האם הבלוג סייע לך ?

יום שבת, 7 ביוני 2014

בזק חויבה לשלם סכום נכבד על אי ניתוק וטענות מופרכות על חוב מגיע לכם לדעת איך להתנתק

בזק חויבה לשלם סכום נכבד על אי ניתוק וטענות מופרכות על חוב
ראה כתבה ב-ynet 
מגיע לכם לדעת איך להתנתק

ראה על דרך בטוחה יותר להתנתק בעזרת אתר נתק

list of files or applications submitted to the Israeli Registrar of inheritances, bequests and wills -5.6.2014


Below is a list of  files or applications submitted to  the Israeli  Registrar  of inheritances, bequests and  wills  -5.6.2014 Ministry of Justice might help you locate relatives Through the site you can find heirs wish that maybe they are your relatives . To know more login to the official website that  is constantly updated and is a source of information. Some of the information is published in newspapers .

Registrar inheritance, Israel, information, search nearby, Ministry of Justice, Jews, Arabs, inheritance, bequest, will,
District file number application date no request request type ID Rest / the name Manoah / th
Jerusalem 30 697 05/06/2014 2 request of  revised 57,417,032 Mor Noa
Jerusalem 30 697 05/06/2014 3 Appointment of estate administrator 57,417,032 Mor Noa
Jerusalem 31 936 05/06/2014 1 954 289 Mizrahi Aliza(
Jerusalem 31937 05/06/2014 1st  63,597,546 TURGEMAN  Vivian
Jerusalem 31 938 05/06/2014 1  62,787,312 Benhamou Zion
Jerusalem 31939 05/06/2014 1 Order  64,026,172 Weinberger Rina
Jerusalem 31940 05/06/2014 1st  32,507,998 Meir Yehuda Maor
Jerusalem 31782 05/06/2014 2  69,931,962 Amiel  Raya  
Jerusalem 31840 05/06/2014 2  12,000,782 Marcus Lea
Jerusalem 31 455 05/06/2014 4  45,831,328 Haviva Ezekiel
Jerusalem 31854 05/06/2014 2 3969136  and Iecovich Stfitzh
Tel Aviv 188 498 6.5.2014 1 Order  7,151,392 Zidman Arie   
Tel Aviv 188 503 05/06/2014 1st  64,620,107 Isaac Perry
Tel Aviv 188 516 05/06/2014 1st  64,686,231 Perry Balbul
Tel Aviv 188 517 05/06/2014 1st   64,927,114 Zalha Levy  Yadid  
Tel Aviv 188 519 05/06/2014 1st  64,927,106 Albert Levy  Yadid
Tel Aviv 188 524 05/06/2014 1 2166452  Shem tov  David
Tel Aviv 188 536 05/06/2014 1 2678985 Bmbdgi  Solomon
Tel Aviv 188 538 6.5.2014 1 Order  69,816,197 Kishon Rachel
Tel Aviv 188 555 05/06/2014 1st  7.69326  Bmbdgi Victoria
Tel Aviv 188 562 05/06/2014 1 7693286 Bmbzi  Maaravi  Raphael
Tel Aviv 188 582 05/06/2014 1st  67,370,692 Haimovich Aliza
Tel Aviv 188 618 6.5.2014 1 Order  73,508,418 Shiri Dizzy
Tel Aviv 188 631 05/06/2014 1 4781183  Nagar Levy Tamar
Tel Aviv 188 637 05/06/2014 1 300 329 307 Mizrahi   Amir
Tel Aviv 188 639 6.5.2014 1 Order  3,849,759 Rahima) Raimond (Aliza
Tel Aviv 188 641 05/06/2014 1st  8.463010 Anathoth of Jeremiah
