האם הבלוג סייע לך ?

יום ראשון, 6 ביולי 2014

מרבית תיקים או בקשות שהוגשו ב-11.6.2014 לרשם הירושות במשרד המשפטים אולי יעזור לכם לאתר קרובים


להלן רשימת  תיקים או בקשות שהוגשו ב-11.6.2014 לרשם הירושות  במשרד המשפטים אולי יעזור לכם  לאתר קרובים. הרשימה איננה כוללת אנשים שפנו לבתי דין רבניים אך אלה גם נמצאים באתר ( בלשונית הוגשה בקשה קודמת)
דרך האתר אפשר למצוא יורשים ומבקשים שאולי הם קרובים שאתם מחפשים – מומלץ לבדוק בשתי לשוניות (כולל בדיקת בקשה קודמת).כדי לדעת עוד פרטים יש להיכנס לאתר רשם הירושות המתעדכן כל הזמן והוא מקור המידע. חלק מהמידע מתפרסם במודעות בעיתונים וב"רשומות" -  העיתון הרשמי של מדינת ישראל. לגבי מחוז תל אביב לצערי מושמט חלק מהשמות.


מחוז מס' תיק תאריך בקשה מס' בקשה סוג בקשה מס' זהות שם מנוח/ה
תל אביב 189328 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 306884438 אברבנל טטיאנה
תל אביב 189464 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 11815669 אדלר יוג'ין יצחק
תל אביב 189511 11/06/2014 1 לצו ירושה 30567697 אוזונבוי נתן
תל אביב 189526 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 64141575 איבזון דניז
תל אביב 189508 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 12511762 אינדיג מיקי
תל אביב 189417 11/06/2014 1 לצו ירושה 52411758 אנגל בת שבע
תל אביב 189532 11/06/2014 1 לצו ירושה 45248317 אנצקובסקי כהן דיאנה
תל אביב 189316 11/06/2014 1 לצו ירושה 69408458 אסייג מימון
תל אביב 189304 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 4359204 אריאב אביבה
תל אביב 189339 11/06/2014 1 לצו ירושה 10314912 ארליך ויטה
תל אביב 189434 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 5329032 ארסטר מרים
תל אביב 189267 11/06/2014 1 לצו ירושה 71033831 באבוש גוליט
תל אביב 189268 11/06/2014 1 לצו ירושה 53269940 באביש צאלח
תל אביב 189469 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 4449302 ביאלוביץ שמחה
תל אביב 189433 11/06/2014 1 לצו ירושה 62622436 בלפר מיכאל
תל אביב 189427 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 30585293 בן אורי חיים
תל אביב 189408 11/06/2014 1 לצו ירושה 991232 בן יעקב רוחמה
תל אביב 189539 11/06/2014 1 לצו ירושה 314412263 בריסקין אלינה
תל אביב 189280 11/06/2014 1 לצו ירושה 2617744 ברנשטיין חיים )היינריך(
תל אביב 189406 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 314314147 גיטמן איזיה
תל אביב 189468 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 7763980 גיל רות
תל אביב 189548 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 65515827 גלר משה מרגריטה יואנה
תל אביב 189554 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 15399298 גראוס מרגיט
תל אביב 189554 11/06/2014 2 מינוי מנהל עזבון 15399298 גראוס מרגיט
תל אביב 189557 11/06/2014 1 לצו ירושה 15399280 גראוס שמעון
תל אביב 189565 11/06/2014 1 לצו ירושה 309475648 גרבר פליקס
תל אביב 189453 11/06/2014 1 לצו ירושה 65647406 גרטלר מירה
תל אביב 189560 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 30782098 דוידוביץ יצחק
תל אביב 189412 11/06/2014 1 לצו ירושה 30753974 דורפמן ראובן
תל אביב 189415 11/06/2014 1 לצו ירושה 77231611 דיין עובדיה
תל אביב 189512 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 64676174 דכס מרים
תל אביב 189517 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 63863518 דנוטה דבורה קרמפר
תל אביב 189331 11/06/2014 1 לצו ירושה 4919783 דרוקר מקס
תל אביב 189529 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 47954052 הלחמי תקוה
תל אביב 189562 11/06/2014 1 לצו ירושה 47794615 הס מינה
תל אביב 189463 11/06/2014 1 לצו ירושה 48887210 הראל משה
תל אביב 189446 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 16841918 הרדן ברנרד-דן
תל אביב 189317 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 42521930 הרשקוביץ אסתר
