האם הבלוג סייע לך ?

יום רביעי, 21 במאי 2014

רשימת רכוש שהותירו נפטרים בודדים בחלק השני של שנות ה-80 שאולי שייכים לכם כיורשים בניהול האפוטרופוס הכללי בישראל


רשימת רכוש שהותירו נפטרים בודדים שאולי שייכים לכם כיורשים בניהול האפוטרופוס הכללי בישראל
קישור לרשימה המלאה 
               
אם אתם רוצים עזרה באיתור פרטים על אנשים המוזכרים בכתבה או אחרים
אשמח לעזור נא כתבו תגובה או תשלחו אל:

 ברלין .א. 
                 ברקמן .א. 
                גולמן .וו. 
             זלוצובר .ס.ה. 
                   זקס .י. 
                   כהן .מ. 
                לוינסון י. 
                  לרנר .י. 
                  מילר .ב. 
                סוסקין .ס. 
                 סורגר .ג. 
                 פוטאש .ס. 
                 פוטאש .ס. 
                 פיטלר .י. 
                 פלדמן .ע. 
                   פרידן . 
                  קולר .ה. 
                  רוזן .ע. 
                שלום .ב.מ. 
                שנבלום .מ. 
         ורטש(מגדה) מגדלנה 
                נימיץ יוסף 
              בראודה .י.מ. 
                 גלוסר .ל. 
              הורוביץ .וו. 
               הורוביץ .ל. 
               הנסבורג .מ. 
                  זמרס .מ. 
             לוינשטיין .פ. 
                 מייער .ה. 
                מרקוס .וו. 
                 סאול .ע.י 
              סוידגל אברהם 
                 סולין .נ. 
                  סולקין . 
               סילברמן .ל. 
                 סלומון ס. 
                  ספלבר ל. 
                  שוורץ ה. 
                אברהמס .מ. 
                אוזר .מ.מ. 
                  אורם .ס. 
             גרוסמן י.ה.ב. 
               גרינברג .ה. 
                  הימי .מ. 
               וולפסון .ד. 
                 ולדוב .מ. 
                 זיגלר .ה. 
                   טייך ס. 
             מיכלובסקי .מ. 
                  מסלן .פ. 
            סילברשטיין .ע. 
               סקקלסקי .ה. 
               פבהיימר .ס. 
               פיינברג .ל. 
             פיינשטיין .ס. 
                 צילון .מ. 
               צרפוביץ .מ. 
              רוזנברג יעקב 
             בירנברג .מ.י. 
                 בכר .א.ס. 
                 בקר .א.ה. 
             ברנשטיין י.י. 
                   ברק .י. 
                גולדברג מ. 
               גולדוור .ס. 
                גולדיש .ס. 
                גורדון .ל. 
                   הירש מ. 
                   הלר .מ. 
               ויטנברג .נ. 
                   וינר מ. 
                  יוטי .ה. 
               לבקוביץ .ד. 
                  לוין .ד. 
               לוריה .א.ד. 
                 ליטבק .ה. 
                  ליכט .ב. 
              מנדלסון ס.ט. 
              מנדלסון פ.ר. 
            סוסניצקי .י.י. 
                   סטון א. 
                סקלרוף .א. 
                 קיצ'ס .מ. 
              קלמבוס .ס.ס. 
                  קפלן .ס. 
                 שמיצר יטי 
                 שמיצר משה 
                   שרק .ד. 
                 אוססר .ב. 
                 איזקס .נ. 
                  אלביץ ה. 
                 ברנרד .א. 
                  גולד .ב. 
              גולדמן .א.ק. 
                 גולדן .ל. 
                     גץ א. 
                   גרון י. 
                  דויד .א. 
                  דויד .ב. 
                 האינס .ס. 
                הודקוף .ד. 
               הלשטיין .י. 
        וינקלר רחל- יורשים 
                  לוין .ס. 
               נחמני אברהם 
      נטנסון או נתנסון .ח. 
               סילמן .א.ה. 
                 ספארק .ל. 
               ספירשטיין . 
                פומרנץ .י. 
                 פיסט צילה 
              רבינוביץ .ה. 
              אביאד ג'ורג' 
               ארונסון .י. 
              בלוטצי .א.י. 
                  בראס .א. 
              ברודסקי ב.ר. 
               ברוצ'יס .מ. 
             גולדשטיין .י. 
             גולדשטיין .ס. 
                דולברג .ב. 
                הורוביץ י. 
                 היימן .י. 
                  וילק .ה. 
              זעמורי .ד.מ. 
              יסטרוב .ר.ס. 
                  ישראל ט. 
              ליברמן .מ.ד. 
                 מייער .ו. 
                  ניימן א. 
               סילברמן .א. 
               סילברמן .מ. 
                פרידמן .ס. 
                  ציון .ס. 
                רובינס .ס. 
                רוזנטל .ד. 
                אברהמס .ב. 
                אוליאן .ה. 
             אפשטיין .ס.ל. 
                 גודמן .ה. 
                 גולדמן ה. 
                גורדון .ה. 
               גינסברג .מ. 
               דינקביץ .מ. 
