האם הבלוג סייע לך ?

יום ראשון, 6 ביולי 2014

רשימת תיקים או בקשות שהוגשו ב-9.6.2014 לרשם הירושות במשרד המשפטים אולי יעזור לכם לאתר קרובי

להלן רשימת  תיקים או בקשות שהוגשו ב-9.6.2014 לרשם הירושות  במשרד המשפטים אולי יעזור לכם  לאתר קרובים. הרשימה איננה כוללת אנשים שפנו לבתי דין רבניים אך אלה גם נמצאים באתר ( בלשונית הוגשה בקשה קודמת)
דרך האתר אפשר למצוא יורשים מבקשים שאולי הם קרובים שאתם מחפשים – מומלץ לבדוק בשתי לשוניות (כולל בדיקת בקשה קודמת).כדי לדעת עוד פרטים יש להיכנס לאתר רשם הירושות המתעדכן כל הזמן והוא מקור המידע. חלק מהמידע מתפרסם במודעות בעיתונים וב"רשומות" -  העיתון הרשמי של מדינת ישראל. לגבי מחוז תל אביב לצערי מושמט חלק מהשמות
קישור לאתר רשם הירושות


מחוז מס' תיק תאריך בקשה מס' בקשה סוג בקשה מס' זהות שם מנוח/ה
ירושלים 31924 09/06/2014 1 לצו ירושה 12565990 שפירא ג'וי
ירושלים 31932 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 100073 מזרחי לוויז
ירושלים 31942 09/06/2014 1 לצו ירושה 759605 שניזיק שושנה
ירושלים 31945 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 324504513 ססמן נחמה
ירושלים 31946 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 316825314 ספיבק מיכאל
ירושלים 31947 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 316825330 ספיבק פולינה
ירושלים 31951 09/06/2014 1 לצו ירושה 38349502 בסון אורי
ירושלים 31952 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 69041341 בן דוד אסתר
ירושלים 31954 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 14472914 גולדשטיין הניה
ירושלים 31955 09/06/2014 1 לצו ירושה 303957617 ארונין בלה
ירושלים 32009 09/06/2014 1 לצו ירושה 15419864 לזר מרק אלברט סימון
ירושלים 31817 09/06/2014 2 לצו ירושה 69868420 צדיק שמחה
ירושלים 31561 09/06/2014 2 לצו ירושה 68604453 יופה סידני צ'רל
ירושלים 31747 09/06/2014 2 לצו קיום צוואה 337788749 מאיר בן
ירושלים 31747 09/06/2014 3 בקשה לקבלת העתק צוואה 337788749 מאיר בן
ירושלים 31849 09/06/2014 2 לצו ירושה 4541975 מכלוף מזל
ירושלים 30295 09/06/2014 3 הוכחת מוות 43300201 יחיא רוזה
ירושלים 31255 09/06/2014 2 לצו קיום צוואה 47802814 פימה שלום
ירושלים 31872 09/06/2014 5 התנגדות 8962870 ורדיגר אברהם
תל אביב 189008 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 317526564 אוסטינוב נטלי
תל אביב 188903 09/06/2014 1 לצו ירושה 30762447 אידל אברהם
תל אביב 189034 09/06/2014 1 לצו ירושה 68050145 אלגואר ימין
תל אביב 189033 09/06/2014 1 לצו ירושה 68050152 אלגואר מירים
תל אביב 188566 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 65475063 אליאס אריאל
תל אביב 189006 09/06/2014 1 לצו ירושה 7748189 אליהו אלוירה
תל אביב 189002 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 2022416 אלפנדרי שמעון
תל אביב 189009 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 4498242 אלקלעי דניאלה
תל אביב 188975 09/06/2014 1 לצו ירושה 41440298 ארליך לדיסלב
תל אביב 188978 09/06/2014 1 לצו ירושה 41440306 ארליך שרה
תל אביב 189026 09/06/2014 1 לצו ירושה 67523670 ארמה לוי
תל אביב 189010 09/06/2014 1 לצו ירושה 2929248 אשרוב יהושוע
תל אביב 188995 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 12060760 בונקר שימון
תל אביב 188972 09/06/2014 1 לצו ירושה 48294920 בורסקי גוהר
תל אביב 188980 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 10027837 ביץ מוזנה גניה
תל אביב 188935 09/06/2014 1 לצו ירושה 311438063 ביקס יוסף
תל אביב 188982 09/06/2014 1 לצו ירושה 1356330 בכר אברהם ז'ק
תל אביב 188970 09/06/2014 1 לצו ירושה 1214378 בן ימיני עזרא
תל אביב 188825 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 10351187 בן לולו זוזפינה
תל אביב 189031 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 2918811 ברויאר שמואל
תל אביב 188947 09/06/2014 1 לצו ירושה 1037068 בריכטא אברהם צבי אלימל
תל אביב 188954 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 8898587 גילקרוב אברהם אבא
תל אביב 188961 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 6016414 גרובנר-נעמן נאוה
תל אביב 188957 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 17581554 גרוסמן גוזפין
תל אביב 188955 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 17581547 גרוסמן יוסף
תל אביב 188966 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 4968947 גרייף אריה
תל אביב 188920 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 79710224 גרשטיין צפורה
