאליק שמואל אבא
ביאלקוביץ חוה מרדכי 026788059
ביאלר יהודית פנחס
ביבי רחל מרדכי 030003081
ביבר אביגדור לוי 050259118
ביבר אסתר נסים 050595891
ביבר יחיאל דוד
ביגלאיזן מרים גדליהו
ביגלמן חיה יעקב
ביגלר חנה יצחק 005533476
בידה זכריה שלום 003882297
בידון עדנאן עלי 080149453
בידני שמעון ישראל 014903249
בידרמן איתר אריה
בידרמן חנה פנחס
בידרמן יוסף שלמה
בידרמן יוסף שלמה
בידרמן מלכה פנחס חיי
בידרמן נחמה יחיאל
בידרמן פנחס חיי שמעון
ביהם שלמה אברהם
ביון מרים אליעזר 004316121
ביזיניאן דינה יעקב 049542434
ביזמן נהיר חנה נתן
ביטאר מוסא חנא 050475938
ביטון ברוריה שלמה 079380564
ביטון גבריאל משה 064224462
ביטון זהורית יחיא 078268430
ביטון יוסף שמעון 064862360
ביטון יעקב רפאל 003467685
ביטון לאה
ביטון מקסים שלמה 003250743
ביטון עליזה יוסף 061387668
ביטון צפורה משה 032626723
ביטון שרה ברוך 005572938
ביטלר אשר חיים
ביטמן אביגדור נתן
ביטנר לאה פישל
ביטרמן יעקב ברוך
ביטרמן יפה יהושוע 000786970
בייגל משה אהרו אברהם
ביידא אילנה שרגא 009134537
ביידא שושנה יעקב 004408605
בייט רחל שאול 009708611
בייטל לאה אפריים 008371072
בייטנר חנה יחזקאל 006054225
בייליס רחל ברוך 064499833
ביין אורי קלמן 003894722
ביין מרים אליעזר 004316121
ביינגלס דורל חיים
בייר שושנה אדמונד
בילאוס אהרן דן
בילו רנה אבשלום 009390105
בילון יוסף עיסה
בילוסטוצקי עליזה אברהם
ביליג מושקוב פיתה יוסף
בילינסקי יצחק אלחנן
ביליצקי גלדיס אברהם 012595369
ביליצקי חנה יעקב 003608403
ביליצר אדוניהו יונתן
ביליצר אורה יצחק 001012376
ביליצר טובה משה
ביליק אלקנה יוסף
בילליג רחל מאיר
בילסקה פאולינה וזק
בילר יוסף יצחק
בינגולף יהודית לואיז 012259271
בינגלס מלכה ישראל
בינור אורה הרצל 000176222
בינטר יהודית יצחק
בינטר יעל יצחק
בינמו שלמה אברהם 010772861
ביננבוים אלדד אבא 009813452
ביסטר סמירה
ביסטרי אליהו מורד
ביסטריצקי ברוך יחיאל
ביסטריצקי ברוך יחיאל 041772120
ביסמוט עליזה אברהם 042507541
ביסמוט שמחה מרדכי 067953927
ביסקר זהבה אריה
ביק משה יצחק
ביקוביצקי אריה יואל 004516845
ביקל רחל יצחק 007822737
ביראנו פלאח חוסיין 020433785
ביראני פרחאת חוסין 020433769
בירגר אנה לואיזה ראול 018787622
בירו קלשי אגיס פרנץ 000649459
בירמן חנה משה
בירן דנה אברהם 007473002
בירן יהודה אליהו 003100039
בירן יעקב אליעזר 003287497
בירן מלכה מנוסן 003210713
בירן עזי דוד
בירן רחל יעקב
בירן רעיה גבריאל 009886631
בירנבאום נילי יצחק 003210598
בירנבאום סימה יששכר 044301232
בירנבאום עליזה אביה 006619688
בירנבוים אסתר אברהם 000427179
בירנבוים חיה מאיר
בירנבוים צפורה מרקו
בירנבוים רבקה אריה 007375579
בירנברג יהושע יוסף
בירנברג שרה נח 063951321
בירק רות דוד
בירקינפלד רחל בנימין 001563725
בירקן יפה דוד
בית אהרון אמנון פאול
בית און משה חנניה 065887119
בית און משה חנניר 065887713
בית און צפורה אהרון
בית הלחמי רות יחזקאל
בית הלחמי שולמית שלמה
בית יוסף נטע משה
ביתן אלקה שלמה 006447064
ביתן משולם מאיר דב
ביתן רות ארטור 000462010
ביתן רות
בכור אברהם סלח
בכור טובה ראובן 047663430
בכור יפה משה 008125262
בכנר פנינה חיים
בכר אברהם סמן טוב
בכר אהרן משה 000122457
בכר אילנה אהרון 005636105
בכר דוד ישראל
בכר דוד אליעזר
בכר דינה בן ציון 051876597
בכר זיוה יוסף 008772246
בכר יצחק יהודה
בכר לוטי אברהם
בכר נורית יעקב 001482033
בכר ניצה ארנסט 003573862
בכר נסים יעקב
בכר עדה מנשה 000906446
בכר שלמה אלברט
בכר שרה עזרא
בכר שרה יעקב 051824233
בכר נצח רחל יוסף
בכרך אברהם שמואל
בכרך לאה חנוך
בכרך צבי מוריץ
בכרך מנדל לינה זיגמונד
בל נעמי מרקוס
בלאו חוה אהרון 030003396
בלאו חיה פאול
בלאוס אלכסנדר רפאל
בלאיש גילה דוד 065310740
בלאן דב חביב 020612362
בלאן נוהא יוסף
בלאן רחאב יוסף 051066272
בלבול יוסף אברהם
בלבוש זהבה עזרא
בלבן אשר שלמה
בלגור מאירה רפאל 003906088
בלובסקי דליה אליהו 044790384
בלוגובסקי יעקב יוסף
בלוי דבורה אלימל
בלוי רחל זאב
בלוי דורון חוה זאב
בלויקופ יעקב דב
בלוך טובה שאול
בלוך מאיר משה
בלוך מאיר
בלוך מיניסט מנחם
בלוך מכס אדולף
בלוך ניצה חיים
בלולו אניטה משה 069841732
בלולו משה נסים 068003896
בלום אורי אריה
בלום אלכסנדר יעקב 014700074
בלום יוסף יעקב
בלום מנחם משה
בלום מרגלית יצחק
בלום עמרם ישעיה
בלום שרה ברוך
בלומברג מזל שלום 004828893
בלומברג שושנה שלמה 030589519
בלומברג גרשון
בלומברגר לאה יהושע
