האם הבלוג סייע לך ?

יום חמישי, 22 במאי 2014

עוד 600 מרשימת מורים או מורים לשעבר, מורים שהחלו את עבודתם בין 1954 ל-1977,המגיעים להם או ליורשיהם כספים כבעלי מניות לשעבר בבנק מסד שנרכש על ידי הבנק הבינ-לאומי, מדובר באלפים בודדים

חלק מרשימת מורים או מורים לשעבר, מורים שהחלו את עבודתם בין 1954 ל-1977,המגיעים להם או ליורשיהם כספים כבעלי מניות לשעבר בבנק מסד שנרכש על ידי הבנק הבינ-לאומי, מדובר באלפים בודדים.
קישור לאתרהסתדרות המורים ולרשימה המלאה

שם משפחה שם פרטי שם האב ת.ז.
גוטהולץ אורי יהודה  
גוטהפרוינד אשר אריה  
גוטיין דבורה שמעון  
גוטיינר נאוה משה 007024425
גוטל משה אהרון  
גוטלוב צורף זהבה ישראל  
גוטליב אדית אמיל  
גוטליב אטל צבי 050655950
גוטליב אידית לזר 013031323
גוטליב בלה יוצל 016670952
גוטליב זכריה מאיר  
גוטליב יעקב מרדכי  
גוטליב ירמיהו יהושע 005248604
גוטליב מרים דוד 007139884
גוטליב ספי   050756683
גוטליב שאול שלמה  
גוטליב שפרה אברהם  
גוטליב תלמה    
גוטליב יהודא עטרה יצחק  
גוטלים יוכבד ראובן 016524134
גוטמכר מיכל ניסן  
גוטמן אברהם מנחם  
גוטמן אורי יהודה  
גוטמן איבון אלישע 060568573
גוטמן בינה יעקב גוט  
גוטמן חנה משה 005570247
גוטמן חנה ניסים 041370974
גוטמן יהושע נתן  
גוטמן יונה דניאל 006466858
גוטמן יעקב יצחק  
גוטמן יעקב יהודית 009469255
גוטמן ישראל דוד  
גוטמן לאה    
גוטמן מאיר אהרון  
גוטמן נעמי יהודה 065441461
גוטמן עליזה חיים 001708635
גוטמן פניה מרדכי  
גוטמן צפורה יצחק 000934968
גוטמן שושנה משה 007527674
גוטמן הויזלר לוטה גמליאל  
גוטמן פלק אריקה אס יחיאל  
גוטסדינר פועה דוד  
גוטסמן אשר יהושע  
גוטסמן מאיר זאב  
גוטפלד מילנה יעקב  
גוטפלד נילי צב 007304470
גוטפריד שרה יצחק  
גוטקונד חנה אשר 051304251
גוטרמן אברהם ישראל 001458199
גוטשטט יעל אליהו 009318296
גוטשטיין לילי שמואל  
גויטון אליהו יוסף שלמ  
גויטיין דבורה שמעון 001528405
גויטין אילה שלמה  
גויטן רחל יעקב  
גוילי טוני ויקטור  
גוילי רבקה בנימין  
גולאי רבקה שנדור  
גולבנדיף הדסה חיים 006831960
גולגשטיין אדית אלימלך  
גולד כרמלה נתן  
גולד צבי דוד  
גולד אידלשטי גרטה אברהם 026118968
גולדברג אביבה אהרון  
גולדברג אברהם מאיר  
גולדברג אהובה אשר  
גולדברג אורנית יצחק 051769875
גולדברג אילנה מרדכי 007518277
גולדברג אליעזר משה  
גולדברג אליעזר משה 005199807
גולדברג אסתר משה 006102073
גולדברג גאולה מנחם  
גולדברג גילה ראובן 007071202
גולדברג דב שמואל 003708229
גולדברג דבורה יוסף  
גולדברג דליה שמואל 009290842
גולדברג ויקי יעקב 077308567
גולדברג חביבה זינדל 063680938
גולדברג יהודית אוריה 000350553
גולדברג יואל מנס  
גולדברג לואס לואיס  