Tel Aviv 188 642 6.5.2014 1 Order  49,767,643 Shakri Feridun Menashe
Tel Aviv 188 643 05/06/2014 1 320 641 640 Moshayev  Rahman
Tel Aviv 188 645 6.5.2014 1 Order  16,420,556 Z'rdnovsky David
Tel Aviv 188 647 05/06/2014 1st  10,347,136 Rabuah Siniora
Tel Aviv 188 648 6.5.2014 1 Order  46,849,329 Lux Joanna
Tel Aviv 188 649 05/06/2014 1 1937721  Jacob Meisels
Tel Aviv 188 650 05/06/2014 1st  12,589,255 Bouzaglo Mymon  Edmond
Tel Aviv 188 651 05/06/2014 1 7101215   Lebel Jacob
Tel Aviv 188 652 05/06/2014 1 5168695 Order  Eyal khaya
Tel Aviv 188 653 6.5.2014 1 Order  2452951 Levy Zion
Tel Aviv 188 655 05/06/2014 1 6960066 Order  Frommer Moshe Aharon
Tel Aviv 188 656 6.5.2014 1 Order  44,380,913 Max Goldberg
Tel Aviv 188 657 05/06/2014 1st  67,396,572 Goldglass Carmela
Tel Aviv 188 658 6.5.2014 1 Order  30,849,129 Levy Abraham) Albert (
Tel Aviv 188 751 05/06/2014 1 5990767 Order  Pnina l Miller
Tel Aviv 188 757 6.5.2014 1 Order  75,296,913 Meisler Phyllis
Tel Aviv 188 759 05/06/2014 1st  50,136,282 Zdaka Miriam
Tel Aviv 188 760 6.5.2014 1 Order  42,792,861 Kirsnblit Natalia
Tel Aviv 188 767 05/06/2014 1 2050771 Order  Keren Zvi  Yair
Tel Aviv 188 769 05/06/2014 1 314 511 072 Order BUTBUL Eli
Tel Aviv 188 771 05/06/2014 1 8087033 Krshin Zila
Tel Aviv 188 772 05/06/2014 1 8087025 Krshin  Saul
Tel Aviv 188 779 05/06/2014 1 5313846 Aranya  Lamp
Tel Aviv 188 782 05/06/2014 1st  30,353,668 Aranya Rafael
Tel Aviv 188 783 6.5.2014 1 Order  67,411,124 Aviram discusses
Tel Aviv 188 784 05/06/2014 1st  16,328,445 Michaeli Michael
Tel Aviv 188 785 6.5.2014 1 Order  11,410,636 Badalov shut up
Tel Aviv 188 786 05/06/2014 1st  1826007 Levy Bolissa
Tel Aviv 188 788 05/06/2014 1st  4.92682 0 Levi Yitzchok
Tel Aviv 188 790 05/06/2014 1 3460193 Order  Ulpan yafa
Tel Aviv 188 793 6.5.2014 1 Order  10,625,689 Malik Madeline
Tel Aviv 188 794 05/06/2014 1 21.29497 0 Kassabri  Slim
Tel Aviv 188 808 05/06/2014 1 4115903 Apple  Abraham
Tel Aviv 188 815 05/06/2014 1st  2,022,168 Moshe Yosef
Tel Aviv 188 816 05/06/2014 1 1160084 Order  Dorothy Birch
Tel Aviv 188 824 05/06/2014 1st  11,378,502 Sfiasoili Lily
Tel Aviv 188 838 05/06/2014 1 3156023 Order  Rosen – Rozental yafa
Tel Aviv 188 846 6.5.2014 1  43,511,492 Galitz Sabina
Tel Aviv 188 847 05/06/2014 1st  12,053,195 Wachtel Dora
Tel Aviv 188 848 05/06/2014 1 310 190 541 Lzbin  Ilya
Tel Aviv 188 852 05/06/2014 1st  41,344,607 Alaluf Meyer
Tel Aviv 188 853 05/06/2014 1 332 380 575 Amsellem  Judah Leon
Tel Aviv 188 859 05/06/2014 1 313 042 236 Fliam  - Goltz Yuri
Tel Aviv 188 860 05/06/2014 1st  30,503,288 Hillel Vans
Tel Aviv 188 861 6.5.2014 1 Order  64.66808 0 Batya  Wishlitzky