בלומין רבקה חיים
בלומין שולמית חיים
בלומן חנה משה
בלומן שפרלינ אורה חנינא
בלומנטל אבינעם מיכאל
בלומנטל יהודית אלברט
בלומנטל יוסף ברונו
בלומנטל פנחס אלחנן
בלומנטל שרה ישראל
בלומנפלד אידה יוסף
בלומנפלד אריה שלמה
בלומנפלד בנציון פנחס
בלומנפלד בנט מרים אברהם
בלומנקיץ רחל שמעון
בלומנקרנץ דבורה דב
בלוצרקובסקסי יעקב אליהו 016455073
בלוק ארית אלן 067648998
בלוק משה מרדכי
בלוק חפר רות יוחנן
בלוק ילין שרה מאיר
בלוקה כוכבה בנימין
בלזר שולמית יצחק
בלחובסקי מירה זלמן
בלט לאה ישראל
בלט רוברטו מקס 068907724
בלטיטה תמר גולית
בלטר חנה זאב
בלטר נתן יעקב 042712182
בליה רנה יהודה
בליום חנה משה
בליום רחל יז
בליומנטל רגינה
בליי אסתר אלימלך
בליי בר אל מרינה אהרון 007047996
בלייכר רות דוד 050165331
בלייר אילנה זאב 009713694
בלייר יעל זינדל
בליך בינה יעקב
בליכפלד חיים נתן 003488368
בלילה רותי משה 061124376
בלינקי בהירה שמואל 004722377
בליס מינה שמואל 009573544
בליץ עמיר אפרים 000897876
בליצקי אברהם חיים 000630285
בליק יעל אריב 051621423
בלכטיבסקי רנה יששכר
בלכמן יונה אברהם
בלכמן יצחק יוסף
בלכמן דר מלכה
בלכר מרדכי שלמה
בלכר שושנה שלמה
בלכר שרה יצחק
בלכר תהלה שלמה
בלמס שלום מכלוף 060392677
בלנוב ברנרד ישראל 007776321
בלנק אדיבה אליהו 006119879
בלנק יחיאל שלמה
בלנק מירה יהודה
בלנקט חדוה יעקב 005223714
בלס יוסף שמואל
בלס נפתלי יוסף
בלסבלג הגר צבי 005142971
בלעוס זייד יוסף
בלעיש יהודית דוד 061183083
בלצר דינה אברהם 016895955
בלקין אוגניה אברהם
בלקין נחמה יהושע 006438824
בלקין פנינה דוד 002198083
בלקינד נורית יעקב
בלקני פנחס משה
בלקשטיין רחל פנחס
בלרמן שולמית שלמה 078928439
בן ישי מזל
בן ישי מזל
בן- דוד דניה שלמה 079641825
בן-אבי סנת שלמה 052194123
בן-אהרון חדוה מרקו 010564805
בן-אור דניאל סעדיה 044018166
בן-אלי אברהם ניסים 000557918
בן-ארי נורית נפתלי 051023018
בן-בסט הדסה יוסף 003984879
בן-דוד יוחנן יוסף 003817855
בן-דוד מרים בני 000156851
בן-יעקב מנחם אליעזר 000390732
בן-צור מרסל ישראל 060493731
בן-שטרית מרגלית אשר 042685040
בן-ששון מנחם יונה 050614528
בן אבנר רחל יהונתן 001383124
בן אברהם יצחק אברהם
בן אברהם יצחק אברהם
בן אברהם משה אליעזר 009806415
בן אברהם נעים אברהם
בן אברהם עדית משה 004294864
בן אברהם שולמית חנוכה 051532372
בן אהרון אבטליון הארון 005251608
בן אהרון יונה עודד 050262484
בן אהרון צפורה רפאל 008997710
בן אהרן אבטליון אהרן 005251608
בן אהרן יצחק אהרן 002671774
בן אור עמוס ששון 005685920
בן אור שולמית יצחק 002400901
בן אורי יצחק מנחם
בן אורי שולמית אלברט
בן אושר יוסף ששון
בן איסו שרה יעקב
בן אלי אסתר יוסף 050614460
בן אליהו מלכה דניאל 000553644
בן אליעזר דב יהודה
בן אסולי מרים ראובן
בן ארדוט דוד יצחק
בן ארויה אסתר משה 001843150
בן ארי יצחק יעקב 000937938
בן ארי נסים ליאון 000571067
בן ארי רבקה אברהם
בן ארי שולמית דוד 060235538
בן אריה בן אריה גרשון 006879134
בן אריה מיכל שלום 050464049
בן אריה מיכל
בן אריה עמנואל לייב 067455147
בן ארצי שמואל משה
בן אשר רות משה
בן אשר רחמן שרה יעקב 009397464
בן בסט חיים אברהם 001815380
בן בסט רחל אליהו 000968321
בן בסט שבתאי בוקו
בן ברוך אביטל אהרן 000677849
בן ברוך בתיה חיים
בן ברוך יוסף
בן ברוך לילי לייב 048588933
בן ברוך נחמיה ברוך 009208729
בן ברוך פרחה מנחם
בן ברוך שרה מיכאל 009767120
בן ברית דורית שמואל 000117135
בן בשט נעמי שמואל 000791673
בן גוריון אריה משה
בן גוריון גאולה דוד
בן גרא שרה 010851194
בן דב טובה ישראל
בן דב יהודה דב
בן דב כרמלה ישראל
בן דב משה דב
בן דב משה דב
בן דב רות אהרן 005503941
בן דב ריבה אליעזר
בן דב רינה יצחק 074918830
בן דבורה ראובן חיים
בן דבורה רות שאול
בן דבורה רותי פאול 007872831
בן דגן אלישבע יהונתן 000084228
בן דוד אופירה אליעזר
בן דוד אילנה בצלאל
בן דוד אליהו דוד
בן דוד אפרים אליהו
בן דוד אריה יפת
בן דוד ברכה אהרון 003354628
בן דוד דוד חיים 067898189
בן דוד דלילה 000207100
בן דוד דניאל יעקב 016648271
בן דוד דפנה בצלאלא
בן דוד חדוה
בן דוד יהודית אפרים
בן דוד יהושע דוד
בן דוד יוסף אדמונד 030041974
בן דוד יוסף יחיאל 004251971
בן דוד לאה אליהו 004190104
בן דוד מינה פישל 038698031
בן דוד מנשה עזרא
בן דוד נעמי יחיאל
בן דוד צפורה יואל
בן דוד רות דוד
בן דוד רחל חיים 067898171
בן דוד שמואל מרדכי 045156940
בן דוד שרגא חיים יהו
