האם הבלוג סייע לך ?

יום שבת, 6 בדצמבר 2014

חלק מצווי ירושה שפורסמו ב_22 עד 26 יוני 2014 על ידיהרשם לענייני ירושה אולי תמצאו פרטים על קרובים

להלן רשימת  תיקים או בקשות שהוגשו ב-11.6.2014 לרשם הירושות  במשרד המשפטים אולי יעזור לכם  לאתר קרובים. הרשימה איננה כוללת אנשים שפנו לבתי דין רבניים אך אלה גם נמצאים באתר ( בלשונית הוגשה בקשה קודמת)
דרך האתר אפשר למצוא יורשים ומבקשים שאולי הם קרובים שאתם מחפשים – מומלץ לבדוק בשתי לשוניות (כולל בדיקת בקשה קודמת).כדי לדעת עוד פרטים יש להיכנס לאתר רשם הירושות המתעדכן כל הזמן והוא מקור המידע. חלק מהמידע מתפרסם במודעות בעיתונים וב"רשומות" -  העיתון הרשמי של מדינת ישראל. לגבי מחוז תל אביב לצערי מושמט חלק מהשמות.


מחוז    מס' תיק   תאריך בקשה  מס' בקשה   סוג בקשה        מס' זהות       שם מנוח/ה


ירושלים 31872 25/06/2014 3 בקשה לעיון בתיק 8962870 ורדיגר אברהם
ירושלים 32028 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 295444 בצלאלי יונה
ירושלים 32029 22/06/2014 1 לצו ירושה 46610416 יהושע בלה
ירושלים 32031 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 117853 בלסן דייזי
ירושלים 32032 22/06/2014 1 לצו ירושה 1927367 בלסן אברהם )רוברט גו
ירושלים 32034 23/06/2014 1 לצו ירושה 306125378 בריזמן בוריס
ירושלים 32039 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 337846919 גולדשמיט לסטר
ירושלים 32042 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 320483332 נאומוב פלגיה
ירושלים 32043 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 6659940 שניידרמן חוה
ירושלים 32044 23/06/2014 1 לצו ירושה 4888608 טוביאס מאיר
ירושלים 32045 23/06/2014 1 לצו ירושה 64981970 הוק אורי
ירושלים 32046 23/06/2014 1 לצו ירושה 11094067 רייגורודסקי יבגניה הניה רבק
ירושלים 32047 23/06/2014 1 לצו ירושה 310397401 ברזובסקי יעקב
ירושלים 32048 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 73831661 יעקב פרידה
ירושלים 32049 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 306460429 רוזלאר לנארד
ירושלים 32050 23/06/2014 1 לצו ירושה 402644 עוקבי רחל
ירושלים 31850 23/06/2014 2 לצו ירושה 657558 אלקובי אדסה
ירושלים 32052 23/06/2014 1 לצו ירושה 27082163 ברדוגו )אוחיון( גרציה
ירושלים 32054 23/06/2014 1 לצו ירושה 2384246 פדידה מאיר
ירושלים 32055 23/06/2014 1 לצו ירושה 189613 אליצור יחיאל אוריהו
ירושלים 32057 23/06/2014 1 לצו ירושה 5906011 שרף משה
ירושלים 32058 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 43290410 רבניאן איוב
ירושלים 32058 25/06/2014 2 מינוי מנהל עזבון 43290410 רבניאן איוב
ירושלים 32059 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 68733294 פריאלניק זינה
ירושלים 32060 25/06/2014 1 לצו ירושה 63272413 בנשיטרית יצחק
ירושלים 32061 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 304598584 שרמן בוריס
ירושלים 32062 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 304598618 שרמן רחיל
ירושלים 32063 23/06/2014 1 לצו ירושה 783597 כהן יעקב
ירושלים 32064 25/06/2014 1 לצו ירושה 55259576 בוטח ליאורה
ירושלים 32065 25/06/2014 1 לצו ירושה 998351 ארדוש יערי חנה חוה)אוה(
ירושלים 32066 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 310076641 גרוס אלכסנדר
ירושלים 32067 25/06/2014 1 לצו ירושה 74353038 מהגר מנחם
ירושלים 32068 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 69884195 גלט אליעזר
ירושלים 32069 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 320556509 זיטר הרי ישראל
ירושלים 32071 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 42110049 כהן מרסל
ירושלים 32072 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 60988227 סיבוני עליה
ירושלים 32113 22/06/2014 1 לצו ירושה 65287807 טסלר יהושע-זיגמונד
ירושלים 32039 25/06/2014 2 מינוי מנהל עזבון 337846919 גולדשמיט לסטר
ירושלים 30589 23/06/2014 4 תיקון צו ירושה 328761994 גרינבאום יצחק
ירושלים 31795 23/06/2014 2 לצו ירושה 15513138 בלחמו הלן בלנש
ירושלים 31926 22/06/2014 2 לצו ירושה 792044 לוי רחל
ירושלים 29113 23/06/2014 2 תיקון צו ירושה 17936758 זמלמן מרסל
ירושלים 29112 23/06/2014 2 תיקון צו ירושה 17936741 זמלמן אברהם
ירושלים 30119 24/06/2014 2 תיקון צו ירושה 316662139 שץ בוריס
ירושלים 30118 24/06/2014 2 תיקון צו ירושה 316662162 שץ איראידה
ירושלים 31462 24/06/2014 2 בקשת צו ירושה מתוקנת 242404 מזון ברכה
ירושלים 31461 24/06/2014 2 בקשת צו ירושה מתוקנת 242396 מזון דוד
ירושלים 32006 24/06/2014 3 התנגדות 78227717 בן הרוש משה
ירושלים 32072 22/06/2014 2 בקשה לקבלת העתק צוואה 60988227 סיבוני עליה
ירושלים 32142 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 310439849 פסנקו אריקה
ירושלים 32146 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 306215211 רוזנברג אליזבטה
ירושלים 31884 23/06/2014 2 לצו קיום צוואה 306448861 גטמן רבקה
ירושלים 20985 22/06/2014 3 תיקון צו ירושה 74451436 אהרן יחזקאל
ירושלים 31751 24/06/2014 3 להארכת מועד להגשת התנגדות 42576926 יצחקי מרסל
ירושלים 29907 23/06/2014 2 בקשת צו קיום צוואה מתוקנת 307246124 ברודני בוריס
ירושלים 28707 23/06/2014 2 תיקון צו קיום צוואה 42224196 אברהמי עדנה
ירושלים 30157 24/06/2014 3 בקשה אחרת 0 זבורוף יעקב
ירושלים 10454 24/06/2014 8 תיקון צו קיום צוואה 10552982 גוטליב שרה
ירושלים 31006 24/06/2014 3 לצו קיום צוואה 326939485 הולושיץ לאון
ירושלים 31006 24/06/2014 4 בקשה לקבלת העתק צוואה 326939485 הולושיץ לאון
ירושלים 30609 24/06/2014 3 תיקון טעות סופר 61465 רם אהובה
ירושלים 12227 24/06/2014 3 לצו ירושה 310950837 מיזרחי יעקב
ירושלים 31881 24/06/2014 3 התנגדות 305797 זבולוני חנה
ירושלים 29269 24/06/2014 4 בקשת צו ירושה מתוקנת 416016 משולם מרדכי
ירושלים 31050 25/06/2014 2 לצו קיום צוואה 80022379 אבו גוש מחמוד
ירושלים 31313 26/06/2014 2 בקשת צו קיום צוואה מתוקנת 47477740 יצחקי שרה
חיפה
69184 22/06/2014 4 התנגדות 68933100 גבאי משה
חיפה 70976 23/06/2014 1 לצו ירושה 53418117 פאוקר צבי
חיפה 70977 23/06/2014 1 לצו ירושה 20936985 דאוד מוסא
חיפה 70978 23/06/2014 1 לצו ירושה 4172912 הס חנה
חיפה 70979 23/06/2014 1 לצו ירושה 14413587 קיטרוסר יוסף
חיפה 70980 23/06/2014 1 לצו ירושה 11237849 פישר ברוניה
חיפה 70981 23/06/2014 1 לצו ירושה 220437230 סואעד אחמד
חיפה 70982 23/06/2014 1 לצו ירושה 42133249 בוחבוט רפאל
חיפה 70983 23/06/2014 1 לצו ירושה 20064259 אבו ימן תמימה
חיפה 70984 23/06/2014 1 לצו ירושה 106971 גוריון גבר רחל
חיפה 70985 23/06/2014 1 לצו ירושה 14798326 שטרן לאון
חיפה 70986 23/06/2014 1 לצו ירושה 314520990 גרונוב אלכסנדרה
חיפה 70987 23/06/2014 1 לצו ירושה 324655422 פולין בוריס
חיפה 70988 23/06/2014 1 לצו ירושה 35325810 סואעד זהרה
חיפה 70989 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 67260216 אמר שרה
חיפה 70994 24/06/2014 1 לצו ירושה 309244614 קבדה אינאו
חיפה 70995 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 310754015 קפלון בסיה
חיפה 70996 24/06/2014 1 לצו ירושה 310392824 צוגלין אלפרד
חיפה 70997 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 9898891 מיזל חנה
חיפה 70998 24/06/2014 1 לצו ירושה 307676056 מוטל לאוניד
חיפה 70999 24/06/2014 1 לצו ירושה 2302222 שמש אברהם
חיפה 71000 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 1856228 יורקביץ ישעיהו
חיפה 71001 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 20127056 סקר חסנא
חיפה 71002 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 67659573 ביטון סימונה
חיפה 71003 24/06/2014 1 לצו ירושה 10990497 לרון רחל
חיפה 71005 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 50563824 סאלם בנימין
חיפה 71006 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 1656511 קורן אליהו
חיפה 71007 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 3652914 רביב יהודית
חיפה 71008 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 67821157 גרד יעקב
חיפה 71009 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 44483824 ובר גיזלה
חיפה 71010 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 6847024 גארה סגלית
חיפה 71011 24/06/2014 1 לצו ירושה 317458917 דרור מאיה
חיפה 71012 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 1790849 אלבין יהודה