תל אביב 189414 11/06/2014 1 לצו ירושה 305853574 וולינסקי אלה
תל אביב 189454 11/06/2014 1 לצו ירושה 7058498 וינשטין רעיה
תל אביב 189305 11/06/2014 1 לצו ירושה 4997920 וסטל הלל
תל אביב 189458 11/06/2014 1 לצו ירושה 64917586 ורד דוד
תל אביב 189538 11/06/2014 1 לצו ירושה 317184679 זברסקי נינל
תל אביב 189292 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 290751 ז'קלין בנזוגי אמה
תל אביב 189283 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 76641711 חורי קיטי
תל אביב 189519 11/06/2014 1 לצו ירושה 10352169 חיון עליזה
תל אביב 189462 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 310891445 חננה בנז'מין
תל אביב 189558 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 1914696 חפץ יעקב
תל אביב 189559 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 3542628 חפץ לאה
תל אביב 189445 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 54953633 טויטו משה
תל אביב 189340 11/06/2014 1 לצו ירושה 3049285 טננצפף פרידה
תל אביב 189540 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 13621545 יוטקוביץ ברטה
תל אביב 189276 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 42373266 יוספה גיזה
תל אביב 189465 11/06/2014 1 לצו ירושה 69990695 כהן ואלי
תל אביב 189460 11/06/2014 1 לצו ירושה 69565265 כהן חנה
תל אביב 189319 11/06/2014 1 לצו ירושה 4742672 כהן יוסף
תל אביב 189528 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 69421394 כהן רובר אלי
תל אביב 188763 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 5568159 כהן תחיה
תל אביב 189503 11/06/2014 1 לצו ירושה 15449614 כוס סנדרה גאי
תל אביב 189410 11/06/2014 1 לצו ירושה 8339681 לוי ארנה
תל אביב 189438 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 2850139 לוי יוסף
תל אביב 189413 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 2794196 לוי יצחק
תל אביב 189552 11/06/2014 1 לצו ירושה 1410190 ליטור דורה
תל אביב 189550 11/06/2014 1 לצו ירושה 5605761 ליטור יעקב
תל אביב 189531 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 41393968 מונייצר נור
תל אביב 189509 11/06/2014 1 לצו ירושה 3175874 מזוז נסים
תל אביב 189284 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 41324252 מזרחי אלטון
תל אביב 189281 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 7125545 מילר אליעזר
תל אביב 189426 11/06/2014 1 לצו ירושה 17068255 מרזאה יוהן
תל אביב 189425 11/06/2014 1 לצו ירושה 17068263 מרזאה סילביה ברטיני
תל אביב 189568 11/06/2014 1 לצו ירושה 43567882 נוסם חוה
תל אביב 189423 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 43991330 סגל ורדה
תל אביב 189315 11/06/2014 1 לצו ירושה 314314543 סובולב סרגיי
תל אביב 189411 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 7934284 סופרין אסתר יהודית
תל אביב 189500 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 2202711 עבו עברון יוסף
תל אביב 189225 11/06/2014 1 לצו ירושה 55366991 עזרא דקל שי
תל אביב 189436 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 42084574 עטייה בינו
תל אביב 189449 11/06/2014 1 לצו ירושה 64014590 פודלובסקי אלתר )אלפרד(
תל אביב 189523 11/06/2014 1 לצו ירושה 328834619 פורצקי סורן
תל אביב 189409 11/06/2014 1 לצו ירושה 52599271 פיגנבלט רפאל
תל אביב 189418 11/06/2014 1 לצו ירושה 4661658 פיסצקי משה
תל אביב 189335 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 14687164 פישר יהודית
תל אביב 189294 11/06/2014 1 לצו ירושה 42497644 צדק עמי
תל אביב 189439 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 10708923 ציגלר צרנה
תל אביב 189432 11/06/2014 1 לצו ירושה וקיום צוואה 47448113 ציורק קאמילה
תל אביב 189466 11/06/2014 1 לצו ירושה 317320190 צ'יוררו נועה באטריס
תל אביב 189455 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 7149347 קדר אליהו
