האם הבלוג סייע לך ?

יום שישי, 27 באוקטובר 2017

חיילים שהתגיסו עד סוף שנת 2000 בדקו אם נשאר לכם כסף מהפקדון

שר הביטחון קורא למימוש יתרת הפיקדון האישי לכל מי שהחלו שירותם בצה"ל או בשירות לאומי-אזרחי, בין השנים 1992 ועד סוף שנת 2000 - ולא פדו את יתרתם.
לצורך מימוש יתרת הפיקדון, בדוק עמידתך בתנאים הבאים ופעל בהתאם להנחיות.
שים לב:
הזכאים להיכלל באוכלוסיית "פיקדון 2000" (בין שאר ההבהרות שיפורטו להלן) הם מי שהתגייסו עד 31.12.2000 בלבד, ואשר עפ"י חוק קליטת חיילים משוחררים משנת 1994, לא חלה מגבלת זמן לביצוע משיכה של כספי הפיקדון ולכן הם ניתנים עדיין למשיכה. החל מ-1.1.2001 תוקן החוק וקבע מגבלת זמן למשיכת הפיקדון לתקופה מרבית של עד 7 שנים בלבד ממועד סיום שירות החובה, לכן מתגייסים מ-1.1.2001 ואילך לא נמנים על זכאי "פיקדון 2000" ולפי תיקון החוק כאמור אינם רשאים למשוך את כספי הפיקדון אם חלפו 7 שנים מסיום שירותם..

איך בודקים מי נכלל בין זכאי "פיקדון 2000"?
קודם כל, בדוק/י אם את/ה עומד/ת ב"תנאי הסף":
"חייל משוחרר" הוא מי שהוגדר בחוק קליטת חיילים משוחררים "כמי שהשלים לפחות 12 חודשי שירות (או פחות מכך, אם שוחרר מטעמי בריאות), בצבא, משטרה, מג"ב, שב"ס, שירות לאומי-אזרחי".

אוקיי, אני עומד/ת בתנאי הזה, מה עכשיו?
מצוין. בדוק/י אם הנך עומד/ת בתנאי השני:
מי שהחל שירותו בין השנים 1992* עד 31.12.2000 (שימו לב: מועדי גיוס, לא שחרור!)
*ובלבד שמועד השחרור היה לאחר 1.1.94 (מועד תחולת החוק)

בינגו. אני עומד/ת בשני התנאים, אפשר להתקדם?
בהחלט... כעת הקש/י ת.ז (9 ספרות) ובדוק/י אם קיימת לך יתרת פיקדון:
שים לב!!! על פי החוק אנו מחוייבים להציג כל יתרת פיקדון, גם אם מדובר בשקלים בודדים.
הוסף רשומת תגובה

Popular Posts