חיפה 71013 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 14846075 גרינברג ברוכה
חיפה 70393 24/06/2014 2 התנגדות 6475149 ריכטר לאה
חיפה 71015 24/06/2014 1 לצו ירושה 306928789 שנקר נסיה
חיפה 71016 24/06/2014 1 לצו ירושה 13325857 גליקסמן איזו
חיפה 71017 24/06/2014 1 לצו ירושה 58338088 מזרחי חני
חיפה 71018 24/06/2014 1 לצו ירושה 308012913 רז גדעון
חיפה 71019 24/06/2014 1 לצו ירושה 26050971 בוכהולץ אלי עלית
חיפה 71020 24/06/2014 1 לצו ירושה 54569165 דוגמה מרדכי
חיפה 71021 24/06/2014 1 לצו ירושה 313042517 רבייב טופיק
חיפה 71022 24/06/2014 1 לצו ירושה 20091252 דאגר סלמאן
חיפה 71023 24/06/2014 1 לצו ירושה 320680242 דשקובסקי נטליה
חיפה 71024 24/06/2014 1 לצו ירושה 310912027 ולדימירסקי לוסיה
חיפה 71025 25/06/2014 1 לצו ירושה 312776750 פרסקיב אילן
חיפה 71026 25/06/2014 1 לצו ירושה 310432018 פרחובניק ראובן
חיפה 71027 25/06/2014 1 לצו ירושה 76503416 שלב בנימין
חיפה 71028 25/06/2014 1 לצו ירושה 320969603 איסקוב חוה
חיפה 71029 25/06/2014 1 לצו ירושה 11399805 איזגייאב יחיאל
חיפה 71030 25/06/2014 1 לצו ירושה 65372807 מרקו לאה
חיפה 71031 25/06/2014 1 לצו ירושה 306344227 שריבקר מריה
חיפה 71032 25/06/2014 1 לצו ירושה 306344185 שריבקר זלמן
חיפה 71033 25/06/2014 1 לצו ירושה 307633628 שמישקיס רבקה
חיפה 71034 25/06/2014 1 לצו ירושה 10906790 ביזגיר משה
חיפה 70761 25/06/2014 2 התנגדות 9564139 ימיני מרגלית
חיפה 69093 25/06/2014 2 תיקון טעות סופר 72449168 שמו פרח-פחריה
חיפה 70400 26/06/2014 2 התנגדות 65069767 סולימני שרה
באר שבע 33465 22/06/2014 2 בקשה אחרת 16576712 אורן בוריס
באר שבע 34278 22/06/2014 2 לצו קיום צוואה 64549371 ברוניץ ורדה
באר שבע 34305 22/06/2014 1 לצו ירושה 30893648 בוניה יעקב
באר שבע 34306 22/06/2014 1 לצו ירושה 54745229 יקותיאלי שלום
באר שבע 25838 22/06/2014 2 תיקון צו ירושה 16400962 פלדמן אסיה
באר שבע 34307 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 68622281 אלון שמואל
באר שבע 34308 22/06/2014 1 לצו ירושה 11913670 שטכמן גועה שרה
באר שבע 34309 22/06/2014 2 לצו ירושה 321339111 פטרוב אדוארד
באר שבע 34310 22/06/2014 1 לצו ירושה 78606514 צדיקי מורד
באר שבע 34311 22/06/2014 1 לצו ירושה 42708123 מור בנימין
באר שבע 34312 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 75967422 זאדה חוה
באר שבע 34313 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 304369358 סטרול אנה
באר שבע 34314 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 13463781 קיבל מישל קליר
באר שבע 34315 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 306734674 קופיטמן קלרה
באר שבע 34316 22/06/2014 1 לצו ירושה 3319019 דגני עוזי
באר שבע 26883 22/06/2014 2 תיקון צו ירושה 9305343 פלג יוסף יהודה
באר שבע 34086 22/06/2014 2 לצו ירושה 41798661 חלימי שרל שלום
באר שבע 34317 22/06/2014 1 לצו ירושה 6134464 בן ארי קמפלר דני
באר שבע 34318 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 68791136 וינר טובה
באר שבע 34319 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 322132986 טרובין ריבה
באר שבע 34320 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 5653217 עורב רחל
באר שבע 34320 22/06/2014 2 בקשה להוספת פרטים בצוואה 5653217 עורב רחל
באר שבע 34321 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 67176909 הרשקוביץ חנה
באר שבע 34322 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 305989261 שפירא רעיה
באר שבע 34323 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 310144183 זסלבסקי סוניה
באר שבע 34324 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 310504246 פלאי תמרה
באר שבע 33343 22/06/2014 6 לצו ירושה 312840135 סמיונוב אלכסנדר
באר שבע 34325 22/06/2014 1 לצו ירושה 311824536 רכטר שמואל
באר שבע 34326 22/06/2014 1 לצו ירושה 71364426 אזולאי גרציה
באר שבע 34327 22/06/2014 1 לצו ירושה 71364418 אזולאי יהודה
באר שבע 34328 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 43694827 אלנקוה אליהו
באר שבע 34329 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 43694835 אלנקוה שושנה
באר שבע 34330 22/06/2014 1 לצו ירושה 317417715 מילרוד טטיאנה
באר שבע 34331 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 77876514 ברין שוריקה
באר שבע 34332 22/06/2014 1 לצו ירושה 69657245 סלומון לוי
באר שבע 34333 22/06/2014 1 לצו ירושה 42458570 יעיש מרים
באר שבע 32852 24/06/2014 3 לצו ירושה 69241149 איבגי סימון
באר שבע 34334 23/06/2014 1 לצו ירושה 48438535 מאיר גיזלה
באר שבע 34335 23/06/2014 1 לצו ירושה 64148000 חזן לעזיז
באר שבע 34336 23/06/2014 1 לצו ירושה 30315824 ארסלן נסים
באר שבע 34337 23/06/2014 1 לצו ירושה 64177652 עזרא מרים
באר שבע 34338 23/06/2014 1 לצו ירושה 321334708 סיגל מירה
באר שבע 34339 23/06/2014 1 לצו ירושה 54269402 אורן עדנה
באר שבע 34340 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 67945675 גידלי אואגן
באר שבע 34341 23/06/2014 1 לצו ירושה 317580124 צ'ופרקוב וסילי
באר שבע 34342 23/06/2014 1 לצו ירושה 303742225 פופ שטפאן
באר שבע 34343 23/06/2014 1 לצו ירושה 319604062 נבזורוב מקסים
באר שבע 34344 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 316625730 קרימר קלרה
באר שבע 34345 23/06/2014 1 לצו ירושה 68554872 לוי רשל
באר שבע 34346 23/06/2014 1 לצו ירושה 68554864 לוי דוד
באר שבע 34347 23/06/2014 1 לצו ירושה 54992730 כהן אברהם
באר שבע 34348 23/06/2014 1 לצו ירושה 63272421 בנשיטרית גרציה
באר שבע 33876 24/06/2014 2 בקשה מתוקנת 51331957 סימון דניאל מנחם
באר שבע 34349 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 69169647 זקרי שלום
באר שבע 34350 23/06/2014 1 לצו ירושה 11438751 צ'יו מקסימו
באר שבע 34351 23/06/2014 1 לצו ירושה 73424715 שושני אליהו
באר שבע 34352 23/06/2014 1 לצו ירושה 73424723 ברונבר שושני לוציה
באר שבע 34353 23/06/2014 1 לצו ירושה 8935066 אביבי יוסף
באר שבע 34071 23/06/2014 2 לצו ירושה 14569073 קוזיאשוילי מירו
באר שבע 34354 23/06/2014 1 לצו ירושה 26013847 סולומון בנימין
באר שבע 33738 23/06/2014 2 לצו ירושה 752390251 זרביב פרוספר
באר שבע 34356 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 713214 מזרחי משה יאיר
באר שבע 34357 23/06/2014 1 לצו ירושה 310633599 וולפוב תמרה
באר שבע 34358 23/06/2014 1 לצו ירושה 322109067 דובנסקי ולדימיר
באר שבע 34359 23/06/2014 1 לצו ירושה 310588710 קירזון אינה
באר שבע 34360 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 317373892 בלבנוב לב
באר שבע 34361 23/06/2014 1 לצו ירושה 29535515 סינדורי יגאל
באר שבע 34362 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 2580017 טלפלרו חיים
באר שבע 34363 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 72369416 טלפלרו אנוצה
באר שבע 34364 23/06/2014 1 לצו ירושה 10534113 יעקבי עובדיה
באר שבע 34365 23/06/2014 1 לצו ירושה 10439263 רוזנבוים ברטה
באר שבע 34366 23/06/2014 1 לצו ירושה 10439255 רוזנבוים אליעזר
באר שבע 34367 23/06/2014 1 לצו ירושה 5116934 מנדל יוסף
באר שבע 34368 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 306903881 אושקוב איזבלה
באר שבע 33309 23/06/2014 4 לצו ירושה 308691187 מקלר אירינה
באר שבע 34369 23/06/2014 1 לצו ירושה 517371 אלבז סימון
באר שבע 34370 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 16326050 זילברמן חיה
באר שבע 34371 23/06/2014 1 לצו ירושה 64831241 פטובי יהודה
באר שבע 34372 23/06/2014 1 לצו ירושה 60883014 נחמני דוד
באר שבע 34373 23/06/2014 1 לצו ירושה 60883022 נחמני אסתר
באר שבע 34374 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 317629780 נורמנד ז'אן
באר שבע 34375 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 2845964 אלמיקיאס פרוספר
באר שבע 34213 23/06/2014 2 לצו ירושה 62016837 אברגל דוד
באר שבע 1486 23/06/2014 2 תיקון צו ירושה 16370637 גוטסמן שלמה
באר שבע 34376 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 3064714 אפשטיין פני
באר שבע 34377 23/06/2014 1 לצו ירושה 207575432 אלפסי שילת מרים
באר שבע 34122 24/06/2014 2 התנגדות 62682935 אביחסירה חנניה
באר שבע 34394 24/06/2014 1 לצו ירושה 310790142 בבייב בכמל
באר שבע 34395 24/06/2014 1 לצו ירושה 308687730 גיימן יבגניה
