האם הבלוג סייע לך ?

יום שישי, 16 במאי 2014

רשימה של 250 נעדרים להם רכוש אצל האפוטרופוס הכללי שמרביתה התפרסמה לראשונה בתחילת 2014

                 
אם אתם רוצים עזרה באיתור פרטים על אנשים המוזכרים בכתבה או אחרים
אשמח לעזור נא כתבו תגובה או תשלחו אל:
אבדר רחל 
      ברנקוף/פרנקוף שרלוטה             טווילי ויקטוריה   סופר מאיר חכם ד סופר מאיר      קליין שמואל קליין שמוא 
 אביב נתן יורשים אביב נתן                    ברקו פאני   טורנהיים נתנאל טורנהיים נ             סטרוסלסקי אליהו      קליינר יוסף קליינר יוס 
                אבישי נחמה                  ברקובי רחל                טיטלבאום מקס          סטרוסלסקי צבי הירש            קלמן קמינר מרדכי 
 אברהם רות )קווה אברהם רות                 גבורין אבנר                 טייב ויקטור              סטרוסלסקי רבקה                    קלר רינה 
                  אברט ואן       גובס מוחמד גובס מוחמד                    טנין נתן                    סלמן נתן                     קנר נתן 
   אגודה לפיתוח תיירות בא"   גולדברג יצחק )ג גולדברג י                    טפל מרים                 סמנדרוף יפה   קסטנברג מילטון קסטנברג מי 
            אגודת המוזיאון   גולדברג)גולד(אנ גולדברג)ג   טרייסטר להשקעות טרייסטר ל                 סמנדרוף שרה                  קציר פנינה 
       אדלרשטיין מאיר אדלר      גולדמן אסתר גולדמן אסת         יכין יקין יוסף חיים                   סנדלר לאה                    קרוך הנס 
            אולריך קיט גרי       גולדמן חנה גולדמן חנה               ינקובסקי אדלה      ספירו עאמוס ספירו עאמו               קרמסיר לדיסלב 
     אידלמן דוד אידלמן דוד              גולדשטיין חיים     ישיבת ויזניץ ישיבת ויזנ                  סקייף שאול                   קרן צפורה 
              אל קייאס חנא          גולדשמיט אברהם צבי   כוזהינוף בן ציו כוזהינוף          עוזר זוהר עוזר זוהר             קרקינובסקי בסיה 
 אלברט שמעון ליי אלברט שמע                    גון מנחם      כולל רומניה כולל רומני                   עזרא יוסף             רבי רחל רבי רחל 
 רשימת נעדרים שהשאירו נכסים ו/או כספים בניהול האפוטרופוס

