האם הבלוג סייע לך ?

יום ראשון, 29 באוקטובר 2017

למה בחרו את השעה 2 בלילה כדוגמה להזזת השעון ?

למה בחרו את השעה 2 בלילה כדוגמה להזזת השעון ?

קשה להישאר ער.😅😆😋

סטודנטים חדשים צריכים לסכם מאמר או לכתוב רשימה ביבליוגרפית מידען מנוסה יעזור לכם

מידען  בעל גישה לאתרי מידע יסייע לכם באיתו חומר לעבודות מהסוגים הבאים: 
הכנת רשימה ביבליוגרפית, הצעת מחקר, רפרט, דוח, ועבודות סמינריון עבודת שורשים, חיפוש  נתונים,.

השרוות לכולם : תלמידים בתיכון, סטודנטים, מוסדות וגופים מסחריים עורכי דין.

יתרונות שרות חיפוש או איתור המידע על ידי המידענים :

א. עלות בסיסית לסטודנטים היא 200 ש"ח כוללת עד 5 פריטים בהעברה אלקטרונית.

א. גישה לספריה הלאומית בירושלים.

ב. ניסיון של מחפשי המידע.

ג. חסכון בזמן ובדלק.

בנוסף ניסיון בעריכת או כתיבת סיכומים, תרגומיפם, רפרטים, עבודה סמינריונית וסקרי חברות לעסקים.

לפנות לדוא"ל brumo1950@gmail.com

אבי ועפרה

דוגמאות נושאים של חיפושי חומר מהעבר:

ארכיאולוגיה ואתרים ארכיאולוגיים,
העולם היהודי: מנהגים, גלויות והתבוללות.
יחסים בינ-לאומיים מדע המדינה
חופש הביטוי
זכויות פרט ונושאים אחרים משפטים
חינוך אוטיסטים הגיל הרך 


סקרי שוק מבחנים סטאטיסטיים SPSS

יום שישי, 27 באוקטובר 2017

צטוט רשימה של דוד פרל משנת 2011 בנושא שטחים ששייכים ליהודים מתקופת התורכים בצפון ירושלים בנחלת שמעון

להלן רשימה שהופי בקישור הבא בתפוז
האם מישהו מכם מזהה קרובי משפחה /סבא רבא שלו ? אזי יתכן שהנכם זכאים לזכויות בעלות במה שהיה פעם שכונת "נחלת שמעון" בירושלים, בקרוב הסיפור של השכונה, ההליכים המשפטיים, והחזרת הקרקע ליורשי המגרשים, וסיפר בתוך סיפור - חלק מבעלי הקרקעות "נעלמו" והאפוטרופוס הכללי נכנס לנעלי הבעלים, ולכן חשיבות הזיהוי כיורשים.

אגב מיקום השכונה מצפון לשכונת שיח ג'ארח/קבר שמעון הצדיק.

רשימת היורשים [בקרוב אני עאשה סדר ברישום] עפ"י צו שיפוטי בביהמ"ש המחוזי בירושלים.


שכונת "נחלת שמעון" ירושלים גוש 30092 שומה (30821 הסדר)

