האם הבלוג סייע לך ?

יום שבת, 7 ביוני 2014

list of files or applications submitted to the Israeli Registrar of inheritances, bequests and wills -2.6.2014 Ministry of Justice might help you locate relatives

Below is a list of  files or applications submitted to  the Israeli  Registrar  of inheritances, bequests and  wills  -2.6.2014 Ministry of Justice might help you locate relatives  Through the site you can find heirs wish that maybe they are your relatives . To know more login to the official website that  is constantly updated and is a source of information. Some of the information is published in newspapers .

District file number application date no request request type ID name of deaceased
Haifa 70229 06.02.2014 2 Order probate 41,138,827 Halbreich Jacob
Haifa 70 685 02/06/2014 1 Order probate 5.961610  Felix Olga
Haifa 70 735 02/06/2014 1 2241636 Z'lonka probate Esther
Haifa 56461 06.02.2014 2 Order probate 68,729,417Malka hanah
Haifa 56461 06.02.2014 3 Appointment of estate administrator 68,729,417Malka Hanah
Haifa 70 244 02/06/2014 4 Order probate 69.378800  Venarosh Esther
Haifa 68 950 02/06/2014 2 correction of a clerical error 9678145 Lavi Szostak Gila
Haifa 69115 06.02.2014 2 307 337 592 Langman probate atelier
Beer Sheva 32 348 06/02/2014 2 Cancellation of probate 76,955,723 Nehemiah Rachel

