האם הבלוג סייע לך ?

יום שני, 19 במאי 2014

חלק נוסף ברשימת האפוטרופוס הכללי של אנשים שנפטרו או נעדרים שהותירו רכוש אולי אתם היורשיםמ שלהם


חלק נוסף ברשימת האפוטרופוס הכללי של אנשים שנפטרו או נעדרים שהותירו רכוש אולי אתם היורשיםמ שלהם
קישור לרשימה השלמה
 אם אתם רוצים עזרה באיתור פרטים על אנשים המוזכרים בכתבה או אחרים
אשמח לעזור נא כתבו תגובה או תשלחו אל:
avygur@gmail.com    

טורטלטויב לייביש-יור 
                 זאיד אהרן 
            גדלביץ אלכסנדר 
                 גדלביץ לב 
              אביכזיר מינו 
                  בנדק רחל 
               ברדוגו שלמה 
     יוסף אליהו - צאצא האח 
                  לוי הרון 
      עבדול לטיף- צאצא האח 
            קליין שרה ברטה 
           שמאס אמילי צאצא 
             וינר לאונטינה 
                  בך ארנסט 
         האס מרגריט (גרטה) 
    אלכסנדרוביץ יעקב-יורשי 
              ויסברג שמואל 
                זיבר הרברט 
           מרטין לילי פרמה 
                 נאמן טובה 
            איזיטעו אייזיק 
           ברנדבורג עמנואל 
              ימפולסקי שרה 
            כהן הני סילביה 
                  כהן שאול 
                רובין נחום 
              רוטנברג סלים 
                 באראט דוד 
                 באראט דוד 
            המרשמיד רוזליה 
          בלומנפלד יעקב ש' 
  ויסבר אליעזר- צאצאי הורי 
      זיגל לוין רבקה  יור' 
                 זיף לואיס 
                זליגמן יבל 
                טורנר אלכס 
 יעקובוביץ חיה - צאצאי הור 
               לבינר אולגה 
                 לוין מאשה 
          סנדוק אברהם יאיר 
               סרברניק חוה 
                פיטיה רבקה 
               פיינמן מרים 
               פרץ בת- שבע 
  צילה-יורשת חנה וילמובסקי 
           ריגורדסקי סוניה 
                שאול אלפרד 
                 בן דב צבי 
      גלברט אדא ליציאן אלי 
                גליק פרידה 
           מולדובן אילונקה 
             קופרשמיט יולן 
              רויזמן אברהם 
                רויזמן חנה 
   פליפסו/פיליס מרוסיה/מרה 
                  ארמן חיה 
                 בירמן שרה 
              בלומנפלד אשר 
           בלומנפלד סילביה 
            בסקינה זינאידה 
                ויטל סופיה 
            זלבינסקי בוריס 
                  סבו רוזי 
                  שיץ רפאל 
               גורבמן אמיל 
               חנוכה חנוכה 
               חנוכה ניסים 
                 נביק מרקו 
                  עמר דונה 
                שפירו אסתר 
                  בקר רסיה 
            בקרמייסטר יצחק 
                   בר מאיר 
             ברלינסקי יוסף 
                  ברמן שרה 
           ברקוביץ פלוריאן 
                 דואק מורד 
           הירש יוסף - בתו 
               זגאיסקי בלה 
           טראב (ג'ו) יוסף 
            ישראלי פרדריקה 
                  סגל פנחס 
        סדובסקי רבי סלומון 
       סדובסקי זליק (זליג) 
                 קסלר יוסף 
                  קסלר פשה 
             רוזנברג דבורה 
           שפירא ליפא ברוך 
          שפירא שושנה רוזה 
           שפירא שמואל אבא 
              אסקין בנימין 
                 בלכמן שרה 
             גניקובה ליבשה 
              גניקובה רבקה 
         מוצורו/מוסרי שפרה 
                 מיכלס הלל 
          צרינילובסקי חנוך 
               וויסגלז חנה 
           סולביוב אלכסנדר 
            נייבירט חסקיאל 
        פצ'ניק(שטרן) אטיקה 
        בקמן ברברה- יורשים 
           גוסלניקובה אירה 
              אירוינג מאיר 
                 בריש קורט 
              מרגלית איזיק 
              מרגלית ישראל 
                מרגלית משה 
                שפיצר אסתר 
              זוצ'קובה אלה 
             פרידוולד קלרה 
          קרייס רוזה רייזל 
                רחמני רבקה 
        חברת אופני וורקסמן 
                 אופן מוזס 
               בוכנר שמואל 
             ברנובסקי בלהה 
          גולדנברג קרולינה 
            מייסטר תיאודור 
                  פישר נטע 
     שלדובסקי דורה- יורשים 
            גילמובסקי לאון 
            לוי צרה(צ'רנה) 