תל אביב 189430 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 307522581 קופסמן גריגורי
תל אביב 189324 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 1325307 קלימן זהבה
תל אביב 189451 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 43959816 קנובובסקי אהרן
תל אביב 189310 11/06/2014 1 לצו ירושה 55040034 קניג מירב
תל אביב 189269 11/06/2014 1 לצו ירושה 13566500 קנפפלמכר בנימין זאב
תל אביב 189525 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 2905776 קנר יהושע
תל אביב 189533 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 17207762 קרוייטורו נתן
תל אביב 189467 11/06/2014 1 לצו ירושה 3100146 רודיק פרומה
תל אביב 189441 11/06/2014 1 לצו ירושה 3785045 רייטבלט דינה
תל אביב 189537 11/06/2014 1 לצו ירושה 7886161 שטוי יצחק
תל אביב 189403 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 62931522 שיטרית אסתר
תל אביב 189344 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 72860737 שלם עמנואל
תל אביב 189452 11/06/2014 1 לצו ירושה 13225842 שראוי )שומרוני( צברי
חיפה 70885 11/06/2014 1 לצו ירושה 20483699 אבו קיאס פארס
חיפה 70433 11/06/2014 2 בקשה לעיכוב ביצוע צו 41020967 איתן אדית
חיפה 70433 11/06/2014 3 ביטול צו קיום צוואה 41020967 איתן אדית
חיפה 70851 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 176693 אלטרץ שושנה
חיפה 70866 11/06/2014 1 לצו ירושה 62534425 אלקסלסי אסתר
חיפה 70878 11/06/2014 1 לצו ירושה 313815060 בולוגוב אלכסנדר
חיפה 67797 11/06/2014 2 תיקון טעות סופר 79896015 בוקריס שרה
חיפה 70879 11/06/2014 1 לצו ירושה 42615120 ביטון מסעודי
חיפה 68948 11/06/2014 2 תיקון טעות סופר 77803112 בן עזרא מסעוד
חיפה 69545 11/06/2014 2 תיקון טעות סופר 3132883 ברקוביץ מרדכי
חיפה 70862 11/06/2014 1 לצו ירושה 307286591 גולינקין וולף )זאב(
חיפה 70068 11/06/2014 2 לצו קיום צוואה 1767227 גרוברמן חיים
חיפה 70882 11/06/2014 1 לצו ירושה 68488550 גרינברג בנו
חיפה 70858 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 69095586 דהן אלברט
חיפה 70860 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 69095594 דהן מרסל
חיפה 70875 11/06/2014 1 לצו ירושה 68555028 דהן סימון
חיפה 70861 11/06/2014 1 לצו ירושה 12051918 ויינר פסקוביה פני
חיפה 70864 11/06/2014 1 לצו ירושה 303860704 ויניצקי אפים
חיפה 70863 11/06/2014 1 לצו ירושה 12051900 וינר משה
חיפה 70853 11/06/2014 1 לצו ירושה 5476874 זיגמן מנדל
חיפה 13983 11/06/2014 3 לצו קיום צוואה 16933400 חיימוביץ מריה
חיפה 70859 11/06/2014 1 לצו ירושה 20198636 חלבי הנא
חיפה 70856 11/06/2014 1 לצו ירושה 20198628 חלבי סלים
חיפה 70874 11/06/2014 1 לצו ירושה 3394129 טלבי אברהם
חיפה 70876 11/06/2014 1 לצו ירושה 3394137 טלבי שרה
חיפה 70717 11/06/2014 2 התנגדות 43305242 יחזקאל לטיפה
חיפה 70865 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 16670655 ירוסלימסקי יואל
חיפה 70867 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 16670663 ירוסלימסקי נחמה
חיפה 70880 11/06/2014 1 לצו ירושה 310542923 לברו צילה
חיפה 70854 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 12080859 לילינשטרן ספייר סוניה
חיפה 70679 11/06/2014 3 התנגדות 72660855 מריומה נתן
חיפה 70857 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 30001952 פיטולסקי לילי
חיפה 70213 11/06/2014 2 לצו קיום צוואה 2167088 פיק יוסף
חיפה 70868 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 45675915 פניכל איזק
חיפה 70870 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 45675923 פניכל פיגה
חיפה 70883 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 10705077 צינר אליעזר
חיפה 70877 11/06/2014 1 לצו ירושה 6109342 קורן מאיה
חיפה 70852 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 310861513 קזינר גרש
חיפה 70855 11/06/2014 1 לצו ירושה 314555483 קפרובסקי לב
חיפה 70884 11/06/2014 1 לצו ירושה 16620577 קרצמר ליליה
