האם הבלוג סייע לך ?

יום ראשון, 6 ביולי 2014

מרבית תיקים או בקשות שהוגשו ב-11.6.2014 לרשם הירושות במשרד המשפטים אולי יעזור לכם לאתר קרובים


להלן רשימת  תיקים או בקשות שהוגשו ב-11.6.2014 לרשם הירושות  במשרד המשפטים אולי יעזור לכם  לאתר קרובים. הרשימה איננה כוללת אנשים שפנו לבתי דין רבניים אך אלה גם נמצאים באתר ( בלשונית הוגשה בקשה קודמת)
דרך האתר אפשר למצוא יורשים ומבקשים שאולי הם קרובים שאתם מחפשים – מומלץ לבדוק בשתי לשוניות (כולל בדיקת בקשה קודמת).כדי לדעת עוד פרטים יש להיכנס לאתר רשם הירושות המתעדכן כל הזמן והוא מקור המידע. חלק מהמידע מתפרסם במודעות בעיתונים וב"רשומות" -  העיתון הרשמי של מדינת ישראל. לגבי מחוז תל אביב לצערי מושמט חלק מהשמות.


מחוז מס' תיק תאריך בקשה מס' בקשה סוג בקשה מס' זהות שם מנוח/ה
תל אביב 189328 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 306884438 אברבנל טטיאנה
תל אביב 189464 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 11815669 אדלר יוג'ין יצחק
תל אביב 189511 11/06/2014 1 לצו ירושה 30567697 אוזונבוי נתן
תל אביב 189526 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 64141575 איבזון דניז
תל אביב 189508 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 12511762 אינדיג מיקי
תל אביב 189417 11/06/2014 1 לצו ירושה 52411758 אנגל בת שבע
תל אביב 189532 11/06/2014 1 לצו ירושה 45248317 אנצקובסקי כהן דיאנה
תל אביב 189316 11/06/2014 1 לצו ירושה 69408458 אסייג מימון
תל אביב 189304 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 4359204 אריאב אביבה
תל אביב 189339 11/06/2014 1 לצו ירושה 10314912 ארליך ויטה
תל אביב 189434 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 5329032 ארסטר מרים
תל אביב 189267 11/06/2014 1 לצו ירושה 71033831 באבוש גוליט
תל אביב 189268 11/06/2014 1 לצו ירושה 53269940 באביש צאלח
תל אביב 189469 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 4449302 ביאלוביץ שמחה
תל אביב 189433 11/06/2014 1 לצו ירושה 62622436 בלפר מיכאל
תל אביב 189427 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 30585293 בן אורי חיים
תל אביב 189408 11/06/2014 1 לצו ירושה 991232 בן יעקב רוחמה
תל אביב 189539 11/06/2014 1 לצו ירושה 314412263 בריסקין אלינה
תל אביב 189280 11/06/2014 1 לצו ירושה 2617744 ברנשטיין חיים )היינריך(
תל אביב 189406 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 314314147 גיטמן איזיה
תל אביב 189468 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 7763980 גיל רות
תל אביב 189548 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 65515827 גלר משה מרגריטה יואנה
תל אביב 189554 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 15399298 גראוס מרגיט
תל אביב 189554 11/06/2014 2 מינוי מנהל עזבון 15399298 גראוס מרגיט
תל אביב 189557 11/06/2014 1 לצו ירושה 15399280 גראוס שמעון
תל אביב 189565 11/06/2014 1 לצו ירושה 309475648 גרבר פליקס
תל אביב 189453 11/06/2014 1 לצו ירושה 65647406 גרטלר מירה
תל אביב 189560 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 30782098 דוידוביץ יצחק
תל אביב 189412 11/06/2014 1 לצו ירושה 30753974 דורפמן ראובן
תל אביב 189415 11/06/2014 1 לצו ירושה 77231611 דיין עובדיה
תל אביב 189512 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 64676174 דכס מרים
תל אביב 189517 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 63863518 דנוטה דבורה קרמפר
תל אביב 189331 11/06/2014 1 לצו ירושה 4919783 דרוקר מקס
תל אביב 189529 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 47954052 הלחמי תקוה
תל אביב 189562 11/06/2014 1 לצו ירושה 47794615 הס מינה
תל אביב 189463 11/06/2014 1 לצו ירושה 48887210 הראל משה
תל אביב 189446 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 16841918 הרדן ברנרד-דן