בן דור אברהם דב יששכר
בן דור אהרון הלל 010973857
בן דור וולך זיוה אברהם
בן דימון דינה משה 026995548
בן דרור חיה יוסף 008956112
בן דרור יהודה יעקב 001242262
בן דרור שושנה רפאל
בן דרור
בן דרור שפינ נירה דב
בן הגא רבקה משה
בן הדור יוסף משה
בן הדר נעמי משה 003582046
בן המוזג חיים יהונתן 001785328
בן הרוש אנט שלמה 009120148
בן הרוש חנה ברוך 060446846
בן הרוש רבקה שמעון 061816898
בן הריאה חיים יצחק 000573444
בן זאב בתיה שמואל
בן זאב דבורה חיים
בן זאב דליה יעקב 009740036
בן זאב חוה אברהם
בן זאב רבקה אהרון 000783183
בן זכרי סוזן אבא 026077073
בן זקן אברהם יצחק ז"ל 062683032
בן זקן אילנה שלמה 051690667
בן זקן דליה יצחק 000950816
בן זקן מטילדה יוסף 042236232
בן חומא זקלין משה 061898441
בן חור איתמר זלמן
בן חור דרורה שלמה 005288212
בן חור חיים
בן חור רימונה יהודה 004647442
בן חורין דבורה
בן חורין דוד יצחק
בן חורין יוסף יצחק
בן חורין מינה אהרון 001022649
בן חורין צביה יעקב זאב
בן חורין הלו שלומית אריה
בן חיון אריאלה אלי 069328094
בן חיים איטה שלמה
בן חיים דב חיים
בן חיים דוד יהושע
בן חיים דוד 042572560
בן חיים ישעיהו חיים
בן חיים רות אהרון 006019988
בן חלד אביבה משה
בן חמו אשר יוסף 068435684
בן חמו אשר יזיק
בן חמו מרינט סימון 063580344
בן חנוך אליהו חי 065302200
בן חנן מיכאל חנן
בן חנניה יהושע יעקב
בן טוב אברהם אהרון 013450937
בן טוב בנימין יששכר 080097835
בן טובים אהרון שמואל
בן טובים יפת טובים 009009408
בן טל דבורה ישראל
בן טל רבקה ליאון 010365245
בן טל נאור יהודית נפתלי
בן יאיר אביגיל יהודה 003724184
בן יאיר חנה אליעזר 006634596
בן יאיר טוביה אוצרי פנ 015943533
בן יהודה ברוך יעקב
בן יהודה דבורה מיכאל
בן יהודה ירחמיאל יהודה
בן יהודה משה יהודה
בן יהודה ריטה הנריך
בן יהודה שושנה יוסף 001640424
בן יהודה ברו ויקטוריה חיים
בן יוסף דב יוסף
בן יוסף זכריה עודד
בן יוסף זכריה יוסף 041594060
בן יוסף יונה יוסף 000404582
בן יוסף יעקב יוסף
בן יוסף מנחם יוסף 002553972
בן יוסף צביה משה
בן יוסף צפרירה אליהו 006018048
בן יוסף ארלי חוה יצחק
בן יעיש ברוך סלומון 069289098
בן יעיש יוסף שמואל 068302132
בן יעקב אברהם יעקב
בן יעקב ארמון יעקב
בן יעקב מלכה יצחק
בן יעקב נילי דב 064815418
בן יעקב צפורה חיים 003283041
בן יעקב רבקה מרדכי
בן יעקב רבקה יהודה
בן יעקב שלום יעקב
בן יעקב שרה מנחם 053580726
בן יצחק פניה משה
בן יצחק שמואל אברהם
בן ישי אברהם סעדיה 041398686
בן ישי ברוריה דוד
בן ישי נחמה חיים
בן ישי ענת אליהו
בן ישי ענת אליהו 005032982
בן ישי פנינה אברהם
בן ישר לאה צבי 030405732
בן ישראל אהרן ישראל
בן ישראל ברוריה אברהם
בן ישראל חוה שמעון 006991327
בן ישראל יצחק יצחק 005102504
בן ישראל נורית אריה 008338600
בן ישראל רחל עקיבא
בן ישראל שמחה אפרים
בן ישרון יעקב ישראל
בן כליפא אשר מרדכי
בן כנען
בן מאיר אברהם מאיר
בן מאיר אהרן בן ציון
בן מאיר עתליה מקס 031278062
בן מוחא משה יוסף 078247616
בן מלך מרדכי יצחק 000273888
בן מנחם אליקים מנחם
בן מנחם זלפה צבי
בן מנחם חנינה אליקים 000899955
בן מנחם צדוק מנחם
בן מנשה אברהם מנשה
בן מנשה ארנון מנשה
בן מרדכי ברוך 071506059
בן מרדכי דוד מרדכי
בן מרדכי שושנה מנני 051419026
בן משה אבנר עזרא
בן משה אסתר יוסף 004294468
בן משה מאיר שמואל 005421516
בן משה נאוה יצחק 050300581
בן משה רפאל שלמה
בן נאב שמואל יהודה 000865683
בן נון גליה שלמה 005498985
בן נון זהבה זלמן 010775492
בן נון יונה משה
בן נון צפורה יוסף 051322121
בן נחום ישראל נחום
בן ניריה דוד ישעיה 042039479
בן נסים שאול יעקב זל 046753331
בן נעים חנה ליאון 051758449
בן נעים רבקה נגאטולה 079291043
בן נפלא דוד יצחק 079357869
בן נריה נעה משה
בן נתן פרץ
בן נתן צילה דוד 030886634
בן סימון דוד גבריאל 618511893
בן סימון ויואן רפאל
בן סימון ילה זאבה מקס 064491251
בן סעדיה נסים 009161183
בן עובד יוסף עודד
בן עזר חנה אליעזר
בן עזר מרים ברוך
בן עזרא מימון רפאל
בן עזרא רבקה עמנואל 051816809
בן עזרה דניאל דוד
בן עטיה אברהם אפרים
בן עמי אבי ראובן 051282937
בן עמי דוד אלברטו 068152172
בן עמי חיים דוד 069250512
בן עמי יהושע יעקב 052322658
בן עמי יצחק שמעון 060658614
בן עמי ניסים
בן עמי עליזה פרדוף 042538363
בן עמרם שמואל שלמה 049523012
בן ענת גרא ברוך
בן פורת יוסף ברוך
בן פורת שלום יחיאל 042045609
בן פזי אסתר הרצל 004321410
