האם הבלוג סייע לך ?

יום חמישי, 22 במאי 2014

2100 מרשימת מורים או מורים לשעבר, מורים שהחלו את עבודתם בין 1954 ל-1977,המגיעים להם או ליורשיהם כספים כבעלי מניות לשעבר בבנק מסד שנרכש על ידי הבנק הבינ-לאומי, מדובר באלפים בודדים

מרשימת מורים או מורים לשעבר, מורים שהחלו את עבודתם בין 1954 ל-1977,המגיעים להם או ליורשיהם כספים כבעלי מניות לשעבר בבנק מסד שנרכש על ידי הבנק הבינ-לאומי, מדובר באלפים בודדים.שם משפחה שם פרטי שם האב ת.ז.
הררי רות יצחק 008967846
הררי רחל חיים  
הררי רפאל שמעיה  
הררי שלום יצחק 047332812
הררי שמחה אהרן  
הררי שמעון ששון 060334935
הררי שרה דויד 063617120
הררי ולדנברג רבקה גרשון  
הררית יהודית אהרון  
הרשברג חיה ישעיהו  
הרשברג לאה ברוך  
הרשברג משה מנחם  
הרשושנים יצחק מנחם  
הרשטוק רביב חנה פליפ  
הרשטיק אברהם שלמה 001695774
הרשטיק אפרים    
הרשמן שפרן ארבלה שרגא  
הרשנהורן גדעון אברהם  
הרשקו משה שמואל  
הרשקו שלומית אשר 050948009
הרשקוביץ אברהם יהודה 004591665
הרשקוביץ אדי וולף 016497067
הרשקוביץ אוגניה שלום 065849382
הרשקוביץ איזה דב  
הרשקוביץ אניטה סלביטורה 069207710
הרשקוביץ דליה ברל  
הרשקוביץ חיים חיים 006711725
הרשקוביץ חנן ירוחם  
הרשקוביץ יהודית זאב  
הרשקוביץ יהודית זאב  
הרשקוביץ יפה אנטון 009138959
הרשקוביץ יפה יחזקאל 008254278
הרשקוביץ נעמי יוסף  
הרשקוביץ נתניה מרדכי 007278989
הרשקוביץ עדיה דב  
הרשקוביץ רות אדולף  
הרשקוביץ רחל אליהו 046400636
הרשקוביץ שושנה יצחק  
הרשקוביץ      
הרשתי אראלה מיכאל  
השאש שמעון דוד 005050778
השברגר שמחה    
השוג מאיר מרדכי 006786040
השולמי יאיר בנימין  
השכל אליהו משה  
השכל חסידה דוד אריה  
השרוני מרדכי יעקב  
השש שמעון דוד  
ואזאנא אליהו דוד  
ואזה נעים חוג  
ואזה ששון כדורי  
ואזנאנא אברהם חביב 064222698
ואזנה חנניה יהודה 068280270
ואזנה מרדכי חביב 069163285
ואזנה ענת עוזיאל 068379346
ואנה אסתר ירחמיאל 009564964
ואנה יונה שלום 003467818
ואנינו שלום דוד  
ואענונו יוסף רפאל 067768572
ואעקנין שלמה שמעון  
ואקנין מאיר    
וב הילי אפרים 003574928
ובר דבורה חיים  
ובר לוסי שמואל  
ובר רחל ברוך 000828558
ובר שרה שמואל 052921830
וגולניצר שולמית אריה  
וגנברג מרים מרדכי 050127737
וגנר אפרת חיים 030342323
וגנר דבורה שלמה  
וגנר יהודה הרש-וולף 064851199
וגנר צפורה עמנואל  
וגנר רונית דוד 001231760
וגר חנה מרדכי  
וגשל אברהם זאב 030103287
וגשל ישראל אהרון  
וגשל מרדכי אהרן  
וגשל שרה יהושע  
ודלר אונדרש    
ודלר אליהו אבנר 001522358
ודעי יונה שלום 032044596
ודעי שמעון שלום  
והב יונה יחיה  
והב צביה שלום 041541335
והבה יוסף יעקב  
והבה מאי יוסף 020550620
והבה שרה נסים אלי  
וואדניצקי רחל משה 007939788
וואהל יצחק איסר  
וואפל בתיה יצחק  
וודבוז שושנה אריה 003529377
ווזנר יעלה אליקים  
וויג בלה מיכאל 014124903
וויט אבישג    
ווייס חיים שמואל  
וויל אורית ברוך 001725118
וויל אסתר שמואל 065428963
וויל מיכל ארמונד 026864009
ווין אליעזר דב  
ווינברג צבי זבול אליאזר  
וויס אביבה יעקב 051362960
וויס לאה אברהם 005748157
וויס צחורי אריה שלמה  
וויצק בילה אליהו 016568255
וול נעם משה עזריאל  
וולבה יואל שלום  
וולברג יעל שמואל  
וולברגר תמר בן ציון 004406765
וולברום לאה חיים  
וולדרמן גרי ישראל 016618423
וולובלסקי חניתה דב 002360378
וולוך לאה דוד  
וולוק אפרתי אברהם אפרים  
וולט אנט סידני 012831343
וולטשינסקי רות שמואל 001808013
ווליניץ רות אברהם  
וולך בנימין יוסף 009431198
וולך זאב    
וולך יהורם ישראל 000912600
וולך צילה ישראל 007997182
וולמוט צבי    
וולמן הניה יוסף  
וולמן חנה יהודה  
וולמן חנה אברהם  
וולמן טטיאנה אנדר 001116185
וולמן שלמה טוביה  
וולף אלימלך יעקב  
וולף אסתר רפאל 009439340
וולף ברוריה יצחק 009662552
וולף זליג פנחס  
וולף חיה צבי  
וולף יונה אליעזר  
וולף יחיאל יהודה  
וולף לאה אברהם  
וולף לאה יהודה 000801035
וולף מינה ישראל 017075615
וולף רחל נחום  
וולף רחל    
וולף שולמית כפתר  
וולף שלמה שמעון  
וולף תמר שמעון 003429313
וולף פרחי אביבה דב 000523142
וולפוביץ רחל אברהם  
וולפזון אברהם    
וולפינזון מיכה זאב  
וולפינסקי יהודית בנימין  
וולפסברג אביבה אליהו  
וולפסון גילה הרמן 016421711
וולפסון חדוה שמואל 051372274
וולפרט יהודה    
וולפרט תמר גיורא 008145617
וולק לאה נתן  
וולק שרה שמואל  
וולק אילון דרורה יחזקאל  
וולקוב מתתיהו יחיאל  
וולקוביץ דוד נתן נטע  
וולקוביץ חנה אבנר 014318208
וולקובסקי סימה יהודה  
וולקובסקי שושנה אליהו  
וולקון ברכה משה  
וולקיב אלכסנ   בידר  
וולשטין ברכה שמחה 010953735
ווסמן דניאלה משה 002613545
וורטמן יעקב הרשקו  
וושנר איזבלה מאיר  
וזאן ברוך יעקב 042444257
וזאן שחרית משה 047636865
וזלינסקי שרת מנחם  
וחד מחמוד מוחמד 051129716
וחד עלי עבדול 052466083
וטורי פנחס ויקטור 077448041
וטרסקו שרה גיורג 014051692
וטשטיין הלר מרתה ישראל פס  
ויבפיש צביה מנחם  
ויברמן שאולה מאיר  
ויג יעקב משה 003686870
ויג רחל חיים 030381636
ויגדר מינה זאב 006023758
ויגיסר שמואל משה 003003092
ויגלר אירמין יעקב 044470235
ויגרט ראובן משה  
וידהורן רפאל דבורה עזריאל  
וידנפלד יהודית אברהם  
וידנפלד עמוס יהודה  
וידנפלד צפורה אריה  
וידנפלד רות יעקב  
וידרא דלילה מיכאל  
ויזינגר מיכאל יהושע  
ויזל חיה צבי  
ויזל צפורה צבי 003257318
ויזל רחל יוסף  
ויזלטיר אבי מרדכי 006624332
ויזלטיר ורדה מאיר  
ויזר ורדה זלמן  
ויזר יוסף דוד  
ויזר שאול יהודה  
ויזר שמואל יצחק  
ויטל אברהם משה  
ויטל שמואל מרדכי  
ויטלס הררי בתיה נפתלי  
ויטמן דליה אהרון 007927643
ויטנברג פסיה נתן  
ויטנברג פינק איטה נתן  
וייד שושנה שאול  
ויידה כרמית אלכסנדר 003081031
וייזר חנה חיים 005700489
וייך שושנה יהודה  
וייל סלבי ריבר 068100254
ויילר שפרה   005176458
ויין אהובה משה  
ויין חיים יעקב  
ויין ספיר חיה משה  
ויינברג אליקים חיים  
ויינברג הנריאטה הירש 065781262
ויינברג מקסימה ישראל  
ויינדריך משולם יוסף  
ויינמן אוה זיגפרים 012743647
ויינרויב אפרתיה    
ויינשטיין עליזה מרדכי  
ויינשטין אלברטו נ סימון 012885125
ויינשטין לאה מנחם 008275083
וייס אברהם משה 002596351
וייס אטיה עדה משה  
וייס דוד יהושע  
וייס הונדה בויים 067116731
וייס יוסף משה  
וייס יוסף קוה  
וייס לאה יצחק 007912157
וייס מתניה יוסף 009126343
וייס עליזה ארנסט 004449989
וייס ראובן אבא 050468834
וייס שרה מנחם  
וייס דרורי אסתר נחום 006073027
וייס פולק יהודית שמעון  
וייסמן ליאורה שמואל 051727055
וייסמן נחמה אריה 050534833
וייסנשטרן אהרון שמואל  
וייץ שושנה יעקב  
וייצמן רחל יצחק 052089216
ויכנובסקי ראובן אברהם  
ויל אסתר יהודה  
וילד שרה אברהם 025338237
וילדר בינה מאיר  
וילדר מרים חיים  
וילדשטיין צביה יוסף  
ויליאן אליהו משה 047163951