גולדברג מרים גד  
גולדברג מרים שלמה  
גולדברג צפורה מאיר  
גולדברג ראובן פסח  
גולדברג רוזה ענואל 001364579
גולדברג רות הרי 017447699
גולדברג שושנה ברוך 013223631
גולדברג שושנה ברוך 041322363
גולדברג שלויה שלמה  
גולדברג שמואל משה  
גולדברג שמואל צבי 014983639
גולדברג שרה אלעזר  
גולדברג סירו שולמית שלמה  
גולדברגר דבורה שמואל 005390760
גולדגרט דינה יוסף 041909961
גולדהבר אריאלה חנוך 007737893
גולדוסר אסתר ישראל  
גולדוסר עקיבא דב  
גולדוסר שאול דב  
גולדזמד רות גרגוריו 061590915
גולדטשיין שולמית אליהו  
גולדטשין אילנה ויטוריו  
גולדין אביבה מנשה 007675051
גולדין יהודה מאיר  
גולדין מרים יוסף  
גולדין פרידה נתן  
גולדין צבי זאב  
גולדין גורן יעקב צבי  
גולדל חנה בנימין 042665109
גולדמן אלזה חזקיה  
גולדמן אסתר מרדכי  
גולדמן ביולה איזדור 012078697
גולדמן ורדה צבי  
גולדמן חביבה מרדכי  
גולדמן חוה משה  
גולדמן חיים יהודה  
גולדמן מרים אברהם  
גולדמן משה נחמן  
גולדמן נעמי חיים  
גולדמן פנינה אברהם 009107012
גולדמן רבקה ישראל 007144710
גולדמן רות אבשלום 000182311
גולדמן שושנה גודל 050066570
גולדמן שלמה יהודה 010192854
גולדמן שמואל ישעיהו  
גולדמן שרה משה  
גולדמן מוזס אסתר אברהם  
גולדנברג בןציון שלמה  
גולדנברג גרשום משה  
גולדנברג גרשון זאב  
גולדנברג דרורה אברהם  
גולדנברג חנה ישראל  
גולדנברג חנה דוד 003980695
גולדנברג ישראל שלמה  
גולדנברג לולי דוד  
גולדנברג מנוס דוד  
גולדנברג מרים מרצל 068950542
גולדנברג סלומון הרמן 618404107
גולדנברג פנינה יעקב  
גולדנברג צבי יוסף  
גולדנברג צלה נתן 002656577
גולדנברג רבקה יוסף 064846876
גולדנברג רנה עזרא  
גולדנדל נעמי משה 003847761
גולדנסון אברהם שמואל  
גולדנקנופל דן    
גולדנר עפרה פאול 009504002
גולדנשטין רבקה    
גולדס לאה אברהם  
גולדסובל תמר יוסף  
גולדפדר שולמית יצחק  
גולדפיין מרים איסר  
גולדפינגר צבי יעקב  
גולדפרב בצלאל יוסף  
גולדקנופץ דן    
גולדרט לאה יוסף 008472078
גולדרייך שולמית ישראל  
גולדריך עדה משה שלמה  
גולדרינג אסתר שלמה  
גולדרינג חנה אברהם  
גולדרינג פרדיננד ברנרד 065447757
גולדשטוק רחל דב  
גולדשטיין אהובה שמואל 004443438
גולדשטיין אסתר משה  
גולדשטיין אסתר יעקב  
גולדשטיין אסתר אהרן 006873525
גולדשטיין דבורה בנימין 007844533
גולדשטיין זאב חיים  
גולדשטיין ישעי שלמה זלמ 000300012
גולדשטיין כנרה צבי  
גולדשטיין כרמלה שלום  
גולדשטיין מרים אברהם  
גולדשטיין מתיה ישראל  
גולדשטיין פסח אברהם 003747250
גולדשטיין קרינה אליעזר 043603414
גולדשטיין רוברט סולומון  
גולדשטיין רחל יצחק 064574106
גולדשטיין שולמית עזריאל  
גולדשטין ברוריה דוד 008671448