באר שבע 34396 24/06/2014 1 לצו ירושה 308687680 גיימן סמיון
באר שבע 34397 24/06/2014 1 לצו ירושה 62230123 מלול מרצדס
באר שבע 34398 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 304464894 ברסקי דוד
באר שבע 34399 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 304464936 ליסובוי אלנה
באר שבע 34400 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 62944616 חזיזה סימון
באר שבע 30767 24/06/2014 7 לצו ירושה 79880316 אבדלהק מנחם
באר שבע 34401 24/06/2014 1 לצו ירושה 1471747 גבע מרים
באר שבע 34402 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 8302994 שפיר אילנה
באר שבע 18992 24/06/2014 2 לצו ירושה 50004324 חברוני משה
באר שבע 31199 24/06/2014 2 לצו ירושה 320621196 איפראימוב יקטרינה
באר שבע 31943 24/06/2014 2 לצו קיום צוואה 65899114 תרוזמן שאבה
באר שבע 33318 24/06/2014 3 לצו ירושה 57633802 אבו אלקיעאן גבר
באר שבע 34403 24/06/2014 1 לצו ירושה 4920237 כהן יצחק
באר שבע 34404 24/06/2014 1 לצו ירושה 310492889 וכמיאנין ליה
באר שבע 34405 24/06/2014 1 לצו ירושה 55048987 טסטה ניסים
באר שבע 34406 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 68921394 לנקרי אסתר
באר שבע 34406 24/06/2014 2 מינוי מנהל עזבון 68921394 לנקרי אסתר
באר שבע 34407 24/06/2014 1 לצו ירושה 316818459 רזומובסקי סמיון
באר שבע 34407 24/06/2014 2 הוכחת מוות 316818459 רזומובסקי סמיון
באר שבע 34409 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 79991022 אזולאי אסתר
באר שבע 34409 24/06/2014 2 בקשה לקבלת העתק צוואה 79991022 אזולאי אסתר
באר שבע 30023 24/06/2014 2 תיקון צו ירושה 313105371 טקה צדלו
באר שבע 31569 24/06/2014 4 תיקון צו ירושה 5690524 אמירא יהודה
באר שבע 33470 24/06/2014 2 לצו ירושה 306640764 גרמן אלכסנדר
באר שבע 32607 24/06/2014 2 בקשה מתוקנת 313702508 גנצ'ביץ ולדימיר
באר שבע 31740 24/06/2014 3 תיקון טעות סופר 15452923 כהן מרסל
באר שבע 34410 24/06/2014 1 לצו ירושה 310546916 גדייב רוזה
באר שבע 34411 24/06/2014 1 לצו ירושה 310790274 קלנטרוב נתן
באר שבע 28274 25/06/2014 4 התנגדות 41422890 חקמון סמינה
באר שבע 33310 25/06/2014 2 בקשה מתוקנת 17488487 כהן אספיר )אסת
באר שבע 34412 25/06/2014 1 לצו ירושה 65182362 פילניק לאה
באר שבע 34413 25/06/2014 1 לצו ירושה 67304972 אביטבול יהושוע
באר שבע 6993 25/06/2014 4 תיקון טעות סופר 41419011 גלאם פורטונה
באר שבע 16677 25/06/2014 3 תיקון טעות סופר 41419060 גלאם חסן
באר שבע 34414 25/06/2014 1 לצו ירושה 4293197 אזולאי אברהם
באר שבע 34415 25/06/2014 1 לצו ירושה 69010528 אביטן סוזן
באר שבע 34416 25/06/2014 1 לצו ירושה 69010510 אביטן דוד
באר שבע 34417 25/06/2014 1 לצו ירושה 10099356 בן אדרת קמליה
באר שבע 34418 25/06/2014 1 לצו ירושה 15859093 צרטוק סופיה
באר שבע 34419 25/06/2014 1 לצו ירושה 15859085 אטין לאוניד
באר שבע 34162 25/06/2014 2 לצו ירושה 41412974 יאמין יצחק
באר שבע 34420 25/06/2014 1 לצו ירושה 68436112 חזן שרלי
באר שבע 34421 25/06/2014 1 לצו ירושה 42727297 אלבז שמעון
באר שבע 34422 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 69873149 קאופמן חיים
באר שבע 34423 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 42810457 טויטון יהודית
באר שבע 34424 25/06/2014 1 לצו ירושה 67815712 אידלוביץ צפורה פניקה
באר שבע 34425 25/06/2014 1 לצו ירושה 64660822 שביארצבסקי זאב ויסלב
באר שבע 34426 25/06/2014 1 לצו ירושה 68047737 שורץ שרה
באר שבע 34229 25/06/2014 2 לצו ירושה 10366227 נגאר יחיא
באר שבע 34427 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 312979958 ציטליונוק לובוב
באר שבע 34428 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 304131758 קוסובסקי פליקס
באר שבע 34429 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 68047604 ינקו ברוך
באר שבע 34430 26/06/2014 1 לצו ירושה 12023594 מילגיר נילי מלבינה
באר שבע 34431 26/06/2014 1 לצו ירושה 314243270 קסלמן גניה
באר שבע 34432 26/06/2014 1 לצו ירושה 333061794 גואטה עמיחי משה
באר שבע 34433 26/06/2014 1 לצו ירושה 23798689 זהבי יעל צפורה
באר שבע 33168 26/06/2014 2 לצו ירושה 329035752 טילאהון וורקנש
באר שבע 33058 26/06/2014 6 לצו קיום צוואה 314003088 ברכה אדלה
באר שבע 34434 26/06/2014 1 לצו ירושה 314319575 סטרונין נטליה
באר שבע 34435 26/06/2014 1 לצו ירושה 26902965 פרייר ריבה
באר שבע 34436 26/06/2014 1 לצו ירושה 3832532 פולט מרדכי
באר שבע 34437 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 306531609 קרנאוך מריה
באר שבע 34438 26/06/2014 1 לצו ירושה 57606089 אבו רומי מנסור
באר שבע 34439 26/06/2014 1 לצו ירושה 14409841 שללאשוילי רחל
באר שבע 34440 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 64141385 בן חיון חיים
באר שבע 34441 26/06/2014 1 לצו ירושה 316960699 דוידוב אלטור
באר שבע 34442 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 306963026 ניסנוב מיכאל
באר שבע 34443 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 5683149 נגאר בתיה
באר שבע 34445 26/06/2014 1 לצו ירושה 312652928 דרייר אינגה
באר שבע 34446 26/06/2014 1 לצו ירושה 63730410 ביטון אהרן
באר שבע 34447 26/06/2014 1 לצו ירושה 5123666 עמרם רות
באר שבע 34448 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 69028116 ביטון מרדכי
נצרת 21272 22/06/2014 1 לצו ירושה 68059468 ואנונו נסים מקסים
נצרת 20366 22/06/2014 2 תיקון טעות סופר 11368834 יגולינקובה מריה
נצרת 21372 22/06/2014 1 לצו ירושה 306677600 ספקטור דבורה
נצרת 21373 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 311745897 חצרינוב גריגורי
נצרת 21374 22/06/2014 1 לצו ירושה 55822175 ח'ראנבה נדיה
נצרת 21362 23/06/2014 1 לצו ירושה 67787432 אביטבול יוסף
נצרת 21375 23/06/2014 1 לצו ירושה 20780276 אבו ליל מוסטפא
נצרת 21376 23/06/2014 1 לצו ירושה 68962695 שטרן גיזלה
נצרת 21377 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 76745611 מאור מאיר
נצרת 21381 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 9421595 שילה דן
נצרת 21383 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 5512009 מזרחי אפרים
נצרת 21387 23/06/2014 1 לצו ירושה 76889823 מרדכי רבקה
נצרת 21388 23/06/2014 1 לצו ירושה 72017312 זגדון אהרן
נצרת 21389 23/06/2014 1 לצו ירושה 72017320 זגדון תרצה
נצרת 21390 23/06/2014 1 לצו ירושה 5661061 זינגר משה
נצרת 21391 23/06/2014 1 לצו ירושה 67465856 בן מויאל יעקב
נצרת 21392 23/06/2014 1 לצו ירושה 5904230 הדר יחזקאל
נצרת 21393 23/06/2014 1 לצו ירושה 313041311 פרניצין צילה
נצרת 21394 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 54215157 נדל מרדכי
נצרת 21145 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 5897830 סגדי לאה
נצרת 21378 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 20532305 מולא סמיחה
נצרת 21379 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 14244198 שילר אלכסנדרה
נצרת 21382 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 10530418 גרוס נפתלי
נצרת 21384 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 304483647 בורשטיין מרק
נצרת 21385 25/06/2014 1 לצו ירושה 20676326 אבו ג'בל מחמוד
נצרת 21386 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 309409423 סלצר איצקו
נצרת 21395 25/06/2014 1 לצו ירושה 5512603 מזרחי מזל
נצרת 21396 25/06/2014 1 לצו ירושה 7651623 יעקב בר
נצרת 21397 25/06/2014 1 לצו ירושה 30150296 אבו רוגר
נצרת 21398 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 310347083 שטיינגרט רחיל
נצרת 21399 25/06/2014 1 לצו ירושה 327234803 סוקולוב סרגיי
נצרת 21400 25/06/2014 1 לצו ירושה 69321842 סגל שמיל
נצרת 21401 25/06/2014 1 לצו ירושה 35472653 גניים יוסף
נצרת 21402 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 310893623 קופריאנוב דורה
נצרת 21403 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 307719609 פרידמן גריגורי
נצרת 21404 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 5875075 בן דוד גרשון
נצרת 21405 25/06/2014 1 לצו ירושה 310624143 שפילר רוסלן
נצרת 21406 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 310780564 רוזנמן מרק
נצרת 21407 25/06/2014 1 לצו ירושה 27202365 אמסלם אלי מאיר
נצרת 21408 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 50978089 חמדון ויקטוריה