ויליאן לאה יוסף  
וילמן אילנה    
וילמן פנחס דוד 004312559
וילמן אילנה      
וילניץ אסתר נפתלי  
וילנסקי בנימין חיים 007985559
וילנסקי יעקב אריה  
וילנסקי רחל אברהם  
וילנסקי שרה שלמה 003187192
וילנר אסתר אברהם  
וילנר פנינה משה  
וילנר רחל    
וילנר שושנה יוסף  
וילף אליהו יוסף  
וילצר פנינה אליעזר  
וילק דרורה יעקב 009985532
וילקומירסקי שלמה מרדכי  
וילר חיה חיים 000793323
וילרפורט ברוך אברהם  
וילת יהודית גדליהו 006087035
וימינץ יוכבד מרדכי  
וימן יעל דוד  
וימן נחמה אבא 004247193
וין אביגיל משה  
וינבגר שמואל ישראל  
וינבוים הדסה נחום  
וינבסרג צבי נפתלי  
וינברג אהרון יהושע 010542330
וינברג חוה אפרים  
וינברג יונה צבי  
וינברג נתן יששכר 030781843
וינברג ראובן יהודה  
וינברג יפה בתיה חיים  
וינברגר אברהם שמואל  
וינברגר אידית   014495782
וינברגר אסתר מנחם  
וינברגר ימימה שלמה  
וינברגר שרה משה 051083780
וינגר טיטיאנה בוריס 014530398
וינגרט אורי מריו 069522381
וינגרטן חנה דוד 079336749
וינגרטן צבי דוד  
וינדיצקי יהודית זאב  
וינדרבוים שושנה יעקב  
וינהבר חנה צבי  
וינוקור יוסף משה  
וינזפט רות אברהם 064579964
וינטר זהבה אשר 013573597
וינטר אקרמן דבורה יוסף 006395826
וינטראוב אהרן נחמן 041411729
וינטראוב מרים דב  
וינטרוב אברהם נחום  
וינטרויב עמוס משה  
וינטרויב ראובן עקיבא  
וינינגר יהודית משה  
ויניצקי איטה אברהם  
ויניקור פרומה זאב  
וינמן אשר שמעון  
וינמן הילדה דוד  
וינצויג ברכה יעקב 001672369
וינצקי ישעיהו אברהם  
וינקלד יהודית בנימין  
וינקלר אסתר יואל 003109279
וינקלר גאולה יעקב  
וינקלר יעל משה  
וינקלר נורית דוד 003146248
וינקלר לופנפ לאה זליג  
וינקלר קרן נעמי יוסף 045538931
וינר אברהם ברוך מרד  
וינר אהובה אליעזר  
וינר דב אברהם  
וינר חנה אליהו  
וינר חסידה ישעיהו  
וינר פנינה מנחם  
וינר צפורה יהושע  
וינר צפורה שאול  
וינר רחל אברהם  
וינר רנה דוד  
וינר שושנה אליהו 000023127
וינר שמעון יצחק 065461832
וינר שרה מנחם  
וינרב מרים שמואל  
וינשטוק דניאל מנחם  
וינשטוק טובה משה 010210656
וינשטוק מרים יעקב  
וינשטוק ענת מנחם  
וינשטוק פרידה זלמן 000734244
וינשטוק רון ברכה דוד  
וינשטיין אריאלה אליעזר 008381014
וינשטיין יהודית חיים  
וינשטיין יהודית אברהם 044680544
וינשטיין לאה שלמה  
וינשטיין מרים אהרן  
וינשטיין עדינה יוסף  
וינשטיין עדינה שמואל 438887341
וינשטיין רחל יוסף  
וינשטיין שולמית מרדכי 000830489
וינשטיין שרה יהושע  
וינשטין אביבה נחום  
וינשטין אליהו    
וינשטין חוה אברהם  
וינשטין חנה מסעוד 000531061
וינשטין יהודית אברהם 044680544
וינשטין בן ע שרה יונה  
ויס אברהם    
ויס אנטוניה מיכאל  
ויס בלה דב  
ויס בתיה מרדכי  
ויס דוד יהודה 008871758
ויס זיוה זאב  
ויס חיה אהרון  
ויס חנה קליונימו  
ויס חנה אליעזר  
ויס חנה דוד 009630179
ויס טובה אהרן 007842263
ויס טובה צבי 026697458
ויס יגאל יהושע  
ויס יהודה בנימין  
ויס יצחק זאב  
ויס יצחק יהושע  
ויס לאה יצחק  
ויס מאיר חיים  
ויס עזריאל    
ויס רבקה אמטונו  
ויס רבקה בן ציון 003738424
ויס רבקה    
ויס גטלר נחמה מנחם  
ויס יעקבי מינה נחום  
ויס נוח שלמה אליעזר  
ויס צובול שרה משה נחום  
ויס שפירא שושנה צבי 005157821
ויסבוק בלה יוסף  
ויסבלוט פלאי ברכה דוד  
ויסבלום משה אהרון  
ויסבליט מרתה פנחס  
ויסברג אהרון יצחק  
ויסברג פלק יהודית מנס  
ויסברוד בינה ישראל  
ויסברוד שושנה דוד  
ויסברוט טוביה ישראל  
ויסברוט מנדל יוסף  
ויסוצקי אגדה אהרון 009712092
ויסוקי שולמית יוסף  
ויסוקר הניה חיים  
ויסלברג אילנה חיים  
ויסלר שרה    
ויסמן אברהם צבי  
ויסמן אורה אבא  
ויסמן זניס צבי  
ויסמן מיה מיכה  
ויסמן נאור יעקב 006009187
ויסמן סימון גרט 010920718
ויסמן סמי ינקו 013263751
ויסמן פניה צבי  
ויסמרק אסתר משה  
ויסנשטרן מרים אורי 030275390
ויספוש שלמה דוד  
ויספיש לוין צביה מנחם 000734244
ויספלד טובה שלמה  
ויסר קליין חנה מרדכי  
ויסרוז דבורה אברהם  
ויץ אסתר אליהו  
ויצהנדלר צפורה ישעיהו 000943308
ויצמן אהוד יהודה 079627519
ויצמן גאולה שלמה 006202204
ויצמן הדס    
ויצמן נגר ישעיהו 007382294
ויצמן פליקס משולם  
ויצן בלה מרדכי 001478767
ויצניק עליזה יששכר  
ויצצקי מאשה אליהו 073172090
ויצר שושנה הוגי 045805769
ויקטור תמר מרים אליעזר  
ויקטר רבקה מאיר 009304460
וירט אלישע אריה 005712955
וירניק גיזה    
וירנר אסתר מרדכי  
וירצברג פרנק שרה אהרון  
וישהיק לובה משי 016783698
וישינסקי ניצה משה 006370662
וישינסקי רומה שלמה  
וישנגרד לאה שנדור 064428386
וישניצקי יצחק דוב  
וישנר צבי אברהם 001409895
וישקין רחל יהודית  
וכולדר ויטה מרדכי 009197385
וכסברג מרים שלמה  
ול גרשוני חנה חיים  
ולגרין מינה שמואל 006270987
ולד גילה פנחס  
ולד יוסף דוד  
ולד צילה אברהם 030749113
ולד רבקה יוסף 050889591
ולדברג זניה שלום  
ולדימורסקי זאב מרדכי  
ולדינגר נורברט איזידור 016539538
ולדינגר נחום משה  
ולדמן בתיה דוד 044039733
ולדמן הלנה אברהם  
ולדמן חיה צבי דב 063897821
ולדמן מרים שלמה  
ולדמן עדה פנחס  
ולדמן רותי אברהם 051917045
ולדר מאירה שלמה 051389203
ולדשטיין חיה יוסף  
ולודבסקי צבי מאיר  
ולורט אברהם ברוך  
ולורט יפה יוסף  
ולורט ישראל ברוך 003089521
ולטר מתי יצחק 050334820
ולטר נעמי יהודה 000527317
וליד ישראל שלמה 030061600
וליד קבאזה עזי 080181811
ולידנסקי שושנה אהרון  
ולינגשטין רחל מאיר  
ולינציק שרה שלמה 008276305
וליס חיה אברהם  
ולמן מרדכי אברהם  
ולנטובה דגמר פרנק 000009019
ולנטון מרתה הנריך  
ולניק יקרה שמואל 044819589
ולנר רחל לאה משה 007269921
ולנשטיין אלכסנדר שמעון  
ולנשטיין אסתר שמעון  
ולצר ברכה שמואל  
ולק רבקה יוסף 003496999
ולק גולדברג בלהה   009002122
ולר נחמה יהודה 002353514
ולרשטיין יוכבד נחום  
ולרשטיין ויד חנה יעקב  
ולשר לאה דוד  
ומוש ליויה ליאון 065138190
ומפולסקי בת שבע יעקב 008228090
ונאי שרה חיים 000030106
ונג בלהה מקס 008367799
ונגוש חנה אברהם  
ונגר ריבה משה 065534133
ונגרובר פרידה יצחק 004175196
ונד מרים ישראל  
ונדר שמואל שלמה 022940811
ונדר ויין מטיה רוס נתן  
ונונו יוסף דוד 061973731
ונטורה אליעזר רחמים 050315654
וניאל מרים מרכוס 067611129
ונסובר אליסיה אריה 009654534
ונסובר ברכה יחיאל  
ונקרט אברהם גד שאול 000147298
וסטמן יצחק חיים  
וסטמן צפורה חיים  
וסטשניידר לאה גדליהו 030587216
וסנר מנחם אורי  
וסרברג זהבה דב 005362330
וסרברג אונגר עמית יחזקאל  
וסרטיל אשר    
וסרמן אברהם אריה  
וסרמן אירמה משה  
וסרמן בתיה יוסף  
וסרמן גאולה יעקב  
וסרמן טובה מאיר  
וסרמן יחיאל מרדכי  
וסרמן יעקב משה  
וסרמן מרים אהרון  
וסרמן סוניה קופסל  
וסרמן עזרא יעקב 009368838
וסרמן שושנה מרדכי  
וסרמן אשד צפורה יוסף  
וסרמן מדינה ליויה לא משה  
ועיש לבנה אברהם 005371885
