האם הבלוג סייע לך ?

יום שבת, 3 בפברואר 2018

סיוע בגתיבת עבודות אקדמיות ברמה גבוהה ובמגוון תחומים

מנוסים בכתיבת עבודות ובאיתור חומר בנושאים שונים כגון: חינוך, משפטים, ארכיאולוגיה, מזרח תיכון, גיאוגרפיה, מנהל עסקים, סוציולוגיה וכלכלה.

avygur@gmail.com

0506-234016

חיפוש מידע לשורשים על אנשים שחיו כאן לפני קום המדינה

בארכיון המדינה המכונה גם גנזך המדינה יש חומר שהוא עקרונית פתוח לציבור המתייחס לאנשים שחיו כאן בימי המנדט הבריטי. אם אתם מאתרים שם אדם והוא לא נגיש באינטרנט אתם יכולים לפנות בבקשה ויש סיכוי שתוך מספר שבועות החומר יסרק יעלה לאתר. הדבר נכון לגבי כל נושא שאתם מתעניינים אם אין הגבלות פרסום.

קישור לגנזך המדינה

Popular Posts