נצרת 21409 25/06/2014 1 לצו ירושה 307584367 גסטמן מיכאל
נצרת 20274 25/06/2014 2 בקשה להוספת פרטים בצוואה 41476144 גתוע שמעה
נצרת 21410 25/06/2014 1 לצו ירושה 307583989 פודגייצקי מגדה
נצרת 21411 25/06/2014 1 לצו ירושה 307386847 פודגייצקי יבגני
נצרת 21412 25/06/2014 1 לצו ירושה 307584391 שיימן אנה
נצרת 18733 25/06/2014 2 לצו ירושה 5862180 קרונהיים חיים
נצרת 21413 25/06/2014 1 לצו ירושה 216044685 עמריה אחמד
נצרת 21415 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 8617680 נוסוביץ רחל
נצרת 10905 25/06/2014 2 תיקון צו ירושה 53524518 מימון עמוס
נצרת 21416 25/06/2014 1 לצו ירושה 65156747 אילוק רחל
נצרת 21319 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 310672977 גילדנברנד קוזנצ אלכסיי
נצרת 20440 26/06/2014 2 תיקון טעות סופר 80352396 ג'ובראן איוון
נצרת 21419 26/06/2014 1 לצו ירושה 50279090 סאנורי מואיד
נצרת 20836 26/06/2014 2 תיקון צו ירושה 78792819 זגורי יצחק
תל אביב 186584 22/06/2014 1 לצו ירושה 67555698 הרשקוביץ אסתר
תל אביב 187379 22/06/2014 1 לצו ירושה 68296516 קליין מרגרטה
תל אביב 129586 22/06/2014 4 בקשת צו ירושה מתוקנת 65398950 דולסה טרמנליקה
תל אביב 109083 22/06/2014 2 לצו ירושה 308858737 איחילוב אהרון
תל אביב 187976 22/06/2014 1 לצו ירושה 307419481 אוקסמן אירינה
תל אביב 188277 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 8958084 קליין מינה
תל אביב 188603 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 3955283 סנטור שלמה
תל אביב 188690 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 56749328 זינגר זנה נורית
תל אביב 188983 22/06/2014 1 לצו ירושה 1792407 שטרקמן אברהם
תל אביב 189196 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 16703977 מגן אלמה
תל אביב 189308 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 41659327 ברנתן עזריה
תל אביב 189485 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 9984998 שפיצר יעקב
תל אביב 189769 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 42662528 חונה שטרן
תל אביב 189928 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 30048805 פילוסוף מרי
תל אביב 189983 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 11125309 זרגרן טבוס
תל אביב 189983 22/06/2014 2 תיקון טעות סופר 11125309 זרגרן טבוס
תל אביב 189988 22/06/2014 1 לצו ירושה 397356 מסורי חיים
תל אביב 189989 22/06/2014 1 לצו ירושה 51957801 גלמן משה
תל אביב 189991 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 13487285 בנודיז מרים
תל אביב 189992 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 3231958 ליפשיץ נעמי
תל אביב 189993 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 8400848 נגרי נילי
תל אביב 189995 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 67121038 ברבל מרים
תל אביב 189997 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 4477469 גרינברג צלה
תל אביב 189999 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 43298397 רטרט הירש
תל אביב 190001 22/06/2014 1 לצו ירושה 61148458 רוזנר עליזה
תל אביב 190002 22/06/2014 1 לצו ירושה 8943870 כץ יואב
תל אביב 190004 22/06/2014 1 לצו ירושה 35179837 תאיה נדייה
תל אביב 190006 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 13538525 אלבז גרציה
תל אביב 190008 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 2069912 הרניק משה
תל אביב 190009 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 6719728 בריקמן אסתר
תל אביב 190010 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 317880516 ריצ'רדסון קולין טרבור
תל אביב 190011 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 77286110 גלעד אליהו
תל אביב 190012 22/06/2014 1 לצו ירושה 7038938 מזרחי ברוך
תל אביב 190017 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 1284298 שטיר יחזקאל
תל אביב 190018 22/06/2014 1 לצו ירושה 24790453 סמאדה חליד
תל אביב 190019 22/06/2014 1 לצו ירושה 64423999 ריבא אנה
תל אביב 190021 22/06/2014 1 לצו ירושה 30214266 סרוסי שושנה
תל אביב 190022 22/06/2014 1 לצו ירושה 323698928 גיידוקוב אנה
תל אביב 190123 22/06/2014 1 לצו ירושה 4809752 מנחם מרים
תל אביב 190124 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 20332672 בואב עבד אל רזאק
תל אביב 190125 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 3931235 ברוקנטל ישראל
תל אביב 190126 22/06/2014 1 לצו ירושה 1760032 רביד שרה
תל אביב 190127 22/06/2014 1 לצו ירושה 3151099 סגל פנינה
תל אביב 190128 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 72811839 בלבול יפה
תל אביב 190129 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 55430680 עמר רות
תל אביב 190131 22/06/2014 1 לצו ירושה 42228783 היזמי עזרי
תל אביב 190132 22/06/2014 1 לצו ירושה 71081152 בן נון יהודית
תל אביב 190133 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 2984102 שפר פנחס
תל אביב 190134 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 43611722 שפר ריטה
תל אביב 190135 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 41449109 לוי רחל חיה
תל אביב 190137 22/06/2014 1 לצו ירושה 11793197 סעדתי סלמן
תל אביב 190138 22/06/2014 1 לצו ירושה 26039586 פידן בחר פני
תל אביב 190140 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 4867990 אבן-שהם אשר
תל אביב 190144 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 150659187 הירש יוסף
תל אביב 190185 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 12593182 המאוי מרים
תל אביב 190197 22/06/2014 1 לצו ירושה 70859350 חבה יהושע
תל אביב 190199 22/06/2014 1 לצו ירושה 70859327 חבה סמרה
תל אביב 190200 22/06/2014 1 לצו ירושה 70859319 חבה שלמה
תל אביב 190202 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 35071117 נאשף מוזה
תל אביב 190205 22/06/2014 1 לצו ירושה 30019830 איבגי משה
תל אביב 190206 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 14960975 מיכאלי דניאל
תל אביב 190209 22/06/2014 1 לצו ירושה 9692336 הרמן לאה
תל אביב 190212 22/06/2014 1 לצו ירושה 11761723 רקו סימיון
תל אביב 190218 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 1837475 מיכאלי יעקב
תל אביב 190219 22/06/2014 1 לצו ירושה 51178051 לנציצקי לאה
תל אביב 190221 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 71054472 עזאמי משה
תל אביב 190222 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 5701222 רט משולם)מקסמיליאן
תל אביב 190225 22/06/2014 1 לצו ירושה 53585402 וורצל שלום ישעיהו
תל אביב 190227 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 9957796 לוי פרידה
תל אביב 190228 22/06/2014 1 לצו ירושה 27771187 לוי דוד
תל אביב 190240 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 1259027 לבל צפורה
תל אביב 190247 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 305995250 טובול סוזן
תל אביב 190248 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 41726027 קלמנוביץ גולדבר דינה
תל אביב 190249 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 62368220 דנינו אסתר
תל אביב 190250 22/06/2014 1 לצו ירושה 5688502 מגן רחל
תל אביב 190251 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 14610372 רוזנברג זלדה
תל אביב 190254 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 308609361 גרץ' פרה
תל אביב 190255 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 461514531 קט אירבינג
תל אביב 190257 22/06/2014 1 לצו ירושה 41504572 סיני אורה
תל אביב 190258 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 13850490 שמשון ריימונד
תל אביב 190259 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 1862861 ברקוביץ דוד
תל אביב 190260 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 1518364 קליין מלכה
תל אביב 190261 22/06/2014 1 לצו ירושה 55583868 גומי אילן אברהם
תל אביב 190294 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 1257641 מכטינגר ראובן
תל אביב 190307 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 313008948 זלנודז'בו שיינדלה
תל אביב 190311 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 313008898 זלנודז'בו אלכסנדר
תל אביב 183883 22/06/2014 2 בקשת צו ירושה מתוקנת 16882987 מיכלס אינסה