וענוני שמחה בנימין 063182539
ועקנין יוסף דוד  
ועקנין שמעון יעיש  
ופל רות יוסף 009521642
וצלר שמעון אברהם  
וקובסקי בינה צבי 007872062
וקנין מוריס יעקב 062794235
וקס מיכאלה משה 051055762
וקס יואלי מרדכי יואל  
וקסלר אברהם מנחם  
וקסלר אברהם אפרים  
וקסלר אלזה שלמה  
וקסלר בצלאל דב  
וקסלר זיוה אריה  
וקסלר פנחס חנוך  
וקסמן יעקב חיים  
וקסמן עליזה אליעזר  
וקסמן רחל שלמה  
וקסמן ריבה חיים 064344468
וקסר רבקה ברוך  
וקרמן אהרון שמעון 006256036
וקשטוק חנה יצחק 007868623
ורד אברהם בנימין 069147858
ורד מרדכי אריה  
ורד עליזה פאול 008435075
ורד הלפרין זהבה אברהם  
ורדה אליאס נתן 047513825
ורדי אברהם חיים 003466695
ורדי בלהה זליג  
ורדי בתיה יעקב 030234058
ורדי דב דוד  
ורדי זאב אברהם 001691773
ורדי יהודה אברהם  
ורדי ישראל שמואל  
ורדי לאה יוסף  
ורדי נחמה ישראל  
ורדי סוניה פיליפ 006960710
ורדי פנינה מיכאל 007798978
ורדי רחל בנימין 010968287
ורדי רנה קלמן 010690592
ורדי שמואל ישראל  
ורדיאל חנה דוד אליה 001272020
ורדיגר נחמה שמעון 003611068
ורדימון טרופ צפורה מנדל  
ורדינה אריקה משה  
ורדני יוסף אברהם  
ורהפטיק יצחק מרדכי  
ורובלסקי נירה יעקב  
ורור האלה חבוב 021295167
ורור נגיה תופיק 020553772
ורור סהאם סלים 020279600
ורזבלובקי דינה אהרון דו  
ורטהיים נח    
ורטהיים עמירם נחמיה 030592406
ורטהיימר דבורה משה  
ורטהיימר מרים פרץ  
ורטהים שושנה   003164449
ורטלסקי אריה יוסף  
ורטמן שלמה אברהם  
ורמברנד מרים נתן  
ורמוס דניאל שלום  
ורמל נחום יהושע  
ורמן רות יצחק  
ורמן פניני בתיה פסח  
ורנבוד חנה יצחק  
ורנר יזהר אלפרד  
ורסנו מתילדה שאול  
ורצברג מרים אויגן 004257051
ורצברגר דבורה דוד  
ורצברגר טובה אברהם 001872837
ורצמן שרה מתתיהו 004529913
ורצקי דוד מאיר  
ורצקי יהודית הרמן  
ורקל רות יוסף  
ורשבסקי אליהו פרץ  
ורשבסקי אריה צבי  
ורשבסקי רפאל אלעזר  
ושדי שלום זכריה  
ושדי שמחה שלום  
ותד חוסני עבד אלפת 052401965
ותד מוחמד מוסטפא  
ותד עבדאלחים    
ותקין מרים צבי  
זאב יוסף    
זאבי גלילה יעקב  
זאבי עמי אברהם 009663998
זאדה אורה חיים 054239801
זאדה יוסף עזרא  
זאהר מזיד סאמי 020101242
זאהר סומייה עלי  
זאק שמעון אברהם  
זארובי חרבייה סלים  
זבדי יעקב יואל  
זבדי רות מקס  
זבהה קיסאי    
זבודניק בתיה חיים  
זבודנק רודבס צפורה יעקב  
זבוטינסקי משה מרדכי  
זבולון אסתר   006008080
זבולון חיים מנשה  
זבולון יאיר יצחק 042876391
זבורוג שרה יעקב 004607156
זבזברי שרה משה 026922658
זבידאח פאוזי מחמד 050555358
זבידאת סלימאן עלי 050789692
זביצקי תמר משה 000623371
זבלודובסב רחבעם יצחק  
זברה אריה שלום 014551089
זברה דבורה מנדל 014551113
זברה סימן לב 014551105
זברו מרגלית יוסף  
זברק יוסף אריה 008573917
זגורי יוסף חנניה  
זגורי מזל מסעוד 068690064
זגורי ניקול עיוש 009938812
זגלבוים מרים אברהם  
זגלמן חנה מתתיהו 001343516
זגר מרים משה  
זדרי נתן שמעון  
זהבי דב נחום  
זהבי הרצליה ברוך  
זהבי חנה ישעיהו  
זהבי טובה אביגדור  
זהבי יוסף יצחק צבי  
זהבי מאיר יוסף  
זהבי משה דניאל 003661386
זהבי נירה שמעון 009891987
זהבי צבי אברהם  
זהבי צילה צבי 005781794
זהבי רות אברהם 000030593
זהבי שושנה יעקב 005364179
זהבי שרה אליעזר  
זהבי שרה לוי 000847046
זהר דליה חיים 004347092
זהר הדסה ירחמיאל  
זהר יהושע עזריאל  
זהר יוכבד יהודה  
זהר מאירה ברוך 007452865
זהר נעמי יצחק  
זהר סידה אריה  
זהר סטרמין יהודית חיים  
זהראן האני נסרי  
זהראן מוסא עיסא  
זהרוני מנחם ישראל  
זהרי חיים זאב  
זהרן זרק יוסף 020399697
זובידאת מחמוד קאסם 052384153
זובקוב סמיון זנביל 014795231
זודני אמנון סעדיה  
זודקביץ אסתר    
זוהד שביטה אברהים ע עבדל חפי  
זוהר אליהו חנניה 014201073
זוהר חנה אהרון 001642651
זוהר מזל משה 064618499
זוהר משה ישראל  
זוהר מזרחי אורה אפרים  
זוונובר יצחק ישראל  
זוונוובר הדסה לוי  
זוטא פנריס אהרון  
זוטרא שמואל משה יוסף  
זוילי מלכה חיים זל 005049028
זוכמן נאה הדסה מאיר  
זוכר יצחק אברהם 043514744
זוכר פנינה אשר 000554592
זולברג חיה משה 009074527
זולטה קופלוב הדסה משה  
זוליר אליעזר ירוחם  
זוליר יואלי פישל יואל  
זולר אני    
זולר זיוה מרדכי 009616657
זומבל יעקב ליאון 041560632
זומר זהבה זלמן 002433605
זומר חנה שלמה  
זומר מיה דוד  
זון נפתלי רפאל אבר  
זוננשטיין לאה אליהו  
זונשטיין מלכה מרדכי 009803008
זונשיין איטה יעקב  
זוסמן אסתר משה  
זוסמן יהודית יוסף 000388348
זוסמן יעקב דוד  
זוסמן יעקב דוד  
זוסמן מירה נתן 003393162
זוסמן עדינה יצחק 030518351
זוסמן שושנה אלפרד  
זועבי אמנה עבייד 035150010
זועבי בורהן עבדאל רא 050272822
זועבי הניה חוסיין 020231312
זועבי חזק עבד אל ר 020229068
זועבי חסן כאמל 000644708
זועבי טהא מחמד 052383429
זועבי מודיאה גאלב 020808770
זועבי סאהם אברהים 020238317
זועבי סועאד חסיין 020231288
זועבי סעאד סאלח 035143684
זועבי עאישה חוסיין 020231296
זועבי עבדאל פת סלמן 035152255
זועבי עדנאן פדל 050830637
זועבי פדיל עבד אל ס  
זועבי פריאל מוחמד 052362860
זועבי ראיפה עבדאלקדר 020641825
זועבי רחאב עבד אל ר 020998845
זוקין שניינדל זאב 016577173
זוקפול טובה שלמה 005867064
זורדה שמואל יוסף  
זורקוב ליאונרד שמואל  
זזובסקי אסתר יעקב  
זזניק שרה אברהם  
זחאלקה האשאם פהד 052400298
זחאלקה מחמד חיידר  
זחאלקה מחמד עבד אל ר  
זחאלקה מחמד סעד  
זחאלקה סלמן ראשד  
זחאלקה עבדאלה פ חידר 050873223
זחלקה עטיה חידר 021423454
זטלני רות שמחה 008136046
זיבאק אמין בשארה  
זיבאק עוטף הנא  
זיברג רבקה דוד 003688736
זיגדון שושנה נאגי 048260954
זיגל יהודית אברהם 007040538
זיגל מירון אילנה נפתלי  
זיגמונטוביץ צבי אריה  
זיגמן צפורה אברהם  
זיגנר רות מרדכי  
זיגרט הלינה יצחק 030217426
זידאן בוחינה סלימן 003531845
זידאן מוהיב נגיב  
זידאן מחמד אחמד  
זידאן עבדאל מוסטפא 035583400
זידאן פטמה מחמד  
זידאן פייסל אחמד 035345982
זידאן פרג אללה מחמד  
זידיאן אברהים סעיד 002099935
זידמן עדינה יחיאל  
זידמן גרוס חיה מאיר 000775361
זידנפלד קלרה ליפה  
זידנר גבריאלה אברהם  
זיו אסתר הרש 064575798
זיו דבורה יוסף 010176154
זיו דפנה יוסף 001394048
זיו יהודה בין ציון  
זיו יעקב    
זיו נורית אדולף 067125179
זיו ניצה אלחנן 005399415
זיו רוחמה משה  
זיו אב חיה יעקב 007005770
זיו זוסמן הדסה דניאל 009229493
זיוי פנינה מיכאל 004762480
זיוידה נחמן יהודה 042189993
זיונצבובסע מלכה ישראל  
זיחן אלי חי 042463059
זיטמן פנינה חיים  
זייד בוריס אריה 014877724
זייד סבינה יעקב  
זיידה צבי זאב  
זיידל נחום ליב 014560999
זיידל שרה בןציון  
זיידליב חנה יהודה  
זיידמן אלישבע גרשון  
זיידמן טובה צבי 044586956
זיידמן יעקב לוי  
זיידמן מלכה שלמה 010600336
זיידנברג דוד יהודה  
זיידנקינד יפה יעקב  