Tel Aviv 188862 05/06/2014 1 2721116 Order  Avidan Christina Rose
Tel Aviv 189 068 05/06/2014 1st  47,108,741 Sharabi Cohen Greeting
Tel Aviv 189 069 05/06/2014 1 5005012 Sharabi  Zachary
Tel Aviv 189 070 6.5.2014 1 Order  48,874,317 Fattal Abraham
Tel Aviv 189 071 05/06/2014 1 2674687 Order  Judean Ben Zion
Tel Aviv 189 072 05/06/2014 1st  63,937,924 Sarah Katz
Tel Aviv 189 073 05/06/2014 1st  63,937,916 Katz Abraham
Tel Aviv 189 074 6.5.2014 1 Order  10,510,527 and Ondrmn Zila
Tel Aviv 189 075 6.5.2014 1 Order  10,510,519 and Ondrmn Naftali
Tel Aviv 189 076 6.5.2014 1 Order  60,440,526 Amos Sol
Tel Aviv 189 077 6.5.2014 1 Order  43,746,379 Yechezkel Rosenberg
Tel Aviv 189 078 6.5.2014 1 Order  64,495,138 Greenberg Bella
Tel Aviv 189 079 05/06/2014 1 64.49512 0 order  Greenberg - Amster Eliaz
Tel Aviv 189 080 05/06/2014 1st  58,814,013  Mesese Ovadia
Tel Aviv 189 082 05/06/2014 1 8880999  decree amar shem tov baruch  
Tel Aviv 189 085 06.05.2014 1 order occupier  15,659,527 Covesh  Ivan
Tel Aviv 189 087 05/06/2014 1st  24,417,545  Shoval Avishai
Tel Aviv 189 088 6.5.2014 1 Order  45,110,459 Messiah Miriam
Tel Aviv 189 089 05/06/2014 1 74.18595 0 order  Avner Moshiach
Tel Aviv 189 090 05/06/2014 1st  48,578,116 Rainer Solomon
Tel Aviv 189 091 05/06/2014 1st  48,578,124 Rainer Mali
Tel Aviv 189 092 6.5.2014 1 Order  15,897,036  babach  Solange
Tel Aviv 189 094 05/06/2014 1st  13,025,697 Sarah Barber
Tel Aviv 189 095 05/06/2014 1st  45,943,347 David Shemesh
Tel Aviv 189 096 05/06/2014 1 9981945  Havut  Joseph Moshe
Tel Aviv 189 144 05/06/2014 1 708 792  Avraham Moshe Rabinowitz Teomim
Tel Aviv 189 146 05/06/2014 1 7885056 Elyashiv  Rachel
Tel Aviv 189 148 05/06/2014 1 7885049 Elyashiv  Jacob
Tel Aviv 189 198 05/06/2014 1 3307675 Order  Argaz Regina
Tel Aviv 189 213 05/06/2014 1 9779927  Aharoni Joseph
Tel Aviv 189 217 6.5.2014 1 Order  75,368,366 Fiaztzki I
Tel Aviv 189 217 05/06/2014 2 request for a copy I will 75,368,366 Fiaztzki
Tel Aviv 189 577 05/06/2014 1st  42,171,066 Boaron Kamone
Tel Aviv 189 629 05/06/2014 1 310 768 791 Order  Sionov  Mazal
Tel Aviv 189 630 6.5.2014 1 Order  14,668,727 Yehudith Aksnfeld
Tel Aviv 189 632 6.5.2014 1 Order  12,278,891 Honig Zizi
Tel Aviv 189 636 05/06/2014 1 302 051 354 Berg'l  Rahma
Tel Aviv 189 637 05/06/2014 1 304 785 223 Berg'l  Yahya
Tel Aviv 189 640 05/06/2014 1 4141479 Order  Sarah Levy
Haifa 70 737 05/06/2014 1  54,886,551 Yitzhak Ben-Lulu
Haifa 70 738 05/06/2014 1 327 232 062 Toktrov  Boris
Haifa 70 739 05/06/2014 1 5985015  Oz Solomon
Haifa 70 740 05/06/2014 1  30,758,015 Yaniv Abraham
Haifa 70 741 05/06/2014 1 307 777 474 Faktorovitz  Gregory