תל אביב 189317 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 42521930 הרשקוביץ אסתר
תל אביב 189414 11/06/2014 1 לצו ירושה 305853574 וולינסקי אלה
תל אביב 189454 11/06/2014 1 לצו ירושה 7058498 וינשטין רעיה
תל אביב 189305 11/06/2014 1 לצו ירושה 4997920 וסטל הלל
תל אביב 189458 11/06/2014 1 לצו ירושה 64917586 ורד דוד
תל אביב 189538 11/06/2014 1 לצו ירושה 317184679 זברסקי נינל
תל אביב 189292 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 290751 ז'קלין בנזוגי אמה
תל אביב 189283 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 76641711 חורי קיטי
תל אביב 189519 11/06/2014 1 לצו ירושה 10352169 חיון עליזה
תל אביב 189462 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 310891445 חננה בנז'מין
תל אביב 189558 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 1914696 חפץ יעקב
תל אביב 189559 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 3542628 חפץ לאה
תל אביב 189445 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 54953633 טויטו משה
תל אביב 189340 11/06/2014 1 לצו ירושה 3049285 טננצפף פרידה
תל אביב 189540 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 13621545 יוטקוביץ ברטה
תל אביב 189276 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 42373266 יוספה גיזה
תל אביב 189465 11/06/2014 1 לצו ירושה 69990695 כהן ואלי
תל אביב 189460 11/06/2014 1 לצו ירושה 69565265 כהן חנה
תל אביב 189319 11/06/2014 1 לצו ירושה 4742672 כהן יוסף
תל אביב 189528 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 69421394 כהן רובר אלי
תל אביב 188763 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 5568159 כהן תחיה
תל אביב 189503 11/06/2014 1 לצו ירושה 15449614 כוס סנדרה גאי
תל אביב 189410 11/06/2014 1 לצו ירושה 8339681 לוי ארנה
תל אביב 189438 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 2850139 לוי יוסף
תל אביב 189413 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 2794196 לוי יצחק
תל אביב 189552 11/06/2014 1 לצו ירושה 1410190 ליטור דורה
תל אביב 189550 11/06/2014 1 לצו ירושה 5605761 ליטור יעקב
תל אביב 189531 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 41393968 מונייצר נור
תל אביב 189509 11/06/2014 1 לצו ירושה 3175874 מזוז נסים
תל אביב 189284 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 41324252 מזרחי אלטון
תל אביב 189281 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 7125545 מילר אליעזר
תל אביב 189426 11/06/2014 1 לצו ירושה 17068255 מרזאה יוהן
תל אביב 189425 11/06/2014 1 לצו ירושה 17068263 מרזאה סילביה ברטיני
תל אביב 189568 11/06/2014 1 לצו ירושה 43567882 נוסם חוה
תל אביב 189423 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 43991330 סגל ורדה
תל אביב 189315 11/06/2014 1 לצו ירושה 314314543 סובולב סרגיי
תל אביב 189411 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 7934284 סופרין אסתר יהודית
תל אביב 189500 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 2202711 עבו עברון יוסף
תל אביב 189225 11/06/2014 1 לצו ירושה 55366991 עזרא דקל שי
תל אביב 189436 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 42084574 עטייה בינו
תל אביב 189449 11/06/2014 1 לצו ירושה 64014590 פודלובסקי אלתר )אלפרד(
תל אביב 189523 11/06/2014 1 לצו ירושה 328834619 פורצקי סורן
תל אביב 189409 11/06/2014 1 לצו ירושה 52599271 פיגנבלט רפאל
תל אביב 189418 11/06/2014 1 לצו ירושה 4661658 פיסצקי משה
תל אביב 189335 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 14687164 פישר יהודית
תל אביב 189294 11/06/2014 1 לצו ירושה 42497644 צדק עמי
תל אביב 189439 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 10708923 ציגלר צרנה
