האם הבלוג סייע לך ?

יום רביעי, 21 במאי 2014

רשימת רכוש שהותירו נפטרים ונעדרים בודדים בשנים הראשונות של שנות ה-80 ואשר מנוהלים על ידי האפוטרופוס הכללי אולי אתם יורשים של רכוש זה

רשימת רכוש שהותירו נפטרים ונעדרים בודדים בשנים הראשונות של שנות ה-80 ואשר מנוהלים על ידי האפוטרופוס הכללי אולי אתם יורשים של רכוש זה
קישור לרשימה המלאה
אם אתם רוצים עזרה באיתור פרטים על אנשים המוזכרים בכתבה או אחרים
אשמח לעזור נא כתבו תגובה או תשלחו אל:

                 ברנרד ד"ר 
                 ווקס מושה 
              יודוביץ מוטל 
         יודוביץ נאום-נחום 
      שפייסמן(שפייזמן מריה 
       גספן או גיספאן שלמה 
               דננברג אלקה 
              הוכנברג מאיר 
      זיידנברים אליהו-שלום 
  חדד/חדיד סעדיה\ סעד יוסף 
          טהוי אדולף ואילה 
                מליח אברהם 
           ניקוליבסקי שלמה 
                שרצקי מנחם 
            בלומנפלד דבורה 
                   כהן רחל 
                  בורג חנה 
          סולומון איסק פרד 
       פירמן(פורמן) אדלינה 
             פרנקל מרי קלר 
                   ראב הרי 
              רוזנברג יוסף 
                 שומר הנרי 
                וילנר רבקה 
 זילברשטיין גיטל פרומה-יור 
                לנצמן זהבה 
         מוטנר-מאוטנר רבקה 
           מילר אלכסנדר יו 
             קוק ברוך צאצ' 
              שילצקי ישראל 
              בחבוט סולטנה 
         לרידו או לרדו משה 
              סלומון זולטן 
               פישמן פרידה 
               פישמן רוברט 
            פוגל ישראל דוד 
       חציר (הלברשטט) שאול 
                  בר ישראל 
          טננברג חיים הירש 
                 קליין צבי 
            שמידט סמואל ד. 
           ששון אליאס יוסף 
               תואמן ויולה 
               תואמן שושנה 
                  גרבר חוה 
            אהרונוביץ לאון 
             אהרונוביץ משה 
   אלזנר בלה-אחיה ואחיותיה 
               ארונוביץ י. 
          בראונשטיין יאנקו 
         גולדשטיין מאוריצה 
           גולדשטיין סמואל 
             גורדון מרק א. 
                   דוד לאה 
               ויסמן מוריס 
         טריגר רות אוגוסטה 
                  ספר ליזי 
               פריד מיקלוש 
                  קופר שרה 
                 רובין דוד 
               רייניץ קלרה 
        שרייברג ג'ימס הריס 
           וינברגר חיה רחל 
              כלאדג' אהרון 
               כלאדג' יעקב 
                אברהם וולף 
               אברהם טוביה 
                אברהם מאיר 
                אברהם מנדל 
               אברהם שמעון 
       אנגלשטיין ז'ולי דוד 
          אנגלשטיין יחזקאל 
             אנגלשטיין משה 
           גרין לאה(לילין) 
             הורוביץ ארג'י 
              הורוביץ בובי 
                 לזר אברהם 
           מרדר ברנרד אחיו 
               נוביקוב חוה 
              נוימן אליזבט 
              נוימן יוליוס 
                  פקטה רחל 
                 רוט מונזי 
                דימנט יצחק 
           ויקטורוביץ הרשל 
                מעטץ אהרון 
        אלכסנדר יונה ילדיה 
                בלאיש מרסל 
           בן-יונה אלכסנדר 
            מנדל לולה לינה 
               פרלמן אלברט 
                שוקלר רבקה 
            שלום יצחק סלים 
              ביאליק הנריק 
                 בקאל סטלה 
               זילברמן דוד 
         פלדסברג מקס-מרדכי 
            פלש שרה שרלוטה 
             קליינקופ טרזה 
         קנייטל ריבה-דבורה 
           רוגוזינסקי יוסף 
               רוהלד נפתלי 
           היימן ברטה דינה 
             וולבוביץ חיים 
                 ליטבק משה 
                 פאול ריקה 
               איידלמן לאה 
       איצקוביץ ליפמן לפמן 
               דונקלמן דוד 
              וינגוט מרדכי 
              לוי ליאונורה 
            מוסה מזל יהודה 
          מלאוער אברהם משה 
      מלאוער אברהם קריינדל 
  פיינסטר/פיינמסר איינגלרד 
     פיינסטר/פיינמסר אפרים 
    פיינסטר/פיינמסר פליציה 
     פיינסטר\פיינמסר גיזלה 
                פעפר .י.ל. 
                רפפורט חוה 
           שוירונסקי אליהו 
              פולנסקי יעקב 
         ניסל דורה- יורשים 
               פוצ'טר סיני 
              דינזון מרדכי 
       זלמנוביץ שרה- אחותה 
            לוי אפרים ילדי 
                מונדלק יפה 
                סובו אדולף 
               פולנסקי רחל 
                פלקסר יעקב 
          פרנקל לנה (לנקה) 
             קרומהולץ מלכה 
           קרטמן פדרו גריץ 
              אדלשטיין אוה 
               בן ציון סול 
                ברון לואיס 
             ברץ הרי היימן 
              גאלי ביאטריס 
              דיאמנט יהושע 
               הרריס לואיס 
               וינברג יצחק 
                זקס סלומון 
            כהן עג'מי יוסף 
            לוי אברהם סמוא 
              מחרז פאולינה 
                מחרז צלינה 
            סלונים מוזס י. 
             קנטור בן-ציון 
           אופטובסקי אברהם 
              בורשטיין שרה 
       ברנד או ברנדר שמעון 
              הערליך פרידה 
       הערליך אסתר או אלתר 
              ילין אירוינג 
              נייפלד שמואל 
              פלוטניק ברוך 
              צוקרמן פייגה 
                קליין אריה 
             ג'מפוצי צ'זרה 
                  שרף מנדל 
               סיטון רגינה 
               וינשטיין י. 
              ורניקוב אסתר 
              ברוך היינריך 
                 ברוך מרים 
       ברייער גיורא ואברהם 
            חנון יוסף יצחק 
       חנון יהודה מנחם משה 
           מאיר אבנר ואיתן 
             מיטלמן אליעזר 
                 פאוסט זאב 
     פטרובר לודוויג אליעזר 
     רכוש שבעליו לא ידועים 
              שוורץ ג'ורג' 
            רבינוביץ איזיק 
                פלדמן אסתר 
               אולניק אתיה 
                גרין סמואל 
                 הירש גרטה 
               הרליק היימן 
               זריפה יהודה 
              כהן אברהם מ. 
                 לבוביץ פ. 
                 לוי שפירא 
        ליבוביץ ראובן שלמה 
                 מאיר יעקב 
               מילר אליזבט 
                מילר לואיס 
          סולומון הנרי דוד 
    סטרוטינה פאניה בת נחום 
             סלוצ'יבר שעיה 
              ספרשטיין דוד 
             פולן אברהם י. 
              צימרמן לואיס 
           שוורצשטיין פרנק 
                  שנקמן סם 
           וינשטוק אנה/חנה 
              וינשטוק מאיר 
              וינשטוק מאיר 
                  כהנא לאה 
             ליפשיץ (איגא) 
               פרוסק ליאון 
     קיצקביץ\קוצקובי מרדכי 
             קרקובסקי דורה 
                  שאן הרמן 
                שפירא י.ל. 
             וינשטיין יצחק 
             פינקוביץ אריה 
      רוזנדל(רוזנטל) שמואל 
                וייזל אסתר 
                אלדוד אלגה 
              אלדוד ארנולד 
                אלדוד גרדה 
               אלדוד היננץ 
              המרשלאק אדית 
                  לימן ורה 
              סנדר מרגריטה 
                הופמן יעקב 
    מאירוביציוס אליאסיוס י 
                 באשי מרים 
           בלום דב- יורשים 
          זוקין גרשון אחיו 
                נגבי סוניה 
            ברקו יעקב ינקו 
           ברקו מוניס מניה 
                מוסיה אדלה 
              מוסיה סלומון 
           פירר דריזל אחות 
            פירר רבקה אחות 
             פירר שרה אחות 
                 שמוקר נטי 
              ברקוביץ שמחה 
            גולדברג אסוולד 
              גולדברג מונץ 
                הורביץ סלה 
        הרטבלי (גולד) קלמן 
                 זרחי יונה 
   ינקוביץ חיה- צאצאי הורי 
          ליכטנבלאו אדוארד 
                  ליס חיים 
                 לרמן חיים 
                 מאיר רבקה 
              מכנבאום אסתר 
               סילבר מוריס 
                רוסוק מריה 
                 רות אברהם 
                אפרמוב דוד 
            בל גאורג' מאיר 
          גוליגר דוד אברהם 
         ליפקין ישראל אריה 
           פודל איזידור דו 
                  פוקס רחל 
               פינברג יוסף 
                פרייס מאיר 
              ראיליאני יון 
              רובינסון דוד 
          שדרוף אברהם יוסף 
            שוורץ לואיס י. 