Nazareth 21 260 02/06/2014 1 probate 10.51362  Dov Hershkovitz
Nazareth 21232 06.02.2014 2 Order probate 20,808,754 Jamal Shehadeh
Nazareth 19 170 02/06/2014 3 Repair an inheritance 64,029,804 Baruch Maman
Nazareth 21 271 02/06/2014 1 304 130 263 Aogol probate Saul
Nazareth 19169 06.02.2014 3 Repair an inheritance 60,222,718 Maman Zaki
Nazareth 833 02/06/2014 4 error correction 41,903,485 writer David Leibowitz
Nazareth 21 273 02/06/2014 1 Order probate 70,690,615 Harstig Isaac
Nazareth 21 274 02/06/2014 1 Order probate 70,690,623 Harstig Elena
Nazareth 21 275 02/06/2014 1 203 931 365 probate Shmueli gave
Nazareth 21 276 02/06/2014 1 Order probate 20,523,387 Kardoush Mommy
Nazareth 21277 02/06/2014 1st probate 78,659,315 Buscaglia Jacob
Tel Aviv 187 919 2.6.2014 1 Order probate 67,985,267 Oliel Rina
Tel Aviv 187 929 2.6.2014 1 Order probate 42,186,924 Fnstrmcr Hanna
Tel Aviv 188 412 06/02/2014 1 4592283 Order probate Koryski picks
Tel Aviv 188 595 2.6.2014 1 Order probate 5,524,723 Neumark Use
Tel Aviv 188 595 06/02/2014 2 correction of a clerical error 5524723 Neumark Use
Tel Aviv 188 744 06/02/2014 1st probate 10,751,154 Abraham Levy
Tel Aviv 188 745 06/02/2014 1st probate 10,751,162 dining Levy
Tel Aviv 188 748 06/02/2014 1 328 590 435 probate decree said Albert
Tel Aviv 188 850 06/02/2014 1 305 454 917 Order probate Rachel Mandel
Tel Aviv 188 855 2.6.2014 1 Order probate 60,548,112 Raz Rachel Sarah
Tel Aviv 188 856 2.6.2014 1 Order probate 5.19083  Fishman Hanna
Tel Aviv 188 857 2.6.2014 1 Order probate 10,437,655 Weinberg Regina
Tel Aviv 188 865 06/02/2014 1st probate 7.73012  Dannenberg Rose
Tel Aviv 188 866 06/02/2014 1 5900014 probate Sternberg Hedwig
Tel Aviv 188 867 06/02/2014 1 1202126 Pepper probate deer
Tel Aviv 188 868 06/02/2014 1 2987048 Order probate Bezalel Ben Hur
Tel Aviv 188 869 2.6.2014 1 Order probate 41,525,114 over Jonah
Tel Aviv 188 870 06/02/2014 1st probate 1.95314 Dannenberg Life
Tel Aviv 188 871 06/02/2014 1 7953177 probate Klaus Joseph
Tel Aviv 188 872 06/02/2014 1st probate 30,318,273 Alisa Rosenberg
Tel Aviv 188 873 06/02/2014 1 9124595 Order probate Assouline Jacob
Tel Aviv 188 874 06/02/2014 1st probate 41,518,408 Cohen Yehuda
Tel Aviv 188 876 2.6.2014 1 Order probate 10,710,663 Harry Fisher
Tel Aviv 188 877 2.6.2014 1 Order probate 14,029,599 Andel gave
Tel Aviv 188 878 2.6.2014 1 Order probate 41,888,561 Oriental Gina
Tel Aviv 188 880 2.6.2014 1 Order probate 10,385,284 Shirazi Ezra
Tel Aviv 188 882 06/02/2014 1st probate 12,184,321 Abraham Saul
Tel Aviv 188 883 06/02/2014 1 7009723 Order probate Fried comfort
Tel Aviv 188 884 06/02/2014 1 8743247 Order probate Network David
Tel Aviv 188 885 06/02/2014 1 2703122 Shragay probate Abraham
06/02/2014 Tel Aviv 188 886 329 067 151 1 probate Rhoda Lillian Harris
Tel Aviv 188 887 2.6.2014 1 Order probate 41,574,906 pp Aaron
Tel Aviv 188 887 06/02/2014 2 Order probate 41,574,906 pp Aaron
Tel Aviv 188 889 06/02/2014 1st probate 53.253340 blocks of Judah Czech
Tel Aviv 188 892 2.6.2014 1 Order probate 72,061,211 Kind Florcia
Tel Aviv 188 895 06/02/2014 1st probate 16,574,592 Hanimob Farewell
Tel Aviv 188 897 06/02/2014 1 2330587 Order probate Oded Daniel
Tel Aviv 188 899 06/02/2014 1 320 579 261 Laufman probate Clara
Tel Aviv 188 905 06/02/2014 1st probate 14,594,535 Gdiib Meyer
Tel Aviv 188 913 2.6.2014 1 Order probate 2,451,938 Weisberger Elizabeth
Tel Aviv 188 916 06/02/2014 1 3083508 Gore probate Ezekiel
Tel Aviv 189 138 06/02/2014 1 8582455 Zerbiv probate Suzette Esther
