האם הבלוג סייע לך ?

יום שבת, 7 ביוני 2014

list of files or applications submitted to the Israeli Registrar of inheritances, bequests and wills -5.6.2014


Below is a list of  files or applications submitted to  the Israeli  Registrar  of inheritances, bequests and  wills  -5.6.2014 Ministry of Justice might help you locate relatives Through the site you can find heirs wish that maybe they are your relatives . To know more login to the official website that  is constantly updated and is a source of information. Some of the information is published in newspapers .

Registrar inheritance, Israel, information, search nearby, Ministry of Justice, Jews, Arabs, inheritance, bequest, will,
District file number application date no request request type ID Rest / the name Manoah / th
Jerusalem 30 697 05/06/2014 2 request of  revised 57,417,032 Mor Noa
Jerusalem 30 697 05/06/2014 3 Appointment of estate administrator 57,417,032 Mor Noa
Jerusalem 31 936 05/06/2014 1 954 289 Mizrahi Aliza(
Jerusalem 31937 05/06/2014 1st  63,597,546 TURGEMAN  Vivian
Jerusalem 31 938 05/06/2014 1  62,787,312 Benhamou Zion
Jerusalem 31939 05/06/2014 1 Order  64,026,172 Weinberger Rina
Jerusalem 31940 05/06/2014 1st  32,507,998 Meir Yehuda Maor
Jerusalem 31782 05/06/2014 2  69,931,962 Amiel  Raya  
Jerusalem 31840 05/06/2014 2  12,000,782 Marcus Lea
Jerusalem 31 455 05/06/2014 4  45,831,328 Haviva Ezekiel
Jerusalem 31854 05/06/2014 2 3969136  and Iecovich Stfitzh
Tel Aviv 188 498 6.5.2014 1 Order  7,151,392 Zidman Arie   
Tel Aviv 188 503 05/06/2014 1st  64,620,107 Isaac Perry
Tel Aviv 188 516 05/06/2014 1st  64,686,231 Perry Balbul
Tel Aviv 188 517 05/06/2014 1st   64,927,114 Zalha Levy  Yadid  
Tel Aviv 188 519 05/06/2014 1st  64,927,106 Albert Levy  Yadid
Tel Aviv 188 524 05/06/2014 1 2166452  Shem tov  David
Tel Aviv 188 536 05/06/2014 1 2678985 Bmbdgi  Solomon
Tel Aviv 188 538 6.5.2014 1 Order  69,816,197 Kishon Rachel
Tel Aviv 188 555 05/06/2014 1st  7.69326  Bmbdgi Victoria
Tel Aviv 188 562 05/06/2014 1 7693286 Bmbzi  Maaravi  Raphael
Tel Aviv 188 582 05/06/2014 1st  67,370,692 Haimovich Aliza
Tel Aviv 188 618 6.5.2014 1 Order  73,508,418 Shiri Dizzy
Tel Aviv 188 631 05/06/2014 1 4781183  Nagar Levy Tamar
Tel Aviv 188 637 05/06/2014 1 300 329 307 Mizrahi   Amir
Tel Aviv 188 639 6.5.2014 1 Order  3,849,759 Rahima) Raimond (Aliza
Tel Aviv 188 641 05/06/2014 1st  8.463010 Anathoth of Jeremiah
Tel Aviv 188 642 6.5.2014 1 Order  49,767,643 Shakri Feridun Menashe
Tel Aviv 188 643 05/06/2014 1 320 641 640 Moshayev  Rahman
Tel Aviv 188 645 6.5.2014 1 Order  16,420,556 Z'rdnovsky David
Tel Aviv 188 647 05/06/2014 1st  10,347,136 Rabuah Siniora
Tel Aviv 188 648 6.5.2014 1 Order  46,849,329 Lux Joanna
Tel Aviv 188 649 05/06/2014 1 1937721  Jacob Meisels
Tel Aviv 188 650 05/06/2014 1st  12,589,255 Bouzaglo Mymon  Edmond
Tel Aviv 188 651 05/06/2014 1 7101215   Lebel Jacob
Tel Aviv 188 652 05/06/2014 1 5168695 Order  Eyal khaya
Tel Aviv 188 653 6.5.2014 1 Order  2452951 Levy Zion
Tel Aviv 188 655 05/06/2014 1 6960066 Order  Frommer Moshe Aharon
Tel Aviv 188 656 6.5.2014 1 Order  44,380,913 Max Goldberg
Tel Aviv 188 657 05/06/2014 1st  67,396,572 Goldglass Carmela
Tel Aviv 188 658 6.5.2014 1 Order  30,849,129 Levy Abraham) Albert (