   מנצ'ל רודולף- יור' בלתי 
              פרייברג גיזה 
              אשכנזי שמואל 
       גרשקוביץ חנה יורשים 
           מזור (מזוז) אבי 
              מטורין סוניה 
                 פידל מאיר 
                 פיש שמואל 
           קריגר אהרון זאב 
            רוזנבלום דולאן 
                 חזינה אטל 
                   כץ קורט 
          לאונטסקו שרה לאה 
                פרידמן דוד 
                גנוט ארזבט 
                 גנוט לייב 
                 כהן אליהו 
         חפץ ג'ין לבית כהן 
                  כהן ג'רי 
                 לובל סאלי 
               מנדלסון יון 
       רנט מוריאל לבית כהן 
             שכטר פרנצ'סקה 
                  טף מוריס 
             קופרשמיט מרים 
             אלעזרה ארמונד 
               אלעזרה יעקב 
           אסלן-לוי מטילדה 
                ונטורה אדי 
                אקרמן יעקב 
             דוידוביץ אילה 
                  זינה ליז 
                טיגל אברהם 
           יגב פנחס ואחרים 
               פרידברג משה 
               פרידמן מאיר 
              פרידמן שמואל 
             פרנקל אלכסנדר 
              גלבר לילי ק. 
             דיאמנט מיקלוש 
                 ברנר יעקב 
           ארזי אברהם יור' 
                 גלזל פרדי 
             גרוברט פליציה 
                היינץ מנדל 
           ויינשטוק מיקלוש 
                  וייס דוד 
            כהן יהודה צאצ' 
           ליפשיץ דב-זולטן 
                 סטרול לאה 
            שטרניליכט יעקב 
              שכטר ניסן מ. 
              שליבובסקי ב. 
       שלייבובסקה ויקטוריה 
        זילברמן אברהם לייב 
               אסבהאן מחמד 
                 ברג סופיה 
               ברנדט אהרון 
       מזרחי אברהם בן יעקב 
                  פולק רדה 
              בן דיין מרים 
         גרוד ישראל בן משה 
              שוורץ לודויג 
        בטאן ישראל בן יוסף 
        בסקינד ג'יבנט צילה 
                 ברכר יונס 
           הרשקוביץ אולינה 
               חיותין רבקה 
            טורקל אלכסנדרה 
                למיש ברנרד 
                  למיש לזר 
                  למיש מרי 
                  למיש נתן 
                  למיש פני 
                 נאור יוסף 
                 נאור רבקה 
               פרידמן מאיר 
        פרידמן גרטרוד מרים 
             קלומן סולומון 
             רוזנבלום שלמה 
              רזדינסקי רחל 
              אבובובה אסתר 
                אטינגר מרק 
                אינטנר לאו 
            אנגל בתיה- בנה 
              גודרד אנטוני 
               גודרד דיאנה 
                  וכטל אנה 
      סירסקיס(סירקיס) יעקב 
        פולוסקי גדליהו דוד 
              קרוננברג פסח 
               סלוצקי קלרה 
                 ברג רוברט 
                סנטו גיזלה 
         קהנור סוריה סרנדר 
           שהין - פאר לילה 
              מונטרי ג'רלד 
                 קנופ שמיל 
                   בקש אנה 
  וייסברגר בקאץ ארמינה אלי 
       גולדשטיין שפיץ אדלן 
                זינגר קלרה 
               מרטון מרגיט 
         מרקוש רוזנטל אירן 
                    פק אנה 
              קליין יוליוס 
     רובינשטיין ברברה שפיץ 
               רוזנטל יוסף 
               רוזנטל יינו 
         רוזנטל ריבס אימרה 
        רוזנטל אלבלך קטלין 
                שוורץ קלרה 
        בירנבוים משה אליהו 
                בלנק פיליפ 
                   סגל מקס 
         גרוזינגר פרץ פרקש 
             אברמוביץ יעקב 
       אברמוביץ ליאון-יורש 
           אדלהייט ניקולאי 
                באר סלומון 
            גולדשטיין ברכה 
             גרינברג הרשקו 
              גרינברג סאול 
              גרינשפכט רחל 
              גרשטיין יעקב 
    הורוביץ מרי רילנדה פרנ 
             זליקוביץ רבקה 
                   ילן מקס 
               מנצר ארז'בט 
           סובלסקו ציציליה 
               שטיינר מרים 
              שטרוסמן שעיה 
           שמילוביץ ויקטור 
                   כץ אסתר 
                מזרחי ורדה 
                  הפקר .ה. 
