האם הבלוג סייע לך ?

יום ראשון, 27 באוגוסט 2017

סיוע במציאת חומר וכתיבה עבור עבודות סמינריוניות וניירות אחרים לא רקלסטודנטים

בעלי ניסיון ובעלי גישה לאתרי מידע יסייעו לכם באיתו חומר לעבודות מהסוגים הבאים: 
עבודה סמינריונית, הצעת מחקר, רפרט, דוח, עבודת שורשים, וחיפוש  נתונים,.

השרוות לכולם : תלמידים בתיכון, סטודנטים, מוסדות וגופים מסחריים עורכי דין.

יתרונות שרות חיפוש או איתור המידע:

א. עלות בסיסית לסטודנטים  כוללת עד 5 פריטים בהעברה אלקטרונית.

א. גישה לספריה הלאומית בירושלים.

ב. ניסיון של מחפשי המידע.

ג. חסכון בזמן ובדלק.

לפנות לדוא"ל : brumo1950@gmail.com
אבי

יום שבת, 5 באוגוסט 2017

חיפוש ואיתור כספים או מידע עבור ישראלים בחו"ל

מומחה באיתור וחיפוש חומר יעזור לכם לאתר חומר או רכוש אודות ושל משפחתכם בישראל. אולי יש חשבון רדום בישראל על שמכם או על שם קרוביכם שהלכו לעולמם.
שלחו מספר זהות ותאריכי פטירה.
בישראל יש מליארדי שקלים הרשומים על שם אנשים שלא באו לפדות אותם.

 עבודה ראשונית בחינם. שלחו פרטים ידועים ואנו נתחיל בעבודה

אבי

brumo1950@gmailcom

חוזרים בגדול כתיבת סיכומים תמציות ועבודות לחברות וסטודנטים


סיוע בכתיבת  ניירות מחקר סקירות סיכומי מידע ועבודות אקדמיות
בעלי ניסיון באיתור מידע בעלי גישה לאתרי מידע יסייעו לכם באיתו חומר לעבודות מהסוגים הבאים: 
הצעת מחקר, רפרט, דוח, ועבודות סמינריון עבודת שורשים, חיפוש  נתונים,.

השרות לכולם : תלמידים בתיכון, סטודנטים, מוסדות וגופים מסחריים עורכי דין.

יתרונות שרות חיפוש או איתור המידע:

א. עלות בסיסית לסטודנטים היא 200 ש"ח כוללת עד 5 פריטים בהעברה אלקטרונית.

א. גישה לספריה הלאומית בירושלים.

ב. ניסיון של מחפשי המידע.

ג. חסכון בזמן ובדלק.


אבי ועפרה
  0506-223971  02-9932462 

brumo1950@gmail.com

Popular Posts