Haifa 70 742 05/06/2014 1 307 777 284 Faktorovitz  Sofia
Haifa 70 743 05/06/2014 1 6950711 Milboar  Charna
Haifa 70 744 05/06/2014 1 1214667 Order  Taubman Elizabeth
Haifa 70 745 05/06/2014 1  20,361,911 Mshial Khalil
Haifa 70 746 05/06/2014 1  65,504,953 Moses Elvira
Haifa 70 747 05/06/2014 1  21,459,565 Younis Said
Haifa 70 748 05/06/2014 1  21,459,573 Yunis Najia
Haifa 70 749 05/06/2014 1 6751036  Tal Ben Yosef
Haifa 70 751 05/06/2014 1 5403399 Tabul   Rosa
Haifa 70 752 05/06/2014 1  51,525,202 Faybish  Khaya Lea
Haifa 70 753 05/06/2014 1  48,563,613 Gald  Miriam Mandel
Haifa 70 754 05/06/2014 1 3350089 Tocsnidr  Kalman
Haifa 70 755 05/06/2014 1 3069655  Sofer Ahuva
Haifa 70 756 05/06/2014 1 320 443 294 Foloskin  Alexander
Haifa 70 757 05/06/2014 1  43.66038 0 Heli David
Haifa 70 758 05/06/2014 1  69,287,357 Shuqrun Ninette
Haifa 70 759 05/06/2014 1  15,137,839 folk Joseph
Haifa 70 760 05/06/2014 1 2221745 Order  Junker Leon Aryeh
Haifa 70 761 05/06/2014 1 9564139  order Yemini  Margalit
Beer Sheva 33960 05/06/2014 2 Resistance 11,116,415 Vesuvius Yorick) Judah (
Beer Sheva 33929 05/06/2014 2  14,626,048 Botrasoili Moses
Beer Sheva 34072 05/06/2014 1 Order  14,569,065 Koziasoili Meyer
Beer Sheva 34073 05/06/2014 1 Order  12,370,482 Khayat Jacob
Beer Sheva 34074 05/06/2014 1 1356757  order S hani ester
Beer Sheva 34075 05/06/2014 1  64,389,117 Slutsky Esther
Beer Sheva 34076 05/06/2014 1  64,389,109 Slutsky Benjamin
Beer Sheva 34077 05/06/2014 1 Order  17,129,537 Goldenberg Arthur
Beer Sheva 34078 05/06/2014 1  64,732,696 Avhazar Abraham
Nazareth 21267 05/06/2014 1st  64,172,828 Vanuno David
Nazareth 21268 05/06/2014 1st  43,280,163 Pinchas Yehuda Isaac
Nazareth 21 269 05/06/2014 1  51,063,279 Dalal Hayim Ezekiel
Nazareth 21 270 05/06/2014 1  51,566,768 Imran batya
Nazareth 21 278 05/06/2014 1 Order  50,640,911 Luzon Gorge - Joseph
Nazareth 21 279 05/06/2014 1  15,953,136 Colbert Serena
Nazareth 21 280 05/06/2014 1 309 572 154 Order  Altman Hayim

Nazareth 21282 05/06/2014 1 Order  68,246,826 Hyosub Ida

רשימת תיקים או בקשות שהוגשו ב-5.6.2014 לרשם הירושות במשרד המשפטים אולי יעזור לכם לאתר קרובים


להלן רשימת  תיקים או בקשות שהוגשו ב-5.6.2014 לרשם הירושות  במשרד המשפטים אולי יעזור לכם  לאתר קרובים. הרשימה איננה כוללת אנשים שפנו לבתי דין רבניים אך אלה גם נימצאים באתר ( בלשונית הוגשה בקשה קודמת)
דרך האתר אפשר למצוא יורשים מבקשים שאולי הם קרובים שאתם מחפשים – מומלץ לבדוק בשתי לשוניות (כולל בדיקת בקשה קודמת).כדי לדעת עוד פרטים יש להיכנס לאתר רשם הירושות המתעדכן כל הזמן והוא מקור המידע. חלק מהמידע מתפרסם במודעות בעיתונים וב"רשומות" -  העיתון הרשמי של מדינת ישראל.