תל אביב 190557 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 44763415 פן זלדה
תל אביב 190558 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 3442209 מהלה סעיד
תל אביב 190559 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 42007500 מהלה שושנה
תל אביב 190564 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 3863586 נוי אליהו
תל אביב 190565 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 45455136 פלד שושנה
תל אביב 190592 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 12612024 זוכמן אנה
תל אביב 190595 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 65433989 ברט מיכאל משה
תל אביב 190598 22/06/2014 1 לצו ירושה 310739560 כצלן יעקב
תל אביב 190599 22/06/2014 1 לצו ירושה 58259094 קורח עופר
תל אביב 190601 22/06/2014 1 לצו קיום צוואה 48247316 שברו עזרא
תל אביב 191636 22/06/2014 1 לצו ירושה 24385072 שקדי שרון
תל אביב 186896 22/06/2014 2 תיקון צו ירושה 16603367 בייבוציאיב אמנון
תל אביב 186956 22/06/2014 3 מינוי מנהל עזבון 55020135 רוזנהק מיכאל
תל אביב 189168 23/06/2014 1 לצו ירושה 3409661 קרול גרציה
תל אביב 189272 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 8064909 כהן בטיה )בלהה(
תל אביב 189556 23/06/2014 1 לצו ירושה 307018929 קרופיצקי לב
תל אביב 189635 23/06/2014 1 לצו ירושה 317894608 שיפרין הנריך
תל אביב 189932 23/06/2014 1 לצו ירושה 309057446 גבאי מטויי
תל אביב 189948 23/06/2014 1 לצו ירושה 306936352 מז'ריצקי עדה
תל אביב 189971 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 69500510 לדיאנסקי משה
תל אביב 190014 23/06/2014 1 לצו ירושה 64847171 גולדפרב יעקב
תל אביב 190028 23/06/2014 1 לצו ירושה 42897819 לופו חסיה
תל אביב 190029 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 4147039 דר פנחס
תל אביב 190030 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 41442153 בזוסטק הלנה
תל אביב 188720 23/06/2014 2 לצו ירושה 41348111 מסרי יוסף
תל אביב 190032 23/06/2014 1 לצו ירושה 42928820 קנובלר אטי
תל אביב 190033 23/06/2014 1 לצו ירושה 309372563 פינקלשטיין איזיה
תל אביב 190035 23/06/2014 1 לצו ירושה 309372613 בלובשטיין סוניה
תל אביב 190036 23/06/2014 1 לצו ירושה 0 שמרגל רוזיקה
תל אביב 190037 23/06/2014 1 לצו ירושה 74098419 זלמן לופו
תל אביב 190041 23/06/2014 1 לצו ירושה 3256054 אלמוג ברטה
תל אביב 190175 23/06/2014 1 לצו ירושה 1581933 מילצקי יפה
תל אביב 190179 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 11159373 פרנקו הוגו
תל אביב 190181 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 65395006 זיונץ וולף
תל אביב 190186 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 65394413 זיונץ פרומה
תל אביב 190187 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 4106225 הרץ אליעזר
תל אביב 190190 23/06/2014 1 לצו ירושה 72667918 דוד יעקב
תל אביב 190195 23/06/2014 1 לצו ירושה 653766 דודזון תמר
תל אביב 190198 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 3502309 שינפלד נח
תל אביב 190207 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 886630 עצמון אסתר
תל אביב 190210 23/06/2014 1 לצו ירושה 319402335 מרז'ניאן איוון
תל אביב 190213 23/06/2014 1 לצו ירושה 57497703 פלקס ראובן
תל אביב 190216 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 12153441 ברוך לאוקדיה
תל אביב 190217 23/06/2014 1 לצו ירושה 5739016 שכטר עליזה
תל אביב 182433 23/06/2014 3 בקשת צו ירושה מתוקנת 314488990 זילברקנט אלקה
תל אביב 190265 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 3865250 פולישוק יעקב
תל אביב 190266 23/06/2014 1 לצו ירושה 48335913 פחן שמעון
תל אביב 190267 23/06/2014 1 לצו ירושה 25083551 בכור שי
תל אביב 190268 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 65835332 מסטר זניה
תל אביב 190276 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 4903076 וקסלר נתנאל
תל אביב 190278 23/06/2014 1 לצו ירושה 8768756 ברגפריינד שרה
תל אביב 190281 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 30689731 פטוסי יוסף
תל אביב 190298 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 7184963 גולדפינגר צפורה
תל אביב 190301 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 12886214 זיטר פרל
תל אביב 190302 23/06/2014 1 לצו ירושה 44016517 שטיינברג יעקב
תל אביב 190303 23/06/2014 1 לצו ירושה 51011062 סימן טוב חיים
תל אביב 190304 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 67318618 אמיר יגאל
תל אביב 190305 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 5478466 אלפנבאום טובה
תל אביב 187975 23/06/2014 2 לצו קיום צוואה 71048615 בסון סעידה
תל אביב 190308 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 69759454 קליין ססיל
תל אביב 190313 23/06/2014 1 לצו ירושה 30192355 ונדר יהושע
תל אביב 190315 23/06/2014 1 לצו ירושה 5897657 שפילמן דוד
תל אביב 190319 23/06/2014 1 לצו ירושה 30789473 גבסו ראובן
תל אביב 190320 23/06/2014 1 לצו ירושה 303620587 ישראל נעים הילל
תל אביב 190352 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 69826576 כהן אברהם
תל אביב 190366 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 3976404 גוב שרה
תל אביב 113590 23/06/2014 4 לצו קיום צוואה 70467717 מדמון נעמה
תל אביב 190632 23/06/2014 1 לצו ירושה 9666308 רומי ניסים
תל אביב 190641 23/06/2014 1 לצו ירושה 216185514 בסר אוסולד
תל אביב 190645 23/06/2014 1 לצו ירושה 9915604 אוצורו אהרון
תל אביב 190650 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 9234683 רונן עודד
תל אביב 190654 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 8249112 הלפרין שמואל
תל אביב 190658 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 312103336 צ'רנובלסקי ולדימיר
תל אביב 190660 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 1892868 שמואל מנחם
תל אביב 190663 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 64409816 ארקין חוה אוה
תל אביב 190664 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 43348267 סאלם מרים
תל אביב 190666 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 307019299 יווילב זכר
תל אביב 190670 23/06/2014 1 לצו ירושה 69674026 דמרי מזלה
תל אביב 190677 23/06/2014 1 לצו ירושה 310088398 טולר יצחק
תל אביב 190681 23/06/2014 1 לצו ירושה 310088406 גלפרין דבוירה
תל אביב 190683 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 68223296 גימפוביץ לאה
תל אביב 190686 23/06/2014 1 לצו ירושה 11262607 דוידוב מרוסיה )מרים(
תל אביב 190690 23/06/2014 1 לצו ירושה 11262599 דוידוב מאיר
תל אביב 190702 23/06/2014 1 לצו ירושה 751521662 אזולאי מריאן
תל אביב 190751 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 70005244 עובדיה סאמי
תל אביב 190771 23/06/2014 1 לצו ירושה 324732916 לבנשטיין ראיסה
תל אביב 190797 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 68680404 קליין מוריץ
תל אביב 190808 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 68680412 קליין אידה אדית
תל אביב 190988 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 58045691 שלום עמיר
תל אביב 191084 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 7260482 שיבי יעקב
תל אביב 191099 23/06/2014 1 לצו קיום צוואה 71519235 יעקב יעקב
תל אביב 191099 23/06/2014 2 תיקון טעות סופר 71519235 יעקב יעקב
תל אביב 170808 23/06/2014 2 תיקון צו ירושה 9447665 רפיד מלכה
תל אביב 182690 23/06/2014 2 לצו קיום צוואה 55252001 ריכנטל מיכל
תל אביב 186679 23/06/2014 2 תיקון צו ירושה 41398900 מנצור מסעודה
תל אביב 151669 23/06/2014 4 ביטול צו ירושה 8608051 מוגרבי רחל
תל אביב 151669 23/06/2014 5 מינוי מנהל עזבון זמני 8608051 מוגרבי רחל
תל אביב 151669 23/06/2014 6 לצו קיום צוואה 8608051 מוגרבי רחל
תל אביב 190987 23/06/2014 3 התנגדות 41523333 מוסה סעדה
תל אביב 113590 23/06/2014 5 בקשה לקבלת העתק צוואה 70467717 מדמון נעמה
תל אביב 95814 23/06/2014 2 תיקון טעות סופר 7867096 חליפי ציון
תל אביב 189564 23/06/2014 4 להארכת מועד להגשת התנגדות 41646738 הרשקוביץ רות
תל אביב 189864 23/06/2014 3 להארכת מועד להגשת התנגדות 8481103 רצבי חנה
תל אביב 185084 23/06/2014 2 תיקון טעות סופר 2680072 לאופר שמואל