זיילר משה מרדכי  
זייף עזררי שמואל  
זייפמן קלמן שמע בערל  
זייק יבגניה מרדכי 014627061
זיכרי עמרם יעקב  
זיכרמן איריס ברוך 046165742
זילביגר יהודית    
זילבידן יצחק ישראל 001525294
זילבר אהרון יוסף  
זילבר בתיה אריה  
זילבר דוד נפתלי  
זילבר טוני ברנהרד  
זילבר צפורה עזרא  
זילבר שמואל גרשון  
זילבר בלום תמר יצחק דוד  
זילבר קורנגו אלה ברוש  
זילברבאום רחל יהושע  
זילברבלט פנחס יוסף  
זילברברג נחום מנדל  
זילברברג נילי דוד  
זילברברג עדינה יוסף  
זילברברג עליזה יוסף 003729563
זילברג איתן משה 007722259
זילברג ברוריה אברהם  
זילברג יערה בן ציון 000509653
זילברדן יונה משה 030210025
זילברמן אורית אבשלום 051050854
זילברמן אריה טוביה  
זילברמן דוד זאב 005997051
זילברמן חיים שמואל 000364893
זילברמן חנה אלכסנדר 000012484
זילברמן חנוך זאב  
זילברמן יהודית לסלי 064738487
זילברמן נחמיה יוסף 004617973
זילברמן נפתלי יעקב 007818511
זילברמן עדה ראובן  
זילברמן פנינה נתן 005143318
זילברמן צביה משה 003086907
זילברמן רבקה משה  
זילברמן דכטר אידה יוסף  
זילברשטיין אהובה חיים  
זילברשטיין בנימין מנדל  
זילברשטיין גילה שמעון  
זילברשטיין דוד יוסף  
זילברשטיין יהודית ישראל  
זילברשטיין מיכאל כורוס 016601437
זילברשטיין מרדכי    
זילברשטיין מרים דוד  
זילברשטיין שאול הרמן  
זילברשטין איבון נפתלי  
זילברשטין מיכאל אברהם  
זילברשטין מיכה יעקב 009513565
זילברשטין נפתלי אהרן  
זילברשטרום אליהו בנימן 006752729
זילמן דיטנפל אהובה דוד 001708106
זילניסקי יעקב יוסף 064328420
זילקוביץ גילה שמואל 009963679
זימיאן ינינה הירונים  
זין אסתר עמיר 060112943
זינגבוים אליעזר שלמה 004039244
זינגבוים דליה מנחם 000284554
זינגר יהודית דודצבי  
זינגר יעל צמח 062967260
זינגר מרדכי צבי  
זינגר נורית ברוך 007811565
זינגר עליזה מאיר  
זינגר פנינה יעקב  
זינגר רחל יעקב  
זינגר שלמה אייזיק  
זינגרביץ בוריס דוד 001635010
זינגרמן אשכנ דליה אלימלך  
זינדלר אבן ב צבי קלמן  
זיני יהונתן עמרם  
זיני שמואל אברהם  
זיסהולץ לאה חיים שלו  
זיסלה הני דב  
זיסלין נפתלי דוד  
זיסלמן יונה אליהו  
זיסמן אילנה אברהם 014703516
זיסמן מרים זיגו 000194712
זיסמן רחל משה 044305530
זיסקינד לאה יעקב  
זיסרמן לאה יוסף 008624553
זיסרמן מנחם אלי אברהם צב  
זיעבי נהד חסן 059090365
זיציק דוד צבי בנימ  
זיק אל אורה דב 005806963
זית שמעון דוד  
זיתון אברהים מוכדא 020616967
זכאי יואל ניסן  
זכאי נעמה דן 009647629
זכאי שולמית אברהם 009755331
זכאית דינה ניסן  
זכס יוחנה יחזקאל  
זכריה יעקב יוסף 043289917
זכריה יפת שלום 005680301
זכריה מנשה יחיא 041361320
זכריהו נעמה חזקיה 068661487
זלאיט נסים שמעון  
זלבנסקי שולמית הרצל  
זלבסקי אלי אלבר 000386359
זלברג איתן אוטו  
זלברשטיין אולגה מרדכי  
זלדמן רבקה גרשון  
זלדס אורה נתן  
זלוטיניצקי לאה שלמה 003059391
זלוטניק אפרים יצחק  
זלוטניק שפרה יעקב  
זלוטק יהודית יאן 012158374
זלזניאק אהוב יוסף 009086851
זלזניק בת שבע שלמה  
זלטנר גבריאל יעקב 002985737
זליבנסקי וול נעמי עזריאל  
זליגר מנחם מקס  
זליכה בלה יחזקאל 046658845
זליצקי חנה יעקב  
זליקוביץ שרה זלמן 003543030
זלכה כרימה יעקב  
זלמן שלו מרדכי נחום  
זלמנוביץ בלה אברהם 068784800
זלמנוביץ בלה    
זלמנוביץ דב מרדכי  
זלמנוביץ נורית יגאל 045994258
זלמנוביץ רחל בנימין  
זלמנסון יצחק אברהם  
זלנסקי דיצה דב 030096770
זלנפורינד בלהה יצחק  
זלנפרוינד רנה נחמן  
זלצברג קלריסה זליג  
זלצברגר אמריך אברהם 013323589
זלצין בנציון משה  
זלצין יצחק יוסף  
זלצמן אברהם שלמה  
זלצמן חיה אברהם  
זלצמן לאה חיים  
זלצמן מרים שמואל  
זלצמן צפרא אברהם  
זלצמן שושנה ברוך  
זלצמן שרה עוזר 004389433
זלצמן תאודור יעקב  
זלצר אילה אריה 003251063
זלצר דב אפרים 067434126
זלצר עודד אהרון 002732386
זלצר פאני דוד 079265443
זלקוביץ צפורה יוסף  
זלר אסתר נתן 069894509
זמורה ישראל אהרון  
זמוש אקרט יהודית יצחק  
זמיחובסקי אסתר אריה  
זמיר אורי בצלאל  
זמיר בלהה יוסף  
זמיר דניאל אהרון 067553156
זמיר זליג נתן  
זמיר חסיה מנחם 009925371
זמיר לאה אברהם  
זמיר לאה מרדכי 052238466
זמיר נורית לדביג  
זמיר רות יואל  
זמיר שאול יעקב זל 073835936
זמיר שלום יצחק  
זמיר ראובני רבקה אברהם  
זמירה אילה נפתלי 000725101
זמירה חוה אוסקר  
זמירה צלה אהרון 003411238
זמירי מלכה צבי 006385991
זמירסקי ורדית יעקב 004167946
זמיש נחמה אליהו 009208687
זמל אביגיל זוסיה  
זמל טובה חנן  
זמל רוחמה זוסיה  
זמרה יהושע יעקב  
זמרי אוריאל מנדל  
זמרן אתי פנחס  
זמרן דוד פנחס  
זמרן פנחס יעקב  
זמרן תלמה ישראל 003916699
זנג מרים ישראל 064090053
זנגר רפאל יונס  
זנד מרים זליג  
זנדבנק אמיתי יצחק 006860324
זנדמן זאב משה  
זנדמן פנינה מיכאל  
זנה אסנת עזיזי 065478356
זנזורי נירה ששון 070753488
זנזורי שאול ראובין 042094946
זנתי קטלן גאולה יוסף  
זסלבסקי יאן גריגורי 016762916
זעירא אשר מרדכי  
זעירא דרורה מרדכי 001678911
זעירא מרים יהודה  
זעירא רות יעקב  
זעירא שושנה נחום  
זעירא שלמה חיים  
זעפרני נסר    
זערובה זאוב נמר 050995620
זערור נעים   047678115
זפירא יונה אריה 002178937
זפרן יקירס בלהה בן ציון  
זפרני אורה יעקב  
זפרני דליה יוסף 002709145
זפרני מלכה מורד 051683035
זץ זוהר שלמה יצחק  
זק אורה מאיר 009773532
זק דני חיים 009779240
זק פולה שרגא  
זק צביה מאיר  
זק רות שמעון  
זק תלמה יונתן  
זק חיים אהובה יעקב  
זק פדן גיטה אהרון  
זקבק אליעזר ברוך  
זקבק טובה רפאל 003809589
זקלד מלכה פסח 001371442
זקליס אביגדור חיים  
זקליס אלישבע אבי  
זקן יפה שבתאי 070937560
זקס אביבה אליעזר  
זקס אברהם יצחק 010158764
זקס יחזקאל אברהם  
זקס מיכאל יואל 069644797
זקס עפרה    
זקס צפורה אליעזר  
זקס רנה אליעזר  
זקרי רפאל יעקב  
זר לאה בנימין  
זר אביב זרבי מיכאל פנחס  
זר טוב עמי מאיר  
זר כבוד מרדכי אברהם צב  
זראל צדוק עזרא 044904134
זרביב דניאל סימון 067809558
זרביב מישאל שמואל 078620010
זרביב נילי יעקב 004471165
זרביב תקוה מרדכי  
זרדינובסקי פנינה חנניה  
זרובבל מאיה יעקב  
זרוק פיסל בדיע 021098454
זרוק רחמים נסים  
זרוק רפאל יוסף  
זרחי צלה נחמן  
זרחיה יהודה אהרון  
זרייק כאמלה גנטיס  
זריני יאיר   012501268
זרינסקי רחל ראובן 007482367
זריצקי בצלאל משה  
זריצקי רחל    
זרמטי גורדון יפה אריה  
זרצקי כרמלה שמעון  
זרריס מרים שמואל 063151831
חאג אנואר הואש 052511326
חאג סמירה חביב  
חאג יחיא יוסף מחמוד 005427919
חאדן סעאד רפיק 000065185
חאזי תמר שלום  
חאזן פרידה נעמאן 021257878
חאיה יאסר מוחמד 051070076
חאייק אדוארר יעקב  
חאשי יוסף מנואל 080424278
חבאזי אחמד מחמד 000033340
חבבו שלום פליקס  
חבה שולמית גורגי 041992587
חבוב יפה שלום 074403163
חבובא לוסי יעקב  
חבולי שרה אברהם 003331147
חבורושדיאן אלפרד יעקב 016598617