מחוז    מספר תיק  תאריך הבקשה מס' בקשה סוג בקשה ת.ז. מנוח/ה  שם מנוח/ה
ירושלים3069705/06/20142בקשת צו קיום צוואה מתוקנת57417032מור נועה
ירושלים3069705/06/20143מינוי מנהל עזבון57417032מור נועה
ירושלים3193605/06/20141לצו קיום צוואה954289מזרחי עליזה )טפוחה(
ירושלים3193705/06/20141לצו ירושה63597546תורג'מן ויוין
ירושלים3193805/06/20141לצו ירושה62787312בן חמו ציון
ירושלים3193905/06/20141לצו קיום צוואה64026172וינברגר רינה
ירושלים3194005/06/20141לצו ירושה32507998יהודה מאור מאיר
ירושלים3178205/06/20142לצו ירושה69931962עמיאל רעיה
ירושלים3184005/06/20142לצו ירושה12000782מרקוס לאה
ירושלים3145505/06/20144לצו ירושה45831328יחזקאל חביבה
ירושלים3185405/06/20142לצו ירושה3969136וויקוביץ שטפיצה
תל אביב18849805/06/20141לצו קיום צוואה7151392זידמן אריה
תל אביב18850305/06/20141לצו ירושה64620107פרי יצחק
תל אביב18851605/06/20141לצו ירושה64686231פרי בלבול
תל אביב18851705/06/20141לצו ירושה64927114ידיד לוי צלחה
תל אביב18851905/06/20141לצו ירושה64927106ידיד לוי אלברט
תל אביב18852405/06/20141לצו ירושה2166452שם טוב דוד
תל אביב18853605/06/20141לצו ירושה2678985במבדגי שלמה
תל אביב18853805/06/20141לצו קיום צוואה69816197קישון רחל
תל אביב18855505/06/20141לצו ירושה7693260במבדגי ויקטוריה
תל אביב18856205/06/20141לצו ירושה7693286במבזי מערבי רפאל
תל אביב18858205/06/20141לצו ירושה67370692חיימוביץ עליזה
תל אביב18861805/06/20141לצו קיום צוואה73508418שירי דיזי
תל אביב18863105/06/20141לצו ירושה4781183נגר לוי תמר
תל אביב18863705/06/20141לצו ירושה300329307מזרחי אמיר
תל אביב18863905/06/20141לצו קיום צוואה3849759רחימה )ראימונד( עליזה
תל אביב18864105/06/20141לצו ירושה8463010ענתות ירמיהו
תל אביב18864205/06/20141לצו קיום צוואה49767643שקרי פרידון מנשה
תל אביב18864305/06/20141לצו ירושה320641640מושייב רחמן
תל אביב18864505/06/20141לצו קיום צוואה16420556ז'רדנובסקי דוד
תל אביב18864705/06/20141לצו ירושה10347136רבוח סיניורה
תל אביב18864805/06/20141לצו קיום צוואה46849329לוקס יואנה
תל אביב18864905/06/20141לצו ירושה1937721מייזליש יעקב
תל אביב18865005/06/20141לצו ירושה12589255בוזגלו מימון אדמונד
תל אביב18865105/06/20141לצו קיום צוואה7101215לבל יעקב
תל אביב18865205/06/20141לצו קיום צוואה5168695איל חיה
תל אביב18865305/06/20141לצו קיום צוואה2452951לוי ציון
תל אביב18865505/06/20141לצו קיום צוואה6960066פרומר משה אהרון
תל אביב18865605/06/20141לצו קיום צוואה44380913גולדברג מקס
תל אביב18865705/06/20141לצו ירושה67396572גולדגלס כרמלה
תל אביב18865805/06/20141לצו קיום צוואה30849129לוי אברהם )אלברט(
תל אביב18875105/06/20141לצו קיום צוואה5990767מילר פנינה
תל אביב18875705/06/20141לצו קיום צוואה75296913מייסלר פיליס
תל אביב18875905/06/20141לצו ירושה50136282צדקה מרים
תל אביב18876005/06/20141לצו קיום צוואה42792861קירשנבליט נטליה
תל אביב18876705/06/20141לצו קיום צוואה2050771קרן צבי יאיר
תל אביב18876905/06/20141לצו קיום צוואה314511072בוטבול אלי
תל אביב18877105/06/20141לצו ירושה8087033קרשין צילה
תל אביב18877205/06/20141לצו ירושה8087025קרשין שאול