                  הנקין ה. 
                 הרטמן .מ. 
                וולדמן .ס. 
                   לום .ס. 
             ליפשיץ אייזיק 
                לסטינג .ס. 
                   לסקי ל. 
               ניימן .ד.ל. 
                  סמיט .י. 
                   פדר .ב. 
                פישלוב .ה. 
             קרשטיין .פ.ל. 
                ברידג' .א. 
               גרינברג .א. 
                וינטר מיכה 
           יקיר שלום צאצא' 
                  לויט .ר. 
         מאנסון(מייסון) מ. 
               רקסון לואיס 
                   שפר מרי 
             אבוביץ (אחים) 
                   בלט .ס. 
              ברונשטיין י. 
                    ברמן . 
                   דיטץ ל. 
                 הרריס .ה. 
                 וורנה .י. 
                   כהן .ב. 
                   כהן .י. 
                  ליפמן מ. 
               מושנסקי .פ. 
                 סימון .א. 
                פישר .י.ק. 
                  פלדמן מ. 
               פרידברג .מ. 
                פרנקריך ק. 
                 צ'רנס .ה. 
              רובינשטיין . 
                רוזנטל .ל. 
                 שוורץ .ו. 
                   שוס .ה. 
                  יפה חיים 
                גורביץ נתן 
                 אייזמן א. 
                  ווינר ג. 
                 ינקין .י. 
                יעקובס .ל. 
                   כהן .ר. 
                   לוי .א. 
                מאיערס .ד. 
                מלצר .ס.א. 
                  סימון ס. 
                  פוזנר מ. 
               רובין .י.ד. 
                 רודיק .מ. 
               רוטנברג .ס. 
                  שוין .ה. 
                 שיינברג . 
               שפירא .ב.י. 
               אלבוכר יעקב 
               דלוגץ מוריס 
          סויחר קלרה פני צ 
              בודניצקי .ב. 
                   ביגל י. 
                בילסקי .ז. 
                  בנוב .ס. 
                   בקר .ו. 
                   בקר .מ. 
                   כהן .י. 
                  לוין .ה. 
                  לוין .מ. 
                  לנדו .ס. 
                מאיערס .ו. 
                   נתן .מ. 
                  סבון .ד. 
               סוודקין .ל. 
                  פולק .מ. 
               קליין .ה.ס. 
                  קפלן .מ. 
                 רודני .צ. 
                 רוזמן .ה. 
               שפירא .י.ד. 
           גלנץ אברהם -בתו 
            גרנט דוד רוברט 
                חמדי מוחמד 
              לוסטיגר פנחס 
                 מסיקא שרה 
               מרגיאל לולה 
          שוורץ רבקה-רגינה 
             שלדובסקי קרול 
             גולדשטיין .ה. 
             גולדשטיין .ל. 
             גולדשטיין .ר. 
               גורדון מ.ה. 
                   דין .א. 
                 הורים .ב. 
                    הפנר . 
               ינובסקי .מ. 
                   כהן .כ. 
                 כהן .ס.ס. 
                  ליפשיץ . 
                 מיללר .ל. 
                 נוביק .ס. 
                   פיטרס . 
                פרידמן .ס. 
                   קוב .י. 
                 קנטור .ה. 
                   קרפ .פ. 
                 רלף .י.י. 
                   רנד .י. 
                 שפר .מ.ב. 
              אובולוסקי ס. 
                 ארנוף .מ. 
               ביילן .ס.י. 
               בלינסקי .ל. 
               בלקין .ל.א. 
                  ברטל .י. 
           גולדשטיין .י.ה. 
               דרסקי .נ.ה. 
                   יפה וו. 
                  לניג .ל. 
            לקס ג'קוב יעקב 
                מייערס .מ. 
                  נוביק א. 
                סלוצקר .ה. 
              סמולוביץ .א. 
                 קופמן .נ. 
                  קפלן .ס. 
                   רייך מ. 
               ריכמונד .ס. 
                   שיף .ה. 
            אפשטיין .ה.וו. 
               בוטנסקי .ו. 
                גולדברג ו. 
                  וויסנר . 
                  זוהן .ב. 
              זליגסברג .א. 
              זליגסברג .ס. 
                   כהן .א. 
                 כהן .א.מ. 
                 לונקן .ה. 
            מורגנשטיין .ב. 
                 מורין .ו. 
               מרקס .ל.וו. 
                 ניכעס .י. 
                  סנדר .ר. 
              פריבול .י.ס. 
                 קוטלר .ה. 
              קופולסקי .ה. 
                 רייזן .ל. 
                  שטיין מ. 
            אדלרבלום .ו.ס. 
                 אורבנד פ. 
               אקסלרוד .ס. 
                  בוגן .ו. 
            בומרוולד .ב.י. 
              בומרוולד .ה. 
           בומרוולד .וו.י. 
                בירנבוים ' 
                   בלוך ו. 
               בלומנפלד ד. 
                   ברנד מ. 
              גולדשטיין ו. 
           גורדון ג.ו. ד"ר 
               גרינהויז ס. 
                 דניאל .י. 
                  הרריס ב. 