חבושי רחל יוסף  
חביב נאפז לוטוף  
חביב סוזי נסים  
חביב סלמה נגיב  
חביב אללה גמיל חוסין 050979533
חביב אללה וליד רגא 051061562
חביב אללה מחמד תופיק 020127866
חביב ליברזין שרה זאב 518539358
חביבא אליהו נחתאל  
חביבאללה מוסטפא מוחמד  
חביבאללה נאסר נימר 020780888
חביבי אסמא רשיד  
חביבי חכם יוסף  
חבייב עבד לטיק מוחמד  
חבס ברכה ישראל  
חבס עזרא דוד  
חבצלאט מאיר זושיא  
חבצלת זאב מנחם  
חבר גילה שלמה  
חברון יחיאל סעדיה 000263574
חברוני אמציה    
חברוני יחיאל יוסף 041625252
חג' יחיא פריאל עבד 051182806
חג יחיא חוסני מוחמד 051079010
חג יחיא מחמוד עלי 035091248
חג יחיא פרידה מחמוד 050646652
חגאג גאזי מוסטפא 050433481
חגאג הקטור חי יוסף  
חגאזי איסמה גמל 080619331
חגאזי אמנה מחמוד 035256601
חגאזי מחמוד סאלח 052426665
חגאזי פהימה חוסין 005079678
חגאי אסתר נתן 000991679
חגבי אברהם ישראל 003749421
חגבי מרים אליהו 030341887
חגי אוה יהודה  
חגי יעקב חיים  
חגי יחיא פריה מחמד 035094598
חגיראת מאגד חסון 020120721
חגנ יחיא יוסף    
חד פינקורן שושנה עמנואל  
חדאד אליאס עווד  
חדאד אנטיאן אמיל 052421005
חדאד בדיע סלים  
חדאד האד אליאס 035328947
חדאד זיאד חנא 020932216
חדאד יוסף אליאס 020935631
חדאד ינודא אסבר  
חדאד כליל גירייס  
חדאד לוריס פאיז  
חדאד לילא עבד אללה 052435013
חדאד נאדיא אסבר  
חדאד נאדיה איוב 051101285
חדאד נביל אמין 050477199
חדאד פדול אברהם  
חדד אברהם שמעון  
חדד אשר פרגון  
חדד גד אסף 068375138
חדד דינה חיוטה 063607337
חדד דניאל יוסף 005005582
חדד חביבה יעקב 060721867
חדד חנה ויקטור 063393334
חדד יוסף רפאל 065330797
חדד יצחק אברהם  
חדד מלכה ישראל 000537696
חדד נאגי דוד  
חדד נסים חי  
חדד סעדיה שלום 041586256
חדד עזרא משה 069964856
חדד עטרה מרטון 026756445
חדד רבקה   041093329
חדד שולה אליהו  
חדד שושנה חואטו 068375146
חדד שלום מסעוד  
חדד שמעון שלמה 063457303
חדד      
חדד ברזלי דוד נסים  
חדי צדקיהו שלמה  
חדר אחמד חדר  
חדש דוד בנציון  
חובב אביבה ברוך 003344843
חובב ימימה ישראל  
חובב ישראל מאיר  
חובב משה חיים  
חובובסקי גניה   001866649
חובייבה אביבה אפרים 005781851
חוברה אפרת יוסף 005315072
חוברה יחיאל חיים 041486044
חוברה מרדכי דוד 000650556
חוברה נצחיה שלמה  
חוברס עין יה אפרים  
חוג רחמים משה  
חוגה יעקב   000258145
חוגראת עלי חסין 050460534
חודין אברהם שלום 001587351
חוזרי שרה אברהם 004214946
חוטר רוני אפרים 005216098
חוי שמעון משה 000262998
חוין נסיה ליפא  
חולבו יונה אלברט 001761857
חולדאי יעל שרגה 008202905
חולדאי עוזר שמואל צב  
חולצי יצחק מאיר 070859848
חולתא יצחק ברנד 003974953
חומא סמירה נאיף  
חומה אליהו יוסף  
חומה זהבה פנחס 000594887
חומה נתן יצחק  
חומון יונה אריה 043730928
חומט דור אריה 005929096
חומסקי דב יוסף  
חומסקי יעקב גבריאל  
חומסקי מוניקה שמואל 065836546
חומסקי מרים יהודה 003688306
חומסקי צפורה שלמה  
חוסיין לפיק    
חוסין אלהם יוסף 080291909
חוסין מחמד נגיב 050797562
חוסין פואז חסן  
חופי מרגלית אורה משה  
חוקין חוה גרשון  
חוקין צפורה יעקב  
חורב מזל יהודה 050367838
חורב שולמית דב פרלמו  
חורב סוכוליצ נסיה שניאור 063894232
חורגין בוריס יעקב 065448151
חורגין יעקב שמואל  
חורגין בירמן שרה בוריס  
חורושצנסקי מרים שלום  
חורי אמיל בישרה 080091937
חורי גירייט סבע  
חורי הנאגריס    
חורי יעקב יחזקאל  
חורי יצחק שושן 060819711
חורי לילא גורג  
חורי נאד    
חורי נוואל סאמי  
חורי סלים גבריאל  
חורי תופיק נאגי 020901906
חורש דוד אליהו 000326496
חורש נורמה אדואר 051715258
חורש רות אהרון 001248939
חורשידי שלמה שלום 046773941
חותי חסן נימר  
חזאן מנורה חביב  
חזאן רמזי נמר 020883435
חזאן רפיק נגיב  
חזו מיכאל יעקב 069616969
חזוט דינה משה 063042543
חזוט יעקב יוסף 068290949
חזוט מאיר שלמה 067744037
חזון יעקב שלמה  
חזורי וירה אליאס  
חזות עמרם יוסף 065030793
חזות שמחה משה 010893584
חזות שמעון יוסף 068290972
חזז חוה ברנרד 026818872
חזיזא יוסף משה  
חזיזה שלמה דוד 062777347
חזן אסתר    
חזן אפרים סקירי 077129344
חזן אשר אליעזר 077399814
חזן חנה נחום 002627099
חזן יוסף אברהם 030667307
חזן יעקב ששון 041997743
חזן משה יוסף  
חזן משה חנניה 065068157
חזן עובדיה נסים  
חזן רחל יוסף  
חזן שולמית רחמים  
חזן שלמה אפרים 042020669
חזק חיים יעקב  
חזקיה מיכל חיים 005504592
חזקיהו אפרים סאלח  
חטב יעקב שמעון 050948165
חטב שרה חיים  
חטיב טלאל    
חטיב מחמוד סעיד 035249887
חטיב עבדול רח מחמד 035230291
חטיב צינוא מוחמד 080406135
חטיבה נירה משה 001307495
חטין וולפסון צפורה שמואל  
חטר אסתר יעקב 000415414
חיאדרה מחמד עלי 020209128
חיאט מולאדי    
חיבה יעקב יצחק  
חיבה ירדנה יחזקאל 003465150
חיבי שלום סימן טוב  
חיון אשר שאול 042075457
חיון יוסף שלום  
חיון נסים רחמים  
חיון שלמה דוד  
חיון שרה שלום 050024579
חיון אשר באר שבע    
חיות יעל יצחק 000465500
חיות לאה אברהם  
חיותמן טליה בן ציון 000165878
חיזה לאה רדא 030659288
חיטרון אריה יצחק  
חייא מאיר משה  
חייט שמחה שלמה  
חיים הלנה יעקב  
חיים טובה צבי  
חיים יהודה מאיר 067761940
חיים מרסל איזיק 065543498
חיים עמירה יואב 050912518
חיים צברי סלים 072825631
חיים רבקה דוד 068144229
חיים שושנה לאון 010648236
חיים דרורי רחל אברהם  
חיים נעסה חיים מנשה  
חיים עקרם חביבה יצחק  
חיימוביץ אסתר יוסף  
חיימוביץ גינה יצחק 069353241
חיימוביץ דינה יצחק  
חיימוביץ כוכבה דוד 051430718
חיימוביץ לאה    
חיימוביץ עמליה ישעוהו 052061959
חיימובסקי גריגורי שמואל 014593156
חייק אבנר עזרא  
חייק רחמים עזרא  
חייק גבאי עליזה גורגי  
חייקין מינה צדיק  
חייקין צפורה שמואל  
חייקין נתנאל רות שאול  
חייקין שפינר אורה חיים  
חילקוביץ אברהם יהודה  
חימי הדסה זכריה 005144340
חיניץ גדעון שמשון  
חיננזין רחל בצלאל 050311281
חיקין ישראל יואל  
חיר סאלח חיר 020840476
חירי יעקב יחזקאל  
חיררי אשר יוסף  
חכימי רבקה שלום  
חכימיאן מנשה רחמים  
חכימיאן משה רחמים  
חכם אליהו שלמה 042749416
חכם דוריס רפאל  
חכם משה יוסף 024093031
חכם עוזיאל אהרון 071664718
חכם עיראבי    
חכם שלום פנחס 043678820
חכמו יעקב ישראל דו  
חכמו פנחס מרדכי 065395329
חכמון ויקטור יוסף 042156539
חכמון פדהצור חיים  
חכמון שרה יהודה 062807219
חכמי מלכה יוסף 065395337
חלאו באסמה   080202807
חלאולה מלק יוסף 020298915
חלאילה גמיל חסן 020228003
חלאילה פיסל עוד 020973871
חלאילה פתחי מחמד 052446713
חלאילי חמד מוחמד  
חלאק חמיא רגא 020533410
חלבה שפרה יוסף 006288914
חלבי ויולט שאול  
חלבי מעין חמיד 020196549
חלבי רחל שאול  
חלבני ויקטור יצחק 041333063
חלויה מזל יוסף  
חלומה מחמד עלי 035193416
חלוסי מחמוד שחאדה 080319536
חליבה חסדה משה 062757752