תל אביב 189025 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 67186262 דולזה סרג'יו
תל אביב 189003 09/06/2014 1 לצו ירושה 10450872 דורי גניט
תל אביב 188944 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 17244492 דזינדזיחאשוולי נקומה
תל אביב 188981 09/06/2014 1 לצו ירושה 56169972 דלאל אילתה
תל אביב 188908 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 8227498 דרורי יעקב
תל אביב 189000 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 7457419 האוסמן איזידור
תל אביב 188988 09/06/2014 1 לצו ירושה 68823509 הוורד משה
תל אביב 188910 09/06/2014 1 לצו ירושה 8792939 הרם בנימינה
תל אביב 188964 09/06/2014 1 לצו ירושה 44549921 וייצנר אסתר
תל אביב 188992 09/06/2014 1 לצו ירושה 51256618 וקסלר רוני
תל אביב 188568 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 5173968 ורדי דוד
תל אביב 188837 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 1467083 ורון מריו
תל אביב 188974 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 70467816 חברה רומה
תל אביב 188990 09/06/2014 1 לצו ירושה 326857869 טויטו רובר ראובן
תל אביב 189019 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 13353172 יהאן פורוז שמואל
תל אביב 189007 09/06/2014 1 לצו ירושה 71600910 יונה עזרא
תל אביב 188989 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 3236155 יסטרוב יהודית
תל אביב 188985 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 9022989 ירחי מרדכי
תל אביב 188797 09/06/2014 1 לצו ירושה 60292729 כהן אמילי
תל אביב 188792 09/06/2014 1 לצו ירושה 60292711 כהן יעקב זק
תל אביב 188965 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 4813267 כהן מרים
תל אביב 189005 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 1679067 כרמי מאיר
תל אביב 189022 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 2283315 לבד מרדכי
תל אביב 188956 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 30104566 לגזיאל פורטונה
תל אביב 189011 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 313028219 לוין אטיה
תל אביב 189028 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 4091682 לשקוביץ זהבה
תל אביב 188963 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 14475610 מאירסון איליה
תל אביב 189015 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 10272367 מדוול שולמית
תל אביב 188926 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 3476959 מור צבי
תל אביב 188949 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 310604715 מזורובסקי אלברט
תל אביב 189030 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 16841959 מיכלוביץ סולומון
תל אביב 189012 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 4145926 מילשטיין שרה
תל אביב 188986 09/06/2014 1 לצו ירושה 71623318 מירדיק אהרן
תל אביב 188997 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 4950010 מלוביצקי יעקב
תל אביב 188998 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 1562669 מלוביצקי רחל
תל אביב 188969 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 5139605 מץ יהודה
תל אביב 188923 09/06/2014 1 לצו ירושה 67584896 מרכוס פנינה
תל אביב 188971 09/06/2014 1 לצו ירושה 45302718 סימן טוב לאה
תל אביב 188946 09/06/2014 1 לצו ירושה 10948636 סלדינגר מקס
תל אביב 188991 09/06/2014 1 לצו ירושה 74272816 סמנטוב דוד
תל אביב 188789 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 69055358 סקגיו ברקו
תל אביב 188962 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 75966614 עיני רשל
תל אביב 188810 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 41469461 עמר יעיש
תל אביב 188930 09/06/2014 1 לצו ירושה 5259924 פוחצבסקי אלישיב
תל אביב 188968 09/06/2014 1 לצו ירושה 68205426 פומרנץ רחלה
תל אביב 188993 09/06/2014 1 לצו ירושה 43992213 פורר רחל
תל אביב 188802 09/06/2014 1 לצו ירושה 313976375 פיטוסי ג'נין
תל אביב 188941 09/06/2014 1 לצו ירושה 67136275 פליגלר דוד
תל אביב 189013 09/06/2014 1 לצו ירושה 10446144 פרי חיים
תל אביב 189024 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 41720384 פרידמן שמואל
תל אביב 188940 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 3159779 פריזנט שושנה
תל אביב 188934 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 47219423 קאו אדיבה
תל אביב 188976 09/06/2014 1 לצו ירושה 314061672 קולבצקה דיאנה
תל אביב 189004 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 47121215 קורין נעימה