          שפירו סלומון ראו 
                   שץ חיים 
         אברמוב בנימין צבי 
          אברמוב יוסף חיים 
              אברמוב קציעה 
              אברמוב שמעון 
         אהרון מרין מריאנה 
                 אורן מנחם 
             אפשטיין אובסי 
                 ברג היימן 
                 ברג פיליפ 
                   ולר רחל 
                לפקובר אטה 
                מוריס יצחק 
              מינדלין הנרי 
              סטוקר דוד ג. 
                פינק אברהם 
                  פריד צבי 
              קהן מיכאל ה. 
               קורסום וולף 
                 שייר אריה 
                    מונט . 
        בן יעקב דוד אחים ו 
        הרשנבאום רוזה ינקו 
  ווינד חיים-אחיו ואחיותיו 
            וינשטיין ליובה 
               קאגאן אידית 
              רגוליס אברהם 
              קלנדרובה יעל 
                רובין ג'ני 
           גולדשטיין מוריס 
                  גרץ וילי 
           וייסנברג משה-עח 
                 טולדנו י. 
                לזרסקה סלה 
              לייב אורסולה 
                  פרבר משה 
               קורצמן מריה 
              ברוקלר פרומה 
     דיקלר נחמן סנדלר-יורש 
              וייסמן אברהם 
               פרימן אלקנה 
                בצרתי מאיר 
                זיגלר יוסף 
            לוי מלכה(סלחה) 
                סטוייץ אני 
            קורציף חנה אנה 
                אוקסנה ז'ק 
          גרובלסקי שרה לאה 
                בליץ סמואל 
        דוידסון אברהם לוין 
           הייליג ליאון א. 
                טכמן ישראל 
               לוין בנימין 
                 לנד שמעון 
            מילבסקי בנימין 
 משה מרדכי דוד- יורשים בלת 
          ספקטור מרי בריין 
               קרוהן ישראל 
                    כהן בן 
          לוסטיג שרה- אחיה 
           לסטר יונגר(טאבק 
                פלשמן דורה 
   גולדנברג נסים בן אייזיק 
     ג'נרל טרסט קורפ' בע"מ 
             טרוביץ קלבדיה 
             מוסקוביץ מרים 
                  דהן שלמה 
              ברוכים יהודה 
            פוקרס משה אחיו 
               גוהר איזבלה 
            זילברמן אילונה 
             איציק חיה-רחל 
                בנט יהודית 
               טילהבר קרול 
              ליבוביץ גיטל 
               לנצמן אהרון 
             מוסקוביץ יצחק 
              מרטינזון סשה 
               מרכוס אהרון 
                 מרכוס לאה 
    פפרמייסטר מאשה- יורשים 
      קורנינה דבורה יורשים 
                אולשה יואל 
        זלצמן(פרידלר) זינה 
             לבקוביץ שמואל 
                לושיצר פבל 
          ליפשיץ חנה (אנה) 
    פרנצוס גיולה יאיר-אחיו 
      ריזמן (רוזמן) אברהם- 
           שופקוביץ אליעזר 
               קריפצר יעקב 
                 ברנר יעקב 
             אלנגולד איטקה 
               גורה סילביה 
            ייכל חיים ברוך 
                  כהן י.ל. 
              ספוצ'ניק שרה 
               פיילשוס משה 
            אוביקובר אלברט 
              אוקנוף ראובן 
    בן צבי(רויזוקס) יחזקאל 
            ברגשטיין לואיס 
      גולדשטיין מוריס יעקב 
               גרינברג לזר 
          הרבסט אברהם יצחק 
      וייס(בורנשטיין) דורה 
                טוקר לואיס 
     יבלונובסקי הינריך יונ 
                 כהן אברהם 
                מאירי נחום 
                 מגיד יוסף 
             מוריסון היימן 
           מסון איסק(יצחק) 
              סמרטנקו יעקב 
        סרברניק איליה וולף 
          עבודי ברוך ניסים 
              פרידמן מוריס 
              רגוליס דבורה 
           רוזנצוויג יחיאל 
               בירנברג מלי 
                אחדות יעקב 
           גדל או גצל חיים 
                 קסוטו משה 
              בילפה אילנקה 
                ג'ויס רוזה 
           וולף פייבל יורש 
       צוייגל שמעון אליעזר 
            רוזנוין פינקוס 
               שוסטר מיכאל 
                פרנק ישראל 
               גוטמן סמיון 
             גולד רחל רחלה 
                  דרף מורה 
          הופמן אליעזר לזר 
           זילברשטיין שלמה 
                 כהן מרדכי 
             רוזנבאום קלרה 
            רוזנווסר ישראל 
               אונגר יהושע 
                  אסטור י. 
             אפשטיין שרינה 
                באום ג'הון 
                בלבר מוריס 
                  בנרי ג'ק 
            ברונשטיין פסיה 
               ברמן הרי י. 
             גולדברג אברהם 
                גנלין שרלס 
                    גר נתן 
              דרזנין סמואל 
              הוברמן סמואל 
                 הופמן בלה 
            הורוביץ ויליאם 
          הלפרין צבי היינץ 
                   הלר אנה 
               וייסברד משה 
                  זהבי אטל 
                 חכים יוסף 
              טראובר אברהם 
         טרוזמן יוסף(חוזה) 
              טריידל פרידה 
            יודלוביץ הינדה 
               יוליאן אלכס 
               כהן איזידור 
              כלנדרו פרידה 
                   לבן ארי 
                להמן סבינה 
                  להמן פלה 
              לוברמן דבורה 
              לוברמן מוריס 
            לוי ססיה(סופיה 
             ליברסון יוכבד 
           סגיר שמואל ניסי 
                סרסרו לילי 
            פויכטונגר רוזה 
              פוקס גורג י. 
                  פיגל צבי 
               פידרמן טובה 
                 פייר אוגו 
              פריימן אברהם 
               פריימן הלנה 
                פריימן מקס 
         צילמן(סילמן) רוזה 
            קופלוביץ לואיס 
            קלימובסקי יצחק 
         קרצ'ינסקי פרידריך 
             רוביסון סילבן 
             רוזנפלד מיכאל 
               שייצקי יעקב 
               שייצקי רבקה 
                  שכטר נתן 
            שניידרמן סמואל 
                שפירא אהרן 
               שפיתו אברהם 
             אורלובסקי משה 
           גופנר אדרת אסתר 
               גוטלזר רבקה 
        גורשטיין קלרה יור' 
        אפוטקר (וידר) רבקה 
             טרבולסי תירצה 
    כהן סביריסה מחרא זרירה 
                אלברט מרים 
                נוימן יוסף 
          לנדוי הדסה(הודס) 
           נבון אלברט יורש 
          רוזנברג יוסף .נ. 
               אבאאי אליאס 
              אלנבוגן רוזה 
              בלומברג רבקה 
                 ברסלר לאה 
           זיידנפלד פיואטר 
               סיטנר יהושע 
             פלשובסקה רומה 
             גולדצוויג משה 
   חב' מ.מ. שפירו פונדציון 
 חב' סאוט ג'רסי מונטג' קור 
                 ממיט מרים 
                פורטה אינס 
               פורטה ליאון 
              שניידר מיכאל 
               בן דור נעמי 
            אורנשטיין מרמה 
            גורשטיין פייבל 
                אורגל חיים 
            בירנבוים שמואל 
           ברנקנופף ג'ורג' 
             ווינברגר ברנט 
    זויניה (זבניה) לאה משה 
            מוססון חיים א. 