חיפה 70871 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 2175081 שחר-שורץ מנשה
חיפה 70873 11/06/2014 1 לצו ירושה 43565415 שינפלד פני
חיפה 70887 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 16946386 שניידמסר טטיאנה
חיפה 70881 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 2220192 שקולניק אליעזר
באר שבע 34184 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 306878141 אברמסון לובוב
באר שבע 34165 11/06/2014 1 לצו ירושה 309032886 אזרוב ראיסה
באר שבע 34167 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 62917620 אלגריסי מרי
באר שבע 34173 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 42616748 אלמלך רנה
באר שבע 34182 11/06/2014 1 לצו ירושה 55525000 בוצלין נועם
באר שבע 34179 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 68932565 בן נעים ישראל
באר שבע 34170 11/06/2014 1 לצו ירושה 600510 ברזילאי אברהם
באר שבע 34183 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 9696717 גורן אילן
באר שבע 33916 11/06/2014 2 לצו ירושה 304398225 גרינשפון אלכס
באר שבע 34168 11/06/2014 1 לצו ירושה 317132470 זבגורודניה בוסיה
באר שבע 34163 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 6701361 כהן אוריאל אריה
באר שבע 34177 11/06/2014 1 לצו ירושה 314466210 לבנוב מיכאל
באר שבע 34180 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 11182110 לובמן יפים
באר שבע 34158 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 4327458 לזרוביץ חיה ריזה
באר שבע 34178 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 69499523 ליבוביץ איטה
באר שבע 34176 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 48163232 לייבוביץ יוסף
באר שבע 34181 11/06/2014 1 לצו ירושה 317138477 לישנבסקי סולומון
באר שבע 34161 11/06/2014 1 לצו ירושה 303257190 מדושבסקי יורי
באר שבע 34171 11/06/2014 1 לצו ירושה 67832261 מסקין אסתר
באר שבע 34166 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 310517479 נודלמן פטר
באר שבע 34159 11/06/2014 1 לצו ירושה 313042384 נחימוב מריה
באר שבע 34156 11/06/2014 1 לצו ירושה 3317757 ניב יהודית
באר שבע 34160 11/06/2014 1 לצו ירושה 14318372 נעמן ג'ולי
באר שבע 34175 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 309002335 סלוצקי אסתר
באר שבע 34172 11/06/2014 1 לצו ירושה 4149126 ספרי רות
באר שבע 34157 11/06/2014 1 לצו ירושה 5845052 פוקס מרדכי
באר שבע 34155 11/06/2014 1 לצו ירושה 317227189 קוטליארוב ילנה
באר שבע 34164 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 63419915 קישרוני מוריס
באר שבע 34169 11/06/2014 1 לצו ירושה 307516542 קפיילאו מלקם מיכאל
באר שבע 34174 11/06/2014 1 לצו ירושה 17456310 שאול רחמים
נצרת 21299 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 5451125 בר נתן צדיק
נצרת 21297 11/06/2014 1 לצו ירושה 68733310 יחיאל מקס
נצרת 21298 11/06/2014 1 לצו ירושה 68733328 יחיאל מרי
נצרת 21262 11/06/2014 2 לצו קיום צוואה 20181186 נאסר שפיק
נצרת 21209 11/06/2014 2 התנגדות 70114715 סלמון נאגי
נצרת 20812 11/06/2014 2 להארכת מועד להגשת התנגדות 25564923 פרץ רחל
נצרת 20812 11/06/2014 3 התנגדות 25564923 פרץ רחל
נצרת 21296 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 13338108 שושן שמחה

רשימת תיקים או בקשות שהוגשו ב-10.6.2014 לרשם הירושות במשרד המשפטים אולי יעזור לכם לאתר קרובים

להלן רשימת  תיקים או בקשות שהוגשו ב-9.6.2014 לרשם הירושות  במשרד המשפטים אולי יעזור לכם  לאתר קרובים. הרשימה איננה כוללת אנשים שפנו לבתי דין רבניים אך אלה גם נמצאים באתר ( בלשונית הוגשה בקשה קודמת)

דרך האתר אפשר למצוא יורשים מבקשים שאולי הם קרובים שאתם מחפשים – מומלץ לבדוק בשתי לשוניות (כולל בדיקת בקשה קודמת).כדי לדעת עוד פרטים יש להיכנס לאתר רשם הירושות המתעדכן כל הזמן והוא מקור המידע. חלק מהמידע מתפרסם במודעות בעיתונים וב"רשומות" -  העיתון הרשמי של מדינת ישראל. לגבי מחוז תל אביב לצערי מושמט חלק מהשמות.