                  טללר .מ. 
                 ליברמן מ. 
              מרגוליס מ.ע. 
             גולדשטיין רחל 
              בוז'ט חונורי 
                 מגירה מרי 
                 שפירא .מ. 
            סגל סוסיה(סופי 
          "חאכורת אל-צברה" 
                 זינגר לאה 
             סילוויאן .וו. 
                  סקוס רוז 
                  שרמן .פ. 
                הירש אטלקה 
           ויינר שלמה לייב 
              רייסברג אידה 
   פרידמן שלמה- בן דוד-יור 
              איסקס דוד ל. 
               אקרמן עמליה 
              בן עמי מוריס 
             גולדשטיין חנה 
               הורוביץ בנו 
  הרי בורמן עבור לנדר מרסי 
            הרשקוביץ ישראל 
                  כהן יצחק 
 כרמונה תיאודור- יורשים בל 
        לזר טוני בת יוליוס 
         מאסוף יוסף בת מקס 
                  ממן אסתר 
               זיידנר הניה 
          רובינשטיין פרידה 
                ברמן .מ.א. 
      רדזייבסקי הרמינה-צאצ 
                גרינברג ב. 
         נוריאל אברהם נורי 
             אברמוביץ חיים 
                איפרח מאיר 
          גולדשטיין סלומון 
            זקליס אנה צאצ' 
     קצ'לסקי מרסלה- יורשים 
      שוורצקופף דוד (ליאו) 
      זוכוביצקי שפרה (סיפה 
               חיימוף שמחה 
      לוי חנה בת מיכאל לוי 
           לוי רחמים יהודה 
          מזרחי-מוכתאר שרה 
           פינקלשטיין מאיר 
               חכמי וינזיה 
              ינובסקי נונה 
                סנדלר גניק 
             ברוצקי איגנצי 
 ברנהרדט\ברנהרד שלמה יעקוב 
                גורדון חנה 
                 דשעוו .י. 
            וורלין יעקב ב. 
            טוויל רבי חיים 
          עבאדי שמעון עבוד 
                 קנטלר .ס. 
              וורטסמן לאון 
              מירקין לזרוס 
                סלוצקי חיה 
                סלוצקי משה 
          בלבול שמעון שאול 
           דהיבה רוזה מנשה 
             והב אברהם נתן 
                  זוהן .ו. 
