האם הבלוג סייע לך ?

יום שבת, 6 בדצמבר 2014

חלק מצווי ירושה שפורסמו ב_15 יוני 2014 על ידיהרשם לענייני ירושה אולי תמצאו פרטים על קרובים

להלן רשימת  תיקים או בקשות שהוגשו ב-11.6.2014 לרשם הירושות  במשרד המשפטים אולי יעזור לכם  לאתר קרובים. הרשימה איננה כוללת אנשים שפנו לבתי דין רבניים אך אלה גם נמצאים באתר ( בלשונית הוגשה בקשה קודמת)
דרך האתר אפשר למצוא יורשים ומבקשים שאולי הם קרובים שאתם מחפשים – מומלץ לבדוק בשתי לשוניות (כולל בדיקת בקשה קודמת).כדי לדעת עוד פרטים יש להיכנס לאתר רשם הירושות המתעדכן כל הזמן והוא מקור המידע. חלק מהמידע מתפרסם במודעות בעיתונים וב"רשומות" -  העיתון הרשמי של מדינת ישראל. לגבי מחוז תל אביב לצערי מושמט חלק מהשמות.
מחוז                     מס' תיק   תאריך בקשה            מס' בקשה   סוג בקשה        מס' זהות       שם מנוח/ה

רושלים 16476 15/06/2014 2 תיקון צו ירושה 41283383 רזווג דוד
ירושלים 27308 15/06/2014 3 תיקון צו ירושה 0 פוסמובסקי פיארט
ירושלים 28630 15/06/2014 4 תיקון צו קיום צוואה 177881711 דרברימדיקר וולף
ירושלים 30187 15/06/2014 3 תיקון צו קיום צוואה 69996213 אינהורן בתיה
ירושלים 31011 15/06/2014 2 תיקון צו ירושה 312939903 גופמן אברהם
ירושלים 31183 15/06/2014 9 התנגדות 73841017 צבחה דן
ירושלים 31211 15/06/2014 3 בקשה לקבלת העתק צוואה 215944751 בוניוק יצחק
ירושלים 31289 15/06/2014 5 התנגדות 3541117 שיפטן יואל
ירושלים 31465 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 673012 אזובל שולמית בת
ירושלים 31569 15/06/2014 5 התנגדות 64276702 עובדיה עזר
ירושלים 31670 15/06/2014 3 לצו ירושה 317704559 וורמצ'וק סטפן
ירושלים 31800 15/06/2014 2 לצו קיום צוואה 1536523 פרנס גאולה
ירושלים 31805 15/06/2014 3 התנגדות 67660316 מימרן אנט
ירושלים 31811 15/06/2014 3 לצו קיום צוואה 1261916 עמנואל אלישבע )אליזבט(
ירושלים 31821 15/06/2014 3 לצו קיום צוואה 9816505 כהן יצחק
ירושלים 31821 15/06/2014 4 מינוי מנהל עזבון 9816505 כהן יצחק
ירושלים 31837 15/06/2014 2 לצו ירושה 45800315 שאול שבתאי
ירושלים 31838 15/06/2014 2 לצו ירושה 74892712 שאול רנדה
ירושלים 31857 15/06/2014 2 לצו קיום צוואה 2739449 גריימס רחל
ירושלים 31869 15/06/2014 1 לצו ירושה 318341997 עתרי אביב
ירושלים 31931 15/06/2014 3 מינוי מנהל עזבון 1017409 רזיאל יוסף יהודה
ירושלים 31949 15/06/2014 1 לצו ירושה 41544917 צוברי ציון
ירושלים 31949 15/06/2014 2 בקשה להסכם חלוקת עזבון 41544917 צוברי ציון
ירושלים 31967 15/06/2014 1 לצו ירושה 1887959 גריבסקי מרדכי
ירושלים 31969 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 64921869 באור אירן
תל אביב 189753 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 310973862 גימלשטיין יוסף
תל אביב 189752 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 310973904 בוסל מינה
תל אביב 189751 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 2074839 קרוטהמר משה
תל אביב 189750 15/06/2014 1 לצו ירושה 4114880 לוי אברהם
תל אביב 189749 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 45409232 פישר בלה
תל אביב 189747 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 307480731 איצקוב רוזנה
תל אביב 189745 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 312712227 קרסלבסקי גריגורי
תל אביב 189744 15/06/2014 1 לצו ירושה 320567134 גויפמן אוה
תל אביב 189743 15/06/2014 1 לצו ירושה 309836427 פיזיצקי מיכאיל
תל אביב 189742 15/06/2014 1 לצו ירושה 2063832 משיח מיכאל
תל אביב 189741 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 65183022 אלפרוביץ נחום
תל אביב 189740 15/06/2014 1 לצו ירושה 317191518 שניידר ריטה
תל אביב 189739 15/06/2014 1 לצו ירושה 5349295 לסנר דב בנו
תל אביב 189731 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 304317324 ונגרנוביץ יבגני
תל אביב 189729 15/06/2014 1 לצו ירושה 47506233 ביבי ישראל
תל אביב 189727 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 7493034 שקרוקה יהודה
תל אביב 189723 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 2919652 אלקלעי קלינה
תל אביב 189722 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 17620212 בטיטו יחיא
תל אביב 189720 15/06/2014 1 לצו ירושה 14252613 רחמני יגאל
תל אביב 189719 15/06/2014 1 לצו ירושה 17210709 חיים הירש לייזר
תל אביב 189716 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 50888502 רבינוביץ חיים מאיר