מחוז מס' תיק תאריך בקשה מס' בקשה סוג בקשה מס' זהות שם מנוח/ה
ירושלים 31950 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 64145840 אבוטבול מרסלה
ירושלים 31956 10/06/2014 1 לצו ירושה 302082417 אברישמצ'י יהודה
ירושלים 31944 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 3931789 אלבוים משה יוסף
ירושלים 31961 10/06/2014 1 לצו ירושה 64210198 בוזגלו חיים
ירושלים 31965 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 337647457 בן חמו אלברט
ירושלים 31964 10/06/2014 1 לצו ירושה 7837743 ברנדוויין אברהם
ירושלים 20354 10/06/2014 2 לצו ירושה 1491851 ברנדוויין צפורה
ירושלים 31943 10/06/2014 1 לצו ירושה 312670110 דסטה אברהיט
ירושלים 31959 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 15602691 וינר רג'ינה
ירושלים 31958 10/06/2014 1 לצו ירושה 50515378 יצחקי מלכה
ירושלים 31604 10/06/2014 3 בקשת צו ירושה מתוקנת 54336896 מזרחי אברהם
ירושלים 31962 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 1893189 מליח נסים
ירושלים 31957 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 1817840 נגרי חיה
ירושלים 31966 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 486357 סלנסקי אסתר אספיר
ירושלים 28397 10/06/2014 2 בקשת צו קיום צוואה מתוקנת 7479504 קנלר אנהלוטה אב
תל אביב 189169 10/06/2014 1 לצו ירושה 67503953 אברהם סימון
תל אביב 189293 10/06/2014 1 לצו ירושה 69114833 אברהם צבי
תל אביב 189354 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 7628894 אילון תקוה
תל אביב 189342 10/06/2014 1 לצו ירושה 46974424 אלטרסקו זני
תל אביב 189333 10/06/2014 1 לצו ירושה 46974416 אלטרסקו שמעונל
תל אביב 189128 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 3589314 אליכין שפרה
תל אביב 189254 10/06/2014 1 לצו ירושה 67352682 אלקובי מרדכי
תל אביב 189338 10/06/2014 1 לצו ירושה 23728405 אמיתי דוד
תל אביב 189247 10/06/2014 1 לצו ירושה 26811133 אסולין רחל
תל אביב 189296 10/06/2014 1 לצו ירושה 57744617 אקלר עופרה
תל אביב 189334 10/06/2014 1 לצו ירושה 73716631 ארבילי יוסף
תל אביב 189298 10/06/2014 1 לצו ירושה 306483322 ארוב ניקולאי
תל אביב 189360 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 2554525 ארסטר ברוך
תל אביב 189016 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 4477667 בגיוף אברהם
תל אביב 189014 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 78796315 בוסו פלורה
תל אביב 189329 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 318142353 בורסוק מוריס
תל אביב 189370 10/06/2014 1 לצו ירושה 9586611 בכר דוד
תל אביב 189345 10/06/2014 1 לצו ירושה 62570 בן ג'ויה ג'ויה
תל אביב 189365 10/06/2014 1 לצו ירושה 51280311 בן צור לבנה
תל אביב 189357 10/06/2014 1 לצו ירושה 3645678 בן שאול דינה
תל אביב 188938 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 2058741 בר און בנימין
תל אביב 189123 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 4746731 ברוך ישי
תל אביב 189337 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 10561173 ברכה מטילדה
תל אביב 189349 10/06/2014 1 לצו ירושה 72618119 גבאי רבקה
תל אביב 189053 10/06/2014 1 לצו ירושה 57946832 גולן יחזקאל
תל אביב 189348 10/06/2014 1 לצו ירושה 317464477 גורלובצקי שרה
תל אביב 189350 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 68558493 גורן הילדה
תל אביב 189300 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 10686046 גינזברג מאיר
תל אביב 189311 10/06/2014 1 לצו ירושה 48021711 גלאון אלישע
תל אביב 189140 10/06/2014 1 לצו ירושה 10283117 גנון ויקטוריה
תל אביב 189299 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 7209257 גרובס פייגה
תל אביב 189249 10/06/2014 1 לצו ירושה 69272854 דאובר הנריטה
תל אביב 189251 10/06/2014 1 לצו ירושה 62063854 דהן חיים
תל אביב 189229 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 65560815 דודזון לייה
תל אביב 189321 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 69144335 דורפסמן צילה
תל אביב 189372 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 69105112 המר אושר
תל אביב 189323 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 1562545 וסרמן רות
תל אביב 189363 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 21505235 זיידאן עבד אל חמיד
תל אביב 189371 10/06/2014 1 לצו ירושה 9429523 זעיר שרה
תל אביב 189199 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 9026105 חגאשי שרה
תל אביב 189245 10/06/2014 1 לצו ירושה 13718549 טברסקי דון יחזקאל
תל אביב 189040 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 313867327 טייב רולנד מאיר
