האם הבלוג סייע לך ?

יום שבת, 7 ביוני 2014

רשימת 53 תיקים או בקשות שהוגשו ב-1.6.2014 לרשם הירושה במשרד המשפטים אולי יעזור לכם לאתר קרובים

להלן רשימת 53 תיקים או בקשות שהוגשו ב-1.6.2014 לרשם הירושה במשרד המשפטים אולי יעזור לכם לאתר קרובים
דרך האתר אפשר למצוא יורשים מבקשים שאולי הם קרובים שאתם מחפשים
כדי לדעת עוד פרטים יש להכנס לאתר רשם הירושות המתעדכן כל הזמן והוא מקור המידע. חלק מהמידע מתפרסם במודעות בעתונים
הפניה לאתר

מחוז תיק ברשם תאריך בקשה סוג תיק מס' זהות שם
ירושלים 31898 01/06/2014 לצו ירושה 11609062 רוגינסקי מריה
ירושלים 31900 01/06/2014 לצו קיום צוואה 42532457 באום יוסף
ירושלים 31902 01/06/2014 לצו קיום צוואה 4909230 מתן רחמים
ירושלים 31903 01/06/2014 לצו ירושה 9701228 סתת מינה
ירושלים 31904 01/06/2014 לצו ירושה 49694011 בן מנחם שלום
ירושלים 31905 01/06/2014 לצו ירושה 46915922 לורנצי גבריאלה
ירושלים 31907 01/06/2014 לצו קיום צוואה 1990761 נאור יצחק
ירושלים 31908 01/06/2014 לצו קיום צוואה 2992493 קסטל רחמים
ירושלים 31909 01/06/2014 לצו קיום צוואה 47475553 יושאי משה
ירושלים 31910 01/06/2014 לצו קיום צוואה 3603008 הס ארנה
ירושלים 31914 01/06/2014 לצו קיום צוואה 328575956 ריצ'לר מיכאל
ירושלים 31915 01/06/2014 לצו ירושה 5411251 ברמץ רחל
ירושלים 31916 01/06/2014 לצו קיום צוואה 307333799 קרמר גריגוריטה
ירושלים 31917 01/06/2014 לצו קיום צוואה 2741957 גונן בנימין
ירושלים 31918 01/06/2014 לצו קיום צוואה 454686 גונן צפורה
ירושלים 31919 01/06/2014 לצו קיום צוואה 42721431 איטדגי חנה
ירושלים 31920 01/06/2014 לצו קיום צוואה 12222774 רוזנגרטן יוסף
ירושלים 31922 01/06/2014 לצו ירושה 1888122 מרון נסים
ירושלים 31923 01/06/2014 לצו קיום צוואה 4724985 פיליפוביץ אלי
ירושלים 31923 01/06/2014 מינוי מנהל עזבון 4724985 פיליפוביץ אלי
ירושלים 31970 01/06/2014 לצו ירושה 50628718 בוטביה חנוך
ירושלים 31183 01/06/2014 להארכת מועד להגשת התנגדות 73841017 צבחה דן
ירושלים 32006 01/06/2014 לצו קיום צוואה 78227717 בן הרוש משה
ירושלים 32006 01/06/2014 מינוי מנהל עזבון זמני 78227717 בן הרוש מ
תל אביב 188222 01/06/2014 לצו ירושה 73730418 ישראל אפרים
תל אביב 188594 01/06/2014 לצו ירושה 62462148 אלבז יהודה
תל אביב 188644 01/06/2014 לצו קיום צוואה 7585979 קפלן יורם
תל אביב 188746 01/06/2014 לצו ירושה 10783587 צפלר קטרינה
תל אביב 188747 01/06/2014 לצו קיום צוואה 69182699 גלילי אגנטה אגי
תל אביב 188881 01/06/2014 לצו ירושה 16574584 חאנימוב אליהו
תל אביב 189020 01/06/2014 לצו קיום צוואה 42563346 בנין רוזה
תל אביב 189210 01/06/2014 לצו ירושה 11200870 אדרי פרלה
תל אביב 189320 01/06/2014 לצו ירושה 3259009 לוין אביגיל
תל אביב 189534 01/06/2014 לצו קיום צוואה 4791067 ערוסי שולמית
תל אביב 190020 01/06/2014 לצו קיום צוואה 8975120 סודקביץ זלמן
תל אביב 186207 01/06/2014 לצו ירושה 2216224 שורץ יהושע
תל אביב 190402 01/06/2014 לצו ירושה 15766454 בוגוסלבסקיה הלן
תל אביב 183628 01/06/2014 תיקון צו קיום צוואה 30667455 קהתי יונה
תל אביב 184706 01/06/2014 בקשת צו ירושה מתוקנת 2983187 קוטלר משה
תל אביב 187124 01/06/2014 להארכת מועד להגשת התנגדות 1423987 קפלן צבי
תל אביב 188128 01/06/2014 התנגדות 9062985 דברא יצחק
תל אביב 188508 01/06/2014 התנגדות 2268084 שפירא בנימין
חיפה 29565 01/06/2014 לצו קיום צוואה 10916880 פסח צינבול
חיפה 18444 01/06/2014 תיקון טעות סופר 2837029 רוזנברג קלרה
חיפה 68452 01/06/2014 תיקון צו קיום צוואה 304579022 זקרויסקי אירינה
חיפה 70734 01/06/2014 לצו ירושה 20847588 סבאג' ג'מיל
נצרת 21247 01/06/2014 לצו קיום צוואה 51062503 שכטמן דוד
נצרת 21249 01/06/2014 לצו ירושה 203966205 מסאלחה אחמד
נצרת 21261 01/06/2014 לצו קיום צוואה 42584375 אילון דליה
נצרת 21263 01/06/2014 לצו ירושה 14364194 פיזוב רומן
נצרת 21264 01/06/2014 לצו קיום צוואה 72017015 לוי חיה
נצרת 21265 01/06/2014 לצו קיום צוואה 26823377 בן שושן חסיבה
הוסף רשומת תגובה

Popular Posts