גולדשטין בת שבע נפתלי 003483542
גולדשטין יהודית ולטר  
גולדשטין ילינה לב 014923726
גולדשטין מיקה יהודה  
גולדשטין מנחם יהודה  
גולדשטין מנחם שמעון 045237617
גולדשטין רות יוסף  
גולדשטין שלום    
גולדשטין שלמה אברהם 003323839
גולדשטין צדק בתיה משה  
גולדשטיק זהבה שלמה זלמ  
גולדשטרום רות יעקב  
גולדשטרן מנחם אברהם 042984096
גולדשיין רחל שנדור 068213032
גולדשלג שרה יעקב 002713238
גולדשמידט תמרה גרשון 003130473
גולדשמיט אהרון יוסף  
גולדשמיט דוד אליעזר  
גולדשמיט שלמה קלונומיס  
גולה לרכנפלד אנה אברהם  
גולוב בתיה מאיר 006869515
גולוב יעקב משה 006103006
גולוב נתנאל יצחק  
גולומב ננסי אליעזר  
גולומב נפתלי אליעזר  
גולומביך רות יצחק 009698150
גולטנר אריה ראובן  
גוליגר עדית בנימין  
גולינסקי יעקב אלי מרדכ  
גולינקין מרים שעיה  
גולן אורי אברהם 050708247
גולן אסתר יהודה 042287979
גולן ארנה משה  
גולן דבורה שלמה 006852982
גולן דבורה    
גולן דורית נפתאלי 004271201
גולן זוהרה וששכר 142479831
גולן חיים משה 003081585
גולן חנה חיים  
גולן יוכבד אברהם 010567667
גולן יפה שמואל 065574824
גולן מאיר אברהם 002166312
גולן משה צבי  
גולן מתתיהו שלום 014359855
גולן עליזה מרדכי 030372171
גולן רונית    
גולן רות אריה  
גולן רחל חיים 010128486
גולן שמואל פסח  
גולן שמעון מאיר  
גולן תמר יעקב  
גולני אהרון דוד  
גולני טוני מיכאל 005532833
גולני יאיר מרדכי 009266537
גולני רחל    
גולניצקי יצחק יעקב  
גולנסקי שאול אליהו  
גולסטון גל נורית ברוך  
גולף חיה משה 005725221
גולף שרגא דב  
גולצנברג נילי שמריהו 030548978
גולרן רחל שמעון  
גומא מרים הרמן 005298443
גומבו ארוין אברהם  
גומבוש יוסף משה  
גומברג עדנה זאב  
גומד חליל סעיד  
גומס אליס יהודה  
גון עבריה נחום 006164339
גונדה משה יוסף  
גונן חיה וילהלם  
גונן חנה בוכמן 000169672
גונרצקי יהודה פייזל 016453904
גוספאן מרדכי שלום  
גוספאן ברורי      
גופי חביבה יוסף 073972507
גופן אסתר מתיתיהו 010761997
גור יגאל אברהם  
גור יהודית יעקב 009151903
גור מרים אברהם 006583116
גור נורית ויקטור 068735950
גור עליזה יצחק 010211605
גור רחל יעקב  
גור שושנה מקס 069320026
גור ארי יצחק נתן  
גור ארי מתתיהו שלום  
גור אריה אורי שלמה 003327038
גור אריה אילנה אליהו 050639384
גור אריה אסתר אריה  
גור אריה חגית יוסף  
גור אריה חיה יונה 000542076
גור אריה יהודה מאיר 078188265
גור אריה יוסף פנחס  
גור גריניצוי ישעיהו מרדכי  
גור הררי רנה אליעזר  
גוראריה דליה    
גורביץ אווה סולומון 016455271
גורביץ אליעזר פסח  
גורביץ יצחק שלום יעק  
גורביץ עליה אפיקים  
גורביץ רחל יצחק 030082408
גורביץ שמעון דב  
גורבל מרים אברהם  