בן פזי דבורה אליעזר 007160328
בן פזי רנה פנחס
בן פזי שמעון טוביה 000201350
בן פתחיה דבורה בצלאל
בן פתחיהו אבינעם זאב
בן צבי אבישי שמעון
בן צבי אלישע אריה
בן צבי אריה יוסף צבי
בן צבי דוד צבי
בן צבי דוד שמואל
בן צבי חוה משה 010888907
בן צבי חיים צבי
בן צבי מיכאל ברוך 030375596
בן צבי מרגלית יעיש 064130602
בן צבי עמנואל אברהם
בן צבי צפורה אברהם
בן צבי שולמית אברהם
בן צבי שולמית
בן צבי שושנה
בן צדוק אליהו יוסף
בן צדף פנינה אברהם
בן צור בלהה אברהם
בן צור יוסף יצחק
בן צור יצחק יוסף 006603708
בן צור רבקה שרגא 008078677
בן צור רות יהודה
בן צור רות יוסף
בן צור צוראי ברכה יחיאל
בן ציון אהובה
בן ציון טובה צבי
בן ציון נצחיה דוד
בן ציון שמריהו
בן צרו שרה אליהו 005646245
בן ראובן זיוה מאיר
בן רובי יעקב יהודית
בן רובי עליזה נסים
בן רובי רחל משה 000936104
בן רובי שמעו ארצה יהודה
בן רובין מלכה אהרן 009884230
בן רון אלינור יצחק 006108088
בן רון מנחם אלברט 009546938
בן רחמים רחום יהודה 049768245
בן שאול דליה
בן שאול נתניה משה
בן שושן שלמה יצחק
בן שחר אפרים מנחם
בן שחר דורית יואל 007860182
בן שחר זאב שאול
בן שחר חיים
בן שחר לאה אברהם 068229780
בן שחר ראובן מרק 005729421
בן שחר שרונה אלכסנדר
בן שטרית צביה משה 012710893
בן שימול רות פנחס 062183660
בן שלום אביבה שלום
בן שלום אורי כתריאל
בן שלום אילנה משה 003359585
בן שלום גאולה אהרון 007273782
בן שלום שלום יהודה 003186368
בן שלום שלמה שלום
בן שלום שמחה אליהו 050140227
בן שלום תמר ציונ יפת 051240281
בן שלום גרוב יהודה שלום
בן שלמה אברהם שלמה 041629353
בן שלמה אליהו לוי 009656836
בן שלמה צבי יהוד שלמה
בן שלמה שמחה שלמה
בן שמואל דוד שמואל
בן שמואל יוסף
בן שמואל
בן שמחון עמנואל יהודה 061932018
בן שמחון עמנואל יהודה 000061937
בן שמחון קיה ישראל 010770451
בן שמחון שושנה אליהו 063049779
בן שמיר משה אריר בן חיים
בן שמן שמעון משה
בן שפר יוסף שאול
בן שפר מלכה יעקב 003023017
בן שק עמיקם חיים
בן שק לוי יעל אברהם
בןאיון שמואל
בנא אליזבת סעד 020499851
בנאדו יהושע אמיל 010952240
בנאי יעקב יצחק
בנאי משה יוסף 005112875
בנאי רוברטה לאנרד 026049999
בנאליד אלי חנניה 065139768
בנארי חנה אריה
בנארי משה יהודה
בנארי צבי אריה
בנארי צביה צבי
בנארי בן ארי רות אליעזר
בנארי ורדי אסתר משה
בנבג מזל ששון 000914010
בנבנישתי יהודית מירסלוב 043005479
בנבנישתי יעקב משה
בנבנישתי שרה יוסף
בנבנשתי דוד שמואל
בנבנשתי רות דוד
בנגל דב 008722563
בנגל מלכה יעקב 004741518
בנדה פולט
בנדוד רנה אברהם
בנדי אסתר יצחק 086616521
בנדל צביה אליעזר 077300846
בנדלק רות שמעון 000583211
בנדק יהודית יחזקאל
בנדר לאה חיים
בנדר שרה צבי 008105330
בנדרקר יואל אברהם 075170332
בנדרקר כרמלה גורג 041973157
בנוביץ יהודה שמעון
בנוביץ שושנה טוביה 078923315
בנוש לידיה יוליוס
בנחמו לאה שמעון 061810156
בנטל נעמי יהודה
בני אשוילי מאיר יצחק 014899876
בני מי מרגלית מקסימליא 050010297
בניאל שמואל יהושע
בניה דבורה מרדכי
בניהו אסתר יוסף 052064672
בניהו חנוך
בניוביץ אילה יהושע 004717021
בניוביץ צבי יוסף 026717470
בניון מרים מורוס 078155447
בניזרי זהבה יצחק 062182951
בניזרי יצחק יהודה
בניטה משה
בניטה שלמה יהודה
בנימוני אסתר דוד 051191583
בנימין אילנה גדליהו 008573222
בנימין אליהו בנימין
בנימין אסתר אברהם
בנימיני אביגיל אברהם
בנימיני אברהם בנימין 064743040
בנימיני דניאל אברהם
בנימיני יהודית ששון 075734533
בנימיני פנינה עזיז 047266184
בנימיני צפורה מרדכי
בנימיני טל רות אברהם
בנימן יוסף דוד 071370811
בנימני דליה עמנואל 003163631
בנימני יוכבד אליהו 065368334
בנין טוביה חיים
בנין צפורה אבא 005766092
בניסטי סמי משה 067494302
בניש סופיה לאונטה 067204461
בנית אנטואנית איוב 035141688
בנלולו דינה מרדכי 067649988
בנמן איתן משה 006505655
בנס עדנה דב 006357248
בנענה לביבה ראפע 020837647
בנציוני מרים צבי 003878758
בנציק סמדגיה מגי דוד 061956454
בנצקובסקי מרדכי משה
בנקוביץ צפורה שמעון 010298487
בנר מרים יוסף 000176917
בנראי אהרן יחזקיהו 064896772
בנרוס אלינה קלמן 005958442
בנרוש רבקה פאול 059755710
בנרי שרה יצחק 007736663
בנרץ דורות יוסף 007358435
בס יעקב מרדכי
בסאל שוקי סלים טופיק
בסון חסידה דב 009702028
בסוקביץ רחל שלום
בסח טל שושנה אהליאב 009315870
בסטומסקי רחל מרדכי
בסיס סלי שרה יעקב 052237732
בסלר לאה ישראל
בסן חמדה רפאל 010588747