תל אביב 189297 10/06/2014 1 לצו ירושה 41987025 טלשי יעקב
תל אביב 189056 10/06/2014 1 לצו ירושה 15793961 טרקיין בני
תל אביב 189318 10/06/2014 1 לצו ירושה 41603234 יחיאל חביבה
תל אביב 189302 10/06/2014 1 לצו ירושה 42475889 יצחקי רחל
תל אביב 189282 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 5133376 כהן מרים
תל אביב 189130 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 7326317 כהן רוני
תל אביב 189252 10/06/2014 1 לצו ירושה 30802532 כהן שלמה
תל אביב 189336 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 30313704 כהנוב זאב
תל אביב 189353 10/06/2014 1 לצו ירושה 5158803 כלף שרה
תל אביב 189158 10/06/2014 1 לצו ירושה 41796863 כץ גניה
תל אביב 189373 10/06/2014 1 לצו ירושה 43315472 כתב אהרון
תל אביב 189157 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 6630388 לוי ויטל
תל אביב 189356 10/06/2014 1 לצו ירושה 42879643 לוי עובדיה
תל אביב 189295 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 16494817 לזרוביץ רלה
תל אביב 162279 10/06/2014 3 לצו ירושה 8891947 ליכט אסתר
תל אביב 189289 10/06/2014 1 לצו ירושה 17297813 לסקר רגינה
תל אביב 189369 10/06/2014 1 לצו ירושה 67366823 מור יהודית
תל אביב 189116 10/06/2014 1 לצו ירושה 9013632 מורדו מרגלית
תל אביב 189108 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 26059881 מורדו רפאל
תל אביב 189343 10/06/2014 1 לצו ירושה 6763403 מיוני חוה
תל אביב 189119 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 2728343 מליק משה
תל אביב 189044 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 69996270 מלכה מזל טוב
תל אביב 189314 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 10573228 משיח רוזה
תל אביב 189058 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 4465621 נגר לאה
תל אביב 189059 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 4465613 נגר מנצור
תל אביב 189059 10/06/2014 2 בקשה לקבלת העתק צוואה 4465613 נגר מנצור
תל אביב 189364 10/06/2014 1 לצו ירושה 314495771 נגש גובן
תל אביב 189313 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 2393619 נויברגר גבריאל
תל אביב 189257 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 3144755 סיון טובה
תל אביב 189346 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 7725070 סיניבר בנית חנה
תל אביב 189064 10/06/2014 1 לצו ירושה 306761859 סלוצקין ראובן
תל אביב 189118 10/06/2014 1 לצו ירושה 8044653 סמואל רחל
תל אביב 189327 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 41071614 עזני נסים
תל אביב 189327 10/06/2014 2 מינוי מנהל עזבון 41071614 עזני נסים
תל אביב 189368 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 3552163 פולונסקי מרים
תל אביב 189264 10/06/2014 1 לצו ירושה 17121112 פופ ויוריקה
תל אביב 189275 10/06/2014 1 לצו ירושה 1977420 פורת דוד
תל אביב 189132 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 7520323 פלטאו יעקב
תל אביב 189367 10/06/2014 1 לצו ירושה 67143289 פרלמוטר אריקה
תל אביב 189322 10/06/2014 1 לצו ירושה 317464402 צוקרמן לב
תל אביב 189125 10/06/2014 1 לצו ירושה 304860471 ציטרון מתן דוד
תל אביב 189358 10/06/2014 1 לצו ירושה 69627008 צימנד נחמן
תל אביב 189277 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 5952486 צינוביץ אברהם
תל אביב 189326 10/06/2014 1 לצו ירושה 41222910 קורנרייך חנה
תל אביב 189051 10/06/2014 1 לצו ירושה 326991585 קזנצב פטר
תל אביב 189290 10/06/2014 1 לצו ירושה 9298563 קלו משה
תל אביב 189362 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 9407446 קנטור זהבה
תל אביב 189359 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 9407438 קנטור יהושע
תל אביב 189341 10/06/2014 1 לצו ירושה 2682011 קרצו שושנה
תל אביב 189351 10/06/2014 1 לצו ירושה 28066520 ראובן אורית אור
תל אביב 189288 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 11646262 ראיר ברוניה
תל אביב 189160 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 10165942 רודקו שנקר רחל
תל אביב 189055 10/06/2014 1 לצו ירושה 72162019 רחמים יאמין
תל אביב 189242 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 5883400 רנדלי מלדן רענן
תל אביב 189239 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 1754787 רנדלי מלכה )רנה(
תל אביב 189159 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 6980926 שטנסלר פר
תל אביב 189355 10/06/2014 1 לצו ירושה 41777632 שכטר צקה
חיפה 70787 10/06/2014 1 לצו ירושה 9640400 אדירי זליג
חיפה 70778 10/06/2014 1 לצו ירושה 58834268 אפל אמיר
חיפה 70843 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 13133616 בונה שרה