תל אביב 189432 11/06/2014 1 לצו ירושה וקיום צוואה 47448113 ציורק קאמילה
תל אביב 189466 11/06/2014 1 לצו ירושה 317320190 צ'יוררו נועה באטריס
תל אביב 189455 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 7149347 קדר אליהו
תל אביב 189430 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 307522581 קופסמן גריגורי
תל אביב 189324 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 1325307 קלימן זהבה
תל אביב 189451 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 43959816 קנובובסקי אהרן
תל אביב 189310 11/06/2014 1 לצו ירושה 55040034 קניג מירב
תל אביב 189269 11/06/2014 1 לצו ירושה 13566500 קנפפלמכר בנימין זאב
תל אביב 189525 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 2905776 קנר יהושע
תל אביב 189533 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 17207762 קרוייטורו נתן
תל אביב 189467 11/06/2014 1 לצו ירושה 3100146 רודיק פרומה
תל אביב 189441 11/06/2014 1 לצו ירושה 3785045 רייטבלט דינה
תל אביב 189537 11/06/2014 1 לצו ירושה 7886161 שטוי יצחק
תל אביב 189403 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 62931522 שיטרית אסתר
תל אביב 189344 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 72860737 שלם עמנואל
תל אביב 189452 11/06/2014 1 לצו ירושה 13225842 שראוי )שומרוני( צברי
חיפה 70885 11/06/2014 1 לצו ירושה 20483699 אבו קיאס פארס
חיפה 70433 11/06/2014 2 בקשה לעיכוב ביצוע צו 41020967 איתן אדית
חיפה 70433 11/06/2014 3 ביטול צו קיום צוואה 41020967 איתן אדית
חיפה 70851 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 176693 אלטרץ שושנה
חיפה 70866 11/06/2014 1 לצו ירושה 62534425 אלקסלסי אסתר
חיפה 70878 11/06/2014 1 לצו ירושה 313815060 בולוגוב אלכסנדר
חיפה 67797 11/06/2014 2 תיקון טעות סופר 79896015 בוקריס שרה
חיפה 70879 11/06/2014 1 לצו ירושה 42615120 ביטון מסעודי
חיפה 68948 11/06/2014 2 תיקון טעות סופר 77803112 בן עזרא מסעוד
חיפה 69545 11/06/2014 2 תיקון טעות סופר 3132883 ברקוביץ מרדכי
חיפה 70862 11/06/2014 1 לצו ירושה 307286591 גולינקין וולף )זאב(
חיפה 70068 11/06/2014 2 לצו קיום צוואה 1767227 גרוברמן חיים
חיפה 70882 11/06/2014 1 לצו ירושה 68488550 גרינברג בנו
חיפה 70858 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 69095586 דהן אלברט
חיפה 70860 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 69095594 דהן מרסל
חיפה 70875 11/06/2014 1 לצו ירושה 68555028 דהן סימון
חיפה 70861 11/06/2014 1 לצו ירושה 12051918 ויינר פסקוביה פני
חיפה 70864 11/06/2014 1 לצו ירושה 303860704 ויניצקי אפים
חיפה 70863 11/06/2014 1 לצו ירושה 12051900 וינר משה
חיפה 70853 11/06/2014 1 לצו ירושה 5476874 זיגמן מנדל
חיפה 13983 11/06/2014 3 לצו קיום צוואה 16933400 חיימוביץ מריה
חיפה 70859 11/06/2014 1 לצו ירושה 20198636 חלבי הנא
חיפה 70856 11/06/2014 1 לצו ירושה 20198628 חלבי סלים
חיפה 70874 11/06/2014 1 לצו ירושה 3394129 טלבי אברהם
חיפה 70876 11/06/2014 1 לצו ירושה 3394137 טלבי שרה
חיפה 70717 11/06/2014 2 התנגדות 43305242 יחזקאל לטיפה
חיפה 70865 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 16670655 ירוסלימסקי יואל
חיפה 70867 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 16670663 ירוסלימסקי נחמה
חיפה 70880 11/06/2014 1 לצו ירושה 310542923 לברו צילה
חיפה 70854 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 12080859 לילינשטרן ספייר סוניה
חיפה 70679 11/06/2014 3 התנגדות 72660855 מריומה נתן
חיפה 70857 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 30001952 פיטולסקי לילי
חיפה 70213 11/06/2014 2 לצו קיום צוואה 2167088 פיק יוסף
חיפה 70868 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 45675915 פניכל איזק