מס' חלקה        מס' תיקים             הבעלים                      רשום ספר דף                חלקים בניהול 
1                        130              יצחק ג'מאסה                  מחצית                               בשלמות
130  יצחק ג'מאסה ½ צפורה ג'מאסה ½ בשלמות 
2.  159 משה (מוסן) לוי 31 154 בשלמות 
3.  235 שרה בת אברהם מוסן גמוס 9  50 בשלמות 
4  1843 שרה בת מנשה חנה (ג'ונה) שוילי 4  67 בשלמות 
5  158 אליעזר לייב איזלמן 2  70 שוחרר 
6  136 אברהם בן בנימין ביניא בשלמות 
7  450 זכיה יוסף הררי 74 160 בשלמות 
תורכי שטרות 91,92 ספטמבר 1329 דאימי 
9.  477 צלחה נג'אר שוחרר 
10  232 יצחק כהן כורדי תורכי 1/3 
11  111  אברהם שורבא 21 89 בשלמות 
12  179 חביב שוויקי 17? 105? בשלמות 
13  479 אברהם שרה סוניא שוילי 17? 105? בשלמות 
14  449 אברהם ינוקא בן שלום שוחרר 
15  1212 סעיד שלמה עדני בשלמות 
מס' חלקה מס' תיק ים הבעלים רשום ספר דף חלקים בניהול 
16  1213 הקדש הגורג'ים 16 332 בשלמות 
17  469 בלור ישעיה עטיה סיטון בשלמות 
18  651 משה בן יוסף יהושע 52 100 שוחרר 
19  240 בלור ישעיה עטיה סיטון בשלמות 
      473 בלוש ישעיה עטיה סיטון בשלמות 
20  702 יחיא מנחם כוחלני התימני 17 20 שוחרר 
21  1640 הררי עזרא בן יוסף רפול (לפי הנסח) 4 164 בשלמות 
      צאלחה רפול (תיק ממונה ומס רכוש) 4 164 
22  1215 הקדש החלבים בשלמות 
23  1146 משה שלמה רצאבי ½ 40 61 בשלמות 
      1692 יוסף סלמאן אברהם זאהר ½ 4 63 בשלמות 
24  1993 מוסא אברהם סלימאן בן אברהם דהרי ½ 7 70 בשלמות 
      164 זהבה עבאהל ¼ 7 70 בשלמות 
      164 מזל ינאעי ¼ 7 70 בשלמות 
25  1216 יחיא קראואני בשלמות 
26  474 יחיא חג'אזי (הג'ארי/אהג'רי) שוחרר 
27  1139 זוהרה סאלם יחיא עוזרי 4 162 שוחרר 
      732 מרדכי סאלם ג'הארן ½ שרה ג'הראן 1/2 חלקים 
28  1217 נדרה ג'הראן בת שוכרי עראקי ½ 17 171 בשלמות 
      164 מזל ינאעי ¼ זהרה עבאהל ¼ 17 171 בשלמות מס' חלקה מס' תיק ים הבעלים רשום ספר דף חלקים בניהול 
29 1217 נדרה ג'הראן בת שוכרי עראקי ½ 17 171 בשלמות 
164 מזל ינאעי ¼ 17 171 בשלמות 
זהרה עבאהל ¼ 
30 1217 נדרה ג'הראן בת שוכרי ערקאי בשלמות 
31 999 סלמה בת יהודה חזי 32 95 בשלמות 
32 241 שלמה בן צמח פהימה 25 40 שוחרר 
33 242 מרדכי מנצור ½ (קומת קרקע) בשלמות 
1680 הקדש התימנים ½ (קומה עליונה הרוסה) בשלמות 
34 1218 יוסף מרזוק בשלמות 
35 1219 שמחה נקי בשלמות 
36 1220 צאלחה עטיה בשלמות 
37 1221 נסים ברוך מזרחי בשלמות 
38 833 חיים (יחיא) בן יוסף טויל 24 תורכי שטר 149 נובמבר 1326 דאימי 66 בשלמות 
39 727 אברהם ערוסי בשלמות 
40 1688 יחיא אבוהיל (אבאהי) 4 166 163 בשלמות 
41 470 סלים בן דוד אלקהא ½ חיים בן דוד אלהקא ½ תורכי שטרות 159 160 יולי 1327 בשלמות 
42 478 חיים בן סלימאן ינאעי 4 161 בשלמות 
43 1222 יצחק חסידוף בשלמות 
מס' חלקה מס' תיק ים הבעלים רשום ספר דף חלקים בניהול 
44 1223 מנחם עוזרי בשלמות 
45 238 ישראל בן סימנטוב 49 67 שוחרר 
46 40 סעדה בת סלים גראמה 4 160 בשלמות 
47 476 סעיד חדד 23 132 שוחרר 
48 1868 משה (מוסא) חנוך לוי תורכי שטרות 127-130 אוקטובר 1312 בשלמות 
49 1225 בנימין אסקארי ושות' בשלמות 
50 475 מאיר חי אגג'אן 31 153 שוחרר 
51 824 אהרן עבוד בן סלימאן ח'ודרי בשלמות 
52 453 ציון אוחנה בן שימון ½ רחל אוחנה בת מאיר זרד ½ 31 156, 157 בשלמות 
53 1141 ישעיה בן צבי סלנט ½ 24 199 ½ 
יצחק בן צבי שפיגלמן ½ 24 200 שוחרר 
54 1145 חיים אלברט ½ יפה אלברט ½ 61 45 בשלמות 
55 חיים אלברט ½ יפה אלברט ½ 61 46 בשלמות 
56 553 אריה צ'צ'יק 25 2 שוחרר 
57 730 יצחק ברנשטיין 25 3 שוחרר 

