האם הבלוג סייע לך ?

יום שישי, 18 באפריל 2014

למי להפנות תלונה בנושאי בנקאות וביטוח לאחר שנואשתם מהטיפול של הגופים עצמם

פניות ובירורים בתחוםה בנקאות לאחר שנואשתם מהטיפול של הבנק עצמו ;
פונים ליחידה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים בבנק ישראל

פניות או ברורים לגבי חברות ביטוח לאחר שנואשתם מהטיפול של חברת הביטוח עצמה באשר לחברות הביטוח, סוכני ביטוח, קרנות פנסיה וקופות גמל; פונים אל היחדה לפניות הציבור באגף שוק ההון החיסכון והפנסיה במשרד האוצר

אם יש לכם תלונה על רשות מקומית רשות האוכלוסין או משרד הפנים

אם יש לכם  תלונה על רשות מקומית או משרד הפנים ניתן לפנות :
לפניות בנושא מרשם האוכלוסין בנושאים הבאים: תעודת זהות, דרכון, ויזה, עובדים זרים, עובדים פלסטינאים ומעמד אישי נא להתקשר למרכז שירות ומידע בטלפון:

3450 *  או  1222-3450
בנושאים נוספים הקשורים לרשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול ניתן ליצור קשר גם בדרכים הבאות:
בדואר: מחלקת  פניות הציבור רשות ההגירה והאוכלוסין, מסילת ישרים 6 ירושלים 94584
בפקס: 02-6294750
בטלפון: 02-6294701 בין השעות 13:00-15:00
בדואר אלקטרוני:  info@piba.gov.il באתר האינטרנט: http://www.piba.gov.il
פניות למחלקת אשרות יעשו באמצעות טפסים מקוונים באתר רשות האוכלוסין וההגירה.

 אשרות מחלקת פניות הציבור במשרד הפנים מטפלת בנושאים שבסמכותה בתחום תכנון ובנייה ,שלטון מקומי, פיקוח על הבניה ופיקוח על הבחירות ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות .
לפניות בנושא הרשויות המקומיות – ראשית יש לפנות לרשות המקומית נשואת הבקשה או התלונה.
בנושאים נוספים הקשורים ליחידה לפניות הציבור במשרד הפנים ניתן ליצור קשר גם בדרכים הבאות:
בדואר : מחלקת פניות הציבור משרד הפנים ת.ד. 1333 ירושלים 91012 
בפקס: 02-6293323
בטלפון: 02-6293354 בין השעות 13:00-15:00

משרד הפנים איננו אחראי לנושא גביית קנסות חנייה וארנונה, אשר הינם באחריות הרשות המקומית. בנושאים אלה נא לפנות ישירות לרשות המקומית.

לפניות בנושא תעודת נישואין - נא לפנות למועצה הדתית בה נרשמתם לנישואין
לפניות בנושא תעודת אזרח ותיק נא לפנות למשרד לאזרחים ותיקים
בטלפון 02-6547025
בפקס 02-6547049 :

דוא"ל :  ezrach.vatik@pmo.gov.il
למידע נוסף ניתן גם לפנות למוקד 8840  * של המשרד לאזרחים ותיקים .

אם אתם מרגישים שזכויותיכם נפגעות בביטוח לאומי או יש לכם שאלות לשאול ניתן לפנות לאגף פניות הציבור בביטוח לאומי

אם אתם מרגישים שזכויותיכם נפגעות בביטוח לאומי או יש לכם שאלות לשאול ניתן לפנות
לאגף פניות הציבור בביטוח לאומי

טופס מקוון לתלונה נמצא  בקישור

זכאויות תלמידים והורים במערכת החינוך

א. תלמידים מקבוצות מיוחדות או הגרים במרחק מסוים זכאים להסעות דרך הרשות המקומית 
 מדובר בתלמידי חינוך מיוחד, נכים, תלמידים בפנימיות וכו'.

ראה קישור מי זכאי ופרטים נוספים

ב. פניות לאגף התלונות במשרד החינוך:

דרכי הפניה אל האגף

דרכי הפניה אל האגף הן רבות ומגוונות, ומאפשרות לצבור הפונים לקבל את המידע, הסיוע והייעוץ הנדרשים.

כתובת האגף: רח' דבורה הנביאה 2 ירושלים – 91911

מס' הפקס: 02-5602390

מוקד שירות חינוך: 1-800-25-00-25

קו פתוח לתלמידים: 1-800-222-003

דואר אלקטרוני לפניות ובקשות למידע: info@education.gov.il

דואר אלקטרוני להגשת תלונות: tluna@education.gov.il

לתלמידים יש זכויות גם בתחומי הבריאות, בריאות השן וביטוח על כך בהמשךPopular Posts