              ווינשטוק וו. 
                    כהן ב. 
             לוינשטיין ג.י 
                לייבר נ.ו. 
               לפידות ה.ה. 
                   פרגר ס. 
                     קרם ס 
                רוזנברג י. 
                   אדעס מ. 
              דיקשטיין .ג. 
                   היל .ס. 
              ווינגרטן .ה. 
                זליגמן .א. 
                  כהן .וו. 
                  כץ .ח.ע. 
                    כץ .פ. 
                 לואיס .א. 
                  לוין .ע. 
              מאורר ויליאם 
               מונשטיין ל. 
              מידלע .י.וו. 
                מנדלמן .ע. 
                    סגל ס. 
                 סוקול .ס. 
                סטילמן .א. 
                 סקולס .ס. 
                 פינקל .נ. 
                  פלטט .ל. 
                 פריש ל.ס. 
             פרנקלין .ח.ה. 
              צ'ורוביק .ג. 
                  ציון .ס. 
                  קארפ דוד 
                קורנמן .ו. 
                  קסנר .ב. 
             רבינוביץ א.י. 
                  שרמן .מ. 
                   איזק א. 
               אלכסנדר .ט. 
                  בנדל .ו. 
                דייביס .ד. 
           הולצברג .א.ע.פ. 
                  הירש .ב. 
                הנדלוך .מ. 
                  הקמן .ו. 
                  טילוף ל. 
            יעקובסון .ו.ל. 
                  ליפמן ס. 
                  לסרס .י. 
                  לסרס .ע. 
                 נטנסון י. 
                סמפסון .ס. 
                   ספר .ב. 
             קולקובסקי .א. 
               קפלן .א.וו. 
                 רובין .ו. 
                רוזנטל .ד. 
                 שוורץ .ס. 
                 שולגסר ה. 
                שטיינברג . 
              שלייכר אברהם 
                  שרבן .ה. 
              אפשטיין הילר 
          מדלין יעקב יהודה 
          שהרבאני יצחק נתן 
          בבאיי משה חייאוו 
          יעקובובסקי שמעון 
             לואידור שמואל 
              בקלמן ברוניה 
         ברגר יצחק- יורשיו 
              מוסקוביץ ג'ו 
                פטקין יוסף 
           קפלן ציפורה חיה 
              רייסמן הרברט 
                   גלס ג'ק 
              גרוסמן לואיס 
              חביליו ניסים 
                  מאיר הנס 
                פקטה מרגיט 
       חבילת מניות זהות לא 
                ביטרן אינו 
                 גדז' רפאל 
               לאופר שמשון 
               ליפסון רבקה 
                 פסלוב דוד 
                פסלוב פנחס 
                פסלוב פניה 
                פסלוב רוזה 
  בן יוסף פרקוף מוריל אולי 
               גרוס סטפניה 
             לינדן דוד קנט 
                  מונק הדי 
  ברבר הלנה-יור' לא ידועים 
        זגנזובר או זינזובר 
                 ניומן .מ. 
       סקולסקי\סוקולסק .מ. 
 פולוקנסקי ל. או פולקונסקי 
                 קפלון הרי 
                לכצר תנציה 
                 איבזי תמר 
              גינזבורג אשר 
               גלוסקין זאב 
                   יפה הרי 
                  יפה חיים 
         למקוביץ יעקב אחים 
               מאיר קלודיט 
                  מאיר רות 
               סודאי פריאל 
                סורדיט דוד 
                שטיבל יעקב 
                  חיים דוד 
              פבזנר ישעיהו 
                 צרפתי שרה 
             רוזנבלט ברנרד 
          גרינברג משה-יוסף 
                כהנר שושנה 
               קוזוקרו משה 
   שוורץ שנדור- אחים ואחיו 
                  שץ מיכאל 
                יאדגאר רבי 
          יאדגאר סאבהבג'אן 
                יאדגאר קמר 
            לוי מורטדה נתו 
          לויבנדדין אחתראם 
            לויבנדדין אשרף 
            לויבנדדין השמת 
                  בלום .ש. 
              ברנשטיין מקס 
            ברנשטיין מרדכי 
             גולדברג י. ל. 
            גרזובסקי יהודה 
          זיפשטיין אביגדור 
                   ינובר . 
                   פפס רחל 
           פרלמן שמואל ד"ר 
                 קויפמן א. 
              קורטצן מוריס 
           קורנבליט הוכברד 
              קירשברג יצחק 
                  קליין א. 
                 קלינמן ש. 
                קנטור אלכס 
                  קפלן נתן 
           קרמסקי יוסף ד"ר 
                   קרמר ש. 
                קרק ש. ד"ר 
                  רבין א.מ 
              רבינוביץ .א. 
             רבינוביץ יוסף 
             רבינוביץ יעקב 
               רבינוביץ מ. 
               רובינסון ד. 
             רובינשטיין ת. 
                 רובנס קרל 
              רודניק שמעון 
             רוזנבלט אלברט 
             רוזנבלט שמואל 
               רוטמן ש. מ. 
                רוטנברג פ. 