תל אביב18877905/06/20141לצו ירושה5313846ארניה מנורה
תל אביב18878205/06/20141לצו ירושה30353668ארניה רפאל
תל אביב18878305/06/20141לצו קיום צוואה67411124אבירם דן
תל אביב18878405/06/20141לצו ירושה16328445מיכאלי מיכאל
תל אביב18878505/06/20141לצו קיום צוואה11410636בדלוב יסתם
תל אביב18878605/06/20141לצו ירושה1826007לוי בוליסה
תל אביב18878805/06/20141לצו ירושה4926820לוי יצחק
תל אביב18879005/06/20141לצו קיום צוואה3460193אולפן יפה
תל אביב18879305/06/20141לצו קיום צוואה10625689מליק מדליין
תל אביב18879405/06/20141לצו ירושה21294970כסאברי סלים
תל אביב18880805/06/20141לצו ירושה4115903אפל אברהם
תל אביב18881505/06/20141לצו ירושה2022168משה יוסף
תל אביב18881605/06/20141לצו קיום צוואה1160084ברץ דורוטיה
תל אביב18882405/06/20141לצו ירושה11378502ספיאשוילי לילי
תל אביב18883805/06/20141לצו קיום צוואה3156023רוזן-טל יפה
תל אביב18884605/06/20141לצו ירושה43511492גליץ סבינה
תל אביב18884705/06/20141לצו ירושה12053195ווכטל דורה
תל אביב18884805/06/20141לצו ירושה310190541לזבין איליה
תל אביב18885205/06/20141לצו ירושה41344607אללוף מאיר
תל אביב18885305/06/20141לצו ירושה332380575אמסלם לאון יהודה
תל אביב18885905/06/20141לצו ירושה313042236פליאם-גולץ יורי
תל אביב18886005/06/20141לצו ירושה30503288הלל אנים
תל אביב18886105/06/20141לצו קיום צוואה64668080וישליצקי בתיה
תל אביב18886205/06/20141לצו קיום צוואה2721116אבידן כריסטינה שושנה
תל אביב18906805/06/20141לצו ירושה47108741שרעבי כהן ברכה
תל אביב18906905/06/20141לצו ירושה5005012שרעבי זכריה
תל אביב18907005/06/20141לצו קיום צוואה48874317פתאל אברהם
תל אביב18907105/06/20141לצו קיום צוואה2674687יהודאי בן ציון
תל אביב18907205/06/20141לצו ירושה63937924כץ שרה
תל אביב18907305/06/20141לצו ירושה63937916כץ אברהם
תל אביב18907405/06/20141לצו קיום צוואה10510527וונדרמן צילה
תל אביב18907505/06/20141לצו קיום צוואה10510519וונדרמן נפתלי
תל אביב18907605/06/20141לצו קיום צוואה60440526עמוס סול
תל אביב18907705/06/20141לצו קיום צוואה43746379רוזנברג יחזקאל
תל אביב18907805/06/20141לצו קיום צוואה64495138גרינברג בלה
תל אביב18907905/06/20141לצו קיום צוואה64495120גרינברג-אמסטר אליאז
תל אביב18908005/06/20141לצו ירושה58814013מססה עובדיה
תל אביב18908205/06/20141לצו קיום צוואה8880999אמר ברוך יום-טוב
תל אביב18908505/06/20141לצו קיום צוואה15659527כובש איון
תל אביב18908705/06/20141לצו ירושה24417545שובל אבישי
תל אביב18908805/06/20141לצו קיום צוואה45110459משיח מרים
תל אביב18908905/06/20141לצו קיום צוואה74185950משיח אבנר
תל אביב18909005/06/20141לצו ירושה48578116ריינר סלומון
תל אביב18909105/06/20141לצו ירושה48578124ריינר מלי
תל אביב18909205/06/20141לצו קיום צוואה15897036בברו סולנג'
תל אביב18909405/06/20141לצו ירושה13025697ברבר שרה
תל אביב18909505/06/20141לצו ירושה45943347שמש דוד
תל אביב18909605/06/20141לצו ירושה9981945חבוט יוסף משה
תל אביב18914405/06/20141לצו ירושה708792רבינוביץ תאומים אברהם משה
תל אביב18914605/06/20141לצו ירושה7885056אלישיב רחל