גורבן אסתר חיים 051196277
גורגי יוסף אלישבע סלמן  
גורדון אברהם חיים  
גורדון אטי נסים 002023463
גורדון אילנה שמשון  
גורדון אלכסנדר זלמן  
גורדון בנימין    
גורדון חיים מרדכי 030004162
גורדון עליזה אברהם  
גורדון רחל נחום 001650084
גורדון שמואל שלמה  
גורדוני עמליה יהודה 003548880
גורדין טובה אליעזר  
גורדין יוסף יהו יעקב  
גורודינסקי אביגיל אברהם  
גורודישץ איטה יהודה  
גורודצר ולטי לאה מרדכי  
גורוחובסקי הדסה חיים 003179942
גורטמן מרים    
גורי גלאציס יצחק  
גורי עדה יוסף 009130485
גורי שרה יהודה 065409187
גוריב יוסף עבדאללה  
גוריון דינה מרדכי 051006807
גוריון דרור יצחק  
גורייב וירא אמין  
גורייב מונזיר פרח  
גורייב סועאד אסקונדר 002022481
גורייב פירוז סעיד 020632048
גורייס חנן יוסף  
גוריס נציר מיכאיל 000400648
גורכובסקי אביגיל שרגא  
גורלוב אלה דוד 014780233
גורלי משה ברכיהו  
גורליק קרון יהודית יואל  
גורלניק ישראל זאב  
גורמן דינה גד 042039727
גורמן משה אשר  
גורן בתיה אברהם 005176482
גורן דליה    
גורן זהבה    
גורן חנה משה 006853048
גורן מאיר פנחס  
גורן מיכל שרגא דב  
גורן מרים אברהם  
גורן מרים הנריך 064446339
גורן נאה יצחק  
גורן נעמי יצחק  
גורן פנינה חיים 007618234
גורן רות יוסף  
גורן קריסקל לאה משה  
גורנוסטיסע דינה שמאי  
גורנוסטנסקי שאול אליעזר  
גורני יוסף רפאל 003375490
גורנר דלה יעקב 005386602
גורנר עמנואל שלמה  
גורנשטיין אברהם ישעיה  
גורנשטיין דוד מאיר 067122531
גורסקי צפרירה ישראל  
גורפינקל דבורה יצחק 006860316
גורפינקל שלמה יוסף  
גורפינקל שלמה אליהו צב  
גורשניק עדינה יעקב  
גוש חלב תמר מרדכי  
גושה יגדאן יעקב  
גושן שולמית    
גושקס שולמית אברהם 003860293
גותי אסתר משה 008884124
גז אילה שלמה 030268809
גז טובה יצחק 009242645
גזאיל פנחס אליהו  
גזונדהייט תיאודור משה  
גזיאל מזל שלום 042706093
גזיגר יצחק מלובמוסל  
גזית אסתר דוד  
גזית בינה אברהם 010910651
גזל מינה צדוק 071669253
גזרי אליעזר יוסף  
גחון מרגלית לאה אליעזר  
גטאס גורייס פדיל  
גטאס נואר חביב  
גטאס כורי מאי חביב  
גטניו אריאלה אברהם  
גיא חנה הוגו 044512440
גיא נעמי שמעון 001021302
גיא שולמית יהודה 041881996
גיא תנחום זליג 003971330
גיא אפרת אביבה ששון 051968295
גיאת ברכה אליהו 042747907
גיאת חיים יחיא  
גיאת חיים סאלם 000466870
גיאת יוסף חיים 041620956
גיאת מלכה שמעון 053393922
גיאת משה יוסף 042026179
גיאת ציונה שמעון 004412201
גיאת שושנה מנשה 042240515
גיבראן כוח סאמי 020059085
גיגי בכור מרדכי  
גיגר הלן דר ברנרד  
גידא יונה שמואל 010113348
גידה תריז אסכנדר 050542216
גיוסה עבד חסן 080115595
גיוסי עלי עבד 005417829
גיוסי פארוק עבד אל פ  