         רוטנברג שמואל ד"ר 
                  רוטר הרי 
             רטנוב נתן ד"ר 
             רסנר אהרן ד"ר 
      רקופ אינווסטמנט בע"מ 
                   שאור ג. 
                 שוורץ .א. 
                  שוורץ י. 
                 שולמן מקס 
                 שולמן מקס 
                  שופמן ה. 
                  שטיין י. 
               שטיינברג ה. 
                   שטצר ש. 
               שינקין מנחם 
               שלומוביץ מ. 
                 שפירא דוד 
                    שק .י. 
                    שק .ש. 
                  שרטון ש. 
              הלפרין ראובן 
              סינדלר רייזה 
            סטוביסקי אברהם 
             סטולץ .ב. ד"ר 
                סטון אליהו 
               סילברמן מקס 
                 סימון .א. 
               סימון .ש.ה. 
               סימון אברהם 
               סיני בנימין 
                  סן מוריס 
                  סרדה .א. 
                  פבריקר . 
                 פדר ד"ר . 
                  פוגל .י. 
             פודולוסקי דוד 
                 פוך גרשון 
             פולקמן א. הרב 
              פוקס .מ. ד"ר 
                  פייג .מ. 
                פיינברג מ. 
                פייקין .ה. 
                  פילץ .ל. 
           פינגולד איזידור 
                פינסקי .א. 
                 פירסט הרי 
                  פליפס ל. 
               פליפס נחמיה 
               פליקס שמעון 
              פרום .ל. הרב 
                  פרטה .מ. 
               פרידברג .י. 
                 פרידה .א. 
       פרידלנדר אברהם חיים 
                פרידמן .א. 
             פרידקין ישראל 
               פריימן אהרן 
                  פרלמן ש. 
                  פרנק .י. 
                 צורן הררי 
                צימרמן פרל 
                 צינדר .מ. 
               קונהיים מקס 
                  מינץ .י. 
          קנולר אריה ליאון 
               ברוידא אמיל 
                   כהן .ש. 
                   כהן .ת. 
               כהנוביץ .י. 
                לבוביץ דוד 
                 לובין .מ. 
           לוינסון .א. ד"ר 
          לוינסון לאור .ר. 
                 לוריה .ה. 
               לוריה .י.ב. 
                 לוריה .ש. 
                ליפשיץ .ב. 
                למפרט שלמה 
                לסטר אולוף 
                  לצוק אשר 
             מאירברג שרירה 
                  מאירס ה. 
       מדליה ליאון .ש. ד"ר 
           מהר"א אברהם דוד 
                 מוצמן הרי 
               מורזה .י.מ. 
                    מזר א. 
                 מילוק .א. 
                  מילר .מ. 
                   מילר י. 
                מילר מוריס 
         מינקין יעקב שמואל 
                 מיסטר .י. 
                  מץ ישראל 
                 מרביל .ר. 
            מרגלית .מ. ד"ר 
                   מרק .נ. 
                  מרקל .א. 
                  מרקס .י. 
                מרקס שמעון 
             נוהאוזן .ח.ש. 
                נוסנוב חנה 
            נורמן הנרי ד"ר 
              נייהוד ליאון 
              נימקוב טשרלס 
       קפואה(קפויה) מטילדה 
               שורצמן יצחק 
                 בכר ישראל 
                 איזקס .י. 
               בירגר מרדכי 
              בלומנטל מאיר 
             גולדשטיין .מ. 
               הלפרין .ג.פ 
                   כהן .ו. 
                 לנד .ה.מ. 
            פינקלשטיין .נ. 
                פלמר .א.ה. 
                  רנזין א. 
                   שמר .מ. 
 בג'איו שרה-אחות משה אגבאב 
             קמינסקי ארתור 
           רקנטי יעקב שלמה 
               דיין זרובבל 
                  הופמן י. 
                הופמן ש.ל. 
                הורביץ .י. 
                הורביץ .ש. 
        היימן גורדון ושות' 
                היכנברג א. 
                  הילמן א. 
                 הילסון א. 
                 הילסון ש. 
                   הקנר א. 
                  הריס אמה 
                 הרצברג י. 
                הרשמן א.מ. 
                  וייל מקס 
               ויינראוב א. 
              וינשטיין הרי 
            ויצמן חיים ד"ר 
                זגורסקי י. 
                זוסמן הריס 
        זיוו&קרנובסקי אחים 
                   זלבר א. 
                   זלבר מ. 
                   זלבר ר. 
           זלוטצין מרנט ר. 
                זליקוביץ . 
                זקהיים מיה 
                 זקס מוריס 
    זקש פוטרמאן פוטראן שות 
          חב' לרהיטים בע"מ 
          חב' מסחרית ליאון 
                   חדקל ב. 
                טיקטון קרל 
                 יעקבס נתן 
              יעקובסון .מ. 
                   יפה .מ. 
                  יפה מאיר 
                 יפה מוריס 
              יפה נ. לואיס 
                  ישראל י. 
                    כהן ל. 
                  כהן עזרא 
                  אקר ינטה 
            פריזרוביץ חנוך 
        ארואסטי יעקב ואחיו 
                שמחה אברהם 
                  גול יעקב 
               גולדברג מקס 
                גולדמן הרי 
               גולדמן י.מ. 