חיפה 70835 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 17479411 בייבוס אננה )הניה(
חיפה 70795 10/06/2014 1 לצו ירושה 67409144 בלום פולדי
חיפה 70831 10/06/2014 1 לצו ירושה 69538171 בן חמו סעדה
חיפה 70789 10/06/2014 1 לצו ירושה 63297352 בן שושן איזידור
חיפה 70812 10/06/2014 1 לצו ירושה 2266112 ברגר אריה יהודה
חיפה 70784 10/06/2014 1 לצו ירושה 12239364 ברדה סולנג'
חיפה 70816 10/06/2014 1 לצו ירושה 1700491 ברונשטין שושנה
חיפה 70785 10/06/2014 1 לצו ירושה 320828700 ברז'נסקי גלינה
חיפה 70848 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 43608025 בשלמה טוני
חיפה 70781 10/06/2014 1 לצו ירושה 72591233 גולדשטין לאה
חיפה 70834 10/06/2014 1 לצו ירושה 69708584 גומס סטיבן דומינגו
חיפה 70815 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 2325371 דויס הרברט
חיפה 70797 10/06/2014 1 לצו ירושה 307350462 דורובין סמואיל
חיפה 70814 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 13039425 ויידה גניה
חיפה 70820 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 2052298 וינברגר גיזלה
חיפה 70826 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 2379998 ויס זאב
חיפה 70807 10/06/2014 1 לצו ירושה 307531731 ורבנה ברוניה
חיפה 70850 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 65552846 זיסו פני
חיפה 70836 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 478156 חבושי מרים
חיפה 70788 10/06/2014 1 לצו ירושה 20994893 ח'טיב מוחמד
חיפה 70804 10/06/2014 1 לצו ירושה 70515119 חילובסקי מלכה
חיפה 70832 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 42527200 חרס אנטוניה
חיפה 70791 10/06/2014 1 לצו ירושה 5455621 חרפ יצחק
חיפה 70790 10/06/2014 1 לצו ירושה 2286094 חרפ שולמית
חיפה 70810 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 3350097 טוכשנידר שרה
חיפה 70840 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 20147468 יאסין דיב
חיפה 70845 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 9107582 יוליוסברגר שרה
חיפה 70793 10/06/2014 1 לצו ירושה 42401380 יוסף חנה
חיפה 70827 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 55513667 ירקוני מירה
חיפה 70825 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 1734151 כהן קלמנס
חיפה 70806 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 5065206 כהנא ישראל
חיפה 70833 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 307134148 לונדון רוזליה
חיפה 70833 10/06/2014 2 תיקון טעות סופר 307134148 לונדון רוזליה
חיפה 70849 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 17517988 מוכרינסקי גלינה)גולדה(
חיפה 70799 10/06/2014 1 לצו ירושה 14488423 מוצ'ניק מיכאל
חיפה 70821 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 304515059 מורדחלין אליה
חיפה 70830 10/06/2014 1 לצו ירושה 59965087 מטר אודוניס
חיפה 70844 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 14015671 מנש זיני
חיפה 70817 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 310893060 נאומוב נינה
חיפה 70828 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 50752393 נחול ח'ליל
חיפה 70779 10/06/2014 1 לצו ירושה 309475879 נמצ'ק אוטו
חיפה 70780 10/06/2014 1 לצו ירושה 309476059 נמצ'ק פולינה
חיפה 70800 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 20857892 סבאג יוסף
חיפה 70792 10/06/2014 1 לצו ירושה 10024701 סגל הרשקו
חיפה 70798 10/06/2014 1 לצו ירושה 50765809 סדיק דב
חיפה 70813 10/06/2014 1 לצו ירושה 20125563 סואעד מוחמד
חיפה 70841 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 21011911 סואעד מחמוד
חיפה 70811 10/06/2014 1 לצו ירושה 8469215 סער משה
חיפה 50125 10/06/2014 4 תיקון טעות סופר 20924965 עג'מיה נג'יב
חיפה 70818 10/06/2014 1 לצו ירושה 20093720 עייאס נגיבה
חיפה 70809 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 1012939 עיני אברהם
חיפה 70847 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 61898011 עשור שלמה
חיפה 70786 10/06/2014 1 לצו ירושה 320828692 פולויקו יליזבטה
חיפה 70819 10/06/2014 1 לצו ירושה 306943788 פולשומן חנן
חיפה 70837 10/06/2014 1 לצו ירושה 324598622 פיליפנקו טטיאנה
חיפה 70838 10/06/2014 1 לצו ירושה 2965358 פלנבאום נלי
חיפה 70846 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 16548893 קויפמן יעקב
חיפה 70822 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 1153899 קירשבראון חמדה
חיפה 70839 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 72205065 קמרי מאיר
חיפה 70842 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 9547035 קנתור קרל דניאל
חיפה 70782 10/06/2014 1 לצו ירושה 1780907 קרביץ ישראל