חליבה שושנה ציון  
חליוה זהבה שלמה 005900493
חליחל גמאל סאלח  
חליחל וליד מחמוד 021369046
חליחל כחאל סאלח 021292545
חלילי גלוריה שלום 026218610
חלילי עזריהו משה 049677156
חלילי שושנה ברד 050961101
חלימי חיה יוסף  
חלמי רבקה גדליהו 050583178
חלמיש יערה מיכאל  
חלסצי לטיפה יעקב  
חלף אחמד עלי  
חלף חסן סאלח 020600896
חלפון אילנה ניסן 001144062
חלפון אשר יוסף  
חלפון חנה יוסף  
חלפון נעמי אלכסנדר  
חלפון קוגן חנה    
חלפי חיה נסים 046623138
חלפן חנה יעקב  
חמאד עבדללה חסון 050815182
חמאדי חמדאן מוחמד 080400666
חמאתי וליד אליאס 020808432
חמד מייסר מוסטפא  
חמדאן סלימאן מובדא  
חמדה מוניר שכיב 020876769
חמדי אהובה משה 048715445
חמדי יוסף לוי אהרן  
חמדי ציונה יחיאל 051110831
חמדן דיאב אברהים 035384999
חמדן נביל מוסטפה 052298395
חמו גדליה יהונתן 069534089
חמו מרים יעקב  
חמוד גאלד פרחאן 020118576
חמולבסקי הלה יהודה 005896584
חמונה הדסה זלמן  
חמזה דוד סלח 043653237
חמזה מוניר שכיר 020876769
חמזה עבד אל ל אמין  
חמזה ריאד מחמד 050157619
חמיד גמיל סלם  
חמיס גוליה פריד  
חמיס סאיב נעים 050821818
חמיס עפאף תופיק 002055127
חמלניצקי שמואל אברהם  
חמצני טובי שלומית יצחק  
חן אופירה דוד  
חן אילנה שלמה 009423252
חן אליהו משה 007435738
חן אסתר מאיר 008950032
חן גאולה צבי  
חן דניאל יצחק 061031050
חן זהבה מכאל 051952927
חן יוסף אברהם 042491506
חן יוספקה מרדכי 030243059
חן מיכאל ישראל  
חן מרים עזרא  
חן מרים סאגרון  
חן שרה ניסים 071541494
חן טוב יעקב יהושע  
חן ערמוני שולמית זכריה  
חן ציון פנינה שמריהו  
חנא אלהאם חביב 020059184
חנא כאמל ראגי  
חנא מרים כאמל  
חנא סוהילה נאסר  
חנא פוזי נאסר 020069670
חנא שכרי בדיה 000061051
חנא ריאד ריאד יוסף 020850640
חנוביץ אסתר אלימלך  
חנוביץ גרשון מנחם  
חנוך אסתר יצחק 006499438
חנוך לאה אברהם  
חנוך רות מאיר 007007735
חנוכה סימה הנרי 010920064
חנינאל פנחס   070825914
חנן שגיא      
חנני יוסף מנחם  
חנס נסר סלים 020285722
חנציון דבורה זאב  
חנציר אורנה אברהם 065894743
חסאן רסמיה עלי 052428950
חסאן שלום רחמים  
חסון אליעזר משה  
חסון אסתר אהרון 049278245
חסון אסתר אהרן 004927828
חסון אריה    
חסון חוה אליהו  
חסון חווה אברהם 003827359
חסון חיים ברוך  
חסון חיים נתן  
חסון יולנדה עמוס  
חסון יעקב שבתי 002838720
חסון לידיה מרדכי 000390765
חסיד לאה ישראל  
חסיד מוסיה מקס 007860414
חסיד צבי דוד  
חסיד תקוה יוסף 041909425
חסידה שאול מנחם  
חסידוב עמנואל יחזקאל 002316032
חסין אחמד סאלח 020119418
חסין אחמד סאלח 200119410
חסין סאלח עבד אלקד  
חסין סוהילה מחמד קאס  
חסמן נילי דוד 005549001
חסמן וייס טובה אהרון  
חסן גמאל גמיל 020100863
חסן חיים    
חסן כליף יוסף עבד  
חסן סאלם מחמד 052495017
חסן עלי אחמד  
חסן וטורי שולמית ויקטור 007448210
חפץ חיה אריה  
חפץ מינה יעקב  
חפץ סלביה    
חפץ פנינה משה 000253138
חפץ צפורה יעקב  
חפץ צפורה דב 004235206
חפר שאול אליהו 000003863
חפשי אביבה דב  
חפת גלינה מנוס 014494751
חצרוני חיים חיים  
חצרוני ישראל מנחם 003780798
חקאק מירה יעקב 050832732
חרבון ישועה משה  
חרבי מץ    
חרג בתיה שלום  
חרדאן עבדאל לט סאלח  
חרובי איתמר נחמן  
חרובי מלכה חיים 003442191
חרובי מנחם אהרון  
חרובי רחל אריה  
חרובי שלמה חיים שלו  
חרובית יהודית    
חרוסט שושנה אליהו 064794860
חרותי עדנה זאב  
חרט עודד שלמה 007644461
חרי נגה שמחה 000489880
חריב עלי מחמד 020968053
חריף אלישבע פנחס 010530863
חריף יצחק חיים 030129688
חריר אילנה שלמה 004471645
חריש מרגלית יעקב  
חרלף עדי מרדכי  
חרלץ מרדכי יעקב  
חרמון משה רחמים  
חרמון נגה יהודה 005639026
חרמון שלום יצחק  
חרמוני יוסף אפרים 009331190
חרמוני רחל אפרים  
חרמוני רינה אהרון  
חרמוני נדל רנה יהודה  
חרמש יעל נסים 005519665
חרסונסקי מרים אליהו  
חרפל מיכל אשר 000931972
חרפק אילנה הל משה 002144434
חרפק בר ישראל  
חרקובסקי מרדכי    
חרר יעקב דוד  
חרש משה יצחק  
חרש שלמה אליהו 000391722
חשאי בלהה משה 007317043
חשאן אברהים אחמד 050263524
חשאן נעים סעיד 052434073
חשב רחמים ציון 009984683
חשבון יוסף מובארק 020633244
חשבון סמירה פדיל  
חשמן רות משה  
חשקלוביץ רחל אלי 026943282
חתוכה זכריה שלום 030453799
חתוקה סעדיה צדוק  
חתוקה ציון סעדיה  
חתי תקוה יצחק 073550253
חתס מירון נתן 071994172
טאבל אריה מאיר  
טאוב יוסף ישראל  
טאובה נפתלי שמעון  
טאובס יוסף שמואל 068813278
טאובר אליעזר יעקב  
טאובר שלנק פנינה זלמן  
טאום רחל יוסף-חים 006888127
טבול חנה רפאל  
טביב חנה יהושע  
טביבו אסתר יצחק 027004415
טביומי רות משה  
טביר יהודה    
טבע אסתר רפאל  
טבצניק אברהם צבי 003170594
טבצניק אסתר דב  
טבצניק מלכה אפרים 003773918
טבק דוד בנימין  
טבק יעל מאיר  
טבק מרדכי יצחק 009255688
טבק שפרה מנחם 030427793
טבקסבלט שלום אליהו  
טברסקי חנה יוסף  
טברסקי חנה שמעון  
טברסקי יהושע דוד  
טבת ציונה ראובן 008066938
טגנר רנה אברהם  
טהא חוסיין כדר 020453445
טהא סמירה עיד 020514832
טהורי בנציון ישראל  
טהורי חיה מרדכי 009398520
טהלר צבי אהרון זא  
טואטי אברהם מוריס 063747844
טואל ניההאן סימה 035232636
טוב חנה דב 001150374
טובול אליהו יעקב  
טובח דינה חיים  
טובי אברהם יוסף 042035527
טובי יוסף חיים 000586420
טובי יעקב יצחק 042506980
טובי יצחק יעקב  
טובי מזל יעקב 042222745
טובי נעמי יהודא 041509498
טובי צביה משה 071385769
טובי ציון שלום 007516495
טובי רחל אליעזר 050389733
טוביאנה קיזנ יהודית אברהם  
טוביה ציפורה יצחק 003931607
טוביה עובדיה מלכה מנחם  
טובל מיכאל אברהם 068965417
טובלי בוטבול דוד אהרון 067669689
טובק מוחסין    
טובר מרדכי    
טודר מאיר פנחס 000269092
טודרוס שושנה יהודה  
טוויג אמל סוסלו 014077200
טוויג רבקה יצחק  
טווינה חביבה רפאל  
טוחנר רבקה הרצל  
טוטח אברהם    
טוטח גאמל סלים 080107824
טוטלמן פרבר שרה אהרון  
טויטו מיכאל עמוס 064471063
טויטו מרסל יוסף 068144021
טויל כמאל סאלח 352358949
טוינה אברהם חיים  
טוינה נפתלי יחזקאל  
טוינר עליזה דוד 064028871
טויסטר לאה אלימלך  
טויק שבתאי נאגי 070330956
טויק תנעמי אורה שלום  
טוכהנדלר גניה מאיר 006888218
טוכמן זבולון יצחק  
טוכמן שרגא אריה  
טוכנר משולם אברהם  
טולדו אביבה חיים 070702956
טולידאנו מרדכי משה  
טולידנו נורית משה 044378446
טולמץ רחל בנימין  
טולצינסקי יהושע נתן  
טומין מרים עוזר 003340031
טומין ציונה משה 004102406
טוסון משה שלום  
טוסטר רבקה זאב  
טופולסקי דבורה שמואל  
טופר שלמה מנדל 041819442
טוקאיר משה יהושע  
טוקאיר שרה יהושוע 009821828
טוקאן אברהים גבור  
טוקאן גבור אברהם  
טוקאן וסים גבור 035484120
טוקאן עבד אריך 039534722
טוקוצקי חיים שלום  
טוקר מרינה אריה 016793077
טור כוכבא אליעזר ישעיה  