                 מיבך יעקב 
               פאוסט סימון 
             פיגנבוים יעקב 
               פינקוס אמנט 
              שוורץ לייביש 
                שוורץ שיעה 
           לבסקובסקי רובין 
                דמשק אהובה 
                חיות טוז'ה 
                טייקי יעקב 
                 מלכה גילה 
              פודהורצר אשר 
               פרידמן רוזה 
         ליפשיץ מריה פבלוב 
           איינשטיין ישראל 
          יוצוביץ משה יור' 
             אבותיתן אליהו 
                אסנפלד זאב 
            בלומנזון ליאון 
            ברוורמן ישעהיו 
            גלסשניידר יצחק 
        וולפוביץ הירש יוסף 
                ורנבוד משה 
               מרקוביץ משה 
                 סגל גריטי 
                 סדר אירנה 
             פוניטינצקי נח 
                 פלק אברהם 
               פרונט זופיה 
            פרונט מיצ'יסלב 
                 פרנק אוטו 
                 פרנק מרים 
          קוטשר-בהר יהודית 
              קונסטלר מאיר 
       קיסטנברג משה דב-צאצ 
              שוויגנר ינוש 
               שוויגר אגנס 
       שמאי הבר צבי-יורשים 
        הלפרין אייזיג איזק 
                 נובק דובה 
               פלדמן מרגיט 
                פנירי שולה 
                רזניק רבקה 
              גולדבלט ברוך 
                גשטיק יעקב 
                 מנדל פריי 
            סטר-ברק פלורנס 
             סיילר סולומון 
               צייגר אברהם 
          קסרר פרומה רייזל 
              רוזנפלד חיים 
            פרושנובסקי דוד 
            פרושנובסקי שרה 
         "עודד" חש'  36341 
                 ברגר יוסף 
                כהן מתתיהו 
            לאדזינסקי ברקו 
             פייגר יוספינה 
 שמיר צבי-יורשים בלתי ידוע 
                  שפט רוזה 
                   כהן נתן 
            מייזל- מזל הלה 
           מנוחין אסתר חיה 
               מנוחין בתיה 
                מנוחין משה 
               מנוחין שמרל 
                קדישן רבקה 
                  רוסו שרה 
                  בלנק דוד 
                 וייס טובה 
                פולק איגנץ 
                 אללן יוסף 
                חזקאל ריבה 
                לוריה שלום 
              פרומקין יוסף 
              פרומקין יעקב 
      ריבלין (ריולין) חיים 
          שוורץ שמואל יורש 
                 שרשוב משה 
                גרבמן חיים 
                אלשיך יצחק 
             פיקהולץ עמליה 
                רודל שמעון 
     מילשטיין(לומיש) לוטיש 
                 סנגר איסק 
                גוטמן יעקב 
                 גורה אריה 
               גניש מרגלית 
            לינדבאום פרידה 
                ליפוט חיים 
               ליפשיץ מרים 
               קליינמן משה 
           קליינרמן בנימין 
 רובינשטיין מינה ברנרד-יור 
            רוט יהודה סנדר 
                 שכטר ברוך 
               גולדפרב מקס 
                וולף צ'רלס 
        באומגרט ביאנקה יור 
              שורצמן אהרון 
    רכוש שבעליו אינם ידועי 
          אולנדר אלטר חיים 
              ברגרוט יוליה 
       גולינסקי רוזה/שושנה 
    גנץ/רובלביץ הילדה הדסה 
         גרלין אוברלין משה 
                וובר אברהם 
       וייס-ליב לסלו(חיים) 
               ליכטר מרדכי 
        מאוטנר ברגמן פרידה 
                קרצמר ליפה 
           שוורץ/בלכנר שרה 
               פוזניאק אני 
    עוואדה מרחיל בן מארחיל 
        בורוכוב מוזס אהרון 
                  כהן שלמה 
                לאוין יוסף 
                   מרק הלל 
                פלדמן מוזס 
                קסלר שמעון 
              רייזין אברהם 
            שטרן יעקב שדנה 
                שפיבק צ.ד. 
              אוארבך ישראל 
            אורנשטיין יואל 
            אורנשטיין לייב 
           אורנשטיין מיכאל 
               הייטנר שלמה 
         שווילי מריה רגינה 
               טברוכי יעקב 
              טומרקין טרזה 
    מרקו אליאס- יורשי הורי 
              קורבמן שמעון 
                 פרוסט פסח 
                 קרפין ורה 
              וינברגר וילם 
                  לוי אלדר 
               אפשטיין חנה 
          אקסלורד שמואל נ. 
                 בלוף א.י. 
           בססלי נורללה ז. 
                 בקר בלומה 
         גולדמן אהרון יעקב 
               גולדמן הנרי 
           גולדשטיין אברהם 
              האוסמן לואיס 
             הירש חנה יעקב 
        וינגרטן אברהם סוכר 
                 ויס מוריס 
               זאידה אלישע 
            כהן הריס שמואל 
            כהן ליבר בנימי 
      מורגנשטרן אטקה מרדכי 
           מורגנשטרן איזיק 
         מילר יעקב איזידור 
       מילר ציפורה- יורשים 
                  מלוס חנה 
             מנדלסון לוציה 
            מרינגאקיס נינה 
              משה לאה-רבקה 
                נדינה דורה 
              סביטוב מיכאל 
         פומרנץ מאיר אהרון 
                 פרבר רוזה 
                פרנק סמואל 
            קפלן רבי מרדכי 
            קצנלבוגן שימזל 
          קרוגר עמנואל-שמו 
               רובין אברהם 
                רובין שלום 
               רוזנברג לאה 
              רוט סורה שרה 
         רוסוטה לוי (לאון) 
                   שור מקס 
                 שרדר הרמן 
                 בויאר בטי 
              בויאר בנימין 
            בורי גיטל קייט 
                  גרבר דוד 
                 גרבר יצחק 
              ולדנר מגדלנה 
               מרגלית מנדל 
              בובריק מוריס 
              בובריק מרסיה 
               ונצימר ברטה 
                   שרמן נח 
      גווטבטר\גוטבטר יחיאל 
 גול בביוף רבקה- צאצאי אבי 
              יאגודייב ארי 
           עתמאן חסין יוסף 
                עתמאן יוסף 
              פנחסוף רחמים 
                 פרטיג מקס 
               רורבאך קלרה 
           רזניק פני שוורץ 
                רזניק רבקה 
               פרץ דן יוסף 
              וינברג ישראל 
         זאורוב בריס (בכור 
         זאורוב חזקיה-4ילד 
         זאורוב משיח-5 ילד 
             ליפשיץ מיצסלב 
               רויטמן ברכה 
               רויטמן סריל 
    וייץ רגינה- צאצאי הורי 
        גולדפרב מרקוס גרשו 
            גרבר שמואל דוד 
        גרינברג צ'רלס ישרא 
             הורוביץ אהרון 
              זלמה נחמן נ. 
                חנקין מנדל 
                   כהן לאה 
                    כהן סם 
              לוין יעקב ד. 
              לונטהל מדלין 
              נידלמן מוריס 
                 פישר אידה 
            פלורשיין סמואל 
         קייזר ארטור אוסקר 
            שטיינברג מוריס 
  ברקוביץ ינו - יחיאל יורש 
                 טקציה רנה 
            שטהל סוניה-שרה 
                כוגן פרומה 
           בן - ציון זיידל 
                פרונס יוסף 
               שטטין פרידה 
                חזקאל סלמה 
               אביטן אלברט 
                 מלין קלרה 
               דרוקר רגינה 
                 גרוס הלנה 
                  גרלר בלה 
       איסקסון מליק ויקטור 
           ברין מייר (מאיר 
       גולדנברג מוריס שלמה 
      גולדשטיין אברהם נחום 
       גורפיין לואיס שמואל 
         דנציג יוסף אלימלך 
              דרקסלר שמואל 
             וינשטיין יוסף 
              זרניצקי יעקב 
               זרניצקי רחל 
  לוויש (לוביש) הרמן אברהם 
        ליפלנדר ויליאם-אלי 
          לשניסקי היימן נח 
          מושנזון חיים-משה 
                  מזו לייב 
            מילר איסק יעקב 
       פודולסקי רוזה בת לו 
            פוזנר שלמה דוד 
 פוטכין (פטכין) מנוש ישעיה 
          פפיאל אברהם מרדכ 
       קטרינסקי עקיבא עזרא 
             קרישבסקי ראול 
         רובנסון אברהם משה 
            רוזנברגר שמואל 
          ריבקין הריס פנחס 
              אפשטיין צילה 
           אפשש גרשון איזי 
      ויינטראוב סולומון שמ 
            זיגל דוד מוריס 
          זילבר לאוסר רפאל 
              יבלונסקי חוה 
                לוי ויליאם 
         לוינסון שיינה רחל 
         ליפשיץ לויס מרדכי 
  מונדרי (מנדרי) משה-זינדל 
 ננקין (ניינקין) יעקב ליפמ 
             נסים דוד חיים 
           סטטל שמואל זונד 
         סלונים מרקס שמואל 
           פודורובסקי יעקב 
        פוקס הרי אברהם משה 
          פזטי איזידור דוד 
                קוטלר רבקה 
            קראון יוסף משה 
                רויטמן דוד 
          רייזין לזר גרשון 
         רכטשפר איזאק גברי 
                שטורם אידה 
             שטרן רוזה אשר 
             שמייפסקי הנרי 
                 רובין רחל 
              אדלשטיין מקס 
           אינהורן סולומון 
             בורניי פרנציס 
             גולדבלום יוסף 
            גולדבלום מוריס 
         דירקטור הריס שלמה 
       הוימן (אורנה) אראלה 
        הורוביץ סלומון מרד 
           וולמן שלמה נחמן 
                וילנר מוזס 
                 ולסוב זאב 
        נוטריקה מצליח חיים 
              צ'נורושי אוה 
            קפלן ישראל דוד 
                 רכלין נתן 
               רומנדל שלמה 
             אודלביץ היימן 
              אקסלרוד יוסף 
              ארונוב מוריס 
           בראון ברנט יעקב 
            ברודה ישראל ב. 
        גרובן(גרובר) היימן 
       גרשונוביץ אלתר איסק 
                ויין סמואל 
       יגר (תאג'ר) איזידור 
                יהודה נעמי 
                לונטל יוסף 
                מזרחי חיים 
         נורביק אלטין אהרן 
              נחמיסון לויס 
                נחמיסון ר. 
          פינקלשטיין ישראל 
          פינקלשטיין מוריס 
                  קהן אוטו 
            קוברינסקי שמאי 
               קורנסון ריי 
               קנטור ברנרד 
           שוורצברג יהודית 
            שוורצברג יוליה 
              שוורצברג מקס 
            שנקמן מוריס בר 
               זיידמן ינטה 
 ליטאי חנה-צאצאי הורי אמה. 