תל אביב18914805/06/20141לצו ירושה7885049אלישיב יעקוב
תל אביב18919805/06/20141לצו קיום צוואה3307675ארגז רגינה
תל אביב18921305/06/20141לצו ירושה9779927אהרוני יוסף
תל אביב18921705/06/20141לצו קיום צוואה75368366פיאזצקי אני
תל אביב18921705/06/20142בקשה לקבלת העתק צוואה75368366פיאזצקי אני
תל אביב18957705/06/20141לצו ירושה42171066בוארון כמונה
תל אביב18962905/06/20141לצו קיום צוואה310768791סיונוב מזל
תל אביב18963005/06/20141לצו קיום צוואה14668727אקסנפלד יהודית
תל אביב18963205/06/20141לצו קיום צוואה12278891הוניג זיזי
תל אביב18963605/06/20141לצו ירושה302051354ברג'ל רחמה
תל אביב18963705/06/20141לצו ירושה304785223ברג'ל יחיא
תל אביב18964005/06/20141לצו קיום צוואה4141479לוי שרה
חיפה7073705/06/20141לצו ירושה54886551בן לולו יצחק
חיפה7073805/06/20141לצו ירושה327232062טוקטרוב בוריס
חיפה7073905/06/20141לצו ירושה5985015עוז שלמה
חיפה7074005/06/20141לצו ירושה30758015יניב אברהם
חיפה7074105/06/20141לצו ירושה307777474פקטורוביץ' גריגורי
חיפה7074205/06/20141לצו ירושה307777284פקטורוביץ' סופיה
חיפה7074305/06/20141לצו ירושה6950711מילבואר צרנה
חיפה7074405/06/20141לצו קיום צוואה1214667טאובמן אלישבע
חיפה7074505/06/20141לצו ירושה20361911משיעל ח'ליל
חיפה7074605/06/20141לצו ירושה65504953מוזס אלוירה
חיפה7074705/06/20141לצו ירושה21459565יונס סעיד
חיפה7074805/06/20141לצו ירושה21459573יונס נגיה
חיפה7074905/06/20141לצו ירושה6751036בן טל יוסף
חיפה7075105/06/20141לצו ירושה5403399טבול רוזה
חיפה7075205/06/20141לצו ירושה51525202פייביש חיה לאה
חיפה7075305/06/20141לצו ירושה48563613גלד מנדל מרים
חיפה7075405/06/20141לצו ירושה3350089טוכשנידר קלמן
חיפה7075505/06/20141לצו ירושה3069655סופר אהובה
חיפה7075605/06/20141לצו ירושה320443294פולושקין אלכסנדר
חיפה7075705/06/20141לצו ירושה43660380חלי דוד
חיפה7075805/06/20141לצו ירושה69287357שוקרון נינט
חיפה7075905/06/20141לצו ירושה15137839פולק יוסף
חיפה7076005/06/20141לצו קיום צוואה2221745יונקר לאון אריה
חיפה7076105/06/20141לצו קיום צוואה9564139ימיני מרגלית
באר שבע3396005/06/20142התנגדות11116415בוזוב יוריק )יהודה(
באר שבע3392905/06/20142לצו ירושה14626048בוטראשוילי משה
באר שבע3407205/06/20141לצו קיום צוואה14569065קוזיאשוילי מאיר
באר שבע3407305/06/20141לצו קיום צוואה12370482חייט יעקב
באר שבע3407405/06/20141לצו קיום צוואה1356757שני אסתר
באר שבע3407505/06/20141לצו ירושה64389117סלוצקי אסתר
באר שבע3407605/06/20141לצו ירושה64389109סלוצקי בנימין
באר שבע3407705/06/20141לצו קיום צוואה17129537גולדנברג ארטור
באר שבע3407805/06/20141לצו ירושה64732696אבחזר אברהם
נצרת2126705/06/20141לצו ירושה64172828ונונו דוד
נצרת2126805/06/20141לצו ירושה43280163פנחס יהודה יצחק
נצרת2126905/06/20141לצו ירושה51063279חיים דלאל יחזקאל
נצרת2127005/06/20141לצו ירושה51566768עמראן בתיה
נצרת2127805/06/20141לצו קיום צוואה50640911לוזון יהו-יוסף
נצרת2127905/06/20141לצו ירושה15953136קולבר סרינה
נצרת2128005/06/20141לצו קיום צוואה309572154אלטמן חיים
נצרת2128205/06/20141לצו קיום צוואה68246826יוסוב אידה

Popular Posts