טורבן יצחק פישל  
טוריאל נינה רחמים  
טוריק חוה שמואל 069852879
טורנוי צבי אברהם 008407389
טורס צילה יעקב 065030496
טורץ רחל יצחק  
טורצקי אליעזר    
טורק יהודית לואיז 004692091
טורק מנחמה    
טורקל אליעזר אברהם 000227330
טורקל שולמית רפאל 000227348
טורקנובסקי מרגריטה צבי  
טורקניץ שרה צבי  
טושינסקי אברהם מרדכי  
טושמן יוסף משה  
טז משה אליהו  
טחאן ספא סעדוי 080548571
טחוריק שלם דבורה הרצל  
טחן אסתר יעקב  
טיאטחה חסן אסמעל 053876082
טיבי עאזי סלאמי 005064860
טיטוואלני אלישע יוסף  
טיטוואני אלישע יוסף 021706585
טיטלבאום יוסף גריגורי 014564496
טיטלבאום מרטה אליאס 013655873
טיטלבוים תמר אלכסנדר  
טייב אליהו שלום  
טייב אסתר יחיאל 026914168
טייב אסתר    
טייבר שרה מנחם 005576442
טייטל צבי יעקב  
טייטל קוכמן יהודית פריץ  
טייטלבוים דבורה משה 009942665
טייטלבוים רבקה ישראל  
טייטלבוים שלמה חיים  
טייטלמן חוה אבא  
טייטלמן רבקה משה  
טייטלר בתיה שרגא 006678536
טייכמן חנה יעקב  
טייף נחמה אברהם 009341413
טייר רבקה יצחק 004085577
טיירי צביה יוסף 003378544
טיכלר יפה וילהלם  
טילינגר דינה יהודה  
טיליס לאון הירש 014375174
טיליצני שושנה ציון 042857011
טילמן בלהה פפו 030350292
טילמן בתיה משה 004249934
טילמן טובה שמאול  
טילמן יונה יהושע  
טילס מאיר בנימין  
טילתמן בונה    
טימברב שרה יחזקאל  
טימר עדנה יוסף  
טינה נחמן דוד  
טינמן אילנה דב 007973464
טינקלשורץ פסח דוד  
טינר דינה עמנואל  
טיסלוביץ חנה אברהם  
טיפל יהודית דב 005791280
טיצקביץ שושנה אריה  
טיקוצונסקי לאה יהודה  
טיקוצינסע ניסן משה  
טיקוצקי אילנה ברוך 042510610
טירי נסים נסים  
טירקל אולגה אברהם  
טירקל אליעזר אברהם  
טירקל שולמית רפאל  
טירר יוכבד מנדל  
טישינסקי דבורה    
טישלר גאולה נחום  
טל אביבה צבי  
טל אברהם יוסף  
טל אהובה גדליה  
טל אילן מרדכי 009421835
טל אילנה אלכסנדר 005023312
טל חרמונה ראובן  
טל יהודה יוסף 004408555
טל יהודה יעקב 065062762
טל יונה לוי 008716391
טל יעקוב צבי 003103033
טל לאה בכור 004673745
טל מרים משה  
טל שושנה ישראל  
טל שמעון יעקב  
טל שרה    
טל מור יונה זכריה 010113348
טל שמוקלר פסיה אברהם  
טלדנו ברוך חביב 001800523
טליחמן טובה יעקב 009315706
טלינגטור חוה שלמה  
טליק שושנה    
טליתמן בינה אריה  
טליתמן רות אריאל 050434216
טלמון בת אל משה 002875094
טלמון יהודית מרכוס  
טלמון רחל    
טלמון רפאל שלמה 006450514
טלמון תמר יוסף 005979455
טלמון כהן מיכה אליהו  
טלמור אמיתי משה 006924336
טלמור אסתר ישראל 042934232
טלמור ברוניסלב צבי 042298273
טלמור לאה יהושע 009463555
טלמור שלום שמואל 000348896
טלמור שרון דרגוסלב 013387873
טלפלר שמואל יעקב 016685323
טלקר גורג שמואל 068963941
טלר ארנונה ישעיהו 004314746
טלר חסיה אפרים 005585914
טלר יטה שאול  
טלר יעקב בנימין  
טלר שבתי יצחק 007357056
טמיר ורדה   002469468
טמיר נח ישראל  
טמיר נילי חיים 000936427
טמיר סימה משה 065572828
טמיר צדוק דוד 073525941
טמיר צלה יעקב  
טמיר טפליצקי מיכל זלמן  
טמס זיידמן ניצה דוד  
טמקין מרדכי דב  
טנא דוד נתנאל  
טנא יחזקאל אלימלך  
טניס סלמא עבדאללה  
טנן רחל דוד  
טננבאום אדורדה יונה  
טננבאום מרים יהודה 010836914
טננבוים בנימין יוסף  
טננבוים מרדכי אברהם  
טננבוים נורית משה 002962934
טננבוים פנינה יעקב  
טננבוים צבי מיכאל  
טננהאוז מרדכי יעקב 069683845
טנצר יצחק לייב 014538128
טנקוס שגב רחל שלמה  
טסלר דליה יעקוב 012846994
טסלר רחל גדליהו 005928502
טסלר שמעיה שמואל 047069430
טעימוס חסין עלי 020121182
טפח נאוה שלמה 050302934
טפחי שושנה סעיר 042745935
טפיירו חיים שמואל 013070859
טפלר שמואל אפרים  
טפמן איבדניה פרידל 014112288
טפר חנה יהושע  
טפר סימה יוסף  
טפר רבקה    
טפר רחל נחום  
טפר פרמונט מרים נחום  
טפרברג גבריאלה שלום 050750330
טפרברג עדי יעקב 000990721
טצירני אברהם יצחק  
טקץ רינה נחום  
טראו זיסו מרדכי 069278356
טראוב ניצה אברהם 005069539
טרבולסי שושנה קופל 026817288
טרביה עאדל מחמוד 050157379
טרבלס עמוס יוסף 077160646
טרבלס רבקה כלפה 077101053
טרבלסי אורה משה 063543532
טרבלסי זימרה ניסן  
טרבלסי מרים מסעוד 000167254
טרבלסי משה מקוקס 069435162
טרגלי דניאלה    
טרגלי משה    
טרגן גבריאל יוסף 000073007
טרגני חנה חיים 003911369
טרוב לבנה שלמה  
טרובניק שמעון רפאל 067123810
טרודי נאיף יוסף טרודי  
טרוויס שרה חיים  
טרוינסקי אסתר זרח 003689676
טרוינר שרה אברהם  
טרופ שרה שמעון 006942940
טרופיאנסקי יוסף אריה  
טרופר ישראל שלומה  
טרופר מרדכי יעקב  
טרוצקי לאה שמואל  
טרטוב זיוה שלמה 006146914
טרטנר לאה יהודה  
טרטנר רבקה דוד 030185151
טרטנר שטינבר שרה נחמן  
טרטקובסקי חיה יוסף 042206961
טרטקובר אלכסנדרה עקיבא  
טריגאלו דניאלה משה 041335571
טריגודה סיטו יהודית יוסף  
טריגלו משה ברוך  
טרייסטר יהודה מיכאל 010369072
טרינר חנה ציון 045904513
טריסטר אברהם פסקל 069247286
טריף טריף נעים 020878716
טריף עבדללה סלים 020877973
טריפון גלילי רבקה יעקב  
טריפון קשטן צעירה יהודה  
טריקי איריס אריה 003635802
טרכטנברג זלמן אברהם 016629313
טרכטנברג שרה ישועה  
טרם חיים נסים 041994328
טרם שלום נסים 041994336
טרמה אברהם   126319904
טרמון אשר אהרון  
טרנר אריאלה    
טרס אסתר ברוך  
טרקטינסקי רות יצחק 009701913
טרקל עדה נורברט  
טררית פנינה רפאל 042717561
טש אליעזר יצחק צבי  
טשאפ נעמי חיים 005947247
טשכנזי מרקו יצחק 065139487
יאגר ארמנד זאב  
יאור אליאס אמון 020406138
יאורוף ראובן אליהו 000622175
יאיר יצחק אברהם  
יאיר שטרן חנה זאב  
יאסוביץ צילה שמואל 016630444
יאסין חסין תופיק  
יאסין לאה נחום לינ  
יאסין עבד אללה אחמד 035193531
יבור רחל צבי 003014453
יבין אסתר ישראל 026684548
יבין שושנה דוד  
יבלונוביץ יהודית שמריהו  
יבלונסיק פנינה יהודה  
יבלונציק אהובה אליהו 010127546
יבנאי מאיר שלמה  
יבנאלי ברטל רחל מנחם 009584764
יבנה חנה אריה 007590359
יגאל גלילה מרדכי  
יגולניצר פונה אריה  
יגור פנינה אריה 075491738
יגיל עדנה גורג 038330718
יגר גרשון יצחק  
יגר דוד זאב  
יגר הרצלינה שלמה 004475539
יגר זליג משה  
יגר יהודית פרדוננד 026820175
יגר יעקב יצחק  
יגר מלכה אליעזר  
יגר מחלוף אוריה ששון  
ידוב יוסף משה  
ידיד יקרה סלום 051519858
ידיד מרים דוד 000287664
ידידיה אבא יעקב  
ידידיה יהודית ראובן  
ידידיה יהודית יהושע  
ידידיה יואש ברטלן  
ידידיה רחמים אברהם  
ידידיה שושנה מרדכי 000139683
ידידיה שרה זאב יהוד  
ידלין חיים יהושע  
ידלין נפתלי חיים  
ידלין צבורה ברנרדו 012730537
ידלין שרה יוסף 007509813
יהב אליהו בנימין 030581086
יהב גילה יצחק 006518906
יהב חיים משה 051317576
יהב יפה מרדכי 051317618
יהב צדוק יפת 003332459
יהודאי משה שמואל  
יהודאי עדה אברהם 003019841
יהודאי עטרה    
יהודאי קלרה אהרון  