           ריצ'ייניק אברהם 
             אקשטיין מרגוט 
              דיזטנפלד קרל 
        חיבי (משומר) אהרון 
                 חסני אחמד 
           יעקובסון ברנהרד 
             יעקובסון נוני 
       סלובוביק סילויה אדר 
  פרידמן הינדל- אשת ד"ר שמ 
             ריצ'ייניק דוד 
          שוורץ שרה (פרליס 
               שטרופר ברטה 
                שטרן איזיק 
               שלתיאל ולרי 
           אלטמן משה שמואל 
       אלפרוביץ שמואל גודמ 
           בלוטל פרנק שלמה 
      ויינשטיין מוריס שמוא 
               זלצמן שמואל 
             לובלינסקי מרק 
          ליפמן אברהם יעקב 
              קופרמן מוריס 
               רובין אברהם 
               נישילר דורה 
                  אקלר שרה 
           הקלר אושר(אולר) 
        כספים מסן פרנסיסקו 
                 זיונץ חיה 
                חיצ'ק יצחק 
                 פתחי לולו 
                 זגה שמעון 
               זיידמן לייב 
          מלינוב פניה-אחים 
              צימרמן רגינה 
              שלזינגר יוסף 
             שרנצלר סלומון 
               סלם שמע דוד 
                 עטיה חיים 
                 פרץ אברהם 
           בורנשטיין אברהם 
           ווינשטיין אלברט 
                 וייס אמיל 
               וינקלר ליוש 
             לגמן ליאופולד 
            פוירשטיין יוסף 
                קליין אלזה 
                    דול בן 
        דיקשטיין רבי רובין 
               לטרסקי הריס 
              נמרובסקי נתן 
              נמרובסקי פרד 
               מימון אהרון 
             גרופר אירוינג 
               לרנר קטרינה 
              סנדרס בנימין 
               בנימין סופי 
        ברוידא(ברנדה) ברוך 
                כהן יוליוס 
              אלברט אלימלך 
  חב' ט. גרין 8 קומפ, לימט 
              טמקין א. נתן 
                   כהן גאו 
                 סגל אברהם 
           סוביבורסקי איזק 
                 קרנר זינה 
              שוורץ יוליוס 
                 שטיין דוד 
                 שטיין חנה 
           שטראוסברג שמואל 
                    שמס ב. 
                   שטרן בן 
               ברודנר מינה 
              דודסין הייזל 
      זימרמן(צימרמן) ברנרד 
             לייבוביץ יוסף 
           סבירסקי ולדימיר 
        קניבון(נובון) יוסף 
             ראו מרים(מרי) 
           בניש רבי בנימין 
             גולדנברג יעקב 
      גולדשטיין מקס אפריים 
                 היימן נתן 
             הרי אברהם משה 
                 יופה יוסף 
               מרטין מאייר 
                סויסה איבט 
           קופולוביץ בצלאל 
                  רוזט ורה 
                 שוורץ הרי 
      שילדקראוט סם- יורשים 
          שפירו ניסון(ניסן 
                  תומש שרה 
           אברמוביץ ביאליק 
         וילצ'קובסקי שמואל 
               טופקין יוסף 
 פרידמן פרימנטה פליציה-צאצ 
                 פרנקל רחל 
                שכטר מלניה 
                גרין מיכאל 
               משאל יהודית 
                ספציץ מילן 
                  פולק משה 
           גולדשטיין יהודה 
              גרשטיין הניה 
           מנשה חכים סעידה 
            קוטליאר שייליק 
                 קרנר יוסף 
              קרסט יוהן ה. 
              רודג'רס פאול 
          ריכטמן פייגה חנה 
             גולדרינג מריה 
               המסי אלברטו 
             רוזנטל אוזיאס 
          רייגרודסקי ישראל 
                ליפשיץ דוד 
                 ברון אסתר 
          אורבך רבי בנימין 
               בוברוב דויס 
           ברשפסקי סולומון 
               גנדל יוליוס 
           לוין (לוינה) י. 
                 מרטין מקס 
                קרטז מוריס 
                אליסקו דוד 
            ברה שפוק(שפאק) 
          ברזלאי אברהם דוד 
              גרינברג יוסף 
                 דובה איזק 
                   דרב מקס 
                 היימן ברג 
               הנדלמן מינה 
              הרצפלד אברהם 
                וינברג חוה 
                זוסמן מאיר 
               זורר יחזקאל 
                חמני רובין 
                   כהן נתן 
                   לוי רוז 
                  פלז דליה 
                פסנר אברהם 
                 פסנר אסתר 
                פסנר סידני 
             קלירמן גבריאל 
           רוזנברג מאוריצי 
            רוזנברג רוזליה 
                 רוס ברנרד 
               שפירו אברהם 
             אליונסקי אימן 
               בורז סול י. 
                  בקר אסתר 
             ברודי אלכסנדר 
                ברמן מוריץ 
              גולדמן שמואל 
                 גליק מרסל 
                 היימן לבה 
      ויינשטיין חוה מאירוב 
               וייספיש רחל 
          מושקט פנחס(אליה) 
          מושקט פנינה(פניה 
        סולוב קודש אלכסנדר 
         פרמישלר אידה יעקב 
              צרניקוב לוצי 
              קופלוביץ הרי 
                 קפלן יעקב 
       רבינוביץ מוזס היימן 
                רודניק הרי 
             רוזנבלט אברהם 
               שטישקין משה 
      שטרנשטיין צ'רלס(שרל) 
              גרנפוס אברהם 
            מיקובסקי שושנה 
           אבלסקי גולדה י. 
                אבלסקי שרה 
                  אקר יוסף 
                בלוך מוריס 
             ג'קפסקי מוריס 
                דורמן יעקב 
               דיסן בנימין 
                 הירש לסטר 
                  הרי יופי 
               מוזוביץ נתן 
            מוריס אילונורה 
                 מוריס רות 
                סוקול ברטה 
                 סוקול ג'ו 
           פרידלנדר הרי מ. 
          צומיק אסתר פייגה 
          רובינשטיין פרידה 
              רומנסקי יוסף 
        גולדברג מוריס סלומ 
             הלפרן פרידריך 
             זקס לויס איזק 
            ירון רבקה שאול 
                  כהן שלמה 
             כהן שלמה חיים 
          נחמני בכור בן אל 
              נחמני פלורנץ 
              סלנט אירוינג 
               סלנט בנימין 
               סלנט גמליאל 
                  סלנט נתן 
               סלנט עמנואל 
                  סלנט רחל 
                סלנט שמואל 
         ספרבר (שפרבר) זנו 
            שטיינברג שמעון 
               רובין שמואל 
                  אלבו משה 
              גריימז גיזלה 
               דבש ישעייהו 
                 דיז אולין 
                וולף גיזלה 
             טיניאנוב פיבל 
                  כהן שלמה 
             לבקוביץ תנחום 
              לנדסהוט גרדה 
            מאלי חנניה ד"ר 
            מידלטון איזבלה 
                פרוכטר רחל 
               קלינמן יואל 
           וינציגסטר בצלאל 
            נשילביץ יהושוע 
         נימצוביץ לאה יור' 
        גרינברג אידל יהודה 
              זסלבסקי יצחק 
            מורגנשטרן ברטה 
            מורגנשטרן הרמן 
            נימצוביץ מטיאס 
               צ'פליק רעיה 
              ברכורדר ציון 
          גולדנברג יוסף ש. 
               גרינברג לאה 
             זילברינג אבוש 
            חדד שלום אהרון 
              נוטקיס ישראל 
          שלום אליהו זליכה 
           שמחה רבקה צאצאי 
             גופמן יעקב מ. 
            הנדל לייב זליג 
           וולדורסקי מוריס 
              וולפמן מיכאל 
               וידגוב רוזה 
                כהן סלבטור 
                   ליס דוד 
                 מוצלי משה 
                סלמנו אסתר 
        פוליאקין ליזה ג'מס 
                 רטנר חיים 
             אישביא יהודית 
          הורביץ שלמה יעקב 
                  פרבר שרה 
                וקנין רוזה 
              מרקס אלכסנדר 
              פרמינגר מאיר 
              גוטיארס דורה 
            אדאורד .מ. ריי 
       אייזנברג יעקב(גניה) 
              בן חמו מריים 
        ברנשטיין יוסף יעקב 
        גולדמן יהודה מוריס 
             גולדפרב מרכוס 
              גורדון שמואל 
                גורני בתיה 
              הורוביץ יעקב 
                 הייל סוזן 
            הרמץ הרי יהודה 
            וולף זלמן יעקב 
         לאוביט שרותי בטוח 
                ליטמן שמחה 
         ליפשיץ לויס(לואיס 
     מאיר/מאייר בנימין חים 
          מאירסון הרי מאיר 
                  נייס דוד 
             נייס שרה ודוד 
               קדוסי שמואל 
                  קפלן זאב 
            קפלן שרגא יוסף 
                 רזניק לאה 
                 פריד יצחק 
                  פריד לאה 
                   הרץ גלר 
                 מרי שמעון 
           נביאזיסקי אכסיה 
                 נגש נעימה 
       פלימן דוכובני שמואל 
              רוזנבאום פלה 
               בבואה מריים 
              צימבל פייביש 
               רוזנטל אורל 
                רטיג דבורה 
                 גלזר יעקב 
                 גלר הנריק 
                 יחיה שמעה 
              עמרני טורקיה 
          עמרני צפירה סעדה 
                 שייר אריק 
                 בלום מוזס 
              ברוף דב לויס 
          ברכמן איזיק יעקב 
             הלון דוד יעקב 
                 הרמן צילי 
    לייב בנציון אברהם אריה 
       לישינסקי יעקב שמואל 
           פיין יעקב אברהם 
                פלאום ברוך 
        פלאום (פלום) ביילה 
          פלנבאום טובי משה 
        קינגסון גרשון יעקב 
             רוזנבאום יעקב 
             שטיינברג יוסף 
            שטיינברג מוריס 
              שטיינברג שרה 
               אברמסון הרי 
             אברמסון סטפני 
             אליעזר אדוארד 
               בז'רנו יעקב 
       בנק תפרג זבנוסטינסה 
                  הס סידני 
               כהון מורדיק 
             קליין קרולינה 
             קסטנבאום מאיר 
             רוזנשטיין מקס 
                רפסון יוהן 
                 שלייפר אן 
                  שפר צביה 
               טיאקו אברהם 
               אזואלוס דוד 
              אייזיק פייגה 
            בולוריאן אילנה 
                בלומר צביה 
             בן-דוד דומאני 
       בנופולסקי/בנדפו חיה 
            בן-עזרא מזלטוב 
               דורבינר ד"ר 
                הוקין ברני 
                הוקין גוהן 
             הוקין גונן א. 