          כהן יוחננוף מנשה 
           רוזנשטיין יחיאל 
                 פוני שלום 
        אנגלשטיין סטניאסלא 
                ארליך יוסף 
          ארנסט שמואל ילדי 
          בן יעקב דומיניקה 
        זונדשטיין יעקב ינק 
           חיימוביץ אלברטו 
                 חסן יהודה 
  טיקטין מרדכי- צאצא' בלתי 
               לאלום אלפרד 
          פרידמן סבינה צאצ 
            צימברקנוף רוזה 
             קוסטיה אירינה 
                 רוזנר שרה 
               שטרק אליעזר 
                 שיבק נעמי 
            וינטרוב יהוגין 
             וינטרוב מרטין 
             וינטרוב סמואל 
                 רבין איטה 
                רבין עדינה 
             שטיינברג פנחס 
      כהן-ענטבי יעקב מרדכי 
      כהן-ענטבי עזרא מרדכי 
                 לבסקי פסה 
                פליק שמואל 
               ברכה שם-טוב 
           אברהם חיים נעים 
          אוסטשבסקי אנטולי 
                כתר בת-שבע 
            שלזינגר אדמונד 
                 פנדטר אלה 
             גלר מרוין משה 
          גלר לאונרד מרטין 
                    לב משה 
              שוורץ סלומון 
              קלינסקי יעקב 
              אוסופסקי בנה 
       בוימן (באומן) שמעון 
           ברונשטיין סוניה 
              ברנשטיין .ס. 
            גומבורוב .ה.ל. 
                  גטנר .נ. 
               גרטנר מרקוס 
                 זלצר .וו. 
                זעמורי .ס. 
               יעקבסון .ס. 
               יעקבסון .ס. 
               ירקוני אריה 
        ליאו זלצר בן ג'פים 
             מוריסון .ה.י. 
                   מלר אנה 
                רובין ס.ו. 
                רוס אוריאל 
               רזניק ראובן 
             שטיינמן ישראל 
                שליט מיכאל 
          שניזיינסקה הלינה 
                 שכטר אחים 
            אדלשטיין סימון 
                גליצר שלמה 
        המרמן אסתר- יורשים 
              טרלינסקי .י. 
            ציזס אניטה חנה 
             דוידוביץ נחום 
                  לוין .מ. 
         בן סמיעיין ארמנדו 
            בן סמיעיין דוד 
            בן סמיעיין דוד 
          בן סמיעיין דניאל 
         בן סמיעיין סלומון 
              רזניק לאונור 
                 מיילר לאה 
               הולצנר ולטר 
              ברנשטיין מרי 
          פציניק שלמה צאצ' 
              קרוניאה רנטה 
             רומלסבורג מרי 
            הרשקוביץ ולריו 
         אלמן ו/או עלמן נח 
                 גלזר רבקה 
                קוציק ליזה 
                   אהה .ה. 
                   באי .א. 
             ברונשטיין .ו. 
                   ברץ .ו. 
                 ברקמן .ב. 
              גולדברג יעקב 
             ווקסלבוים .ב. 
                זוסמן .וו. 
                  זוסמן מ. 
                   טסלר מ. 
             כהנוביץ .י.י. 
                נחמוביץ מ. 
        סורוקו מוריס לואיס 
              סנדרסון .וו. 
                פלורנס .א. 
                פרידמן .פ. 
                  קופר .ה. 
               קלאוסנר .ו. 
           קנטור .נ. ו-.צ. 
                  קפלן .ס. 
                רבינוביץ . 
              רוזנבוים .ל. 
             שטיינמן .צ.ר. 
                   שיף סול 
                בלומנברג . 
             ברייטשטיין מ. 
                ברקוף אחים 
        גורוויץ וולף (זאב) 
                 גורין .י. 
                    גלזר . 
                 הופמן .ד. 
                  הלפרין . 
                 ויינר .י. 
                 זלצמן .א. 
                 ינקין .ס. 
                   לוי .ר. 
                 ליאון .ע. 
                  סיגל .ל. 
                  סלטה .ס. 
              קוולרצ'ק .מ. 
                קפלן .ב.י. 
              רבינוביץ .ר. 
               רוטמן .י.י. 
                 שבט אברהם 
                  שולף .פ. 
        ברונס(בריינס) יעקב 
                  ברמן .ה. 
             ברמן .מ.ו-.ד. 
             גרינברג א ו-ש 
                   הלר מרק 
         ליפשיץ אלטר (רבי) 
              מילשטיין משה 
                  סאול .י. 
        פרלין ילובסקי אסתר 
                  קויפמן . 
               קופמן .א.י. 