             גולדשטיין מקס 
                גורדון .ש. 
                 גורלנד מ. 
                 גיטלמן מ. 
                גיטלר יצחק 
               גינזבורג ב. 
            גינזבורג מ. פ. 
              גינזבורג משה 
             גינס חב' בע"מ 
               גינפולד מקס 
         גינצבורג איסר ד"ר 
            גינצבורג שמואל 
                  גלבר משה 
                 גלבשפן ל. 
                 גליקמן ת. 
                   גלנץ י. 
                   גלר .מ. 
                 גסנר הרמן 
                  גפן יוסף 
            גרבלסקה בת שבע 
                   גרבר מ. 
                  גרין .ש. 
                 גרינבלט . 
           גרינברג .נ. גרי 
              גרינברג יוסף 
       גרינוולד דוד .נ.ד"ר 
             גרינשטיין מיה 
                   גרנט ל. 
                  גש אברהם 
               דוידסון .י. 
                  דון יעקב 
                 דוסקוב ל. 
              דושקין שמואל 
                     דן ל. 
                 דרבין א.א 
                 דרוביס א. 
             דרויאנוב אלתר 
               הוכברג יצחק 
           לנקרי קדוש יצחק 
                 פרדו מאיר 
            ציסטורוזום דוד 
                וילצק שלמה 
     בוזגלו סוליקה- יורשים 
                לישר מרדכי 
                 לישר שלמה 
                  מלול מזל 
                 מוניק נלי 
             גרינצקי מרדכי 
                טקץ יהודית 
              גרימברג מרקו 
                זדנקו ברוך 
                  לנצה דוד 
              קנטרוביץ שרה 
       שרה אריה בת הרש מרק 
                  לנגר שבח 
          אברמוביץ א.. ד"ר 
                  אברמס א. 
           אדיסון ש.א. ד"ר 
            אהרונסון מוריס 
                  אהרליך . 
                  אומבר ל. 
                   אטלס מ. 
             אייזנמן מוריס 
           אייזנשטיין אלכס 
                 אלוון נתן 
                אלין טשרלס 
        אלנד (גיימס) דזימס 
           אנטונוב בן ציון 
              אנטונוב זלמן 
               אקסלבוים ש. 
                 באום טובה 
                באום מונטה 
                   בוטרל . 
                בורשטיין . 
              בלוק ושות' . 
                 בלפורט ס. 
                    במר ה. 
                בנדר יהושע 
              בראון יוליוס 
             ברבלובסקי דוד 
             ברויטברד ברנד 
               ברונדס יוסף 
                 בריינין . 
               ברייר ושות' 
          ברמן י. מאיר ד"ר 
                ברנסון אשר 
                   ברנר ב. 
                  בשב אחים 
               ד"ר בלוק מ. 
               שניאור אבעל 
               פולק לאונרד 
             אברמוביץ אלקה 
                ארנסט ניצה 
              בילבול פרידה 
       גולדבלום צפורה(פאני 
         הלפרין פרדה - יור 
       ווינברג קולצ'ר איסק 
          ורנסקו פסקל צאצ' 
              חבידן זיינדל 
               שוורץ גולדה 
                  שרף אלתר 
          אפלבוים פריד ליב 
             ברילינט בוריס 
          מלינרזביטש אברהם 
      נדג'אר או נג'אר הנרי 
               גבריאל ניסן 
                   דיר מקס 
                דניאל רבקה 
         הברמן ישעיהו בנדט 
                  טובין פ. 
           מזרחי ישעיה משה 
          ממאן (מאמאן) משה 
               נתנאל אליהו 
 אזנקוט יהודה+בן שושן שאול 
               אלחסיד יצחק 
                גלמידי משה 
                הרביטר משה 
                  זלבי יפה 
              יושע יקותיאל 
                נחמה אליהו 
                פאבון יצחק 
         שאלתיאל שמואל לוי 
          שאקי אליהו חזקיה 
               לוברמן אריה 
                  רוט יוסף 
             שיינהולץ יונס 
             שיינהולץ לורה 
               ממלוק מחמוד 
                 גז אייזיק 
                   גז סוזן 
              גרנר דזידריו 
              גרנר ניקולאי 
                 דריק ברטה 
                מנדל ויורה 
              שפיזמן בלומה 
              מרציני גאולה 
               צדוק ג'יירן 
             פרידלנדר צילה 
               טוניס פרידה 
          אברמוביץ דב מנשה 
                אלטרכט דוד 
           אפשטיין וקאופמן 
              אפשטיין מנדל 
             בונים והלפרין 
           בוקנץ ויוסילביץ 
              בלאושילד מקס 
           בן ציון א. ויפה 
              גולדברג יעקב 
               גולדנברג ש. 
      גלז ישראל שטיין זלמן 
              גרבוב בנימין 
                גרביץ מנדל 
                  הויזנר . 
             הימלבלוי ליזה 
               הירשוביץ א. 
           וינברג ואדונסקי 
             זלדוקובסקי א. 