תל אביב 189715 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 42045880 קזז אלברט
תל אביב 189714 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 5128772 כוהנה בתיה
תל אביב 189709 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 6098966 און שטרקהאוז יהודית
תל אביב 189708 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 2969780 וינברג כרמלי שרה
תל אביב 189707 15/06/2014 1 לצו ירושה 67579730 גרצס אהרון
תל אביב 189706 15/06/2014 1 לצו ירושה 65802571 גרצס צילה
תל אביב 189705 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 5451612 גרינברג מרסל
תל אביב 189701 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 13337571 גרימן אלכסנדר
תל אביב 189700 15/06/2014 1 לצו ירושה 321742306 קורטניק סילבה
תל אביב 189696 15/06/2014 1 לצו ירושה 7681497 טיגל אסתר
תל אביב 189690 15/06/2014 1 לצו ירושה 313798449 ביטון יוסף
תל אביב 189683 15/06/2014 1 לצו ירושה 332319516 אלבז קלאר אמונה
תל אביב 189673 15/06/2014 1 לצו ירושה 43270875 סייג עאדיב
תל אביב 189666 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 41550245 בן שהם משה
תל אביב 189634 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 12278917 הוניג ברנהרד
תל אביב 189620 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 45243540 פלדמן שמואל
תל אביב 189619 15/06/2014 1 לצו ירושה 5115472 אשר מרים
תל אביב 189618 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 304440324 רוזנפלנץ רומן
תל אביב 189617 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 41575440 כותא ימימה
תל אביב 189616 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 15577489 פיין עדי
תל אביב 189615 15/06/2014 1 לצו ירושה 312857436 פרדז'ב איליה
תל אביב 189614 15/06/2014 1 לצו ירושה 305825689 וינוגרדסקי לאוניד
תל אביב 189612 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 10542611 ויסמן חנה
תל אביב 189610 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 15326721 מרידור שוורץ ורנה
תל אביב 189610 15/06/2014 2 מינוי מנהל עזבון 15326721 מרידור שוורץ ורנה
תל אביב 189604 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 30849459 אגסי סמרה
תל אביב 189603 15/06/2014 1 לצו ירושה 55395198 כהן ערן
תל אביב 189601 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 4982146 לוין בטי
תל אביב 189601 15/06/2014 2 מינוי מנהל עזבון 4982146 לוין בטי
תל אביב 189598 15/06/2014 1 לצו ירושה 8173569 סגל רות
תל אביב 189595 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 69504918 לבד רחל
תל אביב 189594 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 304010820 רויטמן אווה
תל אביב 189592 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 15623259 ליברס ברנדט גרייס
תל אביב 189587 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 69519528 יובל שרה
תל אביב 189549 15/06/2014 1 לצו ירושה 20512248 רובינס מריה גבריאלה
תל אביב 189416 15/06/2014 1 לצו ירושה 41550179 אלפסי וייקטור
תל אביב 189278 15/06/2014 1 לצו ירושה 51851046 חללו מארקס
תל אביב 189244 15/06/2014 1 לצו ירושה 22491351 מילר פנינה
תל אביב 189236 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 2001444 ברת'ולד דב גוטסמן
תל אביב 189235 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 12288700 חורי מסעודה
תל אביב 189223 15/06/2014 1 לצו ירושה 322132622 רבינוביץ' יוסף
תל אביב 189218 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 74841644 עובדיה יחזקאל
תל אביב 189197 15/06/2014 1 לצו ירושה 314479221 ירחו יקטרינה
תל אביב 189193 15/06/2014 1 לצו ירושה 68828425 דהן סימי
תל אביב 189189 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 1437284 שלף הלל
תל אביב 189184 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 3631033 נסים זהרה
תל אביב 189156 15/06/2014 1 לצו ירושה 3578606 מאיה דוד
תל אביב 189152 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 2228062 קמיניץ שושנה
תל אביב 189152 15/06/2014 2 מינוי מנהל עזבון 2228062 קמיניץ שושנה
תל אביב 189151 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 303750160 חסנוב מיכאל
תל אביב 189150 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 51041556 שאול שמחה
תל אביב 189149 15/06/2014 1 לצו ירושה 304130396 יאבלונובסקי צילה
תל אביב 189147 15/06/2014 1 לצו ירושה 316828938 לשצ'ינסקי מיכאל