בסן יצחק משה
בסן שלמה יהושע
בסן בנימין בנימין נסים
בסקינד לאה 041049784
בסר רחל אברהם
בסר שרה שלמה 007139124
בסרגליק פנינה מרדכי 030172589
בעדני ורדה סעדיה
בעדני יהודה סעדיה
בעל צדקה רחל פנחס 065174609
בעל תשובה רות אברהם
בפירא רחל אברהם 008103335
בצלאל יוחנן יחזקאל
בצלאל לילי מרדכי 071603864
בצלאל שושנה יוסף
בצרי טופיק יחזקאל
בצרן עפיף עבדאלקאד 035348762
בצרתי מאיר ראובן
בק אורית ישראל 076083427
בק אלכסנדר שמואל 042151704
בק הדס פיליפ 048570642
בק יעקב ניסן
בק יפה שלמה
בק שלמה נפתלי 001933910
בקאסי תופיק עלי 035164490
בקיש שלמה חיים 064236102
בקקט אסתר אהרון 003006152
בקר דב אברהם 004714861
בקר מנחם ברוך
בקר שרה אברהם
בקר שרה אריה 042679449
בקר לייקין שולמית משה
בקרמן גלילה אברהם 010529279
בקשי מאיר בן ציון 000416289
בקשי שושנה יצחק 043292044
בר אמירה אליעזר 009694803
בר אריה משה 001783703
בר חיה עזריאל
בר חיים
בר יוחנן גיאורג 002321636
בר נאוה דוד 050835677
בר קיטה מאיר
בר קרול גידליה
בר רות יחזקיהו
בר שמחה יוסף 008782914
בר שמחה יוסף 008782914
בר שרה יעקב 004537619
בר שרה אשר 001016419
בר שרה אסיה 005641998
בר-ימין צפורה אברהם 063331243
בר-נוי שרה 052588845
בר אברהם אליעזר חיים
בר אדון אהרון שמואל
בר אדון אריאלה אליעזר 000904458
בר אדון חנה חיים
בר און אהובה מוריץ 009979956
בר און גילה זכריה
בר און יוסף
בר און מיכל
בר און מרים צבי 001739812
בר און נורית ישראל
בר און ניצה גדליה 007326143
בר אור ורדה עמנואל 068220995
בר אור יהודית משה 006990360
בר אור יעקב צבי 004237244
בר אור שולמית נסים 079411732
בר אור שולמית נסים
בר אור תחיה יעקב 010007805
בר אילן יעקב יקה 076556711
בר אילן תמימה שמואל
בר אל מירנה אהרן 007047996
בר אל מירנה אהרן 007047996
בר גיורא רחל יוסף
בר גיל חנה עובדיה 051147171
בר גיל שלמה אהרן
בר דוד אהרון
בר דוד אהרון
בר דוד דפנה מרדכי 051282101
בר דיין חיים ברוך
בר דין יפה בצלאל
בר דין מרים נחום 044694933
בר דן נאוה בנימין 051701803
בר דרומא חיים קדוש
בר דרור אילה יהודה
בר הלל יהושע ישראל
בר זאב צבי זאב
בר זיו אביבה מרדכי 001161330
בר זיו אירית יצחק 007979487
בר זמרה סימון אליעזר
בר חמא אליהו שמעון
בר חן רבקה אפרים 041162835
בר חן רות דוד 069135721
בר חנא אברהם חנא
בר חנא מרדכי ישראלי
בר טוב חיים אשר
בר יוסף יהודית פראל 003618782
בר יוסף מאיה מנס 064608201
בר יוסף נורית 050254176
בר ישראל פרו שמעון ציון
בר כהן טינה שלמה
בר כוכבא דוד גואל 042571125
בר כליפה עליזה חיים
בר לב אסתר יעקב 004321147
בר לב דפנה שלמה 004533642
בר לב תמר ישראל
בר לב מילק חנה
בר מוחא מרדכי יצחק
בר מעוז ציון יוסף
בר מעוז ציון
בר משה מירה יוסף 064905771
בר נביא זקלין אנדרה 069889277
בר נוי יוסף אברהם 042392100
בר נוי ירדנה מרדכי 000809491
בר נון יוסף עקיבא
בר ניב ברכה שבחים
בר ניב זהבה דוד 000885517
בר ניר זהבה ברוך 035456631
בר נס דוד יצחק 042374769
בר נר דוד יוסף
בר נר מרים ליאופולד 026761585
בר סלע מרדכי שלמה רחמ
בר עד אליעזר אהרון 065310773
בר עוז שרית משה 051191351
בר עזרא יוסף עובד
בר עם בנימין אליעזר
בר פוליבוי לאה בנימין
בר צליל דלית מאיר
בר קיני אליעזר יהודה 002594810
בר ריר טדי שאול 617379318
בר שאן שלמה חיים 074604661
בר שוע נעה צבי 006961031
בר שיר רחל אברהם 077318053
בר שירה שלמה אברהם 001785294
בראולפן יהודית אברהם
בראולפן צבי אלקים
בראון אסתר אהרון 026892760
בראון אריאלה אברהם
בראון אריה זאב
בראון יואכים ישראל 014502769
בראון יחיאל יהושע
בראון יפה מרדכי 064440530
בראון מאיר ליאופולד
בראון מרים אהרון
בראון משה יחיא נתן דוד
בראון נחמה מרדכי
בראון רות אברהם 063905434
בראון שבתי נח
בראון שולמית נחמן
בראון שלמה משה
בראון גומבו יהודית אברהם
בראון סטוריר נחמה יעקב
בראונר אגנטה לא אלצר 067856195
בראונשטיין צפורה יוסף 069277358
בראונשטין אביבה מרדכי 007488430
בראונשטין רחל ישראל 008222101
בראור רחל פנחס
בראליה שולמית ה יוסף 069561025
בראנסי סאלח מחמד
בראשי אברהם יצחק
בראשי יעקב יחזקאל 044950434
ברבדו רות אברהם
ברבי זולייט יצחק 042613505
ברבר משה דוד
ברג יעקב יצחק
ברג יעקב יצחק 003372687
ברג כרמית אביבה שמעון
ברגות סעיד עבדל אל 002084952
ברגזן ארנה כדורי 017684499
ברגיל אסתר חיים 005313044
ברגל אליעזר יצחק 069098200
ברגל רות
ברגמן אברהם דב
ברגמן אברהם יהודה
ברגמן טובה משה
ברגמן יוכבד נחמיה