                 חכים רפאל 
              טבצניק וסלמן 
                  טבריס ש. 
         יזראלשטם ושמרלינג 
            כהן יוליוס יור 
       ליכטנשטיין ולובוצקי 
               נוימן אירנה 
                פולרייז א. 
                 פינקלמן . 
             פינשטיין יעקב 
                   פקטור . 
                  צדיק צבי 
               צימחוביץ צ. 
            קלמן אהרון זאב 
                 קרביץ צבי 
            קרפט אברהם ד"ר 
                  שוגר משה 
               שוומר ישראל 
                שטראוס משה 
                ג'רולד הלן 
           יצחק זאדה בהראם 
           יצחק-זאדה ביגון 
            יצחק-זאדה יצחק 
            יצחק-זאדה מורד 
               פרנקל שמעון 
                זולקו ברטה 
         יעקובוביץ אלכסנדר 
               לויפר פרידה 
       לונזון(לוינסון) אטה 
              ליברמן ליאון 
                סולימן לעד 
              פילינגר אסתר 
                פינקו מאיר 
              פרנקל אליעזר 
          קופפר שלום יורשי 
            רוטנברג מלבינה 
               רוננברג לוי 
                 שחר יהושע 
         מיינהרד עזרא יור' 
                 וייס קאטי 
          חנא סעיד חנא פרח 
         לורנט וילמוש וילי 
                 מלמוד רחל 
      עבדאללה סעיד חנא פרח 
              פרידמן איזיה 
                 שולץ מלני 
                    בטון . 
                בלוך יהודה 
                פליציק ג'ק 
             צוקרמן צ'ארלס 
                   שיף .י. 
       טריילזור/טרייזל שרה 
              אוירבך יהושע 
               אלפרין יוסף 
             שמורקוב אליהו 
                ברסלבר חנה 
          טורין אברהם הירש 
                פוקס מרדכי 
                גוטמן מרים 
   גייף או גייץ גאורג-גרשו 
               גרינברג אטל 
                  לאופר לי 
             פולישוק יהודה 
              קולמן רוזיטה 
                 קפש לאונה 
              רוזנברג אירן 
               רוזנברג בני 
           רוזנברג ניקולאי 
              רוזנברג פאני 
  רוזנברג לואיס ובני-יורשי 
                   הבר בלה 
                 המר יחיאל 
                  כץ שמעון 
                 עיד שפיקה 
                  פפר מרים 
                וינץ רייזה 
           וקסמן משה שפטיל 
                  זאלס חנה 
                 מגנס יעקב 
                קולסקי פסה 
               ברברמן יוסף 
              גורדון פיליפ 
          הוכמן סמואל יוסף 
                כץ איזידור 
               לונדון א.ל. 
                 לטמן יעקב 
        פיינברג יצחק(איסק) 
               פרידלנד דוד 
                 קרומן מקס 
                 פיראם אטי 
               פיראם גרשון 
                הופמן אסתר 
           הרשקוביץ צציליה 
              מרוואני מננה 
                 משיש מרסל 
                משיש סלביה 
           זולני-זלנאי שרה 
           גולדשטיין אליהו 
           ויסגליס תיאודור 
                לנדוי זהבה 
             פוגרמונט רוזה 
                 פופר יולס 
               צרפתי ליאון 
            קורנרייך שושנה 
              קילבורט חיים 
                שיפמן מריו 
                  דוד ניסן 
                 ישראל מקס 
           כהן רחמים שמעון 
                 לרמן יעקב 
                מדיוני מקס 
                  ספר שלמה 
              רוזנבך מוריס 
                 שרהסון ס. 
              בלומנפלד חנה 
               גנוט רוזליה 
                   וייס י. 
                צורבא טובה 
                 צמח גורגי 
                  רוזי שיף 
                 שורץ מ.מ. 
               אוחיון שלמה 
                  לוי מנשה 
              מזרחי בנימין 
               קרדוש אנדרה 
               קרדוש מרגרט 
                נבנזל שלמה 
                 ברוך מאיר 
     זאוברון אברהם- יורשיו 
                זימלמן חיה 
              זימלמן יהושע 
                זימלמן לאה 
              זימלמן לייבע 
               זימלמן מלכה 
              זימלמן שמואל 
             פיקרצ'יק נחום 
                גרינר רבקה 
      שיפמנוביץ שולמית סול 
                 אוליאן מ. 
            בוירסקי בנימין 
              בורגשטיין סם 
                בן משה משה 
               ברנשטיין מ. 
       הורוביץ ס. את סוטמן 
                 ליס שמואל 
               מזרחי שושנה 
                מזרחי שמחה 
                  מרקוס ס. 
            סולקוביץ שמואל 
              סימבורג י.ע. 
               בנדור הילדה 
         גורדון פרנסיס רוז 
               טורנר צפורה 
          יוסיפוביץ לוציאן 
                 לוין יעקב 
               צימבלוב משה 
         שטינברג אריה לייב 
               שטנקריץ אמה 
             שפילברג יחיאל 
            בנדיטוביץ זהבה 
                ויטיבקר נח 
                פאולה מיכל 
       פוזננסקי פנחס - צאצ 
               שלדון ראובן 
                   כהן דוד 
          אברהם אליהו יוסף 
      פרלמוטר פישל- יורשיו 
             בילבסקי אפרים 
           בירזובסקי אפרים 
               לנדאו אלברט 
                מויאל יעקב 
                 קובי שלמה 
               זינגר פייבל 
              הורנשטיין ס. 