תל אביב 189145 15/06/2014 1 לצו ירושה 313049355 קרחניאן ראובן
תל אביב 189142 15/06/2014 1 לצו ירושה 14287155 בלומנפלד אהרון
תל אביב 189139 15/06/2014 1 לצו ירושה 0 אופטובסקה-ליפסק ברנה
תל אביב 189134 15/06/2014 1 לצו ירושה 7897523 זלמנוביץ יעקב
תל אביב 189131 15/06/2014 1 לצו ירושה 0 ליפסקי אליעזר
תל אביב 189124 15/06/2014 1 לצו ירושה 0 איבנזיק זנינה
תל אביב 189115 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 64368533 טוקר רחל
תל אביב 189110 15/06/2014 1 לצו ירושה 10249266 גרינבאום יהודה-איזק
תל אביב 189109 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 69907194 רודובסקי מאוריציו
תל אביב 189106 15/06/2014 1 לצו ירושה 3907714 רוזנשטיין עליזה
תל אביב 189104 15/06/2014 1 לצו ירושה 0 ליפסקי ג'וליוס
תל אביב 189103 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 41149543 בן אפרים פרדלה
תל אביב 189102 15/06/2014 1 לצו ירושה 5911029 ניימן אטה
תל אביב 189101 15/06/2014 1 לצו ירושה 74717844 זערור אילנה
תל אביב 189099 15/06/2014 1 לצו ירושה 0 ליפסקה אולגה
תל אביב 189093 15/06/2014 1 לצו ירושה 0 ליפסקה חנה
תל אביב 189086 15/06/2014 1 לצו ירושה 0 ידווב ליפסקה אלה
תל אביב 188919 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 9495722 גראי יהודה אנדראי
תל אביב 188888 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 9569757 סרי אורה
תל אביב 188543 15/06/2014 1 לצו ירושה 2570349 מלצקי איסר
תל אביב 188542 15/06/2014 1 לצו ירושה 4483020 מלצקי חוה
תל אביב 188489 15/06/2014 1 לצו ירושה 57434524 בנצור דסי
תל אביב 188488 15/06/2014 1 לצו ירושה 60720125 פישמן אלעד יעקב
תל אביב 188325 15/06/2014 1 לצו ירושה 68793348 פורמן דגוברט
תל אביב 188321 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 9367004 כהן יוסף
תל אביב 187265 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 774304 גלברט מריה
חיפה 70922 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 106483778 שפירא חיים
חיפה 70921 15/06/2014 1 לצו ירושה 2114858 ברוך משה
אר שבע 7359 15/06/2014 2 תיקון צו קיום צוואה 8840514 פינברג יעקב
באר שבע 34262 15/06/2014 1 לצו ירושה 15396088 רודה אלברטו
באר שבע 34261 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 11372133 גויכמן שיפרה מרה
באר שבע 34260 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 67626473 מדינה חיים
באר שבע 34259 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 307368571 זובין מיכאל
באר שבע 34258 15/06/2014 1 לצו ירושה 61971552 מויאל אברהם
באר שבע 34257 15/06/2014 1 לצו ירושה 65585713 בר זאב סופיה רוזה
באר שבע 34256 15/06/2014 1 לצו ירושה 79160644 ויזגן שרל
באר שבע 34255 15/06/2014 1 לצו ירושה 23004153 פרץ אירית רזין
באר שבע 34254 15/06/2014 1 לצו ירושה 54713334 קריספי שלומי
באר שבע 34253 15/06/2014 1 לצו ירושה 14581367 אלישקאשוילי יששכר
באר שבע 34252 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 14783096 קוניאב רוזה
באר שבע 34251 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 17121195 גורבן וסילי
באר שבע 34185 15/06/2014 2 לצו ירושה 69391407 ברשישט הנרי
באר שבע 34100 15/06/2014 1 לצו ירושה 67941229 אנגלוביץ לזר
באר שבע 34065 15/06/2014 2 לצו ירושה 26001669 שטרית אנט
באר שבע 34037 15/06/2014 1 לצו ירושה 68544980 כהן רחמה
באר שבע 33917 15/06/2014 2 לצו קיום צוואה 78849213 טלקר נסים אליהו
באר שבע 28811 15/06/2014 2 ביטול צו ירושה 221911 אביטל מימון
נצרת 21331 15/06/2014 1 לצו ירושה 67639211 עזריאל אסתר
נצרת 21330 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 67639195 עזריאל יוסף
נצרת 21328 15/06/2014 1 לצו ירושה 64869837 נדור דוד
נצרת 21324 15/06/2014 1 לצו ירושה 53835179 זועבי סאוסן
נצרת 21321 15/06/2014 1 לצו ירושה 63059414 שושן נסים
נצרת 21320 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 64842214 מינקוביץ יוסף
נצרת 21318 15/06/2014 1 לצו ירושה 51467272 זריהן מאיר
נצרת 21317 15/06/2014 1 לצו קיום צוואה 310337845 מויז'ס אנה
נצרת 21316 15/06/2014 1 לצו ירושה 21047501 דחלה חאמד
נצרת 21304 15/06/2014 1 לצו ירושה 20826103 מזאריב אבראהים
נצרת 20579 15/06/2014 2 ביטול צו קיום צוואה 69101962 ינקו טוני
נצרת 20579 15/06/2014 3 לצו קיום צוואה 69101962 ינקו טוני
נצרת 12550 15/06/2014 3 תיקון צו ירושה 61189536 בן אלי יצחק
הוסף רשומת תגובה

Popular Posts