          וורלד ויד פרקדרס 
           טירכט נגוט יצחק 
          טרנוביצקי אזדואי 
                 ירוחם רחל 
               מורבקין רחל 
              מזרחי אליעזר 
          מילנר אנה"לואיזה 
             ספינדל קרולין 
                פולק אירנה 
             פליישמן אדוין 
            פליישמן פאולין 
             פנטיליאט חיים 
                  צד שלישי 
             קניגסברג יוסף 
            קרמר חיים יעקב 
            רוזנבלום צ'רלס 
        רומרו ולנטין גרסיה 
                  סטין לאה 
           שטרנפלד פיליציה 
              אנדלמן ארקדי 
            בן נחום בנימין 
                  בריל חנה 
                  כהן קלמן 
            עזיז אברהם אלי 
                 קרמן מאיר 
         אברלונה אסטללה ו. 
             אונגרמן שרלוט 
                  איזק לוי 
                 אלפרן משה 
             אפישדורף אליז 
                 בלום ג'ני 
              בלום לאונורה 
                 בלום פרנק 
             בלום רוברט ד. 
    בליהן (בלהן) רבי ישראל 
            גולדשטיין מאיר 
                גלנדר הרמן 
             גלנצר אלכסנדר 
                 דאייל נתן 
          וולפסון שמואל ש. 
            ולדר סלומון מ. 
                 וקסלר בסי 
               וקסלר שמואל 
              זילברמן לויס 
              זיסמן פייביש 
                  זלצר נתן 
                   כהן משה 
                לוסטיג רוז 
             מייפר הנרי מ. 
                   מנדל ב. 
               משעלי ראובן 
                 סטור מאיר 
                 פול שמואל 
         פינקל שמואל סופיה 
                פרונסק זאב 
            קיינגרסקי איסק 
                   קלמן רס 
                 קסלר דויס 
                 קפיט לויס 
                   רדן שרה 
          רומן איזדור יעקב 
               שטיימן קלמן 
                שפרן אברהם 
                לורנט מריה 
                רוסו חנולה 
                  אנגל משה 
                  בקר ארול 
             ברגרין צבי-דב 
             גייז ויקטורין 
                 גליק פולה 
           גרינפלד איביליה 
             הרנזון פליציה 
         ז'וגוט יצחק צאצאי 
                  לוי יעקב 
                מזרחי נסים 
                  מקלר שרה 
                 סגל שמואל 
                סלומון מקס 
            סנדובסקי שמעון 
               פינסקי חסיה 
         קאופמן יוסף ביירי 
             אברמוביץ יוסף 
               אדלמן מוריס 
              ברצילון לאון 
              גורדון מוריס 
               גרינבלט הרי 
             גרינבלט ישראל 
             גרינבלט מוריס 
              זיידמן רגינה 
                לנדאו יעקב 
       מייר (מאיר) יוסף מ. 
          מייר (מאיר) לונה 
               פדלון יהודה 
             פרידגוט גליקה 
            ברונשתיין אסתר 
           גולדברג איסק ה. 
               גורדון מנדל 
             גרינבלט שמואל 
                גרנוף אידה 
          גרנוף מלך (מלאח) 
                  הכט זישה 
          וילסון שמפשון פ. 
                  כץ טיללה 
           לאופר מואיז משה 
          לוין (לוינה) בקי 
                ליסט רוברט 
               ליפשיץ אלתר 
         ליפשיץ יהושע לואי 
      מלינסון מאלינסו יוסף 
     סלונים (שלונים) מ. א. 
              פודולסקי קטה 
              פרידמן מרכוס 
 פרסקוף (פרשהוף) הינקו(הינ 
                פשקס ישראל 
             קוניוק בנימין 
              שפירו א. לזר 
                  מנו נוצה 
            גליקמן אלכסנדר 
             דרבינסקי סטלה 
            הורוביץ גלוריה 
           חב' מוסרי ושות' 
               חרבון אברהם 
                טריכאוד מ. 
                 כהן אברהם 
                  לוי טורה 
 לונדון סוסייטי פור פרומיט 
            ליכטנשטיין גרי 
               מתנאי יורש' 
                 סוידן חסן 
                 פטל סעידה 
           פינקלשטיין סימה 
                קוזמן פדחה 
                 קורפיקו . 
                 רפאל רפאל 
                שפרנק ברטה 
                  אלפר נתן 
               אנג'ל פייגה 
           בוטושנסקי שמעון 
         בריס (באריס) יוסף 
           גולדשטיין שמואל 
                גלסמן הרמן 
              גרפינקל אלקה 
             דיאמונד לואיס 
      דייטכמן(דייטשמן יוסף 
                הוורד יוסף 
        וויסברג באומן קרול 
             וולובסקי הירש 
       זרננסקי(זמנסקי) נתן 
                יונס מרקוס 
                  כהן הרבי 
                  כהן פאול 
                  לזר מאיר 
                   מני אלי 
              מרטין בנימין 
         מרקוביץ אנה (חנה) 
                  נחס טילי 
        נחס מ. רבי סולומון 
     סילברשטיין זילב היימן 
            ספירשטיין מנדל 
         עדס (אדס) אלכסנדר 
       עדס (אדס) רפאל עזרא 
              פיקסלר שמעון 
           פלפל מוריס מיכא 
            קליין פיליפ ג. 
                 קפטל ליפא 
             קפלן רבי מוזס 
           קרביצבסקי מרדכי 
                   ראב שרה 
                 רובין מקס 
              רובלוף צ'רלס 
                 ריטר לויס 
          ריינולד לואיס ג. 
                 שרבן מיחי 
            אובסי אברהם מ. 
             אובסי נדיה א. 
               וואדש לאסלו 
       מטלטלין בבי"ח השרון 
     פריטים מביה"ח בלינסון 
            בקר משה(מריאן) 
          הרשקו רייזה יורש 
            ליפשס לייב(לב) 
           ליפשס פרל(פרלה) 
             סעד שלמה עמרם 
              שיינבך אלוין 
              שיפקה יחזקאל 
           שלמה יחיה(יחיא) 
              אייבנשיץ בלה 
       ליפקין(גוטרמן) רוזה 
                בוימן לויס 
             וייצלנד יהודה 
                 כהן אליהו 
             שוורצברג ברכה 
            ברישנסקי בלומה 
             הרשקוביץ חיים 
             הרשקוביץ לילי 
             הרשקוביץ נוצי 
             יהושובה אהובה 
        פולאדבחש ג'האנג'יר 
                  אדלר חנה 
                 אופז דורה 
                 אלון מרים 
       אל-עול(אל גול) סעיד 
               ביאנה אברהם 
            בן מרדכי אברהם 
              גוארג'י מאיר 
              גולדוסר גניה 
                    גרוס . 
               דיאמנט וכהן 
       דנס איון ו-או עדינה 
        הנפלינג שמעון מאיר 
                הסוחר בע"מ 
                  כהן שאול 
              לוי סרי רבקה 
          סלומון אוגן יונה 
               קולדני אברה 
                קרמר פרידה 
               רוזנפלד משה 
              שלזינגר אלנה 
                  שמיל משה 
       בודז'וסקי ברוניסלבה 
          אלטביב ז'ק אלברט 
                גלזר יהודה 
              דונקלמן פנחס 
            פרידנזון פרניה 
                  קפלן שרה 
                 בנדק רבקה 
           אטאס שמואל שלמה 
                בלש רודולף 
           גול בן יוסף דוד 
            היישטיין אהרון 
       זילברברג יהודה יור' 
                טבק אליזבט 
                 לויט יצחק 
                לויט פעלטע 
          לויתן יוסף זכריה 
                    מן הלן 
        מרקוביץ יוסף בנציו 
 נכס שזהות בעליו אינה ידוע 
               פרידמן מאיר 
                פרסול קלמן 
           קומצקה פרנצ'סקה 
         קרקרות אסתר אברהם 
               רביץ דורוטה 
      רובינשטיין מאיר לייב 
                רוטמן חיים 
                 רינג חיים 
             שיינקוף אברהם 
              שיינקוף מאיר 
           שרעבי יוסף שלמה 
               אופנטיר משה 
                 גיטל ליבה 
               ינשטמן אסתר 
             לוי משה אברהם 
                לוין אברהם 
              מיכאלוב וידה 
              מיכאלוב יצחק 
              סובובסקי משה 
               צופיוף יעקב 
            קסטנר משה אריה 
              רוזנבלט בתיה 
             רוזנבלט זוסמן 
          רומנו יוסף איז'ק 
              שוסטר גדליהו 
                שוסטר רבקה 
              בלאו זיגמונד 
               אהרוני יוסף 
            מזרחי יעקב נתן 
     פינקלשטיין ברוך בן יש 
            שטרוסברג מנוחה 
               שולמן בצלאל 
         ברסלוב ארוין ואלי 
               ברריס מרגרט 
              הוורד רחל מ. 