ברגמן ירחמיאל פנחס
ברגמן לאה יוסף 030586341
ברגמן מיכאל ברוך
ברגמן נירה אפרים 000023796
ברגמן רנה יחזקאל
ברגמן גרוס הניה בן ציון
ברגמן כהן הדסה אלעזר
ברגמן סתיו לאה יוסף
ברגנבוים מרים
ברגר אילנה משה
ברגר אליעזר יוחנן
ברגר אריה קרול 002011153
ברגר בת שבע יהושע
ברגר גניה יצחק
ברגר זאב דוד אייזיק
ברגר זהבה נפתלי
ברגר יהודה מנחם
ברגר משה שמואל 004953022
ברגר פנינה מרדכי
ברגר צבי מנחם 010783934
ברגר רחל
ברגר תרצה פרץ
ברגשטיין שושנה שאול
ברגשטין חוה שאול
ברגשטין לאה משה
ברד יעל שלום 051033785
ברדגו ורדינה בנימין
ברדגי רפאל יוסף 026060772
ברדה אברהם שלמה
ברדה מיכאל
ברדה פאני אהרון
ברדוש אסתר חיים
ברדח צבי יוסף
ברדיצבסקי שושנה מנחם
ברדל יחזקאל בלהה ברוך
ברדמן נעמן שחר
ברהים ברהים עבדאללה 050780105
ברובציק זהבה אליעזר 067164301
ברוד אהובה מוריס 060618634
ברוד יהודית יהודה
ברוד סימה
ברודה חנה מנחם
ברודו משה ליאון
ברודי דוד יהושע
ברודסקי עליזה
ברודצקי אורה בן ציון
ברודר אליעזר ליאון
ברודר שושנה חיים
ברוורמן שבתאי יצחק
ברוזה רות אלעזר
ברוטמן רחל מרדכי 008906323
ברויאר משה שלמה
ברוידא ברוך יצחק
ברוידא חיה שמואל
ברוידא שרה חיים
ברוידה רביד נחמה יצחק
ברוידס אברהם יצחק
ברוידס לאה נחום
ברויטמן שרה מרדכי 016742512
ברוך אמה רחמים
ברוך בת שבע אברהם 074930041
ברוך הרצליה נסים 009974270
ברוך ורדה
ברוך ישראל טוביה
ברוך לאה חיים
ברוך מיכאל יחזקאל 002629095
ברוך מלכה ישראל 000987032
ברוך מלכה
ברוך נילי יהודה 065441461
ברוך צפורה אשר 044038131
ברוך שלמה יהודה 005763545
ברוכי דוד שמעון
ברוכי חביבה יעקב 050644426
ברוכי מאיר משה 047248042
ברוכי שרה
ברוכיאן שלמה פנחס 036566735
ברוכמן חנה יעקב 007678592
ברוכמן שרה שמחה
ברומברג לאה משה
ברומברג משה ישעיהו
ברומברג רבקה משה 041144361
ברומר לאה יצחק 030429286
ברון אין
ברון נחמה משה 008781882
ברון רחל אברהם
ברון גולומב צפורה אלחנן
ברונפמן משה שלמה 069181097
ברונפן ברוריה יוסף 007452162
ברונפניברנר מיכאל הלל
ברונר אוה אברהם 000818211
ברונר איה אברהם 000818211
ברונר צבי רפאלי
ברונר רון נעמי שמעון
ברונשטיין חיים פייבוש
ברונשטיין מיכאל חיים
ברונשטיין נינט דוד
ברונשטיין שושנה אלתר
ברונשטין אריה ישכר
ברונשטין משה ירחמיאל 007082431
ברונשטין דרו סטרנה זלמן 002520039
ברוקר יוסף אברהם
ברור דינה
ברורמן אליה אריה
ברורמן זאב יצחק
ברוש מלכה חיים 010804714
ברוש תמר משה 003850674
ברושטיין ציצה פישל 000049700
ברושי אסתר משה
ברושי דניאל שמואל
ברזוב אברהם יצחק
ברזיל משה ניסים
ברזילאי יהודית סאלם 031600471
ברזילי חנה צדיק 047934518
ברזילי ירדנה יחזקאל 005133699
ברזילי נורית
ברזילי עוזי משה 008379430
ברזילי רנה משה
ברזין שמעון יצחק
ברזינסקה רחל שמעון
ברזינסקע שרה שמואל
ברזל צלילה
ברזל שושנה ליאו
ברזל שפרירה משה
ברזלאי שאול דוד 000573287
ברזלי אמירה דב
ברזלי אראלה חיים
ברזלי חנה אברהם
ברזלי חנה ישראל
ברזלי יהודית שלום 001600477
ברזלי ישעיהו שמחה
ברזלי לאה אברהם
ברזלי רחל דוד
ברזלי שלמה נסים 041370933
ברזלי שמעונה לוי יצחק
ברזלי שרה
ברזלי שרה חיים
ברזלי תמר דוד 050217215
ברזני אהרן משה 074375239
ברט דינה שמעון
ברט שושנה אברהם 030007835
ברט קרשי חיים שמעון
ברטוב אילנה יצחק 009778838
ברטוב יהודית מנחם
ברטוב פנחס אברהם
ברטל רחל מנחם 009584764
ברטל שלומית מנחם
ברטפלד נעמי שלמה
ברטר מלכה ראובן 003795499
ברי משה שמואל
ברי פנינה שמואל
בריגלטו שרה
בריגר דגן רות
בריד רחמוט אלקה שמשון
ברידא סגל לאה יוסף
בריוף אברהם משה
בריזה עדנה יוסף 005130844
בריטברט שושנה ישראל 008366775
בריינר אהרון אוסקר 064336100
ברייר טומס טוביה 064286586
בריל אילנה דוד 001470624
בריל דניאלה מרדכי 007924293
בריל דפנה מרדכי 003034006
בריל הדסה מאיר
בריל טובה שלמה
בריל יעקב צבי 003059656
בריל יצחק אפרים
בריל יצחק
בריל מלכה אריה 008432205
בריל שרה יצחק
ברין חנן פאול
ברין טובה זבולון 004517736
ברין ירחמיאל יחיאל
ברינבאום לאה פנחס
ברינט שלמה בן ציון
בריסקין אהרון דוד
בריסקר נחמה אליהו
בריסקר צפרירה אליהו
בריקנר רבקה פנחס 008059230
ברך דרורה שרגא 005797790
ברך מרים
ברכאת חופר אחמד 080627599
ברכה דליה נחמיה 050453695
ברכה מלכה
ברכוז לאה זאב 009774795
ברכר דינה שמואל
ברלב דניה דב
ברלב חוה קלמן
ברלב יוסף זלמן
ברלד רחל אליהו 012630463
ברלוי משה נח
ברלון ליברמן מ דר י מאיר
ברלין עירית שמואל 009443888
ברלין פפוש טובה יעקב