                    וול ה. 
                   סטון ב. 
              ספירשטין דוד 
                 קורניק י. 
                  בלזק וו. 
              הורוביץ ס.ס. 
                  פורמן ה. 
               רוזנבלום נ. 
   כספת מס' 214 בל"ל אשדוד 
              אלבאום מוריס 
                 זייפר נתן 
                קטלמן יעקב 
                 אוליאן ס. 
                  קולוק מ. 
               אינהורן משה 
                גולדמן ורה 
           דומיטרלה ווילמה 
             ניכטנברג רוזה 
                סעדיה רינה 
              קפלן ורה רות 
            יוניצ'מן ישראל 
         להל אמליה קרולינה 
                  תדהר דוד 
             אוסלנדר מרטין 
                 דבי אליהו 
                 זוסמן .מ. 
        נסים יצחק חי אליהו 
                ברליא יעקב 
              גבאי מנוג'הר 
                 גבאי נריה 
            זיסקינד ויליאם 
               זיסקינד מקס 
      רוזנברג אסתר- צאצאי' 
           אדלר אישטון יור 
 בית רבקה-פריטים ללא בעלים 
                   בריל מ. 
                   גד יצחק 
                    כץ משה 
                   קרול נ. 
                רוזנשטט נ. 
                 וילזון מ. 
              מיטלמן יהושע 
                סילברמן מ. 
                   סלבן ס. 
        פישר לודויג אנדג'י 
               פרשקר אולגה 
                  קס י. ב. 
                  בריקר ע. 
            גרמי מאיר יור' 
                אלטמן פניה 
            ארמיאן איזידור 
             בכר אסתר אחים 
                   בלט משה 
                 בלט פיליפ 
              גולדשטיין ס. 
            גירון א. ארנסט 
            גרשונוביץ חסיה 
              כהן-צדק זלטה 
             לבקוביץ אפרים 
            לוי בכור אלברט 
                 לורמן שרה 
                   מינץ ל. 
                 סאל ליאון 
                סופר הרשקו 
         סורקיס דדיאן צאצ' 
                  ספטון מ. 
                 קולינס ג. 
              ריבקין עזבון 
                רימלד יעקב 
                 רכטר שלמה 
                 שפירא שרה 
                גוטהיים ל. 
                כהן אבשלום 
           קוברינסקי אהרון 
               שפירא שמואל 
                  בלונד ה. 
                 ג'קובס ה. 
                הוליצמן ח. 
                   טרנר ב. 
                כהן - אחים 
                  מוריס ס. 
                סיגל דונלד 
                   פישר מ. 
                אלעזר נדיה 
                 בריל יוסף 
                גורביץ דוד 
           דומב שמעון-יור' 
              דלוגטש מוריס 
           ויספלד ישראל ח. 
               כהן חדד אלי 
             כהן חדד מרדכי 
              כהן חדד ציון 
                  כרסה סלי 
                לוי רוסוטה 
              סאול פאולינה 
                  קיצי קטי 
                קרביס זינה 
            אלאעסם עבדאללה 
                  פלא רפאל 
                 פלטו רפאל 
                 אוליאן פ. 
                    גלר מ. 
                 חכם אברהם 
                 חכם טופחה 
                 קרסנוף ס. 
                ראובן י.ב. 
             רובינסון ס.ה. 
               שטיינברג ד. 
    גולדנברג אלקה סלי(שרה) 
             ובר את טרוביץ 
               זילבר ישראל 
               חסן מ.אלברט 
                   מריקל . 
                קופלין הרי 
                 קירלוק מ. 
                 שימל מרים 
          פאטאק ליאון(לעאן 
                 קסטל יעקב 
             קריקטון אריקה 
                    ברד ג. 
               גולדנברג ה. 
                   גלאס א. 
                   גרין ס. 
                   הירש ר. 
                    הנרי . 
              יעקובוביץ ג. 
                   לוין ג. 
                   מאיר א. 
                     סגל . 
                   סטון פ. 
               סילכר- אחים 
               רומלסברג מ. 
                   רימר ה. 
                  שפירא ג. 
                   כהן נתן 
             מאדאנוס שמואל 
            יעקובסקי סופיה 
                מושיוף שרה 
               בוקעי ניסים 
              וולפרט סאניא 
                 בנדא אננה 
               ברזלית צילה 
                יהודה שלמה 
           יעקובוביץ פנינה 
           מושיוף אבי חוזי 
             מושיוף זוליכא 
                מושיוף חנה 
              מושיוף יוחנן 
              מושיוף יונתן 
                 מנקס מרטה 
              גבאי פורטונה 
               הירשברג רות 
          בסט היינריך חיים 
                 משיח הילל 
             סצה ד"ר (טצה) 
               שולמן שמואל 
      בל"ל חשבון ני"ע 7787 
           דומנוביץ אמיליה 
         וויזנר קטיה קטרינ 
                נחמיה נאמן 
    בוכארי/מזרחי גמיל/יעקב 
                 גוטליב מ. 