          הופקין מיכאל .ג. 
        וולפה ד"ר יוסף .ר. 
                ויינר ו.פ. 
        ויליאמובסקי עמנואל 
               ויץ אירוינג 
          ורבוב חיים מיכאל 
            לוי יצחק פאיזל 
          לורבר סמואל ומרט 
                ליטמן ינקו 
                 סופר יוסף 
            פרידמן יעקב י. 
        רוטנברג בקי (רבקה) 
                 שלום יעקב 
         שמרלסון סמואל .י. 
               ברנרד שולמן 
         ג'קסון אפרים לויס 
          דליגורגיס מרגרית 
                   כץ אסתר 
                סנדלר רינה 
                  פוס יוסף 
              פורניקה אוטו 
            רובינזון לואיס 
             יוכבדזון ליאו 
                שוורץ נחמן 
             בלושטיין יצחק 
              גרבוביץ הניה 
               מנדלב פייגל 
               פרידמן גיטה 
              כהן שפרה פלח 
                הוכמן יצחק 
                  טוכל פפי 
             מיכאלוביץ מקס 
                סימנוביצ - 
                   פרץ דוד 
               צוקרמן יואב 
          קפאומן(קאופמן) . 
              רוזנפלד חיים 
             קלמנוביץ מלכה 
              הירשיאס יעקב 
         סטוליביצקי גדליהו 
              גרינגרס יוסף 
              דז'ובוב אהרן 
               דינקו איתמר 
             הורוביץ שושנה 
            כהן יהודה שלום 
               לישנר צ'רלס 
            נסויזסקי אריאל 
           קלמנוביץ ישעיהו 
            שיינקר יוסף א. 
        שלזינגר זינגר וולף 
                שניידר חוה 
            אהרונוביץ נילו 
          גולוב בנימין(ניק 
                 גרוס אווה 
            בוטון אהרון ד. 
         ברנשטיין אברהם דב 
               בת שלמה רות 
            גרברס יוה ליזה 
              דנילוביץ רחל 
                הוידו ינוש 
                 הופמן משה 
           הרשקוביץ בוליסה 
            וארונוסוף יוסף 
                וושר סימון 
                 ויצמן נתן 
            ימפולסקי פאולה 
             כהן יוסף חיים 
                 לויט דניס 
                  לוין רוז 
           לנגר יוסף צאצאי 
           מן  חונוב ויטיס 
             מנדולה אדמונד 
             ניקשעאר מסעוד 
             עבאדי נסים א. 
                פיבלמן לאו 
           קוטנר פסח-צאצאי 
              קרלסברג מלכה 
  רוטמן חיה -צאצא הורי אמה 
             שטיינברג גניה 
                שטרן אברהם 
                שכטר מרדכי 
      שפירה הילבני בת יעקב 
             הרון משה סלים 
              אבסטדו אברהם 
             גוטשטדט אברהם 
           גולדשטיין אלבין 
             זליקוביץ וולף 
          חדזיזדה פרג'וללה 
         לינטנר שמעון חיים 
           מנדלוביץ מתתיהו 
                סקופ אהובה 
            פודז'רסקי אהרן 
              קפלן בן ציון 
                  קרפיס דב 
               רוזין שמואל 
              שנירזון אלזה 
                 סיני בתיה 
                 סיני טובה 
              לוי ידיד דוד 
                 חדות יוסף 
            לוין מאיר זלמן 
             שוורצמן מרדכי 
             ברגר בלה זלמן 
    מלך בן שלום דן- יורשים 
           ברנדווין אליעזר 
        גרינשפן יעקב רברנד 
                 חזן לואיס 
           טישלר מנחם מנדל 
                 יחיא יצחק 
                  כוגן דוד 
               סידלמן בתיה 
          ספקטור אווה(חיה) 
        פיסטרוב יצחק אהרון 
            פרלו וולף חיים 
                צ'סנר אריה 
             קולר מקס מנדל 
    רוזמברג-רוזנברג סילביה 
             רוזנבלט שמואל 
             רוסובסקי מוזס 
       דובינסקי/בינסק רומן 
                 אלתר מריה 
       ברקוביצי מריסי(מנסי 
               וינברג יוסף 
           יעקובבויץ הנריק 
  לאון דזיבקביץ (דזינבקיאב 
                 לוי וולטר 
           לוין סלומון-יור 
                מוסרי מלכה 
          נפח (נפפה) שמעון 
               פיטרו פייגה 
                 פיטרו רחל 
            פרוימוביץ חיים 
      רוטנשטיין אברהם יעקב 
             שטיינורץ יצחק 
                 בורג קולט 
                 וסרמן רחל 
                וקסמן ברטה 
     מקסימוביץ משה- יורשים 
         נימן (נוימן) אריה 
                גודמן בתיה 
                 גודמן לוי 
              סילקוט אברהם 
                גרטמן הירש 
                ורנר רגינה 
                  פוגל חיה 
                פליקס תמרה 
                מוטי סנדרה 
               אדניה אלברט 
               ביטון יהודה 
       הורוביץ חנה- יורשים 
            הילדרגרד אברהם 
                יפמן מיכאל 
            כהן רזלה ג'זלה 
                 לאחו מנדל 
               מסרי סובחיה 
            מרובצ'יק אירמה 
           נובק פרדיננד יל 
            קירשנבאום יצחק 
             רבינוביץ יעקב 
                  רנרט סלו 
               שניורר אריק 
                אשר ג'ורג' 
              גולדמינץ סדי 
            לוי קטלין מוזל 
              וינר אורבינג 
          פוליאנובסקיה נלי 
              רוזנבלום משה 
            רפהן אירמה שרה 
                  רפהן קרל 
             אבלסון רודולף 
                    בר .י. 
                 ברמן אריה 
                גביסון מרי 
             גולדשטיין לזר 
              גלזר יהודסיה 
                הופמן רוזה 
                  הלר זהבה 
              וולדבסקי בלה 
             טביביאן ביג'ן 
                 טסלר ז'ני 
              יונגרמן דורה 
                יוסף ישראל 
       ליברמן(דבורקין) יפה 
       מפלין סנטיגו אלברטו 
                   משה אנה 
         נפרסטק יחיאל אברה 
                פרוכט יעקב 
               קורנס יוכבד 
         קיטלרו שולי אח המ 
         קייזלר אקסמן טבלה 
             קליין דזידריו 
             רבינוביץ יעקב 
              רדזיסקי מישל 
              שטיגליץ יוסף 
                שכטר אברהם 
                אנגל גוטשה 
                  אנגל הלה 
                אנגל פייבל 
           אנגל רויה (רחל) 
          אנגל דוד- יורשים 
         אנגל חיים- יורשים 
         אנגל יצחק- יורשים 
         אנגל שלמה- יורשים 
            כהן דוד בן יצח 
                סלצר אברהם 
                שוורץ פסיה 
               אלמליח דינה 
               אלמליח רוזה 
       נוישטיין הרולד יוסף 
               סויסה אברהם 
                עזקרי יצחק 
                עזקרי מאיר 
      גולדצאל(גולדזאל מרים 
           סולומון אלכסנדר 
     פרילינג גליקה- יורשים 
               מזרחי יוחנן 
             מילשטיין יצחק 
               קראוס רגינה 
             קרופקה ישעיהו 
            משיח שלמה אריה 
                 פילר מרים 
            בורלא סטניסלבה 
            בורשטיין שיינה 
                 בן צבי דב 
     הורנשטיין(סמואל סופיה 
                   ובר נתן 
                זילבר יצחק 
            חודורוב מיכאלה 
                לוי בנימין 
               ליוורדן הרי 
           סטרנסקי גרטרודה 
                פוגל נפתלי 
           ריגר יוסף צאצאי 
               ריינס דניאל 
        שלוסברג לייב(לייבס 
                נגרי שמואל 
             פרידברג קהנדל 
               קומיטו מרים 
                 שוורץ בלה 
                בלוך אברהם 
           בנבנישתי בנימין 
 זכויות מקרקעין 7518/28,29 
              טאובלר אויגן 
    מקרקעין שבעליו לא ידוע 
          סופוצ'ינסקה זלדה 
                טנדלר יוסף 
                 בכר אלברט 
                  בכר אסתר 
                בכר ויאולט 
                 בכר סופיה 
      ורפל מיכל יהושע-הורי 
              יוסף פאולינה 
                 לוי מואיס 
                  מנוח צבי 
              מרקיאל אהרון 
            סולודוב אדוארד 
               סופר עובדיה 
      ספיאשוילי מיכאל(מישה 
               פרידמן יוסף 
                 פרשקו שרה 
                קלינמן הלן 
              שפשביץ ישראל 
    ביאליק סמואל או ביילין 
                גרוס פיליפ 
               חיים לאוניד 
              אבוקוב מירון 
                 אודי רינה 
               אלצפין דורה 
                בלום אברהם 
                 בלצר מירה 
                   בס יוסף 
            גולדנברג פיליפ 
              הולנדר דורטי 
                  המר זלטה 
                 טוקר אידה 
       טייצ (טרויצה) סיומה 
               טרויצה מרים 
                טרזט גיזלה 
                 לוי סוניה 
                    נדגר . 