גיזונדהייט מרים אליעזר  
גיזלר יואל מיכאל  
גיחון תחיה פרץ 000167742
גיטלון גינה גרשון  
גיטלזון דבורה צבי 007677164
גיטלין מיכאל גרשון 010018232
גייגולד עדנה מזל 048557235
גיידה מיכל פרץ 003091410
גיידה מרים   003091428
גייקובס ארירל זאב 008114514
גייר מרים שלמה 030381719
גיל אסתר רפאל זל 050319193
גיל גאולה דניאל 000553669
גיל חיה יוסף 008972325
גיל חנה לוי 001313139
גיל יהודית יוסף 010188852
גיל יורם דוד  
גיל יפה חיים 000813980
גיל ישראל יעקב  
גיל מזל    
גיל מכאל אברהם 045701851
גיל צבי ישראל  
גיל רבקה שמעון 005166749
גיל רבקה    
גיל רות דניאל  
גיל רות בנימין  
גיל שרות אברהם 062425632
גיל אמיתי יהודית יעקב  
גילאו בצלאל קלמן  
גילאי יוסף שלמה 050836329
גילאי שושנה ברוך 006389282
גילביץ רחל מרק  
גילה יפה אהרון  
גילוי רות    
גילון פיני יוליוס  
גילוני דבורה אברהם  
גילוני ישראל אברהם  
גילוף תהילה מנחם 007212087
גילזר ברכה    
גילינסקי אידה ראובן  
גילרט פולה זיסל  
גילשברג אריה יעקב 000444612
גילת חנה פישל 000386011
גילת רחל שלום 003606753
גילת רעיה ישראל 007045594
גימפל מרדכי חיים  
גינגבורג הדסה אברהם 051329662
גינגולד שולמית חנינא 004533303
גינדין אהובה שלמה 042896084
גינדלר יהודית מרדכי  
גינו אברהם שלמה  
גינודמן סימה יצחק  
גינוסר יהודית אנדמן  
גינזבורג אברהם משה  
גינזבורג חיים משה  
גינזבורג חיים ברוך  
גינזבורג יהודית דוד  
גינזבורג נאוה   001339647
גינזבורג רחל שמחה  
גינזברג נחמה דב 010249951
גינזברג שרה מאיר  
גיניאו פנינה מאיר  
גיניגר סמדר    
גינסברג אלימלך קלמן  
גינסברג סימונה שמעון 067367821
גינצבורג חוה יהודה 001060425
גינצבורג יצחק צבי 000823039
גינצבורג נחמה יעקב  
גינצבורג נעמי אברהם 001986785
גינצברג חנה מיכאל 001300979
גינצייג מאיר דוד  
גינשבורג מרים צבי  
גינת בלה נחום 050262104
גינת דבורה יהושע 003743838
גינת מלכה ישראל  
גינת שולמית אברהם  
גינת גולדויץ ליפא אלחנן  
גיסינגר חסיה דוד 006167548
גיסמן שרה שלמה חיי  
גיספאן מרדכי שלום  
גיצה נח משה 006939227
גיצה שרלוטה זכריה  
גירג מימי יעקב  
גירון מרים זאב 006076624
גירייס ראדי עבדו קרא  
גירסאי רבקה יעקב  
גירשטיין דינה יעקב  
גירשטיין רחל    
גל אברהם אליעזר  
גל אהרון יוסף  
גל אסתר יצחק 030869622
גל ברכה משה 010923050
גל בתיה יעקב 005068887
גל בתיה חיים 003355385
גל דבורה אלכסנדר  
גל יפה אברהם 010776532
גל מרים הירש 064603731
גל פנחס יוסף 062689336
גל פנינה מאיר 071641443
גל רחל רפאל 005718366
גל שלומית אבא 002006948
גל גולדשמיט אהרון ברוך  
גלאור אליהו ליפוט  
גלאזר רבקה משה  
גלאי רבקה ישראל 005986674
גלאל הניה אברהם  