                 ג'קסון ס. 
            גרינשטיין ל.א. 
              וורמוט מרגרט 
              וינגרטן ליפא 
                   לוין ב. 
                  נחמן .י. 
                 סטונהל ג. 
               ברגמן ברנרד 
                ברגמן גניה 
              גולדמן בלומה 
              גורביץ דבורה 
                וולף פרומה 
               ליזרוק יעקב 
              נוימן לואיזה 
              סברדליק יצחק 
   פרשקר מיכאל- צאצאי הורי 
              צרנס פאולינה 
           קרומינסקי ראובן 
               וייס יוליוס 
             אברמוביץ מינה 
                מלמד אלפרד 
             מנדלוביץ קרול 
            סלינגסבי ארתור 
              קולרין איגנץ 
             גולדנברג אסתר 
             ינקוביץ אנוצה 
                יעקבי לולו 
       מנדלוביץ יצחק איזיק 
               סולומון בנו 
                 רייס הרמן 
                בדי סטרויה 
              ציורה סילביה 
               שוחטמן אידה 
              אוזלבי יהודה 
              מיני עבדאללה 
               פליטמן מרים 
               פרינץ יוליה 
               זורבין רבקה 
                יעקבי מנדי 
      רוזנשטיין (אליאס)פני 
             ברנשטיין נחום 
         גורמן בלומה פלורה 
              גינזבורג לאה 
           הולנדר קשדי רחל 
              הרץ דז'ידריו 
         הררי יעקב (תקווה) 
                  וייס רחל 
                 ורדי יעקב 
                 מוזס שלום 
                מויסה ליבה 
                מוסיה לייב 
             רוטנברג אפרים 
                  שור יאשה 
                  שור מנדל 
              שינדלר רוברט 
               שירוקר ליזה 
                 איטיק חיה 
                איטיק מנדל 
                באום אלישע 
              גולדרינג משה 
               נוסבאום משה 
              בריסקר אוסקר 
                 ברמן רוזה 
               גולדבלום י. 
            גולדשטיין וולף 
              היימן ויליאם 
            הילקוביץ פיליפ 
                הפט מקס ח. 
              לוינסקי רוזה 
            לוקסנברג סימון 
        קוגוט קלרה- יורשים 
                 קופר ברנט 
                 שטייף רות 
      "העברה"-זכאים נעדרים 
           שטיינברג יהודית 
                אניס צפורה 
       וידמן פלורה בת יוסף 
             חסאן ארנסטינה 
              לנג מלגורזטה 
             סינקליר סטפני 
          פינקלשטיין פאולה 
              זנטקרט שמואל 
               עזרן סלומון 
                 פלולי שרה 
                גלזר יהודה 
                וייץ יחיאל 
           עדס תופיק אברהם 
          פשדבורסקה גוסטבה 
            קלינגר סולומון 
              רפפורט ליביו 
                 טופרס אוה 
                 לוין יעקב 
     מייזלס-מייזעלעס אברהם 
             נג'ר לוי יחיא 
               נפרסטק חיים 
             רייצין יהושוע 
               ינובסקי לזר 
               נבגאוקר משה 
             נבגאוקר שושנה 
    איגל אינווסטמנט קומפני 
        סקנטה - סקנטי יצחק 
         זילברברג לואיס ש. 
                איזיק לוטי 
                  גלזל אטל 
                 וולמן פני 
                 וייסר סלי 
             טסו אנה- רוזה 
               מדינה אלגרה 
         לביא מיסה- יורשים 
                  אבלס חוה 
                 כהן שמואל 
  סוברי או צוברי יצחק חיים 
              פלוספדר יוסף 
           פינקלשטיין שלמה 
                ברמן סמואל 
       יגגר סלינגסבי ג'הון 
            ליפוביצקי יעקב 
          מיטלמן חיים-יור' 
              מרקוזון רבקה 
              קלוגמן דבורה 
               שייר אמיליה 
              מרקוספלד משה 
              אקשטיין יעקב 
    אריאלי-קרלש רוזליה שרה 
              ביקובסקי שרה 
             בראון סיציליה 
           ברנשטיין אופירה 
            יופה ברנרד משה 
                יופה י.ב.ס 
            יופה סדני צרלס 
              ישראלוב קלרה 
                  לוין חנה 
               פדרוביץ אוה 
               פרסו ארמגרד 
                 רוט פרידה 
                  שורץ הרי 
               שינברג פסלה 
               שפינצר בילה 
               שפרינגר רחל 
           בראונשטיין מנדל 
                גרגו סרינה 
           הלפרין משה חיים 
              קורנפלד יעקב 
          אלגים אלברט לאון 
                  טקץ יוסף 
             מרקובסקה סימה 
           סטרזדנסקי סוניה 
              אואורבוך הרש 
               שפירא אברהם 
          גורפינקל רב מאיר 
הוסף רשומת תגובה

Popular Posts