               כידון מיכאל                    עשרי שרה                  רובל מרקוס 
 אלטמן אליעזר וי אלטמן אלי                 גלוסגל יוסף   כנען מחג'ד אדין כנען מחג'                  פוקס סמואל         רוהלט נתן רוהלט נתן 
          אלטשולר פ. אלפרד                  גליק יהושע             כץ יורם כץ יורם                  פטררו מריה                  רוזין אריה 
 אמינוף ולי מהדי אמינוף ול     גליקמן סם ד"ר גליקמן סם                    לאור אוה            פיינשטיין יהודית              רוזנהיים אליהו 
 אמינוף לוטפללה אמינוף לוט                   גלס מינדל                   לבל צפורה                פילפלד פייגה     רוזנפלד צילה רוזנפלד צי 
 אמינוף לוטפללה- אמינוף לו                 גרינברג .ב.         לדיר אסתר לדיר אסתר              פינקלשטיין סלו               רוטנברג שמואל 
  אמינוף פרזללה אמינוף פרז               גרינברג אברהם                   לוהט רפאל                 פישמן לורנס    רוטשטיין חיים רוטשטיין ח 
 אמינוף פרזללה א אמינוף פר                גרינברג יעקב                    לוי ברטה            פלאניסיג אנטואנט                רוטשילד פרנץ 
    אמיני מרגאן אמיני מרגא               דינשטיין וולף               לור פוקס ברטה                 פלוצקי רינה            רומנו אלברט בן י 
     אנגר אהרון אנגר אהרון                 דרוצ'י מרים                ליבוביץ דורה                 פלנסברג משה           רז מרדכי רז מרדכי 
 אסולין יורשי בנ אסולין יו   דרקימג רחל ראן- דרקימג רח                    מאיר רחל               פרבוכנר סימון           רייכמן יעקב גאורג 
                אסטרן לינה           הדוכס הגדול סרגיי   מוסלי אהרון אלי מוסלי אהר                  פרגה החדשה   רייכמן רוזה עח/ רייכמן רו 
       אסף אברהם אסף אברהם            ההנהלוס חנה נעמי                   מזרחי צלח    פרוסטיג גדעון פרוסטיג גד                   רצבי סעדה 
  אסף אסתר רבקה אסף אסתר ר                  הובר יחיאל   מזרחי יצחק שלום מזרחי יצח   פרוסטיג גידו בן פרוסטיג ג                  שהאל אברהם 
 אקרב כתון רחמין אקרב כתון                  הוורד אילן   מישקוביץ יוכבד מישקוביץ י                   פריד אידה         שורץ יצחק שורץ יצחק 
               ארנסט עקיבא                הלפרין עדינה                    מלך יוסף              פרייליך אליעזר         שטכמן בלה שטכמן בלה 
                  אשל ירון                   הנדלס הלה       מלצר אהרון מלצר אהרון                  צוקרמן משה                    שטרן רות 
                בהריה שלום               וגמיסטר נחמיה                 מנצלין מאיר         ציפמן צבי ציפמן צבי      שייך עודה מנסור סלימאן 
                בוזנה מאיר                    ווהל אלה   מצודת 7/23 בגוש מצודת 7/2   צלרמאיר חנה חיה צלרמאיר ח                 שיכון ובנין 
                 בוסי מלכה             ווקמנוביץ דניאל       מרקו פינקו מרקו פינקו   צלרמאיר קלרה לב צלרמאיר ק                שימינקא לורה 
               בוקשפן אסתר       וורקנה בדגסטרוד אבטון                  משיחי איוב    קאסם חמוד יוסף קאסם חמוד           שמי עזרא שמי עזרא 
        בית ברח' זבוטינסקי                  ויולה נסים                   נגדי שמחה     קאסם חמוד עלי קאסם חמוד   שמריהו מיכאל)מח שמריהו מי 
             בלומנפלד מלכה        ויינשטיין משה בנימין                   נהון יוסף   קאסם חמוד תופיק קאסם חמוד   שמריהו משה)מחפו שמריהו מש 
 בלך מכלה נטה לב בלך מכלה               ולדימיר יחזקאל              נורי משה אהרון                    קדרי רות                 שפיזל אברהם 
            בלכרוביץ טויבה                    ולך יוסף       נחום אליהו נחום אליהו   קהילת ציון אמרק קהילת ציו   שפילברג אברהם מ שפילברג א 
 בן אפרים רחמים בן אפרים ר               ונדסבורגר חיה         נחום יצחק נחום יצחק                קולינר רוברט         שרגא יונה שרגא יונה 
               בן דוד שלמה   וסרמן פליקס ראו וסרמן פלי         נחום שלום נחום שלום                 קולקין מנחם     שרגא צבי משה שרגא צבי מ 
 בנין מוריס ואלב בנין מורי     ועד עזרה הדדית אוסטרליה   נחלת ז'בוטינסקי נחלת ז'בו              קופרשמידט יוסף           שרגה חיה שרגה חיה 
 בצלאלי באבאגאן בצלאלי באב      ועדיה בניהו ועדיה בניה                  ניוטון אנט               קופרשמידט משה         שרעבי לאה שרעבי לאה 
    בצלאלי יצחק בצלאלי יצח                     ורדי בן                ניידורפר חיה         קורין דוד קורין דוד                  ששון אליאס 
 בצלאלי רחמן-אלי בצלאלי רח             זילברשטיין פרחה              ניידורפר ראובן              קורפנר קורנינה                תדהר בן ציון 
  ברוכים מוחתרם ברוכים מוח     זלדר אתל אני זלדר אתל א               ניקלסון .ב.ל.                  קזלס אליהו             תלם מזל תלם מזל 
  ברוכים מנצורה ברוכים מנצ   חב'גוש 39811 חל חב'גוש 39         נעמן אהרן נעמן אהרן                 קייפן שלדון                  גרוסמן משה 
     ברוכים רשל ברוכים רשל    חזקי חיים רפאל חזקי חיים       נקר מסעודה נקר מסעודה                   קינג לפקה                      שר רחל 
          ברייט רוזה(שושנה   חליל חסן אל לבב חליל חסן                     סגל נחום                    קיש נילי                ליבוביץ ברוך 
    בריקמן מנחם בריקמן מנח                    חסון חנה       סגל אליעזר סגל אליעזר            קלאוגי או מרגלית                 אוחיון חיים 
            ברלין מוסה מרי                  חרס עזריאל                   סוזן ברטה                  קליין מלכה                  מאיר הרשקו 
 חשבון 400043/51 בבנק לאומ                 סולומון חנה     קליין מיכאלה קליין מיכא             מחלי סולימן ומו 
הוסף רשומת תגובה

Popular Posts