Tel Aviv 188 751 05/06/2014 1 5990767 Order  Pnina l Miller
Tel Aviv 188 757 6.5.2014 1 Order  75,296,913 Meisler Phyllis
Tel Aviv 188 759 05/06/2014 1st  50,136,282 Zdaka Miriam
Tel Aviv 188 760 6.5.2014 1 Order  42,792,861 Kirsnblit Natalia
Tel Aviv 188 767 05/06/2014 1 2050771 Order  Keren Zvi  Yair
Tel Aviv 188 769 05/06/2014 1 314 511 072 Order BUTBUL Eli
Tel Aviv 188 771 05/06/2014 1 8087033 Krshin Zila
Tel Aviv 188 772 05/06/2014 1 8087025 Krshin  Saul
Tel Aviv 188 779 05/06/2014 1 5313846 Aranya  Lamp
Tel Aviv 188 782 05/06/2014 1st  30,353,668 Aranya Rafael
Tel Aviv 188 783 6.5.2014 1 Order  67,411,124 Aviram discusses
Tel Aviv 188 784 05/06/2014 1st  16,328,445 Michaeli Michael
Tel Aviv 188 785 6.5.2014 1 Order  11,410,636 Badalov shut up
Tel Aviv 188 786 05/06/2014 1st  1826007 Levy Bolissa
Tel Aviv 188 788 05/06/2014 1st  4.92682 0 Levi Yitzchok
Tel Aviv 188 790 05/06/2014 1 3460193 Order  Ulpan yafa
Tel Aviv 188 793 6.5.2014 1 Order  10,625,689 Malik Madeline
Tel Aviv 188 794 05/06/2014 1 21.29497 0 Kassabri  Slim
Tel Aviv 188 808 05/06/2014 1 4115903 Apple  Abraham
Tel Aviv 188 815 05/06/2014 1st  2,022,168 Moshe Yosef
Tel Aviv 188 816 05/06/2014 1 1160084 Order  Dorothy Birch
Tel Aviv 188 824 05/06/2014 1st  11,378,502 Sfiasoili Lily
Tel Aviv 188 838 05/06/2014 1 3156023 Order  Rosen – Rozental yafa
Tel Aviv 188 846 6.5.2014 1  43,511,492 Galitz Sabina
Tel Aviv 188 847 05/06/2014 1st  12,053,195 Wachtel Dora
Tel Aviv 188 848 05/06/2014 1 310 190 541 Lzbin  Ilya
Tel Aviv 188 852 05/06/2014 1st  41,344,607 Alaluf Meyer
Tel Aviv 188 853 05/06/2014 1 332 380 575 Amsellem  Judah Leon
Tel Aviv 188 859 05/06/2014 1 313 042 236 Fliam  - Goltz Yuri
Tel Aviv 188 860 05/06/2014 1st  30,503,288 Hillel Vans
Tel Aviv 188 861 6.5.2014 1 Order  64.66808 0 Batya  Wishlitzky
Tel Aviv 188862 05/06/2014 1 2721116 Order  Avidan Christina Rose
Tel Aviv 189 068 05/06/2014 1st  47,108,741 Sharabi Cohen Greeting
Tel Aviv 189 069 05/06/2014 1 5005012 Sharabi  Zachary
Tel Aviv 189 070 6.5.2014 1 Order  48,874,317 Fattal Abraham
Tel Aviv 189 071 05/06/2014 1 2674687 Order  Judean Ben Zion
Tel Aviv 189 072 05/06/2014 1st  63,937,924 Sarah Katz
Tel Aviv 189 073 05/06/2014 1st  63,937,916 Katz Abraham
Tel Aviv 189 074 6.5.2014 1 Order  10,510,527 and Ondrmn Zila
Tel Aviv 189 075 6.5.2014 1 Order  10,510,519 and Ondrmn Naftali
Tel Aviv 189 076 6.5.2014 1 Order  60,440,526 Amos Sol
Tel Aviv 189 077 6.5.2014 1 Order  43,746,379 Yechezkel Rosenberg
Tel Aviv 189 078 6.5.2014 1 Order  64,495,138 Greenberg Bella
Tel Aviv 189 079 05/06/2014 1 64.49512 0 order  Greenberg - Amster Eliaz
Tel Aviv 189 080 05/06/2014 1st  58,814,013  Mesese Ovadia
Tel Aviv 189 082 05/06/2014 1 8880999  decree amar shem tov baruch  
Tel Aviv 189 085 06.05.2014 1 order occupier  15,659,527 Covesh  Ivan
Tel Aviv 189 087 05/06/2014 1st  24,417,545  Shoval Avishai
Tel Aviv 189 088 6.5.2014 1 Order  45,110,459 Messiah Miriam
Tel Aviv 189 089 05/06/2014 1 74.18595 0 order  Avner Moshiach
Tel Aviv 189 090 05/06/2014 1st  48,578,116 Rainer Solomon
Tel Aviv 189 091 05/06/2014 1st  48,578,124 Rainer Mali
Tel Aviv 189 092 6.5.2014 1 Order  15,897,036  babach  Solange
Tel Aviv 189 094 05/06/2014 1st  13,025,697 Sarah Barber
Tel Aviv 189 095 05/06/2014 1st  45,943,347 David Shemesh