ברלינגר זאב אהרון
ברלינגר מרגלית זאב
ברליני יחזקאל זאב
ברלינר מינה מאיר
ברלינר צפורה שמואל
ברלשטט לאה יוסף
ברמברגר עזריאל בנימין
ברמור יצחק דוד 010878296
ברמור קרולה ירחמיאל 045211745
ברמי רנה 050417872
ברמן אביבה עמנואל
ברמן אהרן מרדכי
ברמן איתנה חיים
ברמן טובה אריה
ברמן יעקב שלמ דוד
ברמן לאה משה
ברמן מרים יעקב 006975346
ברמן ציונה יצחק 000058354
ברמן רבקה שלמה
ברמק רבקה בנימין
ברנאו הדסה כעוס 065109480
ברנבוים יהושע חיים
ברנבלום שרה שמואל 007148869
ברנבליט מנחם שמואל
ברנד אברהם מנחם 063808331
ברנד אהרון נתן
ברנד חיה מיכאל
ברנד ישראל יוסף
ברנד מרדכי שלמה
ברנד מרים דב 030107759
ברנד נעמי יעקב 003313293
ברנדוון חיים משולם
ברנדויין משה ישעיהו 050300565
ברנדוין צדר שולמית מאוריצי 005882832
ברנדזון נעה אריה
ברנדלשטיין אשר יעקב
ברנדמן שמואל
ברנדס אהובה בן ציון
ברנדס נחום משה
ברנדסדורפר יחזקאל יהושע
ברנדסדורפר משה יוסף
ברנדר יפה רפאל
ברנדר שושנה שלום
ברנהולץ אליהו דו שמעון
ברנהולץ דורית יצחק 008310914
ברנהולץ יעל יעקב 003117397
ברנוב רנה מנחם
ברנור בתיה צבי 010860708
ברנט דינה אליהו 000674812
ברנטל שולמית הרמן
ברניק ישראלה
ברנך חנה יהודה
ברנס אברהם חיים
ברנס יוסף יצחק 006419055
ברנס צביה שמואל 005572680
ברנס בראנץ שאול חואתי צו 003937331
ברנע אסתר גרשון 010956522
ברנע דב זיגפריד 002407526
ברנע זאב משה
ברנע מגדה יוסף 001654524
ברנע משה יצחק 000512228
ברנע עזרא נחמיה 000013565
ברנצוין מרים צבי
ברנר בנימין שלמה
ברנר חיה יוסף 033609348
ברנר חנה שלמה
ברנר מיכל אלי ישרא 009705815
ברנר מרים
ברנר משה
ברנר פועה צבי
ברנר  שטרן חוה מאיר
ברנראנו לילי לור סנדר 069208684
ברנרד ליאון
ברנשטיין בצלאל ירוחם
ברנשטיין ברוך בן צבי
ברנשטיין חוה ישראל 026848721
ברנשטיין מלכה אליהו
ברנשטיין שלמה זאב
ברנשטיין שלמה ישראל
ברנשטין אברהם יוסף
ברנשטין בנימין אברהם בל
ברנשטין גילה שמואל
ברנשטין דבורה דוד
ברנשטין דליה זלמן 005900840
ברנשטין דליה זלמן 005900840
ברנשטין זיוה חיים
ברנשטין כרמלה קלמן
ברנשטין פלורה
ברנשטין תקוה שפיצר
ברסאנו בן ציון משה
ברסלבסקי משה שלמה חיי
ברסלויר אליהו חיים
ברסמכא יצחק משה
ברעם אברהם שמואל
ברעם יעקב יצחק
ברעם עירית אליהו 003371473
ברעם עמליה אברהם
ברעם רינה משה 026144535
ברפמן אליהו מיכאל
ברפמן חיה יהושע קל
ברפמן רבקה שלמה 008868879
ברץ אביבה אברהם 000818245
ברץ מרים ישראל
ברצל יעקב ברוך
ברק ברוך יעקב
ברק בת שבע ברונו
ברק דניה דוד 001133537
ברק יוסף בנימין 003714128
ברק לילי בן ציון 065470643
ברק מרים יצחק 042326124
ברק עדינה דוד 052871316
ברק ענת ישי 051310456
ברק פיבי שמעוןז"ל 063778765
ברק צפורה הירש 000768911
ברק רות אהרון 003009875
ברק שרה צבי
ברק שרה אהרן
ברק גריפוץ צפורה מרדכי
ברקאי אברהם דוד
ברקאי זיוה אברהם 001384536
ברקאי חוה חיים 003592516
ברקאי יוסף אליהו דב
ברקאי יששכר דב ישראל
ברקאי לאה ישיעהו
ברקאי מנחם טוביה 010530038
ברקאי מרדכי דוד
ברקאי משה אליהו
ברקאי משה דניאל 009671439
ברקאי רבקה שלמה 065206641
ברקאי רון יוסף 004651360
ברקאי שמואל בנימין
ברקאי שרה צבי
ברקאי שרה חיים
ברקבי שרה מאיר 007183700
ברקו אפירא שמעון 042658542
ברקו רות שמחה 009715491
ברקוב אברהם זליג
ברקוביץ אורה דולק
ברקוביץ אלימלך הלל
ברקוביץ אפרים זלמן 009955345
ברקוביץ בתיה ליאופולה
ברקוביץ זיוה אנשל 009775248
ברקוביץ חנה אברהם
ברקוביץ יפה משה
ברקוביץ כרמלה נחום 050618834
ברקוביץ מיכאל ברנט 065291460
ברקוביץ משה מיכאל
ברקוביץ נורית יצחק 048651632
ברקוביץ נחמה שלמה
ברקוביץ עדה יוסף
ברקוביץ עליזה יהושע
ברקוביץ צפורה אלחנן 068038462
ברקוביץ רגינה יוליאן 016890253
ברקוביץ רחל יחזקאל
ברקוביץ רחל אליהו 006061964
ברקובסקי יונה אליהו
ברקול מיכה משה
ברקי גילה דוד 067280891
ברקמן זהבה אברהם
ברקמן חרמונה אריה 004850491
ברקן זהבה מרדכי 002960466
ברקני חיים ישראל
ברקת דבורה משה 030537039
ברקת שולמית אלימלך 008004863
ברר פנינה יהודה
ברר רבקה יצחק
ברש אלכסנדר בן יצחק
ברשבסקי בת שבע שלמה
ברשטיף יעקב יוס פנחס
ברשן יהודה כדורי
ברשפלד צבי
ברששת אסתר אליהו 067354456
בשארה גופת פרח
בשארה מארי נסראת
בשארה מונירה דאוד 031002926
בשארה סאמי בשארה
בשארה סלימן מוסא 020935003
בשארה צאלח צלאח 035377662
בשארי מחמד עבדאל 003539061
בשארי שושנה יעקב 051743219
בשארת מרים רשיד
בשותי אלהם מוחמד 080548456
בשיר עווד סלמה