חיפה 70870 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 45675923 פניכל פיגה
חיפה 70883 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 10705077 צינר אליעזר
חיפה 70877 11/06/2014 1 לצו ירושה 6109342 קורן מאיה
חיפה 70852 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 310861513 קזינר גרש
חיפה 70855 11/06/2014 1 לצו ירושה 314555483 קפרובסקי לב
חיפה 70884 11/06/2014 1 לצו ירושה 16620577 קרצמר ליליה
חיפה 70871 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 2175081 שחר-שורץ מנשה
חיפה 70873 11/06/2014 1 לצו ירושה 43565415 שינפלד פני
חיפה 70887 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 16946386 שניידמסר טטיאנה
חיפה 70881 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 2220192 שקולניק אליעזר
באר שבע 34184 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 306878141 אברמסון לובוב
באר שבע 34165 11/06/2014 1 לצו ירושה 309032886 אזרוב ראיסה
באר שבע 34167 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 62917620 אלגריסי מרי
באר שבע 34173 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 42616748 אלמלך רנה
באר שבע 34182 11/06/2014 1 לצו ירושה 55525000 בוצלין נועם
באר שבע 34179 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 68932565 בן נעים ישראל
באר שבע 34170 11/06/2014 1 לצו ירושה 600510 ברזילאי אברהם
באר שבע 34183 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 9696717 גורן אילן
באר שבע 33916 11/06/2014 2 לצו ירושה 304398225 גרינשפון אלכס
באר שבע 34168 11/06/2014 1 לצו ירושה 317132470 זבגורודניה בוסיה
באר שבע 34163 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 6701361 כהן אוריאל אריה
באר שבע 34177 11/06/2014 1 לצו ירושה 314466210 לבנוב מיכאל
באר שבע 34180 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 11182110 לובמן יפים
באר שבע 34158 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 4327458 לזרוביץ חיה ריזה
באר שבע 34178 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 69499523 ליבוביץ איטה
באר שבע 34176 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 48163232 לייבוביץ יוסף
באר שבע 34181 11/06/2014 1 לצו ירושה 317138477 לישנבסקי סולומון
באר שבע 34161 11/06/2014 1 לצו ירושה 303257190 מדושבסקי יורי
באר שבע 34171 11/06/2014 1 לצו ירושה 67832261 מסקין אסתר
באר שבע 34166 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 310517479 נודלמן פטר
באר שבע 34159 11/06/2014 1 לצו ירושה 313042384 נחימוב מריה
באר שבע 34156 11/06/2014 1 לצו ירושה 3317757 ניב יהודית
באר שבע 34160 11/06/2014 1 לצו ירושה 14318372 נעמן ג'ולי
באר שבע 34175 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 309002335 סלוצקי אסתר
באר שבע 34172 11/06/2014 1 לצו ירושה 4149126 ספרי רות
באר שבע 34157 11/06/2014 1 לצו ירושה 5845052 פוקס מרדכי
באר שבע 34155 11/06/2014 1 לצו ירושה 317227189 קוטליארוב ילנה
באר שבע 34164 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 63419915 קישרוני מוריס
באר שבע 34169 11/06/2014 1 לצו ירושה 307516542 קפיילאו מלקם מיכאל
באר שבע 34174 11/06/2014 1 לצו ירושה 17456310 שאול רחמים
נצרת 21299 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 5451125 בר נתן צדיק
נצרת 21297 11/06/2014 1 לצו ירושה 68733310 יחיאל מקס
נצרת 21298 11/06/2014 1 לצו ירושה 68733328 יחיאל מרי
נצרת 21262 11/06/2014 2 לצו קיום צוואה 20181186 נאסר שפיק
נצרת 21209 11/06/2014 2 התנגדות 70114715 סלמון נאגי
נצרת 20812 11/06/2014 2 להארכת מועד להגשת התנגדות 25564923 פרץ רחל
נצרת 20812 11/06/2014 3 התנגדות 25564923 פרץ רחל
נצרת 21296 11/06/2014 1 לצו קיום צוואה 13338108 שושן שמחה
הוסף רשומת תגובה

Popular Posts