האם הבלוג סייע לך ?

יום שני, 22 במאי 2017

אורן חזן אתה גדול בפרסום

ניסיון
אורן חזן אתה גדול בפרסום

הודעת האפוטרופוס הכללי על כוונתו להעביר נכסים לרשות המדינה להלן שמות הנעדרים

ברדה אוגוסטה, ברנרד רוזה, גוטפריד שמשון , הלפרן ארטור אבא
וייסמן פייגה, זילברברג לואיס,ש. ,חיות טוז'ה ,טשרנוביץ פולין
לישנר צ'רלס, מזרחי מישל מטלון סילבו סימון נישקה
פורמן יוסף פרויליך רומן קפוסטה משה קרסנופולסקי סימה

רפאל אליהו משה שוורץ גולדה שטיין גוסטב שפירו איגנץ

Popular Posts