האם הבלוג סייע לך ?

יום שישי, 27 באוקטובר 2017

צטוט רשימה של דוד פרל משנת 2011 בנושא שטחים ששייכים ליהודים מתקופת התורכים בצפון ירושלים בנחלת שמעון

להלן רשימה שהופי בקישור הבא בתפוז
האם מישהו מכם מזהה קרובי משפחה /סבא רבא שלו ? אזי יתכן שהנכם זכאים לזכויות בעלות במה שהיה פעם שכונת "נחלת שמעון" בירושלים, בקרוב הסיפור של השכונה, ההליכים המשפטיים, והחזרת הקרקע ליורשי המגרשים, וסיפר בתוך סיפור - חלק מבעלי הקרקעות "נעלמו" והאפוטרופוס הכללי נכנס לנעלי הבעלים, ולכן חשיבות הזיהוי כיורשים.

אגב מיקום השכונה מצפון לשכונת שיח ג'ארח/קבר שמעון הצדיק.

רשימת היורשים [בקרוב אני עאשה סדר ברישום] עפ"י צו שיפוטי בביהמ"ש המחוזי בירושלים.


שכונת "נחלת שמעון" ירושלים גוש 30092 שומה (30821 הסדר)

מס' חלקה        מס' תיקים             הבעלים                      רשום ספר דף                חלקים בניהול 
1                        130              יצחק ג'מאסה                  מחצית                               בשלמות
130  יצחק ג'מאסה ½ צפורה ג'מאסה ½ בשלמות 
2.  159 משה (מוסן) לוי 31 154 בשלמות 
3.  235 שרה בת אברהם מוסן גמוס 9  50 בשלמות 
4  1843 שרה בת מנשה חנה (ג'ונה) שוילי 4  67 בשלמות 
5  158 אליעזר לייב איזלמן 2  70 שוחרר 
6  136 אברהם בן בנימין ביניא בשלמות 
7  450 זכיה יוסף הררי 74 160 בשלמות 
תורכי שטרות 91,92 ספטמבר 1329 דאימי 
9.  477 צלחה נג'אר שוחרר 
10  232 יצחק כהן כורדי תורכי 1/3 
11  111  אברהם שורבא 21 89 בשלמות 
12  179 חביב שוויקי 17? 105? בשלמות 
13  479 אברהם שרה סוניא שוילי 17? 105? בשלמות 
14  449 אברהם ינוקא בן שלום שוחרר 
15  1212 סעיד שלמה עדני בשלמות 
מס' חלקה מס' תיק ים הבעלים רשום ספר דף חלקים בניהול 
16  1213 הקדש הגורג'ים 16 332 בשלמות 
17  469 בלור ישעיה עטיה סיטון בשלמות 
18  651 משה בן יוסף יהושע 52 100 שוחרר 
19  240 בלור ישעיה עטיה סיטון בשלמות 
      473 בלוש ישעיה עטיה סיטון בשלמות 
20  702 יחיא מנחם כוחלני התימני 17 20 שוחרר 
21  1640 הררי עזרא בן יוסף רפול (לפי הנסח) 4 164 בשלמות 
      צאלחה רפול (תיק ממונה ומס רכוש) 4 164 
22  1215 הקדש החלבים בשלמות 
23  1146 משה שלמה רצאבי ½ 40 61 בשלמות 
      1692 יוסף סלמאן אברהם זאהר ½ 4 63 בשלמות 
24  1993 מוסא אברהם סלימאן בן אברהם דהרי ½ 7 70 בשלמות 
      164 זהבה עבאהל ¼ 7 70 בשלמות 
      164 מזל ינאעי ¼ 7 70 בשלמות 
25  1216 יחיא קראואני בשלמות 
26  474 יחיא חג'אזי (הג'ארי/אהג'רי) שוחרר 
27  1139 זוהרה סאלם יחיא עוזרי 4 162 שוחרר 
      732 מרדכי סאלם ג'הארן ½ שרה ג'הראן 1/2 חלקים 
28  1217 נדרה ג'הראן בת שוכרי עראקי ½ 17 171 בשלמות 
      164 מזל ינאעי ¼ זהרה עבאהל ¼ 17 171 בשלמות מס' חלקה מס' תיק ים הבעלים רשום ספר דף חלקים בניהול 
29 1217 נדרה ג'הראן בת שוכרי עראקי ½ 17 171 בשלמות 
164 מזל ינאעי ¼ 17 171 בשלמות 
זהרה עבאהל ¼ 
30 1217 נדרה ג'הראן בת שוכרי ערקאי בשלמות 
31 999 סלמה בת יהודה חזי 32 95 בשלמות 
32 241 שלמה בן צמח פהימה 25 40 שוחרר 
33 242 מרדכי מנצור ½ (קומת קרקע) בשלמות 
1680 הקדש התימנים ½ (קומה עליונה הרוסה) בשלמות 
34 1218 יוסף מרזוק בשלמות 
35 1219 שמחה נקי בשלמות 
36 1220 צאלחה עטיה בשלמות 
37 1221 נסים ברוך מזרחי בשלמות 
38 833 חיים (יחיא) בן יוסף טויל 24 תורכי שטר 149 נובמבר 1326 דאימי 66 בשלמות 
39 727 אברהם ערוסי בשלמות 
40 1688 יחיא אבוהיל (אבאהי) 4 166 163 בשלמות 
41 470 סלים בן דוד אלקהא ½ חיים בן דוד אלהקא ½ תורכי שטרות 159 160 יולי 1327 בשלמות 
42 478 חיים בן סלימאן ינאעי 4 161 בשלמות 
43 1222 יצחק חסידוף בשלמות 
מס' חלקה מס' תיק ים הבעלים רשום ספר דף חלקים בניהול 
44 1223 מנחם עוזרי בשלמות 
45 238 ישראל בן סימנטוב 49 67 שוחרר 
46 40 סעדה בת סלים גראמה 4 160 בשלמות 
47 476 סעיד חדד 23 132 שוחרר 
48 1868 משה (מוסא) חנוך לוי תורכי שטרות 127-130 אוקטובר 1312 בשלמות 
49 1225 בנימין אסקארי ושות' בשלמות 
50 475 מאיר חי אגג'אן 31 153 שוחרר 
51 824 אהרן עבוד בן סלימאן ח'ודרי בשלמות 
52 453 ציון אוחנה בן שימון ½ רחל אוחנה בת מאיר זרד ½ 31 156, 157 בשלמות 
53 1141 ישעיה בן צבי סלנט ½ 24 199 ½ 
יצחק בן צבי שפיגלמן ½ 24 200 שוחרר 
54 1145 חיים אלברט ½ יפה אלברט ½ 61 45 בשלמות 
55 חיים אלברט ½ יפה אלברט ½ 61 46 בשלמות 
56 553 אריה צ'צ'יק 25 2 שוחרר 
57 730 יצחק ברנשטיין 25 3 שוחרר 
הוסף רשומת תגובה

Popular Posts