                קורניצקי . 
                  רובין י. 
                  רזניק מ. 
         רזניקוב .פ. ו-או. 
                  שטיימן . 
               אפלבוים לבי 
              בורשטיין .ג. 
                בייאר חיים 
                 ברסלב .ס. 
                 גולמן .י. 
                  גרין .ז. 
               גרינגרד .ס. 
                גרפילד .פ. 
                   דיץ .מ. 
               הורוביץ .מ. 
                הרצל לוג'ה 
             וילקובסקי .ס. 
                   לוי .ס. 
                לוין .י.ל. 
                 מירון .ג. 
                  ספיר .מ. 
                 צ'פמן צבי 
                  קורץ .י. 
             קרש אירוין ד. 
               רוזין .ח.ל. 
                 רזניק .ה. 
                 שטטנר .ה. 
               שמידט .א.מ. 
              בלומנטהל .י. 
                  ברמן .ל. 
                 גדעון .א. 
                  גולד .ס. 
               ווילסון .י. 
                 ווינר .מ. 
                   זגר .ס. 
                 טופקיס צ. 
              יעקובסון .ל. 
                  לויטס ו. 
                לוין .ס.נ. 
             מירוויס .מ.ד. 
                נתנסון .פ. 
                   פינס ר. 
            פינקלשטיין בלה 
                  ציון .י. 
                 קרקוב .א. 
                 רובין .ב. 
                 שטיין .י. 
               שטיין פיליפ 
               הייד אבא ר. 
                יהודה נעמי 
                סוטקר רבקה 
               רוטשטיין סם 
                גורדון .ס. 
              הלפרין ישראל 
                וולף .י.ה. 
                 לוי .מ.ס. 
                קווסטל .ל. 
           רוטשטיין (אחים) 
                רויטמן משה 
               רינדר .ר.ר. 
                 שטיין .א. 
               שטרנזהר .ד. 
                 שיינזון . 
               שיינקמן שרה 
                אושרוב .י. 
                   בקר .מ. 
              גינסבורג .ג. 
                הירש .ד.ב. 
                וולף .ד.ה. 
                זומר .י.ב. 
                 חירין .ד. 
              ליפסון אליהו 
              ליפסון קיילה 
             ניטקמן (אחים) 
                רוזנברג י. 
               רוזנסון .י. 
                שונר .א.ג. 
               אפשטיין .ה. 
                 בולצר .י. 
                 בזיני .ר. 
                ברפריד .י. 
                 גלוסר .ל. 
                 הורביץ י. 
               וולוסקי .ב. 
                  כהן .וו. 
                  לוין .י. 
              לשצו'בר יעקב 
                  מודל .ה. 
                מרגלית .ס. 
                  סקיי .ד. 
               פלוטניק .י. 
                 קנובל .פ. 
              קרנצנברג .ס. 
                  שוברס ד. 
         רוזן אידיס יהודית 
             רוזן יוסף משה 
         אלגבסי יעקוטה-יור 
             אוסטרוב .ס.ד. 
       אלן יובינג (קומפני) 
                    אלפר . 
             בירנבוים יעקב 
                  ברקוף ה. 
               ברקמן .י.ל. 
                  גראף .ד. 
             זליגסון .מ.ב. 
          ימפולסקי ליאוניד 
                   יפה .ס. 
               לוין .מ.וו. 
                לסקי .י.ב. 
                 נונין נתן 
                נונין רוזה 
                 קנייט .א. 
                 קס פאולון 
                ברורמן .ס. 
                גורדון .ה. 
                  גלמן .א. 
               דוידסון .י. 
                  הכהן אלי 
                 יעקבס .ה. 
                   כהן .י. 
               לפקובסקי ס. 
                   מילר ד. 
               ניקול .ב.ע. 
              פרדייס .א.ל. 
             רוזנבלום י.ד. 
               רוזנברג .נ. 
                שבנוב יעקב 
                 שונטל .ס. 
               שטיין .ג.א. 
              שכנובסקי צמח 
               בלומנטל .פ. 
הוסף רשומת תגובה

Popular Posts