                 ערבה שלום 
               רוטמן הרשקו 
               רטמן בנימין 
               רפאליק רוזה 
               שורצקר מנשה 
              פייפר ברטולד 
               נוריס ג'ימס 
           בלטר מרים(מירה) 
          ליטבר אריה(חיים) 
          אייזין (מקס)מאיר 
            סטופלר אנה דוד 
            סטופלר רבי דוד 
            אקשטיין אליזבט 
             בן זכריה חיים 
            כהן מיכאל יצחק 
             בנגייבה ניקדם 
                קליימן נתן 
     כהן שרה אשת מיכאל כהן 
          אזנקו סימון ואסת 
               אסבי ארווין 
                 אסבי מולי 
               בלפור אברהם 
                בלפור מלכה 
                  בנין משה 
                 בר ארנולד 
                  גבאי חוה 
          גולדשטיין אלפרדו 
                גרסקן ברטה 
                גרסקן יוסף 
               וייסמן הילל 
              וייסמן זכריה 
        זופניק/צופניק יצחק 
             זמיגרוד בלנקה 
                 חיאט יוסף 
             ליבוביץ אברהם 
                מילר אניטה 
                  מילר חנה 
      ניניו משה - חש' יעקב 
             פרלמוטר איידל 
            קושלנד את הפנר 
             רובין אמל קרל 
              רומיליו מנחם 
                 שמואל משה 
                 דנה ליאון 
                   גד יצחק 
          גלפרין מוסיה-משה 
             מורדוף מתתיהו 
        נימרובסקי אסתר-בנה 
                 עטיה בליר 
               בקנרויט משה 
          גולדין חיה-הינדא 
         דז'ובס אברהם יצחק 
          זילברברג בן ציון 
              ירושלמי אסתר 
              ישעיזון יצחק 
            כהן מאיר שמעון 
         לייטען ישראל הושע 
                נבון מרדכי 
         קלדרון בכורה יוסף 
               ראזעט דבורה 
              רוזנטל אלברט 
        רוזנפלד אלי עובדיה 
        שלזינגר שניאור זלמ 
              בן-זקרי חיים 
             קוטוביץ סופיה 
                 שלום מוסה 
            ניזברג דימיטרי 
          סקלורובה ציציליה 
             אג'אג'אן רבקה 
                פרג' רחמים 
                  לויט דוד 
             גרוספלד בלומה 
                אלבו- אחים 
                 בראור דוד 
            גורדון ומשפחתו 
                   גרין סם 
           גרינשטיין ורוזן 
           דוחן ריימונד ב. 
              דיאמונד א.י. 
              דיאמונד ס.ר. 
              הילסון משפחה 
                  הימן יפה 
                   הלר .ו. 
               יודלמן אלנה 
                יפה א. י . 
                     כץ ל. 
          ליפשיץ סרגין ד"ר 
                 פוטרן מקס 
               פוקס אדווין 
                 פוקס פרסי 
                   פטלי ב. 
           פיין זיוה סילבי 
                פיליפס .י. 
            פרושיצקה הינדה 
               קאזאן דבורה 
                 קוסף ז.י. 
                 קרטון ק.ג 
             קרנובסקי ה.ל. 
                 שש ל וסנד 
          יגיד חנה- יורשים 
               אלימלך נסים 
             אסיג כהן יצחק 
              בורוכוב חיים 
               בן הרוש רחל 
               ברדז'יק צבי 
             גרינברג חייקל 
                 דויטש שרה 
                 זינגר הרי 
                   כהן משה 
                כשרים עזדה 
                סבחה ראובן 
 סובריין שהופקד ע"י אלמוני 
               סופר יחזקאל 
            פרדס אמר אילנה 
                 צבירה רחל 
 קופת"ג של עובדי אר-יב בע" 
              ריסקניט יוסף 
                  שבוט שרה 
               שוורץ אברהם 
                שטקליס משה 
              בראונר שמואל 
              גרויסמן לייב 
               חלפון אהרון 
            לובצבסקי אברהם 
        פוזניאק יחזקאל-צאצ 
               פרידמן נחמן 
               גרסון אלברט 
       רבינוביץ לייב יהודה 
                  ביבר בלה 
                 סגל סטרול 
        סספורטס סימון(שמעו 
           גרבר לב בן יפים 
          קסטרו(הסקט) ליזה 
          ברוייר יפה שינדל 
                ברגר הלמוט 
                 ברגר הרטה 
                דומני סטפן 
                דומני פאלי 
                 היינץ קרל 
               אוזלבו יעקב 
               אורטה אליהו 
            אייכנבאום נעמי 
             אייכנבום מנחם 
                אלסטון דוד 
                  בכר יצחק 
                   ברנט שי 
                  חלפון סם 
                 יצחק תקוה 
                 ישוע זהרה 
         לוינסון שרגא וחנה 
              לניאדו פנינה 
            מנדלוביץ ברנרד 
               סאינה זכריה 
               סלומון יוסף 
               פרלמן פיליפ 
       קופת"ג עובדי בן צור 
                רויטמן שרה 
               שוצברג הלנה 
                שרוני הרצל 
                 מריש יעקב 
               וינטר ברונו 
                מאלך ראובן 
         נוגלי(זוגלי) יוסף 
              פרבר גריגורי 
               שמוליאן רחל 
               זולוטר אסתר 
               אגבבה שפיקה 
              בן ציון ברוך 
       בר רצון(בירקן) אסתר 
                   הלר חנה 
               וורמבלט חיה 
                זאבין יעקב 
                זימן גולדה 
                 זליק לינה 
             יום טוב אברהם 
          ליברמן וולף(זאב) 
               מטיוביץ צבי 
                פונר ישראל 
                 קוהן מלכה 
               קיצוק גולדה 
               שוורץ אהרון 
                שוורץ יעקב 
               פרומין זלדה 
           קסטל אברהם יצחק 
               הידושקה בלה 
              ברדה אוגוסטה 
               גרינברג הרי 
              פורטנוי יעקב 
               רוט אלכסנדר 
                   אשר סלי 
             בוריאל ג'ורג' 
           ברחד מאיר יורשי 
       וינשטיין הרב עח/980 
                  חזן שלמה 
                 טיץ סופיה 
                  כהן סלים 
            לוי ולנטין ודו 
                מרידור רחל 
                  סגל בילה 
                  סגל חיים 
            פוקס שבע(ברחד) 
               פרידמן יצחק 
             קאופמן אלישבע 
              קיפלאוי צחלה 
                רחמיל פאול 
                 שעיה נעמה 
              אייזן ג'ורג' 
                  גלפר פרל 
           זהעמן רבקה רוזה 
               נויהויז לאה 
              רוזנברג ברוך 
               רוזנברג גנו 
               רוזנברג חנה 
              רוזנברג יעקב 
             רוזנברג מיכאל 
              רוזנברג פולה 
               רוזנברג שרה 
         אג'אבאבא סלח-שאול 
                האוזר פיני 
                הרשקו הרמן 
              זייקנר הנריק 
                  טפר מלכה 
               מזור בנימין 
             רפופורט אהרון 
                גלמן מטליה 
              דרייסלר לודה 
              הוניג יולנדה 
               וויס פלורנס 
             זוסביסי נוהים 
                   כץ פנחס 
             מזרחי בן ציון 
               נג'אר עזיזה 
            סליקטר איזידור 
         קרן לעידוד התעשיה 
               שרעבי זכריה 
        וידבסקי חוה-יורשים 
              בובליל אדגרד 
             אאוספואן אמיל 
              אונגר פאולין 
                 אללר מריה 
               אשכנזי מרים 
              גולדנברג סמי 
                 יוסף נעמי 
                 עדני יוסף 
              קדישביץ סימה 
             דה בוטון אהרן 
              פישמן ויליאם 
 גרשטיין סלומון גרשטיין סל 
               חדז'ס אליהו 
                   שפיס לב 
                    שק אשר 
               עקשותי מרים 
           וויס(ויס) אליאס 
            וויס(ויס) פרלה 
           וויס(ויס) רמונה 
               זיסמן יהושע 
                  טור רפאל 
            אוהב ציון זיוה 
                 אולמר משה 
              איידליץ יעקב 
         דיאמנדשטיין מרקוס 
               דנציגר יונה 
             הובנבונר בתיה 
  חשבון מס' 215 בבנק לאומי 
    כספי בית ברח' בן יהודה 
            שטיינינגר אריה 
               ינקו אופליה 
                    פת דוד 
          קלנטרוף סרח(חפץ) 
               גרוסמן ריבה 
                 לוי חנינה 
               ספקטור ליזה 
                 כהן אהרון 
               שקדי יהודית 
             אדסמן שפרינצה 
           גרמן אברהם יור' 
                 האור קלרה 
           לביא אברהם צאצ' 
               נחמיה אליאס 
           סינגלובסקי הדסה 
              פליישמן זלמן 
             קליידמן לובוב 
                אבודס מרגו 
                הירש אולגה 
                וולס אהרון 
              וינבאום יצחק 
               זבליק דבורה 
                זילכה ציון 
             טראבולס בוקאס 
                  כמרה משה 
                לזר סלומון 
                 לנדאו לאה 
                נוימן בתיה 
                נוימן יוסף 
          נוימן מאיר מיכאל 
       קונדיוטי אליהו מנחם 
                קנטוף פנחס 
             באזמאנה שמואל 
         ווגשל ווגשאל סרנה 
                זיידלר מרי 
            כהן יוסף אברהם 
            כהן יוסף אהרון 
               פיטל ליליאן 
                 קרמר דורה 
               אלקלעי יוסף 
             אמדור אלכסנדר 
                אסקונס הני 
              גולדברג הימן 
             גרינבלט אליהו 
                   הופ חנן 
               הלפרין קלרה 
                הרמן צפורה 
               וקנין מוריס 
               וקסמן משולם 
                זוננה יעקב 
                  חגג רינה 
  חש' מס' 14191 בבנק לאומי 
             טיקרס בוליאטה 
                יופה הינדה 
            סימן-טוב רחמים 
               פוקס יחזקאל 
            פסבולסקי איבור 
                פרחי אלברט 
              רובינס סירול 
             שקרג'סקי יצחק 
           ווהל משה(מוריץ) 
               מטוצאן אלנה 
          סולומוניקה אניקה 
                קוטלר מרים 
            אפשטיין ויליאם 
                גולניק דוד 
        סורוכה(סורוקה) מרי 
         ספירשטיין זיסקינד 
                  בכר יעקב 
              זיגן סטניסלב 
          סקורא טינא(טובה) 
              פונגרץ אטלקה 
                  בלוך מקס 
             גבריאל ריזינה 
             גולדשמיט מריה 
             גליקסון ארתור 
        הרצפלד א. למפרט פ. 