בשיר עלי אחמד 050148519
בשירי יצחק עמוס 069174555
בשיתי עסאים מוחמד 080344500
בשן חדוה צבי 050751148
בשן ציונה 000390807
בשן רות יוסף
בשן רפאל יעקב 006149124
בת ארצי יהודית יהודה
בת דוד מלכה אברהם 003203825
בת זאב צבי זאב
בת חנוך עליזה חנוך
בת עמי שושנה דוד
בת ציון אהוד דוד
בת שחר תחיה דב
בת שלום שרה שלום
בתריס סועאד בוליס
בתרמוב אסתר שלמה 004574596
גאבי גאבי לוטוף
גאביזון נעמי חי
גאבר אמנון אריה 007065014
גאבר אסעד שחאדה 035093624
גאבר בראם עבדול 035426246
גאוזנר דליה יונה 016741290
גאון הילה רחמים 072182454
גאון יהודית מאיר 064670474
גאון מירה מנחם 000682088
גאון מלכה אשר
גאון מלכה יעקב 009668872
גאון נסים חיים 041897141
גאון רינה משה 047193636
גאל צור יוכבד שמעיה 005136023
גאליה אסתר אלכסנדר
גאליה אריה דוד
גאליה כמאל סעיד 050377340
גאן בכור חי 041897133
גאנם קאסם פריד
גארבי רות ישעיה 003729589
גארי וגיה לביב
גארי נאזק לוטוף
גארי סלאח לוטוף
גארי פיזה לוטוף
גבאהן זאב תופיק 050392711
גבאי אילנה יוסף 072844046
גבאי אליהו עזרא
גבאי דיא ראובן
גבאי ידידיה יצחק 051738755
גבאי יהודה אברהם
גבאי יהודה יעקב
גבאי יוסף סלח
גבאי יוסף שמעון
גבאי יעקב אברהם
גבאי יעקב יצחק 068448653
גבאי יעקב משה 061159547
גבאי לבנה אברהם 000207506
גבאי מיכאל אליהו
גבאי מינה זבולון 003373149
גבאי מרים נחמיה 072907652
גבאי נעים רחמים
גבאי סול 064073554
גבאי עליזה אהרון 067299826
גבאי עמרם אליהו
גבאי ציון שלמה
גבאי רות גורגיו
גבאי שולמית יצחק 051138915
גבאי שמעון יהודה 069449650
גבאי שרה יהודה 060687852
גבאי דביר מרים 007595507
גבאי צלח עזרא שלמה
גבאלי חאתם עיתמן
גבאלי חמד חמוד 035068147
גבאלי לילא עותמאן 035665314
גבאר יעקב אברהם
גבארה גסאן יוסף
גבארה סאלח
גבארה סלוא עבד אל ר 020748349
גבארה עבדללה סלים
גבארה ראסם יוסף
גבארה רודה 051078921
גבארה רודה
גבארה תמים חוסני 035473057
גבארין אברהים מחמד 021402797
גבארין אחמד מחמד 021204532
גבארין חסור יוסף 021204136
גבארין תאופים מחמוד 052556743
גבוי רוזליו ו גורגי
גבור זאב אריה
גבור סמירה נעים
גבורי אהובה דב 009614934
גבורץ יהודה שלמה
גבי עבד אל כ עלי 080600026
גביע חגית חיים 030376099
גבירץ דפנה אברהם 007280928
גבירץ מרים שביע
גבירץ פאול אורה שמואל
גביש אהרון אפרים 009987413
גביש ידידיה יצחק 000946053
גביש ירדנה לופו 067163097
גבישי בנימין זאב
גבלי משה יוסף 041371881
גבע איריס לדיטטה 069223741
גבעול דניאל אברהם
גבעול חנה אהרן 002628105
גבעון אילנה צבי
גבעון לאה יהושע 001128602
גבעון משה אברהם
גבעון נחמה חנוך 009175332
גבעון פנינה יצחק 000349266
גבעון צפורה יצחק 042600247
גבעון שלמה שלמה
גבעוני בת עמי אליהו
גבעוני ורדה אליהו 050207489
גבעוני שושנה מאיר
גבעתי דבורה אליהו 003001625
גבעתי מאיר אברהם
גבעתי נסים ששון 030412779
גבעתי עמוס אביגדור
גבראילית בתיה שמעון
גבראן נסרת טעמה 021361167
גבראן סימון יוסף 021121983
גברון אילנה מיכאל 000204479
גבריאל יצחק 043657824
גבריאל מלכה יעקב
גבריאל שרה שלמה 055538607
גבריאלי מרים דב 010026714
גבריאלי צביה בן ציון
גבריהו חיים אלתר גד
גדבאן ראגח זידאן 020912895
גדון שמואל ישעיה
גדיר אחמד מוסא 021053996
גדיר מוחמד מופצי 050680495
גדיר סאלח מחמוד 021050992
גדיר תופיק מחמד 050379817
גדית נחמה משה 003843810
גדליה יוסף רימי 070044656
גדליהו מיכל
גדסי יהודה יפת 030118020
גדעון גדעון יוסף 020931994
גדעון גסן מיכאל
גדעון יצחק נפתלי
גדעון עובד אפרים 004958633
גדעוני פרידה אהרן
גדרון עדנה זאב 008045833
גהלי יעקב יוסף
גואברה אחמד אברהים
גואלי שרה
גובארי רוחמה דוד 005112560
גובאריה שלום מאיר
גובסט אהרון אלחנן
גובר נתן אהרן 008242612
גובראן הלן אמין 020539946
גובראן ודאד ניקולא
גובראן כמאל עואד
גובראן מוחנא מובדא
גובראן מימי
גובראן רוגינה סלימאן 050159979
גוברט מנחם אלחנן
גוברין ליאורה מרדכי 065802696
גוברין משה מרדכי
גוברין רינה מנדל
גוברמן אברהם אפרים
גוברמן צבי אפרים
גוברמן שמואל מנחם
גודאי שבתאי מרדכי
גודה אמיל מוסה 080096761
גודוביץ זהבה שכנאי
גודינגר טובה משה 030086847
גודלנברג גרי משה 002714392
גוזלן אלה זיגמונד 064585482
גוזלן בנימין שלמה
גוזלן לוסי משה 063231005
גוזמן איריס שלמה 001201318
גוזמן רבקה אליהו
גוזני אריה נחום
גוזנסקי דב מאיר
גוזף שמחת ברוך
גוטגולד אסתר גבריאל 042689745
גוטגליק יצחק יוסף
הוסף רשומת תגובה

Popular Posts