חיילים שהתגיסו עד סוף שנת 2000 בדקו אם נשאר לכם כסף מהפקדון

שר הביטחון קורא למימוש יתרת הפיקדון האישי לכל מי שהחלו שירותם בצה"ל או בשירות לאומי-אזרחי, בין השנים 1992 ועד סוף שנת 2000 - ולא פדו את יתרתם.
לצורך מימוש יתרת הפיקדון, בדוק עמידתך בתנאים הבאים ופעל בהתאם להנחיות.
שים לב:
הזכאים להיכלל באוכלוסיית "פיקדון 2000" (בין שאר ההבהרות שיפורטו להלן) הם מי שהתגייסו עד 31.12.2000 בלבד, ואשר עפ"י חוק קליטת חיילים משוחררים משנת 1994, לא חלה מגבלת זמן לביצוע משיכה של כספי הפיקדון ולכן הם ניתנים עדיין למשיכה. החל מ-1.1.2001 תוקן החוק וקבע מגבלת זמן למשיכת הפיקדון לתקופה מרבית של עד 7 שנים בלבד ממועד סיום שירות החובה, לכן מתגייסים מ-1.1.2001 ואילך לא נמנים על זכאי "פיקדון 2000" ולפי תיקון החוק כאמור אינם רשאים למשוך את כספי הפיקדון אם חלפו 7 שנים מסיום שירותם..

איך בודקים מי נכלל בין זכאי "פיקדון 2000"?
קודם כל, בדוק/י אם את/ה עומד/ת ב"תנאי הסף":
"חייל משוחרר" הוא מי שהוגדר בחוק קליטת חיילים משוחררים "כמי שהשלים לפחות 12 חודשי שירות (או פחות מכך, אם שוחרר מטעמי בריאות), בצבא, משטרה, מג"ב, שב"ס, שירות לאומי-אזרחי".

אוקיי, אני עומד/ת בתנאי הזה, מה עכשיו?
מצוין. בדוק/י אם הנך עומד/ת בתנאי השני:
מי שהחל שירותו בין השנים 1992* עד 31.12.2000 (שימו לב: מועדי גיוס, לא שחרור!)
*ובלבד שמועד השחרור היה לאחר 1.1.94 (מועד תחולת החוק)

בינגו. אני עומד/ת בשני התנאים, אפשר להתקדם?
בהחלט... כעת הקש/י ת.ז (9 ספרות) ובדוק/י אם קיימת לך יתרת פיקדון:
שים לב!!! על פי החוק אנו מחוייבים להציג כל יתרת פיקדון, גם אם מדובר בשקלים בודדים.
מידען בעל גישה לאתרי מידע יסייע לכם באיתו חומר לעבודות

מידען  בעל גישה לאתרי מידע יסייע לכם באיתו חומר לעבודות מהסוגים הבאים: 
הצעת מחקר, רפרט, דוח, ועבודות סמינריון עבודת שורשים, חיפוש  נתונים,.

השרוות לכולם : תלמידים בתיכון, סטודנטים, מוסדות וגופים מסחריים עורכי דין.

יתרונות שרות חיפוש או איתור המידע על ידי המידענים :

א. עלות בסיסית לסטודנטים היא 200 ש"ח כוללת עד 5 פריטים בהעברה אלקטרונית.

א. גישה לספריה הלאומית בירושלים.

ב. ניסיון של מחפשי המידע.

ג. חסכון בזמן ובדלק.

בנוסף ניסיון בעריכת או כתיבת סיכומים, תרגומיפם, רפרטים, עבודה סמינריונית וסקרי חברות לעסקים.