תל אביב 183288 23/06/2014 3 תיקון טעות סופר 72640923 חיט רבקה
תל אביב 189461 23/06/2014 2 לצו ירושה 52029543 חיון רחמים
תל אביב 191084 23/06/2014 2 לצו ירושה 7260482 שיבי יעקב
תל אביב 188854 24/06/2014 1 לצו ירושה 317429397 צ'רטוב אלכסנדר
תל אביב 189167 24/06/2014 1 לצו ירושה 30281646 קרול אברהם
תל אביב 189285 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 8217648 עצמון אשר
תל אביב 189286 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 30002083 ברקוביץ גרטה
תל אביב 189489 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 41478850 כהן ישראל
תל אביב 189733 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 16601783 טל שלום
תל אביב 189863 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 323515999 שלמייב אינתו
תל אביב 189917 24/06/2014 1 לצו ירושה 9255175 אדמוני יעקב
תל אביב 189987 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 7116692 מנחם אלזה
תל אביב 190045 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 12005138 גרוסמן וולף
תל אביב 190046 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 13522347 פוסטלניק אליסה
תל אביב 190047 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 2674745 ברס פרנציסקה
תל אביב 190064 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 65090334 כפיר ראובן
תל אביב 190069 24/06/2014 1 לצו ירושה 5687793 בוארון מיכאל
תל אביב 190070 24/06/2014 1 לצו ירושה 41421124 בוארון אסתר
תל אביב 190145 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 13048582 ברניה הרמינה
תל אביב 190168 24/06/2014 1 לצו ירושה 41088295 צוברי שילה
תל אביב 190170 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 10952935 גרוס שלומי מנחם אלכסנדר
תל אביב 190174 24/06/2014 1 לצו ירושה 9668054 זיסהולץ משה
תל אביב 190177 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 1981257 גרון שבתאי
תל אביב 190178 24/06/2014 1 לצו ירושה 68766021 זקוסקה אטלוינה
תל אביב 190180 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 1450659 דקלו דבורה
תל אביב 190191 24/06/2014 1 לצו ירושה 1837327 רוזנבום שמואל
תל אביב 190196 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 5339932 שור פרומה
תל אביב 190203 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 42412890 ארז אמנון
תל אביב 190204 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 307779835 שלומוב חנה
תל אביב 190208 24/06/2014 1 לצו ירושה 305108979 בושרי אביתר
תל אביב 190211 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 41929332 גדליהו שרה
תל אביב 190215 24/06/2014 1 לצו ירושה 310293899 שטוץ אלכסנדר
תל אביב 190191 24/06/2014 2 הוכחת מוות 1837327 רוזנבום שמואל
תל אביב 190220 24/06/2014 1 לצו ירושה 61759825 ארנברג ברטה
תל אביב 190224 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 2842144 בן טובים אברהם
תל אביב 190226 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 8813677 בן טובים שרה
תל אביב 190230 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 5556501 מור פני
תל אביב 190231 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 7603095 מויאל יעל
תל אביב 190233 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 14072854 לייבוביץ יבגני
תל אביב 190234 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 65139966 רוזמן אליזבט
תל אביב 190235 24/06/2014 1 לצו ירושה 313854101 פרידמן ולדימיר
תל אביב 190236 24/06/2014 1 לצו ירושה 4346169 אילן ישראל איזידור
תל אביב 190238 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 4357851 פישצמן יעקב
תל אביב 190239 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 3676343 זמיר ברתה
תל אביב 190241 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 64780992 אובה יהודה
תל אביב 190243 24/06/2014 1 לצו ירושה 7955834 פדלון גו'לה
תל אביב 190244 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 305834640 וינשטיין אלנה
תל אביב 190245 24/06/2014 1 לצו ירושה 8786444 נחום מזל
תל אביב 190246 24/06/2014 1 לצו ירושה 309128478 גנטמכר יוסף
תל אביב 190262 24/06/2014 1 לצו ירושה 1249143 וינברגר נטי
תל אביב 190271 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 17316639 דולב יעקב
תל אביב 190273 24/06/2014 1 לצו ירושה 64760309 לוי אברהם
תל אביב 190274 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 789800 טרויצה ליב
תל אביב 190277 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 57990608 לוי ישראל
תל אביב 190279 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 13350962 מרטון אויגן
תל אביב 190282 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 302112370 רוזנברג יוסף מיכאל
תל אביב 190284 24/06/2014 1 לצו ירושה 306654385 פרסמן נינה
תל אביב 190285 24/06/2014 1 לצו ירושה 2575082 הגר מנחם
תל אביב 190286 24/06/2014 1 לצו ירושה 9256686 חיידר פלה
תל אביב 190288 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 2219418 טנצר ישראל
תל אביב 190291 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 38760773 הבלין ישראל צבי
תל אביב 190292 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 7371651 שם טוב גבריאל
תל אביב 190293 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 4002069 זילברמן אריה
תל אביב 190295 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 30721021 גרינשטין מלכה
תל אביב 190296 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 1951847 גור אריה זהבה
תל אביב 190297 24/06/2014 1 לצו ירושה 79670543 אלקובי רפאל
תל אביב 190299 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 75547810 מאמא בתול
תל אביב 190300 24/06/2014 1 לצו ירושה 308771666 יעקובסון זינאידה
תל אביב 190306 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 42524629 ברנשטיין שרה
תל אביב 190310 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 10586154 קמיל להוניתה
תל אביב 190312 24/06/2014 1 לצו ירושה 64941818 מלס אהובה
תל אביב 190316 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 7697782 סוקולוב שלמה
תל אביב 190317 24/06/2014 1 לצו ירושה 10859064 בן נון לילי
תל אביב 190318 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 20302733 אבו רזק פואד
תל אביב 190341 24/06/2014 1 לצו ירושה 312696131 גורדון לב
תל אביב 190344 24/06/2014 1 לצו ירושה 32340762 כהן מאיר
תל אביב 190347 24/06/2014 1 לצו ירושה 2060846 שמאי רפאל
תל אביב 190348 24/06/2014 1 לצו ירושה 71721328 חקק סלימה
תל אביב 190349 24/06/2014 1 לצו ירושה 9789660 לזרוב פרדי
תל אביב 190351 24/06/2014 1 לצו ירושה 69885564 בר נס שי
תל אביב 190353 24/06/2014 1 לצו ירושה 306975996 ויימן סבטלנה
תל אביב 190354 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 11425071 מדווד קלרה
תל אביב 190355 24/06/2014 1 לצו ירושה 64830953 שאולי אבי
תל אביב 190358 24/06/2014 1 לצו ירושה 7351448 עזר רחל
תל אביב 190359 24/06/2014 1 לצו ירושה 306936964 ארבלאט לריסה
תל אביב 190360 24/06/2014 1 לצו ירושה 69845949 סויסא גבריאל
תל אביב 190362 24/06/2014 1 לצו ירושה 328974407 חבושה ויקטוריה
תל אביב 190363 24/06/2014 1 לצו ירושה 308353 כהן חיים
תל אביב 190364 24/06/2014 1 לצו ירושה 2808335 שיינברג מרדכי
תל אביב 190365 24/06/2014 1 לצו ירושה 8200016 בכמוארם אליעזר
תל אביב 190368 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 10470466 בלכמן יעקב
תל אביב 190368 24/06/2014 2 תיקון טעות סופר 10470466 בלכמן יעקב
תל אביב 190370 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 60486131 אבקסיס אברהם
תל אביב 190371 24/06/2014 1 לצו ירושה 321998494 מקורין נטליה
תל אביב 190372 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 41604646 זידי חנה
תל אביב 190373 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 4519260 כהן רחל
תל אביב 190374 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 43928910 לנגסנר רפאל
תל אביב 190375 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 306423237 ציגלמן חיים
תל אביב 190376 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 317373322 קרוט מריה
תל אביב 190377 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 4023198 שטראוס יהודה