תל אביב 188987 09/06/2014 1 לצו ירושה 3292810 קליינר קלמן נפתלי
תל אביב 188948 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 4649299 קרדי עזרא
תל אביב 188907 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 328745815 רבינוביץ ארנולד
תל אביב 188791 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 327283578 רוזמבוים אנה
תל אביב 188906 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 7136872 רוטמן ליפא
תל אביב 189032 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 3213923 רייכמן חיים
תל אביב 188950 09/06/2014 1 לצו ירושה 10949428 רייכמן לייב
תל אביב 188801 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 30233621 ריכטר יעקב
תל אביב 188959 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 56381 רימלנד ארמנד
תל אביב 188800 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 317208031 רפאילוב ישי
תל אביב 188804 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 303703185 שוקט זנה
תל אביב 188994 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 7106347 שורצבורד משה
תל אביב 188937 09/06/2014 1 לצו ירושה 6929863 שטיינר ברוך
תל אביב 189023 09/06/2014 1 לצו ירושה 3965068 שמואלי עדה
תל אביב 188827 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 65062465 שפירא לוצינה
תל אביב 189017 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 3988995 שפלר שרה
תל אביב 188979 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 9478249 שרביט גבריאלה
תל אביב 188977 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 1780774 שרביט שלמה
תל אביב 188999 09/06/2014 1 לצו ירושה 42153411 שתיוי סאסיה
חיפה 70771 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 2154979 אורן זאב
חיפה 48578 09/06/2014 2 לצו ירושה 5554399 אלטבה נסים
חיפה 69805 09/06/2014 2 תיקון טעות סופר 2290484 אקרמן יעקב
חיפה 70774 09/06/2014 1 לצו ירושה 50173681 ברגה עמוס
חיפה 70766 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 41920075 גרינבלד רגינה
חיפה 70773 09/06/2014 1 לצו ירושה 64165137 ווקנין עיזה
חיפה 70763 09/06/2014 1 לצו ירושה 26466656 מטר עבדאללה
חיפה 70768 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 292466 מלמד חיה
חיפה 70769 09/06/2014 1 לצו ירושה 311748909 משקוביץ' אידה
חיפה 70776 09/06/2014 1 לצו ירושה 41496399 נסים יצחק סעיד
חיפה 70777 09/06/2014 1 לצו ירושה 41496407 נסים שרה
חיפה 60948 09/06/2014 2 לצו ירושה 310145867 סלובודסקוי מרק
חיפה 70767 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 6661904 סקר אריאל
חיפה 64170 09/06/2014 4 תיקון טעות סופר 16754533 רישה בלה
חיפה 70770 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 16583841 רסקין סופיה
חיפה 70764 09/06/2014 1 לצו ירושה 64165186 שיטרית משה
באר שבע 34104 09/06/2014 1 לצו ירושה 65521205 אברהימי אברהם
באר שבע 34089 09/06/2014 1 לצו ירושה 63850523 אוגרטן הרטה
באר שבע 34092 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 65024051 אמסלם משה
באר שבע 34099 09/06/2014 1 לצו ירושה 67867952 אסולין אלברט
באר שבע 34103 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 309207900 בליץ רוסטיסלב
באר שבע 34108 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 15183528 בנציון מרי
באר שבע 34102 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 312907801 גורנושצ'קין אנטולי
באר שבע 34106 09/06/2014 1 לצו ירושה 68014141 דוניו פאני
באר שבע 34095 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 63553416 ויזמן אלברט
באר שבע 34094 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 63598718 ויזמן מסעוד
באר שבע 33715 09/06/2014 3 לצו ירושה 55299580 ויזמן שלמה חיים
באר שבע 22278 09/06/2014 3 לצו ירושה 76104132 ויטנר אטי
באר שבע 34098 09/06/2014 1 לצו ירושה 307480285 יהודייב סרגיי
באר שבע 34101 09/06/2014 1 לצו ירושה 24663445 יעקובסון עודד צבי
באר שבע 34097 09/06/2014 1 לצו ירושה 17237819 מיכלאשווילי מנשה
באר שבע 34105 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 62498910 מלול סול
באר שבע 34091 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 73870719 משה שאול
באר שבע 34096 09/06/2014 1 לצו ירושה 66601071 סרוסי איילת
באר שבע 34107 09/06/2014 1 לצו ירושה 67652305 עטר מסעודי
באר שבע 34090 09/06/2014 1 לצו קיום צוואה 309125565 פרטמן איליה
נצרת 21288 09/06/2014 1 לצו ירושה 61029211 אוזן רוגר
הוסף רשומת תגובה

Popular Posts