Tel Aviv 189 096 05/06/2014 1 9981945  Havut  Joseph Moshe
Tel Aviv 189 144 05/06/2014 1 708 792  Avraham Moshe Rabinowitz Teomim
Tel Aviv 189 146 05/06/2014 1 7885056 Elyashiv  Rachel
Tel Aviv 189 148 05/06/2014 1 7885049 Elyashiv  Jacob
Tel Aviv 189 198 05/06/2014 1 3307675 Order  Argaz Regina
Tel Aviv 189 213 05/06/2014 1 9779927  Aharoni Joseph
Tel Aviv 189 217 6.5.2014 1 Order  75,368,366 Fiaztzki I
Tel Aviv 189 217 05/06/2014 2 request for a copy I will 75,368,366 Fiaztzki
Tel Aviv 189 577 05/06/2014 1st  42,171,066 Boaron Kamone
Tel Aviv 189 629 05/06/2014 1 310 768 791 Order  Sionov  Mazal
Tel Aviv 189 630 6.5.2014 1 Order  14,668,727 Yehudith Aksnfeld
Tel Aviv 189 632 6.5.2014 1 Order  12,278,891 Honig Zizi
Tel Aviv 189 636 05/06/2014 1 302 051 354 Berg'l  Rahma
Tel Aviv 189 637 05/06/2014 1 304 785 223 Berg'l  Yahya
Tel Aviv 189 640 05/06/2014 1 4141479 Order  Sarah Levy
Haifa 70 737 05/06/2014 1  54,886,551 Yitzhak Ben-Lulu
Haifa 70 738 05/06/2014 1 327 232 062 Toktrov  Boris
Haifa 70 739 05/06/2014 1 5985015  Oz Solomon
Haifa 70 740 05/06/2014 1  30,758,015 Yaniv Abraham
Haifa 70 741 05/06/2014 1 307 777 474 Faktorovitz  Gregory
Haifa 70 742 05/06/2014 1 307 777 284 Faktorovitz  Sofia
Haifa 70 743 05/06/2014 1 6950711 Milboar  Charna
Haifa 70 744 05/06/2014 1 1214667 Order  Taubman Elizabeth
Haifa 70 745 05/06/2014 1  20,361,911 Mshial Khalil
Haifa 70 746 05/06/2014 1  65,504,953 Moses Elvira
Haifa 70 747 05/06/2014 1  21,459,565 Younis Said
Haifa 70 748 05/06/2014 1  21,459,573 Yunis Najia
Haifa 70 749 05/06/2014 1 6751036  Tal Ben Yosef
Haifa 70 751 05/06/2014 1 5403399 Tabul   Rosa
Haifa 70 752 05/06/2014 1  51,525,202 Faybish  Khaya Lea
Haifa 70 753 05/06/2014 1  48,563,613 Gald  Miriam Mandel
Haifa 70 754 05/06/2014 1 3350089 Tocsnidr  Kalman
Haifa 70 755 05/06/2014 1 3069655  Sofer Ahuva
Haifa 70 756 05/06/2014 1 320 443 294 Foloskin  Alexander
Haifa 70 757 05/06/2014 1  43.66038 0 Heli David
Haifa 70 758 05/06/2014 1  69,287,357 Shuqrun Ninette
Haifa 70 759 05/06/2014 1  15,137,839 folk Joseph
Haifa 70 760 05/06/2014 1 2221745 Order  Junker Leon Aryeh
Haifa 70 761 05/06/2014 1 9564139  order Yemini  Margalit
Beer Sheva 33960 05/06/2014 2 Resistance 11,116,415 Vesuvius Yorick) Judah (
Beer Sheva 33929 05/06/2014 2  14,626,048 Botrasoili Moses
Beer Sheva 34072 05/06/2014 1 Order  14,569,065 Koziasoili Meyer
Beer Sheva 34073 05/06/2014 1 Order  12,370,482 Khayat Jacob
Beer Sheva 34074 05/06/2014 1 1356757  order S hani ester
Beer Sheva 34075 05/06/2014 1  64,389,117 Slutsky Esther
Beer Sheva 34076 05/06/2014 1  64,389,109 Slutsky Benjamin
Beer Sheva 34077 05/06/2014 1 Order  17,129,537 Goldenberg Arthur
Beer Sheva 34078 05/06/2014 1  64,732,696 Avhazar Abraham
Nazareth 21267 05/06/2014 1st  64,172,828 Vanuno David
Nazareth 21268 05/06/2014 1st  43,280,163 Pinchas Yehuda Isaac
Nazareth 21 269 05/06/2014 1  51,063,279 Dalal Hayim Ezekiel
Nazareth 21 270 05/06/2014 1  51,566,768 Imran batya
Nazareth 21 278 05/06/2014 1 Order  50,640,911 Luzon Gorge - Joseph
Nazareth 21 279 05/06/2014 1  15,953,136 Colbert Serena
Nazareth 21 280 05/06/2014 1 309 572 154 Order  Altman Hayim

Nazareth 21282 05/06/2014 1 Order  68,246,826 Hyosub Ida
הוסף רשומת תגובה

Popular Posts