תל אביב 190378 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 7076490 לבן יהודית
תל אביב 190383 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 3963089 רותם חיים
תל אביב 190384 24/06/2014 1 לצו קיום צוואה 10665248 גוטליב צפורה גרטה
תל אביב
189684 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 70725023 רגואן שרה
תל אביב 189735 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 32160244 אדיב גוטה לילך
תל אביב 189762 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 47198312 ארזוני יעקב
תל אביב 189794 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 10548378 ביטרמן חיים
תל אביב 189897 25/06/2014 1 לצו ירושה 71629125 רחמים חביבה
תל אביב 190020 25/06/2014 1 לצו ירושה 8975120 סודקביץ זלמן
תל אביב 190038 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 15800295 חימוביץ וילי
תל אביב 190322 25/06/2014 1 לצו ירושה 14834469 אללישוילי הרצל
תל אביב 190323 25/06/2014 1 לצו ירושה 14323794 פלקסמן לזר דוד
תל אביב 190324 25/06/2014 1 לצו ירושה 332541788 קוגן ולרי
תל אביב 190326 25/06/2014 1 לצו ירושה 48924914 יום טוב אליהו
תל אביב 190327 25/06/2014 1 לצו ירושה 72701725 מצרי מרסל
תל אביב 190328 25/06/2014 1 לצו ירושה 8922767 מילול שלמה
תל אביב 190329 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 4917290 רינגר פנחס
תל אביב 190330 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 14562359 מרס יצחק
תל אביב 190331 25/06/2014 1 לצו ירושה 64311756 גוולבר רוזיה
תל אביב 190332 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 5434493 קדם נתן
תל אביב 190333 25/06/2014 1 לצו ירושה 64311749 גוולבר אביגדור
תל אביב 190334 25/06/2014 1 לצו ירושה 317341675 קודינוב יורי
תל אביב 190335 25/06/2014 1 לצו ירושה 4668661 שלום לבנה
תל אביב 190336 25/06/2014 1 לצו ירושה 1379320 פישר דניאל שאול
תל אביב 190339 25/06/2014 1 לצו ירושה 6882146 בן פורת דליה
תל אביב 190340 25/06/2014 1 לצו ירושה 306355181 כוהנוב ציון
תל אביב 190342 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 30349674 אשכנזי יצחק
תל אביב 190343 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 41203621 ביאל יאן
תל אביב 190345 25/06/2014 1 לצו ירושה 68766831 גנון אוריצה
תל אביב 190346 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 30283576 שיפיור אברהם
תל אביב 190379 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 310342035 ישראילוב מריה
תל אביב 190380 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 41086208 מחרבי רחל
תל אביב 190381 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 67139402 מריאן גוסטה
תל אביב 190382 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 48868145 אגוז אדמון
תל אביב 190387 25/06/2014 1 לצו ירושה 306577024 פקרובסקי רחל
תל אביב 190388 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 56038102 אברהמי עינת
תל אביב 190389 25/06/2014 1 לצו ירושה 306745076 פטשנר ברוניסלבה
תל אביב 190391 25/06/2014 1 לצו ירושה 7411853 מושקובסקי אסתר
תל אביב 190392 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 55412282 הילסון גילה
תל אביב 190394 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 30282008 שיפיור סימה
תל אביב 190396 25/06/2014 1 לצו ירושה 312089717 מוצ'ניק גיטלה
תל אביב 190397 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 2688505 ארוך עזריהו
תל אביב 190398 25/06/2014 1 לצו ירושה 41617952 ולד לאה
תל אביב 190406 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 12121182 נעומי אברהם
תל אביב 190407 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 5266119 אלטמן בנימין
תל אביב 190408 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 9200486 קלנר אברהם
תל אביב 190410 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 10104735 ליברמן אהרון
תל אביב 190411 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 8669061 כהן פרידה
תל אביב 190412 25/06/2014 1 לצו ירושה 8245920 מיאסניק גדעון
תל אביב 190413 25/06/2014 1 לצו ירושה 10787471 מזרחי שמואל
תל אביב 190414 25/06/2014 1 לצו ירושה 41896432 טייב אלי אליהו
תל אביב 190415 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 51828655 אתגר ציון
תל אביב 190416 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 64278708 פפירניק מוניר
תל אביב 190417 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 49372519 בחש ראובן
תל אביב 190418 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 49372527 בחש רחל
תל אביב 190419 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 5072343 ואלאך רוני
תל אביב 190420 25/06/2014 1 לצו ירושה 74605015 בנימין יוסף
תל אביב 190422 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 2365518 הירשברג יחיאל
תל אביב 190423 25/06/2014 1 לצו ירושה 79657474 אסף אבי
תל אביב 190424 25/06/2014 1 לצו ירושה 68482033 אבטן זוהרה
תל אביב 190425 25/06/2014 1 לצו ירושה 68876374 נבידזדה שאול
תל אביב 190426 25/06/2014 1 לצו ירושה 74697145 סיגאבי גדעון
תל אביב 190427 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 43520600 סבג אלגרייה
תל אביב 190428 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 3721859 ברקת יצחק
תל אביב 190429 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 337598965 שאול אדוורד
תל אביב 190430 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 49413826 בנימין סביחה
תל אביב 190431 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 302070024 מובלי פרוין
תל אביב 190433 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 30578041 דהרי שמעון
תל אביב 190434 25/06/2014 1 לצו ירושה 5457320 מישורי יחזקאל
תל אביב 190435 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 319189536 רוטנברג דוד דניאל
תל אביב 190435 25/06/2014 2 מינוי מנהל עזבון 319189536 רוטנברג דוד דניאל
תל אביב 190436 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 306130931 בידנר לאה
תל אביב 190437 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 9477100 תלמוד ראובן
תל אביב 190438 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 4571568 רובינשטיין בן נ עדנה
תל אביב 190439 25/06/2014 1 לצו ירושה 30404586 גינצלר יוסף
תל אביב 190440 25/06/2014 1 לצו ירושה 4468211 הלר זמירה
תל אביב 190441 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 13528310 וצלר זלדה
תל אביב 190442 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 43321488 חיים גולט
תל אביב 190444 25/06/2014 1 לצו ירושה 65308207 שרמן יוליק
תל אביב 190445 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 1210467 כהן רינה
תל אביב 190446 25/06/2014 1 לצו ירושה 2006385 רוזנסקי אהרן
תל אביב 190447 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 3536984 כהן רחל
תל אביב 190449 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 3702321 יערון אסתר
תל אביב 190450 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 43583962 סימון שרה
תל אביב 190451 25/06/2014 2 לצו קיום צוואה 7844541 קוזניץ עמיחי
תל אביב 190453 25/06/2014 1 לצו ירושה 5098116 קליין וולף
תל אביב 190456 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 68793041 גרינברג אריה
תל אביב 190461 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 78870912 שמש רוברט
תל אביב 190463 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 8338741 רימר אדית יהודית
תל אביב 190464 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 30627335 עוואד דוד
תל אביב 190465 25/06/2014 1 לצו ירושה 60692928 ענתבי אדרין
תל אביב 190472 25/06/2014 1 לצו ירושה 311952303 אברמוב טורי
תל אביב 190473 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 41316050 בוקעי אברהם
תל אביב 190474 25/06/2014 1 לצו ירושה 65300865 פרוים יצחק
תל אביב 190475 25/06/2014 1 לצו ירושה 30679286 תמם יוסף
תל אביב 190476 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 13274071 שדר מיכה
תל אביב 190477 25/06/2014 1 לצו ירושה 8170359 נתנזן שמעון יקותיאל
תל אביב 190478 25/06/2014 1 לצו ירושה 47465919 סומך עובדיה
תל אביב 190479 25/06/2014 1 לצו ירושה 47465927 סומך סוזן