חיפה 70801 10/06/2014 1 לצו ירושה 16831208 קרוצרו פאולה
חיפה 70823 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 14869044 רביי חייקה
חיפה 9695 10/06/2014 4 התנגדות 310628359 רונג ולרי
חיפה 70802 10/06/2014 1 לצו ירושה 5957386 רחלי בלה
חיפה 70783 10/06/2014 1 לצו ירושה 55463715 רפאלי אשר
חיפה 70794 10/06/2014 1 לצו ירושה 50526813 שאהין חנא
חיפה 70808 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 9541137 שופט רחל
חיפה 70829 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 6777056 שורץ אסתר
חיפה 70805 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 310774880 שלומוב רומן
חיפה 70796 10/06/2014 1 לצו ירושה 14501167 שללשוילי חיים
באר שבע
26357 10/06/2014 3 ביטול צו ירושה 52474145 אבו חמיד סלימאן
באר שבע 34137 10/06/2014 1 לצו ירושה 217168079 אבו סבית ביאן
באר שבע 34122 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 62682935 אביחסירה חנניה
באר שבע 34134 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 64856073 אוחיון רפאל
באר שבע 34149 10/06/2014 1 לצו ירושה 69606622 אטיאס עמרם
באר שבע 34116 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 42089193 איזקוף אברהם
באר שבע 34140 10/06/2014 1 לצו ירושה 68622299 אלון מרי
באר שבע 34125 10/06/2014 1 לצו ירושה 306424359 בלנובסקי חיים
באר שבע 34112 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 317297059 ברודקין שרה
באר שבע 34133 10/06/2014 1 לצו ירושה 17633066 ברסקי חנה
באר שבע 34151 10/06/2014 1 לצו ירושה 26954644 גיגי סימי
באר שבע 34130 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 4974044 גיל מלכה
באר שבע 34147 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 350595 גרנות אלעזר
באר שבע 34142 10/06/2014 1 לצו ירושה 26798629 דהן אדרי סימי
באר שבע 34146 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 3392453 דיבן לאה
באר שבע 34118 10/06/2014 1 לצו ירושה 50938745 דקל יצחק
באר שבע 34127 10/06/2014 1 לצו ירושה 314510314 וסילייב ויקטור
באר שבע 34145 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 16606014 זבולונוב אליהו
באר שבע 34123 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 61197810 זורנו ליאון
באר שבע 34126 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 310886577 זייד איסק
באר שבע 34143 10/06/2014 1 לצו ירושה 62177316 זנה חי
באר שבע 34129 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 306600594 זקצר יפים
באר שבע 34154 10/06/2014 1 לצו ירושה 463212 זרביב רחל
באר שבע 34124 10/06/2014 1 לצו ירושה 64649502 חגג רחל
באר שבע 34120 10/06/2014 1 לצו ירושה 307909010 חדד דוד אלכסנדר
באר שבע 34141 10/06/2014 1 לצו ירושה 79105623 חורי כמונה
באר שבע 34135 10/06/2014 1 לצו ירושה 68742337 טרש יהודית
באר שבע 34131 10/06/2014 1 לצו ירושה 307108183 יעקובסון אלנה
באר שבע 34113 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 15799067 לבסאי אטנש
באר שבע 34109 10/06/2014 1 לצו ירושה 16022857 לזרוביץ שמשון
באר שבע 34148 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 4706420 ליבן כרמלה
באר שבע 34132 10/06/2014 1 לצו ירושה 310140348 לקאו אנגוואצ'
באר שבע 32873 10/06/2014 3 לצו קיום צוואה 2377398 מילר גיורא
באר שבע 34144 10/06/2014 1 לצו ירושה 317262954 מלכיאור מינה
באר שבע 34115 10/06/2014 1 לצו ירושה 65351009 ממן זקלין
באר שבע 34111 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 73997918 משה גולט
באר שבע 34150 10/06/2014 1 לצו ירושה 17630328 סילביאן יוסי
באר שבע 33588 10/06/2014 4 לצו ירושה 3410560 עמיר שרה
באר שבע 34117 10/06/2014 1 לצו ירושה 307568311 פטרוכין יורי
באר שבע 34152 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 41529744 פלדן מזל
באר שבע 34114 10/06/2014 1 לצו ירושה 7710791 פלשפן אמנון
באר שבע 33555 10/06/2014 2 בקשת צו ירושה מתוקנת 321977704 פריאזב ניקולאי
באר שבע 34136 10/06/2014 1 לצו ירושה 12688453 פרץ גבי
באר שבע 34121 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 30546907 ציקרט זעירא
באר שבע 34128 10/06/2014 1 לצו ירושה 56445919 קבאלו שמעון
באר שבע 34138 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 303980320 קיטאיגורודסקי אלכסנדרה
באר שבע 34119 10/06/2014 1 לצו ירושה 11335536 קרסינסקיה זינה
באר שבע 34153 10/06/2014 1 לצו קיום צוואה 14256895 רביבו רחל
באר שבע 34139 10/06/2014 1 לצו ירושה 306521618 רוברמן יפים
באר שבע 34110 10/06/2014 1 לצו ירושה 311047443 רקיר מריה
נצרת 21291 10/06/2014 1 לצו ירושה 20676359 אבו ג'בל חוסין
נצרת 21290 10/06/2014 1 לצו ירושה 9242041 גלבר אילנה
נצרת 21293 10/06/2014 1 לצו ירושה 11823820 עזיזי פרי

Popular Posts