גלב מנחם יששכר 007738602
גלב עדינה משה 008122939
גלבוע אביבה דוד  
גלבוע אסתר יצחק  
גלבוע דינה ברוך 008792657
גלבוע יצחק    
גלבוע ישראל אברהם 003092442
גלבוע שמואל לייביש  
גלבוע שרה אברהם 006666978
גלבוע      
גלבוע מלמד דפנה אריה  
גלבע אביבה מיכאל  
גלבע חנה    
גלבע מנוחה שמחה  
גלבר כרמלה משה  
גלבר סאמיה    
גלברג טובה    
גלברג טוביה יחיאל 003288644
גלברד חיה    
גלברט רחל יצחק 000598995
גלברין ארטור מנחם  
גלדשטיין רחל ישראל  
גלובוס אלישבע אביגדור 005392055
גלובמן מרדכי פנחס  
גלוזברג רעיה פייבוש 016617490
גלוזמן לודמילה בנימין 014779581
גלוזמן רבקה דוד  
גלוזמן שמעון משה  
גלוזמן שרה בנציון  
גלוזמן קרמר זיוה אליעזר  
גלונמן שמעון משה 005866587
גלונסקי גל יונה אריה  
גלוסקא יורם שמואל 003596509
גלוסקא יצחק משה 002460616
גלוצר חיים אהרון  
גלוצר שרה אהרון  
גלוק ויגוצקי מרים אריה  
גלזברג יוסף אהרון 068180488
גלזל מיכאל שמואל  
גלזל מלכה יעקב 050483353
גלזמן מרים יחזקאל  
גלזנר אסתר שמעון  
גלזר בנימין מוריס  
גלזר ברכה ישראל 000868810
גלזר יערית פנחס 016424046
גלזר יפה יעקב 004843793
גלזר לאון אברהם  
גלזר מיה ישראל 001437334
גלזר מנחם אריה  
גלזר מנחם אלתר  
גלזר מרים בנימין 005370077
גלזר משה יעקב משה  
גלזר צפורה קלמן  
גלזר רחל ישראל  
גלזר תקוה יעקב  
גלטר תרצה יעקב  
גלי זמן רבקה דוד 006562987
גליזר אסתר שלום 007683931
גלייזר צבי יוסף 069803575
גלייך אריה יעקב 004539136
גלייך עליזה נפתלי 009663501
גלילי זכאי ציון  
גלילי יהודית שמעון  
גלילי יעקב מיכאל  
גלילי עדה דוד 050962505
גלינקה רות טוביה  
גלינר מאיר דב  
גליס יעקב צבי  
גליס שרה יעקב  
גליץ חיים יוסף  
גליק דוד משה 005973656
גליק זאב ווליו 072361033
גליק חיה צבי 050192731
גליק יהודה אר מרדכי  
גליק לאה מאיר  
גליק שלהבת עודד 005816111
גליקליך נימן זיוה שמואל  
גליקמן צופיה אברהם  
גליקסברג דבורה חיים  
גליקסברג חיים שמעון  
גליקסון יורם דוד  
גליקסון יעקב ישראל  
גליקסין יגאל חיים 030018899
גליקסמן רחל שמואל  
גלית צפורה    
גלמור מרים    
גלמיץ ברוריה ירחמיאל  
גלמן אליהו אליעזר  
גלמן יעקב משה 067894725
גלמן מאיר משה 041440371
גלמן רבקה שמואל 006951198
גלנט לאופר צביה יונה  
גלנטר גל דליה מרדכי 003223526
גלנץ טובה מרדכי  
גלנץ ישראל יוסף  
גלנץ מלכה בנימין  
גלנצמן מאיר פנחס  
גלנשטין ישראל יוסף 013262647
גלס ערי ישראל  
גלס שושנה יוסף 051131431
גלסנד עדינה זכריהו  
גלסנר רחל דב 006745939
גלעד איתן    
גלעד דליה זלמן 050572841
גלעד זיוה דוד 005302641
גלעד חגית מאיר 005562053
גלעד יהודית פנחס 000364067
הוסף רשומת תגובה

Popular Posts