לפנות לדוא"ל brumo1950@gmail.com

אבי ועפרה

דוגמאות נושאים של חיפושי חומר מהעבר:

ארכיאולוגיה ואתרים ארכיאולוגיים,
העולם היהודי: מנהגים, גלויות והתבוללות.
יחסים בינ-לאומיים מדע המדינה
חופש הביטוי
זכויות פרט ונושאים אחרים משפטים
חינוך אוטיסטים הגיל הרך 
סקרי שוק מבחנים סטאטיסטיים SPSS

יום רביעי, 25 באוקטובר 2017

סוטדנטים חדשים וממשיכים בהצלחה בלימודים נעזור לכם להצליח

מידען  בעל גישה לאתרי מידע יסייע לכם באיתו חומר לעבודות מהסוגים הבאים: 
הצעת מחקר, רפרט, דוח, ועבודות סמינריון עבודת שורשים, חיפוש  נתונים,.

השרוות לכולם : תלמידים בתיכון, סטודנטים, מוסדות וגופים מסחריים עורכי דין.

יתרונות שרות חיפוש או איתור המידע על ידי המידענים :

א. עלות בסיסית לסטודנטים היא 200 ש"ח כוללת עד 5 פריטים בהעברה אלקטרונית.

א. גישה לספריה הלאומית בירושלים.

ב. ניסיון של מחפשי המידע.

ג. חסכון בזמן ובדלק.

בנוסף ניסיון בעריכת או כתיבת סיכומים, תרגומיפם, רפרטים, עבודה סמינריונית וסקרי חברות לעסקים.

לפנות לדוא"ל brumo1950@gmail.com

אבי ועפרה

דוגמאות נושאים של חיפושי חומר מהעבר:

ארכיאולוגיה ואתרים ארכיאולוגיים,
העולם היהודי: מנהגים, גלויות והתבוללות.
יחסים בינ-לאומיים מדע המדינה
חופש הביטוי
זכויות פרט ונושאים אחרים משפטים
חינוך אוטיסטים הגיל הרך 
סקרי שוק מבחנים סטאטיסטיים SPSS

יום שבת, 21 באוקטובר 2017

בעלי ניסיון באיתור מידע בעלי גישה לאתרי מידע יסייעו לכם באיתו חומר לעבודות מהסוגים הבאים: הצעת מחקר, רפרט, דוח, ועבודות סמינריון עבודת שורשים, חיפוש נתונים,. השרוות לכולם : תלמידים בתיכון, סטודנטים, מוסדות וגופים מסחריים עורכי דין. יתרונות שרות חיפוש או איתור המידע: א. עלות בסיסית לסטודנטים היא 200 ש"ח כוללת עד 5 פריטים בהעברה אלקטרונית. א. גישה לספריה הלאומית בירושלים. ב. ניסיון של מחפשי המידע. ג. חסכון בזמן ובדלק.

מידען  בעל גישה לאתרי מידע יסייע לכם באיתו חומר לעבודות מהסוגים הבאים: 
הצעת מחקר, רפרט, דוח, ועבודות סמינריון עבודת שורשים, חיפוש  נתונים,.

השרוות לכולם : תלמידים בתיכון, סטודנטים, מוסדות וגופים מסחריים עורכי דין.

יתרונות שרות חיפוש או איתור המידע על ידי המידענים :

א. עלות בסיסית לסטודנטים היא 200 ש"ח כוללת עד 5 פריטים בהעברה אלקטרונית.

א. גישה לספריה הלאומית בירושלים.

ב. ניסיון של מחפשי המידע.

ג. חסכון בזמן ובדלק.

בנוסף ניסיון בעריכת או כתיבת סיכומים, תרגומיפם, רפרטים, עבודה סמינריונית וסקרי חברות לעסקים.

לפנות לדוא"ל brumo1950@gmail.com

אבי ועפרה

דוגמאות נושאים של חיפושי חומר מהעבר:

ארכיאולוגיה ואתרים ארכיאולוגיים,
העולם היהודי: מנהגים, גלויות והתבוללות.
יחסים בינ-לאומיים מדע המדינה
חופש הביטוי
זכויות פרט ונושאים אחרים משפטים
חינוך אוטיסטים הגיל הרך 
סקרי שוק מבחנים סטאטיסטיים SPSS

Popular Posts