יהודאי שרה יעקב 008382855
יהודה אברהם אריה  
יהודה בנציון צבי  
יהודה יהודית אריה 007372741
יהודה יוסף נאגי  
יהודה יוסף    
יהודה נעמי נפתאלי 000511618
יהודה שאול    
יהודוב אסתר שלמה  
יהודית ציונה חיים ז"ל 031690688
יהודית שמבן יהודית אברהם  
יהושע אבנר שלום 000257386
יהושע זלפה מנדל  
יהושע רפאל עבדאל עז  
יהושע שלמה יוסף 042022442
יהושע שרה יחיא 052088572
יהושע מאירי יחזקאל מנשה  
יהל עלמה משה 003915816
יהל שטרנגלנץ יחיאל שמעון  
יהלום אילנה יוסף 003107752
יהלום חוה חיים  
יהלום יצחק זאב 000918003
יהלום מרדכי נחום  
יהלום צבי מרדכי 003501772
יהלום רבקה מנחם 005081237
יהלום רות הלל  
יהלום שלומית משה 008997413
יהלום שרה לוי 041577693
יהלומי דבורה משה 005233747
יהלומי יונה יצחק  
יהלומי רות ארנסט 030112551
יהלם לאה ברוך  
יואל אסתר חיים  
יואל לאה אליהו  
יואלי דוד יואל  
יואלי חנה דוד  
יואלי צפורה זלמן  
יובל אביגיל ישעיה 000571497
יובל חנה אברהם 010738649
יובל ידידיה שלום 065341042
יובל מרגלית יעקב 006093488
יובלי יועלה שלמה  
יוגב אביבה יוסף 001728245
יוגב אורה יהושע 003981743
יוגב אורה יהושע 003981743
יוגב רחל משה 050196500
יודא ישראל יעקב  
יודוביץ בלהה יעקב  
יודוביץ יוסף נחום 002031656
יודוביץ אהרו שרה יעקב  
יודלביץ מרים אליהו  
יודלביץ ציונה צבי  
יודנברג חוה משה  
יודסין דבורה חנוך  
יודקובסקי אילה שמעון  
יודקיס רות פנחס  
יוהנס אירנה יוסף 003007101
יוז אילנה יוסף  
יוזביץ חסידה שלום  
יוזוק אברהם יהושע 002908531
יוזי שרה אברהם 004214946
יוזק ורדית נסים 026966978
יוחנה עמליה רפאל  
יוחננוף יוסף בנימין  
יוחנני משה זאב  
יוטקו יהודית שמעון 002354033
יוטקובסקי ישראל אליעזר  
יוכט חוה אריה  
יוכלמן אורה נחום 064828601
יולזרי רז בתיה יום טוב 010740223
יום טוב אילה    
יום טוב אסתר מרדכי 050369123
יום טוב ניסים בנאיהו 014886634
יום טוב שלמה יוסף  
יומטוב דוד אברהם  
יון מרים משה  
יונאה חוה יורם 001669191
יונאו סופילה מוניק 020304333
יונג אביבה משה  
יונג בתיה איזיק 042520247
יונג ורדה    
יונג מרים יוסף  
יונגמן יהודה נתן  
יונגרייז יהודית אברהם 037712031
יונגרמן אשר שמואל  
יונגרמן משה יצחק  
יונגרמן פנחס אשר זליג  
יונגרמן רבקה אהרון 007292717
יונגרמן בוזג אשעבה אשר  
יונה יעקב יהודה  
יונה מרים אהרון  
יונה פרץ משה  
יונה רבקה ברוך 042904391
יונה רחל עזרא 009611997
יונה שלום משה  
יונטוב כרמית מאיר 051105252
יוני גבריאל יצחק 008901944
יוניס זיאד גמיל 002144392
יוניס יצחק יחיאל  
יוניס מוחמד מחמוד 021450457
יוניס מוחמד אברהים 021457023
יונס אליהו נחום  
יונס אנתסאר מחמד 035622869
יונס מוחמד אחמד 021429097
יונס מחמוד מוחמד  
יונס מחמוד עבדול 000145185
יונס מחמוד עבד אלטי 051052991
יונס נאדיה עבדאל 050878412
יונס נאדיה עבדאל 050878412
יונס נואל אברהים 051025088
יונס סימה אליעזר  
יונס עאהד רפקי 021457080
יונס עבד אל מ אחמד 050412600
יונס עבדלה מחמד  
יונס פאטמה פאיז 021457916
יונס פדיה מחמוד 035344456
יונס תופיק דאוד תופק 021441308
יונסקו באטריס בוקליזי 012407748
יונע רות ניסים 031653215
יונתן לוטי יעקב 002706364
יוסטר ראובן לאו 065830325
יוסיפון דב צבי  
יוסיפוף הדסה    
יוסיפן מרדכי שמואל 000065441
יוסלביץ אבנר יצחק  
יוסמן יעל נפתלי  
יוסף אברהים קאסם 020030946
יוסף אהרון אליהו 030502694
יוסף אוסימה עלי 052047354
יוסף אלכסנדר הרי 067409201
יוסף אסתר מנרור  
יוסף זהבה חביב 050828912
יוסף חוה סגיר 042717678
יוסף חיה זאב  
יוסף חנה    
יוסף חסן סלאמה  
יוסף יוסף יעקב  
יוסף כרמלה שאול  
יוסף מחמד יוסף 050105873
יוסף סגולה דוד 065334161
יוסף עובד ואגי 048245559
יוסף עפאף עזוז 050797851
יוסף עפאץ עזיז 050797851
יוסף פרידה פנחס 010192250
יוסף צבי יוסף 028757631
יוסף רחל אברהם 009300609
יוסף רחל יוסף 042194506
יוסף חזא חיה    
יוסף שלזינגר שולמית מנשה  
יוספה בלה    
יוספוב רבקה יעקב 010493773
יוספוביץ נעמי יהושע 006706451
יוספוביץ שמואל שמעון  
יוספוף אורה אברך 051388544
יוסקוביץ דרורית אברהם 065080897
יופה ליאנה תימן 014141410
יופה שמעון שלמה  
יופל ברוך שלום  
יופרדס      
יוראל נצר רויט יהושע  
יורדן תירוש קרין מרקו 068463629
יוריה אפרים אהרן 004232823
יורים אוטו אמיל  
יורמן יפה יצחק 003911898
יורס נחמה מאיר  
יושע שרה טודרוס  
יושפה בלה    
יושפה כלנה    
יזרסקי פרידה ירחמיאל 016390452
יזרעאלי אלדמע נחמן  
יזרעאלי יוסף שמואל  
יזרעאלי תמר נחמן  
יזרעאלי תקוה שמואל  
יחד עבד אלקד אחמד  
יחזקאל ברטה שאול  
יחזקאל חנה רחמים 051359610
יחזקאל יהודית שמעון 005929724
יחזקאל נעמה יאיר  
יחזקאל שולמית ראובן 008652000
יחזקאל כליף תקוה שאול  
יחזקאלי אילנה שמעון 006317382
יחזקאלי אשר יצחק 008099038
יחזקאלי משה צלח  
יחיא אחמד אברהים 021433727
יחיא השאם יוסף 050873058
יחיא ויקטוריה עובדיב  
יחיא נשאת יוסף 035222512
יחיא עאדל זידאן  
יחיא רפיק מוחאמד 005091244
יחיאל יונה יעקב 042422774
יחיאלי אברהם    
יחיאלי אהרונ חיים זכריה  
יכון אליעזר דב 009650243
יכין דליה שלמה 001064633
יכין נתן אליעזר 010862621
יכנאי גלילה יעקב מאי  
יכסמן סלפטר לביאה לי אברהם  
ילוב צירינסק זיני זאב  
ילון חנוך אברהם  
ילין אורה יצחק  
ילין דב יצחק  
ילין זלמן יצחק יעק  
ילין יחיאלה אברהם  
ילין ימימה עמיאל  
ילין נילי שלמה 007673106
ילין עזי אליעזר  
ילין שרה ירחמיאל  
ילין שרה אליעזר  
ים שחור זיוה אברהם  
ימיו גולית עזרא  
ימין דורי ברנאני 003380912
ימיני דליה ישראל  
ימיני חנה בנימין  
ימיני יהושע ישראל  
ימיני כרמלה בנימין  
ימיני מרים דוד 003289592
ימיני נסים יחיא 000597526
ימיני צביה חיים  
ימיני תחיה בנימין  
ימפולסקי רחל לייבוש  
ימפולר רחל משה 008774564
ינאי יצחק פנחס  
ינאי עזרא יוסף 005142260
ינאי שמחון בנימין  
ינה בתיה יוסף  
ינובסקי חיים משה  
ינובסקי שלמה יצחק  
ינובר יהודה אברהם  
ינון אברהם דוד  
ינוצקי שלמה שלום 009763756
יניב חיה יובל 007271950
יניב מוניקה דוד  
יניב סמדר רפאל 051371243
יניב צבי אוניק 026858951
יניב צילה שמואל 007072184
יניב רחל מאיר 006314405
יניב שושנה וידל 064734619
יניצקי שרה גדליהו  
ינישאסקי יהודית שמואל 050625623
ינקו אריה אברהם  
ינקו וילי זלמן  
ינקו אור צפורה אליעזר 004462123
ינקוביץ דינה צבי  
ינקוביץ יהודית    
ינקוביץ נחמן חיי דוד 030481881
ינקלי מינה דוד 067830885
יעבץ צבי אריה  
יעוז קסט חנה ליטמן  
יעיש אליהו שמעון 050608223
יעיש יהודית שלמה 051337277
יעיש יונה נתן 001486141
יעיש מזל מיכל שלום  
יעיש מיכל שלום 050773373
יעיש עזרא דוד 051652642
יעקב אילנה אהרון 003332111
יעקב אלה ברל 001693829
יעקב אליהו עובדיה  
יעקב זאב דוד  
יעקב יעקב רחמים 049477557
יעקב יצחק משה 072423270
הוסף רשומת תגובה

Popular Posts