Tel Aviv 189 191 2.6.2014 1 Order probate 44,764,256 jeweler Abraham
Tel Aviv 189 200 2.6.2014 1 Order probate 9,312,323 Iols Life
Tel Aviv 189 202 2.6.2014 1 Order probate 5.21566000 Tal Giora
Tel Aviv 189 209 06/02/2014 1 3180569 probate filings Zachary
Tel Aviv 189 231 2.6.2014 1 Order probate 65,602,385 Rachel Lichter
Tel Aviv 189 240 06/02/2014 1 303 977 961 Badalov probate Emanuel
Tel Aviv 189 243 06/02/2014 1 982 702 Order probate Isaac Atia
Tel Aviv 189 246 2.6.2014 1 Order probate 15.38684 righteous of Queens
Tel Aviv 189 248 06/02/2014 1st probate 69,221,356 Abramovich Jean
Tel Aviv 189 253 06/02/2014 1 6600084 Order probate seven Confino
Tel Aviv 189 593 06/02/2014 1st probate 64,074,677 Haddad Isaac
Tel Aviv 190 142 06/02/2014 1st probate 50,512,557 Yehuda Finkelstein
Tel Aviv 190 143 2.6.2014 1 Order probate 62,586,722 Bitsheshu  Zinbol
Tel Aviv 190 146 06/02/2014 1 5444013 probate Cohen Aviv
Tel Aviv 190 148 06/02/2014 1st probate 63,900,716 worshiped Armond
Tel Aviv 190 149 06/02/2014 1 306 212 242 Order probate Maria Polishchuk
Tel Aviv 190 150 06/02/2014 1 3139672 Kosowski probate Yocheved
Tel Aviv 190 151 2.6.2014 1 Order probate 41,068,958 Gafri Zion
Tel Aviv 190 154 2.6.2014 1 Order probate 67,368,605 Sfeir Reuben
Tel Aviv 190 157 06/02/2014 1st probate 41,497,553 Afghani Simon
Tel Aviv 190 158 06/02/2014 1 3896743 probate Izbitzky Haniya
Tel Aviv 190 159 2.6.2014 1 Order probate 2.27758  Arditi Mordechai
Tel Aviv 190 159 06/02/2014 2 request for a copy of a will 2.27758  Arditi Mordechai
Tel Aviv 190 163 06/02/2014 1 7798861 Arditi probate Malka
Tel Aviv 190 164 2.6.2014 1 Order probate 2,349,504 Sofinsky Jacob
Tel Aviv 190 167 06/02/2014 1 3395514 Staff probate Greeting Bronka
Tel Aviv 190 169 06/02/2014 1st probate 50,048,255 Aokldk Hanan Eliezer
Tel Aviv 190 280 06/02/2014 1st probate 17,009,283 Luong EE
Tel Aviv 184 577 06/02/2014 2 probate 17,300,443 Wasserstein Simcha
Tel Aviv 186 207 06/02/2014 4 Appointment of estate administrator 2,216,224 Joshua Schwartz
Tel Aviv 186 581 06/02/2014 2 Order probate 69,471,662 Godani Cecilia
Tel Aviv 187 928 06/02/2014 3 4282828 opposition defeated Isaac Moses
Tel Aviv 190 451 2.6.2014 1 Appointment of estate administrator temporarily 7,844,541 Koznitz Amichai
Tel Aviv 182 015 06/02/2014 2 Order probate 10,642,742 Frenchman Daniel
Tel Aviv 190 455 06/02/2014 1 1487206 Gavison probate Rachel
Tel Aviv 182 885 2.6.2014 2 of probate request a revised 4,840,435 Ezra Mizrahi
Tel Aviv 189 361 06/02/2014 3 correction of a clerical error 5592084 Steiner William Mordecai
Tel Aviv 183 463 06/02/2014 3 Amendment of probate 2813103 Singer Esther
Tel Aviv 188 851 06/02/2014 3 Resistance 6587189 Elazari Schreiber Edita
Tel Aviv 183 158 06/02/2014 3 super error correction 41,308,933 Butteo Lolly
Sloppy 31860 06/02/2014 1 319 533 709 Order probate John Paul Roth
Jerusalem 30525 06.02.2014 2 324 498 229 request for portfolio Evgeny Goron
Jerusalem 31342 06/02/2014 6 Request an inheritance revised 67,329,029 Vaknin Simi
Jerusalem 31751 06.02.2014 2 Order probate 42,576,926 Yitzhaki Marcel
Jerusalem 31995 06/02/2014 1st probate 67,554,428 Yashar Rebecca
Jerusalem 30916 06/02/2014 3 688 895 Appointment of estate administrator Ezra Aboudi
Jerusalem 28 083 2.6.2014 2 file 51,141,661 request Nisim  Mirza
Jerusalem 16845 06/02/2014 2 request for portfolio 41,923,996 Doron Moshe Morris
Jerusalem 31863 06.02.2014 2 306 144 858 Order probate and Ngrobr Orissa Maria
Jerusalem 25 207 06/02/2014 4 206 640 740 Repair succession order Adamov Ziva
הוסף רשומת תגובה

Popular Posts