תל אביב 190480 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 75967216 כהן משה
תל אביב 190481 25/06/2014 1 לצו קיום צוואה 5834536 שורץ שאול
תל אביב 190482 25/06/2014 1 לצו ירושה 5262191 לויטר מרדכי
תל אביב 190485 25/06/2014 1 לצו ירושה 306270588 יגודייב רעיה
תל אביב
187157 26/06/2014 1 לצו ירושה 3004330 ששון צילי
תל אביב 188457 26/06/2014 1 לצו ירושה 2955243 הראל אברהם
תל אביב 188662 26/06/2014 1 לצו ירושה 5381058 מאייר שושנה
תל אביב 188960 26/06/2014 1 לצו ירושה 35071224 בלעום מוחמד
תל אביב 189756 26/06/2014 1 לצו ירושה 65324964 נופארבר אילנה
תל אביב 189761 26/06/2014 1 לצו ירושה 65129918 גנגינה אסתר
תל אביב 160985 26/06/2014 2 לצו ירושה 5223441 יהוד משה
תל אביב 189908 26/06/2014 1 לצו ירושה 64831092 נאביאן שולה
תל אביב 190023 26/06/2014 2 לצו ירושה 312626435 ירמולניק ליודמילה
תל אביב 190314 26/06/2014 1 לצו ירושה וקיום צוואה 2980043 חבס דליה
תל אביב 190314 26/06/2014 2 לצו קיום צוואה 2980043 חבס דליה
תל אביב 190321 26/06/2014 1 לצו ירושה 50687 זג'אק איליה
תל אביב 190325 26/06/2014 1 לצו ירושה 42573931 בשארי מתניה
תל אביב 190458 26/06/2014 1 לצו ירושה 409102 אבן עזרא דוד
תל אביב 190467 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 1863752 שמאי יערי
תל אביב 190467 26/06/2014 2 תיקון טעות סופר 1863752 שמאי יערי
תל אביב 190468 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 64554918 פיאסקובסקי שרה
תל אביב 190469 26/06/2014 1 לצו ירושה 57985855 אפרת-ברודו יונית הילה
תל אביב 190470 26/06/2014 1 לצו ירושה 24232035 סוריאנו ויקטוריה
תל אביב 190471 26/06/2014 1 לצו ירושה 312089691 מוצ'ניק איסק
תל אביב 190492 26/06/2014 1 לצו ירושה 303727333 דיקר צבי
תל אביב 190493 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 78686714 גברילידיס יהושע
תל אביב 190495 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 7385834 ליברייך מריין מרים
תל אביב 190556 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 5432943 אנגל יוסף
תל אביב 190563 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 7240039 פירשטין מאיר
תל אביב 190569 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 2950202 אלראי אליהו
תל אביב 190571 26/06/2014 1 לצו ירושה 2180008 קרטין נפתלי
תל אביב 190572 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 41974718 גרוני סלמה
תל אביב 190573 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 2262137 ניצן עדינה
תל אביב 190574 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 306910 בורשטיין לבנה
תל אביב 190575 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 4382016 שפירא שלמה
תל אביב 190577 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 8560211 בן איסר חנה
תל אביב 190579 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 11654449 קילשטיין יוסף
תל אביב 190581 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 2350098 ביאלסקי יצחק
תל אביב 190582 26/06/2014 1 לצו ירושה 62860663 חרוט יהודה
תל אביב 190584 26/06/2014 1 לצו ירושה 57049538 מלכה אברהם
תל אביב 190586 26/06/2014 1 לצו ירושה 32269396 מוצרי יעקב
תל אביב 190587 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 30608962 גרפי זהורה
תל אביב 190588 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 306304031 ארונוב פרידה
תל אביב 190589 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 43527100 גואז סלומון
תל אביב 190593 26/06/2014 1 לצו ירושה 317196152 בוקסר אמיל
תל אביב 190594 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 8646523 פטיש מרגלית
תל אביב 190594 26/06/2014 2 מינוי מנהל עזבון 8646523 פטיש מרגלית
תל אביב 190597 26/06/2014 1 לצו ירושה 75544312 רפיעיאן משה
תל אביב 190605 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 310185301 בסקין ולרי
תל אביב 190606 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 70893318 סיג נגיה
תל אביב 190606 26/06/2014 2 מינוי מנהל עזבון 70893318 סיג נגיה
תל אביב 190607 26/06/2014 1 לצו ירושה 45279320 לופסקו מינה
תל אביב 190629 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 68272707 לילו ארנסט
תל אביב 190633 26/06/2014 1 לצו ירושה 3954187 בר דוד חיים
תל אביב 190634 26/06/2014 1 לצו ירושה 56091572 אוסטרובסקי ורדה
תל אביב 190636 26/06/2014 1 לצו ירושה 65299638 חכים לולה
תל אביב 190637 26/06/2014 1 לצו ירושה 41897398 ברקת רחל
תל אביב 190639 26/06/2014 1 לצו ירושה 0 ביסמוט שלום ג'ורג'
תל אביב 190642 26/06/2014 1 לצו ירושה 15471386 וולף חיה
תל אביב 190643 26/06/2014 1 לצו ירושה 9592742 גולומב שרגא
תל אביב 190644 26/06/2014 1 לצו ירושה 306911611 בלינסון מוסיה
תל אביב 190646 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 65868432 רחמיאל יוסוב
תל אביב 190647 26/06/2014 1 לצו ירושה 306911538 בלינסון סמיון
תל אביב 190648 26/06/2014 1 לצו ירושה 14276729 שירין רחל
תל אביב 190649 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 41421090 ברקת אברהם
תל אביב 190651 26/06/2014 1 לצו ירושה 314338740 מולוקנדוב רוזה
תל אביב 190652 26/06/2014 1 לצו ירושה 765230 קופרמן דוד
תל אביב 190653 26/06/2014 1 לצו ירושה 70303334 נשר אברהם
תל אביב 190655 26/06/2014 1 לצו ירושה 5231378 הינדי לילי )לאה(
תל אביב 190656 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 13262233 הורוביץ קלמנט
תל אביב 190657 26/06/2014 1 לצו ירושה 1905496 קליין זאב קרול
תל אביב 190665 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 62490438 ענבי שמואל
תל אביב 190668 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 70003439 עזרא יצחק
תל אביב 190678 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 5695200 קליין יהודית
תל אביב 190688 26/06/2014 1 לצו ירושה 30480719 כץ אברהם
תל אביב 190689 26/06/2014 1 לצו ירושה 10637213 שטרק אהרון
תל אביב 190691 26/06/2014 1 לצו ירושה 72842453 אשר דניאל
תל אביב 190692 26/06/2014 1 לצו ירושה 7531098 לוי שרה
תל אביב 190693 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 65066037 אלוש פולט אסתר
תל אביב 190695 26/06/2014 1 לצו ירושה 201629433 שבת רותם
תל אביב 190696 26/06/2014 1 לצו ירושה 3906104 שניידר שרה
תל אביב 190697 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 3897915 גולדשטין רבקה
תל אביב 190698 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 5367180 גרינבאום גוליאנה יהודית
תל אביב 190699 26/06/2014 1 לצו ירושה 3921301 פרי עדינה
תל אביב 190700 26/06/2014 1 לצו ירושה 8400764 בן עזרא מטלידה
תל אביב 190701 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 68853449 עוזיאל אידית
תל אביב 190705 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 5730221 אמריליו אלברט
תל אביב 190706 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 65397929 קרפל צייטלין ראיסה
תל אביב 190708 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 9594193 טשרנה מרים
תל אביב 190709 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 53550331 פונדיק רון
תל אביב 190710 26/06/2014 1 לצו ירושה 26083204 שלו אלברט
תל אביב 190712 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 41432394 פטרן אריה
תל אביב 190713 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 75508028 שלומי שרה
תל אביב 190715 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 68855600 ריינר אגור
תל אביב 190717 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 52926086 לופו נפתלי
תל אביב 190718 26/06/2014 1 לצו ירושה 57229874 רוזנר אליעז
תל אביב 190719 26/06/2014 1 לצו ירושה 47902911 מוראד חביבה
תל אביב 190726 26/06/2014 1 לצו ירושה 63736136 לוי יצחק
תל אביב 190728 26/06/2014 1 לצו ירושה 4763538 קורן יזרעאלה
תל אביב 190730 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 310927132 בודובסקי איגור
תל אביב 190731 26/06/2014 1 לצו ירושה 317313427 פוקמוב אלכסנדר
תל אביב 190732 26/06/2014 1 לצו ירושה 30020853 וולברום מרדכי נחמיה
תל אביב 190733 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 4494084 צור שלמה
תל אביב 190734 26/06/2014 1 לצו קיום צוואה 8005845 לשם מגדה גיזלה
הוסף רשומת תגובה

Popular Posts