           וילקנפלד יחזקאל 
                ויצמן שלמה 
                 סמסון רנה 
               פלטניק מרים 
                    פר סלי 
                 קרלי ו.ל. 
               רודיצקי .ר. 
                רודיצקי ח. 
             רודיצקי י. ב. 
                שמואל י.א. 
               דיאמנט פנחס 
             שהולהוף אמריק 
                   קופ .א. 
            קרוייטורו אליה 
                  מקס מאיר 
                  מייש משה 
             קוטקינס .א.י. 
                אלתר ישראל 
                ארליך חיים 
               בוליוס יוסף 
               בן זקן נסים 
               גלנסקי רוני 
                   דקל רחל 
               מנוביץ זהבה 
                   סגל .מ. 
         עבדל האדי בוסיינה 
              רויטגור זיסה 
             ביננפלד ירוחם 
             ברמר פרנצ'סקה 
                 גלוק קלמן 
                זלטקס חנצה 
           פישר לואיס(רבי) 
               צוקר סלומון 
              רבינוביץ יזי 
             אבוטבול אברהם 
              בורר מארלנדה 
              בן צבי שמעון 
           גולדשטיין אילנה 
      חש' מס' 400024 בבל"ל 
             ליפשיץ ארנולד 
                 מור שמעון 
                  עמרם דוד 
                 ערן אהרון 
          פיירמן לוי ואדלה 
               פרידמן יעקב 
               קרסטין גוטה 
                 שאנן יעקב 
                ברגר גנאדי 
               אבוטבול מקס 
                  ארגס אנא 
   בית כנסת שיר לדוד-נתניה 
            גרודינסקי יוספ 
                הורביץ נתן 
       וגנטיל משולם אליעזר 
                זוסמן יוסף 
              זלינגר יהודה 
        מרקס (מרקוס) שמעון 
         ספרנו - קואופרטיב 
             סקורא איזידור 
                צדקה סלמון 
            קיטטרוטש פיליפ 
     רקפת- קאופרטיב חיילים 
              צינברג ישראל 
                מצה סלומון 
             אופטובסקי חיה 
                 בריק טובה 
            ברנט הרמן יוסף 
                  כהן שמחה 
               לוינסקי חיה 
          קורמן ברנרד אחים 
                 קרפ סופיה 
            רוזנברג מינדלה 
                אהרליך ז'ק 
            אמין אמיר יצחק 
                 בלנק ז'ני 
            גולדמישדט נחמה 
          גולדנר ליאונטינה 
       גולדשמידט אברהם צבי 
                 גלדנר רחל 
                  גרש מ.נ. 
                  דבש אסתר 
              וולגלרנטר ס. 
               וולטש פליקס 
             חיימוביץ הרצל 
                יצחקי סידה 
               לנדאו לנדאו 
               מזרחי שושנה 
                 נבטי רבקה 
                  סארר הרי 
              עמינדב ישראל 
                ענטבי מלכה 
           רבינוביץ שולמית 
             רוזנברג ק. ב. 
                 רקשי מינה 
            אוסטרטובה מניה 
             אליוכינה רוזה 
                איתן נמרוד 
                 ארדיטי י. 
                 ארמן ברטה 
              בינשביץ א.ל. 
                 בקר מיכאל 
                 דורון ישי 
                 דנהב סונב 
             הרשקוביץ קלרה 
               טברושק רוזה 
                יצחקי שאול 
               יקובזאד חנה 
       יקובזאד ויזה ארנולד 
               מזרחי ניסים 
               מיוחס רחמים 
                מישורי צבי 
                מישל ברנרד 
              סרקיס אבריאן 
              רבלין מרגלית 
              ריניצקי מישל 
              ריניצקי סרג' 
               גולדפרב לאה 
       צלר(קרל) ג'יימס דוד 
        בריטשגי-שומר רגינה 
                הבר מיקלוש 
               לייקינה חוה 
              גרוזמן אהרון 
             לייבוביץ רבקה 
                פולמיר נתן 
       בנבנישתי רבנו סעדיה 
                 אדלר מטיה 
               אינדיק זהבה 
         בל"ל חשבון 212569 
           גלעד אליהו יורש 
                 גניים עלי 
            וופסי מאיר ד"ר 
             זיליונה אילנה 
           חיימוף אדולפינה 
   חש' מס' 12981 בבל"ל ת"א 
        חש' מס' 4031 בבל"ל 
       חש' מס' 78632 בבל"ל 
      כספים ללא תובעים בל" 
            מאיר עמליה ד"ר 
                   מזרחי * 
                 צימרמן ב. 
                 שבו יהודה 
                שוקרי אריה 
                שפירא הירש 
                אברבוך משה 
              אגוטביץ יוסף 
               אורון שושנה 
             בן יעקב שמואל 
         ברדק אברבוך לינדה 
        ברדק אברבוך צציליה 
   ברדק אוברבוך מרקוס לאון 
              ברקוביץ יעקב 
                  ווסר ב'. 
      חב' ספנות מזרחית בע" 
                טיבי אפרים 
                לוי אלוירה 
                מלר מתתיהו 
                  מצגר הני 
               מריאן פרידה 
             סילבר אבא הלל 
            סמרגונסקי נוחה 
                פלד גדליהו 
                 פרוסק צבי 
           פרסקובסקי אנגלה 
             רבינוביץ מינץ 
             רבינוביץ רבקה 
             רודוביץ רגינה 
                רסקין דינה 
               שבתאי יחיאל 
                שורץ ליאון 
               שפירא מיכאל 
               גולדין דינה 
                 מילמן הרי 
               קראוס יוליה 
           רוזן טוניה יורש 
                 אברהם מטי 
                אברהם מלכה 
                 וולף אסיה 
               זולה בנימין 
                זולה סמואל 
       ליטובסקי לייב-יורשי 
                  מרקו הרי 
                סטולר חיים 
 סטרפונסקי מרים- צאצאי הור 
                רחמוט טוני 
            שור יהודית אחי 
             שר ברוך יורשי 
              אסולין צ'רלי 
           בורנשטיין ישראל 
              בן עזרא יעקב 
               גומפרט רוזה 
                 דגני יעקב 
             הופשטיין סוזן 
              זיצר חיה בלה 
          יעקובוביץ ג'ורג' 
        כספים לטובת אלמוני 
                ליכטמן רות 
               קמרניק זליג 
               שטראובר חנה 
               גלובני אסתר 
                 עזקרי כני 
                ארקין פניה 
                ביטאר הביס 
                 גרוס חיים 
      הועד העולמי לפיצויים 
                מזרחי יעקב 
          מזרחי נפתלי-צאצא 
     סמינר ערב למשק וכלכלה 
              פרידמן מרגוט 
                פרנג וגדני 
                   שושנה . 
               אדם אקטרינה 
                 ליאון רחל 
          אייזנשטיין אברהם 
                דוביס מרסל 
             הורוביץ פייבל 
           הללי סלח יחזקאל 
           זליגמן ז. יורשי 
                טביב אליהו 
                    כץ משה 
            לטד ו.ו.ס. עדס 
              לכיש .ר. ד"ר 
               מוקוניק משה 
             מושקוביץ מנדל 
                  פאול מקס 
                 פישר אדלה 
                רוסט אברהם 
                  ריבר פרל 
הוסף רשומת תגובה

Popular Posts